chứng khoán Tunisia tăng giá nhiều nhất

các công ty Tunisia sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOKNAESSOUKNA
+8.09%1.47 TND3500.326.869 M TND7.35%Tài chính
Bán
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
+6.00%4.77 TND200.0246.505 M TND4.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
+4.41%9.48 TND30.942 K1.141.634 B TND2.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
+4.17%0.50 TND1.336 K0.9421.143 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
+3.08%0.67 TND450.0070.2 M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
ATLARAB TUNISIAN LEASE
+2.63%3.90 TND85.762 K24.53133 M TND7.11%Tài chính
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
+2.44%0.42 TND5.147 K0.6643.542 M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
+2.39%5.14 TND250.01251 M TND6.97%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
+2.06%48.99 TND260.691.416 B TND4.88%Tài chính
Sức mua mạnh
SMARTSMART TUNISIE
+1.96%16.16 TND7990.29137.534 M TND8.94%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CITYCITY CARS
+1.54%13.20 TND5.198 K2.87233.649 M TND9.62%Bán Lẻ
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
+1.26%14.43 TND9.625 K0.403.527 B TND10.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLNETTELNET HOLDING
+0.95%5.29 TND1.451 K0.2263.565 M TND10.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
+0.61%1.65 TND8.113 K1.42143.323 M TND0.00%Tài chính
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
+0.50%22.31 TND4.277 K2.61148.255 M TND7.08%Vận chuyển
Theo dõi
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
+0.45%91.89 TND9270.403.266 B TND6.34%Tài chính
Sức mua mạnh
BLBEST LEASE
+0.44%2.29 TND43.7 K19.6068.205 M TND5.520.41 TND+23.39%5.70%Tài chính
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
+0.42%23.75 TND10.00473.036 M TND5.29%Tài chính
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
+0.09%10.80 TND1020.09631.233 M TND6.02%Bán Lẻ
Theo dõi