Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Tunisia

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường chứng khoán Tunisiaphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
14.75%6.78 TND0.00%1.872K0.58259.335M TND14.75%Bán Lẻ
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
11.52%19.96 TND0.00%3000.449.302.15 TND11.52%Bán Lẻ
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
10.27%73.00 TND−1.35%110.07153.3M TND10.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
CITYCITY CARS
10.25%12.20 TND0.00%3700.15219.271M TND10.25%Bán Lẻ
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9.70%8.10 TND−1.82%3.461K0.16527.999M TND9.70%Tài chính
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
9.59%4.14 TND−0.72%1.301K0.4223.192M TND9.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
9.18%14.79 TND+0.61%6140.7360.832M TND9.18%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TJLATTIJARI LEASING
9.16%16.50 TND+0.73%6333.3345.045M TND5.762.87 TND+16.41%9.16%Vận chuyển
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
9.11%43.90 TND0.00%1.86K1.191.789B TND9.11%Tài chính
Mua
TLNETTELNET HOLDING
8.59%6.25 TND−2.34%6.288K1.2977.637M TND8.59%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
8.59%4.89 TND0.00%1.761K0.7164.548M TND9.750.50 TND8.59%Dịch vụ Phân phối
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
8.45%5.40 TND−2.88%9.912K5.07156.704M TND8.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
8.42%19.34 TND+3.64%30.00126.336M TND8.42%Vận chuyển
Theo dõi
SMARTSMART TUNISIE
8.41%16.78 TND−0.36%1180.03146.125M TND8.41%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BHBH BANK
7.50%11.90 TND−0.83%1240.47571.2M TND7.50%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
7.42%3.59 TND−1.37%2.619K0.36127.4M TND7.42%Tài chính
Theo dõi
SOKNAESSOUKNA
7.25%1.38 TND0.00%2500.526.97M TND7.25%Tài chính
Theo dõi
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
7.16%12.00 TND+1.10%2.669K2.49128.196M TND7.16%Tài chính
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
7.01%4.99 TND0.00%2.878K0.63249.5M TND7.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
6.83%80.49 TND0.00%20.01131.803M TND6.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
BLBEST LEASE
6.74%1.93 TND+1.05%200.0957.735M TND5.340.36 TND−11.68%6.74%Tài chính
Theo dõi
ECYCLEURO CYCLES
6.50%15.59 TND+1.30%20.639K3.64150.837M TND17.190.91 TND−59.48%6.50%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
6.44%7.00 TND−3.85%32.979K10.44232.96M TND6.44%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
6.42%90.20 TND−0.11%1.039K0.473.224B TND6.42%Tài chính
Theo dõi
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.10%6.56 TND0.00%1140.08130.906M TND7.550.87 TND+17.53%6.10%Tài chính
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
6.02%12.20 TND−0.81%5.234K0.823.044B TND12.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NBLNEW BODY LINE
5.91%5.08 TND0.00%200.0221.147M TND16.880.30 TND−51.22%5.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HLHANNIBAL LEASE
5.71%5.25 TND0.00%3.1K0.7857.514M TND5.71%Tài chính
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
5.56%23.50 TND+4.44%20.00450.034M TND5.56%Tài chính
Mua
ABAMEN BANK
5.53%32.00 TND−1.23%5.261K1.15980.554M TND11.06%Tài chính
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
5.49%11.85 TND+0.85%400.02650.162M TND8.201.45 TND+89.52%5.49%Bán Lẻ
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
5.25%5.33 TND0.00%17.218K1.771.439B TND5.25%Tài chính
Mua
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
4.67%6.23 TND0.00%5850.24252.27M TND4.67%Tài chính
Sức mua mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
4.59%4.80 TND+0.21%4.591K2.5249.502M TND4.59%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
4.58%11.90 TND−0.83%4.148K0.76471.054M TND13.350.89 TND+84.88%4.58%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
4.17%54.00 TND−3.67%1000.14252.27M TND4.17%Tài chính
Sức mua mạnh
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
3.95%8.13 TND0.00%6.309K0.56683.05M TND19.850.41 TND+47.76%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
3.89%160.00 TND0.00%2000.52369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
DHDÉLICE HOLDING
3.38%11.50 TND−2.87%4.234K2.57650.102M TND3.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
3.19%25.09 TND−0.04%6.512K0.78817.256M TND3.19%Tài chính
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
3.13%7.56 TND+0.80%9.884K0.611.35B TND18.220.42 TND−20.62%3.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
BHASSBH ASSURANCE
2.56%48.76 TND+0.02%39K363.13129.702M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
OTHONE TECH HOLDING
2.11%8.26 TND−0.48%4.275K1.42667.32M TND22.220.37 TND−16.53%2.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
1.81%3.86 TND0.00%3.95K0.2159.614M TND1.81%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi