Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị — Thị trường Chứng khoán Brazil

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
IFCM3INFRACOMM ON NM
3.84BRL−10.28%−0.44BRL
Bán
1.217M4.672M1.081BBRL−0.15BRLDịch vụ Phân phối
BDLL3BARDELLA ON
10.11BRL−8.09%−0.89BRL
Bán Mạnh
2002.022K15.074MBRL−10.91BRL137Dịch vụ Công nghiệp
BIOM3BIOMM ON MA
10.30BRL−8.04%−0.90BRL
Bán
2.9K29.87K757.342MBRL−1.19BRL148Công nghệ Sức khỏe
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
22.55BRL−7.88%−1.93BRL
Bán Mạnh
4.407M99.376M7.614BBRL16.411.50BRL15.596KHàng tiêu dùng không lâu bền
FHER3FER HERINGERON NM
16.90BRL−7.75%−1.42BRL
Bán Mạnh
1.415M23.91M910.188MBRL1.4812.39BRL1.252KCông nghiệp Chế biến
RNEW3RENOVA ON N2
1.83BRL−5.18%−0.10BRL
Bán
30.2K55.266K185.24MBRL−0.21BRLCông ty dịch vụ công cộng
MODL3MODALMAIS ON N2
2.82BRL−5.05%−0.15BRL
Bán
13.2K37.224K1.725BBRL5.900.50BRLTài chính
VITT3VITTIA ON ED NM
11.75BRL−4.86%−0.60BRL
Bán Mạnh
261.9K3.077M1.681BBRL16.400.75BRL1.132KCông nghiệp Chế biến
BOAS3BOA VISTA ON NM
7.85BRL−4.85%−0.40BRL
Theo dõi
628.4K4.933M4.175BBRL28.370.29BRLDịch vụ Công nghệ
CAMB3CAMBUCI ON
4.72BRL−4.84%−0.24BRL
Bán Mạnh
162.7K767.944K199.538MBRL6.180.80BRLKhách hàng Lâu năm
ALLD3ALLIED ON NM
11.92BRL−4.79%−0.60BRL
Bán
144.2K1.719M1.111BBRL4.223.13BRLDịch vụ Công nghệ
PARD3IHPARDINI ON ED NM
18.58BRL−4.47%−0.87BRL
Mua
190.6K3.541M2.357BBRL11.571.69BRL7.1KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BPAC3BTGP BANCO ON N2
13.51BRL−4.46%−0.63BRL
Bán
4.9K66.199K82.384BBRLTài chính
KEPL3KEPLER WEBERON EB
18.19BRL−4.16%−0.79BRL
Theo dõi
910.1K16.555M1.634BBRL3.601.76BRLSản xuất Chế tạo
BALM3BAUMER ON
14.42BRL−3.80%−0.57BRL
Bán Mạnh
2002.884K125.326MBRL9.181.63BRLDịch vụ Phân phối
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
26.00BRL−3.70%−1.00BRL
Bán
40010.4K582.811MBRLTài chính
MNPR3MINUPAR ON
6.84BRL−3.53%−0.25BRL
Bán
6K41.04K48.565MBRL1.494.76BRL2.822KCông nghiệp Chế biến
CLSC3CELESC ON N2
55.50BRL−3.46%−1.99BRL
Bán
3.3K183.15K2.185BBRL3.0318.95BRL3.747KCông ty dịch vụ công cộng
ALPA3ALPARGATAS ON N1
18.61BRL−3.32%−0.64BRL
Bán
3.1K57.691K13.574BBRL15.961.21BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
EVEN3EVEN ON NM
5.55BRL−3.31%−0.19BRL
Bán
1.268M7.038M1.133BBRL5.121.12BRLKhách hàng Lâu năm
DMMO3DOMMO ON
1.17BRL−3.31%−0.04BRL
Bán
15.104M17.672M596.331MBRL6.500.19BRLNăng lượng Mỏ
PEAB3PAR AL BAHIAON
60.00BRL−3.23%−2.00BRL
Theo dõi
20012K860.969MBRL5.6011.08BRLTài chính
MNDL3MUNDIAL ON
19.50BRL−3.18%−0.64BRL
Bán
60011.7K48.35MBRL−230.95BRLKhách hàng Lâu năm
LWSA3LOCAWEB ON NM
5.29BRL−3.11%−0.17BRL
Bán Mạnh
20.087M106.262M3.121BBRL−0.03BRLDịch vụ Công nghệ
EMBR3EMBRAER ON NM
13.44BRL−3.03%−0.42BRL
Bán
7.58M101.879M9.873BBRL230.230.06BRL15.427KCông nghệ Điện tử
CURY3CURY S/A ON NM
6.40BRL−2.74%−0.18BRL
Bán Mạnh
1.064M6.811M1.868BBRL6.411.03BRLTài chính
PDTC3PADTEC ON NM
3.61BRL−2.70%−0.10BRL
Bán Mạnh
53.7K193.857K283.204MBRL11.390.33BRLCông nghệ Điện tử
TRAD3TC ON NM
4.46BRL−2.62%−0.12BRL
Bán
2.266M10.106M1.256BBRL1040.910.00BRLDịch vụ Công nghệ
TRPL3TRAN PAULISTON N1
31.06BRL−2.60%−0.83BRL
Bán
3.5K108.71K17.815BBRL7.054.52BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
ARML3ARMAC ON ED NM
12.67BRL−2.54%−0.33BRL
Bán
287.3K3.64M4.381BBRL77.430.17BRLTài chính
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
13.90BRL−2.52%−0.36BRL
Bán
868K12.065M1.235BBRL16.910.84BRLDịch vụ Công nghệ
GGPS3GPS ON NM
14.42BRL−2.44%−0.36BRL
Bán
867.9K12.515M9.657BBRL0.7021.25BRL119.6KDịch vụ Thương mại
HAPV3HAPVIDA ON NM
7.84BRL−2.24%−0.18BRL
Bán
26.66M209.018M55.956BBRL61.640.13BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BEEF3MINERVA ON NM
11.99BRL−2.04%−0.25BRL
Bán
10.339M123.969M7.005BBRL11.031.11BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
SMFT3SMART FIT ON NM
16.41BRL−2.03%−0.34BRL
Bán Mạnh
957.9K15.719M9.62BBRL−1.43BRLDịch vụ Khách hàng
MLAS3MULTILASER ON ED NM
4.99BRL−1.96%−0.10BRL
Bán Mạnh
2.104M10.5M4.055BBRL5.360.95BRLCông nghệ Điện tử
JBSS3JBS ON NM
36.25BRL−1.89%−0.70BRL
Bán
8.201M297.283M78.777BBRL4.408.40BRL250KHàng tiêu dùng không lâu bền
RECV3PETRORECSA ON NM
26.49BRL−1.89%−0.51BRL
Mua
1.093M28.946M6.583BBRL11.122.44BRLNăng lượng Mỏ
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
14.59BRL−1.88%−0.28BRL
Mua
1.266M18.474M2.223BBRL4.223.53BRL17KSản xuất Chế tạo
CAML3CAMIL ON NM
8.12BRL−1.69%−0.14BRL
Bán Mạnh
800.2K6.498M2.858BBRL7.211.15BRL6.5KCông nghiệp Chế biến
BRGE3ALFA CONSORCON
6.39BRL−1.69%−0.11BRL
Bán
1K6.39K464.488MBRL22.330.29BRLTài chính
SYNE3SYN PROP TECON NM
6.10BRL−1.61%−0.10BRL
Bán
1.73M10.553M931.131MBRLTài chính
TECN3TECHNOS ON NM
2.60BRL−1.52%−0.04BRL
Mua
355.3K923.78K188.506MBRL8.080.37BRLKhách hàng Lâu năm
NTCO3GRUPO NATURAON NM
17.15BRL−1.49%−0.26BRL
Bán
6.679M114.545M23.68BBRL23.230.76BRL993Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGRO3BRASILAGRO ON NM
31.61BRL−1.40%−0.45BRL
Bán
688.3K21.757M3.135BBRL4.097.96BRLCông nghiệp Chế biến
RADL3RAIADROGASILON NM
18.19BRL−1.36%−0.25BRL
Bán
8.047M146.382M29.962BBRL42.560.44BRL50.573KBán Lẻ
TOTS3TOTVS ON NM
26.12BRL−1.28%−0.34BRL
Bán
5.636M147.199M15.883BBRL42.970.62BRLDịch vụ Công nghệ
MATD3MATER DEI ON NM
9.27BRL−1.28%−0.12BRL
Bán
848.6K7.867M3.291BBRL17.390.55BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LLIS3LE LIS BLANCON NM
1.62BRL−1.22%−0.02BRL
Theo dõi
134.2K217.404K111.538MBRL−11.68BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CSRN3COSERN ON
19.00BRL−1.20%−0.23BRL
Mua
2003.8K3.183BBRL5.743.35BRLCông ty dịch vụ công cộng
TCNO3TECNOSOLO ON
1.69BRL−1.17%−0.02BRL
Mua
25.6K43.264K9.268MBRL−0.10BRLDịch vụ Công nghiệp
SHOW3TIME FOR FUNON NM
3.40BRL−1.16%−0.04BRL
Bán
220.7K750.38K229.203MBRL−0.95BRLDịch vụ Khách hàng
CVCB3CVC BRASIL ON NM
12.91BRL−1.15%−0.15BRL
Theo dõi
8.15M105.222M2.904BBRL−2.27BRLDịch vụ Khách hàng
WEGE3WEG ON NM
26.20BRL−1.13%−0.30BRL
Bán
7.572M198.381M109.936BBRL29.530.90BRL36.987KSản xuất Chế tạo
SEQL3SEQUOIA LOG ON NM
8.20BRL−1.09%−0.09BRL
Bán
1.971M16.159M1.147BBRL−0.21BRLVận chuyển
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.79BRL−1.06%−0.03BRL
Bán
504.9K1.409M406.071MBRL9.630.29BRL555Dịch vụ Thương mại
CSAN3COSAN ON ED NM
18.84BRL−1.05%−0.20BRL
Bán
13.328M251.096M35.193BBRL5.793.31BRL41.763KCông ty dịch vụ công cộng
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
21.57BRL−1.01%−0.22BRL
Mua
3.197M68.966M11.977BBRL5.923.71BRL3.274KCông ty dịch vụ công cộng
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
25.52BRL−1.01%−0.26BRL
Mua
4.227M107.87M50.955BBRL13.091.97BRL188Tài chính
LEVE3METAL LEVE ON NM
24.40BRL−0.93%−0.23BRL
Mua
274.9K6.708M3.131BBRL5.574.42BRL7.395KSản xuất Chế tạo
ODPV3ODONTOPREV ON ED NM
9.90BRL−0.90%−0.09BRL
Bán
814.8K8.067M5.628BBRL13.210.76BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EPAR3EMBPAR S/A ON
16.80BRL−0.88%−0.15BRL
Sức mua mạnh
4.7K78.96K249.658MBRL3.414.97BRLSản xuất Chế tạo
VULC3VULCABRAS ON NM
11.20BRL−0.88%−0.10BRL
Mua
531.5K5.953M2.752BBRL7.951.44BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
PORT3WILSON SONS ON EB NM
9.25BRL−0.86%−0.08BRL
Bán
508.7K4.705M4.088BBRL18.960.49BRLVận chuyển
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
4.66BRL−0.85%−0.04BRL
Bán
8.362M38.966M10.296BBRL13.630.34BRLBán Lẻ
QUAL3QUALICORP ON ED NM
12.09BRL−0.82%−0.10BRL
Bán
1.735M20.976M3.356BBRL9.371.30BRL2.821KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ASAI3ASSAI ON NM
15.37BRL−0.71%−0.11BRL
Mua
6.825M104.894M20.707BBRL46.409KBán Lẻ
RAPT3RANDON PART ON N1
8.89BRL−0.67%−0.06BRL
Bán Mạnh
16.1K143.129K3.092BBRL4.222.12BRL15.433KSản xuất Chế tạo
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.44BRL−0.67%−0.05BRL
Bán
2.538M18.88M22.32BBRL11.850.63BRLTài chính
YDUQ3YDUQS PART ON NM
16.83BRL−0.65%−0.11BRL
Theo dõi
1.671M28.125M5.081BBRL32.420.52BRL17.726KDịch vụ Khách hàng
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
10.33BRL−0.58%−0.06BRL
Bán
2.053M21.203M5.884BBRL−0.41BRLCông ty dịch vụ công cộng
RANI3IRANI ON ED NM
7.00BRL−0.57%−0.04BRL
Sức mua mạnh
1.483M10.382M1.78BBRL6.261.12BRL2.21KCông nghiệp Chế biến
HYPE3HYPERA ON NM
37.06BRL−0.56%−0.21BRL
Mua
2.019M74.809M23.43BBRL17.452.17BRLCông nghệ Sức khỏe
TUPY3TUPY ON NM
21.99BRL−0.50%−0.11BRL
Mua
1.566M34.434M3.17BBRL15.711.42BRLSản xuất Chế tạo
DMVF3D1000VFARMA ON NM
4.01BRL−0.50%−0.02BRL
Bán
22.1K88.621K202.917MBRL103.070.04BRL3.536KDịch vụ Phân phối
SUZB3SUZANO S.A. ON ED NM
51.34BRL−0.47%−0.24BRL
Theo dõi
3.665M188.141M69.269BBRL3.2116.07BRL37KCông nghiệp Chế biến
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.32BRL−0.46%−0.02BRL
Bán
6.602M28.522M24.024BBRL5.090.85BRL6.5KKhoáng sản phi năng lượng
MEAL3IMC S/A ON NM
2.19BRL−0.45%−0.01BRL
Bán
2.478M5.427M625.12MBRL−0.28BRLDịch vụ Khách hàng
SCAR3SAO CARLOS ON NM
31.16BRL−0.45%−0.14BRL
Bán
80024.928K1.763BBRL52.840.61BRLTài chính
AURE3AUREN ON NM
14.40BRL−0.41%−0.06BRL
Bán
2.419M34.835MCông ty dịch vụ công cộng
AMBP3AMBIPAR ON ED NM
29.63BRL−0.40%−0.12BRL
Bán
1.194M35.366M3.346BBRL23.311.28BRLDịch vụ Thương mại
FRAS3FRAS-LE ON N1
9.88BRL−0.40%−0.04BRL
Bán
74.3K734.084K2.638BBRL10.080.98BRLSản xuất Chế tạo
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
24.71BRL−0.40%−0.10BRL
Bán
542.7K13.41M5.836BBRL19.631.26BRL3.846KKhách hàng Lâu năm
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.02BRL−0.40%−0.02BRL
Bán
13.9K69.778K7.539BBRL7.730.65BRLKhách hàng Lâu năm
RENT3LOCALIZA ON NM
55.90BRL−0.37%−0.21BRL
Mua
4.477M250.242M42.047BBRL20.412.76BRL12.223KTài chính
OPCT3OCEANPACT ON NM
2.78BRL−0.36%−0.01BRL
Mua
584.9K1.626M550.51MBRL−0.24BRL2.265KDịch vụ Thương mại
ENAT3ENAUTA PART ON NM
19.82BRL−0.35%−0.07BRL
Bán
4.423M87.664M5.215BBRL3.635.49BRL128Năng lượng Mỏ
CSMG3COPASA ON NM
12.62BRL−0.32%−0.04BRL
Bán
1.119M14.123M4.785BBRL9.891.28BRLCông ty dịch vụ công cộng
FLRY3FLEURY ON NM
14.54BRL−0.27%−0.04BRL
Bán
1.698M24.685M4.609BBRL13.571.08BRL13KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LVTC3WDC NETWORKSON NM
8.26BRL−0.24%−0.02BRL
Bán
255.7K2.112M534.117MBRL7.631.08BRL315Dịch vụ Phân phối
SGPS3SPRINGS ON NM
4.39BRL−0.23%−0.01BRL
Bán
10K43.9K219.5MBRL−3.07BRL9.151KKhách hàng Lâu năm
LOGG3LOG COM PROPON NM
23.09BRL−0.22%−0.05BRL
Bán
158K3.648M2.333BBRL6.033.85BRLTài chính
LCAM3LOCAMERICA ON NM
24.55BRL−0.20%−0.05BRL
Mua
1.166M28.633M12.409BBRL12.551.98BRL4.854KTài chính
JSLG3JSL ON NM
5.63BRL−0.18%−0.01BRL
Bán
329.2K1.853M1.567BBRL5.601.01BRLVận chuyển
PRIO3PETRORIO ON NM
27.06BRL−0.11%−0.03BRL
Sức mua mạnh
13.146M355.736M22.827BBRL9.272.93BRLNăng lượng Mỏ
TASA3TAURUS ARMASON N2
20.81BRL−0.10%−0.02BRL
Bán
44.2K919.802K2.47BBRL3.775.65BRLCông nghệ Điện tử
TAEE3TAESA ON ED N2
13.36BRL−0.07%−0.01BRL
Theo dõi
83.2K1.112M2.086.43BRL701Công ty dịch vụ công cộng
BAZA3AMAZONIA ON ES
38.99BRL−0.05%−0.02BRL
Theo dõi
4.1K159.859K2.186BBRL1.5824.67BRL2.818KTài chính
ENMT3ENERGISA MT ON
84.99BRL−0.01%−0.01BRL
Mua
20016.998K18.609BBRL16.425.18BRL3.3KCông ty dịch vụ công cộng