Chứng khoán Thụy Điển đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Thụy Điển này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AMNIAMNIOTICS AB
2.75SEK−2.48%−0.07SEK
Bán Mạnh
32.434K89.194K44.182MSEK−2.78SEKCông nghệ Sức khỏe
AROSAROS BOSTADSUTVECKLING AB
43.2SEK8.00%3.2SEK
Mua
4.067K175.694K−1.56SEKTài chính
AUDNTSAUDIENTES1.430DKK−13.33%−0.220DKK
Bán
38.611K55.214K22.532MSEK−2.63SEK14Khách hàng Lâu năm
BBROOMNEW BUBBLEROOM SWEDEN AB
8.50SEK0.00%0.00SEK
Bán
8.609K73.177KBán Lẻ
BODYBODYFLIGHT1.540SEK−11.24%−0.195SEK
Bán Mạnh
36.697K56.513K23.245MSEK10.530.16SEK19Dịch vụ Khách hàng
BOKUSBOKUSGRUPPEN AB
36.90SEK0.14%0.05SEK
Bán
5.443K200.847K595.98MSEK10.233.60SEKBán Lẻ
CARDEO.BCARDEON B0.396SEK4.21%0.016SEK53.07K21.016K6.596MSEK1.540.25SEK
CASECASE GROUP AB
17.400SEK−0.57%−0.100SEK
Bán
1.164K20.254KTài chính
CEDERCEDERGRENSKA AB
15.15SEK−1.62%−0.25SEK
Bán
16.381K248.172K175.728MSEK−0.50SEKDịch vụ Thương mại
CLS_BCLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS AB SER. B
0.810SEK−2.41%−0.020SEK
Bán
928.779K752.311K105.523MSEK−1.02SEK12Công nghệ Sức khỏe
CTEKCTEK AB
40.96SEK−5.84%−2.54SEK
Bán Mạnh
1.106M45.297M2.047BSEK55.120.79SEK192Sản xuất Chế tạo
EMPIR_BEMPIR GROUP AB SER. B
6.16SEK0.00%0.00SEK
Bán
10.309K63.503K34.102MSEK−5.87SEK18Dịch vụ Công nghệ
EOIDEYEONID GROUP0.030SEK0.00%0.000SEK
Bán
2.465M73.941K27.976MSEK−0.16SEK27Dịch vụ Công nghệ
FREEMFREEMELT HOLDING AB
7.10SEK−0.84%−0.06SEK
Bán Mạnh
8.044K57.112K259.86MSEKSản xuất Chế tạo
FREJAFREJA EID GROUP AB
4.510SEK−1.64%−0.075SEK
Bán
52.955K238.827K85.103MSEK−2.52SEK54Dịch vụ Thương mại
GBKGOODBYE KANSAS GROUP AB
0.0990SEK−3.70%−0.0038SEK
Bán
1.478M146.289K38.705MSEK−0.35SEK237Dịch vụ Công nghệ
HEMCHEMCHECK SWEDEN AB
0.288SEK−0.69%−0.002SEK
Bán
67.444K19.424K9.898MSEK−0.65SEKCông nghệ Sức khỏe
INDEXINDEX PHARMACEUTICALS HOLDING AB
0.957SEK3.46%0.032SEK
Bán
337.308K322.804K509.782MSEK−0.13SEK9Công nghệ Sức khỏe
INSPINSPLORION AB
3.805SEK−3.30%−0.130SEK
Bán
30.04K114.302K49.792MSEK−1.45SEKCông nghệ Điện tử
KOLLKOLLECT ON DEMAND HOLDING AB
1.510SEK−2.27%−0.035SEK
Bán
1.934K2.92K14.392MSEK−0.04SEKDịch vụ Công nghệ
LIDDSLIDDS AB
3.255SEK0.31%0.010SEK
Bán
44.026K143.305K113.078MSEK−1.07SEKCông nghệ Sức khỏe
LIPILIPIDOR AB
1.450SEK0.83%0.012SEK
Bán
47.85K69.383K42.016MSEK−1.52SEKDịch vụ Thương mại
LOHILOLOHILO FOODS AB
1.380SEK−3.23%−0.046SEK
Bán Mạnh
186.15K256.887K30.815MSEK−3.30SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
LOVE.BI LOVE LUND B150.5SEK−11.47%−19.5SEK
Bán
537.977KTài chính
NODENODEBIS APPLICATIONS AB PUBL1.390SEK144.909K201.424K
NYTTOSVENSKA NYTTOBOSTADER AB
43.2SEK−1.82%−0.8SEK
Bán
45819.786K2.614BSEK8.075.45SEKTài chính
ODIODI PHARMA3.96SEK−20.16%−1.00SEK
Bán Mạnh
8.605K34.076K75.491MSEKCông nghệ Sức khỏe
OPOSCAR PROPERTIES HOLDING AB
1.420SEK3.05%0.042SEK
Bán
557.406K791.517K203.962MSEK1.191.15SEK26Tài chính
PRESRVPRESERVIUM PROPERTY86.0SEK−4.44%−4.0SEK
Bán Mạnh
86073.96K417.15MSEK0Tài chính
PSCANDPERMASCAND TOP HOLDING AB
22.30SEK4.94%1.05SEK
Bán
16.015K357.134K1.323BSEK14.011.52SEK110Tài chính
PTRKPHYSITRACK PLC
21.00SEK−6.25%−1.40SEK
Bán Mạnh
11.269K236.649K341.476MSEK−0.34SEKDịch vụ Công nghệ
QLIFEQLIFE HOLDING AB
2.000SEK−2.20%−0.046SEK
Bán
162.656K325.312K52.649MSEK−4.25SEK60Công nghệ Sức khỏe
QLINEAQ-LINEA AB
16.16SEK−1.82%−0.30SEK
Bán
15.139K244.646K472.025MSEK−8.77SEK120Công nghệ Sức khỏe
RIGHTBRIGHTBRIDGE VENTURES GROUP AB
0.3390SEK−1.74%−0.0060SEK
Bán
870.997K295.268KTài chính
SECISECITS HOLDING AB
0.956SEK−4.88%−0.050SEK
Bán
157.272K150.352K24.369MSEK−1.27SEKDịch vụ Thương mại
SMGSHORTCUT MEDIA1.225SEK9.38%0.105SEK
Bán
37345713.616MSEK−0.97SEKDịch vụ Khách hàng
SOSISOTKAMO SILVER0.554SEK5.32%0.028SEK
Bán
233.757K129.501K111.003MSEK−0.12SEK49Khoáng sản phi năng lượng
UNIBAPUNIBAP AB
17.20SEK−3.91%−0.70SEK
Bán Mạnh
33.327K573.224K169.515MSEK27Dịch vụ Công nghệ
VIVAVIVA WINE GROUP AB
43.600SEK−0.91%−0.400SEK
Bán Mạnh
8.735K380.846K3.873BSEK8.035.48SEKHàng tiêu dùng không lâu bền
VO2VO2 CAP HOLDING AB
5.17SEK−0.39%−0.02SEK
Bán
27.015K139.668K266.501MSEK42.610.12SEK40Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WIGWICKET GAMING3.86SEK−53.38%−4.42SEK
Bán Mạnh
843.264K3.255M54.16MSEK−1.93SEK3Dịch vụ Công nghệ
ZOOMZOOMABILITY2.265SEK−8.85%−0.220SEK
Bán Mạnh
40.626K92.018K14.162MSEK−1.90SEKSản xuất Chế tạo