Các công ty Thụy Điển có sẵn nhiều tiền mặt nhất

Tổng lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có thể tiếp cận có thể được coi là thước đo sức khỏe tài chính của công ty. Các công ty Thụy Điển có nhiều tiền mặt nhất được tập hợp sau với tất cả số liệu thống kê quan trọng.
Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
91,442 B SEK280,0 SEK+2,04%94,379 K1,30562,854 B SEK11,1625,08 SEK+32,12%2,68%Sản xuất Chế tạo
Mua
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
46,062 B SEK33,455 SEK+4,04%5,48 M1,5299,68 B SEK7,804,29 SEK−16,66%0,00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ERIC_AERICSSON, TELEFONAB. L M SER. A
42,574 B SEK70,9 SEK+3,96%77,347 K2,89236,046 B SEK−10,76 SEK−396,38%3,81%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
INVE_AINVESTOR AB SER. A
36,945 B SEK294,9 SEK+2,93%176,34 K0,70905,511 B SEK5,6052,61 SEK+492,03%1,59%Tài chính
Mua
SSAB_ASSAB AB SER. A
28,977 B SEK60,74 SEK+3,19%1,165 M1,2460,291 B SEK5,2211,64 SEK8,23%Sản xuất Chế tạo
Mua
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
24,246 B SEK174,30 SEK+2,38%2,562 M0,82280,718 B SEK25,356,87 SEK+220,00%3,73%Bán Lẻ
Theo dõi
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
23,395 B SEK92,9 SEK−0,54%11,514 K0,6725,213 B SEK−30,19 SEK−18,95%0,00%Tài chính
Mua
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
16,408 B SEK201,00 SEK+3,40%3,099 M1,09936,63 B SEK34,195,88 SEK+15,63%1,27%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
14,144 B SEK102 SEK0,00%810,6824,375 B SEK−21,74 SEK−105,04%0,00%Khách hàng Lâu năm
Mua
EPI_AEPIROC AB SER. A
13,879 B SEK216,2 SEK+3,05%405,945 K0,71254,436 B SEK28,547,58 SEK+5,26%1,67%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SKF_ASKF, AB SER. A
13,86 B SEK211,5 SEK+1,68%2,411 K0,9198,224 B SEK15,5113,64 SEK+36,24%3,55%Sản xuất Chế tạo
Mua
EQTEQT AB
12,402 B SEK345,9 SEK+0,85%443,111 K1,16431,088 B SEK274,281,26 SEK0,95%Tài chính
Mua
SKA_BSKANSKA AB SER. B
12,097 B SEK203,00 SEK+1,93%1,552 M2,3583,699 B SEK17,2011,80 SEK−37,88%2,71%Khách hàng Lâu năm
Mua
ESSITY_AESSITY AB SER. A
11,373 B SEK282,5 SEK+0,89%3,419 K0,74197,835 B SEK10,7926,18 SEK+132,01%2,74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EVOEVOLUTION AB
11,249 B SEK1.164,5 SEK+1,22%365,021 K0,92246,68 B SEK20,0857,99 SEK+30,24%2,66%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAAB_BSAAB AB SER. B
10,8 B SEK263,60 SEK−0,86%1,379 M0,70140,251 B SEK41,536,35 SEK+32,31%0,81%Công nghệ Điện tử
Mua
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
8,808 B SEK83,58 SEK+0,24%2,801 M1,4597,956 B SEK−5,51 SEK0,00%Tài chính
Mua
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
7,937 B SEK412,4 SEK+1,83%684,328 K1,5499,614 B SEK10,6638,70 SEK+89,37%1,64%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LOOMISLOOMIS AB
7,885 B SEK274,0 SEK+1,78%90,019 K1,1218,835 B SEK13,4720,34 SEK−13,85%4,56%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SASSAS AB
7,756 B SEK0,0320 SEK0,00%57,656 M0,64232,513 M SEK−0,80 SEK+20,44%0,00%Vận chuyển
ALFAALFA LAVAL AB
7,002 B SEK462,9 SEK+2,14%631,802 K1,36190,634 B SEK29,3915,75 SEK+27,96%1,62%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
6,702 B SEK247,7 SEK−7,05%1,68 M6,8738,948 B SEK18,8113,17 SEK+8,64%4,64%Tài chính
Theo dõi
SECU_BSECURITAS AB SER. B
6,447 B SEK108,80 SEK+2,16%877,861 K1,1462,333 B SEK45,042,42 SEK−71,02%3,31%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
5,843 B SEK121,80 SEK+1,92%3,459 M1,62326,957 B SEK33,783,61 SEK−15,61%1,25%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
INTRUMINTRUM AB
4,605 B SEK38,87 SEK+12,99%2,04 M2,954,695 B SEK−2,77 SEK+93,33%34,73%Dịch vụ Thương mại
Bán
TEL2_ATELE2 AB SER. A
4,465 B SEK103 SEK0,00%7551,1972,062 B SEK19,385,32 SEK+1,78%6,65%Truyền thông
Mua
BOLBOLIDEN AB
4,272 B SEK360,0 SEK+1,49%784,713 K1,2298,464 B SEK21,0817,08 SEK−57,46%2,08%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
4,25 B SEK156,8 SEK+3,70%158,414 K0,9419,39 B SEK11,6513,46 SEK−34,73%0,00%Năng lượng Mỏ
Mua
GGOTL_AREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. A
3,968 B SEK2.240 SEK0,00%20,185,559 B SEK10,94204,66 SEK0,44%Vận chuyển
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
3,841 B SEK46,95 SEK+4,80%5,894 M0,9194,654 B SEK35,611,32 SEK−46,40%1,38%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
TELIATELIA COMPANY AB
3,783 B SEK28,34 SEK+0,21%7,684 M1,04108,619 B SEK373,880,08 SEK7,06%Truyền thông
Theo dõi
SAVENORDNET AB
3,61 B SEK239,6 SEK0,00%292,28 K1,9260,13 B SEK23,8510,04 SEK+45,91%3,01%Tài chính
Theo dõi
SANDSANDVIK AB
3,577 B SEK219,3 SEK+3,05%1,95 M0,99275,087 B SEK21,6410,14 SEK+17,58%2,51%Sản xuất Chế tạo
Mua
GETI_BGETINGE AB SER. B
3,358 B SEK191,40 SEK+1,48%663,019 K1,0852,132 B SEK22,818,39 SEK−10,15%2,30%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
DOMDOMETIC GROUP AB
3,347 B SEK70,05 SEK+1,45%346,388 K0,6422,381 B SEK17,623,98 SEK−21,80%2,71%Khách hàng Lâu năm
Mua
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
3,341 B SEK25,18 SEK+1,70%2,905 M1,1934,052 B SEK−13,27 SEK−489,77%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MTG_AMODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
3,332 B SEK87,5 SEK+0,57%7181,8310,953 B SEK103,200,85 SEK0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
3,203 B SEK6,675 SEK+0,85%34,577 M1,029,848 B SEK−8,39 SEK−9,09%17,98%Tài chính
Theo dõi
OX2OX2 AB
3,015 B SEK59,50 SEK0,00%71,858 K0,3016,215 B SEK18,403,23 SEK−18,37%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
EKTA_BELEKTA AB SER. B
2,779 B SEK67,90 SEK+1,80%884,756 K0,9925,943 B SEK19,943,40 SEK+37,99%3,53%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
2,768 B SEK353,8 SEK+1,55%107,538 K0,74152,151 B SEK6,7652,33 SEK−13,56%2,19%Tài chính
Theo dõi
BETS_BBETSSON AB SER. B
2,763 B SEK131,42 SEK−0,95%308,274 K1,1917,978 B SEK10,0113,14 SEK+38,31%0,00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
INDTINDUTRADE AB
2,659 B SEK307,6 SEK+6,81%272,926 K1,31112,066 B SEK41,497,41 SEK−3,40%0,93%Sản xuất Chế tạo
Mua
MYCRMYCRONIC AB
2,535 B SEK415,0 SEK−2,67%302,734 K3,8740,635 B SEK27,1715,27 SEK+117,63%1,08%Sản xuất Chế tạo
Mua
CCPAC_SPACCREASPAC AB SPAC
2,533 B SEK101,0 SEK0,00%106,763 K0,562,525 B SEK0,00%Tài chính
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
2,495 B SEK156,8 SEK+3,84%7,706 K0,94109,936 B SEK33,954,62 SEK−48,06%1,75%Công nghiệp Chế biến
Mua
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
2,437 B SEK312,2 SEK+2,70%1,641 M0,81346,784 B SEK24,1312,94 SEK+9,33%1,63%Sản xuất Chế tạo
Mua
TRAC_BTRACTION AB SER. B
2,353 B SEK259 SEK−1,15%3770,473,831 B SEK20,4812,64 SEK4,03%Tài chính
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
2,277 B SEK302,5 SEK+3,95%183,662 K1,11179,041 B SEK33,179,12 SEK+15,59%1,36%Tài chính
Theo dõi
CCAMXCAMURUS AB
2,274 B SEK658,5 SEK+0,15%140,802 K1,5738,588 B SEK84,537,79 SEK+289,26%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
1,985 B SEK190,40 SEK+7,15%984,612 K2,9696,581 B SEK39,834,78 SEK+50,27%0,59%Dịch vụ Phân phối
Mua
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
1,898 B SEK92,0 SEK+3,60%10,023 K1,3152,783 B SEK28,573,22 SEK−5,15%3,26%Khách hàng Lâu năm
Mua
ALLEIALLEIMA AB
1,713 B SEK77,25 SEK+1,85%487,381 K1,2419,349 B SEK23,963,22 SEK−53,59%2,59%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
1,707 B SEK326,4 SEK+9,68%911,84 K4,68148,256 B SEK45,967,10 SEK+5,94%0,64%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RATO_ARATOS AB SER. A
1,639 B SEK41,2 SEK+2,23%5,966 K1,0412,586 B SEK10,623,88 SEK+72,20%3,03%Tài chính
Mua
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
1,591 B SEK125,0 SEK+0,56%48,545 K1,0612,623 B SEK34,003,68 SEK−10,16%1,52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BUREBURE EQUITY AB
1,586 B SEK354,8 SEK+0,97%56,276 K1,7626,307 B SEK4,9671,55 SEK0,70%Tài chính
MTRSMUNTERS GROUP AB
1,581 B SEK196,7 SEK+0,20%235,207 K0,7535,926 B SEK45,484,32 SEK+14,66%0,81%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AFRYAFRY AB
1,563 B SEK204,0 SEK+2,41%182,372 K1,3722,96 B SEK22,679,00 SEK−14,15%2,70%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
1,561 B SEK98,50 SEK+0,15%257,68 K0,8424,454 B SEK155,070,64 SEK−96,39%2,03%Công nghiệp Chế biến
Mua
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
1,546 B SEK34,80 SEK−1,42%622,011 K0,8012,036 B SEK22,571,54 SEK+12,40%1,15%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
1,462 B SEK119,9 SEK+1,52%174,74 K0,8841,298 B SEK16,457,29 SEK−1,61%5,00%Sản xuất Chế tạo
Mua
VERVERVE GROUP SE
1,44 B SEK26,05 SEK+0,77%230,763 K0,444,6 B SEK8,483,07 SEK0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NCC_ANCC AB SER. A
1,429 B SEK146,0 SEK+1,39%1,398 K0,8313,085 B SEK10,7513,59 SEK+1,34%4,79%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
1,407 B SEK8,762 SEK+1,74%3,801 M1,6514,773 B SEK33,930,26 SEK−74,42%1,03%Tài chính
Sức mua mạnh
DDUSTDUSTIN GROUP AB
1,361 B SEK11,49 SEK+1,41%516,566 K0,275,199 B SEK20,870,55 SEK−53,18%0,00%Dịch vụ Phân phối
Mua
AAKAAK AB
1,357 B SEK308,8 SEK+0,92%283,678 K0,6980,152 B SEK24,9312,39 SEK+65,59%1,20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELAN_BELANDERS AB SER. B
1,329 B SEK97,8 SEK−3,93%71,457 K11,043,458 B SEK20,464,78 SEK−49,40%4,24%Dịch vụ Thương mại
FAGFAGERHULT GROUP AB
1,323 B SEK74,0 SEK+2,07%97,487 K1,3213,035 B SEK24,892,97 SEK−14,79%2,43%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
1,287 B SEK1,71 SEK+3,01%100,064,059 B SEK−120,70 SEK−2.002,96%0,00%Dịch vụ Khách hàng
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
1,25 B SEK148,5 SEK+1,16%39,408 K0,3015,684 B SEK29,545,03 SEK−19,94%2,02%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ACADACADEMEDIA AB
1,243 B SEK52,0 SEK−0,38%51,523 K1,005,278 B SEK9,195,66 SEK+11,30%3,37%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NYFNYFOSA AB
1,212 B SEK119,0 SEK+2,85%145,904 K0,3924,76 B SEK−3,14 SEK+15,99%3,36%Tài chính
Mua
RESURSRESURS HOLDING AB
1,2 B SEK22,96 SEK0,00%647,92 K0,834,592 B SEK62,960,36 SEK−90,20%8,62%Tài chính
Theo dõi
CAT_ACATELLA AB SER. A
1,176 B SEK30,8 SEK+1,99%190,062,722 B SEK222,870,14 SEK−96,91%2,92%Tài chính
Sức mua mạnh
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
1,147 B SEK426 SEK+2,40%7982,0068,672 B SEK22,2019,19 SEK−46,05%2,00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ADDT_BADDTECH AB SER. B
1,129 B SEK330,0 SEK+16,03%783,213 K2,7588,883 B SEK51,336,43 SEK+12,25%0,76%Công nghệ Điện tử
Mua
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
1,064 B SEK36,60 SEK0,00%38,823 K0,412,408 B SEK−5,08 SEK−999,37%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
VBG_BVBG GROUP AB SER. B
1,031 B SEK497,0 SEK+1,33%32,497 K0,8912,427 B SEK19,9724,89 SEK+57,21%1,41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PEAB_BPEAB AB SER. B
1,023 B SEK73,15 SEK+1,32%185,379 K0,5521,577 B SEK10,706,84 SEK+9,18%2,05%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
FOI_BFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
1,021 B SEK750 SEK+0,40%1,694 K1,4510,005 B SEK30,3724,69 SEK−47,42%2,00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ARISEARISE AB
978 M SEK52,7 SEK+0,96%37,269 K0,852,342 B SEK11,414,62 SEK−73,92%2,28%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VITRVITROLIFE AB
947 M SEK181,0 SEK+0,95%51,677 K0,6024,516 B SEK−28,33 SEK−1.031,05%0,55%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
936 M SEK89,50 SEK+6,67%540,27 K2,1818,266 B SEK16,635,38 SEK−17,09%3,91%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
909,983 M SEK202,5 SEK+0,50%24,361 K0,3330,305 B SEK119,291,70 SEK+1.467,41%0,69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AATTATTENDO AB
907 M SEK43,70 SEK+0,92%89,326 K0,527,032 B SEK17,112,55 SEK+2.468,91%2,29%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
EEMIL_BFASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB SER. B
906 M SEK39,7 SEK−0,75%21,617 K0,284,458 B SEK27,371,45 SEK+55,88%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
SFSTILLFRONT GROUP AB
877 M SEK9,97 SEK−2,11%1,013 M1,605,162 B SEK−0,13 SEK−114,08%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
877 M SEK70,2 SEK+1,15%47,645 K0,4419,612 B SEK26,722,63 SEK+4,72%1,14%Dịch vụ Phân phối
Mua
PNDX_BPANDOX AB SER. B
848 M SEK207,0 SEK+3,92%89,077 K0,9938,057 B SEK76,882,69 SEK−73,61%1,93%Tài chính
Theo dõi
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
838 M SEK245,2 SEK+5,42%77,188 K1,4518,75 B SEK23,9510,24 SEK−14,44%2,16%Sản xuất Chế tạo
Mua
AALMALM EQUITY AB
819 M SEK204 SEK+0,99%3950,782,384 B SEK−213,29 SEK−115,79%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
EASTEASTNINE AB
812,55 M SEK45,680 SEK+0,66%22,089 K0,604,077 B SEK−2,69 SEK−248,62%2,03%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
810,317 M SEK205,8 SEK−0,10%127,449 K0,9711,046 B SEK−9,78 SEK−33,00%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SSECT_BSECTRA AB SER B
804,64 M SEK243,4 SEK+1,00%68,359 K0,5147,249 B SEK109,462,22 SEK+14,26%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BICOBICO GROUP AB
795,7 M SEK45,18 SEK+1,62%121,239 K2,073,189 B SEK−26,83 SEK−95,13%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
HTROHEXATRONIC GROUP AB
795 M SEK58,68 SEK+0,76%1,622 M1,4711,875 B SEK17,453,36 SEK−23,29%0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
775,252 M SEK243,5 SEK+1,25%45,263 K0,7615,329 B SEK47,165,16 SEK−51,23%0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
770 M SEK115,1 SEK−12,47%493,04 K6,9615,484 B SEK48,742,36 SEK−8,30%0,87%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SAGA_ASAGAX AB A
768 M SEK298 SEK−0,67%1,348 K1,52105,675 B SEK102,892,90 SEK+48,08%1,04%Tài chính
Theo dõi