Cổ phiếu BrazilCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Brazil này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
22.30 BRL−0.80%−0.18 BRL
Mua
7.23M161.233M BRL12.784B BRL2.459.09 BRL440Tài chính
BBAS3BRASIL ON NM
44.87 BRL2.06%0.91 BRL
Sức mua mạnh
10.51M471.597M BRL128.032B BRL4.3010.43 BRL85.953KTài chính
CEAB3CEA MODAS ON NM
5.09 BRL−4.68%−0.25 BRL
Mua
8.152M41.496M BRL1.569B BRL58.640.09 BRL5.647KBán Lẻ
CRPG3CRISTAL ON
55.00 BRL9.78%4.90 BRL
Mua
60033K BRL1.289B BRL16.133.41 BRLCông nghiệp Chế biến
CSMG3COPASA ON NM
20.18 BRL0.45%0.09 BRL
Mua
2.327M46.961M BRL7.652B BRL7.552.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
CURY3CURY S/A ON NM
14.45 BRL2.56%0.36 BRL
Sức mua mạnh
4.101M59.264M BRL4.218B BRL11.661.24 BRLTài chính
CXSE3CAIXA SEGURION NM
10.450 BRL0.10%0.010 BRL
Mua
1.82M19.021M BRL31.35B BRL9.691.08 BRLTài chính
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
10.09 BRL1.10%0.11 BRL
Mua
131.7K1.329M BRL942.263M BRLTài chính
DIRR3DIRECIONAL ON NM
18.60 BRL4.26%0.76 BRL
Sức mua mạnh
3.141M58.424M BRL2.697B BRL11.621.61 BRLTài chính
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
23.29 BRL0.09%0.02 BRL
Mua
3.37M78.487M BRL12.932B BRL13.491.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
ESTR3ESTRELA ON
20.24 BRL26.42%4.23 BRL
Sức mua mạnh
3.1K62.744K BRL91.182M BRL−6.33 BRLKhách hàng Lâu năm
FESA3FERBASA ON N1
65.00 BRL3.17%2.00 BRL
Sức mua mạnh
1006.5K BRL4.661B BRL5.8711.06 BRL3.22KKhoáng sản phi năng lượng
GGPS3GPS ON NM
15.140 BRL0.33%0.050 BRL
Mua
1.519M22.999M BRL10.177B BRL18.630.81 BRL140KDịch vụ Thương mại
GRND3GRENDENE ON NM
7.22 BRL1.69%0.12 BRL
Sức mua mạnh
2.33M16.819M BRL6.514B BRL11.520.63 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.440 BRL4.24%0.140 BRL
Sức mua mạnh
5.721M19.681M BRL2.616B BRL−0.03 BRLVận chuyển
IGBR3IGB S/A ON
153.00 BRL18.33%23.70 BRL
Sức mua mạnh
2.1K321.3K BRL191.326M BRLTài chính
LAVV3LAVVI ON NM
6.620 BRL−0.45%−0.030 BRL
Mua
376.6K2.493M BRL1.31B BRL10.830.61 BRLTài chính
LEVE3METAL LEVE ON NM
41.66 BRL0.29%0.12 BRL
Mua
284.4K11.848M BRL5.345B BRL8.514.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
LIPR3ELETROPAR ON
72.40 BRL0.42%0.30 BRL
Sức mua mạnh
60043.44K BRL851.778M BRL31.532.30 BRLCông ty dịch vụ công cộng
LOGN3LOG-IN ON NM
51.03 BRL−0.66%−0.34 BRL
Mua
165.1K8.425M BRL5.401B BRL13.953.66 BRLVận chuyển
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
8.05 BRL2.42%0.19 BRL
Mua
1.155M9.299M BRL673.86M BRL5.951.35 BRLTài chính
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.78 BRL1.40%0.08 BRL
Mua
1.326M7.664M BRL611.378M BRL13.210.44 BRLTài chính
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
7.600 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
593.1K4.508M BRL1.552B BRL10.280.77 BRLTài chính
POMO3MARCOPOLO ON N2
3.74 BRL−0.27%−0.01 BRL
Mua
327.1K1.223M BRL4.188B BRL6.000.63 BRL12.682KSản xuất Chế tạo
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.63 BRL3.00%0.66 BRL
Sức mua mạnh
24.898M563.444M BRL41.94B BRL64.180.35 BRL8.5KVận chuyển
ROMI3ROMI ON NM
17.47 BRL3.80%0.64 BRL
Sức mua mạnh
1.013M17.688M BRL1.55B BRL6.672.45 BRLSản xuất Chế tạo
SAPR3SANEPAR ON N2
4.09 BRL2.25%0.09 BRL
Sức mua mạnh
557.2K2.279M BRL6.282B BRL5.240.78 BRL6.199KCông ty dịch vụ công cộng
SMFT3SMART FIT ON NM
18.90 BRL−3.42%−0.67 BRL
Mua
6.179M116.776M BRL11.08B BRL136.360.14 BRLDịch vụ Khách hàng
STBP3SANTOS BRP ON NM
10.20 BRL−0.68%−0.07 BRL
Sức mua mạnh
6.894M70.318M BRL8.81B BRL23.210.44 BRL3.264KVận chuyển
TEND3TENDA ON NM
8.63 BRL2.37%0.20 BRL
Mua
2.936M25.339M BRL830.329M BRL−5.36 BRL37.502KTài chính
TGMA3TEGMA ON NM
22.86 BRL0.75%0.17 BRL
Mua
166.9K3.815M BRL1.507B BRL8.612.66 BRLVận chuyển
UGPA3ULTRAPAR ON NM
18.00 BRL1.98%0.35 BRL
Sức mua mạnh
11.043M198.77M BRL19.628B BRL12.291.47 BRL9.92KBán Lẻ
VLID3VALID ON NM
14.25 BRL−0.56%−0.08 BRL
Mua
570.5K8.13M BRL1.119B BRL11.191.27 BRLDịch vụ Thương mại
VULC3VULCABRAS ON NM
16.67 BRL−1.36%−0.23 BRL
Mua
324.6K5.411M BRL4.099B BRL8.232.03 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền