chứng khoán Tunisia có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. chứng khoán Tunisia sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MAGMAGASIN GENERAL
7.10 TND−0.42%5441.91111.923 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
152.95 TND−0.03%100.16352.962 M TND4.07%Tài chính
Mua
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
23.20 TND+0.04%1000.5345.176 M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
9.48 TND+4.41%30.942 K1.141.706 B TND2.48%Công nghiệp Chế biến
Mua
OTHONE TECH HOLDING
8.09 TND−0.25%6.562 K0.88650.436 M TND2.16%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.80 TND+0.09%1020.09640.057 M TND6.02%Bán Lẻ
Theo dõi
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.50 TND+4.17%1.336 K0.9422.024 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
1.28 TND−28.89%1060.5444.177 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TLNETTELNET HOLDING
5.29 TND+0.95%1.451 K0.2264.172 M TND10.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.19 TND−1.51%1.954 K0.37230.08 M TND6.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
67.50 TND−0.30%470.13141.75 M TND11.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.71 TND0.00%5.6 K0.5217.04 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.42 TND0.00%8002.40933.8 K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
79.20 TND−0.01%3006.90129.69 M TND6.94%Công nghiệp Chế biến
Mua
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
3.82 TND−4.50%1 K13.2615.948 M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.58 TND−1.69%66.772 K7.4623.58 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.77 TND+6.00%200.0249.295 M TND4.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.75 TND−2.17%2.89 K0.66258.188 M TND14.81%Bán Lẻ
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.75 TND+0.42%10.00475.036 M TND5.26%Tài chính
Mua
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.99 TND−0.17%21.103 K13.73220.455 M TND4.86%Tài chính
Sức mua mạnh
BTBANQUE DE TUNISIE
5.29 TND−0.19%16.354 K1.151.428 B TND5.29%Tài chính
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.65 TND+0.61%8.113 K1.42144.196 M TND0.00%Tài chính
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.67 TND+3.08%450.0072.36 M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
4.02 TND−1.71%4.167 K1.1618.64 M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.07 TND0.00%900.6415.689 M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.43 TND+1.26%9.625 K0.403.571 B TND10.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DHDÉLICE HOLDING
11.19 TND−0.97%2.678 K0.72614.412 M TND3.57%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.42 TND0.00%150.0015.521 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.40 TND−1.28%1.668 K0.1930.033 M TND7.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BLBEST LEASE
2.29 TND+0.44%43.7 K19.6068.504 M TND5.520.41 TND+23.39%5.68%Tài chính
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%5.147 K0.6644.604 M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
47.99 TND−0.00%251.17287.94 M TND4.17%Tài chính
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.47 TND0.00%8.583 K2.7253.591 M TND2.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
NBLNEW BODY LINE
4.98 TND−1.78%8251.5420.73 M TND6.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
5.83 TND0.00%2170.1176.956 M TND7.20%Dịch vụ Phân phối
Mua
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.65 TND−1.12%14.646 K0.76265 M TND0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SOKNAESSOUKNA
1.47 TND+8.09%3500.327.424 M TND6.80%Tài chính
Bán
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
26.39 TND−0.42%9320.26859.258 M TND3.03%Tài chính
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.39 TND−0.06%1.052 K2.1363.687 M TND8.77%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SMARTSMART TUNISIE
16.16 TND+1.96%7990.29140.224 M TND8.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
15.60 TND0.00%4.145 K0.24168.48 M TND5.45%Tài chính
Mua
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.48 TND−2.04%50.005.071 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
ABAMEN BANK
39.75 TND−0.33%17.048 K1.681.203 B TND9.01%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
3.80 TND−0.26%1.042 K5.233.8 M TND0.00%Tài chính
Bán
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
5.14 TND+2.39%250.01257 M TND6.81%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HLHANNIBAL LEASE
5.20 TND−1.89%2.485 K2.3656.966 M TND5.77%Tài chính
Theo dõi
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.71 TND+0.59%3120.3726.676 M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.40 TND−0.24%11.223 K0.43705.734 M TND3.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
11.94 TND−0.33%10.993 K2.74117.024 M TND8.38%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.10 TND−1.70%20.652 K1.47514.131 M TND9.88%Tài chính
Theo dõi
LNDORLAND'OR
6.07 TND−4.86%2.199 K0.6883.671 M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
22.31 TND+0.50%4.277 K2.61148.989 M TND7.04%Vận chuyển
Theo dõi
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.40 TND−1.39%2.551 K7.74127.714 M TND6.25%Tài chính
Mua
CELLCELLCOM
1.39 TND0.00%1.716 K0.876.202 M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
51.97 TND−0.06%3.049 K0.202.183 B TND7.70%Tài chính
Sức mua mạnh
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.90 TND+2.63%85.762 K24.53136.5 M TND6.92%Tài chính
Mua
TJLATTIJARI LEASING
18.35 TND0.00%760.1750.463 M TND8.17%Vận chuyển
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
1.87 TND−0.53%18.497 K1.00642.579 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.67 TND−0.43%30.00131.62 M TND10.06%Sản xuất Chế tạo
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.86 TND−1.56%12.169 K88.82265.8 M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
LSTRELECTROSTAR
0.51 TND−10.53%1 K0.155.247 M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
91.89 TND+0.45%9270.403.28 B TND6.31%Tài chính
Sức mua mạnh
CITYCITY CARS
13.20 TND+1.54%5.198 K2.87237.244 M TND9.47%Bán Lẻ
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.33 TND−0.60%66.61 K17.32515.111 M TND0.00%Tài chính
Bán
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.65 TND0.00%2350.18117.858 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
13.00 TND0.00%3.465 K0.01510.308 M TND4.23%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
48.99 TND+2.06%260.691.445 B TND4.78%Tài chính
Sức mua mạnh
BHBH BANK
13.25 TND−0.08%2.618 K0.50630.7 M TND6.79%Tài chính
Mua
BHLBH LEASING
2.99 TND+4.18%50.0220.93 M TND6.650.45 TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh