các công ty Tunisia với giới hạn thị trường nhỏ

"Tôi xin lỗi vì một bức thư dài như vậy", nhà toán học và triết học người Pháp Blaise Pascal từng viết, "Tôi không có thời gian để viết một bức thư ngắn." Đối với giá trị vốn hóa thị trường cũng vậy. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều có thể đầu tư vào các doanh nghiệp khổng lồ và mong đợi một số khoản lợi nhuận có thể hợp lý, ổn định, nhưng không thay đổi cuộc sống trong dài hạn. Nhưng nếu bạn đang theo đuổi những động thái táo bạo hơn và tiềm năng nhận được phần thưởng lớn hơn, thì ý kiến phổ biến cho rằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ là nơi săn tìm tốt hơn. Nhưng điều này nằm ở chỗ: đầu tư vốn hóa nhỏ đòi hỏi rủi ro lớn hơn và - quan trọng nhất - nghiên cứu kỹ hơn trước khi cam kết. Đó hy vọng là lý do tại sao bạn đến trang chính xác này. Dù bằng cách nào: chúc bạn may mắn, nhà giao dịch và có thể Chứng khoán Tunisia này bổ sung tốt cho danh mục đầu tư của bạn.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AETECADVANCED ETECHNOLOGIES
956.034K TND0.43 TND2.38%5000.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
SERVISERVICOM
2.256M TND0.19 TND0.00%10.1K0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Bán Mạnh
LSTRELECTROSTAR
3.292M TND0.32 TND−5.88%2750.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
5.29M TND5.29 TND0.19%210.00%Tài chính
Bán
SOKNAESSOUKNA
6.818M TND1.35 TND−1.46%1.31K7.41%Tài chính
Bán
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
9.978M TND0.27 TND−41.30%75.591K0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE
10.026M TND5.57 TND−0.18%52Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
16.422M TND1.12 TND0.00%250.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
17.62M TND3.80 TND−4.28%4.867K16.460.23 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
17.952M TND4.30 TND0.00%430.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
20.16M TND0.84 TND0.00%30.952K0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
BHLBH LEASING
20.3M TND2.90 TND−6.45%4500.00%Tài chính
Bán Mạnh
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
20.467M TND3.68 TND0.00%1.525K10.87%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NBLNEW BODY LINE
20.73M TND4.98 TND−0.40%54516.550.30 TND−51.22%10.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
21.996M TND1.41 TND0.00%3300.00%Tài chính
Theo dõi
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
29.679M TND0.73 TND−5.19%27.856K0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
39.202M TND0.89 TND−3.26%2K−0.78 TND−543.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
43.542M TND0.41 TND0.00%3.09K0.00%Vận chuyển
Theo dõi
TJLATTIJARI LEASING
45.403M TND16.51 TND−0.54%5415.762.87 TND16.41%9.09%Vận chuyển
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
46.505M TND4.50 TND0.00%1.29K4.89%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
53.9M TND3.49 TND0.00%6.84K2.01%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HLHANNIBAL LEASE
54.665M TND4.99 TND0.00%106.01%Tài chính
Theo dõi
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
58.418M TND30.00 TND0.00%440.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BLBEST LEASE
60.128M TND2.01 TND−4.29%405.560.36 TND−11.68%6.47%Tài chính
Theo dõi
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
61.535M TND14.87 TND−0.87%979.08%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
63.72M TND0.59 TND0.00%25.073K0.00%Tài chính
Bán Mạnh
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
64.152M TND4.86 TND0.00%11.364K9.690.50 TND8.64%Dịch vụ Phân phối
Mua
TLNETTELNET HOLDING
73.513M TND6.06 TND−1.94%12.608K9.130.66 TND12.41%9.08%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SOPATSOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
76.858M TND2.03 TND−0.98%31.378K0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
76.965M TND2.23 TND0.00%10.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
LNDORLAND'OR
77.743M TND5.64 TND0.18%2705.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
125.319M TND6.28 TND0.00%57.230.87 TND17.53%6.37%Tài chính
Mua
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
129.6M TND12.00 TND0.00%1.6K7.08%Tài chính
Mua
SMARTSMART TUNISIE
130.159M TND15.00 TND0.00%1.771K9.44%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ECYCLEURO CYCLES
131.333M TND13.40 TND0.60%9.83K14.770.91 TND−59.48%7.46%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
135.853M TND5.36 TND2.10%10.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ATLARAB TUNISIAN LEASE
136.15M TND3.89 TND−0.26%3806.94%Tài chính
Theo dõi
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
140.825M TND86.00 TND0.00%26.40%Công nghiệp Chế biến
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
143.323M TND1.64 TND0.61%13025.750.06 TND0.00%Tài chính
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
153.603M TND5.45 TND0.00%5.994K8.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
157.08M TND74.80 TND1.08%8510.03%Công nghiệp Chế biến
Mua
MAGMAGASIN GENERAL
180.969M TND11.48 TND4.46%10.00%Bán Lẻ
Theo dõi
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
221.85M TND5.80 TND0.00%217.24%Bán Lẻ
Mua
CITYCITY CARS
224.483M TND12.49 TND0.32%610.01%Bán Lẻ
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
248M TND4.96 TND−0.80%2.726K7.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
248.96M TND7.78 TND0.00%96131.790.24 TND6.03%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
252.315M TND6.47 TND0.31%3905.361.21 TND4.50%Tài chính
Sức mua mạnh
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
255M TND8.50 TND−1.39%0.995K0.00%Tài chính
Bán
ATBARAB TUNISIAN BANK
320M TND3.20 TND−1.84%17.656K0.00%Tài chính
Theo dõi
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
369.231M TND160.00 TND0.00%6.03K10.2915.55 TND92.68%3.89%Tài chính
Theo dõi
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
410.031M TND20.50 TND0.00%156.10%Tài chính
Mua
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
471.679M TND7.37 TND−0.27%17.026K10.85%Tài chính
Theo dõi
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
488.326M TND12.44 TND1.14%17.328K13.960.89 TND84.88%4.42%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
BHBH BANK
542.64M TND11.40 TND−1.81%1.156K7.89%Tài chính
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
553.808M TND3.58 TND−0.56%1.865K0.00%Tài chính
Bán
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
627.441M TND11.37 TND3.36%1867.871.45 TND89.52%5.72%Bán Lẻ
Theo dõi
OTHONE TECH HOLDING
691.44M TND8.60 TND0.00%6.036K23.140.37 TND−16.53%2.03%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
697.333M TND8.30 TND−1.19%14.188K3.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DHDÉLICE HOLDING
702.813M TND12.80 TND−0.85%2.022K3.13%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CCCARTHAGE CEMENT
714.74M TND2.08 TND−0.48%38.647K16.110.13 TND14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
742.368M TND22.80 TND−0.44%5.174K3.51%Tài chính
Theo dõi
ABAMEN BANK
1.03B TND38.90 TND0.52%182.411K10.52%Tài chính
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
1.26B TND7.00 TND0.00%58016.870.42 TND−20.62%3.36%Công nghiệp Chế biến
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
1.415B TND5.24 TND0.77%246.235K5.34%Tài chính
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
1.691B TND41.50 TND−0.72%3.254K9.64%Tài chính
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
3.094B TND12.50 TND−0.87%9.261K11.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
3.143B TND88.04 TND−2.18%3.883K6.59%Tài chính
Theo dõi
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
21.98 TND0.00%8010.252.15 TND10.46%Bán Lẻ
Mua
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
6.99 TND7.54%15Công nghiệp Chế biến