Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Brazil

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
3.40BRL−1.45%−0.05BRL
Bán
3K10.2K7.085MBRL−3.99BRLCông nghiệp Chế biến
TCNO3TECNOSOLO ON
1.67BRL−1.18%−0.02BRL
Mua
1.1K1.837K9.268MBRL−0.10BRLDịch vụ Công nghiệp
BLUT3B TECH EQI ON
1.02BRL5.15%0.05BRL
Bán
248.2K253.164K13.318MBRLKhoáng sản phi năng lượng
BDLL3BARDELLA ON
10.11BRL0.00%0.00BRL
Bán Mạnh
2002.022K15.074MBRL−10.91BRL137Dịch vụ Công nghiệp
SLED3SARAIVA LIVRON N2
13.76BRL2.53%0.34BRL
Bán
2002.752K15.667MBRL0.5325.49BRL470Bán Lẻ
OSXB3OSX BRASIL ON NM
6.36BRL−0.78%−0.05BRL
Bán
7.5K47.7K20.179MBRL0.1638.93BRLDịch vụ Công nghiệp
HAGA3HAGA S/A ON
3.15BRL0.96%0.03BRL
Bán
6K18.9K25.149MBRL4.630.67BRLKhách hàng Lâu năm
TXRX3TEX RENAUX ON
27.29BRL−1.34%−0.37BRL
Bán
3008.187K25.666MBRL−5.12BRLCông nghiệp Chế biến
IGBR3IGB S/A ON
29.50BRL7.23%1.99BRL
Bán
1.5K44.25K34.401MBRLKhách hàng Lâu năm
MNDL3MUNDIAL ON
19.90BRL2.05%0.40BRL
Bán
2K39.8K48.35MBRL−230.95BRLKhách hàng Lâu năm
MNPR3MINUPAR ON
6.93BRL1.32%0.09BRL
Bán
6.1K42.273K48.565MBRL1.444.76BRL2.822KCông nghiệp Chế biến
GSHP3GENERALSHOPPON
25.75BRL−0.58%−0.15BRL
Bán
1002.575K48.571MBRL−136.77BRL163Tài chính
ATMP3ATMASA ON NM
1.90BRL0.00%0.00BRL
Bán
24.7K46.93K50.745MBRL−5.22BRLDịch vụ Thương mại
CEDO3CEDRO ON N1
6.99BRL−0.14%−0.01BRL
Theo dõi
2.4K16.776K59.225MBRL45.690.15BRLCông nghiệp Chế biến
RSID3ROSSI RESID ON NM
2.63BRL−0.75%−0.02BRL
Bán
310.5K816.615K61.274MBRL−11.73BRLTài chính
ATOM3ATOMPAR ON
2.63BRL−9.31%−0.27BRL
Theo dõi
121.3K319.019K69.034MBRL11.370.25BRLTài chính
PDGR3PDG REALT ON NM
1.35BRL−7.53%−0.11BRL
Bán
1.276M1.723M81.953MBRL−2.15BRLKhách hàng Lâu năm
PLAS3PLASCAR PARTON
8.03BRL−0.86%−0.07BRL
Bán
3002.409K99.403MBRL−9.84BRL1.872KSản xuất Chế tạo
JFEN3JOAO FORTES ON
0.99BRL0.00%0.00BRL
Bán Mạnh
117.5K116.325K104.152MBRL−1.80BRLKhách hàng Lâu năm
BBRK3BR BROKERS ON NM
0.80BRL1.27%0.01BRL
Bán
1.28M1.024M104.429MBRL−0.96BRLTài chính
BMKS3BIC MONARK ON
241.00BRL0.42%1.00BRL
Mua
1241109.14MBRL13.5517.72BRLKhách hàng Lâu năm
RCSL3RECRUSUL ON
2.81BRL−0.71%−0.02BRL
Bán
1.082M3.041M110.726MBRL−0.02BRLDịch vụ Phân phối
LLIS3LE LIS BLANCON NM
1.63BRL0.62%0.01BRL
Bán
295.9K482.317K111.538MBRL−11.68BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
LUPA3LUPATECH ON NM
5.02BRL12.81%0.57BRL
Mua
1.913M9.601M129.99MBRL−2.54BRL412Sản xuất Chế tạo
VIVR3VIVER ON NM
0.95BRL0.00%0.00BRL
Bán
2.296M2.181M135.758MBRL−0.68BRL142Khách hàng Lâu năm
CTSA3SANTANENSE ON
1.80BRL3.45%0.06BRL
Mua
26.3K47.34K139.45MBRL7.140.24BRLCông nghiệp Chế biến
INEP3INEPAR ON
0.90BRL−4.26%−0.04BRL
Bán
1.795M1.615M163.667MBRL0.127.72BRLSản xuất Chế tạo
RPMG3PET MANGUINHON
2.52BRL0.80%0.02BRL
Bán
14.2K35.784K169.211MBRL−5.35BRLNăng lượng Mỏ
AZEV3AZEVEDO ON
3.70BRL−4.15%−0.16BRL
Theo dõi
61.4K227.18K174.603MBRL23.750.16BRLDịch vụ Công nghiệp
EALT3ACO ALTONA ON
9.40BRL0.00%0.00BRL
Theo dõi
1.1K10.34K182.812MBRL5.111.84BRL1.302KSản xuất Chế tạo
RNEW3RENOVA ON N2
1.89BRL3.28%0.06BRL
Theo dõi
158.9K300.321K185.24MBRL−0.21BRLCông ty dịch vụ công cộng
TECN3TECHNOS ON NM
2.57BRL−1.15%−0.03BRL
Mua
319.7K821.629K188.506MBRL7.950.37BRLKhách hàng Lâu năm
TCSA3TECNISA ON NM
2.72BRL0.74%0.02BRL
Bán
312.7K850.544K198.772MBRL−2.51BRLKhách hàng Lâu năm
CAMB3CAMBUCI ON
4.86BRL2.97%0.14BRL
Bán
11.6K56.376K199.538MBRL5.880.80BRLKhách hàng Lâu năm
DMVF3D1000VFARMA ON NM
4.03BRL0.50%0.02BRL
Bán
31K124.93K202.917MBRL102.560.04BRL3.536KDịch vụ Phân phối
NINJ3GETNINJAS ON NM
4.24BRL−0.70%−0.03BRL
Mua
344.7K1.462M214.459MBRL−0.87BRL237Dịch vụ Thương mại
SGPS3SPRINGS ON NM
3.63BRL−17.31%−0.76BRL
Bán Mạnh
337.9K1.227M219.5MBRL−3.07BRL9.151KKhách hàng Lâu năm
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.66BRL7.65%0.26BRL
Theo dõi
359.6K1.316M229.203MBRL−0.95BRLDịch vụ Khách hàng
UCAS3UNICASA ON NM
3.70BRL5.71%0.20BRL
Mua
212.6K786.62K231.302MBRL8.920.39BRL455Khách hàng Lâu năm
EPAR3EMBPAR S/A ON
16.70BRL−0.60%−0.10BRL
Mua
1.6K26.72K249.658MBRL3.384.97BRLSản xuất Chế tạo
PRNR3PRINER ON NM
6.69BRL0.60%0.04BRL
Mua
165.1K1.105M255.275MBRL17.580.38BRLDịch vụ Công nghiệp
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
1.53BRL2.00%0.03BRL
Bán
1.286M1.967M260.26MBRL24.670.06BRL3.631KVận chuyển
WEST3WESTWING ON NM
2.57BRL4.47%0.11BRL
Mua
282.4K725.768K271.086MBRL−0.41BRLBán Lẻ
PDTC3PADTEC ON NM
3.66BRL1.39%0.05BRL
Bán
56.2K205.692K283.204MBRL11.080.33BRLCông nghệ Điện tử
PMAM3PARANAPANEMAON NM
6.82BRL−0.58%−0.04BRL
Bán
93.7K639.034K297.741MBRL−5.02BRLKhoáng sản phi năng lượng
MBLY3MOBLY ON NM
3.12BRL2.30%0.07BRL
Bán
1.502M4.685M324.794MBRL−0.80BRLDịch vụ Công nghệ
RDNI3RNI ON NM
7.99BRL0.00%0.00BRL
Theo dõi
5.1K40.749K337.202MBRL39.830.20BRL296Tài chính
BAHI3BAHEMA ON MA
15.00BRL4.97%0.71BRL
Sức mua mạnh
17.9K268.5K338.474MBRL−2.58BRLDịch vụ Khách hàng
PTNT3PETTENATI ON
11.71BRL3.08%0.35BRL
Theo dõi
5.7K66.747K345.303MBRL7.751.47BRL1.745KCông nghiệp Chế biến
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.92BRL4.66%0.13BRL
Bán
435.3K1.271M406.071MBRL9.530.29BRL555Dịch vụ Thương mại
DOTZ3DOTZ SA ON NM
3.36BRL5.99%0.19BRL
Mua
146.4K491.904K418.657MBRL−0.62BRL452Dịch vụ Công nghệ
HBOR3HELBOR ON NM
3.30BRL2.80%0.09BRL
Theo dõi
584.8K1.93M425.948MBRL4.220.76BRLKhách hàng Lâu năm
MTSA3METISA ON ED
70.00BRL11.35%7.13BRL
Mua
30021K444.269MBRL10.396.05BRL1.139KSản xuất Chế tạo
PFRM3PROFARMA ON NM
3.58BRL−3.24%−0.12BRL
Bán Mạnh
430.4K1.541M453.66MBRL5.800.64BRL7.077KDịch vụ Phân phối
ENJU3ENJOEI ON NM
2.31BRL0.43%0.01BRL
Theo dõi
1.05M2.426M455.068MBRL−0.60BRLBán Lẻ
TEND3TENDA ON NM
5.01BRL0.80%0.04BRL
Bán
2.79M13.976M478.185MBRL−1.99BRL13.895KTài chính
CRIV3ALFA FINANC ON
4.80BRL−1.44%−0.07BRL
Bán Mạnh
4001.92K497.714MBRL6.470.75BRLTài chính
GFSA3GAFISA ON NM
1.47BRL−0.68%−0.01BRL
Bán
8.872M13.041M498.981MBRL5.900.25BRL426Khách hàng Lâu năm
APER3ALPER S.A. ON NM
35.48BRL4.38%1.49BRL
Mua
33.8K1.199M515.992MBRL113.040.31BRLTài chính
NGRD3NEOGRID ON NM
2.18BRL−0.46%−0.01BRL
Bán
968.9K2.112M518.451MBRL42.610.05BRLDịch vụ Công nghệ
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
2.51BRL−1.95%−0.05BRL
Bán
497.5K1.249M522.891MBRL3.890.66BRLTài chính
LVTC3WDC NETWORKSON NM
7.47BRL−9.56%−0.79BRL
Bán Mạnh
859.7K6.422M534.117MBRL7.611.08BRL315Dịch vụ Phân phối
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
6.75BRL4.17%0.27BRL
Sức mua mạnh
457.6K3.089M542.437MBRL6.580.99BRLTài chính
OPCT3OCEANPACT ON NM
2.65BRL−4.68%−0.13BRL
Bán
623.4K1.652M550.51MBRL−0.24BRL2.265KDịch vụ Thương mại
CARD3CSU CARDSYSTON NM
13.67BRL1.56%0.21BRL
Bán
128K1.75M553.798MBRL9.151.47BRL6.2KDịch vụ Thương mại
MTRE3MITRE REALTYON NM
5.75BRL6.48%0.35BRL
Theo dõi
763.3K4.389M571.184MBRL23.490.23BRLTài chính
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
22.30BRL−14.23%−3.70BRL
Bán Mạnh
9.9K220.77K582.811MBRLTài chính
CGRA3GRAZZIOTIN ON
29.30BRL−1.35%−0.40BRL
Bán
25.1K735.43K584.539MBRL3.338.93BRL2.612KBán Lẻ
AFLT3AFLUENTE T ON
9.17BRL−1.93%−0.18BRL
Bán
100917589.842MBRL5.761.62BRLCông ty dịch vụ công cộng
BRIV3ALFA INVEST ON
6.03BRL−5.78%−0.37BRL
Bán Mạnh
6003.618K592.243MBRLTài chính
DMMO3DOMMO ON
1.20BRL2.56%0.03BRL
Bán
27.125M32.55M596.331MBRL6.290.19BRLNăng lượng Mỏ
MEAL3IMC S/A ON NM
2.16BRL−1.37%−0.03BRL
Bán Mạnh
1.668M3.603M625.12MBRL−0.28BRLDịch vụ Khách hàng
HBRE3HBR REALTY ON NM
6.50BRL0.31%0.02BRL
Mua
45.7K297.05K668.665MBRL4.311.50BRLTài chính
LIPR3ELETROPAR ON
62.85BRL−0.60%−0.38BRL
Bán
60037.71K743.894MBRL38.111.66BRLCông ty dịch vụ công cộng
BIOM3BIOMM ON MA
10.31BRL0.10%0.01BRL
Bán
3K30.93K757.342MBRL−1.19BRL148Công nghệ Sức khỏe
VLID3VALID ON NM
9.70BRL1.89%0.18BRL
Mua
185K1.795M769.966MBRL12.910.74BRLDịch vụ Thương mại
MELK3MELNICK ON NM
3.93BRL2.61%0.10BRL
Mua
190K746.7K774.366MBRL9.380.41BRLDịch vụ Công nghiệp
TRIS3TRISUL ON NM
4.24BRL0.00%0.00BRL
Theo dõi
1.809M7.669M778.043MBRL6.520.65BRLKhách hàng Lâu năm
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
8.49BRL−0.12%−0.01BRL
Mua
321.1K2.726M793.175MBRL2.922.91BRLTài chính
ALPK3ESTAPAR ON NM
3.83BRL0.79%0.03BRL
Bán
32.7K125.241K814.821MBRL−1.13BRLDịch vụ Khách hàng
AMAR3LOJAS MARISAON NM
2.44BRL2.52%0.06BRL
Theo dõi
6.932M16.915M815.546MBRL−0.25BRLBán Lẻ
ETER3ETERNIT ON NM
13.45BRL0.52%0.07BRL
Theo dõi
1.008M13.563M826.44MBRL3.074.36BRL1.647KKhoáng sản phi năng lượng
CEBR3CEB ON
13.95BRL2.12%0.29BRL
Mua
80011.16K892.858MBRL0.1717.35BRLCông ty dịch vụ công cộng
CLSA3CLEARSALE ON NM
4.10BRL−15.29%−0.74BRL
Bán
4.92M20.171M909.562MBRL6.230.78BRLDịch vụ Công nghệ
FHER3FER HERINGERON NM
16.79BRL−0.65%−0.11BRL
Bán Mạnh
905.9K15.21M910.188MBRL1.3612.39BRL1.252KCông nghiệp Chế biến
SYNE3SYN PROP TECON NM
5.41BRL−2.98%−0.17BRL
Bán
1.608M8.697M931.131MBRLTài chính
ESPA3ESPACOLASER ON NM
3.53BRL−9.95%−0.39BRL
Bán Mạnh
5.181M18.289M957.403MBRL5.310.74BRLDịch vụ Khách hàng
ROMI3ROMI ON NM
13.30BRL0.99%0.13BRL
Theo dõi
267.7K3.56M965.808MBRL4.742.78BRLSản xuất Chế tạo
TGMA3TEGMA ON NM
15.06BRL0.47%0.07BRL
Mua
145.4K2.19M988.407MBRL9.281.62BRLVận chuyển
LAVV3LAVVI ON NM
5.21BRL2.16%0.11BRL
Sức mua mạnh
1.676M8.729M1.053BBRL6.120.83BRLTài chính
EUCA3EUCATEX ON N1
15.99BRL5.96%0.90BRL
Sức mua mạnh
9.5K151.905K1.06BBRL3.254.64BRLSản xuất Chế tạo
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.40BRL−1.16%−0.04BRL
Bán
2.195M7.462M1.06BBRL3.391.02BRLBán Lẻ
SEER3SER EDUCA ON NM
8.56BRL2.51%0.21BRL
Bán
339.7K2.908M1.075BBRL20.480.41BRLDịch vụ Khách hàng
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.43BRL15.36%0.59BRL
Bán
1.023M4.533M1.081BBRL−0.15BRLDịch vụ Phân phối
DESK3DESKTOP ON NM
12.47BRL−0.16%−0.02BRL
Bán
270.4K3.372M1.089BBRL36.140.35BRLTruyền thông
POSI3POSITIVO TECON NM
7.87BRL0.38%0.03BRL
Theo dõi
1.807M14.219M1.096BBRL5.201.51BRL4KCông nghệ Điện tử
ALLD3ALLIED ON NM
12.25BRL2.77%0.33BRL
Bán
74.4K911.4K1.111BBRL4.013.13BRLDịch vụ Công nghệ
EVEN3EVEN ON NM
5.51BRL−0.72%−0.04BRL
Bán
876.4K4.829M1.133BBRL4.951.12BRLKhách hàng Lâu năm
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.76BRL6.83%0.56BRL
Bán
3.714M32.538M1.147BBRL−0.21BRLVận chuyển
PTBL3PORTOBELLO ON NM
8.94BRL1.13%0.10BRL
Mua
825.5K7.38M1.188BBRL5.891.50BRLSản xuất Chế tạo