chứng khoán Tunisiađược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường chứng khoán Tunisia nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
25.199K12.61 TND0.00%0.393.121B TND11.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
19.616K3.16 TND−0.32%2.76317M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
CCCARTHAGE CEMENT
11.48K2.06 TND0.00%0.23707.867M TND15.960.13 TND14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SMARTSMART TUNISIE
7.973K15.30 TND2.00%6.10130.159M TND9.44%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
7.959K0.75 TND2.74%0.4329.679M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SERVISERVICOM
7.618K0.20 TND0.00%0.722.375M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
7.206K0.81 TND0.00%0.2719.44M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
6.963K5.14 TND0.00%0.061.388B TND5.45%Tài chính
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
6.209K0.39 TND0.00%1.9541.418M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ECYCLEURO CYCLES
4.374K13.00 TND−2.26%0.80130.353M TND14.330.91 TND−59.48%7.52%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
3.952K6.43 TND−0.31%1.04252.27M TND4.51%Tài chính
Sức mua mạnh
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
3.911K8.40 TND0.00%0.43705.734M TND3.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.662K3.50 TND−1.41%0.83549.167M TND0.00%Tài chính
Bán
ABAMEN BANK
2.76K38.90 TND−0.26%0.121.033B TND10.50%Tài chính
Mua
BHLBH LEASING
2.05K2.91 TND3.93%3.8419.6M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
1.733K4.99 TND0.40%0.31248.5M TND7.04%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
1.687K7.70 TND0.00%0.30246.4M TND6.09%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.441K1.65 TND0.00%0.41144.196M TND0.00%Tài chính
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.299K42.50 TND2.78%0.191.685B TND9.67%Tài chính
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
1.195K3.79 TND−0.26%0.3717.62M TND16.410.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9807.25 TND0.83%0.08460.159M TND11.13%Tài chính
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
9017.00 TND1.89%0.331.237B TND16.870.42 TND−20.62%3.42%Công nghiệp Chế biến
Mua
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
8654.82 TND−0.82%0.2264.152M TND9.610.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
83612.39 TND0.73%0.06482.83M TND13.900.89 TND84.88%4.47%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
5504.97 TND−0.20%1.784.98M TND0.00%Tài chính
Bán
LNDORLAND'OR
4455.50 TND0.00%0.4075.814M TND5.82%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
38788.00 TND0.00%0.053.142B TND6.59%Tài chính
Theo dõi
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
3858.59 TND0.00%0.56257.7M TND0.00%Tài chính
Bán
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
37411.90 TND−0.83%0.20129.6M TND7.08%Tài chính
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
3501.25 TND4.17%1.0017.595M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
28011.35 TND3.37%0.38624.427M TND7.851.45 TND89.52%5.92%Bán Lẻ
Theo dõi
HLHANNIBAL LEASE
2704.75 TND−3.85%0.2054.118M TND6.07%Tài chính
Theo dõi
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
2554.40 TND0.00%0.7918.37M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
2520.59 TND0.00%0.0063.72M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
2505.23 TND−1.88%0.19135.093M TND0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
DHDÉLICE HOLDING
24512.60 TND0.00%0.09691.832M TND3.17%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
2143.54 TND−0.28%0.0554.826M TND1.97%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SOKNAESSOUKNA
2001.35 TND3.85%0.156.566M TND7.69%Tài chính
Bán
TJLATTIJARI LEASING
20016.35 TND0.00%0.3244.963M TND5.712.87 TND16.41%9.17%Vận chuyển
Mua
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
1003.37 TND4.33%0.39111.479M TND−0.10 TND−119.96%0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
OTHONE TECH HOLDING
1008.65 TND−0.46%0.03698.676M TND23.270.37 TND−16.53%2.01%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
9671.50 TND−2.05%0.46153.3M TND10.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
5023.00 TND0.00%0.01748.88M TND3.48%Tài chính
Theo dõi
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
5030.00 TND0.00%2.2958.418M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TLNETTELNET HOLDING
436.42 TND3.38%0.0075.332M TND8.86%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
250.89 TND0.00%0.0339.202M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
BHBH BANK
1011.30 TND3.96%0.01517.412M TND8.28%Tài chính
Mua
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
73.77 TND1.89%0.0020.578M TND10.81%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
55.83 TND4.48%0.0210.044M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
14.70 TND4.44%0.0046.505M TND4.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
1163.00 TND1.24%0.00371.539M TND10.4815.55 TND92.68%3.86%Tài chính
Theo dõi