Định giá thấpChứng khoán Thụy Điển

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Thụy Điển này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
APTRAPPSPOTR AB
9.681.810 SEK0.00%0.000 SEK
Bán
7631.381K SEK3.537M SEK−8.87 SEKDịch vụ Công nghệ
IMMNOVIMMUNOVIA AB
16.071.826 SEK0.11%0.002 SEK
Bán
82.644K150.908K SEK82.695M SEK−7.37 SEK64Công nghệ Sức khỏe
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
16.5488.5 SEK−59.77%−131.5 SEK
Bán Mạnh
6.017K532.505K SEK6.581B SEK−5.74 SEK1.573KDịch vụ Khách hàng
CRNO.BCERENO SCIENTIFIC B18.850.463 SEK−3.14%−0.015 SEK
Bán
431.425K199.75K SEK64.004M SEK−0.21 SEKCông nghệ Sức khỏe
GUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
19.360.1065 SEK−3.18%−0.0035 SEK
Bán
960.372K102.28K SEK53.578M SEK−0.34 SEKCông nghệ Sức khỏe
PRESRVPRESERVIUM PROPERTY19.8944.4 SEK0.00%0.0 SEK
Bán
23710.523K SEK205.794M SEK−0.73 SEK0Tài chính
NEWBRYNEWBURY PHARMACEUTICALS AB
19.953.80 SEK1.06%0.04 SEK
Bán
10.795K41.021K SEKCông nghệ Sức khỏe
PRECPRECISE BIOMETRICS AB
20.111.180 SEK−11.01%−0.146 SEK
Bán Mạnh
727.006K857.867K SEK91.308M SEK30Dịch vụ Công nghệ
TERRNT_BTERRANET AB SER. B
20.360.1810 SEK−1.09%−0.0020 SEK
Bán Mạnh
1.066M192.954K SEK60.429M SEK−0.08 SEK13Dịch vụ Công nghệ
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
21.6292.00 SEK−1.55%−1.45 SEK
Bán Mạnh
259.907K23.911M SEK4.938B SEK−7.35 SEK178Công nghệ Sức khỏe
IRRASIRRAS AB
21.750.1367 SEK3.64%0.0048 SEK
Bán
893.002K122.073K SEK108.651M SEK−0.45 SEKCông nghệ Sức khỏe
OMNIOMNICAR22.270.146 SEK8.96%0.012 SEK
Bán
290.72K42.445K SEK13.921M SEK−0.67 SEKDịch vụ Công nghệ
DEDIDEDICARE AB SER. B
22.84101.6 SEK−2.50%−2.6 SEK
Bán Mạnh
71.648K7.279M SEK971.564M SEK9.2911.04 SEKDịch vụ Khách hàng
PLUNPROSTALUND AB
23.681.795 SEK0.56%0.010 SEK
Bán
45.64K81.924K SEK143.726M SEK−0.22 SEK8Công nghệ Sức khỏe
NXTCLNEXTCELL PHARMA AB
23.893.88 SEK−7.18%−0.30 SEK
Bán Mạnh
76.233K295.784K SEK133.393M SEKCông nghệ Sức khỏe
SMOLSMOLTEK23.934.21 SEK0.72%0.03 SEK
Bán
4.897K20.616K SEK59.735M SEK−4.74 SEK20Công nghệ Điện tử
NISNISCHER PROPERTIES24.050.800 SEK−8.05%−0.070 SEK
Bán
34.849K27.879K SEK56.53M SEK−3.36 SEK6Tài chính
PREV_BPREVAS AB SER. B
24.19119.2 SEK−5.40%−6.8 SEK
Bán Mạnh
62.027K7.394M SEK1.518B SEK11.9910.05 SEK882Dịch vụ Công nghệ
FLUIFLUICELL AB
24.211.466 SEK−2.53%−0.038 SEK
Bán
69.733K102.229K SEK35.906M SEK−1.17 SEKCông nghệ Sức khỏe
POLARPOLARCOOL24.220.322 SEK−8.00%−0.028 SEK
Bán
35.657K11.482K SEK8.626M SEK−0.93 SEK4Công nghệ Sức khỏe
QCOREQLUCORE AB
24.359.35 SEK−2.60%−0.25 SEK
Bán
4.291K40.121K SEK37.662M SEK−3.96 SEKDịch vụ Công nghệ
ESGR.BENERGY SAVE B25.07100.8 SEK0.80%0.8 SEK
Bán
10.848K1.093M SEK659.147M SEK16.64Sản xuất Chế tạo
PRIC_BPRICER AB SER. B
25.117.01 SEK−1.54%−0.11 SEK
Bán
232.51K1.63M SEK773.373M SEK−0.12 SEK193Công nghệ Điện tử
ELICELICERA THERAPEUTICS AB
25.122.90 SEK−3.33%−0.10 SEK
Bán
3561.032K SEK57.368M SEK−0.86 SEK2Công nghệ Sức khỏe
SCIBSCIBASE HOLDING AB
25.121.262 SEK0.64%0.008 SEK
Bán
56.972K71.899K SEK151.227M SEK−0.62 SEK23Công nghệ Sức khỏe
KOLLKOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
25.420.862 SEK−2.05%−0.018 SEK
Bán
10.1K8.706K SEK8.216M SEK2.880.30 SEKDịch vụ Công nghệ
NETELNETEL HOLDING AB
25.8613.65 SEK5.00%0.65 SEK
Bán
39.263K535.94K SEK662.187M SEK6.602.07 SEK809Dịch vụ Công nghiệp
ZORDIX_BZORDIX AB SER. B
25.9010.98 SEK−8.35%−1.00 SEK
Bán
48.217K529.423K SEK470.671M SEK−2.46 SEK215Dịch vụ Công nghệ
TOPRTOPRIGHT NORDIC26.060.263 SEK−3.66%−0.010 SEK
Bán Mạnh
53.931K14.184K SEK13.908M SEK−1.13 SEKSản xuất Chế tạo
NPAPERNORDIC PAPER HOLDING AB
26.2432.80 SEK0.00%0.00 SEK
Bán
217.314K7.128M SEK2.195B SEK3.808.62 SEK672Công nghiệp Chế biến
EPTIEPTI AB
26.520.253 SEK3.27%0.008 SEK
Bán
588.801K148.967K SEK28.502M SEK−4.80 SEK97Tài chính
SUSTSUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING26.540.071 SEK−4.05%−0.003 SEK
Bán Mạnh
16.21M1.151M SEK16.696M SEK−0.11 SEK11Sản xuất Chế tạo
QLINEAQ-LINEA AB
26.732.86 SEK−4.03%−0.12 SEK
Bán
139.868K400.022K SEK83.539M SEK−8.85 SEK151Công nghệ Sức khỏe
FLMNGFLEMING PROPERTIES26.7937.0 SEK0.00%0.0 SEK
Bán
41315.281K SEK220.15M SEK−5.83 SEK0Tài chính
MAGIMAG INTERACTIVE AB
26.8313.62 SEK−0.29%−0.04 SEK
Bán
11.85K161.397K SEK360.857M SEK−0.55 SEK107Dịch vụ Công nghệ
CISHCLEAN INDUSTRY SOLUTIONS HOLD EUROPE AB
26.861.075 SEK−10.42%−0.125 SEK
Bán Mạnh
113.549K122.065K SEK27.41M SEK−0.75 SEKTài chính
DMYD_BDIAMYD MEDICAL AB SER. B
26.918.02 SEK−3.84%−0.32 SEK
Bán
508.094K4.075M SEK766.067M SEK−1.42 SEK21Công nghệ Sức khỏe
PROVITPROVIDE IT27.243.10 SEK5.44%0.16 SEK
Bán
1K3.1K SEK20.673M SEK0.39 SEKDịch vụ Công nghệ
AMNIAMNIOTICS AB
27.350.0764 SEK0.00%0.0000 SEK
Bán
952.797K72.794K SEK8.961M SEK−1.24 SEK17Công nghệ Sức khỏe
XSPRAYXSPRAY PHARMA AB
27.3639.9 SEK−3.86%−1.6 SEK
Bán
5.265K210.074K SEK1.207B SEK−6.74 SEK27Công nghệ Sức khỏe
RAYTLRAYTELLIGENCE27.490.015 SEK0.00%0.000 SEK
Bán
585.909K8.789K SEK5.114M SEK−0.16 SEKCông nghệ Sức khỏe
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
27.6520.30 SEK−1.46%−0.30 SEK
Bán
251.688K5.109M SEK1.336B SEK−0.46 SEK94Công nghệ Sức khỏe
DICOTDICOT27.710.126 SEK0.80%0.001 SEK
Bán
2.372M298.848K SEK55.114M SEK−0.18 SEKCông nghệ Sức khỏe
MOBMOBERG PHARMA AB
27.7119.34 SEK1.04%0.20 SEK
Bán
9.814K189.803K SEK166.734M SEK−1.88 SEK7Công nghệ Sức khỏe
VIVAVIVA WINE GROUP AB
27.8535.50 SEK−1.39%−0.50 SEK
Bán
8.136K288.828K SEK3.154B SEK13.652.60 SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
FASTATAB FASTATOR
27.865.56 SEK−0.71%−0.04 SEK
Bán
94.355K524.614K SEK428.899M SEK−5.51 SEK242Tài chính
CGIT.BCGIT B27.8862.2 SEK−2.81%−1.8 SEK
Bán Mạnh
855.287K SEK98.027M SEK69.970.89 SEK36Dịch vụ Công nghệ
RECY.BRECYCTEC B28.200.590 SEK0.00%0.000 SEK
Bán
860507 SEK7.717M SEK−2.35 SEKDịch vụ Công nghiệp
LOGI_ALOGISTEA AB SER. A
28.2110.50 SEK0.57%0.06 SEK
Bán
0.996K10.458K SEK115.752M SEK7.231.45 SEK17Tài chính
JSSECJS SECURITY28.270.435 SEK−8.23%−0.039 SEK
Bán
38.751K16.857K SEK22.506M SEK−0.62 SEK7Dịch vụ Công nghệ
MISEMISEN ENERGY AB
28.340.940 SEK−0.42%−0.004 SEK
Bán Mạnh
9.471K8.903K SEK136.364M SEK−0.13 SEK2Năng lượng Mỏ
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
28.3912.40 SEK−1.74%−0.22 SEK
Bán Mạnh
176.206K2.185M SEK1.975B SEK−1.52 SEK767Dịch vụ Công nghệ
DIABIODIAGONAL BIO AB
28.400.3105 SEK−9.74%−0.0335 SEK
Bán
331.595K102.96K SEK10.795M SEK−1.06 SEKCông nghệ Sức khỏe
PACTPROACT IT GROUP AB
28.4476.4 SEK−2.18%−1.7 SEK
Bán
29.005K2.216M SEK2.098B SEK6.74 SEK1.253KCông nghệ Điện tử
HTROHEXATRONIC GROUP AB
28.5565.94 SEK−1.73%−1.16 SEK
Bán
1.288M84.92M SEK13.344B SEK15.044.44 SEK1.696KCông nghệ Điện tử
MOVMOVE ABOUT GROUP AB
28.560.160 SEK−3.61%−0.006 SEK
Bán
17K2.72K SEK15.818M SEK−1.86 SEKDịch vụ Công nghệ
MTG_AMODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
28.7466.5 SEK−5.00%−3.5 SEK
Bán Mạnh
1238.18K SEK8.904B SEK−5.19 SEK1.069KTài chính
AINOAINO HEALTH AB
28.790.690 SEK−6.76%−0.050 SEK
Bán Mạnh
5.492K3.789K SEK29.177M SEK−0.33 SEKDịch vụ Thương mại
WPAYWESTPAY AB
28.850.900 SEK−1.53%−0.014 SEK
Bán
73.256K65.93K SEK40.512M SEK−0.30 SEK49Công nghệ Điện tử
MEDFMEDFIELD28.952.18 SEK0.93%0.02 SEK
Bán
20.157K43.942K SEK88.554M SEK−0.23 SEK8Công nghệ Sức khỏe
IMINTIMINT IMAGE INTELLIGENCE29.087.94 SEK−4.34%−0.36 SEK
Bán
34.23K271.786K SEK72.711M SEK15.510.51 SEK48Dịch vụ Công nghệ
ARCAARCARIO AB
29.110.0262 SEK0.00%0.0000 SEK
Bán
3.522M92.272K SEK229.745M SEK−0.01 SEK12Dịch vụ Công nghệ
SEZISENZIME AB
29.193.930 SEK−3.44%−0.140 SEK
Bán
278.109K1.093M SEK324.487M SEK−2.38 SEK50Công nghệ Sức khỏe
STAR_ASTARBREEZE AB SER. A
29.310.860 SEK0.00%0.000 SEK
Bán
49.482K42.555K SEK1.148B SEK−0.07 SEK165Dịch vụ Công nghệ
TITA_BTITANIA HOLDING AB SER. B
29.335.06 SEK−1.94%−0.10 SEK
Bán Mạnh
9.856K49.871K SEK361.79M SEK−2.36 SEK19Khách hàng Lâu năm
PROMOPROMORE PHARMA AB
29.340.1915 SEK−0.26%−0.0005 SEK
Bán
3.298K632 SEK11.627M SEKCông nghệ Sức khỏe
POLYPOLYPLANK AB
29.470.0848 SEK−5.57%−0.0050 SEK
Bán Mạnh
394.925K33.49K SEK33.877M SEK−0.02 SEK15Sản xuất Chế tạo
ALMALM EQUITY AB
29.53428 SEK0.47%2 SEK
Bán
41.712K SEK4.586B SEK−98.01 SEKTài chính
ACUCACUCORT29.551.250 SEK−5.66%−0.075 SEK
Bán Mạnh
13.629K17.036K SEK39.102M SEK−0.47 SEKCông nghệ Sức khỏe
NYTTOSVENSKA NYTTOBOSTADER AB
29.5820.8 SEK2.97%0.6 SEK
Bán
20416 SEK2.602B SEK−8.59 SEKTài chính
RLSRLS GLOBAL AB
29.581.155 SEK0.43%0.005 SEK
Bán
20.36K23.516K SEK92.255M SEK−0.37 SEK9Công nghệ Sức khỏe
RLOS_BRANLOS AB SER. B
29.6314.010 SEK−15.09%−2.490 SEK
Bán
4.731K66.281K SEK28.148M SEKCông nghệ Điện tử
ECOREECORE GROUP29.660.084 SEK−1.18%−0.001 SEK
Bán
27.848K2.339K SEK3.024M SEK1Bán Lẻ
CLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
29.730.340 SEK3.03%0.010 SEK
Bán
1.679M570.869K SEK55.367M SEK−0.92 SEKCông nghệ Sức khỏe
NGNORTHGOLD AB
29.736.25 SEK−8.36%−0.57 SEK
Bán Mạnh
6724.2K SEK76.511M SEK−1.19 SEK1Khoáng sản phi năng lượng
IAR_BI.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
29.7990.0 SEK1.12%1.0 SEK
Bán
1.749K157.41K SEK1.229B SEK23.613.82 SEK209Dịch vụ Công nghệ
THUNDRTHUNDERFUL GROUP AB
29.9814.76 SEK−0.94%−0.14 SEK
Bán Mạnh
36.999K546.105K SEK1.037B SEK7.771.90 SEK478Khách hàng Lâu năm