Cổ phiếu Brazil tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Brazil sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JJFEN3JOAO FORTES ON
+61,11%0,29 BRL28,212 M9,263,787 M BRL−5,28 BRL−346,00%0,00%Khách hàng Lâu năm
AMBP3AMBIPAR ON NM
+9,33%29,65 BRL3,882 M0,634,53 B BRL−1,36 BRL−87,81%0,49%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CLSA3CLEARSALE ON NM
+9,13%8,010 BRL2,184 M0,861,379 B BRL−0,10 BRL−26,26%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
MEAL3IMC S/A ON NM
+8,33%1,56 BRL566,4 K0,69411,038 M BRL−0,18 BRL−195,44%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TCSA3TECNISA ON NM
+7,94%2,31 BRL181,6 K1,95157,545 M BRL−1,10 BRL−761,46%0,00%Tài chính
Bán Mạnh
LLUPA3LUPATECH ON NM
+7,56%1,85 BRL403,8 K1,0671,339 M BRL1,441,28 BRL0,00%Sản xuất Chế tạo
PDGR3PDG REALT ON NM
+5,56%0,19 BRL2,5 M0,4413,898 M BRL0,00162,72 BRL0,00%Tài chính
PPINE3PINE ON N2
+5,01%5,66 BRL1 K0,381,013 B BRL5,501,03 BRL7,21%Tài chính
LWSA3LWSA ON NM
+4,62%4,53 BRL3,818 M0,492,583 B BRL−0,09 BRL−270,99%1,21%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LAND3TERRASANTAPAON NM
+4,56%14,900 BRL15,6 K0,291,371 B BRL42,840,35 BRL−76,92%0,61%Tài chính
CSMG3COPASA ON NM
+4,33%21,20 BRL1,126 M0,967,705 B BRL5,773,67 BRL+37,46%9,03%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CRFB3CARREFOUR BRON NM
+4,29%10,69 BRL4,472 M0,6321,61 B BRL−0,31 BRL−149,55%3,40%Dịch vụ Phân phối
Mua
VLID3VALID ON NM
+4,26%17,12 BRL233,1 K0,541,29 B BRL4,543,77 BRL+195,79%6,80%Dịch vụ Thương mại
OOSXB3OSX BRASIL ON NM
+4,23%3,94 BRL3,6 K1,2811,9 M BRL−372,26 BRL−230,19%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
MATD3MATER DEI ON NM
+4,23%4,680 BRL110,2 K0,201,717 B BRL14,030,33 BRL+28,07%1,67%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
PTBL3PORTOBELLO ON NM
+4,19%4,97 BRL338,3 K0,81641,298 M BRL−0,29 BRL−140,61%10,40%Sản xuất Chế tạo
LREN3LOJAS RENNERON NM
+4,14%13,59 BRL6,101 M0,5012,529 B BRL12,201,11 BRL−5,39%5,04%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MULT3MULTIPLAN ON N2
+3,86%25,58 BRL5,003 M1,0614,593 B BRL13,921,84 BRL+35,26%3,84%Tài chính
Sức mua mạnh
BLAU3BLAU ON NM
+3,72%11,710 BRL165,1 K0,902,025 B BRL8,741,34 BRL−32,38%2,48%Công nghệ Sức khỏe
Bán
CCAMB3CAMBUCI ON
+3,41%11,53 BRL18,5 K0,58471,367 M BRL6,691,72 BRL+4,44%2,75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TGMA3TEGMA ON NM
+3,31%24,98 BRL42,6 K0,251,594 B BRL8,942,79 BRL+5,20%7,57%Vận chuyển
Mua
WIZC3WIZ CO ON NM
+3,26%6,020 BRL139,6 K0,41932,259 M BRL5,831,03 BRL+46,03%4,22%Tài chính
Mua
BBAHI3BAHEMA ON MA
+3,17%6,51 BRL1,6 K0,34172,453 M BRL−0,14 BRL+96,91%0,00%Dịch vụ Khách hàng
IRBR3IRB(RE) ON NM
+3,17%30,94 BRL665,1 K0,802,454 B BRL18,411,68 BRL0,00%Tài chính
Theo dõi
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
+3,02%23,22 BRL841,2 K0,305,324 B BRL14,931,56 BRL+3,84%1,65%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MOVI3MOVIDA ON NM
+2,96%6,26 BRL2,648 M0,632,175 B BRL−1,74 BRL−297,05%9,39%Tài chính
Mua
VVEO3VIVEO ON NM
+2,95%2,440 BRL625,5 K0,19765,085 M BRL2,341,04 BRL+48,21%5,76%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
EZTC3EZTEC ON NM
+2,95%14,65 BRL458,9 K0,213,121 B BRL12,581,16 BRL−3,10%1,94%Tài chính
Theo dõi
DESK3DESKTOP ON NM
+2,92%15,840 BRL267 K0,791,778 B BRL20,930,76 BRL+41,86%0,27%Truyền thông
Mua
ANIM3ANIMA ON NM
+2,87%3,58 BRL2,213 M0,361,386 B BRL−0,49 BRL−111,58%0,00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
AMER3AMERICANAS ON NM
+2,86%0,72 BRL11,53 M0,20627,883 M BRL0,00%Bán Lẻ
IFCM3INFRACOMM ON NM
+2,86%0,360 BRL3,248 M0,31223,119 M BRL−0,79 BRL+10,13%0,00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CYRE3CYRELA REALTON NM
+2,80%20,55 BRL3,49 M0,637,686 B BRL7,372,79 BRL+30,06%4,65%Tài chính
Sức mua mạnh
MMDNE3MOURA DUBEUXON NM
+2,67%13,46 BRL68,7 K0,121,097 B BRL6,742,00 BRL+47,73%0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
HBOR3HELBOR ON NM
+2,67%2,31 BRL225,5 K0,39298,562 M BRL5,980,39 BRL+9,56%4,05%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ARML3ARMAC ON NM
+2,67%10,010 BRL609,4 K0,703,378 B BRL2,78%Tài chính
Sức mua mạnh
NNEXP3NEXPE ON
+2,65%4,260 BRL4000,548,57 M BRL0,518,41 BRL0,00%Tài chính
SBSP3SABESP ON NM
+2,64%87,14 BRL13,352 M1,4058,03 B BRL16,555,27 BRL+24,43%1,70%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ENEV3ENEVA ON NM
+2,63%12,89 BRL1,811 M0,2919,897 B BRL−0,04 BRL−113,60%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MLAS3MULTILASER ON NM
+2,55%2,010 BRL953,6 K0,371,593 B BRL−1,03 BRL−1.052,78%0,00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BRKM3BRASKEM ON N1
+2,52%18,72 BRL13,2 K1,9914,564 B BRL−7,66 BRL−51,26%0,00%Công nghiệp Chế biến
Mua
TRAD3TC ON NM
+2,47%3,730 BRL87 K0,90145,677 M BRL−0,81 BRL−140,82%0,00%Dịch vụ Công nghệ
QUAL3QUALICORP ON NM
+2,47%1,66 BRL1,56 M0,47449,743 M BRL−0,29 BRL−331,58%4,88%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
STBP3SANTOS BRP ON NM
+2,40%14,50 BRL1,494 M0,2412,231 B BRL20,820,70 BRL+58,53%3,73%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HHBRE3HBR REALTY ON NM
+2,32%5,730 BRL153,4 K0,40577,858 M BRL5,011,14 BRL0,00%Tài chính
Theo dõi
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
+2,25%7,280 BRL636,2 K0,1815,731 B BRL13,160,55 BRL+11,85%1,47%Bán Lẻ
Mua
ORVR3ORIZON ON NM
+2,21%43,560 BRL109,3 K0,263,535 B BRL32,631,33 BRL0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
+2,19%10,27 BRL84,7 K1,521,094 B BRL5,481,88 BRL+27,83%5,08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PPDTC3PADTEC ON NM
+2,16%1,89 BRL7 K0,18147,019 M BRL756,000,00 BRL−98,68%2,50%Công nghệ Điện tử
KEPL3KEPLER WEBERON NM
+2,13%10,53 BRL509,6 K0,511,853 B BRL7,551,39 BRL−28,74%8,22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CPLE3COPEL ON N2
+2,13%9,13 BRL1,43 M0,2828,58 B BRL12,320,74 BRL+88,74%3,87%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELET3ELETROBRAS ON N1
+2,08%37,86 BRL3,796 M0,5986,579 B BRL19,871,91 BRL+111,29%1,09%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AALOS3ALLOS ON NM
+2,07%22,14 BRL867,3 K0,2211,762 B BRL24,560,90 BRL−90,09%5,16%Tài chính
Sức mua mạnh
POSI3POSITIVO TECON NM
+2,03%7,55 BRL559,6 K0,391,034 B BRL3,492,16 BRL+7,21%5,65%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
DIRR3DIRECIONAL ON NM
+2,01%28,98 BRL404,7 K0,214,787 B BRL11,482,53 BRL+57,80%1,65%Tài chính
Sức mua mạnh
INTB3INTELBRAS ON NM
+1,92%22,250 BRL595,3 K0,517,152 B BRL12,871,73 BRL+10,43%2,68%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PPLPL3PLANOEPLANO ON NM
+1,90%11,260 BRL437,7 K0,292,257 B BRL8,521,32 BRL+78,74%4,56%Tài chính
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
+1,90%10,740 BRL2,629 M0,2414,248 B BRL20,830,52 BRL−35,32%0,83%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CCRO3CCR SA ON NM
+1,85%12,64 BRL1,868 M0,2525,068 B BRL18,030,70 BRL+8,10%3,41%Vận chuyển
Mua
TUPY3TUPY ON NM
+1,83%26,11 BRL102,8 K0,163,697 B BRL7,983,27 BRL−17,31%2,32%Sản xuất Chế tạo
Mua
HYPE3HYPERA ON NM
+1,83%28,89 BRL1,13 M0,3317,936 B BRL10,842,67 BRL+1,12%3,14%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TOTS3TOTVS ON NM
+1,82%28,57 BRL686,3 K0,2717,063 B BRL22,831,25 BRL+50,10%1,57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RANI3IRANI ON NM
+1,80%9,06 BRL466,1 K0,562,113 B BRL6,401,42 BRL−0,06%8,30%Công nghiệp Chế biến
Mua
B3SA3B3 ON NM
+1,79%11,37 BRL8,443 M0,2159,854 B BRL16,280,70 BRL−1,94%3,39%Tài chính
Mua
TRIS3TRISUL ON NM
+1,78%5,14 BRL458,8 K1,02926,679 M BRL7,400,70 BRL+47,94%3,91%Khách hàng Lâu năm
Mua
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
+1,76%6,370 BRL1,426 M0,264,913 B BRL−2,11 BRL−588,30%1,62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
JHSF3JHSF PART ON NM
+1,74%4,09 BRL1,004 M0,262,712 B BRL5,600,73 BRL−12,58%7,90%Tài chính
Sức mua mạnh
ARZZ3AREZZO CO ON ED NM
+1,72%53,19 BRL534,7 K0,365,775 B BRL14,773,60 BRL+4,06%5,12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GGPS3GPS ON NM
+1,71%17,240 BRL631,9 K0,2611,439 B BRL17,580,98 BRL+20,71%1,89%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SSRNA3SERENA ON NM
+1,70%8,980 BRL351,8 K0,165,499 B BRL15,660,57 BRL+1.183,00%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
YDUQ3YDUQS PART ON NM
+1,68%11,49 BRL505,8 K0,153,334 B BRL21,720,53 BRL+836,11%4,86%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MILS3MILLS ON NM
+1,60%11,45 BRL324,6 K0,332,667 B BRL9,251,24 BRL+9,22%2,85%Tài chính
Sức mua mạnh
VVTRU3VITRUEDUCA ON NM
+1,58%13,470 BRL12,7 K0,12Dịch vụ Thương mại
Mua
LAVV3LAVVI ON NM
+1,53%9,320 BRL81,3 K0,121,816 B BRL6,601,41 BRL+131,00%7,00%Tài chính
Mua
PNVL3DIMED ON NM
+1,52%10,05 BRL79,7 K0,181,472 B BRL13,880,72 BRL+29,04%3,51%Bán Lẻ
Mua
CXSE3CAIXA SEGURION NM
+1,51%14,750 BRL1,367 M0,5243,59 B BRL12,301,20 BRL+11,17%7,23%Tài chính
Mua
SOJA3BOA SAFRA ON NM
+1,43%15,610 BRL90,6 K0,232,083 B BRL5,632,77 BRL+100,98%5,32%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
+1,42%22,88 BRL3,633 M0,3241,826 B BRL41,830,55 BRL+55,13%0,41%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ONCO3ONCOCLINICASON NM
+1,40%7,250 BRL1,132 M0,304,394 B BRL18,350,40 BRL+122,90%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CMIG3CEMIG ON N1
+1,40%13,07 BRL39,2 K0,3332,423 B BRL6,771,93 BRL+36,79%9,46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BRIT3BRISANET ON NM
+1,39%4,37 BRL80 K0,161,936 B BRL12,290,36 BRL+107,28%2,02%Truyền thông
Theo dõi
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
+1,36%18,580 BRL21,9 K0,392,566 B BRL25,220,74 BRL+274,34%0,47%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
RADL3RAIADROGASILON NM
+1,36%26,12 BRL1,606 M0,3644,15 B BRL42,100,62 BRL+2,21%0,99%Bán Lẻ
Mua
RRPMG3PET MANGUINHON
+1,35%3,00 BRL17,3 K0,28200,345 M BRL−14,47 BRL−4,61%0,00%Năng lượng Mỏ
PORT3WILSON SONS ON ED NM
+1,33%16,020 BRL53,1 K0,166,956 B BRL16,850,95 BRL+55,60%3,03%Vận chuyển
Mua
EQTL3EQUATORIAL ON NM
+1,32%32,92 BRL2,617 M0,3836,891 B BRL17,421,89 BRL+119,37%1,38%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SYNE3SYN PROP TECON NM
+1,27%10,34 BRL70,9 K0,271,558 B BRL136,950,08 BRL0,00%Tài chính
Mua
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
+1,22%4,14 BRL779 K0,26797,847 M BRL3,46%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
+1,22%14,920 BRL33 K0,101,252 B BRL14,171,05 BRL+13,02%5,12%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VIVT3TELEF BRASILON
+1,20%49,62 BRL606,3 K0,2780,454 B BRL16,153,07 BRL+23,08%2,86%Truyền thông
Mua
COGN3COGNA ON ON NM
+1,20%1,69 BRL10,069 M0,443,035 B BRL−0,30 BRL−20,54%0,00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
AERI3AERIS ON NM
+1,19%5,930 BRL54,7 K0,24364,024 M BRL−2,79 BRL+9,48%0,00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NEOE3NEOENERGIA ON NM
+1,19%18,67 BRL226,8 K0,2222,395 B BRL5,183,60 BRL−7,34%5,33%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MRVE3MRV ON NM
+1,19%6,82 BRL2,546 M0,213,793 B BRL−0,36 BRL+28,22%0,00%Tài chính
Mua
DDMVF3D1000VFARMA ON NM
+1,14%7,97 BRL38,7 K0,73398,75 M BRL16,800,47 BRL+41,78%0,00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
AAURE3AUREN ON NM
+1,13%12,490 BRL729,6 K0,3012,35 B BRL−0,29 BRL−110,10%3,24%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RRSID3ROSSI RESID ON NM
+1,12%4,50 BRL4,1 K0,11102,893 M BRL0,3214,06 BRL0,00%Tài chính
VAMO3VAMOS ON NM
+1,11%9,080 BRL2,941 M0,369,845 B BRL16,180,56 BRL−21,77%3,55%Tài chính
Sức mua mạnh
MMELK3MELNICK ON NM
+1,11%3,65 BRL60,6 K0,31723,749 M BRL6,640,55 BRL+37,90%13,49%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ROMI3ROMI ON NM
+1,10%11,01 BRL84,1 K0,411,015 B BRL7,151,54 BRL−33,78%5,62%Sản xuất Chế tạo