Cổ phiếu Brazil đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Brazil này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
CRPG3CRISTAL ON
−10.15%50.01 BRL−5.65 BRL
Theo dõi
1005.001K BRL1.282B BRL14.673.41 BRLCông nghiệp Chế biến
NORD3NORDON MET ON
−8.63%7.31 BRL−0.69 BRL
Mua
13.1K95.761K BRL48.403M BRL−1.18 BRLSản xuất Chế tạo
BRPR3BR PROPERT ON
−6.74%63.07 BRL−4.56 BRL
Bán
32.1K2.025M BRL94.921M BRL−132.24 BRL74Tài chính
RPAD3ALFA HOLDINGON
−6.28%7.02 BRL−0.47 BRL
Mua
5003.51K BRL580.513M BRL9.070.77 BRLTài chính
IRBR3IRBBRASIL REON NM
−6.24%38.29 BRL−2.55 BRL
Mua
4.583M175.479M BRL2.667B BRL−15.84 BRL432Tài chính
HBSA3HIDROVIAS ON NM
−5.54%3.410 BRL−0.200 BRL
Mua
7.77M26.495M BRL2.593B BRL−0.03 BRLVận chuyển
BMIN3MERC INVEST ON
−4.51%19.07 BRL−0.90 BRL
Mua
1K19.07K BRL87.713M BRL9.681.97 BRLTài chính
NINJ3GETNINJAS ON NM
−4.19%3.200 BRL−0.140 BRL
Theo dõi
96.3K308.16K BRL160.719M BRL−0.28 BRL194Dịch vụ Thương mại
MOVI3MOVIDA ON NM
−3.81%11.36 BRL−0.45 BRL
Mua
3.694M41.966M BRL1.501B BRL12.860.88 BRL5.8KTài chính
ALLD3ALLIED ON NM
−3.75%6.930 BRL−0.270 BRL
Mua
67.5K467.775K BRL646.019M BRLDịch vụ Công nghệ
SGPS3SPRINGS ON NM
−3.67%3.15 BRL−0.12 BRL
Mua
2.554M8.044M BRL157.5M BRL9.151KKhách hàng Lâu năm
CTSA3SANTANENSE ON
−3.63%4.51 BRL−0.17 BRL
Mua
92K414.92K BRL99.117M BRL−1.24 BRLCông nghiệp Chế biến
PDGR3PDG REALT ON NM
−3.42%5.65 BRL−0.20 BRL
Theo dõi
215K1.215M BRL14.948M BRL−218.03 BRLTài chính
CMIN3CSNMINERACAOON N2
−3.35%4.610 BRL−0.160 BRL
Mua
14.84M68.41M BRL25.148B BRL9.270.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
CEAB3CEA MODAS ON NM
−3.22%4.81 BRL−0.16 BRL
Mua
6.695M32.204M BRL1.483B BRL55.410.09 BRL5.647KBán Lẻ
APER3ALPER S.A. ON NM
−3.08%27.72 BRL−0.88 BRL
Bán
36.7K1.017M BRL540.82M BRL25.371.09 BRLTài chính
VIVR3VIVER ON NM
−2.78%0.35 BRL−0.01 BRL
Bán Mạnh
5.863M2.052M BRL82.175M BRL−0.11 BRLKhách hàng Lâu năm
TGMA3TEGMA ON NM
−2.77%22.84 BRL−0.65 BRL
Mua
152.4K3.481M BRL1.506B BRL8.602.66 BRLVận chuyển
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
−2.76%3.88 BRL−0.11 BRL
Mua
123.493M479.152M BRL25.91B BRL−0.11 BRLBán Lẻ
LOGN3LOG-IN ON NM
−2.72%49.27 BRL−1.38 BRL
Theo dõi
91.3K4.498M BRL5.215B BRL13.473.66 BRLVận chuyển
SHOW3TIME FOR FUNON NM
−2.68%2.90 BRL−0.08 BRL
Mua
716.7K2.078M BRL195.497M BRL−0.08 BRLDịch vụ Khách hàng
WEST3WESTWING ON NM
−2.54%1.150 BRL−0.030 BRL
Mua
212K243.8K BRL126.965M BRL−0.47 BRLBán Lẻ
HAPV3HAPVIDA ON NM
−2.53%4.24 BRL−0.11 BRL
Mua
104.453M442.882M BRL31.946B BRL−0.13 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CRIV3ALFA FINANC ON
−2.52%5.41 BRL−0.14 BRL
Mua
3001.623K BRL554.91M BRL21.910.25 BRLTài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
−2.36%45.83 BRL−1.11 BRL
Mua
8.261M378.62M BRL60.132B BRL3.3013.93 BRL42KCông nghiệp Chế biến
CSNA3SID NACIONALON
−2.27%12.91 BRL−0.30 BRL
Mua
15.459M199.581M BRL17.024B BRL−0.44 BRL24.924KKhoáng sản phi năng lượng
CASH3MELIUZ ON NM
−2.01%9.250 BRL−0.190 BRL
Mua
2.266M20.958M BRL799.381M BRL−0.70 BRLDịch vụ Thương mại
LWSA3LOCAWEB ON NM
−2.00%8.83 BRL−0.18 BRL
Mua
8.732M77.104M BRL5.243B BRL159.100.06 BRLDịch vụ Công nghệ
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
−1.99%6.91 BRL−0.14 BRL
Mua
4.44M30.681M BRL4.807B BRL14.030.49 BRL4.875KVận chuyển
CSMG3COPASA ON NM
−1.92%19.91 BRL−0.39 BRL
Mua
2.171M43.227M BRL7.549B BRL7.452.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
FRAS3FRAS-LE ON N1
−1.89%12.44 BRL−0.24 BRL
Mua
265.7K3.305M BRL3.322B BRL12.231.02 BRLSản xuất Chế tạo
AMBP3AMBIPAR ON NM
−1.81%21.68 BRL−0.40 BRL
Mua
1.477M32.011M BRL2.448B BRL38.370.57 BRLDịch vụ Thương mại
AMER3AMERICANAS ON NM
−1.80%1.09 BRL−0.02 BRL
Bán
7.836M8.542M BRL977.704M BRL25.290.04 BRLBán Lẻ
PETZ3PETZ ON NM
−1.71%7.47 BRL−0.13 BRL
Mua
14.338M107.106M BRL3.455B BRL68.600.11 BRLCông nghiệp Chế biến
MEAL3IMC S/A ON NM
−1.71%2.30 BRL−0.04 BRL
Sức mua mạnh
1.342M3.087M BRL656.519M BRL11.910.20 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
PORT3WILSON SONS ON NM
−1.67%10.600 BRL−0.180 BRL
Theo dõi
349.3K3.703M BRL4.654B BRL17.340.62 BRLVận chuyển
CCRO3CCR SA ON NM
−1.61%14.06 BRL−0.23 BRL
Mua
8.671M121.917M BRL28.401B BRL21.680.65 BRL18.086KVận chuyển
EMBR3EMBRAER ON NM
−1.59%19.24 BRL−0.31 BRL
Mua
6.695M128.802M BRL14.134B BRL−0.05 BRL18.873KCông nghệ Điện tử
RAIL3RUMO S.A. ON NM
−1.57%22.57 BRL−0.36 BRL
Mua
18.551M418.692M BRL41.829B BRL64.010.35 BRL8.5KVận chuyển
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
−1.50%17.04 BRL−0.26 BRL
Mua
2.339M39.863M BRL4.6B BRL2.696.34 BRLBán Lẻ
DXCO3DEXCO ON NM
−1.45%8.85 BRL−0.13 BRL
Mua
2.895M25.622M BRL7.028B BRL10.330.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
ARML3ARMAC ON NM
−1.39%15.650 BRL−0.220 BRL
Mua
421.7K6.6M BRL5.415B BRL36.840.42 BRL4KTài chính
PTBL3PORTOBELLO ON NM
−1.35%7.31 BRL−0.10 BRL
Mua
1.397M10.214M BRL982.786M BRL6.731.09 BRLSản xuất Chế tạo
BIOM3BIOMM ON MA
−1.34%5.87 BRL−0.08 BRL
Mua
16.9K99.203K BRL492.283M BRL−1.19 BRL127Công nghệ Sức khỏe
CURY3CURY S/A ON NM
−1.34%14.78 BRL−0.20 BRL
Mua
3.43M50.688M BRL4.314B BRL11.931.24 BRLTài chính
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
−1.27%8.520 BRL−0.110 BRL
Mua
768.4K6.547M BRL1.74B BRL11.520.77 BRLTài chính
FHER3FER HERINGERON NM
−1.22%14.52 BRL−0.18 BRL
Bán
155.9K2.264M BRL782.008M BRL−7.62 BRL1.511KCông nghiệp Chế biến
NGRD3NEOGRID ON NM
−1.20%1.64 BRL−0.02 BRL
Mua
997.6K1.636M BRL388.246M BRL27.560.06 BRLDịch vụ Công nghệ
RANI3IRANI ON NM
−1.16%8.55 BRL−0.10 BRL
Mua
1.017M8.694M BRL2.086B BRL6.031.42 BRL2.362KCông nghiệp Chế biến
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
−1.14%13.05 BRL−0.15 BRL
Mua
1.536M20.038M BRL1.988B BRL19.310.68 BRL17KSản xuất Chế tạo
MRFG3MARFRIG ON NM
−1.13%7.00 BRL−0.08 BRL
Mua
9.065M63.454M BRL4.618B BRL1.116.29 BRL32.534KHàng tiêu dùng không lâu bền
ORVR3ORIZON ON NM
−1.11%36.690 BRL−0.410 BRL
Mua
422.9K15.516M BRL3.043B BRL−1.42 BRLCông ty dịch vụ công cộng
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
−1.04%7.600 BRL−0.080 BRL
Mua
10.453M79.444M BRL16.791B BRL15.370.49 BRLBán Lẻ
MRVE3MRV ON NM
−1.02%11.69 BRL−0.12 BRL
Mua
19.942M233.117M BRL5.655B BRL−0.50 BRLTài chính
VSTE3VESTE ON NM
−1.01%16.73 BRL−0.17 BRL
Theo dõi
14K234.22K BRL1.898B BRL2.227.52 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CVCB3CVC BRASIL ON NM
−0.95%4.16 BRL−0.04 BRL
Mua
25.805M107.347M BRL1.153B BRL−1.42 BRLDịch vụ Khách hàng
LEVE3METAL LEVE ON NM
−0.92%41.82 BRL−0.39 BRL
Mua
818.1K34.213M BRL5.366B BRL8.544.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
−0.91%22.80 BRL−0.21 BRL
Mua
7.016M159.963M BRL13.071B BRL2.519.09 BRL440Tài chính
UGPA3ULTRAPAR ON NM
−0.89%17.72 BRL−0.16 BRL
Mua
9.788M173.438M BRL19.323B BRL12.101.47 BRL9.92KBán Lẻ
REDE3REDE ENERGIAON
−0.86%5.75 BRL−0.05 BRL
Theo dõi
8.2K47.15K BRL12.134B BRL9.110.63 BRL8.889KCông ty dịch vụ công cộng
AURE3AUREN ON NM
−0.84%14.120 BRL−0.120 BRL
Mua
3.155M44.543M BRL14.12B BRL4.852.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SBSP3SABESP ON NM
−0.82%53.31 BRL−0.44 BRL
Sức mua mạnh
2.65M141.282M BRL36.438B BRL12.604.23 BRL14.98KCông ty dịch vụ công cộng
KEPL3KEPLER WEBERON
−0.80%8.71 BRL−0.07 BRL
Mua
3.079M26.82M BRL1.565B BRL2.441.96 BRLSản xuất Chế tạo
CEBR3CEB ON
−0.78%12.64 BRL−0.10 BRL
Mua
4.8K60.672K BRL904.738M BRL4.642.72 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SCAR3SAO CARLOS ON NM
−0.74%20.24 BRL−0.15 BRL
Mua
6.3K127.512K BRL1.145B BRL−0.79 BRLTài chính
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
−0.73%2.73 BRL−0.02 BRL
Sức mua mạnh
149.6K408.408K BRL4.928B BRL51.410.05 BRL636Tài chính
HYPE3HYPERA ON NM
−0.72%43.95 BRL−0.32 BRL
Mua
2.702M118.766M BRL27.786B BRL16.672.67 BRLCông nghệ Sức khỏe
EGIE3ENGIE BRASILON NM
−0.67%43.29 BRL−0.29 BRL
Mua
1.346M58.255M BRL35.322B BRL12.183.55 BRL1.215KCông ty dịch vụ công cộng
ALUP3ALUPAR ON N2
−0.61%9.76 BRL−0.06 BRL
Mua
22.6K220.576K BRL8.99B BRL12.450.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
LAVV3LAVVI ON NM
−0.60%6.630 BRL−0.040 BRL
Mua
1.101M7.302M BRL1.312B BRL10.850.61 BRLTài chính
CAMB3CAMBUCI ON
−0.59%8.39 BRL−0.05 BRL
Mua
30.2K253.378K BRL354.688M BRL5.081.65 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
PTNT3PETTENATI ON
−0.59%8.49 BRL−0.05 BRL
Mua
7005.943K BRL356.667M BRLCông nghiệp Chế biến
AESB3AES BRASIL ON NM
−0.57%12.310 BRL−0.070 BRL
Mua
2.044M25.167M BRL7.529B BRL53.410.24 BRLCông ty dịch vụ công cộng
UNIP3UNIPAR ON
−0.52%68.53 BRL−0.36 BRL
Mua
18.9K1.295M BRL7.303B BRL6.2610.94 BRL1.4KCông nghiệp Chế biến
STBP3SANTOS BRP ON NM
−0.50%9.87 BRL−0.05 BRL
Theo dõi
4.407M43.497M BRL8.525B BRL22.460.44 BRL3.264KVận chuyển
KLBN3KLABIN S/A ON N2
−0.45%4.43 BRL−0.02 BRL
Mua
312.8K1.386M BRL23.747B BRL5.250.84 BRLKhoáng sản phi năng lượng
ELET3ELETROBRAS ON N1
−0.45%38.02 BRL−0.17 BRL
Mua
8.561M325.482M BRL88.701B BRL42.160.92 BRL9.67KCông ty dịch vụ công cộng
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
−0.42%2.39 BRL−0.01 BRL
Mua
8.3K19.837K BRL4.908M BRL−3.65 BRLCông nghiệp Chế biến
USIM3USIMINAS ON N1
−0.41%7.25 BRL−0.03 BRL
Mua
208.5K1.512M BRL8.97B BRL9.940.73 BRLKhoáng sản phi năng lượng
BEEF3MINERVA ON NM
−0.37%10.66 BRL−0.04 BRL
Mua
8.358M89.101M BRL6.228B BRL9.471.13 BRL21KDịch vụ Phân phối
RENT3LOCALIZA ON NM
−0.37%67.55 BRL−0.25 BRL
Mua
6.837M461.812M BRL66.644B BRL33.772.03 BRL17.505KTài chính
CBAV3CBA ON NM
−0.36%5.610 BRL−0.020 BRL
Mua
6.539M36.685M BRL3.343B BRL6.330.89 BRLKhoáng sản phi năng lượng
VLID3VALID ON NM
−0.34%14.69 BRL−0.05 BRL
Mua
506.5K7.44M BRL1.154B BRL11.531.27 BRLDịch vụ Thương mại
TRPL3TRAN PAULISTON N1
−0.33%29.83 BRL−0.10 BRL
Theo dõi
3K89.49K BRL17.554B BRL7.963.75 BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
−0.33%6.08 BRL−0.02 BRL
Bán
23.8K144.704K BRL13.431B BRL8.630.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VIVT3TELEF BRASILON
−0.31%42.43 BRL−0.13 BRL
Sức mua mạnh
3.08M130.684M BRL70.09B BRL17.002.50 BRLTruyền thông
BMKS3BIC MONARK ON
−0.30%329.00 BRL−1.00 BRL
Bán
289.212K BRL149.613M BRL5.6957.77 BRLKhách hàng Lâu năm
AALR3ALLIAR ON NM
−0.30%23.25 BRL−0.07 BRL
Mua
161.8K3.762M BRL2.727B BRL−1.93 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GGBR3GERDAU ON N1
−0.22%22.19 BRL−0.05 BRL
Mua
91.8K2.037M BRL42.109B BRL3.336.62 BRLKhoáng sản phi năng lượng
VAMO3VAMOS ON NM
−0.21%14.280 BRL−0.030 BRL
Mua
4.573M65.307M BRL14.528B BRL19.910.72 BRL2.827KTài chính
LAND3TERRASANTAPAON NM
−0.21%23.950 BRL−0.050 BRL
Bán
286.7K6.866M BRL2.305B BRL15.891.51 BRLTài chính
BMEB3MERC BRASIL ON N1
−0.17%11.50 BRL−0.02 BRL
Sức mua mạnh
90010.35K BRL1.147B BRL5.462.11 BRLTài chính
TTEN33TENTOS ON NM
−0.16%12.710 BRL−0.020 BRL
Mua
639.4K8.127M BRL6.333B BRL10.261.25 BRLDịch vụ Thương mại
ASAI3ASSAI ON NM
−0.16%12.780 BRL−0.020 BRL
Mua
35.776M457.216M BRL17.256B BRL16.030.80 BRL76KBán Lẻ
WEGE3WEG ON NM
−0.13%38.15 BRL−0.05 BRL
Bán
7.235M276.015M BRL160.078B BRL35.031.09 BRL39.137KSản xuất Chế tạo
OFSA3OUROFINO S/AON NM
−0.12%24.72 BRL−0.03 BRL
Mua
6.6K163.152K BRL1.334B BRL11.952.07 BRLCông nghệ Sức khỏe
BAHI3BAHEMA ON MA
−0.11%8.69 BRL−0.01 BRL
Bán
4.8K41.712K BRL237.499M BRL−4.66 BRLDịch vụ Khách hàng
TELB3TELEBRAS ON
−0.11%17.60 BRL−0.02 BRL
Bán
3.6K63.36K BRL1.426B BRL−1.90 BRL475Truyền thông
ESTR3ESTRELA ON
−0.10%20.22 BRL−0.02 BRL
Mua
3006.066K BRL91.128M BRL−6.33 BRLKhách hàng Lâu năm
BBAS3BRASIL ON NM
−0.04%45.52 BRL−0.02 BRL
Mua
11.111M505.773M BRL129.887B BRL4.3610.43 BRL85.953KTài chính