Chứng khoán Tunisia được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Tunisia hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
676,968 K TND9,88 TND−1,20%68,519 K1,46840,16 M TND23,290,42 TND+119,73%3,21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BHBH BANK
287,087 K TND13,65 TND+0,74%21,032 K43,46644,98 M TNDTài chính
Mua
DHDÉLICE HOLDING
163,668 K TND13,80 TND−1,43%11,86 K0,58768,702 M TND2,86%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
108,12 K TND102,00 TND+0,69%1,06 K0,443,616 B TND5,92%Tài chính
Theo dõi
OTHONE TECH HOLDING
103,61 K TND9,03 TND−2,17%11,474 K0,17742,092 M TND18,940,48 TND+24,69%2,71%Công nghệ Điện tử
Mua
SMARTSMART TUNISIE
78,007 K TND15,81 TND+0,06%4,934 K1,79137,1 M TND6,65%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TLNETTELNET HOLDING
62,626 K TND5,18 TND−0,19%12,09 K3,7562,959 M TND−0,33 TND10,60%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ECYCLEURO CYCLES
61,483 K TND11,30 TND−0,88%5,441 K2,46111,731 M TND22,330,51 TND−81,37%8,77%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
53,496 K TND24,00 TND−0,87%2,229 K2,12788,278 M TND3,51%Tài chính
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
50,268 K TND2,04 TND−0,49%24,641 K0,23704,431 M TND12,700,16 TND+75,14%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
LNDORLAND'OR
46,12 K TND9,20 TND+2,34%5,013 K1,64123,921 M TND0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
43,563 K TND12,66 TND−0,31%3,441 K0,45498,532 M TND13,010,97 TND+90,54%4,33%Công nghiệp Chế biến
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
42,232 K TND12,69 TND0,00%3,328 K0,103,403 B TND5,83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
33,833 K TND3,22 TND0,00%10,507 K1,52322 M TND0,00%Tài chính
Theo dõi
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
31,69 K TND53,53 TND+0,06%5920,102,247 B TND8,41%Tài chính
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
29,767 K TND5,15 TND−0,96%5,78 K0,251,404 B TND5,58%Tài chính
Sức mua mạnh
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
29,661 K TND1,60 TND+0,63%18,538 K3,94138,953 M TND16,290,10 TND+208,81%0,00%Tài chính
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
28,924 K TND6,35 TND+0,79%4,555 K0,6835,038 M TND6,35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
27,72 K TND8,40 TND−0,47%3,3 K0,10535,712 M TND9,48%Tài chính
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
25,754 K TND8,85 TND−0,11%2,91 K1,281,595 B TND12,290,72 TND+39,00%4,06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
24,738 K TND7,40 TND−0,67%3,343 K1,4976,992 M TND2,95%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
24,369 K TND6,05 TND−4,72%4,028 K1,32239,625 M TND4,58%Tài chính
Sức mua mạnh
ABAMEN BANK
20,793 K TND43,50 TND0,00%4780,241,316 B TND7,40%Tài chính
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
14,541 K TND5,28 TND−0,38%2,754 K0,51265 M TND7,55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CITYCITY CARS
13,493 K TND12,20 TND−0,49%1,106 K0,29220,349 M TND10,20%Bán Lẻ
Mua
CELLCELLCOM
11,765 K TND1,81 TND0,00%6,5 K2,348,075 M TND0,00%Bán Lẻ
Theo dõi
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
11,444 K TND4,69 TND0,00%2,44 K1,45132,183 M TND10,02%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
10,836 K TND3,26 TND+0,62%3,324 K0,14501,189 M TND0,00%Tài chính
Bán
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
10,455 K TND5,90 TND−0,84%1,772 K0,39227,587 M TND16,81%Bán Lẻ
Mua
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
10,04 K TND0,51 TND0,00%19,687 K3,0118,846 M TND0,00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
8,125 K TND5,30 TND+0,95%1,533 K0,3624,343 M TND6,340,84 TND0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
7,956 K TND0,74 TND0,00%10,752 K1,4117,76 M TND0,00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
7,387 K TND0,61 TND+7,02%12,11 K1,0661,56 M TND0,00%Tài chính
Bán Mạnh
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
7,26 K TND165,00 TND+0,61%440,09378,462 M TND14,1211,69 TND+28,08%3,92%Tài chính
Theo dõi
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
6,968 K TND6,30 TND0,00%1,106 K1,6983,16 M TND10,870,58 TND+30,86%6,67%Dịch vụ Phân phối
Mua
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
6,638 K TND0,46 TND−2,13%14,43 K0,9919,108 M TND0,00%Sản xuất Chế tạo
Bán
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
5,876 K TND22,60 TND+0,44%2600,36450,034 M TND5,56%Tài chính
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
4,84 K TND22,00 TND−2,22%2201,10150,258 M TND8,89%Vận chuyển
Mua
TJLATTIJARI LEASING
4,221 K TND19,10 TND0,00%2210,8252,525 M TND5,953,21 TND+24,97%7,85%Vận chuyển
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
3,314 K TND14,41 TND−0,62%2300,2260,004 M TNDDịch vụ Công nghiệp
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LâAUTOMOBILE
3,096 K TND19,35 TND0,00%1600,3228,760,67 TND−70,55%11,89%Bán Lẻ
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
2,799 K TND7,05 TND0,00%3970,05225,6 M TND40,680,17 TND−36,29%6,65%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
2,68 K TND67,00 TND−1,18%400,27142,38 M TNDCông nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
860 TND0,39 TND0,00%2,204 K0,1841,418 M TND0,00%Vận chuyển
Theo dõi
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
780 TND0,65 TND0,00%1,2 K7,8528,631 M TND−0,78 TND−405,18%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
SOKNAESSOUKNA
266 TND1,77 TND+2,31%1500,158,737 M TND5,78%Tài chính
Bán
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
244 TND3,69 TND−0,54%660,0357,297 M TND1,89%Sản xuất Chế tạo
Mua
NBLNEW BODY LINE
218 TND4,96 TND0,00%440,1020,647 M TND15,600,32 TND−38,94%6,05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ATLARAB TUNISIAN LEASE
125 TND3,57 TND+1,42%350,02123,2 M TND8,52%Tài chính
Mua
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
15 TND15,35 TND+0,99%10,00164,16 M TND7,24%Tài chính
Mua
LSTRELECTROSTAR
10 TND0,32 TND0,00%300,033,292 M TND0,00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
5 TND0,25 TND0,00%200,18555,834 K TND0,00%Dịch vụ Phân phối
Bán