Chứng khoán Brazil được giao dịch tích cực nhất

Bạn có thể tìm thấy Chứng khoán Brazil hoạt động tích cực nhất trên thị trường bên dưới. Các công ty được sắp xếp theo khối lượng hàng ngày và được cung cấp các số liệu thống kê khác để giúp bạn tìm hiểu lý do tại sao các cổ phiếu này lại phổ biến đến vậy.
Khối lượng * Giá
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VALE3VALE ON NM
737.919 M BRL61.23 BRL+0.62%12.052 M0.78261.563 B BRL6.848.96 BRL−50.29%11.49%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
B3SA3B3 ON NM
266.811 M BRL10.42 BRL−0.38%25.606 M0.6156.05 B BRL14.920.70 BRL−1.94%3.89%Tài chính
Mua
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
262.873 M BRL10.84 BRL−2.17%24.25 M1.107.4 B BRL27.690.39 BRL0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BBAS3BRASIL ON EDJ NM
261.233 M BRL26.40 BRL+0.49%9.895 M0.70150.233 B BRL4.785.53 BRL8.68%Tài chính
Mua
WEGE3WEG ON NM
222.24 M BRL40.45 BRL+1.61%5.494 M0.78167.043 B BRL29.501.37 BRL+25.88%1.64%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
RAIL3RUMO S.A. ON NM
220.907 M BRL19.55 BRL+0.05%11.3 M0.9236.227 B BRL35.740.55 BRL+55.13%0.47%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RENT3LOCALIZA ON NM
203.907 M BRL39.71 BRL−0.75%5.135 M0.6842.635 B BRL21.071.88 BRL−6.44%3.80%Tài chính
Sức mua mạnh
PETR3PETROBRAS ON EDJ N2
183.996 M BRL38.21 BRL+1.51%4.815 M0.36481.404 B BRL4.518.48 BRL−39.21%19.21%Năng lượng Mỏ
Mua
ELET3ELETROBRAS ON N1
167.928 M BRL34.65 BRL−1.14%4.846 M0.7681.858 B BRL18.191.91 BRL+111.29%1.15%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EMBR3EMBRAER ON NM
148.362 M BRL36.34 BRL−2.34%4.083 M0.6227.336 B BRL20.621.76 BRL0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
LREN3LOJAS RENNERON NM
138.137 M BRL12.56 BRL−0.55%10.998 M0.9412.126 B BRL11.271.11 BRL−5.39%5.40%Bán Lẻ
Mua
ABEV3AMBEV S/A ON
131.178 M BRL11.27 BRL+0.63%11.64 M0.41176.438 B BRL12.310.92 BRL−1.58%5.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CCRO3CCR SA ON NM
124.309 M BRL11.96 BRL+2.84%10.394 M1.4623.493 B BRL17.060.70 BRL+8.10%3.63%Vận chuyển
Mua
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
120.174 M BRL48.35 BRL−0.78%2.486 M0.3662.963 B BRL6.917.00 BRL−49.66%2.39%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JBSS3JBS ON NM
116.737 M BRL29.50 BRL+0.31%3.957 M0.5965.235 B BRL32.110.92 BRL−76.99%6.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PRIO3PETRORIO ON NM
114.786 M BRL41.17 BRL−0.34%2.788 M0.2735.237 B BRL6.856.01 BRL+45.65%0.18%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SBSP3SABESP ON NM
103.161 M BRL72.08 BRL−0.06%1.431 M0.3549.295 B BRL13.695.27 BRL+24.43%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HAPV3HAPVIDA ON NM
101.69 M BRL3.66 BRL−1.08%27.784 M0.5627.877 B BRL−0.04 BRL+67.91%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
97.051 M BRL10.850 BRL−1.81%8.945 M0.9414.938 B BRL21.040.52 BRL−35.32%0.79%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CIEL3CIELO ON NM
94.363 M BRL5.63 BRL−0.18%16.761 M0.5315.238 B BRL7.310.77 BRL+48.18%6.42%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BRFS3BRF SA ON NM
93.238 M BRL20.37 BRL+1.75%4.577 M0.5833.602 B BRL−0.75 BRL+69.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RADL3RAIADROGASILON NM
87.758 M BRL24.64 BRL−0.52%3.562 M0.6442.437 B BRL39.710.62 BRL−0.42%1.03%Bán Lẻ
Mua
RDOR3REDE D OR ON NM
87.197 M BRL25.930 BRL−0.84%3.363 M0.6258.847 B BRL22.861.13 BRL+106.29%1.92%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EQTL3EQUATORIAL ON NM
81.967 M BRL28.93 BRL−0.07%2.833 M0.4432.872 B BRL15.311.89 BRL+119.40%1.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CSNA3SID NACIONALON
74.962 M BRL13.01 BRL+2.04%5.762 M0.7716.813 B BRL935.970.01 BRL11.44%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MULT3MULTIPLAN ON N2
74.22 M BRL22.15 BRL−1.64%3.351 M1.0913.343 B BRL12.061.84 BRL+35.26%4.27%Tài chính
Sức mua mạnh
CEAB3CEA MODAS ON NM
67.807 M BRL9.39 BRL+0.11%7.221 M3.162.891 B BRL14.470.65 BRL+647.47%0.00%Bán Lẻ
Mua
TOTS3TOTVS ON NM
64.057 M BRL29.63 BRL+0.68%2.162 M0.4917.896 B BRL23.681.25 BRL+50.10%1.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ARZZ3AREZZO CO ON NM
60.152 M BRL50.06 BRL+0.30%1.202 M0.595.512 B BRL13.913.60 BRL+4.06%5.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CYRE3CYRELA REALTON NM
59.874 M BRL18.80 BRL−0.27%3.185 M0.597.248 B BRL6.742.79 BRL+30.06%4.93%Tài chính
Sức mua mạnh
CSAN3COSAN ON NM
58.99 M BRL12.71 BRL−0.47%4.641 M0.5023.854 B BRL13.180.96 BRL3.36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
56.081 M BRL32.63 BRL+0.18%1.719 M0.4665.032 B BRL7.974.09 BRL+22.02%8.80%Tài chính
Theo dõi
MRFG3MARFRIG ON NM
53.906 M BRL11.14 BRL+2.39%4.839 M0.839.891 B BRL−1.28 BRL−125.08%20.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AALOS3ALLOS ON NM
53.581 M BRL20.67 BRL+0.29%2.592 M0.6211.177 B BRL22.930.90 BRL−90.09%5.43%Tài chính
Sức mua mạnh
SMTO3SAO MARTINHOON NM
52.923 M BRL32.63 BRL+2.74%1.622 M0.7311.001 B BRL11.292.89 BRL−8.11%3.91%Công nghiệp Chế biến
Mua
COGN3COGNA ON ON NM
52.546 M BRL1.64 BRL0.00%32.04 M0.882.981 B BRL−0.30 BRL−20.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
RRRP33R PETROLEUMON NM
51.938 M BRL25.680 BRL−0.43%2.023 M0.676.201 B BRL38.480.67 BRL−69.77%1.49%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
RECV3PETRORECSA ON NM
51.728 M BRL18.850 BRL+5.13%2.744 M1.145.26 B BRL8.922.11 BRL−36.13%3.38%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
YDUQ3YDUQS PART ON NM
47.645 M BRL11.11 BRL+0.18%4.289 M0.803.272 B BRL21.010.53 BRL+836.11%4.95%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
STBP3SANTOS BRP ON NM
44.592 M BRL13.18 BRL+4.35%3.383 M0.7810.909 B BRL18.920.70 BRL+58.53%4.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TIMS3TIM ON NM
42.62 M BRL15.77 BRL+0.57%2.703 M0.5837.958 B BRL13.451.17 BRL+76.19%7.67%Truyền thông
Mua
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
40.237 M BRL5.890 BRL+1.20%6.831 M0.724.567 B BRL−2.11 BRL−588.30%1.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HYPE3HYPERA ON NM
38.964 M BRL28.79 BRL−2.11%1.353 M0.4718.594 B BRL10.802.67 BRL+1.12%3.09%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VAMO3VAMOS ON NM
38.334 M BRL7.430 BRL+2.06%5.159 M0.887.981 B BRL13.240.56 BRL−21.77%4.38%Tài chính
Mua
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
36.83 M BRL20.32 BRL+0.20%1.813 M0.614.79 B BRL13.061.56 BRL+3.84%1.84%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ENEV3ENEVA ON NM
36.705 M BRL12.38 BRL0.00%2.965 M0.5819.612 B BRL−0.04 BRL−113.60%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
UGPA3ULTRAPAR ON NM
35.393 M BRL21.48 BRL−0.88%1.648 M0.4323.635 B BRL9.112.36 BRL+61.09%3.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BBDC3BRADESCO ON EJ N1
34.743 M BRL11.14 BRL+0.91%3.119 M0.33124.583 B BRL9.131.22 BRL2.97%Tài chính
GGPS3GPS ON NM
34.707 M BRL17.080 BRL−0.18%2.032 M0.9011.547 B BRL17.410.98 BRL+20.71%1.87%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
VBBR3VIBRA ON NM
34.428 M BRL20.57 BRL+0.44%1.674 M0.2721.891 B BRL4.224.87 BRL+322.40%7.03%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SMFT3SMART FIT ON NM
34.302 M BRL21.72 BRL+1.16%1.579 M0.6812.587 B BRL12.641.72 BRL+1140.26%2.11%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
EGIE3ENGIE BRASILON NM
32.698 M BRL43.86 BRL−0.32%745.5 K0.6335.901 B BRL8.465.19 BRL+45.92%5.31%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ANIM3ANIMA ON NM
31.498 M BRL3.10 BRL−0.32%10.161 M1.991.239 B BRL−0.49 BRL−111.58%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
PSSA3PORTO SEGUROON NM
30.79 M BRL29.38 BRL+0.24%1.048 M0.7618.853 B BRL7.344.00 BRL+99.66%6.16%Tài chính
Mua
AESB3AES BRASIL ON NM
30.717 M BRL11.390 BRL+0.35%2.697 M0.616.942 B BRL581.120.02 BRL−91.50%0.66%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
VIVT3TELEF BRASILON
30.471 M BRL44.36 BRL+0.11%686.9 K0.3472.709 B BRL14.443.07 BRL+23.08%3.33%Truyền thông
Mua
NTCO3GRUPO NATURAON NM
29.348 M BRL14.95 BRL−1.12%1.963 M0.2620.966 B BRL−2.61 BRL−25.00%4.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BEEF3MINERVA ON NM
28.552 M BRL6.56 BRL+1.39%4.353 M0.583.78 B BRL38.360.17 BRL−84.81%8.51%Dịch vụ Phân phối
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON N2
28.108 M BRL5.170 BRL+1.97%5.437 M0.6327.658 B BRL7.850.66 BRL+32.43%9.92%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CXSE3CAIXA SEGURION NM
27.936 M BRL14.500 BRL+1.61%1.927 M0.8442.81 B BRL12.091.20 BRL+11.17%7.36%Tài chính
Mua
CRFB3CARREFOUR BRON NM
27.701 M BRL8.85 BRL−1.99%3.13 M0.6919.038 B BRL−0.31 BRL−149.55%3.86%Dịch vụ Phân phối
Mua
MRVE3MRV ON NM
24.626 M BRL6.71 BRL−2.19%3.67 M0.383.861 B BRL−0.36 BRL+28.22%0.00%Tài chính
Mua
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
23.435 M BRL2.98 BRL+1.02%7.864 M0.721.446 B BRL−9.60 BRL−223.73%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
INTB3INTELBRAS ON NM
23.198 M BRL22.420 BRL−3.11%1.035 M1.217.581 B BRL12.971.73 BRL+10.43%2.53%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DIRR3DIRECIONAL ON NM
23.079 M BRL25.24 BRL−0.51%914.4 K0.404.275 B BRL9.992.53 BRL+57.80%1.85%Tài chính
Sức mua mạnh
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
22.178 M BRL6.060 BRL+6.32%3.66 M1.12540.267 M BRL−26.02 BRL−7917.01%0.00%Bán Lẻ
Bán
KEPL3KEPLER WEBERON NM
20.83 M BRL9.07 BRL−5.03%2.297 M2.951.716 B BRL6.511.39 BRL−52.57%8.88%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CURY3CURY S/A ON NM
20.478 M BRL19.03 BRL+1.82%1.076 M0.725.455 B BRL10.391.83 BRL+47.87%6.80%Tài chính
Sức mua mạnh
ENAT3ENAUTA PART ON NM
19.817 M BRL20.43 BRL−0.24%970 K0.585.389 B BRL132.920.15 BRL−93.25%0.73%Năng lượng Mỏ
Mua
PETZ3PETZ ON NM
18.049 M BRL3.42 BRL+0.88%5.278 M0.681.568 B BRL164.420.02 BRL−80.90%0.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CPLE3COPEL ON N2
17.086 M BRL8.06 BRL−1.47%2.12 M0.3626.051 B BRL10.880.74 BRL+88.74%4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
16.527 M BRL17.78 BRL+0.62%929.5 K0.527.769 B BRL13.041.36 BRL−40.87%5.01%Công nghiệp Chế biến
Mua
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
15.922 M BRL32.52 BRL+0.25%489.6 K0.4337.379 B BRL6.684.87 BRL+0.31%10.90%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TEND3TENDA ON NM
14.934 M BRL10.59 BRL−1.94%1.41 M0.901.242 B BRL−0.45 BRL+91.52%0.00%Tài chính
Mua
IRBR3IRB(RE) ON NM
14.887 M BRL31.38 BRL+1.26%474.4 K0.652.536 B BRL18.671.68 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
14.552 M BRL6.16 BRL+0.49%2.362 M0.544.264 B BRL6.230.99 BRL+100.91%3.17%Vận chuyển
Mua
ONCO3ONCOCLINICASON NM
14.507 M BRL5.730 BRL−3.21%2.532 M0.482.955 B BRL14.500.40 BRL+122.90%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
FLRY3FLEURY ON NM
14.414 M BRL14.10 BRL−0.28%1.022 M0.567.723 B BRL14.820.95 BRL+16.60%4.12%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AAURE3AUREN ON NM
13.366 M BRL12.200 BRL+0.08%1.096 M0.2512.19 B BRL−0.29 BRL−110.10%3.28%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CVCB3CVC BRASIL ON NM
12.289 M BRL1.91 BRL+1.06%6.434 M0.61993.351 M BRL−0.98 BRL+31.36%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MOVI3MOVIDA ON NM
12.131 M BRL6.00 BRL+1.69%2.022 M0.54779.65 M BRL−1.74 BRL−297.05%9.68%Tài chính
Sức mua mạnh
LWSA3LWSA ON NM
12.009 M BRL4.08 BRL+0.74%2.943 M0.312.416 B BRL−0.12 BRL−342.94%1.29%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SSRNA3SERENA ON NM
10.949 M BRL8.260 BRL+0.12%1.326 M0.795.138 B BRL14.400.57 BRL+1183.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CBAV3CBA ON NM
10.497 M BRL6.460 BRL+0.78%1.625 M0.514.173 B BRL−1.64 BRL−285.26%5.39%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MDIA3M.DIASBRANCOON EJ NM
9.963 M BRL30.74 BRL+0.13%324.1 K0.5110.366 B BRL10.672.88 BRL+89.08%2.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CSMG3COPASA ON NM
9.777 M BRL19.78 BRL+0.30%494.3 K0.507.477 B BRL5.383.67 BRL+37.46%9.08%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
TUPY3TUPY ON NM
9.651 M BRL22.10 BRL−1.78%436.7 K0.693.244 B BRL6.753.27 BRL−17.31%2.64%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMBP3AMBIPAR ON NM
9.4 M BRL8.91 BRL−2.94%1.055 M0.921.533 B BRL−1.36 BRL−87.81%1.46%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GMAT3GRUPO MATEUSON EJ NM
8.633 M BRL7.170 BRL−0.97%1.204 M0.3615.996 B BRL12.960.55 BRL+11.85%0.60%Bán Lẻ
Mua
MILS3MILLS ON NM
8.21 M BRL10.53 BRL+0.96%779.7 K0.672.468 B BRL8.501.24 BRL+9.22%2.87%Tài chính
Sức mua mạnh
SBFG3GRUPO SBF ON NM
7.867 M BRL11.42 BRL−0.44%688.5 K0.462.796 B BRL13.960.82 BRL+8.40%1.51%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EZTC3EZTEC ON NM
7.839 M BRL13.00 BRL+0.08%603 K0.362.849 B BRL11.171.16 BRL−3.10%2.13%Tài chính
Theo dõi
NEOE3NEOENERGIA ON NM
7.792 M BRL17.90 BRL+0.96%435.3 K0.4121.521 B BRL4.973.60 BRL−7.34%5.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
7.583 M BRL11.53 BRL+1.86%657.7 K0.571.725 B BRL17.800.65 BRL−4.17%0.77%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GUAR3GUARARAPES ON NM
7.12 M BRL6.57 BRL−0.15%1.084 M0.803.285 B BRL134.360.05 BRL1.83%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
JHSF3JHSF PART ON NM
7.091 M BRL3.79 BRL−0.26%1.871 M0.452.563 B BRL5.190.73 BRL−12.58%8.36%Tài chính
Sức mua mạnh
AMER3AMERICANAS ON NM
7.081 M BRL0.40 BRL−2.44%17.702 M0.99367.76 M BRL−18.92 BRL−43997.91%0.00%Bán Lẻ
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
7.078 M BRL3.73 BRL−0.27%1.898 M0.67729.572 M BRL3.78%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
JALL3JALLESMACHADON NM
7.052 M BRL6.330 BRL−5.52%1.114 M2.622.034 B BRL88.160.07 BRL−97.54%6.59%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CLSA3CLEARSALE ON NM
6.588 M BRL6.740 BRL−5.34%977.4 K0.371.338 B BRL−0.10 BRL−26.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi