Những nhà tạo lập thị trường

chứng khoán Tunisia mất giá nhiều nhất

các công ty Tunisia sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
−4.29%4.02 TND2491.9717.535M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CITYCITY CARS
−2.26%13.00 TND5.612K2.13239.041M TND9.40%Bán Lẻ
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
−2.04%23.02 TND3050.13470.036M TND5.32%Tài chính
Theo dõi
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
−1.69%5.82 TND4540.1078.144M TND11.600.50 TND7.09%Dịch vụ Phân phối
Mua
ECYCLEURO CYCLES
−0.78%12.70 TND2.539K1.64125.453M TND14.000.91 TND−59.48%7.81%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
−0.70%7.05 TND14.838K3.04227.2M TND6.61%Công nghệ Sức khỏe
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
−0.65%15.20 TND5.193K2.8063.314M TND8.82%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
−0.54%3.65 TND2.149K0.2817.017M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
−0.29%3.46 TND1.08K0.38536.792M TND0.00%Tài chính
Bán
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
−0.19%5.15 TND5.673K0.8728.698M TND7.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NBLNEW BODY LINE
−0.19%5.16 TND3880.3321.521M TND17.150.30 TND−51.22%5.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LNDORLAND'OR
−0.17%5.89 TND1.752K3.3181.327M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ALKIMSOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA
−0.04%23.70 TND20.0146.169M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi