Những nhà tạo lập thị trường

chứng khoán Tunisia tại mức giá cao nhất mọi thời đại

Những Chứng khoán Tunisia này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại: chúng tôi sắp xếp các cổ phiếu này theo thứ tự bảng chữ cái và trang bị thông tin tài chính của các công ty — phân tích để xem liệu sẽ có điều chỉnh hay liệu các cổ phiếu này có tiếp tục tăng hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.92 TND+2.96%2780.0675.9M TND11.800.50 TND7.30%Dịch vụ Phân phối
Mua
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.15 TND+3.83%20.866K4.5327.586M TND8.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh