Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Thụy Điển có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Thụy Điển có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MANGMANGOLD AB
2480 SEK+3.33%190.731.214B SEK−22.30 SEK+50.18%0.00%Tài chính
GOTL_AREDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND SER. A
1830 SEK−1.61%392.184.65B SEK0.44%Vận chuyển
EVOEVOLUTION AB
1353.0 SEK+0.86%45.894K0.10289.816B SEK23.8956.63 SEK+37.48%1.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAAB_BSAAB AB SER. B
820.8 SEK+0.54%77.516K0.13107.263B SEK32.6725.13 SEK+53.22%0.65%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FOI_BFENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG SER. B
642 SEK0.00%2550.078.591B SEK22.9927.93 SEK−41.76%2.33%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
VIT_BVITEC SOFTWARE GROUP AB SER. B
573.0 SEK+0.88%2.267K0.0820.926B SEK0.40%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
566.4 SEK+0.60%8.315K0.08139.078B SEK19.3629.26 SEK+378.94%0.71%Tài chính
Bán
AQAQ GROUP AB
560 SEK+0.72%2.739K0.1010.226B SEK0.60%Sản xuất Chế tạo
CAMXCAMURUS AB
459.8 SEK+0.74%12.648K0.0726.219B SEK61.357.49 SEK+676.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
HMSHMS NETWORKS AB
451.6 SEK+0.27%2.012K0.0720.69B SEK37.0612.19 SEK+12.08%0.90%Dịch vụ Công nghệ
Bán
CATECATENA AB
429.4 SEK+1.18%2.453K0.0521.171B SEK21.8619.64 SEK−57.57%1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
414 SEK+0.49%280.0365.623B SEK18.0023.00 SEK−36.58%1.95%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BUFABBUFAB AB
399.6 SEK+0.86%8.2K0.2514.726B SEK26.5615.05 SEK−5.92%1.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
MCAPMEDCAP AB
398.0 SEK−1.24%5040.065.886B SEK34.3211.60 SEK+46.16%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALFAALFA LAVAL AB
388.4 SEK−0.33%146.81K0.29158.182B SEK1.56%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
380.3 SEK+1.12%54.917K0.1296.616B SEK9.5139.97 SEK+100.66%1.58%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
354.7 SEK+0.40%22.709K0.16152.382B SEK5.7162.15 SEK2.05%Tài chính
Theo dõi
ABSOABSOLENT AIR CARE GROUP AB
342 SEK0.00%20.003.793B SEK27.6212.38 SEK−7.63%0.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MYCRMYCRONIC AB
340.0 SEK−0.29%16.921K0.1232.685B SEK33.2410.23 SEK+34.56%1.05%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BTS_BBTS GROUP AB SER. B
340.0 SEK−0.29%1.866K0.076.401B SEK1.64%Dịch vụ Thương mại
LIMELIME TECHNOLOGIES AB
334.0 SEK−3.88%4.388K0.234.477B SEK53.496.24 SEK+22.76%0.83%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BUREBURE EQUITY AB
331.8 SEK+0.00%11.565K0.1023.949B SEK5.1963.89 SEK0.70%Tài chính
HEMHEMNET GROUP AB
323.2 SEK+2.15%28.202K0.3230.587B SEK93.203.47 SEK+18.54%0.32%Tài chính
Theo dõi
MIPSMIPS AB
313.5 SEK−1.04%5.476K0.077.803B SEK129.542.42 SEK−63.67%1.87%Khách hàng Lâu năm
Mua
EQTEQT AB
303.6 SEK+0.20%56.246K0.07373.405B SEK240.611.26 SEK0.00%Tài chính
Mua
KABE_BKABE GROUP AB SER. B
297.5 SEK−1.98%5.319K0.892.709B SEK2.66%Khách hàng Lâu năm
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
296.0 SEK0.00%17.887K0.1316.28B SEK37.767.84 SEK−13.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
295.2 SEK+2.22%14.457K0.09582.515B SEK12.0524.51 SEK+52.28%2.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
AXFOAXFOOD AB
291.4 SEK+0.69%17.647K0.0962.382B SEK26.8110.87 SEK−1.18%2.82%Bán Lẻ
Mua
CTTCTT SYSTEMS AB
281 SEK+1.08%3.129K0.153.496B SEK1.45%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LOOMISLOOMIS AB
280.0 SEK+0.07%15.322K0.2020.563B SEK13.3620.96 SEK−4.61%4.26%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
THULETHULE GROUP AB
278.8 SEK−0.96%53.354K0.4129.974B SEK26.6210.47 SEK−13.42%3.25%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
VBG_BVBG GROUP AB SER. B
278.0 SEK+0.18%8.919K0.156.989B SEK1.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
INDTINDUTRADE AB
276.3 SEK+0.84%14.733K0.06100.626B SEK35.127.87 SEK+6.87%0.94%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
276.1 SEK+0.11%17.338K0.06125.182B SEK38.307.21 SEK+17.63%0.65%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
XVIVOXVIVO PERFUSION AB
269.5 SEK−0.19%4.393K0.088.08B SEK91.192.96 SEK+374.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BOLBOLIDEN AB
266.05 SEK+1.41%164.024K0.1270.634B SEK11.9822.20 SEK−51.06%5.81%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
264.5 SEK+0.72%28.246K0.13154.538B SEK28.789.19 SEK+41.65%1.42%Tài chính
Theo dõi
TRAC_BTRACTION AB SER. B
254 SEK+1.60%3060.203.771B SEK13.9218.24 SEK3.45%Tài chính
SOBISWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB
252.4 SEK−0.86%16.138K0.0386.166B SEK27.959.03 SEK+9.32%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SAGA_ASAGAX AB A
250 SEK+2.04%2.069K1.2285.376B SEK−0.03 SEK−100.48%1.12%Tài chính
Theo dõi
SDIP_BSDIPTECH AB SER. B
248.6 SEK−0.40%10.313K0.299.603B SEK21.9511.33 SEK−1.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CEVICELLAVISION AB
248.0 SEK+0.81%1.189K0.105.856B SEK45.435.46 SEK+10.03%0.92%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ESSITY_AESSITY AB SER. A
245.0 SEK+1.66%3.25K0.42169.167B SEK3.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SWED_ASWEDBANK AB SER A
231.1 SEK+1.63%560.949K0.24251.538B SEK7.9828.95 SEK4.35%Tài chính
Mua
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
230.7 SEK+1.36%29.903K0.1334.749B SEK18.2912.62 SEK+18.76%3.39%Tài chính
Bán
ADDT_BADDTECH AB SER. B
230.0 SEK+0.44%11.331K0.0561.949B SEK37.786.09 SEK+20.38%1.09%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AAKAAK AB
229.2 SEK+0.35%7.249K0.0359.387B SEK20.2111.34 SEK+66.24%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
YUBICOYUBICO AB
229.0 SEK+1.10%11.234K0.0319.677B SEK−0.59 SEK−2832.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SKF_ASKF, AB SER. A
228.0 SEK+1.56%3550.02102.981B SEK16.2314.04 SEK+43.10%3.08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TEQTEQNION AB
222.0 SEK−0.89%3.612K0.023.668B SEK29.537.52 SEK+10.87%0.00%Dịch vụ Phân phối
IVSOINVISIO AB
218.0 SEK0.00%4.372K0.109.916B SEK56.403.87 SEK+291.44%0.32%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TROAXTROAX GROUP AB
218.0 SEK−0.91%5.804K0.1513.075B SEK31.816.85 SEK+5.17%1.66%Sản xuất Chế tạo
Mua
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
216.6 SEK−0.28%5.123K0.0616.685B SEK19.5711.07 SEK−12.79%2.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
BIOA_BBIOARCTIC AB SER. B
216.4 SEK+0.93%21.687K0.2119.549B SEK84.242.57 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AJA_BBYGGMASTARE ANDERS J AHLSTROM HOLDING AB
213 SEK+0.95%400.051.596B SEK0.50%Tài chính
GETI_BGETINGE AB SER. B
204.5 SEK−0.34%31.347K0.0655.863B SEK23.098.86 SEK−3.17%2.07%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SECT_BSECTRA AB SER B
203.55 SEK−1.26%9.223K0.0840.397B SEK89.322.28 SEK+35.77%0.48%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BONEXBONESUPPORT HOLDING AB
196.8 SEK−3.62%39.814K0.1513.323B SEK52.923.72 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ATRLJ_BATRIUM LJUNGBERG AB SER. B
194.2 SEK+1.25%1.592K0.0223.541B SEK−7.57 SEK−122.28%2.76%Tài chính
Bán
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
192.3 SEK+0.42%13.231K0.2220.353B SEK38.495.00 SEK−25.47%1.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SKA_BSKANSKA AB SER. B
192.10 SEK+0.58%84.89K0.1578.094B SEK15.9212.06 SEK−39.37%3.96%Khách hàng Lâu năm
Mua
SAVENORDNET AB
191.9 SEK+1.53%26.074K0.0846.98B SEK19.609.79 SEK+54.61%2.46%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MTRSMUNTERS GROUP AB
190.7 SEK+0.74%148.309K0.4133.899B SEK44.314.30 SEK+35.76%0.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
EPI_AEPIROC AB SER. A
190.05 SEK+1.23%89.547K0.08223.024B SEK24.347.81 SEK+12.31%1.78%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NP3NP3 FASTIGHETER AB
188.7 SEK+0.64%2.991K0.0810.447B SEK2.75%Tài chính
Mua
BERG_BBERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SER. B
184.2 SEK−0.54%1.283K0.074.852B SEK25.287.29 SEK−7.68%1.97%Khách hàng Lâu năm
Mua
PLEJDPLEJD AB
182.0 SEK+0.55%6720.072.068B SEK48.393.76 SEK−29.11%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NMANNEDERMAN HOLDING AB
181.0 SEK−0.55%6390.056.404B SEK18.649.71 SEK+3.66%2.05%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VITRVITROLIFE AB
180.6 SEK−0.00%75.959K0.9024.448B SEK−28.44 SEK−1077.42%0.47%Công nghệ Sức khỏe
Mua
COICCONCENTRIC AB
180.0 SEK+0.33%3240.016.832B SEK16.3711.00 SEK−16.50%2.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
CLAS_BCLAS OHLSON AB SER. B
177.2 SEK+0.40%11.454K0.1811.086B SEK39.834.45 SEK−10.93%0.86%Bán Lẻ
Mua
BEIA_BBEIJER ALMA AB SER. B
175.4 SEK+0.57%1.091K0.0110.715B SEK2.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
KAPIABKALLEBACK PROPERTY INVEST AB
173.0 SEK−0.57%4890.12636.925M SEK59.812.89 SEK−90.12%6.88%Tài chính
BIOTBIOTAGE AB
172.9 SEK−0.46%9.124K0.0613.369B SEK53.203.25 SEK−19.44%0.96%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NWGNORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
171.2 SEK0.00%450.004.079B SEK19.468.80 SEK−35.88%4.12%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TFBANKTF BANK AB
171.2 SEK0.00%290.003.659B SEK9.7517.57 SEK0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
IDUN_BIDUN INDUSTRIER AB SER. B
169.5 SEK0.00%70.001.815B SEK68.822.46 SEK0.53%Tài chính
FIREFIREFLY AB
168.5 SEK+1.20%1.057K0.081.017B SEK1.77%Công nghệ Điện tử
JMJM AB
164.6 SEK+2.17%42.822K0.1810.321B SEK10.3615.89 SEK−30.31%8.75%Tài chính
Theo dõi
AFRYAFRY AB
164.5 SEK+0.98%60.862K0.4618.38B SEK16.949.71 SEK+12.90%3.37%Dịch vụ Thương mại
Mua
STILSTILLE AB
164.5 SEK+0.30%8040.051.474B SEK30.945.32 SEK−2.43%1.10%Công nghệ Sức khỏe
EASTEASTNINE AB
163.0 SEK−1.09%5.343K0.703.668B SEK−37.40 SEK−172.44%2.05%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
PNDX_BPANDOX AB SER. B
156.6 SEK+0.38%1.743K0.0128.405B SEK−3.18 SEK−113.87%1.62%Tài chính
Mua
KNOWKNOWIT AB
155.2 SEK+0.39%1.17K0.024.259B SEK17.758.74 SEK−37.74%4.83%Dịch vụ Thương mại
Bán
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
154.90 SEK+0.72%439.964K0.13322.79B SEK8.5718.07 SEK4.42%Tài chính
Theo dõi
NOTENOTE AB
153.5 SEK−1.60%25.901K0.344.295B SEK13.9011.04 SEK+25.94%0.00%Công nghệ Điện tử
LAGR_BLAGERCRANTZ GROUP AB SER B
150.5 SEK+0.20%2.886K0.0230.53B SEK36.514.12 SEK+17.73%1.07%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SUSSURGICAL SCIENCE SWEDEN AB
148.0 SEK−0.87%12.375K0.067.94B SEK32.254.59 SEK+24.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
147.2 SEK+0.68%6520.13102.657B SEK28.135.23 SEK−45.84%1.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
146.3 SEK+0.48%21.239K0.0473.551B SEK30.354.82 SEK+55.47%0.65%Dịch vụ Phân phối
Mua
CDONCDON AB
144.0 SEK−0.28%870.011.545B SEK−6.98 SEK+70.00%0.00%Bán Lẻ
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
143.6 SEK+2.28%25.013K0.247.512B SEK2.02%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
REJL_BREJLERS AB SER. B
142.5 SEK+0.35%1.532K0.133.128B SEK16.768.50 SEK−10.89%3.18%Dịch vụ Thương mại
Mua
EWRKEWORK GROUP AB
142.4 SEK−0.42%2.049K0.172.524B SEK19.087.46 SEK−7.40%4.44%Dịch vụ Thương mại
MCOV_BMEDICOVER AB SER. B
142.0 SEK−0.91%9.869K0.1121.461B SEK105.571.35 SEK+56.88%0.95%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
HM_BHENNES & MAURITZ AB, H & M SER. B
140.38 SEK−0.06%253.847K0.09229.264B SEK26.135.37 SEK+149.90%4.62%Bán Lẻ
Theo dõi
NCC_ANCC AB SER. A
139.5 SEK+0.72%800.0612.206B SEK8.6616.11 SEK+53.79%4.38%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MMGR_BMOMENTUM GROUP AB SER. B
134.5 SEK−1.47%1.531K0.076.519B SEK39.243.43 SEK+23.79%0.75%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
BOOZTBOOZT AB
134.5 SEK+0.90%5.3K0.058.587B SEK39.773.38 SEK+20.97%0.00%Bán Lẻ
Mua