Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Brazil

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
1 phút Th.đổi %
5 phút Th.đổi %
15m Th.đổi %
1h Th.đổi %
4h Th.đổi %
Th.đổi %
1 tuần Th.đổi %
1 Tháng Th.đổi %
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Beta 1 năm
Biến động
IGBR3IGB S/A ON
1.72%3.55%5.36%7.27%9.87%7.23%8.90%−1.67%−13.24%−34.44%15.69%−79.15%3.509.87%
MTSA3METISA ON ED
11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%11.35%116.54%3.2610.19%
PDGR3PDG REALT ON NM
0.00%0.74%0.00%0.74%−0.73%−7.53%3.05%−2.17%−7.53%−24.58%−0.74%−79.07%3.2211.19%
FHER3FER HERINGERON NM
0.00%−0.06%0.00%−0.36%−0.06%−0.65%−8.35%−1.76%13.68%−15.63%−8.60%−20.88%2.874.56%
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
0.11%0.11%−0.23%−0.34%−0.34%6.83%5.67%−18.21%−42.37%−27.36%−38.05%−62.72%2.607.93%
BLUT3B TECH EQI ON
0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%5.15%6.25%−7.27%−30.61%−66.00%−38.18%24.77%2.488.25%
AMAR3LOJAS MARISAON NM
1.22%1.64%2.06%2.06%2.06%2.52%9.42%4.72%−29.89%−36.34%−35.79%−58.52%2.455.02%
COGN3COGNA ON ON NM
0.00%−0.37%0.00%−0.37%−2.53%5.86%6.27%10.61%11.07%6.27%10.16%−32.59%2.398.88%
CVCB3CVC BRASIL ON NM
0.08%−0.23%−0.23%−0.23%−0.23%1.08%−0.08%−1.58%−13.69%−13.63%−2.76%−45.37%2.396.28%
BIDI3BANCO INTER ON N2
−0.59%−0.59%−0.79%−1.18%−0.40%−0.98%1.20%−0.98%−46.42%−60.81%−46.14%−75.09%2.3310.71%
DOTZ3DOTZ SA ON NM
−1.79%−1.79%−1.79%1.85%3.13%5.99%12.75%5.66%12.37%−16.21%25.37%−74.55%2.327.99%
GUAR3GUARARAPES ON NM
0.00%0.00%0.00%−0.11%0.57%1.49%2.08%−3.70%−32.98%−19.61%−9.71%−51.43%2.304.46%
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
0.15%0.15%0.15%1.50%0.75%4.17%7.31%9.93%5.30%33.66%15.58%−24.16%2.285.90%
LPSB3LOPES BRASILON NM
0.00%0.00%0.00%0.68%1.72%4.66%3.55%−26.71%−12.75%23.97%33.43%−27.78%2.256.74%
LVTC3WDC NETWORKSON NM
−0.27%−0.27%−0.93%−2.73%−2.10%−9.56%−9.78%−22.24%−48.40%−56.01%−55.58%−65.57%2.2513.25%
AMER3AMERICANAS ON NM
0.00%−0.13%−0.22%0.04%−1.66%−2.70%−0.13%7.42%−35.05%−29.27%−25.24%−59.11%2.225.34%
ANIM3ANIMA ON NM
0.18%0.18%0.18%−0.35%−0.87%2.88%6.13%2.88%−25.46%−16.52%−32.02%−52.61%2.205.05%
VIIA3VIA ON NM
−0.33%−0.33%0.00%0.00%0.00%2.40%7.55%0.67%−27.95%−46.42%−43.05%−75.06%2.184.11%
MILS3MILLS ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%3.36%7.10%8.62%4.11%19.34%39.56%21.21%−8.64%2.177.49%
SGPS3SPRINGS ON NM
0.27%0.82%0.55%−4.92%−4.18%−17.31%−17.50%−22.10%−32.40%−41.55%−26.07%−67.79%2.1721.21%
CYRE3CYRELA REALTON NM
0.07%0.07%0.07%0.40%−0.20%0.54%4.02%6.01%−6.31%7.29%−1.21%−35.23%2.163.13%
ARML3ARMAC ON ED NM
−0.08%−0.08%−0.08%−0.53%0.38%3.00%0.38%−11.18%−33.95%−46.57%−49.74%−40.50%2.153.92%
CEAB3CEA MODAS ON NM
0.00%0.00%−0.29%−0.29%−1.74%−1.16%2.41%−22.37%−41.68%−53.17%−44.72%−74.59%2.155.31%
SHOW3TIME FOR FUNON NM
0.28%0.00%0.00%−0.55%2.54%7.65%6.40%−1.61%5.48%−3.43%−1.88%−35.79%2.157.58%
CASH3MELIUZ ON NM
−0.50%0.00%−0.99%−0.50%−0.50%−0.49%5.73%7.98%−28.01%−50.49%−37.35%−64.22%2.106.57%
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
−0.09%−0.09%0.00%0.97%−1.13%0.00%1.69%−4.66%−13.93%−20.85%−9.53%−12.69%2.107.43%
ATMP3ATMASA ON NM
−0.52%−0.52%−0.52%−0.52%−1.04%0.00%0.00%−5.47%−26.92%−40.99%−26.92%−81.00%2.084.79%
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
0.61%0.61%−0.36%0.49%0.86%0.37%4.44%−4.30%−11.41%−25.42%−26.45%−57.86%2.076.04%
ONCO3ONCOCLINICASON NM
−0.16%−0.16%−0.16%−0.78%0.47%−7.06%−3.59%−11.03%−36.70%−31.09%−42.67%−66.25%2.0616.44%
SBFG3GRUPO SBF ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.38%0.55%5.64%−1.63%0.62%−9.16%5.45%−17.33%2.065.18%
POSI3POSITIVO TECON NM
−0.38%−0.38%−0.38%0.13%−0.38%0.38%1.68%5.31%−13.33%−6.96%−24.54%−29.22%2.044.76%
LLIS3LE LIS BLANCON NM
0.00%0.00%0.00%−1.82%0.00%0.62%−0.61%11.64%−1.81%1.88%19.85%−60.72%2.034.97%
YDUQ3YDUQS PART ON NM
−0.06%−0.06%0.51%0.79%−0.78%4.34%3.66%6.42%−20.84%−22.94%−13.95%−45.22%2.038.43%
EZTC3EZTEC ON NM
0.06%0.06%0.12%−0.06%−0.91%0.35%5.59%7.81%−9.72%−6.75%−12.81%−43.60%2.013.22%
ESPA3ESPACOLASER ON NM
0.00%0.00%0.28%0.00%−4.31%−9.95%−4.59%−15.55%−32.25%−62.65%−57.57%−78.44%2.0014.45%
WEST3WESTWING ON NM
1.58%1.58%1.58%1.58%2.39%4.47%8.90%−0.77%−14.62%−29.59%−26.57%−66.71%1.974.47%
TCSA3TECNISA ON NM
−0.37%−0.37%−0.37%−1.09%−1.45%0.74%1.49%−9.63%−29.35%−27.66%−24.65%−65.66%1.965.58%
DIRR3DIRECIONAL ON NM
−0.93%−1.20%−1.20%−1.20%−0.46%0.74%0.74%−5.74%−18.98%5.76%−14.71%−21.44%1.953.00%
MLAS3MULTILASER ON ED NM
0.81%0.20%0.20%−0.40%0.20%−0.20%−2.16%−1.73%−22.25%−25.33%−38.92%−60.62%1.955.04%
AGXY3AGROGALAXY ON NM
−0.10%−0.10%−0.10%−0.10%−1.09%2.79%6.65%3.30%−6.70%17.71%−5.12%−4.94%1.955.71%
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
0.94%0.94%0.94%−0.46%2.15%−0.12%11.27%15.67%−8.83%1.78%−14.26%−35.46%1.943.23%
GFSA3GAFISA ON NM
0.68%0.68%0.00%−0.68%−2.00%−0.68%0.68%−6.37%−27.94%−30.00%−26.87%−67.48%1.926.16%
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
−0.29%−0.29%−0.36%−0.22%1.91%−0.14%−2.66%−3.74%−8.46%−8.16%−7.68%−29.94%1.915.20%
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
0.00%−0.25%0.25%0.25%−2.93%−11.46%−10.05%−19.26%−42.23%−56.17%−45.43%−79.22%1.9014.50%
ENJU3ENJOEI ON NM
−0.43%−0.43%−0.43%−1.71%0.00%0.43%8.45%16.08%−25.96%−34.38%−18.95%−79.17%1.894.41%
STBP3SANTOS BRP ON NM
0.00%0.25%0.25%0.00%1.81%3.96%9.29%11.14%10.27%36.72%23.30%−3.28%1.874.76%
TGMA3TEGMA ON NM
0.00%0.00%0.00%−0.26%−0.66%0.47%0.67%6.21%0.69%7.21%−1.44%−30.67%1.843.08%
MRVE3MRV ON NM
−0.10%−0.10%−0.10%0.49%−0.58%−0.59%2.11%6.05%−20.31%−10.68%−15.33%−40.95%1.845.23%
JHSF3JHSF PART ON NM
−0.14%−0.28%−0.28%−0.84%−0.14%0.28%4.43%7.77%20.16%43.63%30.50%−0.57%1.832.42%
ETER3ETERNIT ON NM
−0.15%0.07%−0.07%−0.15%−0.52%0.52%9.17%−2.18%−21.76%1.09%−34.34%−56.02%1.834.48%
HBOR3HELBOR ON NM
−0.91%−0.91%−0.91%−0.61%−0.61%2.80%5.43%0.33%−14.88%−23.82%−25.61%−61.19%1.823.77%
PTBL3PORTOBELLO ON NM
0.00%0.00%−0.11%−0.34%−0.34%1.13%5.18%0.22%−1.07%4.41%−7.02%−28.42%1.814.81%
MTRE3MITRE REALTYON NM
0.00%0.00%0.00%−0.87%0.71%6.48%7.88%−2.38%−6.45%−3.05%−29.92%−44.93%1.787.38%
EVEN3EVEN ON NM
−0.73%−0.73%−0.73%−0.91%−1.97%−0.72%−4.01%2.99%−17.14%−7.54%−16.39%−45.39%1.784.72%
TECN3TECHNOS ON NM
0.78%0.78%0.78%0.78%0.00%−1.15%−2.65%5.33%0.39%−5.98%15.09%9.88%1.775.53%
RECV3PETRORECSA ON NM
0.41%0.41%0.41%−0.04%−0.07%2.27%0.33%6.57%26.63%94.83%45.86%71.33%1.773.50%
LUPA3LUPATECH ON NM
2.21%1.80%1.60%1.60%−2.12%12.81%16.74%9.37%−8.23%−4.74%−5.64%−41.90%1.7718.44%
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
0.51%0.51%0.37%0.33%0.19%0.09%0.84%3.66%−0.22%−2.66%0.79%−38.65%1.742.66%
PETZ3PETZ ON NM
−0.15%−0.15%−0.15%−0.07%1.18%−0.58%3.29%−12.44%−25.52%−29.27%−15.65%−38.49%1.746.95%
WIZS3WIZ S.A. ON NM
0.00%0.00%−0.11%0.00%1.37%2.53%5.70%18.83%17.10%11.63%20.04%−12.90%1.732.87%
EPAR3EMBPAR S/A ON
1.74%1.74%1.74%1.74%−0.64%−0.60%−1.47%2.76%3.50%20.97%41.99%−4.46%1.725.09%
CBAV3CBA ON NM
0.00%0.07%0.63%0.63%0.14%8.02%8.35%−15.32%−29.92%17.42%6.17%22.06%1.7210.58%
SQIA3SINQIA ON EJ NM
0.00%0.00%0.00%0.10%0.15%2.96%3.72%5.36%11.61%13.22%18.49%−11.17%1.723.87%
GETT3GETNET BR ON
1.14%1.14%1.14%1.14%1.14%4.12%4.12%6.63%7.93%−2.75%−1.23%−64.88%1.725.85%
AZEV3AZEVEDO ON
0.00%0.00%0.00%−1.33%−3.39%−4.15%5.11%−3.65%0.54%−5.85%−24.49%−50.60%1.717.65%
VAMO3VAMOS ON NM
−1.74%−1.74%−0.56%−0.35%−1.26%1.86%2.81%4.32%15.01%17.49%18.95%25.87%1.693.00%
PMAM3PARANAPANEMAON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%−0.58%1.49%−12.34%−15.07%−21.79%−32.54%−55.01%1.685.93%
DMMO3DOMMO ON
0.83%1.68%1.68%0.00%−2.42%2.56%−0.83%−30.64%22.45%93.55%130.77%34.83%1.639.17%
MELK3MELNICK ON NM
0.00%0.00%0.00%0.77%−1.26%2.61%4.80%2.08%1.84%2.30%3.14%−30.37%1.624.42%
CIEL3CIELO ON EJ NM
0.00%−0.30%−0.88%−0.59%−0.59%1.81%4.00%0.19%36.81%63.38%49.41%−5.94%1.622.71%
BBRK3BR BROKERS ON NM
0.00%0.00%0.00%1.27%0.00%1.27%1.27%−13.04%−29.82%−18.85%−10.73%−46.63%1.616.33%
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
0.80%0.80%0.80%0.00%0.40%−1.95%−0.40%−9.02%−26.41%−17.50%−18.26%−57.70%1.604.80%
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
0.00%0.00%0.00%0.20%1.00%1.26%2.18%−2.82%−10.26%−6.71%−5.33%−26.08%1.602.90%
NTCO3GRUPO NATURAON NM
0.17%0.17%0.23%0.58%0.58%0.99%−0.52%3.34%−30.29%−42.58%−31.47%−65.00%1.595.70%
UGPA3ULTRAPAR ON NM
0.14%0.14%0.28%0.35%0.00%4.73%10.09%10.18%−7.75%7.80%0.24%−26.75%1.596.73%
TRAD3TC ON NM
0.00%−0.44%−1.51%−0.65%0.00%4.48%1.75%−11.40%−8.26%−26.73%−22.07%−63.01%1.597.55%
RRRP33R PETROLEUMON NM
−0.28%−0.28%−0.14%−0.42%−0.14%0.33%2.13%3.97%16.20%44.53%28.67%18.08%1.572.88%
USIM3USIMINAS ON N1
−0.86%−0.86%−0.86%0.00%−1.15%0.29%4.14%−1.90%−24.37%−6.22%−25.10%−46.44%1.574.00%
BKBR3BK BRASIL ON NM
0.00%0.00%−0.81%−0.67%0.68%3.47%9.24%18.25%13.91%−1.72%24.58%−30.50%1.563.85%
HBSA3HIDROVIAS ON NM
−0.65%−0.65%−0.65%−0.96%−2.53%0.00%1.97%−2.82%0.00%6.90%−10.14%−53.31%1.565.26%
NGRD3NEOGRID ON NM
0.00%0.00%−0.46%−0.91%−0.91%−0.46%2.35%−3.96%−24.06%−32.68%−16.55%−66.95%1.555.58%
OPCT3OCEANPACT ON NM
0.38%0.38%0.38%−0.75%−0.37%−4.68%−5.02%−1.49%−24.07%−12.25%−11.67%−66.24%1.555.66%
MNPR3MINUPAR ON
0.00%0.00%−1.15%−0.15%−0.72%1.32%−2.26%−9.29%14.17%−12.06%8.45%−49.04%1.541.31%
TRIS3TRISUL ON NM
−0.24%−0.24%−0.24%−0.71%0.48%0.00%4.43%6.80%−22.56%−17.72%−24.64%−58.09%1.545.05%
MULT3MULTIPLAN ON N2
0.00%−0.16%−0.12%−0.04%0.20%−0.81%2.81%9.57%15.02%25.92%37.02%7.41%1.543.06%
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
−0.82%−0.82%−0.82%0.00%−2.16%−0.82%0.55%3.39%−32.42%−40.87%−50.85%−71.78%1.546.08%
MEAL3IMC S/A ON NM
0.46%0.46%0.00%0.00%−1.36%−1.37%−1.82%−12.90%−21.45%−26.28%−11.11%−43.60%1.516.02%
MATD3MATER DEI ON NM
0.32%1.20%1.20%1.20%1.20%−0.22%−1.49%−22.33%−40.98%−41.75%−30.96%−41.75%1.496.70%
GGPS3GPS ON NM
−0.21%−0.21%−0.84%−0.70%−0.56%−0.55%−2.98%−4.27%−8.60%−7.72%−9.64%1.64%1.494.08%
ARZZ3AREZZO CO ON NM
−0.02%−0.02%−0.02%−0.41%−0.31%0.00%0.34%−7.02%−2.58%14.90%8.37%−1.01%1.472.75%
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
0.16%0.00%0.00%0.49%0.00%5.10%6.37%−10.56%−14.52%−28.31%−15.57%−49.09%1.477.09%
LAVV3LAVVI ON NM
0.00%0.00%0.00%−1.14%−0.76%2.16%5.89%8.72%1.42%10.97%6.70%−26.63%1.473.69%
BRML3BR MALLS PARON NM
−0.11%−0.11%0.11%0.33%1.33%−1.09%2.02%−3.67%−5.95%8.06%10.01%−14.96%1.474.00%
PNVL3DIMED ON NM
0.90%0.90%0.90%0.90%0.90%2.10%2.47%−3.20%−16.10%−14.12%−15.92%−40.22%1.463.36%
VIVR3VIVER ON NM
0.00%0.00%−1.05%−1.05%−2.08%0.00%0.00%−11.21%−18.10%−37.09%−24.00%−52.82%1.464.26%
MOVI3MOVIDA ON NM
0.06%0.06%0.06%−0.23%−0.23%−0.41%3.54%−1.57%9.20%6.46%14.18%6.24%1.443.14%
LWSA3LOCAWEB ON NM
0.00%0.00%0.34%0.68%0.00%11.15%7.69%−17.99%−46.20%−62.60%−55.32%−74.69%1.4413.54%
ALPK3ESTAPAR ON NM
0.00%0.00%0.00%−1.79%0.26%0.79%0.79%−1.79%−15.82%−19.54%−8.81%−53.28%1.433.45%
LOGG3LOG COM PROPON NM
1.04%1.04%0.95%0.69%0.43%0.22%−0.00%6.15%−16.19%−0.15%−5.59%−20.47%1.431.95%
JSLG3JSL ON NM
0.00%0.00%−0.17%0.17%0.00%7.46%7.27%−14.29%−14.29%−10.48%−16.68%−42.56%1.438.71%