Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Thuỵ Điển

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
NJOB NETJOBS GROUP AB
-0.41-0.41-2.44-9.77-9.7737.30%30.7251.90-5.51-28.57194.12166.6718.59111.42
OBAB ONLINE BRANDS NORDIC AB
0.310.310.63-0.93-0.93-3.60%11.8518.457.0019.78293.87286.7513.4514.86
ABI IGRENE
-0.23-0.23-3.15-0.23-0.23-5.49%-23.21-24.23-49.7138.71-3.37-12.7810.7417.66
ME MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB
-5.94-5.94-1.04-6.86-6.86-21.49%-12.8431.94-17.39307.73322.22295.835.8431.58
VESTUM VESTUM AB
-0.15-0.150.15-1.16-1.16-1.87%-16.204.5939.82195.67195.675.438.28
MANDEL MANDEL DESIGN
6.215.84-2.84-2.84-2.84-7.78%-5.23-16.30-43.17-43.80-23.00-19.034.5515.97
IMSOL.B IMPLEMENTA SOL B
0.000.000.000.000.00-1.99%-10.621.47-17.66-19.20-1.43-17.464.455.22
DEAR DUEARITY AB
-0.12-0.121.65-0.12-0.12-15.45%-23.3673.70142.12150.86139.944.0421.62
AEGIR AEGIRBIO AB
-0.13-0.13-2.610.400.4042.56%-7.09-35.27-87.27-61.6972.4483.993.61101.96
ARCANE ARCANE CRYPTO AB
-0.11-0.110.22-0.45-0.45-4.71%-10.63-25.13-12.22-1.00-21.153.4010.00
ZOOM ZOOMABILITY
1.451.450.783.303.30-5.31%-15.05-9.46-29.10-42.18-11.753.303.3610.47
OMNI OMNICAR
12.7612.7612.7612.7612.76-7.37%1.5518.48-21.39-29.2266.8442.793.1033.57
LINKFI LINKFIRE A/S
0.000.001.471.471.474.55%-4.629.15-49.68-43.11-43.113.0610.52
CARBNO CARBON TRANSITION ASA
0.000.00%2.940.00
TERRNT_B TERRANET AB SER. B
0.140.140.140.280.28-3.33%-8.343.72-17.05-28.5735.5174.702.936.38
FREEM FREEMELT HOLDING AB
0.940.940.940.810.81-1.83%-11.365.79-23.183.673.672.913.24
WRSD WE ARE SPIN DYE
0.000.000.000.000.00-27.61%-20.71-14.62-48.77-70.27-71.042.8641.54
VIMIAN VIMIAN GROUP AB
0.700.700.831.351.35-10.43%-21.86-16.62-25.12-2.35-2.352.8529.61
DIABIO DIAGONAL BIO AB
-1.86-1.86-1.86-2.16-2.16-7.31%-24.16-12.43-55.66-58.29-58.292.849.62
AROC AROCELL AB (PUBL)
0.370.370.370.370.37-5.72%-21.1716.59-16.53-63.52-30.94-40.592.8212.61
XPEC XPECUNIA NORDIC
-0.24-0.24-0.24-0.48-0.48-4.42%-16.97-3.97-10.6556.8756.872.806.17
WIG WICKET GAMING
-0.80-0.80-2.36-3.12-3.12-6.06%-7.462.48-23.93171.04171.042.779.09
DIVI.B DIVIDEND SWEDEN B
0.740.740.000.000.00-2.50%-6.51-10.20-2.50-1.80190.43198.032.754.80
QBIT QUICKBIT
-0.93-0.93-1.83-1.83-1.83-4.46%-6.96-13.15-29.05-58.01-28.19-35.232.724.67
GETG GET GROUP
3.153.153.153.153.15-1.50%-10.27-32.12-18.12-18.12-18.122.707.87
SOLT SOLTECH ENERGY SWEDEN AB
-1.10-1.10-1.37-2.35-2.35-6.74%-14.296.93-13.81-12.15-21.41-16.482.707.22
SNM SHAMARAN PETROLEUM CORP
-0.12-0.124.121.221.22-9.36%-7.65-15.60-0.7226.2167.9451.182.6916.25
DLAB DLABORATORY SWEDEN AB
2.052.052.052.052.05-0.59%-13.57-11.49-39.50-16.63-18.492.665.93
ECO.B ECORUB B
0.000.00-0.770.780.78-5.61%-6.52-2.52-35.9352.96207.14230.772.639.92
VOLCAR_B VOLVO CAR AB SER. B
-0.43-0.43-0.57-0.57-0.57-7.41%-8.977.367.367.367.362.618.31
PENO PANORO ENERGY ASA
0.310.310.310.31-6.76-6.76%-17.97-19.84-17.972.8632.1536.402.437.59
AMNI AMNIOTICS AB
3.043.043.043.043.04-3.01%-3.01-12.38-24.772.222.222.4311.65
NILS NILSSON SPECIAL VEHICLES AB
-1.01-1.010.00-2.77-2.77-10.32%22.4452.0162.0555.87238.62206.882.4315.26
CMH CHORDATE MEDICAL HOLDING
0.480.480.480.960.96-9.44%-37.57-43.58-57.11-54.13120.71119.792.4117.91
BONZUN BONZUN AB
5.875.875.875.875.87-0.67%-13.55-39.56-66.64-66.64-66.642.408.17
COEGIN COEGIN PHARMA
0.000.00-0.261.571.57-4.67%-3.484.86-37.3243.7097.96120.452.377.11
EVO EVOLUTION AB
0.260.26-0.82-1.05-1.05-6.34%-33.40-30.90-33.58-38.0415.0039.092.3512.30
MOMENT MOMENT GROUP AB
-1.18-1.18-2.09-1.96-1.96-4.70%-6.12-7.289.9643.05158.00132.202.348.00
LUMI LUNDIN MINING CORPORATION
0.070.07-0.21-0.42-0.42-3.86%-4.51-1.73-0.56-21.07-0.569.152.335.65
ENQ ENQUEST PLC
-0.48-0.48-0.67-1.14-1.14-8.81%-6.70-27.43-33.612.5160.2646.812.299.67
SEAL SEALWACS
8.808.808.808.808.801.31%-3.743.00-8.85-62.9918.8524.102.2817.60
PAX PAXMAN AB
0.000.000.000.00-1.27-2.51%-5.7626.9416.487.99144.88159.172.275.96
EVERY EVERYSPORT
0.000.000.000.000.00-3.29%-17.60-23.70-25.09-6.36-6.362.256.50
COMBI COMBIGENE AB
-0.17-0.170.001.531.53-4.16%-6.70-9.5249.0044.69-12.14-15.822.247.76
LUC LUCARA DIAMOND CORP
0.600.600.96-0.71-0.71-4.41%-4.20-2.31-14.56-18.7525.7426.122.246.51
BUSER BAMBUSER AB
-1.62-1.62-0.850.430.43-0.30%-12.25-14.188.61-25.93-2.0910.442.2211.38
PGSO PGS ASA
-0.52-0.52-0.52-0.52-2.63-7.46%1.05-0.97-21.90-33.95-16.79-22.972.228.06
EMPLI EMPLICURE AB
1.011.011.011.011.01-0.40%-1.979.93-24.5546.4946.492.1917.24
BORRO BORR DRILLING LIMITED
-2.93-2.93-2.93-2.93-2.93-7.21%-7.21-2.3844.7513.7212.6824.572.187.77
MODTX MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB
-2.77-2.77-2.77-2.77-2.77-2.77%-7.5110.56-5.50-13.24-13.242.182.85
GRANGX GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING
0.000.000.000.000.000.00%1.961.96-11.86-27.78-54.78-12.732.184.00
DNOO DNO ASA
-0.29-0.29-1.65-1.65-1.00-9.12%-6.80-19.6131.5015.7250.0766.642.1710.09
POLYMER POLYMER FACTORY
-2.05-2.05-2.05-2.05-2.05-17.82%-22.28-12.80-38.89-24.74-8.922.1523.40
JOSE JOSEMARIA RESOURCES INC.
-1.30-1.301.83-1.65-1.65-5.96%-9.72-7.1137.5034.8460.1565.872.158.68
ABERA ABERA BIOSCIENCE
1.451.451.451.451.450.29%-4.64-2.240.0066.9957.922.116.21
CI_B CELL IMPACT AB SER. B
-0.28-0.28-0.17-0.28-0.28-0.55%-4.23-19.84-17.09-31.76-0.8232.602.044.13
MINEST MINESTO AB
-0.53-0.53-0.58-0.37-0.37-4.59%-6.97-10.1011.31-13.67-25.50-32.122.024.81
CRVE.B CR VENTURES B
0.860.860.860.860.86-0.85%-1.68-18.75-29.09-40.0082.811.985.17
CE CORTUS ENERGY AB
0.930.932.572.292.29-5.12%-19.26-25.44-15.67-18.2115.353.971.969.59
BWEO BW ENERGY LIMITED
0.430.430.43-1.28-1.28-1.28%-6.64-15.94-14.39-9.37-12.057.311.951.73
NASO NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
0.010.010.010.01-1.48-10.37%-12.87-12.83-5.25-10.44-77.85-53.001.9511.58
SPERM SPERMOSENS
-0.75-0.75-2.21-2.21-2.210.76%-6.99-18.90-20.3622.0273.861.9410.57
NCAB NCAB GROUP AB
0.000.000.00-0.47-0.47-0.47%-11.8124.7844.4884.40224.81256.071.946.13
FREJA FREJA EID GROUP AB
-0.11-0.33-0.110.000.002.76%-4.28-12.90-3.35-27.824.47-15.301.923.82
NORB_B NORDISK BERGTEKNIK AB SER. B
-3.07-3.07-1.64-3.07-3.07-6.10%-8.8115.6115.3815.3815.381.9113.88
EXPRS2 EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
0.210.21-0.17-0.17-0.173.21%-1.4311.812.0720.75343.12362.201.9010.22
ECOWVE ECO WAVE POWER GLOBAL AB
1.621.621.621.621.62-5.53%-2.346.21-13.56-11.9428.1123.281.897.57
GBK GOODBYE KANSAS GROUP AB
-0.10-0.100.00-1.52-1.52-0.72%-15.2716.43-40.07-66.87-72.131.8921.00
PCELL POWERCELL SWEDEN AB
0.600.60-0.27-0.72-0.72-3.18%-10.1214.3912.515.33-32.53-19.041.897.39
TGSO TGS ASA
0.450.450.450.45-0.51-4.79%-2.688.78-13.67-24.11-33.07-35.361.855.51
LADYLU LL LUCKY GAMES AB
-3.23-3.23-3.23-3.06-3.06-1.72%-9.246.3423.9141.7241.721.845.35
NIO NORDIC IRON ORE AB
0.242.24-0.48-1.44-1.44-7.64%-17.14-25.00-41.95-44.3155.0953.361.8410.70
OX2 OX2 AB
-0.69-0.690.35-1.03-1.03-0.69%-4.979.960.704.364.361.825.02
SVOL_A SVOLDER AB SER. A
-2.33-2.33-2.33-2.33-2.33-2.33%-2.335.0013.5110.53100.00128.261.812.38
KAN KANCERA AB
0.390.390.00-0.26-0.26-4.03%-2.43-12.20-21.01-40.85-52.68-68.671.804.88
EOLU_B EOLUS VIND AB SER. B
-0.42-0.42-0.53-0.79-0.79-4.99%-3.03-16.60-32.58-36.06-44.51-35.591.807.08
ONCO ONCOPEPTIDES AB
-0.70-0.701.501.171.17-6.71%-39.47100.57-84.70-92.06-95.41-94.911.8027.73
CALTX CALLIDITAS THERAPEUTICS AB
0.980.981.230.490.49-0.36%0.0021.06-19.73-33.39-41.12-41.871.7711.90
ALLR ALLARITY THERAPEUTICS A/S
-0.27-0.27-0.54-0.89-0.89-7.88%-22.0550.5121.91136.17177.5087.181.7713.15
LEMSE LEADING EDGE MATERIALS CORP.
0.000.000.000.000.00-4.18%-4.182.2364.1869.7520.6165.661.7712.55
BRIG BRIGHTER AB
0.330.330.330.620.62-2.28%-3.80-35.75-71.61-62.14-85.51-86.531.777.53
ACCON ACCONEER AB
0.250.250.760.130.1312.06%-11.6623.2548.34127.43306.87400.881.7516.76
OBDU.B OBDUCAT B
2.682.682.682.992.99-4.96%-9.21-15.857.81-18.63100.5875.841.749.34
SCATCO SCATEC ASA
0.160.060.06-0.71-0.710.06%-1.74-3.03-10.34-27.48-54.801.730.87
BTCX GOOBIT GROUP AB
0.000.00-0.10-0.10-0.10-5.22%-10.96-9.64-59.37-63.00-65.881.717.89
SEYE SMART EYE AB
-0.49-0.49-1.22-1.22-1.22-4.94%-10.4213.232.43-26.28-6.9118.271.717.76
AKRBPO AKER BP ASA
-0.53-0.53-0.53-0.53-1.81-6.50%-2.12-13.1822.9915.0630.5139.351.706.95
BRAIN BRAINCOOL
-3.40-3.40-3.40-4.18-4.18-4.31%-6.58-17.92-5.33-22.4011.294.571.707.14
REDW REDWOOD PHARMA AB
0.630.630.63-2.06-2.06-8.64%-0.21-23.23-55.09-67.44-64.98-75.611.7030.50
RATO_A RATOS AB SER. A
-1.43-1.43-1.78-1.08-1.08-4.17%-12.104.55-6.44-22.4744.1349.191.695.43
BETCO BETTER COLLECTIVE A/S
-0.79-0.79-1.57-1.46-1.46-5.41%-11.88-3.85-3.74-18.0315.5124.561.676.32
CADLRO CADELER A/S
0.140.14-0.42-0.42-5.46-5.46%-7.311.4343.7243.7243.7247.921.676.52
SOZAP SOZAP AB
0.410.414.813.533.53-6.08%-5.97-16.91-54.00-41.29-41.291.6415.21
EURA EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB
-0.70-0.700.180.350.35-9.73%-20.28-15.52-16.2788.6725.221.6311.96
ZAPLOX ZAPLOX AB
-10.54-10.54-12.11-10.54-10.54-18.93%-19.06-21.72-31.93-54.20-35.10-35.441.6223.35
META METACON
1.201.20-1.430.660.66-4.65%-6.99-2.69-18.12-31.25-26.3124.841.626.13
ARISE ARISE AB
0.730.730.730.850.85-4.05%-6.54-3.60-2.01-13.192.358.221.615.37
N55 NEWS55
0.000.000.000.00-6.01-3.62%-4.32-1.48-15.29-18.90-26.92-3.621.616.39
PREV_B PREVAS AB SER. B
1.941.941.481.021.02-2.51%-6.00-9.62-7.4612.3346.8860.041.604.81
ECTIN.B ECTIN RESEARCH B
-3.40-3.40-3.40-2.99-2.99-6.97%-13.5214.65-15.14-2.16-2.161.6014.42
Tải thêm