Chứng khoán Tunisia biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. chứng khoán Tunisia trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
6,56%0,61 TND+7,02%12,11 K1,0661,56 M TND0,00%Tài chính
Bán Mạnh
AAMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5,66%6,33 TND−0,31%4,806 K1,58239,625 M TND4,58%Tài chính
Sức mua mạnh
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
5,61%9,85 TND−1,50%68,619 K1,46840,16 M TND23,210,42 TND+119,73%3,21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BHBH BANK
4,92%13,60 TND+0,37%22 K45,46644,98 M TNDTài chính
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3,34%3,69 TND−0,54%760,0357,297 M TND1,89%Sản xuất Chế tạo
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LâAUTOMOBILE
3,20%19,35 TND0,00%1600,3228,760,67 TND−70,55%11,89%Bán Lẻ
Theo dõi
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2,89%6,35 TND+0,79%5,825 K0,8735,038 M TND6,35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
2,86%3,15 TND−2,17%17,507 K2,54322 M TND0,00%Tài chính
Theo dõi
DHDÉLICE HOLDING
2,56%13,80 TND−1,43%24,524 K1,21768,702 M TND2,86%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
2,51%3,26 TND+0,62%3,324 K0,14501,189 M TND0,00%Tài chính
Bán
LNDORLAND'OR
2,44%9,21 TND+2,45%6,045 K1,98123,921 M TND0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
OTHONE TECH HOLDING
2,33%9,20 TND−0,33%14,684 K0,21742,092 M TND19,300,48 TND+24,69%2,71%Công nghệ Điện tử
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
2,27%22,00 TND−2,22%2201,10150,258 M TND8,89%Vận chuyển
Mua
SOKNAESSOUKNA
2,26%1,77 TND+2,31%1500,158,737 M TND5,78%Tài chính
Bán
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
2,17%0,46 TND−2,13%17,63 K1,2119,108 M TND0,00%Sản xuất Chế tạo
Bán
CCCARTHAGE CEMENT
1,99%2,03 TND−0,98%35,04 K0,33704,431 M TND12,640,16 TND+75,14%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
1,95%4,69 TND0,00%2,44 K1,45132,183 M TND10,02%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
1,92%5,25 TND0,00%2,046 K0,4824,343 M TND6,280,84 TND0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1,87%54,00 TND+0,93%5930,102,247 B TND8,41%Tài chính
Mua
SMARTSMART TUNISIE
1,74%15,81 TND+0,06%4,934 K1,79137,1 M TND6,65%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
1,71%5,90 TND−0,84%2,273 K0,50227,587 M TND16,81%Bán Lẻ
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
1,69%8,40 TND−0,47%3,3 K0,10535,712 M TND9,48%Tài chính
Mua
TLNETTELNET HOLDING
1,56%5,18 TND−0,19%12,644 K3,9262,959 M TND−0,33 TND10,60%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ABAMEN BANK
1,48%43,99 TND+1,13%1,386 K0,701,316 B TND7,40%Tài chính
Mua
ATLARAB TUNISIAN LEASE
1,40%3,57 TND+1,42%350,02123,2 M TND8,52%Tài chính
Mua
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
1,29%7,00 TND−0,71%11,092 K1,49225,6 M TND40,390,17 TND−36,29%6,65%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
1,22%7,40 TND−0,67%3,361 K1,5076,992 M TND2,95%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
1,19%67,50 TND−0,44%500,34142,38 M TNDCông nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
1,14%5,28 TND−0,38%2,754 K0,51265 M TND7,55%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
1,12%12,69 TND0,00%3,594 K0,113,403 B TND5,83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
0,98%15,35 TND+0,99%10,00164,16 M TND7,24%Tài chính
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
0,97%5,15 TND−0,96%8,477 K0,371,404 B TND5,58%Tài chính
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
0,88%11,37 TND−0,26%5,446 K2,47111,731 M TND22,470,51 TND−81,37%8,77%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
0,88%24,00 TND−0,87%2,229 K2,12788,278 M TND3,51%Tài chính
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
0,79%102,00 TND+0,69%1,06 K0,443,616 B TND5,92%Tài chính
Theo dõi
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
0,63%1,60 TND+0,63%18,538 K3,94138,953 M TND16,290,10 TND+208,81%0,00%Tài chính
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
0,62%14,42 TND−0,55%4050,3960,004 M TNDDịch vụ Công nghiệp
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
0,61%165,00 TND+0,61%440,09378,462 M TND14,1211,69 TND+28,08%3,92%Tài chính
Theo dõi
TJLATTIJARI LEASING
0,52%19,10 TND0,00%2210,8252,525 M TND5,953,21 TND+24,97%7,85%Vận chuyển
Mua
CITYCITY CARS
0,49%12,25 TND−0,08%1,187 K0,31220,349 M TND10,20%Bán Lẻ
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
0,44%22,60 TND+0,44%2600,36450,034 M TND5,56%Tài chính
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
0,32%12,70 TND0,00%4,701 K0,61498,532 M TND13,050,97 TND+90,54%4,33%Công nghiệp Chế biến
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
0,23%8,85 TND−0,11%3,01 K1,321,595 B TND12,290,72 TND+39,00%4,06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LSTRELECTROSTAR
0,00%0,32 TND0,00%300,033,292 M TND0,00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0,00%0,74 TND0,00%10,752 K1,4117,76 M TND0,00%Sản xuất Chế tạo
Bán
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0,00%0,51 TND0,00%19,687 K3,0118,846 M TND0,00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
0,00%0,25 TND0,00%200,18555,834 K TND0,00%Dịch vụ Phân phối
Bán
CELLCELLCOM
0,00%1,81 TND0,00%6,5 K2,348,075 M TND0,00%Bán Lẻ
Theo dõi
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0,00%0,39 TND0,00%2,204 K0,1841,418 M TND0,00%Vận chuyển
Theo dõi
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
0,00%6,30 TND0,00%1,5 K2,3083,16 M TND10,870,58 TND+30,86%6,67%Dịch vụ Phân phối
Mua
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0,00%0,65 TND0,00%1,2 K7,8528,631 M TND−0,78 TND−405,18%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
NBLNEW BODY LINE
0,00%4,96 TND0,00%440,1020,647 M TND15,600,32 TND−38,94%6,05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh