Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
2CUREX2CUREX AB
11.38SEK0.71%0.08SEK
Bán
6.271K71.364K197.476MSEK−1.14SEKCông nghệ Sức khỏe
ACQ_SPACACQ BURE AB SPAC
93.0SEK−0.21%−0.2SEK
Bán
16.863K1.568M3.262BSEK−0.26SEKTài chính
ADTRADTRACTION GROUP AB
36.30SEK−0.68%−0.25SEK
Bán
2.124K77.101KDịch vụ Công nghệ
ADVTADVERTY
2.530SEK0.60%0.015SEK
Bán
97.077K245.605K80.006MSEK−0.97SEK25Dịch vụ Công nghệ
AGES_BAGES INDUSTRI AB SER. B
41.0SEK−1.68%−0.7SEK
Bán Mạnh
1.815K74.415K217.122MSEK14.082.99SEK524Sản xuất Chế tạo
ANGLANGLER GAMING
5.300SEK0.00%0.000SEK
Bán
143.907K762.707K397.42MSEK5.390.98SEKDịch vụ Khách hàng
ASABADVANCED SOLTECH SWEDEN AB
24.94SEK−0.64%−0.16SEK
Bán Mạnh
16.868K420.688K972.563MSEK37.230.68SEK14Công ty dịch vụ công cộng
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
104.10SEK−2.33%−2.48SEK
Bán
4.621M481.025M501.552BSEK6.773.95SEK42.862KSản xuất Chế tạo
AWRDAWARDIT AB
134.0SEK−2.90%−4.0SEK
Bán
105.537K14.142M1.15BSEK33.964.06SEK142Dịch vụ Khách hàng
AXOLOTAXOLOT SOLUTIONS HOLDING AB
0.4650SEK1.53%0.0070SEK
Bán
88.954K41.364K24.639MSEK−0.33SEK7Dịch vụ Công nghiệp
BELLEREBELLE AB
9.502SEK−11.21%−1.200SEK
Bán
4.192K39.828KDịch vụ Công nghệ
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
101.70SEK−80.10%−409.30SEK
Bán Mạnh
144.805K14.727M10.018BSEK52.581.94SEK167Công nghệ Sức khỏe
BRIGBRIGHTER AB
0.0799SEK−3.39%−0.0028SEK
Bán
2.23M178.208K59.845MSEK−0.51SEKCông nghệ Sức khỏe
BRILLBRILLIANT FUTURE AB
7.26SEK−0.27%−0.02SEK
Bán Mạnh
6446553.805MSEK−3.54SEKDịch vụ Công nghệ
CALMA.BCALMARK B
1.722SEK−6.92%−0.128SEK
Bán Mạnh
141.178K243.109K60.433MSEK−0.74SEKCông nghệ Sức khỏe
CARYCARY GROUP HOLDING AB
51.65SEK−1.99%−1.05SEK
Bán
129.478K6.688M6.948BSEKDịch vụ Khách hàng
CIRCHECIRCHEM AB
3.835SEK−7.59%−0.315SEK
Bán Mạnh
39.567K151.739K66.35MSEK−1.36SEK5Công nghiệp Chế biến
CMOTEC_BSCANDINAVIAN CHEMOTECH AB B
11.14SEK−2.28%−0.26SEK
Bán Mạnh
17.83K198.626K109.771MSEK−1.99SEK7Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CRAD_BC-RAD AB SER. B
37.50SEK−1.96%−0.75SEK
Bán Mạnh
26.231K983.663K1.291BSEK62.390.61SEK66Công nghệ Sức khỏe
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
37.50SEK−7.75%−3.15SEK
Bán
75.5K2.831M2.773BSEK−17.57SEKDịch vụ Công nghệ
CYXOCYXONE AB
0.640SEK0.79%0.005SEK
Bán
432.019K276.492K62.512MSEK−0.72SEK8Công nghệ Sức khỏe
DICOTDICOT
0.438SEK−2.67%−0.012SEK
Bán
112.69K49.358K46.305MSEK−0.44SEKDịch vụ Thương mại
ELTELELTEL AB
8.26SEK−0.72%−0.06SEK
Bán
209.295K1.729M1.303BSEK54.630.15SEK5.046KDịch vụ Công nghiệp
EMPIR_BEMPIR GROUP AB SER. B
15.50SEK−0.32%−0.05SEK
Bán Mạnh
15.722K243.691K86.086MSEK−6.32SEK18Dịch vụ Công nghệ
ENEAENEA AB
112.0SEK−2.78%−3.2SEK
Bán
18.589K2.082M2.481BSEK16.736.89SEK772Dịch vụ Công nghệ
FGFASADGRUPPEN GROUP AB
124.4SEK1.80%2.2SEK
Bán
85.397K10.623M5.921BSEK29.794.10SEK1.485KDịch vụ Công nghiệp
FLUIFLUICELL AB
7.33SEK−3.30%−0.25SEK
Bán
28.701K210.378K101.001MSEK−1.76SEK19Công nghệ Sức khỏe
FRISQFRISQ HOLDING AB
0.408SEK4.88%0.019SEK
Bán
78K31.824K23.318MSEK−1.68SEK23Dịch vụ Công nghệ
FSPORTFSPORT AB
0.412SEK−13.26%−0.063SEK
Bán Mạnh
686.538K282.854K9.134MSEKDịch vụ Công nghệ
GHUS_BGOTENEHUS GROUP AB SER. B
3.98SEK−0.75%−0.03SEK
Bán Mạnh
12.235K48.695K366.97MSEK29.700.14SEKKhách hàng Lâu năm
GUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
0.996SEK−2.07%−0.022SEK
Bán Mạnh
87.953K87.513K348.57MSEK−0.37SEKCông nghệ Sức khỏe
HALMENHALMSLÄTTEN
100.0SEK−0.50%−0.5SEK
Bán
10.109K1.011M447.225MSEK1.5266.00SEKTài chính
HEADHEADSENT AB
10.00SEK−7.83%−0.85SEK
Bán Mạnh
19.285K192.85K29.464MSEK47.79SEK4Dịch vụ Thương mại
HEBA_BHEBA FASTIGHETS AB SER. B
55.99SEK−48.73%−53.21SEK
Bán Mạnh
56.992K3.191M8.579BSEK5.759.50SEK51Tài chính
HEMCHEMCHECK SWEDEN AB
0.870SEK−4.40%−0.040SEK
Bán Mạnh
125.318K109.027K17.552MSEK−0.73SEKCông nghệ Sức khỏe
HIGHCO_BHIGH COAST DISTILLERY AB SER. B
53.4SEK6.37%3.2SEK
Theo dõi
1.763K94.144KHàng tiêu dùng không lâu bền
HILB_BHILBERT GROUP AB SER. B
3.800SEK0.26%0.010SEK
Bán
1.055K4.009K184.952MSEKDịch vụ Công nghệ
IDOGENIDOGEN AB
0.460SEK−5.15%−0.025SEK
Bán
1.238M569.48K35.166MSEK−1.68SEK10Công nghệ Sức khỏe
IRRASIRRAS AB
1.380SEK−8.00%−0.120SEK
Bán
295.022K407.13K119.222MSEK−1.70SEKCông nghệ Sức khỏe
IZAFE_BIZAFE GROUP AB SER. B
0.5080SEK0.40%0.0020SEK
Bán
167.219K84.947K35.862MSEK−0.82SEK8Dịch vụ Thương mại
JOMAJOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAGEN AB
133.4SEK−0.74%−1.0SEK
Bán
19.053K2.542M4.887BSEK3.2341.64SEK45Tài chính
K2A_BK2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER B
25.80SEK−1.53%−0.40SEK
Bán
40.346K1.041M2.25BSEK2.018.62SEK131Tài chính
KANKANCERA AB
4.870SEK1.35%0.065SEK
Bán
41.709K203.123K269.772MSEK−0.81SEKCông nghệ Sức khỏe
KFAST_BK-FAST HOLDING AB B
36.76SEK−0.65%−0.24SEK
Bán
58.921K2.166M7.135BSEK6.625.59SEK691Tài chính
LCTLC-TEC HOLDING
2.31SEK−7.23%−0.18SEK
Bán Mạnh
21.85K50.474K64.512MSEK−0.08SEKCông nghệ Điện tử
LIPILIPIDOR AB
5.76SEK−4.48%−0.27SEK
Bán Mạnh
29.633K170.686K171.233MSEK−0.72SEKDịch vụ Thương mại
LMKGLMK GROUP AB
16.50SEK−8.23%−1.48SEK
Bán
12.873K212.405K227.961MSEK6.932.59SEKBán Lẻ
MEDHLPMEDHELP CARE AB
2.695SEK−0.19%−0.005SEK
Bán
17.189K46.324KDịch vụ Công nghệ
MISEMISEN ENERGY AB
1.806SEK−6.23%−0.120SEK
Bán
96.312K173.939K279.401MSEK−0.29SEK24Năng lượng Mỏ
MOBMOBERG PHARMA AB
2.310SEK0.43%0.010SEK
Bán
29.825K68.896K219.068MSEK10.800.21SEK8Công nghệ Sức khỏe
NGSNGS GROUP AB
20.00SEK1.52%0.30SEK
Bán
26.823K536.46K177.751MSEK10.721.84SEK384Dịch vụ Thương mại
NOBINOBIA AB
32.60SEK−4.51%−1.54SEK
Bán Mạnh
440.57K14.363M5.744BSEK8.20Khách hàng Lâu năm
OSSDOSSDSIGN AB
5.29SEK−0.94%−0.05SEK
Bán Mạnh
15.488K81.932K304.778MSEK−2.03SEK47Công nghệ Sức khỏe
PCOM_BPRECOMP SOLUTIONS AB SER. B
2.07SEK−2.82%−0.06SEK
Bán
1.032K2.136K48.569MSEK7.470.29SEK129Sản xuất Chế tạo
PHARMPHARMIVA AB
4.58SEK−0.43%−0.02SEK
Bán
6.673K30.562K32.853MSEK−3.24SEKDịch vụ Thương mại
PIERCEPIERCE GROUP AB
20.00SEK0.50%0.10SEK
Bán
10.847K216.94K789.772MSEKBán Lẻ
POLYMERPOLYMER FACTORY
2.500SEK0.81%0.020SEK
Bán
25.887K64.718K17.014MSEK−0.49SEK3Công nghiệp Chế biến
RAYTLRAYTELLIGENCE
0.575SEK−14.31%−0.096SEK
Bán Mạnh
358.492K206.133K40.016MSEK−0.57SEKCông nghệ Sức khỏe
RECY.BRECYCTEC B
5.12SEK2.40%0.12SEK
Bán
3.068K15.708K19.763MSEK−3.00SEKCông nghiệp Chế biến
RUGRUGVISTA GROUP AB
69.8SEK−0.29%−0.2SEK
Bán
4.162K290.508K1.455BSEK14.574.80SEK84Bán Lẻ
S2MS2MEDICAL AB SER. B
1.600SEK0.00%0.000SEK
Bán
50.844K81.35K43.167MSEK−0.99SEKCông nghệ Sức khỏe
SEYESMART EYE AB
68.80SEK−4.97%−3.60SEK
Bán
130.37K8.969M1.604BSEK−8.96SEK256Công nghệ Sức khỏe
STREAMSTREAMIFY
2.900SEK4.69%0.130SEK
Bán
20.422K59.224K21.977MSEK−1.38SEK7Dịch vụ Công nghệ
SUSTSUSTAINABLE ENERGY SOLUTIONS SWEDEN HOLDING
0.136SEK4.62%0.006SEK
Bán
362.404K49.287K28.652MSEK−0.60SEKSản xuất Chế tạo
THUNDRTHUNDERFUL GROUP AB
21.88SEK−29.10%−8.98SEK
Bán Mạnh
1.135M24.835M2.167BSEK16.241.91SEK408Khách hàng Lâu năm
TOBIITOBII AB
21.58SEK−4.68%−1.06SEK
Bán Mạnh
382.015K8.244M2.411BSEK680Công nghệ Điện tử
TRANSTRANSTEMA GROUP AB
26.96SEK−2.88%−0.80SEK
Bán
117.276K3.162M1.08BSEK14.681.92SEK1.048KDịch vụ Công nghệ
UNIBAPUNIBAP AB
31.8SEK−3.34%−1.1SEK
Bán Mạnh
1.72K54.696K300.229MSEK−3.58SEK27Dịch vụ Công nghệ
VIVEVIVESTO AB
1.050SEK−0.94%−0.010SEK
Bán
885.119K929.375K475.272MSEK−0.29SEK22Công nghệ Sức khỏe
VNVVNV GLOBAL AB
31.00SEK−5.89%−1.94SEK
Bán
655.772K20.329M7.67BSEK−14.29SEK8Tài chính
WBGR_BWASTBYGG GRUPPEN AB SER. B
74.6SEK−2.10%−1.6SEK
Bán
2.264K168.894K2.464BSEK14.695.19SEK524Dịch vụ Công nghiệp
XPECXPECUNIA NORDIC
4.000SEK−0.62%−0.025SEK
Bán
45.862K183.448K147.254MSEK11.670.34SEK3Dịch vụ Thương mại