Định giá quá caochứng khoán Tunisia

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra chứng khoán Tunisia được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BHASSBH ASSURANCE
77.0350.01 TND0.02%0.01 TND
Sức mua mạnh
301.5K133M TND8.845.66 TNDTài chính
ABAMEN BANK
75.2028.00 TND0.00%0.00 TND
Mua
88924.892K741.468M TNDTài chính
ECYCLEURO CYCLES
73.2127.00 TND1.31%0.35 TND
Mua
13.274K358.398K261.197M TND11.722.27 TNDKhách hàng Lâu năm
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
71.235.00 TND−3.85%−0.20 TND
Mua
10509.36M TNDCông nghệ Sức khỏe