Các công ty Thụy Điển nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Thụy Điển nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
63.916B SEK230.2 SEK−0.17%45.613K466.293B SEK12.0219.14 SEK19.69%3.04%Sản xuất Chế tạo
Mua
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
51.701B SEK43.26 SEK−0.60%1.906M129.669B SEK13.253.27 SEK−37.99%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
25.034B SEK41.05 SEK−6.70%31.783K2.992B SEK0.4592.21 SEK−40.92%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SSAB_ASSAB AB SER. A
24.517B SEK59.58 SEK−1.46%1.061M61.103B SEK−16.80 SEK−172.17%14.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
20.169B SEK157.42 SEK−0.08%3.129M256.741B SEK73.282.15 SEK−73.09%4.13%Bán Lẻ
Theo dõi
SAAB_BSAAB AB SER. B
13.31B SEK556.4 SEK−2.80%275.888K75.371B SEK25.5221.80 SEK60.97%0.93%Công nghệ Điện tử
Mua
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
12.715B SEK130 SEK−3.70%12530.583B SEK−13.92 SEK−235.01%7.08%Khách hàng Lâu năm
Mua
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
12.242B SEK114.8 SEK−1.54%5.366K31.695B SEK−25.38 SEK52.98%0.00%Tài chính
Theo dõi
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
11.628B SEK267.6 SEK−0.48%504.646K68.603B SEK6.2942.56 SEK158.33%2.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
SKF_ASKF, AB SER. A
9.878B SEK178.0 SEK−0.67%6.988K81.258B SEK13.2713.41 SEK2.85%3.91%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LOOMISLOOMIS AB
9.75B SEK283.6 SEK0.07%134.761K20.694B SEK11.5324.61 SEK46.56%4.23%Dịch vụ Thương mại
Mua
TELIATELIA COMPANY AB
7.24B SEK22.91 SEK−3.33%13.254M90.836B SEK−4.00 SEK−416.49%8.65%Truyền thông
Theo dõi
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
6.973B SEK198.1 SEK−0.83%206.961K31.292B SEK16.3512.12 SEK12.18%3.75%Tài chính
Bán
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
6.879B SEK51.54 SEK2.47%2.438M58.046B SEK0.00%Tài chính
Mua
DOMDOMETIC GROUP AB
6.614B SEK67.44 SEK−0.85%542.578K21.732B SEK16.194.17 SEK−33.38%1.91%Khách hàng Lâu năm
Mua
SKA_BSKANSKA AB SER. B
6.61B SEK178.20 SEK0.99%405.988K72.753B SEK9.1719.44 SEK31.35%4.25%Khách hàng Lâu năm
Mua
ESSITY_AESSITY AB SER. A
6.513B SEK231.5 SEK−0.43%4.725K163.487B SEK18.2312.70 SEK37.01%3.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SASSAS AB
6.463B SEK0.3011 SEK3.83%21.766M2.107B SEK−0.69 SEK23.55%0.00%Vận chuyển
Bán Mạnh
EVOEVOLUTION AB
6.384B SEK1104.6 SEK−1.85%434.459K242.642B SEK22.6148.85 SEK43.21%2.02%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
5.952B SEK93.86 SEK0.21%3.981M252.707B SEK21.754.32 SEK36.63%1.45%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
EQTEQT AB
5.845B SEK215.4 SEK−0.92%1.094M257.705B SEK−0.48 SEK−107.79%1.33%Tài chính
Mua
SECU_BSECURITAS AB SER. B
5.787B SEK84.12 SEK−1.13%785.312K48.744B SEK10.438.06 SEK−0.40%6.36%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EPI_AEPIROC AB SER. A
4.949B SEK209.4 SEK0.05%1.336M239.912B SEK26.437.92 SEK23.55%1.53%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GETI_BGETINGE AB SER. B
4.434B SEK200.1 SEK−0.15%815.765K54.583B SEK25.307.91 SEK−19.17%2.12%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
4.042B SEK103.55 SEK−1.19%147.205K13.676B SEK6.1516.84 SEK−0.28%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
3.99B SEK81.7 SEK−0.61%6.577K46.891B SEK24.163.38 SEK−49.42%3.65%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
3.969B SEK24.315 SEK−6.86%6.88M34.961B SEK4.395.54 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MTG_AMODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
3.871B SEK75.0 SEK0.00%179.366B SEK123.540.61 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALFAALFA LAVAL AB
3.783B SEK365.3 SEK−0.19%582.152K150.728B SEK27.6913.19 SEK15.72%1.64%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
3.722B SEK65.76 SEK−1.85%5.386M135.076B SEK26.192.51 SEK38.12%0.97%Khách hàng Lâu năm
Mua
BOLBOLIDEN AB
3.589B SEK301.40 SEK−1.71%996.321K83.872B SEK9.8830.51 SEK−27.17%4.89%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GOTL_AREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. A
3.576B SEK1970 SEK3.68%74.778B SEK0.43%Vận chuyển
YUBICOYUBICO AB
3.425B SEK110.6 SEK5.74%283.104K9.008B SEK−0.09 SEK68.42%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
2.931B SEK1.754 EUR−1.35%78.969K128.274B SEK−1.17 SEK−116.55%5.62%Tài chính
BETS_BBETSSON AB SER. B
2.877B SEK118.0 SEK−4.68%580.328K16.936B SEK10.2911.46 SEK53.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
2.693B SEK291.9 SEK−0.27%102.55K126.314B SEK4.8260.54 SEK2.48%Tài chính
Mua
CPAC_SPACCREASPAC AB SPAC
2.491B SEK97.2 SEK−0.31%59.077K2.438B SEK55.231.76 SEK0.00%Tài chính
OX2OX2 AB
2.471B SEK50.30 SEK−3.36%546.749K14.185B SEK13.363.77 SEK54.10%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
INTRUMINTRUM AB
2.441B SEK62.96 SEK−3.17%1.009M7.854B SEK−46.88 SEK−300.44%31.14%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EKTA_BELEKTA AB SER. B
2.367B SEK74.16 SEK1.28%946.684K27.976B SEK25.292.93 SEK3.07%3.28%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
TRAC_BTRACTION AB SER. B
2.202B SEK232 SEK−1.69%2033.49B SEK17.5913.19 SEK−33.91%3.73%Tài chính
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
2.053B SEK115.9 SEK−0.69%357.311K59.196B SEK31.493.68 SEK30.36%0.80%Dịch vụ Phân phối
Mua
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
1.991B SEK7.644 SEK−1.04%3.166M12.895B SEK9.560.80 SEK11.27%1.04%Tài chính
Sức mua mạnh
RATO_ARATOS AB SER. A
1.987B SEK37.30 SEK−2.61%4.744K11.357B SEK16.792.22 SEK3.41%2.19%Tài chính
Mua
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
1.885B SEK3.5625 SEK18.30%130.45M4.329B SEK−10.21 SEK43.83%Tài chính
Bán
CASTCASTELLUM AB
1.755B SEK112.85 SEK1.21%624.118K52.993B SEK−23.20 SEK−166.19%2.86%Tài chính
Mua
TEL2_ATELE2 AB SER. A
1.67B SEK93.0 SEK0.00%2.254K59.183B SEK17.595.29 SEK−30.53%7.26%Truyền thông
Mua
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
1.656B SEK192.65 SEK−0.72%120.08K114.853B SEK20.529.39 SEK48.48%1.91%Tài chính
Theo dõi
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
1.648B SEK51.0 SEK0.00%662.788B SEK−83.22 SEK−973.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
1.633B SEK38.92 SEK−1.67%717.329K14.801B SEK26.451.47 SEK23.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MYCRMYCRONIC AB
1.632B SEK217.8 SEK0.00%40.767K21.326B SEK31.037.02 SEK14.58%1.61%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
1.587B SEK190.35 SEK−0.10%147.602K86.551B SEK28.396.70 SEK15.82%0.94%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SINCHSINCH AB
1.545B SEK19.530 SEK−4.97%5.058M17.322B SEK−6.13 SEK−728.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AAKAAK AB
1.485B SEK199.8 SEK−0.70%157.07K52.223B SEK21.619.25 SEK51.06%1.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALMALM EQUITY AB
1.463B SEK384 SEK0.00%344.225B SEK−345.74 SEK−178.65%0.00%Tài chính
Bán Mạnh
INDTINDUTRADE AB
1.446B SEK201.2 SEK0.15%131.574K73.192B SEK25.767.81 SEK19.32%1.29%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CAT_ACATELLA AB SER. A
1.392B SEK27.4 SEK0.00%422.448B SEK10.232.68 SEK−46.66%4.38%Tài chính
Sức mua mạnh
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
1.37B SEK98.15 SEK−2.92%71.187K10.209B SEK23.874.11 SEK68.82%1.43%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PEAB_BPEAB AB SER. B
1.367B SEK45.18 SEK−0.66%305.432K13.415B SEK5.388.40 SEK0.51%8.80%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
1.347B SEK82.85 SEK−1.95%27.87K2.105B SEK4.7117.59 SEK1.78%Dịch vụ Công nghiệp
FAGFAGERHULT GROUP AB
1.307B SEK50.2 SEK0.00%39.191K8.843B SEK14.663.42 SEK24.15%3.19%Sản xuất Chế tạo
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
1.286B SEK93.22 SEK0.47%543.715K23.034B SEK9.489.83 SEK−26.51%5.93%Công nghiệp Chế biến
Mua
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
1.274B SEK97.50 SEK−1.76%196.67K34.185B SEK12.997.51 SEK2.17%3.63%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
1.268B SEK12.96 SEK3.18%164.171K2B SEK−1.62 SEK−246.84%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
1.245B SEK417 SEK−0.48%31367.917B SEK13.4830.94 SEK5.35%1.91%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ANOD_BADDNODE GROUP AB SER. B
1.188B SEK66.90 SEK−0.15%57.347K9.013B SEK25.982.58 SEK13.03%1.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MEKOMEKO AB
1.175B SEK93.85 SEK0.43%33.426K5.263B SEK10.738.75 SEK−2.25%4.39%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
INWIINWIDO AB
1.139B SEK107.1 SEK−0.28%62.911K6.226B SEK8.0813.26 SEK1.72%6.05%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FNMFERRONORDIC AB
1.127B SEK68.55 SEK−2.42%11.177K1.021B SEK2.4128.49 SEK42.29%10.68%Bán Lẻ
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
1.101B SEK16.94 SEK−4.19%112.082K1.163B SEK−4.67 SEK−555.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AFRYAFRY AB
1.079B SEK125.4 SEK−1.26%291.66K14.294B SEK11.6910.73 SEK28.43%4.33%Dịch vụ Thương mại
Mua
ARJO_BARJO AB SER. B
1.068B SEK43.34 SEK0.56%212.596K11.739B SEK31.391.38 SEK−41.88%1.97%Dịch vụ Phân phối
Mua
BHGBHG GROUP AB
1.05B SEK13.87 SEK−12.10%2.599M2.828B SEK−2.36 SEK−163.16%0.00%Bán Lẻ
Mua
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
1.042B SEK292.6 SEK−0.75%105.585K25.96B SEK96.493.03 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ELAN_BELANDERS AB SER. B
1.03B SEK96.9 SEK−3.68%5.033K3.557B SEK10.269.45 SEK−15.23%4.13%Dịch vụ Thương mại
Mua
PNDX_BPANDOX AB SER. B
1.008B SEK117.8 SEK0.00%72.771K21.658B SEK11.5410.20 SEK−37.22%2.12%Tài chính
Mua
GRNGGRANGES AB
975M SEK101.3 SEK−0.88%53.463K10.865B SEK13.877.30 SEK13.32%2.45%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DUSTDUSTIN GROUP AB
950.5M SEK20.72 SEK−5.56%192.2K2.482B SEK7.442.78 SEK−34.54%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
ARISEARISE AB
946M SEK35.15 SEK−3.57%78.917K1.62B SEK1.8818.70 SEK728.07%2.74%Công ty dịch vụ công cộng
MAHA_AMAHA ENERGY AB
911.695M SEK8.190 SEK−0.97%136.639K1.188B SEK−1.44 SEK−155.64%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
907.903M SEK247.5 SEK−4.26%43.835K14.263B SEK22.6410.93 SEK113.42%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
HUMBLEHUMBLE GROUP AB
905M SEK7.855 SEK−3.32%384.514K3.604B SEK−1.10 SEK60.94%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BOOZTBOOZT AB
901M SEK92.00 SEK−1.92%78.633K6.111B SEK29.703.10 SEK68.69%0.00%Bán Lẻ
Mua
ADDT_BADDTECH AB SER. B
879M SEK174.7 SEK1.16%265.642K46.515B SEK30.505.73 SEK33.41%1.45%Công nghệ Điện tử
Mua
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
879M SEK79.35 SEK0.32%190.515K16.144B SEK12.226.49 SEK10.29%4.11%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NCC_ANCC AB SER. A
877M SEK117.5 SEK−1.67%52210.512B SEK8.4013.99 SEK1.47%5.02%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
JMJM AB
875M SEK142.3 SEK−0.70%147.661K9.244B SEK5.8824.22 SEK2.56%9.77%Tài chính
Bán
SFSTILLFRONT GROUP AB
874M SEK16.410 SEK−3.67%1.021M8.824B SEK28.330.58 SEK−55.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ACADACADEMEDIA AB
872M SEK47.44 SEK−1.98%74.682K5.11B SEK9.335.09 SEK−13.46%3.62%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CALTXCALLIDITAS THERAPEUTICS AB
866.181M SEK103.8 SEK−1.98%337.858K5.684B SEK−5.45 SEK53.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
844.209M SEK234.6 SEK−1.51%61.561K25.158B SEK33.916.92 SEK73.71%0.84%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
HUMHUMANA AB
829M SEK27.85 SEK−0.54%128.398K1.22B SEK5.315.25 SEK25.15%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NOLA_BNOLATO AB SER. B
815M SEK42.98 SEK−2.63%254.098K11.89B SEK19.392.22 SEK−42.27%4.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SECT_BSECTRA AB SER B
808.21M SEK133.9 SEK−1.18%92.046K26.303B SEK67.471.98 SEK29.27%0.74%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
ACASTACAST AB
801.127M SEK7.09 SEK7.10%25.544K1.199B SEK−1.27 SEK−4.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NYFNYFOSA AB
801M SEK61.75 SEK0.65%144.644K11.719B SEK−3.73 SEK−117.62%6.36%Tài chính
Mua
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
790M SEK221.0 SEK0.55%533.522K75.718B SEK21.1410.45 SEK26.34%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALIGALIMAK GROUP AB
762M SEK68.1 SEK−2.99%26.349K7.531B SEK12.965.26 SEK13.06%2.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
MTRSMUNTERS GROUP AB
710M SEK135.2 SEK1.27%209.404K24.383B SEK31.844.25 SEK42.29%0.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
710M SEK55.60 SEK−0.80%46.72K14.452B SEK18.892.94 SEK50.62%1.25%Dịch vụ Phân phối
Mua