chứng khoán Tunisia có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. chứng khoán Tunisia sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
116.5219.00 TND0.00%53.201 K12.11%Bán Lẻ
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
17.021.89 TND+1.07%319.839 K642.579 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BHLBH LEASING
16.712.74 TND−8.36%4.416 K20.93 M TND6.090.45 TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
NBLNEW BODY LINE
10.474.72 TND−5.22%6.414 K20.73 M TND6.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
4.545.33 TND+0.76%59.326 K1.428 B TND5.29%Tài chính
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
3.300.40 TND−4.76%9.459 K15.521 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
2.7279.20 TND0.00%200129.69 M TND6.94%Công nghiệp Chế biến
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
2.604.66 TND−0.21%8.806 K131.62 M TND10.06%Sản xuất Chế tạo
Mua
TJLATTIJARI LEASING
2.5518.35 TND0.00%1.126 K50.463 M TND8.17%Vận chuyển
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
2.508.29 TND+2.35%40.366 K514.131 M TND9.88%Tài chính
Theo dõi
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
2.490.50 TND+4.17%6 K5.071 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
LNDORLAND'OR
2.186.42 TND+5.77%7.469 K83.671 M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HLHANNIBAL LEASE
1.935.25 TND+0.96%2.5 K56.966 M TND5.77%Tài chính
Theo dõi
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
1.823.32 TND−0.30%18.475 K515.111 M TND0.00%Tài chính
Bán
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
1.7691.20 TND−0.75%4.008 K3.28 B TND6.31%Tài chính
Sức mua mạnh
SMARTSMART TUNISIE
1.7016.40 TND+1.49%4.513 K140.224 M TND8.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CELLCELLCOM
1.671.38 TND−0.72%3.555 K6.202 M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.671.11 TND+3.74%22615.689 M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
1.434.00 TND−0.50%4.928 K18.64 M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
1.405.83 TND0.00%1.14 K76.956 M TND7.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.239.50 TND+0.21%37.187 K1.706 B TND2.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
1.175.00 TND−2.72%5.246 K257 M TND6.81%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ABAMEN BANK
1.0939.33 TND−1.06%11.36 K1.203 B TND9.01%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
1.043.91 TND+0.26%12.232 K136.5 M TND6.92%Tài chính
Mua
CITYCITY CARS
1.0313.20 TND0.00%2.286 K237.244 M TND9.47%Bán Lẻ
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
0.993.47 TND0.00%3.88 K53.591 M TND2.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
0.9814.29 TND−0.97%15.083 K3.571 B TND10.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLNETTELNET HOLDING
0.875.18 TND−2.08%5.559 K64.172 M TND10.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.830.42 TND0.00%6.746 K44.604 M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
BHBH BANK
0.7413.14 TND−0.83%3.511 K630.7 M TND6.79%Tài chính
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.680.72 TND+1.41%7.1 K17.04 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
0.675.99 TND0.00%2.425 K220.455 M TND4.86%Tài chính
Sức mua mạnh
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
0.618.30 TND−1.19%15.223 K705.734 M TND3.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
0.585.39 TND−0.19%4.454 K30.033 M TND7.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
0.5634.40 TND−0.00%20037.84 M TND0.00%Tài chính
Bán
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
0.567.19 TND0.00%2.605 K230.08 M TND6.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.540.68 TND+1.49%4.663 K72.36 M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
0.5125.80 TND−2.24%1.296 K859.258 M TND3.03%Tài chính
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
0.504.26 TND−8.39%665117.858 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
0.4722.10 TND−0.94%927148.989 M TND7.04%Vận chuyển
Theo dõi
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
0.4551.89 TND−0.15%5.854 K2.183 B TND7.70%Tài chính
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
0.4567.00 TND−0.74%165141.75 M TND11.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
DHDÉLICE HOLDING
0.3211.12 TND−0.63%985614.412 M TND3.57%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
0.292.63 TND−0.75%4.383 K265 M TND0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
0.294.77 TND0.00%28749.295 M TND4.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OTHONE TECH HOLDING
0.248.08 TND−0.12%1.837 K650.436 M TND2.16%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
0.226.70 TND−0.74%986258.188 M TND14.81%Bán Lẻ
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
0.16152.90 TND−0.03%10352.962 M TND4.07%Tài chính
Mua
ECYCLEURO CYCLES
0.1611.91 TND−0.25%791117.024 M TND8.38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.110.59 TND+1.72%1.637 K23.58 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
0.1115.60 TND0.00%1.825 K168.48 M TND5.45%Tài chính
Mua
SOKNAESSOUKNA
0.091.46 TND−0.68%1007.424 M TND6.80%Tài chính
Bán
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
0.0510.78 TND−0.19%50640.057 M TND6.02%Bán Lẻ
Theo dõi
MAGMAGASIN GENERAL
0.057.09 TND−0.14%15111.923 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
0.046.49 TND+1.41%25127.714 M TND6.25%Tài chính
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
0.0323.75 TND0.00%10475.036 M TND5.26%Tài chính
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
0.038.80 TND−0.68%40265.8 M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
0.0212.90 TND−0.77%5.665 K510.308 M TND4.23%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.000.11 TND−8.33%2527.872 K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh