Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Thụy Điển có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Thụy Điển sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VOLV_AVOLVO, AB SER. A
49.825B SEK293.8 SEK−0.41%62.089K0.40591.847B SEK11.9924.51 SEK+52.28%2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
38.116B SEK153.20 SEK−0.03%2.454M0.78323.997B SEK8.4818.07 SEK4.40%Tài chính
Theo dõi
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
29.106B SEK124.95 SEK+0.20%4.066M0.85248.02B SEK8.5014.70 SEK6.42%Tài chính
Theo dõi
INDU_AINDUSTRIVARDEN, AB SER. A
26.844B SEK353.6 SEK−0.45%87.885K0.64153.322B SEK5.6962.15 SEK2.04%Tài chính
Theo dõi
SWED_ASWEDBANK AB SER A
21.877B SEK229.2 SEK+0.04%1.398M0.58256.921B SEK7.9228.95 SEK4.26%Tài chính
Mua
SSAB_ASSAB AB SER. A
13.029B SEK78.52 SEK−1.23%946.629K0.7481.959B SEK10.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
EVOEVOLUTION AB
12.29B SEK1334.8 SEK−0.45%320.656K0.74289.083B SEK23.5756.63 SEK+37.48%1.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HEXA_BHEXAGON AB SER. B
9.858B SEK121.60 SEK−0.45%1.584M0.56327.897B SEK33.583.62 SEK−8.68%1.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ESSITY_AESSITY AB SER. A
9.554B SEK241.5 SEK−0.82%13.107K1.63170.187B SEK17.7513.60 SEK+71.62%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EPI_AEPIROC AB SER. A
9.431B SEK191.90 SEK+0.52%973.87K0.93222.982B SEK24.577.81 SEK+12.31%1.78%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LUND_BLUNDBERGFORETAGEN AB, L E SER. B
7.255B SEK561.0 SEK−0.81%106.525K1.01140.269B SEK19.1829.25 SEK+378.88%0.71%Tài chính
Bán
SKF_ASKF, AB SER. A
6.395B SEK226.5 SEK+0.22%14.019K0.64102.611B SEK16.1314.04 SEK+43.10%3.10%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALFAALFA LAVAL AB
6.33B SEK397.5 SEK+0.99%340.996K0.69162.095B SEK1.52%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BOLBOLIDEN AB
6.073B SEK264.45 SEK−1.07%832.855K0.6273.11B SEK11.9122.20 SEK−51.06%5.61%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LATO_BLATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
5.894B SEK259.1 SEK−1.82%205.997K0.98156.195B SEK28.209.19 SEK+41.65%1.40%Tài chính
Theo dõi
SKA_BSKANSKA AB SER. B
4.998B SEK190.15 SEK−1.20%482.203K0.9279.352B SEK15.7612.06 SEK−39.37%3.90%Khách hàng Lâu năm
Mua
NIBE_BNIBE INDUSTRIER AB SER. B
4.785B SEK57.86 SEK−2.49%3.993M0.72119.633B SEK24.382.37 SEK+9.97%1.10%Khách hàng Lâu năm
Mua
BUREBURE EQUITY AB
4.753B SEK330.2 SEK−0.42%40.062K0.4024.587B SEK5.1763.89 SEK0.68%Tài chính
EMBRAC_BEMBRACER GROUP AB SER. B
4.454B SEK17.832 SEK−10.23%15.453M1.2526.607B SEK19.340.92 SEK−25.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TREL_BTRELLEBORG AB SER. B
4.023B SEK380.8 SEK−0.47%364.343K0.8997.611B SEK9.5339.97 SEK+100.66%1.57%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TEL2_ATELE2 AB SER. A
3.731B SEK92.0 SEK0.00%2440.2559.988B SEK17.085.39 SEK−28.87%7.39%Truyền thông
Mua
HOLM_AHOLMEN AB SER. A
3.697B SEK406 SEK−1.46%2280.3066.215B SEK17.6523.00 SEK−36.58%1.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SCA_ASVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. A
3.675B SEK143.0 SEK−2.19%8.923K1.86103.001B SEK27.335.23 SEK−45.84%1.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
SAAB_BSAAB AB SER. B
3.381B SEK854.8 SEK+4.07%739.411K1.25108.159B SEK34.0225.13 SEK+53.22%0.65%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
3.274B SEK278.2 SEK−0.14%144.755K0.50126.545B SEK38.597.21 SEK+17.63%0.65%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AAKAAK AB
2.946B SEK227.6 SEK+0.62%262.868K1.1558.712B SEK20.0611.34 SEK+66.24%1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
INDTINDUTRADE AB
2.865B SEK274.7 SEK−1.79%204.108K0.88101.901B SEK34.917.87 SEK+6.87%0.93%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HPOL_BHEXPOL AB SER. B
2.524B SEK121.3 SEK−0.49%235.834K0.9941.987B SEK2.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
SAVENORDNET AB
2.457B SEK197.8 SEK+1.80%330.146K0.9948.762B SEK20.209.79 SEK+54.61%2.37%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GETI_BGETINGE AB SER. B
2.412B SEK203.5 SEK−1.64%773.539K1.4856.353B SEK22.988.86 SEK−3.17%2.05%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BEIJ_BBEIJER REF AB SER. B
2.375B SEK143.4 SEK−2.71%328.413K0.7874.769B SEK29.754.82 SEK+55.47%0.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
AXFOAXFOOD AB
2.357B SEK288.0 SEK−0.69%174.147K0.9562.662B SEK26.4910.87 SEK−1.18%2.81%Bán Lẻ
Mua
HUSQ_AHUSQVARNA AB SER. A
2.178B SEK80.1 SEK−0.50%14.886K0.3546.445B SEK21.103.80 SEK+12.74%3.73%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
PEAB_BPEAB AB SER. B
1.988B SEK56.20 SEK−2.77%239.301K0.6817.049B SEK8.136.92 SEK+9.93%6.92%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BETS_BBETSSON AB SER. B
1.986B SEK103.9 SEK+0.68%749.898K0.8814.118B SEK0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
AZAAVANZA BANK HOLDING AB
1.982B SEK239.0 SEK+3.60%461.498K1.8936.275B SEK18.9412.62 SEK+18.76%3.25%Tài chính
Bán
IPCOINTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION
1.784B SEK114.25 SEK+2.01%278.659K1.3114.254B SEK8.6213.25 SEK−41.58%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
SWEC_ASWECO AB SER. A
1.667B SEK112.5 SEK+1.35%5230.6439.942B SEK24.274.63 SEK+0.56%2.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ALLEIALLEIMA AB
1.574B SEK67.80 SEK−1.60%755.883K1.7117.257B SEK10.816.27 SEK+7.00%2.03%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NCC_ANCC AB SER. A
1.573B SEK140.0 SEK−2.44%3.608K2.5412.719B SEK8.6916.11 SEK+53.79%4.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ADDT_BADDTECH AB SER. B
1.495B SEK231.2 SEK−0.26%139.437K0.6062.434B SEK37.986.09 SEK+20.38%1.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LOOMISLOOMIS AB
1.495B SEK282.4 SEK−0.70%45.217K0.5920.767B SEK13.4820.96 SEK−4.61%4.22%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EQTEQT AB
1.492B SEK306.6 SEK−0.26%562.661K0.67382.999B SEK242.991.26 SEK0.00%Tài chính
Mua
DOMDOMETIC GROUP AB
1.332B SEK80.88 SEK−2.88%290.467K0.9426.608B SEK19.414.17 SEK−25.39%1.56%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SECU_BSECURITAS AB SER. B
1.285B SEK113.45 SEK−0.26%1.558M1.5765.169B SEK50.582.24 SEK−73.87%3.03%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
NORIONNORION BANK AB
1.236B SEK41.95 SEK−7.29%74.01K1.379.293B SEK6.986.01 SEK0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BRAVBRAVIDA HOLDING AB
1.227B SEK85.75 SEK−2.89%200.351K0.5818.021B SEK14.256.02 SEK−3.14%3.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
RATO_ARATOS AB SER. A
1.218B SEK36.55 SEK−0.81%6.745K1.1111.408B SEK9.813.73 SEK+122.12%2.28%Tài chính
Mua
NEWA_BNEW WAVE GROUP AB SER. B
1.119B SEK124.06 SEK−3.03%353.446K0.6916.976B SEK12.2710.11 SEK−30.11%2.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AFRYAFRY AB
1.1B SEK165.4 SEK+0.67%122.145K0.8718.492B SEK17.039.71 SEK+12.90%3.35%Dịch vụ Thương mại
Mua
THULETHULE GROUP AB
1.099B SEK276.9 SEK−2.09%99.72K0.7229.9B SEK26.4410.47 SEK−13.42%3.25%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SYSRSYSTEMAIR AB
1.04B SEK79.4 SEK−2.10%50.05K0.7616.869B SEK13.016.10 SEK+156.30%1.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
JMJM AB
1.029B SEK164.7 SEK−2.02%275.403K1.1010.843B SEK10.3715.89 SEK−30.31%8.33%Tài chính
Theo dõi
GRNGGRANGES AB
1.01B SEK102.1 SEK−0.97%62.331K0.5810.96B SEK10.769.49 SEK+32.26%2.42%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OX2OX2 AB
1.008B SEK54.00 SEK+1.12%249.885K0.5014.552B SEK14.243.79 SEK−5.35%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MYCRMYCRONIC AB
998M SEK350.8 SEK+1.80%184.944K1.3433.742B SEK34.2910.23 SEK+34.56%1.02%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CATECATENA AB
986M SEK437.6 SEK+0.78%40.243K0.8921.66B SEK22.2819.64 SEK−57.57%1.90%Tài chính
Sức mua mạnh
EKTA_BELEKTA AB SER. B
943M SEK76.66 SEK−1.52%1.341M0.9429.741B SEK20.473.74 SEK+75.96%3.08%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BILI_ABILIA AB SER. A
931M SEK132.2 SEK−0.60%56.662K0.4912.11B SEK13.0810.11 SEK−41.74%6.62%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LIABLINDAB INTERNATIONAL AB
849M SEK217.6 SEK−0.73%38.099K0.5316.762B SEK19.6611.07 SEK−12.79%2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
HTROHEXATRONIC GROUP AB
848M SEK32.20 SEK−1.83%1.793M1.626.638B SEK7.764.15 SEK+6.63%0.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MTRSMUNTERS GROUP AB
784M SEK186.3 SEK−1.06%365.358K0.9634.392B SEK43.294.30 SEK+35.76%0.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
STOR_BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B
778M SEK5.330 SEK−1.73%3.759M0.339.055B SEK11.510.46 SEK−46.98%1.47%Tài chính
Mua
EPRO_BELECTROLUX PROFESSIONAL AB SER. B
775M SEK66.25 SEK−2.86%127.372K0.3519.053B SEK24.602.69 SEK+12.83%1.03%Dịch vụ Phân phối
Mua
LAGR_BLAGERCRANTZ GROUP AB SER B
758M SEK154.1 SEK+1.05%130.029K0.8331.039B SEK37.394.12 SEK+17.73%1.05%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
INWIINWIDO AB
679.2M SEK133.2 SEK−0.60%42.549K0.657.768B SEK11.3711.72 SEK−14.73%4.85%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AQAQ GROUP AB
636M SEK551 SEK−1.61%7.959K0.3610.245B SEK0.59%Sản xuất Chế tạo
LINCLINC AB
619.459M SEK66.4 SEK−0.75%20.93K1.353.874B SEK6.2110.70 SEK0.00%Tài chính
Theo dõi
SPLTNINVESTMENT AB SPILTAN
612.1M SEK211.0 SEK+1.93%50.452K0.686.553B SEK0.47%Tài chính
OEM_BOEM INTERNATIONAL AB SER. B
607M SEK98.0 SEK−1.21%34.045K0.2713.772B SEK22.364.38 SEK+5.71%1.51%Dịch vụ Phân phối
INSTALINSTALCO AB
601M SEK35.90 SEK−4.83%325.298K0.989.96B SEK15.562.31 SEK+14.02%1.75%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ACADACADEMEDIA AB
578M SEK47.06 SEK−0.21%248.876K0.504.98B SEK9.135.15 SEK+4.21%3.71%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BUFABBUFAB AB
574M SEK386.6 SEK−2.82%36.402K1.1214.831B SEK25.6915.05 SEK−5.92%1.19%Dịch vụ Phân phối
Mua
EOLU_BEOLUS VIND AB SER. B
573M SEK72.60 SEK−4.35%55.296K1.281.891B SEK3.1623.01 SEK1.98%Dịch vụ Công nghiệp
HMSHMS NETWORKS AB
571M SEK459.0 SEK−1.46%28.282K1.1221.735B SEK37.6612.19 SEK+12.08%0.86%Dịch vụ Công nghệ
Bán
FNOXFORTNOX AB
570M SEK79.60 SEK−0.28%875.953K0.8248.67B SEK85.160.93 SEK+64.39%0.15%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
VBG_BVBG GROUP AB SER. B
568.6M SEK280.0 SEK0.00%50.306K0.837.001B SEK1.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HOFIHOIST FINANCE AB
559M SEK41.95 SEK−2.78%121.619K1.033.853B SEK6.706.27 SEK+19.30%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
CRED_ACREADES AB A
558M SEK68.40 SEK−2.63%148.575K1.199.537B SEK16.644.11 SEK1.99%Hỗn hợp
FAGFAGERHULT GROUP AB
543.5M SEK60.4 SEK−3.05%110.471K1.2910.974B SEK19.583.09 SEK−5.69%2.57%Sản xuất Chế tạo
DOXADOXA AB
542.9M SEK3.030 SEK+2.19%534.737K1.561.698B SEK2.321.31 SEK0.00%Công nghệ Sức khỏe
M8GMGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
536.335M SEK13.44 SEK+1.97%372.271K0.802.099B SEK4.363.08 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TRUE_BTRUECALLER AB SER. B
536.333M SEK27.19 SEK−2.86%1.258M0.9410.513B SEK18.351.48 SEK+3.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SHOTSCANDIC HOTELS GROUP AB
532M SEK52.48 SEK−1.61%529.83K0.6810.204B SEK25.922.02 SEK+87.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
PDXPARADOX INTERACTIVE AB
530.6M SEK185.9 SEK−3.03%60.948K1.0120.247B SEK37.215.00 SEK−25.47%1.04%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BEIA_BBEIJER ALMA AB SER. B
519M SEK177.4 SEK−1.00%8.333K0.1010.799B SEK2.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALIGALIMAK GROUP AB
515M SEK96.7 SEK−0.51%47.201K0.7810.427B SEK20.064.82 SEK−7.63%1.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
CAT_ACATELLA AB SER. A
491M SEK29.6 SEK+4.23%4991.712.535B SEK17.691.67 SEK−69.00%4.05%Tài chính
Sức mua mạnh
ALLIGO_BALLIGO AB SER. B
491M SEK146.2 SEK−0.81%32.209K0.337.441B SEK2.04%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BILLBILLERUD AKTIEBOLAG
484M SEK88.66 SEK−2.31%647.217K1.0422.532B SEK45.491.95 SEK−89.73%6.06%Công nghiệp Chế biến
Mua
ARJO_BARJO AB SER. B
480M SEK48.86 SEK+0.08%332.452K0.6013.297B SEK27.961.75 SEK+6.48%1.74%Dịch vụ Phân phối
Mua
BETCOBETTER COLLECTIVE A/S
457.189M SEK283.5 SEK−1.39%64.169K0.4816.423B SEK36.167.84 SEK−13.46%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
AMBEAAMBEA AB
455M SEK61.35 SEK−0.81%286.322K1.365.245B SEK12.115.07 SEK+30.44%2.02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SDIP_BSDIPTECH AB SER. B
444.2M SEK245.0 SEK−1.05%59.26K1.589.549B SEK21.6311.33 SEK−1.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CLA_BCLOETTA AB SER. B
437M SEK17.79 SEK−0.50%608.349K0.955.161B SEK11.651.53 SEK+59.22%5.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NOLA_BNOLATO AB SER. B
435M SEK42.86 SEK−2.72%501.99K1.7511.869B SEK26.541.61 SEK−37.59%4.31%Công nghệ Điện tử
Mua
CAMXCAMURUS AB
431.442M SEK485.6 SEK+3.58%160.586K1.2227.014B SEK64.797.49 SEK+676.65%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MEKOMEKO AB
420M SEK113.6 SEK−1.56%30.193K0.796.5B SEK15.157.50 SEK−7.67%2.86%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
COICCONCENTRIC AB
417M SEK176.6 SEK−2.11%13.786K0.506.832B SEK16.0611.00 SEK−16.50%2.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
NPAPERNORDIC PAPER HOLDING AB
416M SEK42.15 SEK+0.24%175.705K1.292.814B SEK6.786.22 SEK−26.46%11.06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh