Chứng khoán Tunisia bị định giá thấp nhất

chứng khoán Tunisia quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOTEMSOCIÉTÉ TUNISIENNE DÂEMAIL
14.271.28 TND−28.89%1060.5444.177 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
16.410.48 TND−4.00%2.35 K1.8521.143 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
MAGMAGASIN GENERAL
24.847.13 TND+0.14%80.02112.396 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
SMARTSMART TUNISIE
27.8515.85 TND−4.35%3.557 K1.48137.534 M TND8.94%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh