chứng khoán Tunisia rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Tunisia đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.63 TND−1.56%−0.01 TND
Bán
3.187K2.008K69.12M TNDDịch vụ Công nghiệp
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.52 TND0.32%0.03 TND
Mua
6.32K60.166K372.525M TND15.420.62 TNDCông nghiệp Chế biến
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
5.01 TND0.00%0.00 TND
Bán
5202.605K191.633M TNDBán Lẻ
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.50 TND−2.34%−0.06 TND
Bán
2.135K5.338K327.68M TNDTài chính
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.92 TND0.69%0.02 TND
Mua
10631016.129M TNDSản xuất Chế tạo
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.50 TND−2.23%−0.08 TND
Bán Mạnh
2911.019K553.808M TNDTài chính
BTBANQUE DE TUNISIE
5.10 TND−0.58%−0.03 TND
Bán Mạnh
4.305K21.956K1.385B TNDTài chính
BHBH BANK
13.84 TND0.00%0.00 TND
Bán
1452.007K658.784M TNDTài chính
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.00 TND0.00%0.00 TND
Mua
10230460.035M TNDTài chính
SOKNAESSOUKNA
1.93 TND0.52%0.01 TND
Theo dõi
20399.697M TNDTài chính
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.43 TND0.00%0.00 TND
Bán
1K3.43K52.973M TNDSản xuất Chế tạo
CCCARTHAGE CEMENT
1.83 TND−0.54%−0.01 TND
Bán
4073632.27M TND20.830.09 TNDKhoáng sản phi năng lượng
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.95 TND0.00%0.00 TND
Bán
4.071K32.364K1.431B TND19.610.41 TNDCông nghiệp Chế biến
TLNETTELNET HOLDING
7.20 TND−0.69%−0.05 TND
Theo dõi
1.35K9.72K87.948M TND0.81 TNDDịch vụ Công nghệ
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.00 TND−2.44%−0.10 TND
Bán Mạnh
2.446K9.784K42.371M TNDKhoáng sản phi năng lượng
ABAMEN BANK
28.00 TND0.00%0.00 TND
Mua
1784.984K741.468M TNDTài chính
NBLNEW BODY LINE
4.70 TND−2.08%−0.10 TND
Bán Mạnh
6463.036K19.981M TNDHàng tiêu dùng không lâu bền
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.09 TND0.64%0.09 TND
Mua
1143.465B TNDHàng tiêu dùng không lâu bền
OTHONE TECH HOLDING
7.11 TND0.14%0.01 TND
Mua
2461.749K570.84M TNDCông nghệ Điện tử
SMARTSMART TUNISIE
21.20 TND0.00%0.00 TND
Bán
80116.981K155.467M TNDDịch vụ Phân phối
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
6.00 TND−4.15%−0.26 TND
Bán
3802.28K125.008M TNDBán Lẻ
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
40.13 TND−0.02%−0.01 TND
Theo dõi
853.411K1.635B TNDTài chính
DHDÉLICE HOLDING
12.20 TND0.41%0.05 TND
Mua
1051.281K667.123M TNDDịch vụ Phân phối
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.69 TND1.40%0.12 TND
Bán
2021.755K548.479M TNDTài chính
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.84 TND1.04%0.05 TND
Theo dõi
1.2K5.808K63.228M TND10.250.47 TNDDịch vụ Phân phối
TJLATTIJARI LEASING
13.48 TND0.00%0.00 TND
Theo dõi
2403.235K37.07M TNDVận chuyển
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
89.40 TND−0.35%−0.31 TND
Theo dõi
3.099K277.051K3.203B TNDTài chính
ECYCLEURO CYCLES
26.01 TND−2.47%−0.66 TND
Theo dõi
1.02K26.53K261.393M TND11.882.27 TNDKhách hàng Lâu năm
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.60 TND0.58%0.05 TND
Theo dõi
4.715K40.549K698.383M TNDHàng tiêu dùng không lâu bền
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.19 TND−0.80%−0.05 TND
Bán Mạnh
8.331K51.569K251.91M TND0.946.65 TNDTài chính
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.19 TND1.70%0.07 TND
Mua
10K41.9K206M TNDKhoáng sản phi năng lượng
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
23.80 TND0.00%0.00 TND
Bán
2385.664K774.928M TNDTài chính
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.07 TND0.00%0.00 TND
Bán
252725.68M TNDSản xuất Chế tạo
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.30 TND−0.90%−0.03 TND
Mua
179591116.55M TNDTài chính