Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Tunisia

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Tunisia sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABAMEN BANK
34.73 TND−0.20%4.816K0.581.053B TND10.29%Tài chính
Mua
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.26 TND−7.14%690.52578.067K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.00 TND+0.57%3871.95130.264M TND6.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
23.70 TND−0.04%20.0146.15M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.69 TND−1.74%10.00150.314M TND0.00%Tài chính
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.65 TND−1.74%1.508K0.40207M TND5.06%Tài chính
Sức mua mạnh
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.41 TND−0.16%120.00245.565M TND15.58%Bán Lẻ
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.76 TND−1.30%3650.0818.48M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
46.50 TND+1.09%581.091.357B TND5.09%Tài chính
Sức mua mạnh
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
48.00 TND0.00%100.09288M TND15.603.08 TND−31.81%4.17%Tài chính
Mua
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.60 TND+0.39%4.697K1.09259M TND0.00%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.75 TND−1.06%4.034K2.41132.65M TND7.12%Tài chính
Mua
BHBH BANK
11.58 TND+4.32%30.00528.36M TND8.11%Tài chính
Mua
BHASSBH ASSURANCE
48.75 TND0.00%260.01129.675M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
BHLBH LEASING
3.10 TND+4.38%300.8020.79M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
91.00 TND+1.66%5550.283.196B TND6.48%Tài chính
Mua
BLBEST LEASE
2.33 TND+4.02%130.0067.008M TND6.450.36 TND−11.68%5.80%Tài chính
Theo dõi
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
7.97 TND0.00%5860.23510.079M TND10.04%Tài chính
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
5.33 TND+0.38%19.839K1.311.434B TND5.27%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.83 TND−4.01%1112.743.83M TND0.00%Tài chính
Bán
CCCARTHAGE CEMENT
1.96 TND−0.51%17.302K0.22676.941M TND15.180.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CELLCELLCOM
1.50 TND0.00%1000.126.692M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.01 TND0.00%1000.02133.63M TND7.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CITYCITY CARS
13.39 TND+0.68%5780.31239.041M TND9.40%Bán Lẻ
Mua
DHDÉLICE HOLDING
11.12 TND+1.18%4.942K0.28603.431M TND3.64%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
12.75 TND+2.16%4.436K1.69122.316M TND14.060.91 TND−59.48%8.01%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.45 TND−8.16%1.176K0.105.176M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
HLHANNIBAL LEASE
5.35 TND+0.94%100.0058.609M TND5.61%Tài chính
Theo dõi
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.50 TND+0.12%1210.43143.682M TND10.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
LNDORLAND'OR
5.80 TND−0.17%1160.1180.087M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LSTRELECTROSTAR
0.55 TND0.00%5.52K0.545.658M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MAGMAGASIN GENERAL
7.45 TND0.00%1641.38117.441M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.90 TND+0.17%3.926K1.0977.748M TND11.760.50 TND7.13%Dịch vụ Phân phối
Mua
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.13 TND0.00%50.01571.862K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.10 TND+3.03%10.00129.263M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.13 TND+3.85%10.0051.052M TND4.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.35 TND0.00%6.084K1.55615.241M TND7.161.45 TND+89.52%6.28%Bán Lẻ
Theo dõi
NBLNEW BODY LINE
5.18 TND0.00%5200.3121.563M TND17.220.30 TND−51.22%5.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
OTHONE TECH HOLDING
8.30 TND−0.48%3.406K1.04670.536M TND2.10%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.20 TND−0.41%8.159K4.441.301B TND3.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.06 TND0.00%1520.6215.542M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.56 TND+2.51%45.715K2.46701.533M TND3.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.17 TND−0.39%1.851K0.2228.865M TND7.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.68 TND+13.33%970.0226.428M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.80 TND+0.47%4.748K0.203.153B TND11.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.60 TND0.00%13.193K4.7255.598M TND1.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.71 TND+0.59%500.0526.676M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SMARTSMART TUNISIE
16.00 TND0.00%6300.95138.836M TND8.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SOKNAESSOUKNA
1.59 TND0.00%1200.488.03M TND6.29%Tài chính
Bán
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.64 TND−1.54%12.55K1.3126.426M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
1.86 TND−4.12%70.0366.956M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.72 TND0.00%8.098K1.0817.249M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.80 TND+1.59%9.678K0.41494.606M TND14.360.89 TND+84.88%4.37%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
19.19 TND−0.05%1K2.128.952.15 TND11.98%Bán Lẻ
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
159.90 TND+0.57%50.15366.923M TND10.2815.55 TND+92.68%3.91%Tài chính
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.44 TND0.00%4500.15532.151M TND0.00%Tài chính
Bán
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
3.74 TND−2.60%200.1116.032M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.75 TND+3.26%5350.21129.647M TND10.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.40 TND+0.13%1.278K0.5363.646M TND8.78%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
8.90 TND+0.23%773.87Công nghiệp Chế biến
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%500.0144.604M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.71 TND0.00%19.992K2.2676.68M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
48.79 TND+1.60%4950.112.017B TND8.33%Tài chính
Mua
TJLATTIJARI LEASING
18.40 TND0.00%1.571K1.2650.6M TND6.422.87 TND+16.41%8.15%Vận chuyển
Mua
TLNETTELNET HOLDING
5.49 TND+1.86%1.764K0.1865.385M TND10.20%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
13.28 TND0.00%2870.41143.424M TND6.40%Tài chính
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
5.05 TND+0.20%2.172K0.16252M TND6.94%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.62 TND+0.15%4.2K3.91131.904M TND7.620.87 TND+17.53%6.05%Tài chính
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.57 TND0.00%10.0021.064M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.80 TND−0.42%350.05478.037M TND5.23%Tài chính
Theo dõi
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.92 TND0.00%760.04843.955M TND3.09%Tài chính
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.32 TND+0.41%15.213K1.74233.28M TND6.43%Công nghệ Sức khỏe
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND−0.23%1480.30255.6M TND0.00%Tài chính
Theo dõi