các công ty Tunisia nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách các công ty Tunisia nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PGHPOULINA GROUP HOLDING
783.259M TND7.49 TND−0.13%18.305K0.861.35B TND18.050.42 TND−20.62%3.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
79.024M TND11.68 TND+0.69%6.769K0.54455.352M TND13.110.89 TND+84.88%4.74%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
OTHONE TECH HOLDING
57.464M TND8.30 TND−1.19%6.41K2.68675.36M TND22.330.37 TND−16.53%2.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
50.435M TND8.05 TND0.00%8.968K0.72676.329M TND19.650.41 TND+47.76%3.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
27.659M TND11.48 TND+1.41%2.46K3.73628.405M TND7.941.45 TND+89.52%5.74%Bán Lẻ
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
23.535M TND4.86 TND0.00%2.168K0.9064.152M TND9.690.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
BHLBH LEASING
10.085M TND3.89 TND−0.26%8104.4727.23M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
CCCARTHAGE CEMENT
8.79M TND1.98 TND−1.49%61.885K1.19690.686M TND15.340.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
8.475M TND3.65 TND0.00%4.631K1.6016.924M TND15.810.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NBLNEW BODY LINE
7.191M TND5.08 TND+0.59%10.0021.022M TND16.880.30 TND−51.22%5.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
7.159M TND71.00 TND+2.08%50.04146.055M TND10.78%Công nghiệp Chế biến
Mua
SMDSANIMED
4.184M TND1.77 TND+4.12%200.0121.948M TND−1.11 TND−273.48%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
3.965M TND0.88 TND−1.12%1480.6338.762M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TJLATTIJARI LEASING
3.831M TND16.38 TND−0.06%3711.1545.045M TND5.722.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua
ECYCLEURO CYCLES
2.698M TND13.35 TND−1.62%7.298K1.71133M TND14.720.91 TND−59.48%7.37%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
1.987M TND19.98 TND0.00%1070.129.312.15 TND11.51%Bán Lẻ
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
619.171K TND1.70 TND0.00%300.0126.52M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SOKNAESSOUKNA
107.275K TND1.43 TND−4.03%280.087.222M TND6.99%Tài chính
Theo dõi
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
4.47 TND−16.14%531.089.594M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
56.05 TND0.00%1.659K3.74252.225M TND4.17%Tài chính
Sức mua mạnh
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.78 TND+1.34%60.436K1.3057.606M TND1.88%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.50 TND+0.24%520.03254.4M TND0.00%Tài chính
Bán
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.30 TND0.00%6488.4317.952M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
4.09 TND0.00%3.684K1.4222.747M TND9.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.26 TND−0.16%2.5K0.27252.225M TND4.64%Tài chính
Sức mua mạnh
LNDORLAND'OR
6.34 TND−0.16%1760.1387.53M TND5.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.68 TND+1.49%33.313K3.3427.24M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.39 TND0.00%4.32K1.32236.48M TND6.35%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
80.49 TND−0.62%1070.76132.622M TND6.79%Công nghiệp Chế biến
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.35 TND0.00%1060.03135.6M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.89 TND−2.20%1.563K0.0821.84M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.83 TND−0.87%10.93K1.80263.542M TND14.51%Bán Lẻ
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
21.85 TND0.00%2.15K3.24437.033M TND5.72%Tài chính
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.80 TND+1.22%7.332K0.70797.72M TND3.27%Tài chính
Theo dõi
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.15 TND0.00%6000.67659.841K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.70 TND−1.41%10.257K0.1476.68M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SMARTSMART TUNISIE
16.96 TND+0.47%8.302K2.14146.472M TND8.39%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
DHDÉLICE HOLDING
11.55 TND−0.43%3810.29636.924M TND3.45%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.41 TND0.00%3000.074.331M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
TLNETTELNET HOLDING
6.18 TND+5.64%4.437K1.7070.965M TND9.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BHBH BANK
11.90 TND0.00%380.06566.44M TND7.56%Tài chính
Mua
SERVISERVICOM
0.20 TND−4.76%20.013K2.972.375M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
BHASSBH ASSURANCE
48.75 TND0.00%30.03129.675M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.64 TND+0.28%200.00127.05M TND7.44%Tài chính
Theo dõi
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.48 TND−0.15%3500.36129.31M TND7.460.87 TND+17.53%6.17%Tài chính
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.78 TND0.00%2.567K0.24584.747M TND0.00%Tài chính
Bán
HLHANNIBAL LEASE
5.25 TND+0.96%2.573K0.8956.966M TND5.77%Tài chính
Theo dõi
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.26 TND+1.72%60.535K2.75519.679M TND9.85%Tài chính
Theo dõi
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.07 TND+3.88%200.0115.689M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CITYCITY CARS
12.30 TND−1.60%2.236K1.84224.663M TND10.00%Bán Lẻ
Mua
ABAMEN BANK
32.70 TND+0.34%1.902K0.51989.633M TND10.95%Tài chính
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.69 TND0.00%5000.12147.692M TND0.00%Tài chính
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.50 TND0.00%30.00132.023M TND8.06%Vận chuyển
Theo dõi
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
90.00 TND0.00%7870.363.213B TND6.44%Tài chính
Theo dõi
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
30.00 TND0.00%40.2958.418M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
5.00 TND+1.63%4.069K0.12246M TND7.11%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
LSTRELECTROSTAR
0.23 TND0.00%5460.472.366M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
CELLCELLCOM
1.29 TND−4.44%1200.036.023M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.74 TND−1.86%3.566K0.8049.915M TND4.55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
43.17 TND0.00%1.875K1.371.759B TND9.27%Tài chính
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND0.00%110.03369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.39 TND0.00%4.99K0.8341.418M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
MAGMAGASIN GENERAL
8.41 TND−4.43%200.34138.722M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0.37 TND0.00%3614.27822.634K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
5.30 TND−3.64%4.748K1.67155.013M TND8.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.42 TND+2.44%31.79K0.7215.151M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
BTBANQUE DE TUNISIE
5.30 TND−0.38%8.011K0.511.436B TND5.26%Tài chính
Mua
SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION
35.00 TND0.00%89711.2438.5M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
11.35 TND−0.87%50.00123.66M TND7.42%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.52 TND0.00%200.194.52M TND0.00%Tài chính
Bán
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
12.39 TND+0.08%5.664K0.513.064B TND11.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
14.40 TND0.00%9211.2959.59M TND9.38%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.78 TND−0.36%5.858K0.27279M TND0.00%Tài chính
Mua
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
10.00 TND+1.01%100.68Công nghiệp Chế biến