Cổ phiếu Brazil có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Brazil sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AHEB3SPTURIS ON
27.50 BRL0.00%1000.59233.836 M BRL2.2112.44 BRL+61.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
BRFS3BRF SA ON NM
20.24 BRL+1.10%4.353 M0.5533.602 B BRL−0.75 BRL+69.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi