Cổ phiếu Thụy Điển mất giá nhiều nhất

Các công ty Thụy Điển sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IMPCIMPACT COATINGS AB
−17.40%2.99 SEK172.862 K2.57316.702 M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
FFREEMFREEMELT HOLDING AB
−13.20%2.96 SEK135.837 K2.05234.456 M SEK−1.65 SEK−45.24%0.00%Sản xuất Chế tạo
VOLOVOLATI AB
−12.09%107.6 SEK54.958 K2.449.719 B SEK29.273.68 SEK−17.29%1.47%Tài chính
Mua
FFRAGFRAGBITE GROUP AB
−10.62%1.010 SEK294.46 K1.44122.633 M SEK−0.62 SEK+46.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBIOVIC_BBIOVICA INTERNATIONAL AB SER. B
−10.53%1.700 SEK544.335 K1.59159.706 M SEK−2.49 SEK+8.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SHB_ASVENSKA HANDELSBANKEN SER. A
−9.99%101.85 SEK13.911 M2.79224.87 B SEK6.9314.70 SEK11.49%Tài chính
Theo dõi
RREALREAL FASTIGHETER
−9.33%6.80 SEK2.112 K0.10222.702 M SEK−0.01 SEK−100.88%0.00%Tài chính
NNYTTOSVENSKA NYTTOBOSTADER AB
−8.85%17.5 SEK210.012.514 B SEK0.00%Tài chính
UPSALEUPSALES TECHNOLOGY AB
−7.38%36.4 SEK2.824 K0.56661.748 M SEK22.281.63 SEK+22.08%3.18%Dịch vụ Công nghệ
LLOHILOLOHILO FOODS AB
−7.27%1.340 SEK27.961 K0.3654.431 M SEK−1.10 SEK+16.76%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBRAINBRAINCOOL AB
−7.20%2.320 SEK178.269 K0.14438.562 M SEK−0.30 SEK+41.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DUNIDUNI AB
−7.10%102.0 SEK68.056 K4.415.16 B SEK12.268.32 SEK+96.48%2.73%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SOF_BSOFTRONIC AB SER. B
−7.08%22.30 SEK111.403 K2.771.254 B SEK13.971.60 SEK+23.17%4.17%Dịch vụ Công nghệ
INTRUMINTRUM AB
−6.80%21.78 SEK853.541 K0.712.823 B SEK−0.61 SEK+98.37%57.77%Dịch vụ Thương mại
Bán
AATTATTENDO AB
−6.48%44.00 SEK463.21 K1.297.571 B SEK18.842.34 SEK0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
TITA_BTITANIA HOLDING AB SER. B
−6.32%6.52 SEK9330.12497.64 M SEK−0.42 SEK+77.63%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
AACEASCELIA PHARMA AB
−6.22%11.76 SEK38.356 K0.13423.322 M SEK−3.20 SEK+17.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
VOLCAR_BVOLVO CAR AB SER. B
−6.03%37.09 SEK2.898 M0.61117.602 B SEK8.474.38 SEK−16.22%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
AADVTADVERTY
−6.03%5.30 SEK23.056 K0.62179.418 M SEK−0.29 SEK+61.58%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBIBBBIBBINSTRUMENTS AB
−5.97%4.41 SEK8.301 K0.59124.423 M SEK−0.46 SEK+10.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AALZCURALZECURE PHARMA AB
−5.79%1.870 SEK38.773 K0.46123.243 M SEK−0.60 SEK+49.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
EEVERYEVERYSPORT GROUP AB
−5.54%17.05 SEK410.05112.929 M SEK−1.68 SEK+74.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NNITRONITRO GAMES OYJ
−5.49%3.96 SEK33.647 K0.94100.126 M SEK−2.43 SEK+9.62%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NYFNYFOSA AB
−5.22%93.45 SEK69.077 K0.3018.835 B SEK−3.35 SEK−138.18%4.06%Tài chính
Mua
IIRLAB_AIRLAB THERAPEUTICS AB SER. A
−5.22%10.90 SEK39.264 K1.11596.487 M SEK−3.43 SEK−56.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSEAFSEAFIRE AB
−5.02%5.30 SEK2.483 K0.10239.084 M SEK−1.75 SEK−894.38%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCURASCURASIGHT A/S
−4.95%9.60 DKK2.598 K0.50312.192 M SEK−1.97 SEK−42.61%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNOWONOWONOMICS
−4.74%4.42 SEK1 K0.0691.356 M SEK−3.14 SEK+7.53%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BINVBIOINVENT INTERNATIONAL AB
−4.49%22.35 SEK25.246 K0.271.54 B SEK−5.02 SEK−902.70%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SWED_ASWEDBANK AB SER A
−4.47%209.4 SEK1.889 M0.82245.818 B SEK6.9130.30 SEK6.91%Tài chính
Mua
SSAFETY_BMYSAFETY GROUP AB SER. B
−4.35%9.90 SEK22.361 K0.64124.662 M SEK0.999.96 SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
JMJM AB
−4.11%182.0 SEK295.605 K0.8512.243 B SEK11.4615.89 SEK−30.31%7.38%Tài chính
Theo dõi
LIFCO_BLIFCO AB SER.B
−4.11%266.0 SEK234.009 K1.18126 B SEK36.907.21 SEK+17.60%0.65%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RRUSTARUSTA AB
−4.09%76.15 SEK44.198 K0.4412.052 B SEK0.00%Bán Lẻ
Mua
BBOTXBOTNIA EXPLORATION HOLDING AB
−4.07%10.60 SEK2.919 K0.09437.289 M SEK−0.18 SEK+23.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TTHINCTHINC COLLECTIVE AB
−4.02%3.82 SEK14.723 K2.6765.013 M SEK5.03%Dịch vụ Công nghệ
MMNTCMENTICE AB
−3.93%36.7 SEK3.848 K0.37976.73 M SEK−0.11 SEK+91.07%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FFREJAFREJA EID GROUP AB
−3.74%7.20 SEK27.546 K0.64169.876 M SEK−1.55 SEK+23.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
KKARNEL_BKARNELL GROUP AB SER. B
−3.69%39.1 SEK9.29 K0.152.098 B SEK0.00%Tài chính
DDEXDEXTECH MEDICAL AB
−3.69%4.95 SEK5 K0.7295.202 M SEK−0.25 SEK+12.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCAGCAG GROUP AB
−3.67%105.0 SEK11.748 K1.93781.269 M SEK3.30%Dịch vụ Công nghệ
WYLDWYLD NETWORKS AB
−3.55%2.310 SEK20.377 K0.1341.019 M SEK−3.12 SEK+20.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SBB_BSAMHALLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
−3.51%4.0250 SEK3.671 M0.256.348 B SEK−10.32 SEK−146.97%5.75%Tài chính
Bán
NNEOLANEOLA MEDICAL AB
−3.50%1.93 SEK9.577 K0.24140.3 M SEK−0.16 SEK+61.42%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSCOLSCANDION ONCOLOGY A/S
−3.46%1.395 SEK5.508 K0.0358.822 M SEK−1.48 SEK+50.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSYNTSYNTHETICMR AB
−3.45%28.0 SEK4.923 K0.221.208 B SEK116.470.24 SEK+62.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MINESTMINESTO AB
−3.42%2.260 SEK138.777 K0.15470.143 M SEK0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GGUARDGUARD THERAPEUTICS INTERNATIONAL AB
−3.38%28.6 SEK7500.03297.824 M SEK−11.26 SEK+29.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMOBMOBERG PHARMA AB
−3.26%34.42 SEK145.083 K0.23958.621 M SEK−1.04 SEK+8.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
NELLYNELLY GROUP AB
−3.24%14.92 SEK21.725 K0.58462.836 M SEK−0.80 SEK+76.90%0.00%Bán Lẻ
KKFAST_BK-FAST HOLDING AB B
−3.24%19.12 SEK3.136 K0.034.4 B SEK−1.77 SEK−142.97%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AALZALZINOVA AB
−3.16%1.776 SEK48.994 K0.3281.67 M SEK−0.41 SEK+9.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AABERAABERA BIOSCIENCE AB
−3.12%4.65 SEK2.042 K0.6274.555 M SEK−1.24 SEK+25.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMTIMTI INVESTMENT SE
−3.11%1.56 SEK1.58 K0.18Tài chính
HOFIHOIST FINANCE AB
−3.05%50.8 SEK36.174 K0.194.679 B SEK8.126.26 SEK+19.19%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NNORIONNORION BANK AB
−3.03%41.65 SEK21.998 K0.178.821 B SEK6.936.01 SEK0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAIXIA.BAIXIA GROUP AB SER. B
−2.94%165 SEK7720.32267.92 M SEK−2.47 SEK−378.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EELICELICERA THERAPEUTICS AB
−2.92%1.165 SEK7.9 K0.1123.738 M SEK−0.83 SEK+15.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
WIHLWIHLBORGS FASTIGHETER AB
−2.84%92.35 SEK41.851 K0.1029.221 B SEK−0.09 SEK−101.18%3.26%Tài chính
Mua
NTEK_BNOVOTEK AB SER. B
−2.81%62.2 SEK3420.08678.4 M SEK20.103.09 SEK+6.15%2.34%Công nghệ Điện tử
VERT_BVERTISEIT AB SER. B
−2.77%38.6 SEK1.545 K0.06813.919 M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGJABGULLBERG & JANSSON
−2.77%14.05 SEK90.00126.214 M SEK−1.92 SEK−176.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
EESGR_BES ENERGY SAVE HOLDING AB SER. B
−2.68%34.55 SEK600.01232.14 M SEK−3.13 SEK−151.74%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPTRKPHYSITRACK PLC
−2.68%14.55 SEK2400.03243.098 M SEK6.442.26 SEK+2802.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFLAT_BFLAT CAPITAL AB SER. B
−2.63%14.80 SEK28.121 K0.74718.475 M SEK−2.22 SEK−13.11%0.00%Tài chính
GGRANGXGRANGEX
−2.60%7.50 SEK24.677 K0.39107.793 M SEKKhoáng sản phi năng lượng
CCANDLE_BCANDLES SCANDINAVIA AB SER. B
−2.59%26.3 SEK1100.01233.579 M SEK−0.66 SEK−1162.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
HMSHMS NETWORKS AB
−2.58%416.0 SEK7.417 K0.0819.924 B SEK38.5410.79 SEK−11.25%0.94%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SSOCIALSOCIALLITE US AB
−2.52%1.55 SEK220.004.646 M SEK−159.72 SEK−170.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BALD_BFASTIGHETS AB BALDER SER. B
−2.48%67.64 SEK420.547 K0.1981.29 B SEK−5.04 SEK0.00%Tài chính
Mua
JJOBSJOB SOLUTION SWEDEN HOLDING AB
−2.48%19.7 SEK6140.25Dịch vụ Thương mại
ELONELON AB
−2.47%27.6 SEK1.386 K0.26420.548 M SEK7.07%Bán Lẻ
OONCOZONCOZENGE AB
−2.47%3.945 SEK3.594 K0.1747.38 M SEK−1.36 SEK+65.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TDVOXTOBII DYNAVOX AB
−2.46%59.5 SEK482.715 K0.836.396 B SEK60.890.98 SEK+110.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TOBIITOBII AB
−2.41%3.804 SEK321.139 K0.15910.481 M SEK−1.35 SEK−97.72%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
CCLEMOCLEAN MOTION AB
−2.38%1.435 SEK10.272 K0.1393.271 M SEK−0.11 SEK+15.45%0.00%Khách hàng Lâu năm
CCLAVCLAVISTER HOLDING AB
−2.36%1.035 SEK58.783 K0.04239.689 M SEK−0.59 SEK+42.08%0.00%Công nghệ Điện tử
EENZYENZYMATICA AB
−2.33%3.36 SEK1490.00596.435 M SEK−0.30 SEK+31.73%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HUFV_AHUFVUDSTADEN AB SER. A
−2.29%127.9 SEK142.311 K0.4025.399 B SEK−9.53 SEK−366.93%2.06%Tài chính
Bán
IINFREAINFREA AB
−2.17%11.25 SEK3.404 K0.09346.619 M SEK−0.33 SEK−111.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OOPTIOPTICEPT TECHNOLOGIES AB
−2.17%2.700 SEK7.579 K0.07116.486 M SEK0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán Mạnh
KKRONAKRONA PUBLIC REAL ESTATE AB
−2.17%36.0 SEK2400.66165.015 M SEK−18.48 SEK−1171.65%17.66%Tài chính
SEB_ASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SER. A
−2.17%146.80 SEK2.793 M0.94317.007 B SEK8.1318.07 SEK5.66%Tài chính
Theo dõi
CCRAD_BC-RAD AB SER. B
−2.15%38.65 SEK6.667 K0.221.334 B SEK28.371.36 SEK+538.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OOBABONLINE BRANDS NORDIC AB
−2.15%18.20 SEK4310.30419.799 M SEK−0.46 SEK+33.62%0.00%Bán Lẻ
PLAZ_BPLATZER FASTIGHETER HOLDING AB SER. B
−2.11%88.3 SEK3.112 K0.0210.807 B SEK−6.17 SEK−139.08%2.38%Tài chính
Sức mua mạnh
TTALKTALKPOOL AG
−2.10%6.54 SEK2.441 K0.3826.933 M SEK4.011.63 SEK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BICOBICO GROUP AB
−2.10%46.72 SEK15.162 K0.083.368 B SEK−28.10 SEK−120.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PPILAPILA PHARMA AB
−2.09%2.34 SEK18.94 K0.2156.866 M SEK−0.53 SEK+67.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GGCORGAMING CORPS AB
−2.07%1.180 SEK7.498 K0.0583.655 M SEK−0.41 SEK+4.75%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGIGAGIGASUN AB
−2.05%2.87 SEK4.586 K0.18157.47 M SEK−1.90 SEK−140.82%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CCARECAREIUM AB
−2.04%24.0 SEK7690.06595.992 M SEK15.451.55 SEK0.00%Công nghệ Điện tử
BBPCINSBPC INSTRUMENTS AB
−2.04%28.8 SEK1.458 K0.25307.348 M SEK28.281.02 SEK0.00%Công nghệ Điện tử
PPIERCEPIERCE GROUP AB
−2.03%7.72 SEK2.401 K0.08625.468 M SEK−1.20 SEK−39.03%0.00%Bán Lẻ
Mua
MIPSMIPS AB
−2.02%350.0 SEK11.872 K0.169.461 B SEK144.382.42 SEK−63.61%1.54%Khách hàng Lâu năm
Mua
EVOEVOLUTION AB
−1.99%1307.0 SEK291.787 K0.90288.568 B SEK23.0656.67 SEK+37.58%1.70%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DDUSTDUSTIN GROUP AB
−1.97%13.42 SEK263.918 K0.076.194 B SEK22.430.60 SEK−59.02%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
AACCONACCONEER AB
−1.96%6.01 SEK152.446 K0.15381.009 M SEK−1.31 SEK+2.99%0.00%Công nghệ Điện tử
KKILIKILIARO GROUP
−1.92%1.02 SEK19.622 K0.1730.474 M SEK0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCHROCHROMOGENICS AB
−1.91%7.20 SEK1110.0448.67 M SEK−20.30 SEK+84.84%0.00%Công nghiệp Chế biến