Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
LUPA3LUPATECH ON NM
5.01BRL12.58%0.56BRL
Mua
1.833M9.185M129.99MBRL−2.54BRL412Sản xuất Chế tạo
LWSA3LOCAWEB ON NM
5.86BRL10.78%0.57BRL
Bán
43.314M253.822M3.121BBRL−0.03BRLDịch vụ Công nghệ
MTSA3METISA ON ED
70.00BRL10.31%6.54BRL
Mua
30021K444.269MBRL10.496.05BRL1.139KSản xuất Chế tạo
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.20BRL9.38%0.36BRL
Bán
782.2K3.285M1.081BBRL−0.15BRLDịch vụ Phân phối
CBAV3CBA ON NM
14.33BRL8.48%1.12BRL
Bán
6.631M95.027M7.871BBRL10.591.25BRLKhoáng sản phi năng lượng
KRSA3KORA SAUDE ON NM
3.80BRL8.26%0.29BRL
Mua
358.7K1.363M2.708BBRL−0.06BRLTài chính
FESA3FERBASA ON N1
49.90BRL8.08%3.73BRL
Sức mua mạnh
1.3K64.87K4.214BBRL6.117.55BRL3.103KKhoáng sản phi năng lượng
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.81BRL7.44%0.61BRL
Bán
3.339M29.413M1.147BBRL−0.21BRLVận chuyển
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.65BRL7.35%0.25BRL
Theo dõi
334.8K1.222M229.203MBRL−0.95BRLDịch vụ Khách hàng
IGBR3IGB S/A ON
29.50BRL7.23%1.99BRL
Bán
1.5K44.25K34.401MBRLKhách hàng Lâu năm
JSLG3JSL ON NM
6.03BRL7.10%0.40BRL
Bán
703.4K4.242M1.567BBRL5.591.01BRLVận chuyển
MILS3MILLS ON NM
7.69BRL7.10%0.51BRL
Sức mua mạnh
1.454M11.181M1.712BBRL15.520.46BRL1.587KTài chính
BOAS3BOA VISTA ON NM
8.39BRL6.88%0.54BRL
Sức mua mạnh
1.567M13.145M4.175BBRL26.990.29BRLDịch vụ Công nghệ
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.75BRL6.48%0.35BRL
Theo dõi
734.1K4.221M571.184MBRL23.490.23BRLTài chính
LIGT3LIGHT S/A ON NM
8.30BRL6.00%0.47BRL
Bán
3.981M33.045M2.917BBRL7.241.08BRL5.223KCông ty dịch vụ công cộng
SULA3SUL AMERICA ON N2
8.83BRL6.00%0.50BRL
Bán
1.5K13.245K10.297BBRL10.020.84BRL960Tài chính
EUCA3EUCATEX ON N1
15.99BRL5.96%0.90BRL
Sức mua mạnh
9.5K151.905K1.06BBRL3.254.64BRLSản xuất Chế tạo
COGN3COGNA ON ON NM
2.71BRL5.86%0.15BRL
Mua
68.348M185.224M4.796BBRL−0.26BRLDịch vụ Thương mại
BAZA3AMAZONIA ON
40.99BRL5.13%2.00BRL
Sức mua mạnh
12.8K524.672K2.186BBRL1.5824.67BRL2.818KTài chính
UGPA3ULTRAPAR ON NM
14.45BRL5.09%0.70BRL
Mua
9.457M136.646M14.993BBRL16.790.82BRL16.422KNăng lượng Mỏ
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.93BRL5.02%0.14BRL
Bán
368.6K1.08M406.071MBRL9.530.29BRL555Dịch vụ Thương mại
BAHI3BAHEMA ON MA
15.00BRL4.97%0.71BRL
Sức mua mạnh
17.9K268.5K338.474MBRL−2.58BRLDịch vụ Khách hàng
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.17BRL4.93%0.29BRL
Bán
5.233M32.286M4.09BBRL12.490.47BRL4.692KVận chuyển
YDUQ3YDUQS PART ON NM
17.65BRL4.87%0.82BRL
Mua
4.71M83.133M5.081BBRL32.210.52BRL17.726KDịch vụ Khách hàng
APER3ALPER S.A. ON NM
35.60BRL4.74%1.61BRL
Sức mua mạnh
21.8K776.08K515.992MBRL113.040.31BRLTài chính
BRPR3BR PROPERT ON NM
9.18BRL4.44%0.39BRL
Mua
2.061M18.919M4.079BBRL−0.03BRL90Tài chính
BEEF3MINERVA ON NM
12.51BRL4.34%0.52BRL
Theo dõi
8.303M103.866M7.005BBRL10.811.11BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BLUT3B TECH EQI ON
1.01BRL4.12%0.04BRL
Bán
239.5K241.895K13.318MBRLKhoáng sản phi năng lượng
EQPA3EQTL PARA ON
5.57BRL4.11%0.22BRL
Bán
2.6K14.482K11.84BBRL11.530.46BRLCông ty dịch vụ công cộng
CCRO3CCR SA ON NM
13.18BRL4.11%0.52BRL
Sức mua mạnh
6.737M88.794M25.573BBRL36.760.34BRL17.934KVận chuyển
SMTO3SAO MARTINHOON NM
49.97BRL3.97%1.91BRL
Sức mua mạnh
2.1M104.912M16.647BBRL11.384.22BRLCông nghiệp Chế biến
STBP3SANTOS BRP ON NM
7.88BRL3.96%0.30BRL
Sức mua mạnh
5.388M42.454M6.537BBRL24.140.32BRL2.931KVận chuyển
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
10.73BRL3.87%0.40BRL
Mua
2.063M22.14M5.884BBRL−0.41BRLCông ty dịch vụ công cộng
ELET3ELETROBRAS ON N1
43.49BRL3.75%1.57BRL
Sức mua mạnh
6.004M261.131M65.571BBRL11.803.60BRL12.126KCông ty dịch vụ công cộng
ARML3ARMAC ON ED NM
13.11BRL3.47%0.44BRL
Bán
387K5.074M4.381BBRL75.460.17BRLTài chính
CTSA3SANTANENSE ON
1.80BRL3.45%0.06BRL
Mua
26.3K47.34K139.45MBRL7.140.24BRLCông nghiệp Chế biến
DXCO3DEXCO ON NM
12.67BRL3.43%0.42BRL
Theo dõi
2.164M27.413M8.997BBRL5.092.41BRL14.228KSản xuất Chế tạo
DMMO3DOMMO ON
1.21BRL3.42%0.04BRL
Bán
25.269M30.576M596.331MBRL6.290.19BRLNăng lượng Mỏ
TUPY3TUPY ON NM
22.73BRL3.37%0.74BRL
Sức mua mạnh
1.307M29.713M3.17BBRL15.631.42BRLSản xuất Chế tạo
GRND3GRENDENE ON EDJ NM
9.54BRL3.36%0.31BRL
Sức mua mạnh
658.2K6.279M8.327BBRL13.940.66BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BKBR3BK BRASIL ON NM
7.44BRL3.33%0.24BRL
Mua
2.076M15.448M1.974BBRL−1.00BRLDịch vụ Khách hàng
RNEW3RENOVA ON N2
1.89BRL3.28%0.06BRL
Theo dõi
157.4K297.486K185.24MBRL−0.21BRLCông ty dịch vụ công cộng
JALL3JALLESMACHADON NM
10.18BRL3.25%0.32BRL
Sức mua mạnh
539.8K5.495M2.906BBRL8.401.17BRLCông nghiệp Chế biến
ANIM3ANIMA ON NM
5.73BRL3.24%0.18BRL
Theo dõi
2.359M13.514M2.211BBRL−0.15BRLHỗn hợp
SEER3SER EDUCA ON NM
8.62BRL3.23%0.27BRL
Bán
329.6K2.841M1.075BBRL20.480.41BRLDịch vụ Khách hàng
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
36.54BRL3.19%1.13BRL
Sức mua mạnh
2.836M103.638M40.801BBRL8.594.12BRLCông ty dịch vụ công cộng
TRAD3TC ON NM
4.60BRL3.14%0.14BRL
Mua
2.825M12.994M1.256BBRL1013.640.00BRLDịch vụ Công nghệ
WEGE3WEG ON NM
27.00BRL3.05%0.80BRL
Bán
9.282M250.625M109.936BBRL29.200.90BRL36.987KSản xuất Chế tạo
CAMB3CAMBUCI ON
4.86BRL2.97%0.14BRL
Bán
11.4K55.404K199.538MBRL5.880.80BRLKhách hàng Lâu năm
LOGN3LOG-IN ON NM
29.61BRL2.96%0.85BRL
Mua
300.3K8.892M3.027BBRL30.980.94BRLVận chuyển
LAVV3LAVVI ON NM
5.25BRL2.94%0.15BRL
Sức mua mạnh
1.532M8.04M1.053BBRL6.120.83BRLTài chính
GETT3GETNET BR ON
1.75BRL2.94%0.05BRL
Mua
146.4K256.2K3.295BBRL6.660.26BRL1.3KCông nghệ Điện tử
UCAS3UNICASA ON NM
3.60BRL2.86%0.10BRL
Mua
192.1K691.56K231.302MBRL8.920.39BRL455Khách hàng Lâu năm
WEST3WESTWING ON NM
2.53BRL2.85%0.07BRL
Theo dõi
234.6K593.538K271.086MBRL−0.41BRLBán Lẻ
ASAI3ASSAI ON NM
15.80BRL2.80%0.43BRL
Mua
6.514M102.916M20.707BBRL46.409KBán Lẻ
AGXY3AGROGALAXY ON NM
9.95BRL2.79%0.27BRL
Mua
58.2K579.09K1.621BBRL11.680.84BRL1.6KDịch vụ Phân phối
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
6.66BRL2.78%0.18BRL
Mua
439.7K2.928M542.437MBRL6.580.99BRLTài chính
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.83BRL2.75%0.37BRL
Theo dõi
125.7K1.738M553.798MBRL9.151.47BRL6.2KDịch vụ Thương mại
RECV3PETRORECSA ON NM
27.21BRL2.72%0.72BRL
Mua
1.374M37.395M6.583BBRL10.912.44BRLNăng lượng Mỏ
SQIA3SINQIA ON EJ NM
19.46BRL2.69%0.51BRL
Sức mua mạnh
823.7K16.029M1.646BBRL73.850.26BRLDịch vụ Công nghệ
SLED3SARAIVA LIVRON N2
13.78BRL2.68%0.36BRL
Bán
1001.378K15.667MBRL0.5325.49BRL470Bán Lẻ
BBAS3BRASIL ON NM
36.37BRL2.68%0.95BRL
Sức mua mạnh
17.798M647.324M101.067BBRL84.597KTài chính
ALPK3ESTAPAR ON NM
3.90BRL2.63%0.10BRL
Bán
31.1K121.29K814.821MBRL−1.13BRLDịch vụ Khách hàng
KEPL3KEPLER WEBERON EB
18.66BRL2.58%0.47BRL
Sức mua mạnh
477K8.901M1.634BBRL3.451.76BRLSản xuất Chế tạo
WIZS3WIZ S.A. ON NM
8.90BRL2.53%0.22BRL
Mua
1.543M13.733M1.388BBRL7.381.18BRL2.518KTài chính
AURE3AUREN ON NM
14.76BRL2.50%0.36BRL
Mua
1.248M18.415MCông ty dịch vụ công cộng
HBOR3HELBOR ON NM
3.29BRL2.49%0.08BRL
Theo dõi
525.1K1.728M425.948MBRL4.220.76BRLKhách hàng Lâu năm
MODL3MODALMAIS ON N2
2.89BRL2.48%0.07BRL
Bán
9.7K28.033K1.725BBRL5.600.50BRLTài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
52.61BRL2.47%1.27BRL
Mua
4.774M251.134M69.269BBRL3.1916.07BRL37KCông nghiệp Chế biến
BRFS3BRF SA ON NM
14.27BRL2.44%0.34BRL
Theo dõi
9.318M132.974M15.022BBRL−1.13BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
RDOR3REDE D OR ON NM
33.65BRL2.44%0.80BRL
Bán
3.418M115.029M64.762BBRL41.230.80BRL67.285KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EMBR3EMBRAER ON NM
13.76BRL2.38%0.32BRL
Bán
5.583M76.819M9.873BBRL223.260.06BRL15.427KCông nghệ Điện tử
TOTS3TOTVS ON NM
26.72BRL2.30%0.60BRL
Bán
5.663M151.318M15.883BBRL42.420.62BRLDịch vụ Công nghệ
CRFB3CARREFOUR BRON NM
19.80BRL2.27%0.44BRL
Theo dõi
3.037M60.125M38.453BBRL14.861.31BRL92.118KDịch vụ Phân phối
B3SA3B3 ON NM
11.91BRL2.23%0.26BRL
Bán
33.119M394.448M70.749BBRL15.100.77BRLTài chính
ENAT3ENAUTA PART ON NM
20.26BRL2.22%0.44BRL
Bán
2.261M45.816M5.215BBRL3.615.49BRL128Năng lượng Mỏ
DOTZ3DOTZ SA ON NM
3.24BRL2.21%0.07BRL
Mua
135.9K440.316K418.657MBRL−0.62BRL452Dịch vụ Công nghệ
BBDC3BRADESCO ON N1
16.35BRL2.19%0.35BRL
Sức mua mạnh
8.627M141.058M189.367BBRL7.262.00BRL87.274KTài chính
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.59BRL2.18%0.44BRL
Mua
1.11M22.861M12.961BBRL9.112.21BRL12.164KTài chính
CEBR3CEB ON
13.95BRL2.12%0.29BRL
Mua
80011.16K892.858MBRL0.1717.35BRLCông ty dịch vụ công cộng
PTNT3PETTENATI ON
11.60BRL2.11%0.24BRL
Bán
5.3K61.48K345.303MBRL7.751.47BRL1.745KCông nghiệp Chế biến
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.43BRL2.10%0.05BRL
Theo dõi
6.585M16.002M815.546MBRL−0.25BRLBán Lẻ
BRKM3BRASKEM ON N1
41.35BRL2.10%0.85BRL
Mua
7.1K293.585K32.896BBRL2.3117.56BRLCông nghiệp Chế biến
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
14.89BRL2.06%0.30BRL
Mua
1.197M17.816M2.223BBRL4.143.53BRL17KSản xuất Chế tạo
VIIA3VIA ON NM
2.98BRL2.05%0.06BRL
Theo dõi
62.826M187.221M4.667BBRL−0.19BRLBán Lẻ
MNDL3MUNDIAL ON
19.90BRL2.05%0.40BRL
Bán
2K39.8K48.35MBRL−230.95BRLKhách hàng Lâu năm
RADL3RAIADROGASILON NM
18.56BRL2.03%0.37BRL
Bán
5.872M108.99M29.962BBRL41.980.44BRL50.573KBán Lẻ
TAEE3TAESA ON ED N2
13.63BRL2.02%0.27BRL
Theo dõi
43.3K590.179K2.086.43BRL701Công ty dịch vụ công cộng
CSNA3SID NACIONALON
18.77BRL2.01%0.37BRL
Bán
7.909M148.459M25.394BBRL3.066.01BRL35.179KKhoáng sản phi năng lượng
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
1.53BRL2.00%0.03BRL
Bán
1.246M1.907M260.26MBRL24.670.06BRL3.631KVận chuyển
AMBP3AMBIPAR ON NM
30.22BRL1.99%0.59BRL
Bán
1.291M39.008M3.346BBRL23.211.28BRLDịch vụ Thương mại
BRSR3BANRISUL ON N1
11.35BRL1.89%0.21BRL
Bán
6.2K70.37K4.314BBRL4.802.32BRL9.002KTài chính
LLIS3LE LIS BLANCON NM
1.65BRL1.85%0.03BRL
Theo dõi
287.3K474.045K111.538MBRL−11.68BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BIOM3BIOMM ON MA
10.49BRL1.84%0.19BRL
Bán
2.3K24.127K757.342MBRL−1.19BRL148Công nghệ Sức khỏe
VBBR3VIBRA ON NM
20.00BRL1.83%0.36BRL
Bán
12.361M247.22M22.339BBRL9.092.18BRL3.38KDịch vụ Phân phối
MELK3MELNICK ON NM
3.90BRL1.83%0.07BRL
Mua
186.1K725.79K774.366MBRL9.380.41BRLDịch vụ Công nghiệp
CSMG3COPASA ON NM
12.85BRL1.82%0.23BRL
Bán
1.005M12.91M4.785BBRL9.861.28BRLCông ty dịch vụ công cộng
CIEL3CIELO ON EJ NM
3.38BRL1.81%0.06BRL
Mua
26.714M90.292M8.97BBRL9.860.34BRLDịch vụ Thương mại
CLSC3CELESC ON N2
56.50BRL1.80%1.00BRL
Bán
1.1K62.15K2.185BBRL2.9318.95BRL3.747KCông ty dịch vụ công cộng
RAPT3RANDON PART ON N1
9.05BRL1.80%0.16BRL
Bán
17.4K157.47K3.092BBRL4.202.12BRL15.433KSản xuất Chế tạo