Cổ phiếu Brazil mất giá nhiều nhất

Các công ty của Brazil sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
JJFEN3JOAO FORTES ON
−18.18%0.90 BRL233.8 K2.3818.937 M BRL−1.39 BRL+76.34%0.00%Khách hàng Lâu năm
PPINE3PINE ON N2
−9.19%5.04 BRL1.5 K2.03964.683 M BRL4.891.03 BRL7.71%Tài chính
BBGIP3BANESE ON
−8.89%24.60 BRL6001.25445.972 M BRL34.490.71 BRL7.72%Tài chính
MMNDL3MUNDIAL ON
−8.17%11.35 BRL4000.22112.595 M BRL4.372.60 BRL−97.09%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMNPR3MINUPAR ON
−7.50%11.10 BRL4 K0.9778.811 M BRL6.441.72 BRL−43.13%0.00%Công nghiệp Chế biến
VIVR3VIVER ON ES NM
−6.50%2.30 BRL109.7 K0.6062.898 M BRL−2.67 BRL−146.95%0.00%Khách hàng Lâu năm
TRAD3TC ON NM
−6.15%0.610 BRL718.2 K1.86170.89 M BRL−0.81 BRL−140.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSGPS3SPRINGS ON NM
−5.26%0.36 BRL13.1 K0.1618 M BRL0.00%Khách hàng Lâu năm
OIBR3OI ON EG N1
−4.82%4.34 BRL730.2 K0.7917.593 M BRL−59.26 BRL+82.85%0.00%Truyền thông
Theo dõi
TXRX3TEX RENAUX ON
−4.15%9.00 BRL1000.8319.472 M BRL7.411.21 BRL0.00%Công nghiệp Chế biến
KRSA3KORA SAUDE ON NM
−3.57%0.540 BRL298.5 K0.27417.608 M BRL−0.19 BRL+16.21%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CSRN3COSERN ON
−3.38%21.73 BRL8000.503.731 B BRL6.103.56 BRL0.00%15.90%Công ty dịch vụ công cộng
NNUTR3NUTRIPLANT ON MA
−2.98%5.21 BRL5.3 K0.7171.122 M BRL12.580.41 BRL−19.49%0.00%Công nghiệp Chế biến
CAML3CAMIL ON NM
−2.93%8.27 BRL892.4 K1.352.828 B BRL8.101.02 BRL+4.14%3.53%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RECV3PETRORECSA ON NM
−2.93%18.250 BRL1.414 M0.545.354 B BRL8.642.11 BRL−36.13%3.32%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EENJU3ENJOEI ON NM
−2.83%2.060 BRL478.8 K0.57417.419 M BRL−0.27 BRL−19.26%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
UCAS3UNICASA ON NM
−2.74%2.13 BRL30.1 K0.61140.764 M BRL9.740.22 BRL−45.08%9.43%Khách hàng Lâu năm
CSNA3SID NACIONALON
−2.69%12.65 BRL9.67 M1.2516.681 B BRL910.070.01 BRL11.54%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
−2.67%2.92 BRL17.314 M1.491.431 B BRL−9.60 BRL−223.73%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
DDOTZ3DOTZ SA ON NM
−2.40%6.920 BRL9.4 K0.6791.925 M BRL−4.22 BRL+41.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DASA3DASA ON NM
−2.30%2.98 BRL1.552 M0.342.243 B BRL−1.57 BRL−48.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
NNORD3NORDON MET ON
−2.28%6.85 BRL4000.3345.357 M BRL−1.40 BRL−19.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
NNINJ3GETNINJAS ON NM
−2.18%4.490 BRL24.8 K0.39228.342 M BRL26.290.17 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
PFRM3PROFARMA ON NM
−2.11%5.10 BRL206.5 K1.19625.315 M BRL8.110.63 BRL−6.11%6.43%Dịch vụ Phân phối
LLVTC3WDC NETWORKSON NM
−2.01%3.420 BRL16.2 K0.56221.148 M BRL−0.01 BRL−104.36%0.40%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
BEEF3MINERVA ON NM
−1.98%6.45 BRL6.206 M0.843.768 B BRL37.720.17 BRL−84.81%8.54%Dịch vụ Phân phối
Mua
BBMKS3BIC MONARK ON
−1.79%329.00 BRL423.65149.613 M BRL8.4638.90 BRL−32.66%11.93%Khách hàng Lâu năm
RRDNI3RNI ON NM
−1.60%3.08 BRL1.2 K0.33129.985 M BRL−1.22 BRL−398.14%4.68%Tài chính
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
−1.55%11.43 BRL778.4 K0.671.742 B BRL17.650.65 BRL−4.17%0.77%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ALPA3ALPARGATAS ON N1
−1.51%9.11 BRL7000.226.053 B BRL−2.43 BRL−1368.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
QUAL3QUALICORP ON NM
−1.42%1.39 BRL4.116 M0.95385.891 M BRL−0.29 BRL−331.58%5.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
AALR3ALLIAR ON NM
−1.38%10.00 BRL7.1 K0.161.173 B BRL0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
−1.36%17.46 BRL4.852 M2.617.677 B BRL12.811.36 BRL−40.87%5.07%Công nghiệp Chế biến
Mua
FFRIO3METALFRIO ON NM
−1.27%285.00 BRL3000.061.792 B BRL58.154.90 BRL0.00%Sản xuất Chế tạo
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
−1.21%5.710 BRL2.22 M0.67541.214 M BRL−26.02 BRL−7917.01%0.00%Bán Lẻ
Bán
BRIT3BRISANET ON NM
−1.20%4.13 BRL420 K0.891.855 B BRL11.610.36 BRL+107.28%2.11%Truyền thông
Theo dõi
YDUQ3YDUQS PART ON NM
−1.19%10.84 BRL5.258 M1.003.198 B BRL20.500.53 BRL+836.11%5.07%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ROMI3ROMI ON EJ NM
−1.17%10.10 BRL192.7 K0.98941.025 M BRL6.321.60 BRL−38.51%5.81%Sản xuất Chế tạo
AGXY3AGROGALAXY ON NM
−1.11%0.890 BRL216.5 K0.62149.012 M BRL−3.62 BRL−1501.63%4.46%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
WEST3WESTWING ON NM
−1.10%0.900 BRL142.3 K2.8099.822 M BRL−0.50 BRL+4.06%0.00%Bán Lẻ
OFSA3OUROFINO S/AON NM
−1.07%18.50 BRL5.5 K2.28998.057 M BRL−0.63 BRL−130.30%3.32%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
STBP3SANTOS BRP ON NM
−1.06%13.06 BRL9.054 M2.0711.281 B BRL18.750.70 BRL+58.53%4.04%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CXSE3CAIXA SEGURION NM
−1.05%14.200 BRL5.443 M2.2442.6 B BRL11.841.20 BRL+11.17%7.40%Tài chính
Mua
GRND3GRENDENE ON NM
−1.00%5.92 BRL1.572 M1.965.341 B BRL9.300.64 BRL+1.58%5.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SEER3SER EDUCA ON NM
−0.97%5.10 BRL818.7 K1.00656.48 M BRL−0.13 BRL+92.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MMTRE3MITRE REALTYON NM
−0.95%3.36 BRL922.8 K1.09355.403 M BRL4.900.69 BRL+56.81%26.09%Tài chính
Mua
VALE3VALE ON NM
−0.93%60.83 BRL39.134 M2.50261.477 B BRL6.798.96 BRL−50.29%11.49%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DXCO3DEXCO ON NM
−0.90%6.60 BRL3.358 M1.475.241 B BRL8.970.74 BRL−14.18%3.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EEPAR3EMBPAR S/A ON
−0.82%6.040 BRL6 K0.1989.758 M BRL5.621.07 BRL−77.34%47.57%Sản xuất Chế tạo
FHER3FER HERINGERON NM
−0.79%3.77 BRL1.3 K0.34203.042 M BRL−6.94 BRL+8.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
LWSA3LWSA ON NM
−0.75%3.99 BRL5.207 M0.582.38 B BRL−0.12 BRL−342.94%1.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AGRO3BRASILAGRO ON NM
−0.74%25.43 BRL227.4 K1.142.52 B BRL10.672.38 BRL+315.37%12.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
TUPY3TUPY ON NM
−0.72%22.02 BRL395.4 K0.623.175 B BRL6.733.27 BRL−17.31%2.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMAR3LOJAS MARISAON ES NM
−0.69%1.43 BRL294.6 K0.44864.343 M BRL−6.46 BRL−24.55%0.00%Bán Lẻ
ASAI3ASSAI ON NM
−0.64%10.790 BRL14.566 M1.4614.586 B BRL20.930.52 BRL−35.32%0.81%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
VVTRU3VITRUEDUCA ON NM
−0.64%14.070 BRL28.2 KDịch vụ Thương mại
Theo dõi
FIQE3UNIFIQUE ON EDJ NM
−0.60%3.330 BRL270 K0.841.206 B BRL7.520.44 BRL+26.63%6.35%Truyền thông
Theo dõi
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
−0.58%5.150 BRL497.6 K2.12103.204 M BRL−86.70 BRL−489.44%0.00%Vận chuyển
USIM3USIMINAS ON N1
−0.55%7.17 BRL720.3 K0.909.019 B BRL9.480.76 BRL+3.67%3.59%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALLD3ALLIED ON NM
−0.55%7.180 BRL43.1 K0.49672.397 M BRL4.371.64 BRL−44.69%13.45%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CVCB3CVC BRASIL ON NM
−0.52%1.90 BRL9.6 M0.93998.607 M BRL−0.98 BRL+31.36%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ARZZ3AREZZO CO ON NM
−0.52%49.59 BRL3.004 M1.375.476 B BRL13.773.60 BRL+4.06%5.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BRAP3BRADESPAR ON N1
−0.51%17.44 BRL73.1 K1.216.991 B BRL4.663.74 BRL−58.80%14.55%Tài chính
Mua
MOVI3MOVIDA ON NM
−0.50%5.94 BRL2.795 M0.78784.936 M BRL−1.74 BRL−297.05%9.62%Tài chính
Sức mua mạnh
BBIOM3BIOMM ON MA
−0.50%13.90 BRL172.4 K0.791.763 B BRL−0.90 BRL+23.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
LAND3TERRASANTAPAON NM
−0.45%15.620 BRL44 K0.541.503 B BRL44.910.35 BRL−76.92%0.56%Tài chính
BAZA3AMAZONIA ON
−0.39%85.76 BRL3.4 K1.084.808 B BRL3.8022.57 BRL7.73%Tài chính
VIVT3TELEF BRASILON
−0.38%44.49 BRL3.296 M1.6473.004 B BRL14.483.07 BRL+23.08%3.31%Truyền thông
Mua
CASH3MELIUZ ON NM
−0.37%5.380 BRL2.05 M1.07467.304 M BRL−0.19 BRL+72.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
RANI3IRANI ON NM
−0.36%8.37 BRL528 K1.101.987 B BRL5.911.42 BRL−0.06%8.83%Công nghiệp Chế biến
Mua
ENAT3ENAUTA PART ON NM
−0.34%20.46 BRL1.975 M1.185.383 B BRL133.120.15 BRL−93.25%0.73%Năng lượng Mỏ
Mua
GUAR3GUARARAPES ON NM
−0.31%6.45 BRL926.2 K0.663.22 B BRL131.900.05 BRL1.86%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SOJA3BOA SAFRA ON NM
−0.28%14.390 BRL300.8 K0.641.947 B BRL5.192.77 BRL+100.98%5.69%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
PETR3PETROBRAS ON EDJ N2
−0.23%38.31 BRL16.702 M1.24490.816 B BRL4.528.48 BRL−39.21%18.88%Năng lượng Mỏ
Mua
ITSA3ITAUSA ON N1
−0.20%9.70 BRL227.5 K2.2099.966 B BRL6.951.40 BRL+7.53%8.19%Tài chính
Sức mua mạnh
SMTO3SAO MARTINHOON NM
−0.20%32.37 BRL1.399 M0.6111.212 B BRL11.202.89 BRL−8.11%3.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
CIEL3CIELO ON NM
−0.18%5.64 BRL45.121 M1.4815.238 B BRL7.320.77 BRL+48.18%6.42%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
SBFG3GRUPO SBF ON NM
−0.18%11.32 BRL996.8 K0.662.759 B BRL13.840.82 BRL+8.40%1.53%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CRFB3CARREFOUR BRON NM
−0.11%8.91 BRL10.184 M2.1618.785 B BRL−0.31 BRL−149.55%3.92%Dịch vụ Phân phối
Mua
KEPL3KEPLER WEBERON NM
−0.11%9.00 BRL986.6 K0.941.617 B BRL6.461.39 BRL−52.57%9.42%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BSLI3BRB BANCO ON
−0.11%9.44 BRL1000.243.942 B BRL2.19%Tài chính
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
−0.06%17.99 BRL15.4 K0.35740.18 M BRL8.002.25 BRL+18.02%5.96%Dịch vụ Thương mại
MULT3MULTIPLAN ON N2
−0.05%22.20 BRL7.037 M2.1813.153 B BRL12.081.84 BRL+35.26%4.33%Tài chính
Sức mua mạnh