Cổ phiếu Thụy ĐiểnCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Thụy Điển này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BELEBEIJER ELECTRONICS GROUP AB
102.6SEK5.66%5.5SEK
Sức mua mạnh
40.731K4.179M2.959BSEK3.67SEK802Công nghệ Điện tử
CAMXCAMURUS AB
269.8SEK1.35%3.6SEK
Sức mua mạnh
52.534K14.174M14.942BSEK552.860.51SEK148Công nghệ Sức khỏe
ESGR.BENERGY SAVE B142.0SEK9.23%12.0SEK
Sức mua mạnh
35.099K4.984M632.336MSEK60.732.14SEKTài chính
NEWA_BNEW WAVE GROUP AB SER. B
213.6SEK2.59%5.4SEK
Sức mua mạnh
195.067K41.666M14.171BSEK13.4315.50SEK2.06KHàng tiêu dùng không lâu bền
NIONORDIC IRON ORE AB
7.98SEK−0.75%−0.06SEK
Mua
35.482K283.146K296.338MSEK−0.26SEKKhoáng sản phi năng lượng
SKOG.ASKOGSFOND BALTIKUM A1130SEK0.89%10SEK
Sức mua mạnh
5461.02K316.791MSEK11.17100.25SEKHỗn hợp