các công ty Tunisia với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Tunisia. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những các công ty Tunisia này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
886.67 TND+1.68%2.95K2.17133.101M TND7.680.87 TND+17.53%6.00%Tài chính
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.77 TND0.00%9K1.77154.683M TND0.00%Tài chính
TLNETTELNET HOLDING
6.35 TND+1.60%6.215K1.2577.031M TND8.66%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TJLATTIJARI LEASING
16.70 TND+1.21%6622.6145.925M TND5.832.87 TND+16.41%8.98%Vận chuyển
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.63 TND−0.27%3.752K1.5216.832M TND15.720.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
3.14 TND−0.63%60.05108.372M TND−0.10 TND−119.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.84 TND+2.44%9.244K0.5420.16M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.85 TND0.00%600.1837.44M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
72.99 TND−0.01%120.09153.279M TND10.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.77 TND−0.15%1.605K0.48258.952M TND14.77%Bán Lẻ
Mua
BHLBH LEASING
3.80 TND−0.26%20.0126.6M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.00 TND−3.85%7870.56126.729M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
14.78 TND−0.07%640.0761.163M TND9.13%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.85 TND−0.26%2.425K0.1359.459M TND1.82%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BLBEST LEASE
1.93 TND+1.05%200.0957.735M TND5.340.36 TND−11.68%6.74%Tài chính
Theo dõi
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.64 TND+1.39%2.964K0.51127.4M TND7.42%Tài chính
Theo dõi
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.44 TND−2.22%8.544K1.464.648M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND+0.59%5620.35255M TND0.00%Tài chính
Bán
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%10.26K2.6844.604M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
CITYCITY CARS
12.19 TND−0.08%5730.26219.091M TND10.25%Bán Lẻ
Mua
ABAMEN BANK
31.85 TND−0.47%8.09K1.73963.908M TND11.25%Tài chính
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.74 TND0.00%3000.1427.144M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
26.14 TND−4.49%100.7150.901M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.95 TND+3.13%9.561K4.7951.155M TND4.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.20 TND+0.86%45.371K3.93688.931M TND20.020.41 TND+47.76%3.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15 TND0.00%2120.22659.841K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
SMDSANIMED
1.40 TND−20.90%100.0117.36M TND−1.11 TND−273.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.70 TND−1.27%2010.13645.662M TND8.101.45 TND+89.52%5.56%Bán Lẻ
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%4361.11369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Mua
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
83.98 TND+4.34%1.034K7.32137.518M TND6.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
SERVISERVICOM
0.20 TND0.00%14K2.182.375M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
SOKNAESSOUKNA
1.39 TND+0.72%5701.207.02M TND7.19%Tài chính
Theo dõi
HLHANNIBAL LEASE
5.25 TND0.00%4.336K1.6757.514M TND5.71%Tài chính
Theo dõi
NBLNEW BODY LINE
5.05 TND−0.59%2.055K2.5121.022M TND16.780.30 TND−51.22%5.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.76 TND0.00%33.48K0.6882.08M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.18 TND−0.16%10.61K1.613.015B TND12.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
15.46 TND−0.83%11.855K1.63151.523M TND17.050.91 TND−59.48%6.47%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
54.00 TND−3.67%1000.14243M TND4.33%Tài chính
Sức mua mạnh
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.47 TND−16.14%531.088.046M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
LNDORLAND'OR
6.29 TND+3.11%1000.0786.703M TND5.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.36 TND−2.70%500.43800.4K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.23 TND0.00%5510.23243M TND4.67%Tài chính
Sức mua mạnh
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
35.00 TND0.00%10.0038.5M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
5.47 TND+1.30%2.499K0.89154.167M TND8.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.09 TND0.00%2.939K0.33816.93M TND3.19%Tài chính
Theo dõi
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.89 TND0.00%4200.2064.548M TND9.750.50 TND8.59%Dịch vụ Phân phối
Mua
SMARTSMART TUNISIE
16.75 TND−0.18%2000.08145.344M TND8.46%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.02 TND+0.29%20.076K3.18224.64M TND6.68%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
5.35 TND+0.38%10.756K1.021.444B TND5.23%Tài chính
Mua
MAGMAGASIN GENERAL
8.01 TND0.00%50.11126.268M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.68 TND0.00%4.525K0.1227.646M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
4.19 TND+1.21%20.087K7.2923.303M TND9.55%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BHASSBH ASSURANCE
48.76 TND+0.02%39K363.13129.702M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
BHBH BANK
11.90 TND0.00%10.00566.44M TND7.56%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.92 TND+0.82%50.054.92M TND0.00%Tài chính
Bán
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.99 TND0.00%12.46K2.88249.5M TND7.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.72 TND+4.42%10.0119.706M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.53 TND+3.92%148.605K2.0219.586M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
11.97 TND+0.59%39.46K7.19469.876M TND13.430.89 TND+84.88%4.59%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.70 TND−0.54%7.815K1.27572.372M TND0.00%Tài chính
Bán
LSTRELECTROSTAR
0.25 TND+4.17%2000.192.572M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.34 TND0.00%100.01130.94M TND8.13%Vận chuyển
Theo dõi
DHDÉLICE HOLDING
11.50 TND0.00%2.693K1.55631.434M TND3.48%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.15 TND+3.60%2.5K0.7116.861M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.55 TND−0.13%2.968K0.201.359B TND18.190.42 TND−20.62%3.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
CELLCELLCOM
1.05 TND−3.67%16.958K7.184.685M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.78 TND0.00%1.845K0.12278M TND0.00%Tài chính
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.27 TND+2.10%6.427K0.35529.279M TND9.67%Tài chính
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
43.70 TND−0.46%1.473K0.881.78B TND9.15%Tài chính
Sức mua mạnh
CCCARTHAGE CEMENT
1.97 TND+0.51%35.512K0.67676.941M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
OTHONE TECH HOLDING
8.43 TND+2.06%3.014K0.89677.772M TND22.680.37 TND−16.53%2.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
12.08 TND+0.67%3500.30130.464M TND7.04%Tài chính
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
90.90 TND+0.78%4230.223.245B TND6.38%Tài chính
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
23.50 TND+4.44%20.00470.036M TND5.32%Tài chính
Mua