Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
ACCO AKER CARBON CAPTURE ASA
30.16-1.41%-0.43Mua7.390K18.483B-0.2126.00Sản xuất Chế tạo
ADDV_B ADDVISE GROUP AB B
8.645.37%0.44Sức mua mạnh362.611K1.396B83.790.11108.00Công nghệ Sức khỏe
AKERO AKER
807.001.89%15.00Sức mua mạnh14260.853B1605.00Tài chính
ALCA ALCADON GROUP AB
81.604.88%3.80Sức mua mạnh100.895K1.383B39.331.9265.00Dịch vụ Phân phối
AUTOOO AUTOSTORE HOLDINGS LTD.
36.846.47%2.24740.561KDịch vụ Công nghệ
BIOT BIOTAGE AB
268.401.82%4.80Sức mua mạnh17.092K16.731B89.142.88463.00Công nghệ Sức khỏe
BIOWKS BIO-WORKS TECHNOLOGIES AB
22.901.33%0.30Mua89.421K623.398M28.00Công nghệ Sức khỏe
BONHRO BONHEUR ASA
339.0010.06%31.00Sức mua mạnh1014.546B-21.332401.00Vận chuyển
CORE_A COREM PROPERTY GROUP AB SER. A
27.600.00%0.00Mua14.514K31.755B4.825.6057.00Tài chính
CORE_B COREM PROPERTY GROUP AB SER. B
27.65-1.07%-0.30Mua471.010K31.755B4.865.6057.00Tài chính
CRAYNO CRAYON GROUP HOLDING ASA
189.202.16%4.00Mua13115.888B2.79Dịch vụ Công nghệ
DNBO DNB BANK ASA
214.901.13%2.40Sức mua mạnh700338.792B15.2814.269311.00Tài chính
EPI_A EPIROC AB SER. A
216.602.65%5.60Sức mua mạnh527.469K229.578B40.035.0013840.00Sản xuất Chế tạo
FLAT_B FLAT CAPITAL AB SER. B
31.43-12.69%-4.575.632M
GETI_B GETINGE AB SER. B
408.500.44%1.80Sức mua mạnh556.982K108.212B32.8612.0910818.00Công nghệ Sức khỏe
HTRO HEXATRONIC GROUP AB
368.002.94%10.50Sức mua mạnh201.935K12.957B67.255.10789.00Công nghệ Điện tử
KNOW KNOWIT AB
387.008.40%30.00Sức mua mạnh76.352K7.685B29.6511.972578.00Dịch vụ Công nghệ
NANOVO NORDIC NANOVECTOR ASA
27.9012.14%3.02Sức mua mạnh22.766B-4.9136.00Công nghệ Sức khỏe
NCAB NCAB GROUP AB
748.004.03%29.00Sức mua mạnh8.222K11.557B69.299.90474.00Công nghệ Điện tử
NOLA_B NOLATO AB SER. B
113.700.98%1.10Mua86.602K29.890B6.113.51Công nghiệp Chế biến
NOTE NOTE AB
179.601.93%3.40Mua172.089K4.693B29.925.55Công nghệ Điện tử
NP3 NP3 FASTIGHETER AB
283.500.00%0.00Mua72.510K15.054B22.0245.00Tài chính
NWG NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
249.000.81%2.00Mua13.811K5.953B21.2711.74Khoáng sản phi năng lượng
SEB_A SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
137.851.96%2.65Sức mua mạnh1.995M286.766B12.8210.40Tài chính
SEB_C SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. C
143.602.43%3.40Mua85.175K286.766B13.1310.40Tài chính
SFAST STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB
21.401.90%0.40Mua183.864K4.946BTài chính
SRBNKO SPAREBANK 1 SR-BANK
132.503.03%3.90Sức mua mạnh17134.032B13.3810.011378.00Tài chính
STBO STOREBRAND
89.280.52%0.46Mua4.715K42.809B13.186.911824.00Tài chính
SWED_A SWEDBANK AB SER A
193.982.11%4.00Sức mua mạnh2.590M206.164B10.1718.1317373.00Tài chính
SYDSV SYDSVENSKA HEM
111.000.00%0.00Mua1.375K597.065M15.957.02Tài chính
THULE THULE GROUP AB
484.807.93%35.60Sức mua mạnh294.437K45.840B26.6216.58Khách hàng Lâu năm
TRANS TRANSTEMA GROUP AB
38.601.58%0.60Mua51.973K1.438B28.561.321038.00Dịch vụ Công nghệ
TRG TRANSCENDENT GROUP AB
31.400.00%0.00Mua715206.894M21.111.50111.00Dịch vụ Thương mại
VEFAB VEF AB
6.453.86%0.24Mua706.881K6.563B5.021.252.00Tài chính
VESTUM VESTUM AB
137.008.73%11.00Sức mua mạnh413.226K14.169B-0.648.00Tài chính
VITR VITROLIFE AB
532.502.21%11.50Sức mua mạnh91.751K60.280B138.613.68413.00Công nghệ Sức khỏe
VNV VNV GLOBAL AB
127.703.40%4.20Sức mua mạnh293.667K25.980B4.1030.03Tài chính
Tải thêm