Các công ty của Brazil có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Brazil với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FFRTA3POMIFRUTAS ON NM
2.69 M BRL1.31 BRL−0.76%2 K0.44−2.50 BRL+1.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
MMAPT3CEMEPE ON
7.974 M BRL7.00 BRL−6.91%4000.24−0.16 BRL−587.45%0.00%Hỗn hợp
NNEXP3NEXPE ON NM
8.694 M BRL4.250 BRL+0.95%4.4 K1.64−1.79 BRL+97.67%0.00%Tài chính
MMWET3WETZEL S/A ON
12.543 M BRL11.11 BRL−16.47%1000.71−13.11 BRL−176.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
OOSXB3OSX BRASIL ON NM
12.97 M BRL4.07 BRL−1.21%8000.19−377.62 BRL−313.18%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BBDLL3BARDELLA ON
16.347 M BRL12.01 BRL−3.92%1000.231.348.95 BRL+160.11%0.00%Sản xuất Chế tạo
HHAGA3HAGA S/A ON
19.516 M BRL2.56 BRL−2.29%7000.9212.260.21 BRL−55.19%0.00%Khách hàng Lâu năm
TXRX3TEX RENAUX ON
19.808 M BRL9.00 BRL−0.55%1000.772.293.93 BRL+1389.66%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGSHP3GENERALSHOPPON
20.254 M BRL10.80 BRL0.00%1000.130.2249.68 BRL0.00%Tài chính
PDGR3PDG REALT ON NM
20.847 M BRL0.28 BRL+3.70%83.7 K0.070.0098.70 BRL0.00%Tài chính
TEKA3TEKA ON
22.124 M BRL50.00 BRL0.00%5001.16−301.24 BRL+5.09%0.00%Khách hàng Lâu năm
FFIEI3FICA ON
24.222 M BRL10.00 BRL0.00%1000.02−5.31 BRL−100.09%0.00%Tài chính
OIBR3OI ON N1
26.434 M BRL0.71 BRL+4.41%7.236 M0.75−9.12 BRL+71.81%0.00%Truyền thông
JJFEN3JOAO FORTES ON
34.717 M BRL1.67 BRL+1.21%22.9 K0.33−1.39 BRL+76.34%0.00%Khách hàng Lâu năm
SSGPS3SPRINGS ON NM
37.5 M BRL0.75 BRL0.00%7.2 K0.040.00%Khách hàng Lâu năm
CCTSA3SANTANENSE ON
49.73 M BRL2.60 BRL−0.38%2000.05−1.77 BRL−42.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
DDTCY3DTCOM-DIRECTON
50.284 M BRL4.70 BRL0.00%1000.42−0.36 BRL−1362.96%0.00%Truyền thông
AATOM3ATOMPAR ON
50.704 M BRL2.12 BRL−0.47%10.3 K0.16−0.02 BRL−105.31%15.04%Dịch vụ Thương mại
AATMP3ATMASA ON
54.485 M BRL2.00 BRL−1.96%8 K0.330.00%Dịch vụ Thương mại
NNORD3NORDON MET ON
59.461 M BRL8.98 BRL−0.22%2000.19−1.06 BRL+10.69%0.00%Sản xuất Chế tạo
SNSY3SANSUY ON
60.097 M BRL10.50 BRL+1.65%2.4 K1.03−17.64 BRL+58.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
LLUPA3LUPATECH ON NM
62.542 M BRL1.57 BRL+3.29%111.6 K0.371.381.14 BRL+118.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
NNUTR3NUTRIPLANT ON MA
68.738 M BRL5.01 BRL−4.39%5.6 K1.0118.910.27 BRL−58.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
DDOTZ3DOTZ SA ON NM
69.664 M BRL5.300 BRL+0.76%9.9 K0.43−4.64 BRL+36.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VIVR3VIVER ON NM
81.767 M BRL2.97 BRL−0.67%3.3 K0.05−3.11 BRL−514.10%0.00%Khách hàng Lâu năm
PLAS3PLASCAR PARTON
93.191 M BRL7.30 BRL−2.67%2000.07−0.06 BRL+99.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
RRSID3ROSSI RESID ON NM
102.431 M BRL4.54 BRL+2.48%129.2 K1.660.3512.86 BRL0.00%Tài chính
AMAR3LOJAS MARISAON NM
103.967 M BRL1.57 BRL+3.29%279.6 K0.61−7.34 BRL−24.55%0.00%Bán Lẻ
CCALI3CONST A LINDON ED
105.601 M BRL28.38 BRL−0.01%1000.2410.912.60 BRL+4.89%1.57%Dịch vụ Công nghiệp
MMNDL3MUNDIAL ON
109.097 M BRL44.00 BRL−6.24%5000.69−2.75 BRL−100.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBALM3BAUMER ON
110.021 M BRL12.00 BRL0.00%1000.407.451.61 BRL+174.80%5.50%Công nghệ Sức khỏe
EEPAR3EMBPAR S/A ON
112.197 M BRL7.580 BRL+0.40%4.5 K0.385.001.52 BRL−68.83%51.21%Sản xuất Chế tạo
RCSL3RECRUSUL ON
112.665 M BRL1.47 BRL−5.16%517.2 K0.62−0.06 BRL+82.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
WEST3WESTWING ON NM
129.641 M BRL1.170 BRL0.00%17.7 K0.36−0.49 BRL−5.79%0.00%Bán Lẻ
MMNPR3MINUPAR ON
138.452 M BRL19.50 BRL+0.98%2.5 K1.8211.641.68 BRL+82.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCTNM3COTEMINAS ON
140.216 M BRL8.78 BRL+1.04%1000.170.00%Khách hàng Lâu năm
SEQL3SEQUOIA LOG ON ES NM
140.274 M BRL0.420 BRL+16.67%28.085 M1.86−4.34 BRL−489.48%0.00%Vận chuyển
RRPMG3PET MANGUINHON
141.46 M BRL2.09 BRL0.00%1000.02−12.20 BRL+9.31%0.00%Năng lượng Mỏ
RRDNI3RNI ON NM
149.821 M BRL3.59 BRL+1.13%4000.06−1.22 BRL−398.14%4.06%Tài chính
PPMAM3PARANAPANEMAON NM
157.931 M BRL2.85 BRL+2.15%12.7 K0.16−32.30 BRL+47.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TPIS3TRIUNFO PARTON NM
159.385 M BRL3.79 BRL−1.30%8.4 K0.27−0.18 BRL−195.70%4.78%Vận chuyển
IINEP3INEPAR ON
160.13 M BRL3.73 BRL−1.58%20.2 K0.230.3211.79 BRL0.00%Dịch vụ Công nghiệp
UCAS3UNICASA ON NM
160.59 M BRL2.40 BRL−1.23%11.1 K0.2010.460.23 BRL−53.96%8.27%Khách hàng Lâu năm
AHEB3SPTURIS ON
162.23 M BRL19.00 BRL0.00%1000.431.8910.06 BRL+32.74%0.00%Dịch vụ Thương mại
SHOW3TIME FOR FUNON NM
170.554 M BRL2.53 BRL0.00%35.2 K0.192.970.85 BRL0.00%Dịch vụ Khách hàng
PPDTC3PADTEC ON NM
182.986 M BRL2.31 BRL0.00%22 K0.3411.860.19 BRL+56.72%0.00%Công nghệ Điện tử
TCSA3TECNISA ON NM
186.257 M BRL2.53 BRL0.00%30.2 K0.20−0.76 BRL−5473.24%0.00%Tài chính
Bán
BBMKS3BIC MONARK ON
190.995 M BRL420.00 BRL0.00%520.3610.7139.22 BRL−27.22%13.76%Khách hàng Lâu năm
TRAD3TC ON NM
215.713 M BRL0.770 BRL0.00%172.9 K0.10−0.88 BRL−199.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEALT3ACO ALTONA ON
224.978 M BRL9.88 BRL0.00%1000.124.512.19 BRL+33.27%5.77%Sản xuất Chế tạo
JJOPA3JOSAPAR ON
225.547 M BRL21.33 BRL0.00%2000.3214.021.52 BRL−47.27%3.85%Công nghiệp Chế biến
NGRD3NEOGRID ON NM
232.001 M BRL0.99 BRL+1.02%218.3 K0.4086.840.01 BRL−81.31%1.51%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BBAHI3BAHEMA ON MA
243.511 M BRL8.91 BRL0.00%1000.02−0.26 BRL+94.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LLVTC3WDC NETWORKSON NM
243.78 M BRL3.760 BRL−0.27%5.2 K0.45−0.19 BRL−151.87%0.36%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
MMBLY3MOBLY ON NM
244.927 M BRL2.330 BRL+1.30%309.2 K0.36−0.80 BRL+5.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
AAZEV3AZEVEDO ON
245.621 M BRL1.49 BRL0.00%296.7 K0.220.00%Dịch vụ Công nghiệp
NNINJ3GETNINJAS ON NM
260.89 M BRL5.140 BRL+0.19%1.2 K0.0470.800.07 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
FHER3FER HERINGERON NM
271.979 M BRL5.06 BRL+0.20%1.8 K0.14−6.70 BRL−139.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
TECN3TECHNOS ON NM
285.672 M BRL4.29 BRL+0.47%126.4 K0.585.720.75 BRL+51.45%3.48%Khách hàng Lâu năm
CCEDO3CEDRO ON N1
303.493 M BRL32.50 BRL−1.52%2000.184.048.04 BRL0.00%Công nghiệp Chế biến
LPSB3LOPES BRASILON NM
304.19 M BRL2.03 BRL−2.87%16.2 K0.1611.870.17 BRL+96.33%0.99%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AGXY3AGROGALAXY ON NM
314.767 M BRL1.920 BRL+2.13%258.6 K0.64−2.23 BRL−2825.12%2.11%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ESPA3ESPACOLASER ON NM
318.052 M BRL0.890 BRL+1.14%904.8 K0.99−0.06 BRL+65.87%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
HBOR3HELBOR ON NM
347.658 M BRL2.60 BRL−0.76%199.2 K0.386.780.38 BRL−0.39%3.49%Tài chính
Theo dõi
DDMVF3D1000VFARMA ON NM
364.847 M BRL7.64 BRL+5.96%142.7 K1.3218.100.42 BRL+88.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
QUAL3QUALICORP ON NM
374.786 M BRL1.37 BRL+1.48%2.321 M0.30−0.30 BRL−188.47%5.86%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CASH3MELIUZ ON NM
376.101 M BRL4.260 BRL−1.62%747.6 K0.37−0.55 BRL+16.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
EENJU3ENJOEI ON NM
382.972 M BRL1.940 BRL+2.65%167.4 K0.18−0.26 BRL+21.71%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
PPTNT3PETTENATI ON
407.597 M BRL9.87 BRL0.00%2000.0611.930.83 BRL2.15%Công nghiệp Chế biến
MEAL3IMC S/A ON NM
422.456 M BRL1.54 BRL+4.05%478.3 K0.45−0.29 BRL−214.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DOHL3DOHLER ON
445.648 M BRL6.44 BRL−0.46%1000.771038.710.01 BRL−86.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCAMB3CAMBUCI ON
448.116 M BRL10.42 BRL−1.70%63.5 K0.746.081.71 BRL+27.51%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BBGIP3BANESE ON
454.787 M BRL26.00 BRL−1.52%4001.74228.670.11 BRL7.19%Tài chính
MMTRE3MITRE REALTYON NM
455.889 M BRL4.37 BRL+1.39%631.6 K0.435.110.85 BRL+159.49%20.34%Tài chính
Theo dõi
IFCM3INFRACOMM ON NM
458.988 M BRL0.730 BRL+1.39%6.17 M0.55−0.78 BRL+9.30%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
ETER3ETERNIT ON NM
459.545 M BRL7.43 BRL−0.13%52.5 K0.303.612.06 BRL−7.50%6.71%Khoáng sản phi năng lượng
AMER3AMERICANAS ON NM
475.397 M BRL0.53 BRL0.00%5.381 M0.320.00%Bán Lẻ
AAFLT3AFLUENTE T ON ED
476.92 M BRL7.56 BRL0.00%6000.5416.610.46 BRL−23.41%7.86%Công ty dịch vụ công cộng
KRSA3KORA SAUDE ON NM
494.943 M BRL0.700 BRL+9.37%1.579 M1.77−0.22 BRL−54.80%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CCGRA3GRAZZIOTIN ON
531.991 M BRL26.15 BRL−0.95%7000.385.394.86 BRL−21.16%8.70%Bán Lẻ
HHBRE3HBR REALTY ON NM
541.742 M BRL5.230 BRL−0.38%130 K0.174.091.28 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
PPRNR3PRINER ON NM
570.567 M BRL12.32 BRL−0.24%176.2 K0.2433.370.37 BRL−30.29%2.09%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LLIPR3ELETROPAR ON
588.244 M BRL50.00 BRL−3.66%5000.9430.751.63 BRL−29.54%4.93%Công ty dịch vụ công cộng
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
613.25 M BRL6.320 BRL−2.32%2.942 M0.53−23.46 BRL−16104.84%0.00%Bán Lẻ
Bán
ALLD3ALLIED ON EJ NM
649.677 M BRL7.330 BRL+5.47%72.6 K0.265.691.29 BRL−63.71%13.89%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PFRM3PROFARMA ON NM
655.968 M BRL5.32 BRL−0.56%68.6 K0.359.270.57 BRL−12.96%6.13%Dịch vụ Phân phối
SEER3SER EDUCA ON NM
688.66 M BRL5.37 BRL+0.37%628.4 K0.68−0.22 BRL+87.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
AERI3AERIS ON NM
708.17 M BRL0.560 BRL−1.75%437.8 K0.23−0.14 BRL−10.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
RRPAD3ALFA HOLDINGON
714.66 M BRL8.43 BRL+0.36%11 K6.4343.120.20 BRL−75.06%0.00%Tài chính
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
737.712 M BRL17.82 BRL−0.61%8.7 K0.138.282.15 BRL+20.37%3.70%Dịch vụ Thương mại
PTBL3PORTOBELLO ON NM
789.187 M BRL5.89 BRL+0.34%245.3 K0.33−0.25 BRL−122.95%8.45%Sản xuất Chế tạo
GFSA3GAFISA ON NM
832.758 M BRL5.93 BRL−1.00%635.9 K0.20−2.95 BRL−43.81%0.00%Tài chính
TRIS3TRISUL ON NM
845.938 M BRL4.60 BRL−0.22%172.5 K0.256.760.68 BRL+82.41%2.98%Khách hàng Lâu năm
Mua
AALPK3ESTAPAR ON NM
852.904 M BRL3.930 BRL0.00%61 K0.44−0.37 BRL+54.06%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VITT3VITTIA ON EB NM
885.903 M BRL5.530 BRL−1.78%121.3 K0.158.860.62 BRL−34.80%4.82%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PPEAB3PAR AL BAHIAON
894.113 M BRL45.00 BRL+12.64%1.5 K3.7547.650.94 BRL−70.10%0.66%Tài chính
AAPER3ALPER S.A. ON
894.925 M BRL44.00 BRL−1.74%5000.23−0.36 BRL−125.93%0.74%Tài chính
MMELK3MELNICK ON NM
916.214 M BRL4.60 BRL+0.66%67.9 K0.089.190.50 BRL+21.66%12.27%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
920.743 M BRL4.58 BRL−2.97%846.4 K0.3544.210.10 BRL2.95%Bán Lẻ
Mua
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
985.234 M BRL10.47 BRL−0.38%30.7 K0.405.421.93 BRL+20.61%3.72%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh