Cổ phiếu penny — Chứng khoán Tunisia

chứng khoán Tunisia có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
0.40 TND−2.44%4.6 K0.7343.542 M TND0.00%Vận chuyển
Theo dõi
GIFSOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION
0.42 TND+2.44%7.92 K2.814.331 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING
0.42 TND0.00%5.835 K0.4515.521 M TND0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
SOMOCSOCIÉTÉ MODERNE DE CERAMIQUES
0.52 TND+1.96%47.122 K0.5620.735 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
TGHTAWASOL GROUP HOLDING
0.69 TND+1.47%2000.0273.44 M TND0.00%Tài chính
Bán Mạnh
ASSADL'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD
0.74 TND0.00%9.728 K1.2317.76 M TND0.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
PLASTSOCIÉTÉ OFFICEPLAST
1.01 TND0.00%3100.7614.809 M TND0.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
AMIASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD
1.66 TND+2.47%2.483 K0.49141.575 M TND16.900.10 TND+208.81%0.00%Tài chính
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE
1.70 TND−1.16%7000.9726.832 M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
CCCARTHAGE CEMENT
1.87 TND+0.54%14.219 K0.35639.142 M TND0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CELLCELLCOM
1.90 TND+1.06%1110.028.388 M TND0.00%Bán Lẻ
Bán
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
3.19 TND+0.31%31.166 K0.54491.908 M TND0.00%Tài chính
Bán
ATBARAB TUNISIAN BANK
3.27 TND+2.51%137.314 K1.89319 M TND0.00%Tài chính
Theo dõi
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES
3.65 TND−1.08%8120.0356.988 M TND1.90%Sản xuất Chế tạo
Mua
STIPSOCIÉTÉ TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES
3.70 TND0.00%3000.8015.447 M TND0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ATLARAB TUNISIAN LEASE
3.92 TND0.00%6670.19137.2 M TND6.89%Tài chính
Mua
BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATES
4.00 TND0.00%3.075 K0.474 M TND0.00%Tài chính
Bán
STPAPSOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON
4.40 TND0.00%6.371 K0.50124.01 M TND10.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS
4.84 TND−0.21%6.381 K5.13122.927 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
NBLNEW BODY LINE
4.89 TND+0.41%5.205 K4.7020.272 M TND6.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD
5.00 TND+1.01%2010.2551.155 M TND4.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BTBANQUE DE TUNISIE
5.16 TND+2.18%37.884 K1.331.364 B TND5.54%Tài chính
Sức mua mạnh
MAGMAGASIN GENERAL
5.24 TND0.00%2800.8382.603 M TND0.00%Bán Lẻ
Mua
SOTETSOCIETE TUNISIENNE D'ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS
5.24 TND+0.96%3.713 K0.1124.065 M TND6.260.84 TND0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
TPRTUNISIE PROFILES ALUMINIUM
5.35 TND−0.19%1.839 K0.28268 M TND6.53%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
TLNETTELNET HOLDING
5.40 TND−0.74%1390.1465.992 M TND10.11%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAMSOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS
5.70 TND−1.72%22.168 K1.9132.258 M TND6.90%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS
6.40 TND0.00%1330.0284.48 M TND6.56%Dịch vụ Phân phối
Mua
TRELA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
7.14 TND−0.83%1.1 K0.63143.678 M TND5.56%Tài chính
Mua
UMEDUNITÉ DE FABRICATION DE MÉDICAMENTS
7.15 TND0.00%1.85 K0.38228.8 M TND6.56%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES
7.36 TND+2.22%1.493 K0.43275.4 M TND13.89%Bán Lẻ
Mua
OTHONE TECH HOLDING
7.59 TND−1.04%44.14 K4.74616.668 M TND2.28%Công nghệ Điện tử
Mua
LNDORLAND'OR
8.24 TND+5.78%89.021 K24.19107.38 M TND0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SAHSOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES
8.25 TND+0.61%62.48 K1.53688.931 M TND3.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK
8.40 TND−1.41%10.00255.6 M TND0.00%Tài chính
Bán
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE
9.00 TND0.00%1.509 K0.15571.257 M TND8.89%Tài chính
Mua
PGHPOULINA GROUP HOLDING
9.03 TND−0.22%13.217 K0.551.629 B TND12.540.72 TND+39.00%2.60%Công nghiệp Chế biến
Mua
STSSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE
9.84 TND−2.96%100.50Công nghiệp Chế biến
NAKLENNAKL AUTOMOBILES
10.40 TND0.00%3280.26632.693 M TND7.741.34 TND+26.64%6.25%Bán Lẻ
Mua
ECYCLEURO CYCLES
11.27 TND+0.63%3.241 K0.65109.771 M TND22.270.51 TND−81.37%8.93%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
DHDÉLICE HOLDING
11.70 TND+0.86%25.199 K0.24636.924 M TND3.45%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BHBH BANK
12.60 TND0.00%2.31 K0.58599.76 M TND7.14%Tài chính
Mua
SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES
12.87 TND0.00%10.098 K0.63505.205 M TND4.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CITYCITY CARS
13.50 TND−0.59%7.86 K6.03244.074 M TND9.20%Bán Lẻ
Mua
SFBTSOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
14.25 TND+0.35%13.264 K0.603.514 B TND10.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING
14.80 TND0.00%2.292 K3.66159.84 M TND5.74%Tài chính
Mua
STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES
15.15 TND−0.66%2.863 K1.3863.108 M TND8.85%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
SMARTSMART TUNISIE
16.45 TND0.00%8580.45142.741 M TND8.61%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TJLATTIJARI LEASING
19.15 TND+0.05%560.0652.635 M TND5.973.21 TND+24.97%7.84%Vận chuyển
Mua
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
20.29 TND0.00%1500.22135.499 M TND9.86%Vận chuyển
Mua
STASOCIÉTÉ TUNISIENNE DE LÂAUTOMOBILE
20.45 TND−0.24%210.0811.22%Bán Lẻ
Mua
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
22.55 TND+4.40%40.00432.033 M TND5.79%Tài chính
Theo dõi
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUE
24.20 TND−0.41%1.572 K1.51791.208 M TND3.29%Tài chính
Mua
ABAMEN BANK
39.89 TND−0.27%2.968 K0.101.211 B TND8.96%Tài chính
Mua
ASSMAASSURANCES MAGHREBIA
49.53 TND+1.10%40.061.445 B TND4.78%Tài chính
Sức mua mạnh
TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE
51.50 TND0.00%6.761 K1.512.163 B TND8.74%Tài chính
Mua
ICFINDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR
66.75 TND−0.37%8981.32140.7 M TND11.19%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALAIR LIQUIDE TUNISIE
82.99 TND0.00%821.31135.897 M TND6.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
94.55 TND+0.05%4.562 K0.933.374 B TND6.14%Tài chính
Mua
STARSOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
143.60 TND−3.62%410.26343.846 M TND12.2911.69 TND+28.08%4.17%Tài chính
Mua