Những nhà tạo lập thị trường

các công ty Tunisia có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: các công ty Tunisia này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PGHPOULINA GROUP HOLDING
4.065B TND7.23 TND+0.14%190.011.301B TND3.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
2.164B TND89.51 TND+0.24%1.058K0.513.196B TND6.48%Tài chính
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
2.039B TND7.97 TND0.00%5820.17510.079M TND10.04%Tài chính
Theo dõi
BHBH BANK
1.409B TND11.10 TND+1.37%6.74K0.50528.36M TND8.11%Tài chính
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
1.33B TND12.74 TND+1.11%33.891K1.583.153B TND11.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
1.315B TND3.44 TND0.00%2.943K1.09532.151M TND0.00%Tài chính
Bán
DHDÉLICE HOLDING
1.128B TND10.99 TND−1.43%4.372K0.19603.431M TND3.64%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.12B TND48.02 TND−1.90%2.586K0.472.017B TND8.33%Tài chính
Mua
OTHONE TECH HOLDING
1.104B TND8.34 TND0.00%7.564K2.85670.536M TND2.10%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ABAMEN BANK
979.297M TND34.80 TND+0.00%5.056K0.631.053B TND10.29%Tài chính
Mua
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
909.426M TND8.35 TND0.00%21.958K1.28701.533M TND3.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
764.35M TND25.92 TND−0.19%6470.39843.955M TND3.09%Tài chính
Theo dõi
ATBARAB TUNISIAN BANK
739.976M TND2.59 TND−1.52%10.429K3.06259M TND0.00%Tài chính
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
704.246M TND5.31 TND+0.19%7.719K0.441.434B TND5.27%Tài chính
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
568.719M TND10.35 TND0.00%3.925K1.11615.241M TND7.161.45 TND+89.52%6.28%Bán Lẻ
Theo dõi
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
507.805M TND159.00 TND−0.63%1544.81366.923M TND10.2215.55 TND+92.68%3.91%Tài chính
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
415.902M TND23.90 TND0.00%220.03478.037M TND5.23%Tài chính
Theo dõi
CCCARTHAGE CEMENT
366.98M TND1.97 TND0.00%92.676K1.35676.941M TND15.260.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SMARTSMART TUNISIE
361.595M TND16.00 TND0.00%6300.95138.836M TND8.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CITYCITY CARS
343.102M TND13.30 TND−1.12%1.791K0.95239.041M TND9.40%Bán Lẻ
Mua
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
298.306M TND5.75 TND+1.23%4.447K1.30207M TND5.06%Tài chính
Sức mua mạnh
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
298.306M TND46.00 TND−2.13%60.061.357B TND5.09%Tài chính
Sức mua mạnh
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
284.774M TND5.04 TND+1.20%33.857K3.29252M TND6.94%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
276.506M TND13.28 TND+0.84%6431.00143.424M TND6.40%Tài chính
Mua
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
253.835M TND23.70 TND−0.04%20.0146.15M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASTCOMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
232.355M TND48.00 TND0.00%100.09288M TND15.603.08 TND−31.81%4.17%Tài chính
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
204.522M TND1.72 TND+1.78%10.00150.314M TND0.00%Tài chính
LNDORLAND'OR
190.126M TND5.81 TND−1.19%7690.8180.087M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
175.329M TND6.42 TND−0.77%1540.06245.565M TND15.58%Bán Lẻ
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
165.92M TND6.61 TND−4.20%6.402K12.14131.904M TND7.610.87 TND+17.53%6.05%Tài chính
Mua
ECYCLEURO CYCLES
161.413M TND12.48 TND−0.95%6.575K3.27122.316M TND13.760.91 TND−59.48%8.01%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
156.199M TND12.60 TND0.00%22.567K1.03494.606M TND14.140.89 TND+84.88%4.37%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
152.791M TND0.65 TND0.00%50.0026.426M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
151.549M TND3.84 TND−4.48%4032.7016.032M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
146.687M TND3.83 TND−4.01%1112.743.83M TND0.00%Tài chính
Bán
BHASSBH ASSURANCE
142.59M TND48.75 TND0.00%260.01129.675M TND9.055.39 TND+66.68%2.56%Tài chính
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
129.39M TND0.77 TND+2.67%8160.1918.48M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
119.231M TND79.55 TND+3.30%1991.11130.264M TND6.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
114.845M TND4.94 TND−4.82%4.24K1.0351.052M TND4.45%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
112.146M TND19.20 TND+0.05%50.018.952.15 TND11.98%Bán Lẻ
Mua
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
110.933M TND8.52 TND−0.23%500.09255.6M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
96.361M TND7.29 TND+3.40%6.588K0.80233.28M TND6.43%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
94.44M TND0.60 TND−6.25%39.541K16.8126.428M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
HLHANNIBAL LEASE
93.437M TND5.35 TND+0.94%100.0058.609M TND5.61%Tài chính
Theo dõi
ATLARAB TUNISIAN LEASE
84.634M TND3.79 TND−0.26%6000.34132.65M TND7.12%Tài chính
Mua
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
77.714M TND0.71 TND0.00%29.014K4.8276.68M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
75.586M TND20.01 TND+1.57%1.27K0.27133.63M TND7.85%Vận chuyển
Sức mua mạnh
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
66.181M TND3.72 TND+1.36%14.928K2.4417.249M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TJLATTIJARI LEASING
62.577M TND18.40 TND−0.54%2.919K3.0350.6M TND6.422.87 TND+16.41%8.15%Vận chuyển
Mua
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
56.514M TND1.94 TND−38.22%500.2566.956M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
BLBEST LEASE
56.097M TND2.24 TND−3.86%9920.0967.008M TND6.200.36 TND−11.68%5.80%Tài chính
Theo dõi
TLNETTELNET HOLDING
55.339M TND5.39 TND−0.19%24.845K3.0465.385M TND10.20%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CELLCELLCOM
53.9M TND1.50 TND0.00%1000.126.692M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
49.271M TND3.60 TND0.00%13.193K4.7255.598M TND1.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
SMDSANIMED
40.656M TND1.23 TND−3.91%20.0015.252M TND0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
34.055M TND1.06 TND0.00%1520.6215.542M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
28.709M TND5.19 TND0.00%3.642K0.4528.865M TND7.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SOKNAESSOUKNA
17.481M TND1.59 TND0.00%1200.488.03M TND6.29%Tài chính
Bán
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
16.499M TND5.89 TND0.00%250.0177.748M TND11.740.50 TND7.13%Dịch vụ Phân phối
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
7.672M TND1.71 TND+0.59%500.0526.676M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
6.242M TND0.26 TND−7.14%690.52578.067K TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
NBLNEW BODY LINE
5.448M TND5.18 TND−0.19%5.389K4.3621.563M TND17.220.30 TND−51.22%5.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.57 TND0.00%2.8K0.3521.064M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
MAGMAGASIN GENERAL
7.45 TND0.00%1641.38117.441M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
BHLBH LEASING
2.97 TND+4.21%100.2620.79M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
MIPMAGHREB INTERNATIONAL PUBLICITÉ
0.13 TND0.00%50.01571.862K TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.49 TND+4.26%2.239K0.195.176M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
68.42 TND+0.00%310.11143.682M TND10.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
LSTRELECTROSTAR
0.55 TND+12.24%2.213K0.225.658M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.60 TND−2.13%5.665K2.85129.647M TND10.22%Sản xuất Chế tạo
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND+2.44%500.0144.604M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.38 TND−0.65%2620.1063.646M TND8.78%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
5.10 TND+3.03%10.00129.263M TND0.00%Bán Lẻ
Mua