Giá thấpchứng khoán Tunisia

Cổ phiếu của công ty nhỏ được giao dịch với giá dưới 5 USD mỗi cổ phiếu được gọi là cổ phiếu penny. Chúng thường không được niêm yết trên các sàn giao dịch blue chip như NYSE, mà thay vào đó được mua qua OTC - qua quầy. Cổ phiếu penny hấp dẫn đối với nhiều người vì giá thành rẻ, trong khi nắm giữ sức hấp dẫn lợi nhuận vượt trội nếu doanh nghiệp can trường đó lọt vào các giải đấu lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, cổ phiếu penny rất rủi ro vì chứa đầy các công ty tạp nham và lừa đảo. Thật vậy, Jordan Belfort - Sói già Phố Wall - đã kiếm được lợi nhuận bất chính thông qua các kế hoạch bán và bơm cổ phiếu penny, đánh lừa các nhà đầu tư ngây thơ. Những các công ty Tunisia này có thể hứa hẹn, nhưng dù sao hãy tự nghiên cứu thật cẩn trọng.

Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.70TND−2.78%−0.02TND
Mua
7K4.9K77.76MTNDDịch vụ Công nghiệp
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.80TND1.27%0.01TND
Mua
5432.118MTNDSản xuất Chế tạo
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
1.13TND0.00%0.00TND
Mua
2.52K2.848K27.12MTNDSản xuất Chế tạo
SMDSANIMED
1.69TND−0.59%−0.01TND
Bán
8.01K13.537K21.08MTND−0.34TNDKhách hàng Lâu năm
SOKNAESSOUKNA
1.88TND0.00%0.00TND
Bán
2013789.495MTNDTài chính
CCCARTHAGE CEMENT
1.89TND0.53%0.01TND
Theo dõi
2038646.015MTND20.830.09TNDKhoáng sản phi năng lượng
ATBARAB TUNISIAN BANK
2.60TND−3.35%−0.09TND
Bán
4071.058K344.32MTNDTài chính
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
2.89TND0.00%0.00TND
Theo dõi
10129216.073MTNDSản xuất Chế tạo
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
3.09TND3.69%0.11TND
Theo dõi
1313.818MTNDDịch vụ Công nghiệp
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.25TND−1.22%−0.04TND
Mua
1.26K4.095K115.15MTNDTài chính
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.58TND1.13%0.04TND
Bán
1.53K5.477K54.672MTNDSản xuất Chế tạo
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.66TND−0.81%−0.03TND
Bán
1.548K5.666K570.825MTNDTài chính
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
4.84TND0.21%0.01TND
Bán
4320863.756MTND10.380.47TNDDịch vụ Phân phối
NBLNEW BODY LINE
4.85TND0.00%0.00TND
Bán
1520.189MTNDHàng tiêu dùng không lâu bền
BTBANQUE DE TUNISIE
5.25TND0.00%0.00TND
Bán
10531.418BTNDTài chính
LNDORLAND'OR
5.85TND−0.85%−0.05TND
Bán
3419981.327MTNDHàng tiêu dùng không lâu bền
AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE
6.30TND0.00%0.00TND
Bán
100630251.91MTND0.946.65TNDTài chính
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
6.41TND−1.54%−0.10TND
Bán
1.555K9.968K183.478MTNDSản xuất Chế tạo
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
6.49TND0.15%0.01TND
Bán
100649129.31MTND7.540.86TND95Tài chính
OTHONE TECH HOLDING
6.80TND0.00%0.00TND
Theo dõi
854546.72MTNDCông nghệ Điện tử
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.10TND1.14%0.08TND
Mua
3522.499K224.64MTND44.680.16TNDCông nghệ Sức khỏe
PGHPOULINA GROUP HOLDING
7.77TND−0.38%−0.03TND
Bán
4.222K32.805K1.404BTND19.240.41TNDCông nghiệp Chế biến
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
8.88TND−0.22%−0.02TND
Mua
1.937K17.201K569.599MTNDTài chính
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
9.69TND−0.10%−0.01TND
Mua
7447.209K380.768MTND15.110.62TNDCông nghiệp Chế biến
CITYCITY CARS
10.89TND1.30%0.14TND
Mua
61664193.21MTNDBán Lẻ
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
11.00TND−5.98%−0.70TND
Bán Mạnh
111630.535MTND9.921.19TNDBán Lẻ
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
12.90TND0.94%0.12TND
Mua
11352.886MTNDDịch vụ Công nghiệp
BHBH BANK
14.38TND0.00%0.00TND
Bán
20288684.488MTNDTài chính
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.65TND−0.20%−0.03TND
Mua
7.669K112.351K3.633BTNDHàng tiêu dùng không lâu bền
SMARTSMART TUNISIE
22.00TND−0.81%−0.18TND
Bán
84718.634K160.384MTNDDịch vụ Phân phối
ECYCLEURO CYCLES
24.36TND−0.12%−0.03TND
Bán
531.291K239.046MTND10.562.27TNDKhách hàng Lâu năm
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
25.00TND0.00%0.00TND
Bán
60015K72Bán Lẻ
ABAMEN BANK
27.69TND−0.07%−0.02TND
Mua
972.686K733.789MTNDTài chính
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
41.00TND0.00%0.00TND
Mua
68127.921K1.67BTNDTài chính
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
98.50TND−0.40%−0.40TND
Mua
1.177K115.935K3.531BTNDTài chính