Những nhà tạo lập thị trường

chứng khoán Tunisia có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Tunisia có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
160.00 TND+3.23%50.14369.231M TND10.2915.55 TND+92.68%3.89%Tài chính
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
89.50 TND+1.13%1.758K0.673.195B TND6.48%Tài chính
Mua
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
77.01 TND−4.09%210.32126.104M TND7.14%Công nghiệp Chế biến
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
69.98 TND+1.42%920.31146.958M TND10.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
49.00 TND+2.75%6.748K1.712.058B TND8.16%Tài chính
Mua
ABAMEN BANK
32.96 TND+0.18%4.075K2.96997.501M TND10.87%Tài chính
Mua
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
25.80 TND0.00%2.509K1.32840.048M TND3.10%Tài chính
Theo dõi
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
19.10 TND0.00%13.948K4.51129.315M TND8.23%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TJLATTIJARI LEASING
17.85 TND0.00%1.158K2.2249.088M TND6.232.87 TND+16.41%8.40%Vận chuyển
Mua
SMARTSMART TUNISIE
15.70 TND0.00%4410.67136.233M TND9.02%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.30 TND+1.32%10.0063.314M TND8.82%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
CITYCITY CARS
13.30 TND0.00%1.794K0.67239.041M TND9.40%Bán Lẻ
Mua
ECYCLEURO CYCLES
12.80 TND−0.62%1.045K0.67125.453M TND14.110.91 TND−59.48%7.81%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
12.73 TND+0.24%1.604K9.23137.484M TND6.68%Tài chính
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.58 TND+2.61%55.354K6.64493.821M TND14.120.89 TND+84.88%4.37%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
11.90 TND0.00%50.891K2.782.945B TND12.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DHDÉLICE HOLDING
10.64 TND−0.09%73.717K4.02584.213M TND3.76%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BHBH BANK
10.50 TND−2.14%31.516K3.08499.8M TND8.57%Tài chính
Mua
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.40 TND−0.86%1.827K1.16619.435M TND7.201.45 TND+89.52%6.25%Bán Lẻ
Theo dõi
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.52 TND+0.24%2880.35255.6M TND0.00%Tài chính
Bán
OTHONE TECH HOLDING
8.40 TND0.00%1.011K0.12675.36M TND2.08%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.05 TND0.00%17.027K1.18676.329M TND3.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.00 TND0.00%1770.02511.999M TND10.00%Tài chính
Theo dõi
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.12 TND−1.93%2610.071.282B TND3.30%Công nghiệp Chế biến
Mua
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.10 TND−1.11%8.371K1.76227.2M TND6.61%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
6.38 TND0.00%2.826K2.43244.035M TND15.67%Bán Lẻ
Mua
LNDORLAND'OR
5.90 TND+0.34%2380.4281.327M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
5.58 TND+0.54%5.73K2.74213.75M TND5.22%Tài chính
Sức mua mạnh
TLNETTELNET HOLDING
5.40 TND−1.46%14.536K1.0565.506M TND10.19%Dịch vụ Công nghệ
Mua
HLHANNIBAL LEASE
5.30 TND−0.93%5000.1658.062M TND5.66%Tài chính
Theo dõi
BTBANQUE DE TUNISIE
5.29 TND−0.19%13.593K0.551.428B TND5.29%Tài chính
Mua
NBLNEW BODY LINE
5.17 TND−0.19%1.945K1.3521.521M TND17.180.30 TND−51.22%5.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.16 TND+0.98%5.798K0.9228.698M TND7.75%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.07 TND+7.87%1.34K0.3452.396M TND4.34%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
4.92 TND+0.61%12.226K1.18246M TND7.11%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.70 TND−0.84%4.722K1.23132.465M TND10.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.68 TND+8.84%2.5K21.15118.618M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
4.20 TND−0.24%1741.5717.535M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.20 TND−0.24%100.304.2M TND0.00%Tài chính
Bán
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.80 TND0.00%5111.09133M TND7.11%Tài chính
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.67 TND−0.27%2.254K0.2717.017M TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.47 TND−0.86%2.435K0.84536.792M TND0.00%Tài chính
Bán
BHLBH LEASING
3.11 TND0.00%130.1221.77M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.69 TND+1.51%8.001K4.23269M TND0.00%Tài chính
Mua
CCCARTHAGE CEMENT
1.93 TND−1.03%47.499K1.13663.196M TND14.950.13 TND+14.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.68 TND0.00%2370.09146.818M TND0.00%Tài chính
SOKNAESSOUKNA
1.59 TND+1.92%350.148.03M TND6.29%Tài chính
Bán
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.08 TND+2.86%3111.1515.835M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.74 TND0.00%3.111K0.5317.76M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.70 TND0.00%5000.1375.6M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.65 TND+1.56%7.241K0.2726.426M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
SCBLES CIMENTS DE BIZERTE
0.64 TND−3.03%1.1K0.4928.19M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.55 TND+3.77%16.926K1.7920.325M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
LSTRELECTROSTAR
0.47 TND+11.90%1.05K0.114.835M TND0.00%Công nghệ Điện tử
Bán Mạnh
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.43 TND+2.38%7.064K0.774.543M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.42 TND−2.33%9.44K1.3944.604M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi