Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu Brazil có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PDGR3PDG REALT ON NM
0.32 BRL0.00%235.4K0.1224.707M BRL−754.67 BRL−166.01%0.00%Tài chính
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
0.460 BRL+2.22%4.271M0.33174.997M BRL−3.62 BRL−659.03%0.00%Vận chuyển
AMER3AMERICANAS ON NM
0.52 BRL+4.00%6.344M0.22448.488M BRL0.00%Bán Lẻ
AERI3AERIS ON NM
0.640 BRL−3.03%4.163M0.81819.987M BRL−0.14 BRL−10.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TRAD3TC ON NM
0.780 BRL−1.27%177.9K0.20221.316M BRL−0.37 BRL−386.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
KRSA3KORA SAUDE ON NM
0.930 BRL+4.49%94.7K0.34688.28M BRL0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SGPS3SPRINGS ON NM
0.98 BRL0.00%85K0.2849M BRL0.00%Khách hàng Lâu năm
ESPA3ESPACOLASER ON NM
1.010 BRL+2.02%85.4K0.07357.809M BRL−0.06 BRL−43.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
OIBR3OI ON N1
1.05 BRL+0.96%9.011M0.1931.633M BRL−37.95 BRL−563.46%0.00%Truyền thông
Theo dõi
NGRD3NEOGRID ON NM
1.07 BRL0.00%30.2K0.07253.307M BRL27.790.04 BRL+450.00%1.38%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
WEST3WESTWING ON NM
1.220 BRL+0.83%11K0.22134.073M BRL−0.56 BRL−41.41%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
IFCM3INFRACOMM ON NM
1.380 BRL+1.47%1.591M0.27866.776M BRL−0.69 BRL+7.43%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
AZEV3AZEVEDO ON
1.46 BRL−0.68%83K0.22244.473M BRL0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
1.49 BRL+4.93%4.5K0.462.916M BRL−2.77 BRL−64.27%0.00%Công nghiệp Chế biến
ENJU3ENJOEI ON NM
1.690 BRL+1.20%132.7K0.38338.393M BRL−0.22 BRL+53.46%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
RCSL3RECRUSUL ON
1.72 BRL+0.58%196.1K0.05150.804M BRL−0.33 BRL−389.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
AGXY3AGROGALAXY ON NM
1.750 BRL+3.55%41.8K0.13282.956M BRL−1.51 BRL−213.76%2.35%Dịch vụ Phân phối
Mua
JFEN3JOAO FORTES ON
1.90 BRL+3.26%3.5K0.4738.715M BRL−1.16 BRL+84.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
ATOM3ATOMPAR ON
1.93 BRL+1.05%1.9K0.1045.467M BRL−0.02 BRL−105.31%16.77%Dịch vụ Thương mại
LUPA3LUPATECH ON NM
1.98 BRL+2.59%54.8K0.3679.226M BRL0.00%Sản xuất Chế tạo
MEAL3IMC S/A ON NM
1.99 BRL+2.58%861.6K0.95553.759M BRL4.900.41 BRL0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.00 BRL+1.01%7.7K0.06288.18M BRL11.980.17 BRL+78.89%1.05%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SHOW3TIME FOR FUNON NM
2.01 BRL−0.50%150.4K0.68136.174M BRL8.610.23 BRL0.00%Dịch vụ Khách hàng
MLAS3MULTILASER ON NM
2.100 BRL+1.94%289.1K0.151.674B BRL−0.88 BRL−260.62%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
2.14 BRL+1.42%38.753M0.2515.454B BRL−0.06 BRL−6.80%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.28 BRL0.00%205.3K0.33155.95M BRL−8.72 BRL−171.87%0.00%Bán Lẻ
QUAL3QUALICORP ON NM
2.38 BRL+3.03%895.3K0.14641.3M BRL−0.37 BRL−146.37%3.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MBLY3MOBLY ON NM
2.440 BRL+2.09%216K0.23254.511M BRL−0.76 BRL+9.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
COGN3COGNA ON ON NM
2.50 BRL+5.04%14.069M0.454.325B BRL−0.16 BRL−15.05%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
UCAS3UNICASA ON NM
2.65 BRL+1.53%2.4K0.09172.485M BRL12.860.21 BRL−63.80%7.70%Khách hàng Lâu năm
TCSA3TECNISA ON NM
2.85 BRL+0.71%13.7K0.20208.342M BRL12.700.22 BRL0.00%Tài chính
Bán
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
2.900 BRL+2.11%257.1K0.201.668B BRL−0.04 BRL−110.82%8.74%Bán Lẻ
Mua
HBOR3HELBOR ON NM
2.99 BRL+3.10%331.9K0.74384.813M BRL9.800.31 BRL−24.81%3.15%Tài chính
Theo dõi
CVCB3CVC BRASIL ON NM
3.26 BRL+3.16%4.929M0.351.661B BRL−1.58 BRL+21.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TECN3TECHNOS ON NM
3.30 BRL0.00%18.3K0.14220.777M BRL4.700.70 BRL+65.18%2.49%Khách hàng Lâu năm
BRIT3BRISANET ON NM
3.42 BRL+0.29%16.2K0.021.531B BRL11.590.30 BRL+314.47%0.95%Truyền thông
Theo dõi
VIVR3VIVER ON NM
3.47 BRL+0.29%38.5K0.2394.62M BRL−4.61 BRL+32.04%0.00%Khách hàng Lâu năm
INEP3INEPAR ON
3.65 BRL−0.27%10.7K0.34155.619M BRL−4.40 BRL−112.77%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
3.66 BRL+4.57%5.401M0.67944.927M BRL−8.41 BRL−382.19%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
PMAM3PARANAPANEMAON NM
3.72 BRL−1.33%9.8K0.37213.418M BRL−73.21 BRL−256.91%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HAPV3HAPVIDA ON NM
3.74 BRL+4.47%10.829M0.1726.973B BRL−0.14 BRL−700.57%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
PDTC3PADTEC ON NM
3.74 BRL+3.89%136K1.35285.173M BRL12.940.29 BRL+921.20%0.00%Công nghệ Điện tử
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
3.83 BRL+0.79%3.3K0.05157.725M BRL−1.39 BRL−2109.52%19.33%Vận chuyển
RSID3ROSSI RESID ON NM
3.85 BRL−1.03%30.6K0.4489.945M BRL−17.03 BRL+21.34%0.00%Tài chính
HBSA3HIDROVIAS ON NM
3.850 BRL+1.85%229.2K0.062.874B BRL56.620.07 BRL0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LVTC3WDC NETWORKSON NM
3.870 BRL−1.28%2.9K0.14253.479M BRL−0.01 BRL−101.03%0.35%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CBAV3CBA ON NM
3.950 BRL+2.07%401.5K0.092.52B BRL−0.65 BRL−125.46%8.93%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CLSA3CLEARSALE ON NM
3.970 BRL+1.53%188.8K0.19734.791M BRL−0.15 BRL+68.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PETZ3PETZ ON NM
3.99 BRL+3.37%4.12M0.291.785B BRL57.490.07 BRL−49.78%0.72%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
FIQE3UNIFIQUE ON NM
4.000 BRL0.00%35.2K0.141.448B BRL10.920.37 BRL+7.96%3.87%Truyền thông
Mua
RDNI3RNI ON NM
4.29 BRL+2.14%1K0.19177.253M BRL−1.22 BRL−398.14%3.43%Tài chính
JHSF3JHSF PART ON NM
4.35 BRL+1.40%902.4K0.212.894B BRL7.600.57 BRL−51.03%10.92%Tài chính
Sức mua mạnh
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
4.470 BRL+3.71%175.6K0.341.571B BRL21.590.21 BRL+66.80%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SYNE3SYN PROP TECON NM
4.60 BRL−1.92%18.6K0.07715.902M BRL−0.26 BRL−195.47%0.00%Tài chính
Theo dõi
ALPK3ESTAPAR ON NM
4.650 BRL+1.75%6.1K0.06991.8M BRL−0.53 BRL+36.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TRIS3TRISUL ON NM
4.66 BRL+2.19%95.7K0.23836.763M BRL7.950.59 BRL+85.47%3.01%Khách hàng Lâu năm
Mua
MELK3MELNICK ON NM
4.77 BRL0.00%124.1K0.73956.311M BRL15.200.31 BRL−42.84%11.75%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LIGT3LIGHT S/A ON NM
4.82 BRL−4.74%793.5K0.691.885B BRL0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ANIM3ANIMA ON NM
4.83 BRL+2.77%1.828M0.351.873B BRL−0.24 BRL+74.75%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
HBRE3HBR REALTY ON NM
4.930 BRL+3.57%470.8K1.91491.18M BRL−0.19 BRL−110.75%0.00%Tài chính
Theo dõi
NINJ3GETNINJAS ON NM
5.050 BRL−0.39%2K0.10257.541M BRL86.030.06 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
OSXB3OSX BRASIL ON NM
5.15 BRL+1.98%5000.0515.898M BRL−114.26 BRL−2548.88%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.35 BRL+3.08%295.2K0.28548.971M BRL6.550.82 BRL+137.02%16.89%Tài chính
Theo dõi
CIEL3CIELO ON NM
5.40 BRL−0.55%1.247M0.0414.671B BRL7.010.77 BRL+48.18%5.22%Dịch vụ Thương mại
Mua
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
5.41 BRL+4.44%416.8K0.171.01B BRL−0.19 BRL−1412.84%2.69%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PFRM3PROFARMA ON NM
5.43 BRL+1.69%127.4K0.68654.742M BRL14.300.38 BRL−46.69%6.14%Dịch vụ Phân phối
OPCT3OCEANPACT ON NM
5.470 BRL0.00%113.4K0.161.083B BRL13.270.41 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
LWSA3LWSA ON NM
5.56 BRL+0.72%855.2K0.133.293B BRL−0.02 BRL−329.85%0.95%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NUTR3NUTRIPLANT ON MA
5.71 BRL+1.96%2000.0475.89M BRL19.760.29 BRL−56.03%0.00%Công nghiệp Chế biến
GUAR3GUARARAPES ON NM
5.80 BRL+1.93%364.7K0.192.84B BRL−0.32 BRL−163.61%9.67%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PTBL3PORTOBELLO ON NM
5.89 BRL+2.26%190.9K0.41774.398M BRL−0.29 BRL−120.25%8.62%Sản xuất Chế tạo
DMVF3D1000VFARMA ON NM
5.97 BRL0.00%1.8K0.02302.099M BRL20.050.30 BRL−35.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SEER3SER EDUCA ON NM
6.27 BRL+3.29%112.8K0.10781.34M BRL−1.24 BRL−70.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
CMIN3CSNMINERACAOON N2
6.310 BRL+2.10%781K0.1333.713B BRL11.230.56 BRL+11.12%10.39%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MATD3MATER DEI ON NM
6.350 BRL+2.58%75.1K0.182.198B BRL23.820.27 BRL−4.92%1.04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
WIZC3WIZ CO ON NM
6.350 BRL+1.28%46.1K0.151.003B BRL10.440.61 BRL−37.70%7.10%Tài chính
Mua
GRND3GRENDENE ON NM
6.51 BRL+2.20%139.2K0.115.747B BRL11.360.57 BRL−13.22%21.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
POMO3MARCOPOLO ON N2
6.70 BRL+0.30%368.3K0.727.207B BRL7.950.84 BRL+207.18%3.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BEEF3MINERVA ON NM
6.80 BRL+2.56%2.696M0.273.873B BRL10.920.62 BRL−56.24%8.31%Dịch vụ Phân phối
Mua
BAHI3BAHEMA ON MA
6.80 BRL+4.29%5.4K2.89178.192M BRL−3.20 BRL+27.65%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ALLD3ALLIED ON NM
6.960 BRL+0.72%9.5K0.69644.154M BRL13.97%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
7.020 BRL+2.18%1.883M0.185.391B BRL18.160.39 BRL−9.25%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DOTZ3DOTZ SA ON NM
7.140 BRL−1.38%4.2K0.4295.887M BRL−6.39 BRL+5.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VITT3VITTIA ON NM
7.340 BRL−0.27%26.9K0.051.053B BRL8.220.89 BRL+6.49%4.06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ETER3ETERNIT ON NM
7.39 BRL+1.79%47.3K0.21448.427M BRL7.840.94 BRL−67.07%4.63%Khoáng sản phi năng lượng
DASA3DASA ON NM
7.41 BRL+5.11%65.7K0.285.307B BRL−1.31 BRL−114.53%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
JALL3JALLESMACHADON NM
7.580 BRL+2.02%130.2K0.242.255B BRL105.570.07 BRL−97.54%5.94%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GFSA3GAFISA ON NM
7.68 BRL+3.92%1.103M0.20509.814M BRL−3.74 BRL−358.59%0.00%Tài chính
DXCO3DEXCO ON NM
7.75 BRL+2.24%568.8K0.166.019B BRL7.661.01 BRL−28.61%2.41%Sản xuất Chế tạo
Mua
EQPA3EQTL PARA ON
7.87 BRL−1.13%5000.1717.584B BRL8.240.96 BRL+52.54%1.87%Công ty dịch vụ công cộng
MRVE3MRV ON NM
7.92 BRL+3.66%4.912M0.224.3B BRL−0.50 BRL−156.28%5.18%Tài chính
Mua
CASH3MELIUZ ON NM
7.970 BRL+1.27%312.8K0.12683.584M BRL−0.22 BRL+77.93%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
8.030 BRL−0.74%673.5K0.1217.874B BRL15.520.52 BRL+20.24%0.00%Bán Lẻ
Mua
LAVV3LAVVI ON NM
8.040 BRL+0.50%181.3K0.261.583B BRL8.940.90 BRL+68.87%8.25%Tài chính
Mua
POSI3POSITIVO TECON NM
8.04 BRL+3.74%227.9K0.251.083B BRL5.901.36 BRL−7.91%6.63%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EVEN3EVEN ON NM
8.09 BRL+1.76%74.1K0.111.527B BRL10.850.75 BRL+6.51%6.33%Tài chính
Theo dõi
MOVI3MOVIDA ON NM
8.42 BRL+3.57%912.6K0.221.074B BRL−0.12 BRL−105.54%7.03%Tài chính
Sức mua mạnh
CAML3CAMIL ON EDJ NM
8.57 BRL+0.47%84.9K0.162.917B BRL11.250.76 BRL−42.36%3.38%Công nghiệp Chế biến
Mua
VVEO3VIVEO ON NM
8.580 BRL+3.25%169K0.092.683B BRL15.100.57 BRL−41.83%3.33%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BHIA3CASAS BAHIA ON NM
8.610 BRL+3.24%1.555M0.24790.495M BRL−13.02 BRL−4961.78%0.00%Bán Lẻ
Bán