Các công ty Thụy Điển có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Thụy Điển với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AARCEDEARCEDE PHARMA AB
826,492 K SEK0,0088 SEK+25,71%56,162 M18,77−0,37 SEK0,00%Dịch vụ Thương mại
AUDNTSAUDIENTES A/S
859,331 K SEK0,0264 DKK+7,32%203,569 K0,35−0,37 SEK+76,14%0,00%Khách hàng Lâu năm
OOMNIOMNICAR HOLDING AB
916,409 K SEK0,0088 SEK+144,44%46,3 M36,67−0,14 SEK+75,72%0,00%Dịch vụ Công nghệ
TRMLTRAINIMAL
1,174 M SEK0,500 SEK0,00%00,00−0,45 SEK+77,81%0,00%Dịch vụ Phân phối
MMOVMOVE ABOUT GROUP AB
1,348 M SEK0,0148 SEK+13,85%1,668 M2,480,00%Dịch vụ Công nghệ
AAVSALTAVSALT GROUP
1,397 M SEK9,64 SEK0,00%9830,240,00%Dịch vụ Công nghệ
CCISHCLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLD EUROPE AB
1,454 M SEK0,0245 SEK+2,08%640,215 K0,38−0,32 SEK+52,77%0,00%Công nghệ Điện tử
PPHYR.BPRESERVIA HYRESFASTIGHETER B
1,938 M SEK0,120 SEK−9,09%6,619 K0,13−0,24 SEK+64,59%0,00%Tài chính
MMAVMAVSHACK AB
2,022 M SEK0,0990 SEK+5,10%380,937 K0,300,00%Dịch vụ Công nghệ
AANTCO.BANTCO. INVESTMENT GROUP B
2,091 M SEK0,1100 SEK+12,24%137,277 K0,56−2,63 SEK0,00%Tài chính
EEURAEUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
2,162 M SEK0,0560 SEK−5,41%154,681 K0,11−0,63 SEK+44,41%0,00%Dịch vụ Thương mại
SSELARMSENSOR ALARM NORDEN AB
2,675 M SEK0,0515 SEK+0,98%961,604 K4,13−0,05 SEK+91,18%0,00%Công nghệ Điện tử
QQUIAQUIAPEG PHARMACEUTICALS HOLDING AB
3,002 M SEK0,0410 SEK+1,74%1,238 M0,39−1,53 SEK+90,09%0,00%Công nghệ Sức khỏe
SSMGSHORTCUT MEDIA AB
3,004 M SEK0,163 SEK+0,62%2030,010,00%Dịch vụ Khách hàng
RREDWREDWOOD PHARMA AB
3,118 M SEK1,175 SEK0,00%39,428 K0,38−8,73 SEK+50,44%0,00%Công nghệ Sức khỏe
CCLINE_BCLINE SCIENTIFIC AB SER. B
3,123 M SEK0,0742 SEK−0,80%17,383 K0,32−0,17 SEK0,00%Công nghệ Sức khỏe
MBOLICMETABOLIC NORDIC AB
3,241 M SEK0,081 SEK−27,48%11,74 K−0,34 SEK+55,13%0,00%Dịch vụ Công nghệ
TTANGITANGIAMO TOUCH TECHNOLOGY AB
3,322 M SEK0,0066 SEK−2,94%9,323 M4,38−0,05 SEK+53,47%0,00%Dịch vụ Công nghệ
EECTIN.BECTIN RESEARCH AB SER. B
3,39 M SEK0,224 SEK−5,08%3,149 M10,99−1,33 SEK−22,32%0,00%Công nghệ Sức khỏe
BBONZUNBONZUN AB
3,485 M SEK0,0278 SEK−0,71%207,727 K0,40−0,18 SEK+86,33%0,00%Dịch vụ Thương mại
EEURI.BEUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB SER. B
3,611 M SEK2,68 SEK+3,08%500,01−7,44 SEK+21,19%0,00%Công nghệ Điện tử
MMISEMISEN ENERGY AB
4,323 M SEK0,0600 SEK+101,34%50,27 M14,69−0,13 SEK+29,05%0,00%Năng lượng Mỏ
QQLIFEQLIFE HOLDING AB
4,393 M SEK0,0010 SEK−16,67%353,296 M5,34−0,16 SEK+77,19%0,00%Công nghệ Sức khỏe
KKVIXKVIX
4,749 M SEK0,500 SEK−8,26%2,1 K0,15−1,56 SEK+5,96%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NNEWLNEWLIST AB
4,912 M SEK0,164 SEK−23,11%6,95 K−2,43 SEK−8,89%0,00%Sản xuất Chế tạo
PPIXELPIXELFOX
5,116 M SEK0,460 SEK0,00%1,24 K0,040,00%Dịch vụ Thương mại
FFRAGFRAGBITE GROUP AB
5,187 M SEK0,0500 SEK+5,26%639,813 K0,49−0,55 SEK+54,16%0,00%Dịch vụ Công nghệ
SSTREAMSTREAMIFY AB
5,315 M SEK0,0820 SEK−8,28%451,679 K10,44−0,34 SEK+64,80%0,00%Dịch vụ Công nghệ
HHMPLYHEMPLY BALANCE HOLDING
5,333 M SEK0,0330 SEK−2,94%294,712 K0,15−0,06 SEK+81,73%0,00%Công nghệ Sức khỏe
SSOUNDSOUND DIMENSION AB
5,475 M SEK0,0610 SEK−1,61%108,483 K0,14−0,24 SEK+82,56%0,00%Dịch vụ Công nghệ
DDEARDUEARITY AB
5,663 M SEK0,2410 SEK+12,09%76,833 K0,77−1,54 SEK−39,74%0,00%Công nghệ Sức khỏe
NNIDHOGNIDHOGG RESOURCES HOLDING AB
5,681 M SEK0,0318 SEK+7,43%1,91 M2,60−0,13 SEK+55,55%0,00%Công nghệ Sức khỏe
SSOCIALSOCIALLITE US AB
5,714 M SEK1,54 SEK+6,21%8,131 K1,74−47,18 SEK+69,23%0,00%Dịch vụ Công nghệ
TTAUR.BTAURUS ENERGY AB SER. B
5,82 M SEK0,0272 SEK−6,21%3,471 M1,82−0,01 SEK+34,69%0,00%Năng lượng Mỏ
MMBBABMOVEBYBIKE EUROPE AB
6,286 M SEK0,145 SEK−2,03%16,224 K0,19−1,27 SEK−8,70%0,00%Vận chuyển
RRECY.BRECYCTEC HOLDING AB SER. B
6,317 M SEK0,481 SEK−0,41%3,472 K0,26−0,80 SEK+66,04%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
AALONNR.BARCHELON NATURAL RESOURCES B
6,341 M SEK0,545 SEK0,00%7330,03−0,59 SEK−80,92%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
EELLWEEELLWEE AB
6,743 M SEK5,50 SEK−2,83%2280,13−33,81 SEK+90,54%0,00%Khách hàng Lâu năm
NNXARNEXAR GROUP
6,746 M SEK0,262 SEK−2,96%11,024 K0,150,00%Dịch vụ Khách hàng
HUBSOHUBSO GROUP AB
6,775 M SEK0,0615 SEK+1,65%890,00−0,33 SEK−45,62%0,00%Dịch vụ Thương mại
AAPTRAPPSPOTR AB
6,871 M SEK0,409 SEK−4,22%13,798 K0,53−5,12 SEK+42,28%0,00%Dịch vụ Công nghệ
JJSSECJS SECURITY TECHNOLOGIES GROUP AB
6,948 M SEK0,1590 SEK−7,02%67,109 K0,88−0,19 SEK+68,98%0,00%Dịch vụ Công nghệ
AALLTALLTAINER AB
7,053 M SEK0,488 SEK−0,41%29,099 K3,540,00%Công nghiệp Chế biến
FFSPORTFSPORT AB
7,206 M SEK0,0500 SEK0,00%124,414 K2,220,00%Dịch vụ Công nghệ
BBLICKBLICK GLOBAL GROUP AB
7,321 M SEK0,710 SEK−4,05%70,521 K13,040,00%Dịch vụ Khách hàng
XMRXMREALITY AB
7,349 M SEK0,0705 SEK+0,71%571,823 K2,51−0,31 SEK+52,61%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MMFAMYFIRSTAPP SWEDEN AB
7,35 M SEK2,120 SEK+8,72%42,695 K15,39−1,28 SEK+94,97%0,00%Công nghệ Sức khỏe
CIRCLE_BCIRCLE ENERGY SWEDEN AB SER. B
7,419 M SEK0,0033 SEK+3,12%19,172 M0,23−0,04 SEK+78,94%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
BBIOVITBIO VITOS PHARMA AB
7,629 M SEK0,222 SEK0,00%122,654 K0,11−0,19 SEK+63,60%0,00%Công nghệ Sức khỏe
HHYCOHYBRICON
7,645 M SEK0,950 SEK−1,04%1,864 K0,41−0,30 SEK+70,24%0,00%Khách hàng Lâu năm
HUBSHUBBSTER GROUP
7,711 M SEK0,310 SEK0,00%890,06−2,34 SEK−191,97%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NNOSIUM.BNOSIUM B
7,776 M SEK0,0190 SEK+11,76%312,2 K0,10−0,16 SEK−1.823,46%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FF2MFREE2MOVE HOLDING
8,036 M SEK0,0360 SEK+9,09%97,844 K0,26−0,18 SEK+34,16%0,00%Công nghệ Điện tử
AARCTICARCTIC BLUE BEVERAGES AB
8,383 M SEK0,324 SEK+1,25%3,216 K0,65−0,66 SEK+66,29%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TENDOTENDO AB
8,471 M SEK0,0860 SEK−5,49%390,578 K0,87−0,42 SEK−14,01%0,00%Công nghệ Sức khỏe
RRAYTLRAYTELLIGENCE
8,633 M SEK0,740 SEK0,00%76,613 K0,080,00%Công nghệ Sức khỏe
FFINEFINEPART SWEDEN AB
8,701 M SEK0,370 SEK−6,09%82,752 K0,74−1,40 SEK−3.791,32%0,00%Sản xuất Chế tạo
PPOLYMERPOLYMER FACTORY
8,774 M SEK1,05 SEK−1,87%4890,04−0,41 SEK+4,83%0,00%Công nghiệp Chế biến
GGBKGOODBYE KANSAS GROUP AB
9,025 M SEK0,402 SEK−2,43%241,77 K2,95−225,53 SEK+86,60%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NNATTANATTARO LABS AB
9,469 M SEK0,468 SEK+32,95%258,19 K7,10−0,46 SEK+49,77%0,00%Công nghệ Sức khỏe
LLIDDSLIDDS AB
9,552 M SEK0,139 SEK−0,71%15,859 K0,17−0,45 SEK+50,74%0,00%Công nghệ Sức khỏe
OOURLIVOURLIVING AB
9,635 M SEK0,121 SEK−4,72%10,05 K0,25−0,37 SEK+22,56%0,00%Công nghệ Điện tử
HHUNTERHUNTER CAPITAL AB
9,66 M SEK3,20 SEK+6,67%1,91 K0,79−5,27 SEK+93,81%0,00%Bán Lẻ
AAMNOAMNODE AB
10,241 M SEK3,02 SEK−0,66%3,009 K2,52−0,57 SEK−0,26%0,00%Sản xuất Chế tạo
RRENTRENTUNDER HOLDING
10,664 M SEK0,292 SEK+2,10%140,000,00%Sản xuất Chế tạo
MMAHVIEMAHVIE MINERALS
10,753 M SEK0,270 SEK−2,53%243,391 K2,21−0,22 SEK0,00%Khoáng sản phi năng lượng
CCRBXCARBIOTIX AB
10,778 M SEK0,0608 SEK+1,67%189,11 K0,23−0,24 SEK+35,48%0,00%Dịch vụ Thương mại
AALTEALTECO MEDICAL AB
10,808 M SEK0,189 SEK0,00%11,043 K0,30−0,10 SEK+25,29%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GGTGGOLD TOWN GAMES
10,959 M SEK0,1650 SEK−11,76%105,823 K2,720,00%Dịch vụ Công nghệ
MMONIMONIVENT AB
11,001 M SEK0,410 SEK+20,23%31,355 K1,12−0,96 SEK+42,57%0,00%Công nghệ Sức khỏe
HHOI.BHOI PUBLISHING B
11,079 M SEK0,308 SEK−6,10%7,519 K0,21−0,23 SEK+38,63%0,00%Dịch vụ Khách hàng
GGIABGODSINLOSEN NORDIC AB
11,104 M SEK0,680 SEK−3,55%1340,03−0,88 SEK+67,50%0,00%Dịch vụ Phân phối
DDIABIODIAGONAL BIO AB
11,138 M SEK0,0278 SEK0,00%1,824 M0,690,00%Công nghệ Sức khỏe
FFXIFX INTERNATIONAL AB
11,149 M SEK0,119 SEK−4,03%209,901 K1,48−0,23 SEK−170,65%0,00%Dịch vụ Công nghệ
22CUREX2CUREX AB
11,266 M SEK0,630 SEK−1,56%44,677 K0,98−1,75 SEK−3,38%0,00%Công nghệ Sức khỏe
PPROVITPROVIDE IT SWEDEN AB
11,337 M SEK1,790 SEK+5,29%1,486 K0,0812,300,15 SEK−58,21%21,76%Dịch vụ Công nghệ
SS2MS2MEDICAL AB SER. B
11,714 M SEK0,0415 SEK−3,49%1,002 M1,11−0,31 SEK+13,61%0,00%Công nghệ Sức khỏe
CCYXOCYXONE AB
11,813 M SEK0,117 SEK−2,50%232,98 K0,23−0,19 SEK+49,51%0,00%Công nghệ Sức khỏe
NNJOBNETJOBS GROUP AB
12,053 M SEK0,372 SEK−7,00%2,702 K0,11−0,02 SEK−17,11%0,00%Dịch vụ Công nghệ
MAGNAMAGNASENSE AB
12,351 M SEK0,4045 SEK+1,13%107,427 K0,00%Công nghệ Sức khỏe
EEBLITZEBLITZ GROUP
12,425 M SEK0,650 SEK−2,99%7,844 K0,31−0,38 SEK−166,24%0,00%Tài chính
KKILIKILIARO GROUP
12,6 M SEK0,410 SEK−4,65%3,025 K0,06−0,47 SEK+55,39%0,00%Dịch vụ Công nghệ
NNISNISCHER PROPERTIES
12,626 M SEK0,1600 SEK−4,76%124,804 K0,90−1,39 SEK+58,71%0,00%Tài chính
EELNELLEN AB
12,851 M SEK1,13 SEK−2,59%420,01−0,35 SEK+59,45%0,00%Công nghệ Sức khỏe
CCAPSNORTHERN CAPSEK VENTURES
13,022 M SEK0,280 SEK+7,69%20,534 K0,81−0,21 SEK+66,72%0,00%Tài chính
AASAPASARINA PHARMA AB
13,585 M SEK0,149 SEK−75,25%1,847 M135,05−0,57 SEK+77,83%0,00%Công nghệ Sức khỏe
BBRANDBBRANDBEE
13,616 M SEK0,0020 SEK0,00%12,296 M0,59−0,06 SEK+51,38%0,00%Dịch vụ Thương mại
OODINODINWELL AB
13,905 M SEK0,580 SEK0,00%11,456 K0,96−0,26 SEK+25,94%0,00%Dịch vụ Công nghệ
OOODAOODASH GROUP AB
14,054 M SEK4,99 SEK−2,16%8890,850,00%Tài chính
CRETCRETURNER GROUP
14,18 M SEK0,246 SEK0,00%40,015 K0,21−0,23 SEK−165,41%0,00%Dịch vụ Thương mại
GGABAGABATHER AB
14,277 M SEK0,702 SEK−7,14%15,913 K0,34−0,68 SEK+40,03%0,00%Công nghệ Sức khỏe
FFRNT.BFRONT VENTURES B
14,55 M SEK0,318 SEK−1,24%98,955 K2,34−1,34 SEK−5.350,00%0,00%Dịch vụ Thương mại
DDIV.BDIVIDEND SWEDEN B
14,669 M SEK0,1880 SEK+4,44%30,706 K0,29−0,07 SEK0,00%Dịch vụ Thương mại
LIGRLIGHTNING GROUP AB
15,087 M SEK0,830 SEK0,00%890,04−0,11 SEK−451,55%0,00%Công nghệ Điện tử
AAFRIAFRICA RESOURCES
15,134 M SEK1,19 SEK−9,16%11,974 K0,840,00%Khoáng sản phi năng lượng
MMIRMIRIS HOLDING AB
15,308 M SEK0,102 SEK+0,99%80,089 K0,28−0,27 SEK+19,91%0,00%Công nghệ Điện tử
GGAMECGAME CHEST GROUP
15,361 M SEK0,588 SEK+28,95%3,172 K0,040,00%Dịch vụ Công nghệ
AAMNIAMNIOTICS AB
15,992 M SEK0,0056 SEK−5,08%22,267 M4,69−0,38 SEK−28,64%0,00%Công nghệ Sức khỏe
SSCOLSCANDION ONCOLOGY A/S
16,052 M SEK0,172 SEK+1,78%2,034 M0,87−0,83 SEK+50,88%0,00%Công nghệ Sức khỏe
SSPERMSPERMOSENS AB
16,166 M SEK0,0530 SEK−7,02%4,056 M3,29−0,18 SEK+41,73%0,00%Công nghệ Sức khỏe