Các công ty Thụy Điển with the most cash on hand

It's no secret that a large cash pile can be a tried and tested insurance policy in the face of good-old volatility. And these companies are taking that knowledge very seriously, as they're currently sitting on oodles of cash reserves. On the other hand though, perhaps these businesses are hoarding their capital when they should be using it to maximize shareholder value instead. Whatever your take, here's a list of the most cash rich Các công ty Thụy Điển.

Ticker
TIền mặt (MRQ)
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ERIC_AERICSSON, TELEFONAB. L M SER. A
97.333BSEK84.5SEK−0.59%−0.5SEK
Mua
8.595K726.278K262.165BSEK12.176.99SEK101.322KCông nghệ Điện tử
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
57.239BSEK71.16SEK−5.46%−4.11SEK
Bán Mạnh
2.551M181.514M223.494BSEK18.414.09SEK40.9KKhách hàng Lâu năm
INVE_AINVESTOR AB SER. A
27.955BSEK196.25SEK−1.85%−3.70SEK
Bán
275.13K53.994M582.268BSEK−8.66SEKTài chính
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
26.571BSEK127.48SEK−2.01%−2.62SEK
Bán
3.826M487.801M217.543BSEK16.307.98SEK155KBán Lẻ
SSAB_ASSAB AB SER. A
17.261BSEK50.24SEK−2.56%−1.32SEK
Bán
2.021M101.55M50.941BSEK2.2223.28SEK14.235KKhoáng sản phi năng lượng
KINV_AKINNEVIK AB SER. A
16.967BSEK171.4SEK−3.92%−7.0SEK
Bán Mạnh
9.622K1.649M48.538BSEK−53.98SEKTài chính
CSCOINSHARES INTERNATIONAL LTD
14.714BSEK40.50SEK−3.57%−1.50SEK
Theo dõi
18.664K755.892K2.66BSEK0.27170.98SEKDịch vụ Công nghệ
SANDSANDVIK AB
13.804BSEK184.85SEK−1.94%−3.65SEK
Mua
2.277M420.822M226.479BSEK15.2912.34SEK44.133KSản xuất Chế tạo
SAAB_BSAAB AB SER. B
12.382BSEK370.4SEK−2.40%−9.1SEK
Bán
338.96K125.551M50.116BSEK28.0213.68SEK18.153KCông nghệ Điện tử
ELUX_AELECTROLUX, AB SER. A
12.354BSEK168SEK0.00%0SEK
Bán
27746.536K39.239BSEK16.2910.39SEKKhách hàng Lâu năm
TELIATELIA COMPANY AB
11.197BSEK38.74SEK1.33%0.51SEK
Mua
10.377M402.023M155.529BSEK30.221.26SEK19.566KTruyền thông
ATCO_AATLAS COPCO AB SER. A
10.419BSEK116.70SEK−1.37%−1.62SEK
Mua
3.288M383.754M547.996BSEK28.404.17SEK42.862KSản xuất Chế tạo
EPI_AEPIROC AB SER. A
10.38BSEK173.15SEK−1.48%−2.60SEK
Bán
559.645K96.903M202.973BSEK27.406.42SEK15.529KSản xuất Chế tạo
SKA_BSKANSKA AB SER. B
9.474BSEK169.10SEK−0.65%−1.10SEK
Mua
404.546K68.409M69.412BSEK11.5014.88SEK28.699KDịch vụ Công nghiệp
SASSAS AB
8.478BSEK0.6696SEK−5.56%−0.0394SEK
Bán
24.089M16.13M5.086BSEK−0.83SEKVận chuyển
SKF_ASKF, AB SER. A
8.167BSEK189.2SEK0.11%0.2SEK
Bán
1.267K239.716K74.633BSEK14.4913.04SEK42.602KSản xuất Chế tạo
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
7.511BSEK62.21SEK−4.59%−2.99SEK
Bán
1.991M123.84M71.795BSEK3.2619.97SEK1.04KTài chính
LOOMISLOOMIS AB
5.867BSEK290.0SEK−0.41%−1.2SEK
Mua
72.619K21.06M21.65BSEK17.3516.81SEK23.3KDịch vụ Thương mại
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
5.81BSEK74.90SEK−0.23%−0.17SEK
Bán
5.521M413.558M93.103BSEK−4.09SEK9.922KDịch vụ Công nghệ
SAVENORDNET AB
5.727BSEK131.80SEK−4.46%−6.15SEK
Bán
174.792K23.038M34.022BSEK22.076.27SEK648Dịch vụ Công nghệ
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
5.397BSEK17.400SEK−4.89%−0.895SEK
Bán Mạnh
29.222M508.47M26.993BSEK6.73SEK289Tài chính
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
5.377BSEK183.70SEK−5.82%−11.35SEK
Bán
399.078K73.311M29.878BSEK18.0510.96SEK603Tài chính
VPLAY_AVIAPLAY GROUP AB SER. A
5.254BSEK280SEK−1.75%−5SEK
Bán
26875.04K22.677BSEK29.939.55SEK1.311KDịch vụ Khách hàng
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
5.065BSEK119.00SEK−1.20%−1.45SEK
Mua
2.078M247.238M321.482BSEK38.133.17SEK22.097KCông nghệ Điện tử
ESSITY_AESSITY AB SER. A
4.995BSEK265.0SEK1.73%4.5SEK
Sức mua mạnh
3.273K867.345K184.719BSEK28.119.27SEK46KHàng tiêu dùng không lâu bền
INTRUMINTRUM AB
4.903BSEK216.0SEK1.17%2.5SEK
Mua
189.551K40.943M25.44BSEK9.1323.39SEKDịch vụ Thương mại
AKEL_DAKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB SER. D
4.336BSEK1.858EUR0.22%0.004EUR
Mua
27.283K50.692K116.922BSEK3.116.42SEK865Tài chính
GETI_BGETINGE AB SER. B
4.147BSEK215.7SEK−1.78%−3.9SEK
Bán
734.917K158.522M60.221BSEK22.449.78SEK10.729KCông nghệ Sức khỏe
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
3.8BSEK100.90SEK−5.48%−5.85SEK
Mua
2.723M274.79M201.379BSEK58.721.82SEK20.583KKhách hàng Lâu năm
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
3.765BSEK12.435SEK1.72%0.210SEK
Bán
8.777M109.141M21.679BSEK17.010.72SEK8.719KTài chính
DOMDOMETIC GROUP AB
3.585BSEK65.32SEK−3.29%−2.22SEK
Bán Mạnh
400.697K26.174M21.279BSEK10.806.25SEK9.095KKhách hàng Lâu năm
SAGA_ASAGAX AB A
3.579BSEK243SEK−3.19%−8SEK
Bán
26063.18K82.434BSEK15.3916.32SEK87Tài chính
SECU_BSECURITAS AB SER. B
3.495BSEK104.65SEK1.60%1.65SEK
Mua
1.803M188.659M37.115BSEK10.589.73SEK345KDịch vụ Thương mại
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
3.467BSEK236.8SEK−1.70%−4.1SEK
Theo dõi
293.316K69.457M64.732BSEK13.71SEKSản xuất Chế tạo
ACQ_SPACACQ BURE AB SPAC
3.436BSEK95.1SEK−1.25%−1.2SEK
Bán
11.158K1.061M3.357BSEK−0.27SEKTài chính
ALFAALFA LAVAL AB
3.389BSEK307.5SEK−1.00%−3.1SEK
Mua
671.763K206.567M125.692BSEK27.2511.40SEK17.883KSản xuất Chế tạo
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
3.36BSEK109.1SEK0.83%0.9SEK
Mua
350.6K38.25M16.161BSEK6.4117.25SEK258Năng lượng Mỏ
OX2OX2 AB
3.273BSEK92.60SEK−3.14%−3.00SEK
Bán
130.265K12.063M25.971BSEK39.122.44SEK277Công ty dịch vụ công cộng
EVOEVOLUTION AB
3.149BSEK924.4SEK−5.60%−54.8SEK
Bán Mạnh
1.265M1.169B210.013BSEK28.7135.12SEK13.41KDịch vụ Khách hàng
EKTA_BELEKTA AB SER. B
3.077BSEK73.72SEK−0.11%−0.08SEK
Mua
1.224M90.258M28.519BSEK24.433.02SEK4.826KCông nghệ Sức khỏe
BILLBILLERUDKORSNAS AB
2.776BSEK137.05SEK0.81%1.10SEK
Sức mua mạnh
421.194K57.725M33.342BSEK10.1614.40SEK4.197KCông nghiệp Chế biến
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
2.558BSEK78.2SEK−2.62%−2.1SEK
Bán
12.134K948.879K43.744BSEK12.016.72SEK13.704KKhách hàng Lâu năm
JMJM AB
2.481BSEK184.2SEK−2.28%−4.3SEK
Bán
192.405K35.441M12.577BSEK7.9823.78SEK2.453KKhách hàng Lâu năm
CPAC_SPACCREASPAC AB SPAC
2.458BSEK94.3SEK−0.53%−0.5SEK
Mua
15.384K1.451M2.363BSEK−3.14SEKTài chính
SWMASWEDISH MATCH AB
2.288BSEK107.10SEK−0.14%−0.15SEK
Mua
1.838M196.841M160.604BSEK26.993.97SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
2.243BSEK473SEK3.73%17SEK
Mua
5.74K2.715M70.706BSEK19.3723.54SEK3.474KCông nghiệp Chế biến
TRAC_BTRACTION AB SER. B
2.006BSEK237SEK0.00%0SEK
Bán
474112.338K3.49BSEK11.8719.96SEKHỗn hợp
ORRONORRON ENERGY AB
1.917BSEK18.310SEK−5.79%−1.125SEK
Mua
12.048M220.599M4.901BSEK0.7426.47SEKCông ty dịch vụ công cộng
ALMALM EQUITY AB
1.747BSEK668SEK0.00%0SEK
Bán
32.004K6.994BSEK2.10319.89SEKTài chính
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
1.727BSEK63.24SEK−2.38%−1.54SEK
Bán
724.181K45.797M23.933BSEK54.311.21SEK306Dịch vụ Công nghệ
ASSA_BASSA ABLOY AB SER. B
1.707BSEK238.9SEK0.13%0.3SEK
Mua
1.573M375.688M259.477BSEK23.1510.30SEK51KSản xuất Chế tạo
AAKAAK AB
1.68BSEK174.45SEK−0.48%−0.85SEK
Theo dõi
231.551K40.394M45.143BSEK28.646.13SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
FAGFAGERHULT, AB
1.594BSEK51.1SEK−0.20%−0.1SEK
Bán
13.614K695.675K9.301BSEK18.352.79SEK4.237KSản xuất Chế tạo
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
1.55BSEK104.2SEK−1.04%−1.1SEK
Mua
321.438K33.494M36.063BSEK14.337.35SEK4.771KCông nghiệp Chế biến
ARJO_BARJO AB SER. B
1.475BSEK55.20SEK−0.27%−0.15SEK
Bán
292.246K16.132M14.912BSEK23.302.38SEK6.554KDịch vụ Phân phối
SINCHSINCH AB
1.47BSEK20.000SEK−5.48%−1.160SEK
Bán Mạnh
13.121M262.428M18.306BSEK21.681.00SEK4.09KDịch vụ Công nghệ
SFSTILLFRONT GROUP AB
1.47BSEK25.71SEK−3.67%−0.98SEK
Bán
935.944K24.063M13.853BSEK20.641.29SEK1.381KDịch vụ Công nghệ
FOI_BFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
1.427BSEK882SEK−0.90%−8SEK
Bán Mạnh
1.291K1.139M11.619BSEK19.6545.29SEKKhách hàng Lâu năm
BETS_BBETSSON AB SER. B
1.4BSEK69.50SEK−0.67%−0.47SEK
Mua
249.221K17.321M9.603BSEK9.387.46SEK1.955KDịch vụ Khách hàng
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
1.378BSEK151.4SEK−1.82%−2.8SEK
Theo dõi
66.911K10.13M23.296BSEK37.524.11SEK38.555KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BIOG_BBIOGAIA AB SER. B
1.356BSEK95.35SEK1.05%0.99SEK
Theo dõi
72.21K6.885M9.362BSEK38.742.44SEK167Công nghệ Sức khỏe
PEAB_BPEAB AB SER. B
1.319BSEK67.75SEK−1.53%−1.05SEK
Bán
282.207K19.12M20.146BSEK8.248.35SEK14.895KDịch vụ Công nghiệp
BICOBICO GROUP AB
1.313BSEK41.00SEK−5.98%−2.61SEK
Bán
323.728K13.273M2.676BSEK−3.79SEK1.159KCông nghệ Sức khỏe
CASTCASTELLUM AB
1.29BSEK155.40SEK−5.07%−8.30SEK
Bán
1.054M163.77M53.4BSEK3.9841.09SEK427Tài chính
RATO_ARATOS AB SER. A
1.267BSEK50.8SEK−2.68%−1.4SEK
Bán Mạnh
5.466K277.673K15.579BSEK24.302.17SEKTài chính
CRED_ACREADES AB A
1.267BSEK82.25SEK−4.19%−3.60SEK
Bán Mạnh
60.656K4.989M11.567BSEK−13.10SEK6Hỗn hợp
INDTINDUTRADE AB
1.265BSEK220.0SEK−2.78%−6.3SEK
Bán
284.448K62.579M86.199BSEK34.586.55SEK8.185KSản xuất Chế tạo
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
1.255BSEK178.00SEK−3.47%−6.40SEK
Bán
183.365K32.639M83.689BSEK31.865.79SEK6.265KCông nghệ Điện tử
ACASTACAST AB
1.216BSEK13.63SEK−1.87%−0.26SEK
Bán
18.112K246.867K2.488BSEK−1.21SEKDịch vụ Công nghệ
GRNGGRANGES AB
1.195BSEK87.15SEK−0.97%−0.85SEK
Bán
75.121K6.547M9.291BSEK13.666.45SEK2.712KKhoáng sản phi năng lượng
AFRYAFRY AB
1.187BSEK148.4SEK−1.72%−2.6SEK
Bán
79.609K11.814M16.894BSEK18.088.35SEK17.019KDịch vụ Thương mại
CATECATENA AB
1.182BSEK435.0SEK−3.33%−15.0SEK
Bán
32.521K14.147M20.289BSEK5.5181.63SEK47Tài chính
NCC_ANCC AB SER. A
1.18BSEK126.0SEK−1.18%−1.5SEK
Theo dõi
1.065K134.19K11.632BSEK9.2513.79SEK12.401KDịch vụ Công nghiệp
CAT_ACATELLA AB SER. A
1.152BSEK35.0SEK0.00%0.0SEK
Mua
1565.46K3.217BSEK19.791.84SEK501Tài chính
NOLA_BNOLATO AB SER. B
1.115BSEK55.65SEK−3.72%−2.15SEK
Bán Mạnh
203.596K11.33M15.557BSEK15.063.84SEKCông nghệ Điện tử
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
1.083BSEK47.70SEK−3.44%−1.70SEK
Mua
31.11K1.484M3.235BSEK−5.34SEKCông nghệ Sức khỏe
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
1.067BSEK98.20SEK0.10%0.10SEK
Mua
726.898K71.381M19.717BSEK16.665.91SEKDịch vụ Công nghiệp
BOOZTBOOZT AB
1.038BSEK69.50SEK−0.93%−0.65SEK
Bán
128.235K8.912M4.516BSEK38.201.85SEK1.297KBán Lẻ
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
1.035BSEK253.6SEK−1.86%−4.8SEK
Bán
319.323K80.98M110.217BSEK−41.09SEKTài chính
VIMIANVIMIAN GROUP AB
1.034BSEK39.88SEK−1.29%−0.52SEK
Bán
24.995K996.801K14.315BSEK362.980.11SEK600Công nghệ Sức khỏe
KARKARNOV GROUP AB
1.029BSEK62.7SEK−2.79%−1.8SEK
Bán
80.038K5.018M6.902BSEK94.510.69SEK297Dịch vụ Thương mại
VESTUMVESTUM AB
978MSEK12.600SEK−8.36%−1.150SEK
Bán Mạnh
544.146K6.856M4.853BSEK−0.07SEK1.764KTài chính
ACADACADEMEDIA AB
976MSEK49.90SEK−1.81%−0.90SEK
Mua
87.709K4.375M5.369BSEK8.645.88SEK13.36KDịch vụ Thương mại
INSTALINSTALCO AB
973MSEK48.175SEK−3.41%−1.700SEK
Bán
173.808K8.373M12.947BSEK24.142.11SEK4.887KDịch vụ Công nghiệp
WALL_BWALLENSTAM AB SER. B
955MSEK48.78SEK−4.17%−2.12SEK
Bán
341.888K16.677M32.749BSEK6.667.64SEKTài chính
MTG_AMODERN TIMES GROUP MTG AB SER. A
943MSEK95.0SEK−5.00%−5.0SEK
Bán
19318.335K12.868BSEK−3.67SEK1.247KTài chính
NOBINOBIA AB
905MSEK28.00SEK−1.55%−0.44SEK
Bán Mạnh
174.473K4.885M4.758BSEK10.392.74SEK6.052KKhách hàng Lâu năm
LEOLEOVEGAS AB
889.652MSEK60.90SEK0.08%0.05SEK
Mua
38.271K2.331M5.983BSEK7331.330.01SEK864Dịch vụ Khách hàng
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
883MSEK233.3SEK−3.79%−9.2SEK
Bán
168.63K39.341M141.51BSEK36.216.72SEK7.684KSản xuất Chế tạo
WBGR_BWASTBYGG GRUPPEN AB SER. B
881MSEK62.9SEK0.64%0.4SEK
Bán
1.761K110.767K2.07BSEK12.055.19SEK524Dịch vụ Công nghiệp
KAMBIKAMBI GROUP PLC
874.268MSEK177.20SEK−2.07%−3.75SEK
Bán
78.102K13.84M5.824BSEK12.1415.22SEKDịch vụ Khách hàng
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
869MSEK149.7SEK−3.04%−4.7SEK
Bán Mạnh
598.139K89.541M57.777BSEK50.073.09SEK4.134KDịch vụ Phân phối
TBD30_ATBD30 AB SER. A
840.6MSEK93.4SEK0.43%0.4SEK
Mua
60556.507K1.253BSEKTài chính
BILI_ABILIA AB SER. A
820MSEK140.8SEK−2.15%−3.1SEK
Bán
32.937K4.638M13.138BSEK8.3217.32SEK5.331KBán Lẻ
MYCRMYCRONIC AB
819MSEK136.3SEK−2.78%−3.9SEK
Bán
31.32K4.269M13.679BSEK22.896.13SEK1.771KCông nghệ Điện tử
SECT_BSECTRA AB SER B
808.775MSEK174.0SEK−2.25%−4.0SEK
Theo dõi
82.526K14.36M34.472BSEK108.941.63SEK982Dịch vụ Công nghệ
FASTATAB FASTATOR
804.308MSEK15.98SEK−6.33%−1.08SEK
Theo dõi
88.874K1.42M1.174BSEK3.115.49SEK221Sản xuất Chế tạo
NYFNYFOSA AB
766MSEK94.45SEK−2.58%−2.50SEK
Theo dõi
171.481K16.196M18.348BSEK4.5821.28SEK67Tài chính
ELAN_BELANDERS AB SER. B
764MSEK155.6SEK−0.89%−1.4SEK
Mua
8.34K1.298M5.417BSEK14.0911.14SEK7.019KDịch vụ Thương mại
DUSTDUSTIN GROUP AB
761.8MSEK63.45SEK−0.24%−0.15SEK
Bán
24.599K1.561M7.121BSEK15.364.16SEK2.356KDịch vụ Phân phối