Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Tunisia với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Tunisia này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
7.01%6.99 TND7.54%15Công nghiệp Chế biến
LSTRELECTROSTAR
6.25%0.32 TND−5.88%2753.292M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
BHBH BANK
6.03%11.40 TND−1.81%1.156K542.64M TND7.89%Tài chính
Mua
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
5.48%0.73 TND−5.19%27.856K29.679M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
4.53%41.50 TND−0.72%3.254K1.691B TND9.64%Tài chính
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
4.47%3.80 TND−4.28%4.867K17.62M TND16.460.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
4.46%1.12 TND0.00%2516.422M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
3.95%22.80 TND−0.44%5.174K742.368M TND3.51%Tài chính
Theo dõi
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
3.51%0.59 TND0.00%25.073K63.72M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.37%88.04 TND−2.18%3.883K3.143B TND6.59%Tài chính
Theo dõi
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
3.37%0.89 TND−3.26%2K39.202M TND−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
3.36%11.37 TND3.36%186627.441M TND7.871.45 TND89.52%5.72%Bán Lẻ
Theo dõi
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
3.36%14.87 TND−0.87%9761.535M TND9.08%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
3.17%12.44 TND1.14%17.328K488.326M TND13.960.89 TND84.88%4.42%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ATBARAB TUNISIAN BANK
3.16%3.20 TND−1.84%17.656K320M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
LNDORLAND'OR
2.73%5.64 TND0.18%27077.743M TND5.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
2.65%3.49 TND0.00%6.84K53.9M TND2.01%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
2.64%7.37 TND−0.27%17.026K471.679M TND10.85%Tài chính
Theo dõi
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
2.56%3.58 TND−0.56%1.865K553.808M TND0.00%Tài chính
Bán
TLNETTELNET HOLDING
2.48%6.06 TND−1.94%12.608K73.513M TND9.130.66 TND12.41%9.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
2.44%0.84 TND0.00%30.952K20.16M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
2.40%12.50 TND−0.87%9.261K3.094B TND11.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
2.32%4.86 TND0.00%11.364K64.152M TND9.690.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
SMARTSMART TUNISIE
2.01%15.00 TND0.00%1.771K130.159M TND9.44%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
1.73%13.40 TND0.60%9.83K131.333M TND14.770.91 TND−59.48%7.46%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SOKNAESSOUKNA
1.48%1.35 TND−1.46%1.31K6.818M TND7.41%Tài chính
Bán
CCCARTHAGE CEMENT
1.45%2.08 TND−0.48%38.647K714.74M TND16.110.13 TND14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
1.45%8.30 TND−1.19%14.188K697.333M TND3.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
1.41%8.50 TND−1.39%0.995K255M TND0.00%Tài chính
Bán
OTHONE TECH HOLDING
1.40%8.60 TND0.00%6.036K691.44M TND23.140.37 TND−16.53%2.03%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
1.29%21.98 TND0.00%8010.252.15 TND10.46%Bán Lẻ
Mua
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
1.29%5.45 TND0.00%5.994K153.603M TND8.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
ABAMEN BANK
1.17%38.90 TND0.52%182.411K1.03B TND10.52%Tài chính
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
1.16%5.24 TND0.77%246.235K1.415B TND5.34%Tài chính
Mua
DHDÉLICE HOLDING
0.86%12.80 TND−0.85%2.022K702.813M TND3.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
0.81%4.96 TND−0.80%2.726K248M TND7.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
0.61%1.64 TND0.61%130143.323M TND25.750.06 TND0.00%Tài chính
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
0.38%5.29 TND0.19%215.29M TND0.00%Tài chính
Bán
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
0.31%6.47 TND0.31%390252.315M TND5.361.21 TND4.50%Tài chính
Sức mua mạnh
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
0.27%3.68 TND0.00%1.525K20.467M TND10.87%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ATLARAB TUNISIAN LEASE
0.26%3.89 TND−0.26%380136.15M TND6.94%Tài chính
Theo dõi
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
0.18%5.57 TND−0.18%5210.026M TNDCông nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
0.08%12.00 TND0.00%1.6K129.6M TND7.08%Tài chính
Mua
SERVISERVICOM
0.00%0.19 TND0.00%10.1K2.256M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
PGHPOULINA GROUP HOLDING
0.00%7.00 TND0.00%5801.26B TND16.870.42 TND−20.62%3.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
HLHANNIBAL LEASE
0.00%4.99 TND0.00%1054.665M TND6.01%Tài chính
Theo dõi
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
0.00%160.00 TND0.00%6.03K369.231M TND10.2915.55 TND92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
0.00%4.30 TND0.00%4317.952M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
0.00%7.78 TND0.00%961248.96M TND31.790.24 TND6.03%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.00%0.41 TND0.00%3.09K43.542M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
0.00%20.50 TND0.00%15410.031M TND6.10%Tài chính
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
0.00%5.80 TND0.00%2221.85M TND17.24%Bán Lẻ
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
0.00%6.28 TND0.00%5125.319M TND7.230.87 TND17.53%6.37%Tài chính
Mua