Các công ty của Brazil có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Brazil này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETR3PETROBRAS ON N2
511.994 B BRL40.30 BRL−0.81%10.318 M0.76518.063 B BRL4.219.57 BRL−33.73%17.87%Năng lượng Mỏ
Mua
JBSS3JBS ON NM
363.817 B BRL22.10 BRL−0.90%6.907 M0.6849.02 B BRL−0.48 BRL−106.90%9.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
344.76 B BRL28.20 BRL−0.53%263.4 K0.70296.333 B BRL8.403.36 BRL4.01%Tài chính
BBAS3BRASIL ON NM
310.001 B BRL56.99 BRL−1.30%5.652 M0.78162.615 B BRL5.4510.46 BRL8.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BBDC3BRADESCO ON N1
302.789 B BRL12.55 BRL−1.49%4.904 M0.76141.986 B BRL9.371.34 BRL2.61%Tài chính
VALE3VALE ON NM
208.066 B BRL61.63 BRL−0.37%25.741 M1.10264.916 B BRL6.739.16 BRL−55.69%11.34%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VBBR3VIBRA ON NM
162.947 B BRL24.81 BRL−2.51%8.183 M0.9226.519 B BRL5.854.24 BRL+209.76%3.36%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MRFG3MARFRIG ON NM
132.218 B BRL9.95 BRL−4.05%5.409 M0.599.045 B BRL−2.36 BRL−137.78%22.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UGPA3ULTRAPAR ON NM
126.049 B BRL26.92 BRL−3.10%4.5 M1.0729.361 B BRL12.192.21 BRL+34.69%2.41%Bán Lẻ
Theo dõi
CRFB3CARREFOUR BRON NM
109.859 B BRL12.07 BRL−4.21%9.631 M1.6525.447 B BRL−0.38 BRL−144.10%2.89%Dịch vụ Phân phối
Mua
ABEV3AMBEV S/A ON
79.737 B BRL12.12 BRL−0.66%16.27 M0.52190.884 B BRL13.240.92 BRL+0.35%5.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BRKM3BRASKEM ON N1
70.569 B BRL23.15 BRL−3.22%2.1 K0.1018.65 B BRL−5.74 BRL−1250.06%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
GOAU3GERDAU MET ON N1
68.916 B BRL10.76 BRL−1.19%37 K0.8710.879 B BRL4.342.48 BRL−28.91%14.31%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
GGBR3GERDAU ON N1
68.916 B BRL19.91 BRL−2.45%63.2 K1.2037.449 B BRL4.674.26 BRL−33.38%7.58%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ASAI3ASSAI ON NM
66.503 B BRL13.980 BRL−1.41%8.459 M0.7118.899 B BRL26.650.52 BRL−41.83%0.62%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BRFS3BRF SA ON NM
53.615 B BRL16.25 BRL−3.85%12.565 M1.7727.274 B BRL−2.01 BRL+34.88%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
VIVT3TELEF BRASILON ER
52.1 B BRL49.07 BRL−0.63%1.616 M0.8780.52 B BRL16.183.03 BRL+24.01%2.70%Truyền thông
Mua
RDOR3REDE D OR ON NM
46.509 B BRL24.540 BRL−0.04%5.577 M1.0555.224 B BRL27.120.90 BRL+71.06%2.05%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CSNA3SID NACIONALON
45.438 B BRL14.35 BRL+0.21%7.183 M0.8018.923 B BRL−0.24 BRL−120.52%13.66%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
NEOE3NEOENERGIA ON NM
44.343 B BRL20.39 BRL−1.02%1.092 M0.8924.749 B BRL5.553.68 BRL−5.42%3.61%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EQTL3EQUATORIAL ON NM
40.985 B BRL31.64 BRL−0.57%5.814 M0.6235.318 B BRL17.621.80 BRL+44.68%1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
39.756 B BRL61.20 BRL−0.02%5.587 M1.0479.075 B BRL5.6710.79 BRL−38.56%1.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
39.743 B BRL35.12 BRL−0.48%966.1 K0.4440.467 B BRL7.324.80 BRL+16.41%8.22%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CSAN3COSAN ON NM
39.737 B BRL14.88 BRL−0.87%16.977 M1.1927.795 B BRL−0.15 BRL−119.40%2.88%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELET3ELETROBRAS ON N1
37.159 B BRL39.02 BRL+0.46%9.45 M1.2091.135 B BRL19.741.98 BRL−17.24%0.57%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CMIG3CEMIG ON N1
36.85 B BRL14.86 BRL−1.98%152.9 K0.4629.758 B BRL5.672.62 BRL+40.86%7.81%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
36.768 B BRL1.66 BRL−4.05%88.067 M0.8912.149 B BRL−0.02 BRL+69.31%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
RADL3RAIADROGASILON EJ NM
33.974 B BRL26.36 BRL+0.04%6.573 M1.1845.161 B BRL42.370.62 BRL+5.42%0.98%Bán Lẻ
Mua
WEGE3WEG ON NM
32.504 B BRL37.98 BRL−0.68%6.024 M1.17159.365 B BRL27.811.37 BRL+36.21%1.72%Sản xuất Chế tạo
Mua
PSSA3PORTO SEGUROON NM
32.12 B BRL30.64 BRL−1.16%1.647 M1.3519.708 B BRL8.723.51 BRL+99.39%4.61%Tài chính
Mua
RENT3LOCALIZA ON NM
28.902 B BRL51.85 BRL−2.68%14.262 M2.1255.252 B BRL30.041.73 BRL−20.30%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
28.847 B BRL6.860 BRL−2.14%6.223 M1.01650.216 M BRL−23.46 BRL−16104.84%0.00%Bán Lẻ
Bán
USIM3USIMINAS ON N1
27.691 B BRL9.46 BRL−0.84%384.6 K1.2012.017 B BRL8.371.13 BRL−13.90%3.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
HAPV3HAPVIDA ON NM
27.383 B BRL3.88 BRL−2.02%76.037 M0.9929.233 B BRL−0.10 BRL+11.93%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BEEF3MINERVA ON NM
26.892 B BRL6.41 BRL−1.38%17.509 M1.823.745 B BRL8.930.72 BRL−35.70%8.59%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
26.774 B BRL7.980 BRL−3.04%5.414 M1.1117.631 B BRL14.440.55 BRL+16.02%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
NTCO3GRUPO NATURAON EJ NM
26.737 B BRL16.92 BRL−2.03%6.647 M0.8323.462 B BRL−2.41 BRL−15.85%4.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EMBR3EMBRAER ON NM
26.183 B BRL31.76 BRL−2.64%4.228 M0.8223.332 B BRL29.781.07 BRL+387.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
AMER3AMERICANAS ON NM
25.809 B BRL0.53 BRL−5.36%15.752 M0.76475.397 M BRL0.00%Bán Lẻ
SBSP3SABESP ON NM
25.572 B BRL80.85 BRL−1.85%2.492 M0.8655.262 B BRL15.685.16 BRL+12.89%1.58%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TIMS3TIM ON ED NM
23.834 B BRL17.27 BRL−1.09%7.145 M1.2041.807 B BRL14.731.17 BRL+76.19%6.89%Truyền thông
Mua
CPLE3COPEL ON N2
21.479 B BRL8.28 BRL0.00%6.997 M0.6426.313 B BRL10.460.79 BRL+94.83%3.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
19.25 B BRL2.55 BRL−1.92%16.671 M1.111.25 B BRL−8.41 BRL−382.19%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
CCRO3CCR SA ON NM
18.933 B BRL13.31 BRL−1.92%8.935 M1.3326.886 B BRL15.780.84 BRL−58.77%1.45%Vận chuyển
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON N2
18.88 B BRL5.070 BRL−0.20%8.936 M0.7727.658 B BRL7.790.65 BRL+21.36%12.67%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BRSR3BANRISUL ON N1
17.297 B BRL13.16 BRL−0.90%5.8 K0.695.354 B BRL5.322.47 BRL4.11%Tài chính
Theo dõi
REDE3REDE ENERGIAON
16.131 B BRL6.95 BRL0.00%2.6 K0.7814.667 B BRL8.850.79 BRL+11.54%8.42%Công ty dịch vụ công cộng
BNBR3NORD BRASIL ON
15.338 B BRL104.00 BRL−4.59%4000.628.983 B BRL4.2824.29 BRL5.55%Tài chính
CEEB3COELBA ON
15.159 B BRL39.50 BRL+0.77%2000.267.007 B BRL5.637.02 BRL+17.36%9.10%Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3COMGAS ON ED
15.159 B BRL115.99 BRL−2.16%1000.0515.377 B BRL10.9210.62 BRL−22.20%2.72%Công ty dịch vụ công cộng
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
14.955 B BRL13.32 BRL−3.48%1.008 M1.132.03 B BRL64.850.21 BRL−88.81%0.66%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
DASA3DASA ON NM
14.252 B BRL4.89 BRL−8.60%583.2 K1.293.681 B BRL−1.64 BRL−136.13%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
LIGT3LIGHT S/A ON NM
14.116 B BRL5.17 BRL−2.45%2.108 M1.771.926 B BRL0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
LREN3LOJAS RENNERON NM
13.648 B BRL16.06 BRL−3.77%15.331 M1.2215.419 B BRL15.791.02 BRL−23.14%4.24%Bán Lẻ
Mua
PRIO3PETRORIO ON NM
11.905 B BRL50.86 BRL+2.13%16.541 M1.9943.383 B BRL8.296.13 BRL+52.34%0.14%Năng lượng Mỏ
Mua
WHRL3WHIRLPOOL ON
11.488 B BRL4.85 BRL−0.82%3000.027.165 B BRL28.940.17 BRL−39.56%7.02%Khách hàng Lâu năm
TUPY3TUPY ON NM
11.368 B BRL27.44 BRL−3.82%653.2 K1.153.956 B BRL7.853.49 BRL−0.19%4.85%Sản xuất Chế tạo
Mua
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
11.202 B BRL2.600 BRL−1.52%1.037 M1.331.527 B BRL−0.04 BRL−106.72%9.55%Bán Lẻ
Theo dõi
VVEO3VIVEO ON NM
11.084 B BRL6.800 BRL−2.16%1.727 M0.862.195 B BRL5.851.16 BRL+26.98%4.07%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
10.938 B BRL22.30 BRL−1.85%14.858 M1.3841.344 B BRL57.550.39 BRL+39.79%0.30%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RAPT3RANDON PART ON N1
10.888 B BRL10.98 BRL−0.72%19.7 K0.353.866 B BRL9.441.16 BRL−19.04%4.50%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
10.84 B BRL34.94 BRL−1.58%923.6 K0.8911.798 B BRL13.292.63 BRL+84.10%1.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EGIE3ENGIE BRASILON NM
10.748 B BRL40.82 BRL−0.10%1.286 M0.6633.306 B BRL9.714.20 BRL+28.78%7.11%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GGPS3GPS ON NM
10.631 B BRL19.740 BRL−0.56%3.524 M1.1013.322 B BRL20.640.96 BRL+23.89%1.32%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CIEL3CIELO ON NM
10.601 B BRL5.47 BRL+1.30%23.044 M1.1414.779 B BRL7.100.77 BRL+48.18%6.63%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CLSC3CELESC ON N2
10.403 B BRL68.40 BRL+2.87%6003.522.617 B BRL4.7414.44 BRL+3.05%8.15%Công ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
10.378 B BRL8.00 BRL−1.23%4.2 K0.5317.672 B BRL7.941.01 BRL+43.02%1.86%Công ty dịch vụ công cộng
MOVI3MOVIDA ON NM
10.342 B BRL7.80 BRL−3.82%4.924 M1.141.031 B BRL−1.82 BRL−218.24%7.32%Tài chính
Sức mua mạnh
CAML3CAMIL ON NM
10.205 B BRL8.44 BRL−2.65%476 K0.842.887 B BRL11.080.76 BRL−42.36%3.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
ENEV3ENEVA ON NM
10.091 B BRL12.53 BRL−1.34%7.501 M1.1519.849 B BRL90.990.14 BRL−55.58%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
OIBR3OI ON N1
9.718 B BRL0.65 BRL+1.56%2.203 M0.2225.582 M BRL−9.12 BRL+71.81%0.00%Truyền thông
AGXY3AGROGALAXY ON NM
9.399 B BRL1.930 BRL−3.02%266 K0.28323.139 M BRL−2.23 BRL−2825.12%2.05%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TTEN33TENTOS ON NM
8.999 B BRL10.210 BRL−2.30%836.2 K1.155.088 B BRL8.911.15 BRL+0.24%1.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
B3SA3B3 ON NM
8.93 B BRL11.71 BRL−2.25%38.489 M0.8263.919 B BRL16.330.72 BRL+1.62%3.47%Tài chính
Mua
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
8.845 B BRL7.64 BRL−2.80%4.473 M1.025.315 B BRL9.330.82 BRL+131.82%0.10%Vận chuyển
Mua
GUAR3GUARARAPES ON NM
8.795 B BRL7.63 BRL−5.57%2.054 M0.743.809 B BRL−0.07 BRL−165.90%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
EKTR3ELEKTRO ON
8.703 B BRL45.35 BRL−9.30%1000.438.859 B BRL9.055.01 BRL−1.52%6.78%Công ty dịch vụ công cộng
PFRM3PROFARMA ON NM
8.662 B BRL5.38 BRL−2.71%320.7 K1.45659.646 M BRL9.370.57 BRL−12.96%6.09%Dịch vụ Phân phối
HYPE3HYPERA ON NM
7.915 B BRL30.05 BRL−0.23%2.85 M0.8818.998 B BRL11.642.58 BRL−2.63%4.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CBEE3AMPLA ENERG ON
7.796 B BRL11.94 BRL−0.50%20.1 K167.503.033 B BRL−0.79 BRL−133.61%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
JSLG3JSL ON NM
7.575 B BRL13.15 BRL−0.08%402.5 K0.523.744 B BRL10.371.27 BRL+75.78%2.41%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ENMT3ENERGISA MT ON
7.565 B BRL75.49 BRL−1.96%1.4 K0.8116.458 B BRL11.996.30 BRL+15.82%4.40%Công ty dịch vụ công cộng
MRVE3MRV ON NM
7.432 B BRL6.67 BRL−6.19%25.777 M1.953.754 B BRL2470.370.00 BRL0.00%Tài chính
Mua
CSMG3COPASA ON NM
7.404 B BRL21.10 BRL−4.05%1.246 M0.838.001 B BRL5.803.64 BRL+63.55%8.48%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DXCO3DEXCO ON NM
7.383 B BRL7.28 BRL−4.21%6.413 M1.725.781 B BRL7.530.97 BRL+2.03%3.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ITSA3ITAUSA ON N1
7.383 B BRL9.95 BRL−0.40%88.7 K0.84102.343 B BRL7.471.33 BRL−3.98%7.98%Tài chính
Sức mua mạnh
CBAV3CBA ON NM
7.348 B BRL4.730 BRL−2.87%3.641 M0.783.08 B BRL−1.44 BRL−199.15%7.30%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SBFG3GRUPO SBF ON NM
6.989 B BRL12.73 BRL−6.88%2.044 M0.803.102 B BRL18.900.67 BRL−17.59%1.07%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BAZA3AMAZONIA ON
6.72 B BRL104.59 BRL−1.33%2.1 K0.845.863 B BRL4.3624.00 BRL5.32%Tài chính
CEAB3CEA MODAS ON NM
6.719 B BRL11.00 BRL−4.01%3.384 M0.733.391 B BRL1447.370.01 BRL+72.73%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
POMO3MARCOPOLO ON N2
6.683 B BRL5.58 BRL−5.10%862.7 K2.077.464 B BRL6.840.82 BRL+101.16%7.02%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SMTO3SAO MARTINHOON NM
6.628 B BRL29.01 BRL−5.54%2.878 M1.2410.048 B BRL10.042.89 BRL−8.11%4.28%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
6.623 B BRL18.50 BRL−1.54%3.989 M1.308.134 B BRL9.082.04 BRL−25.81%6.67%Công nghiệp Chế biến
Mua
FLRY3FLEURY ON NM
6.471 B BRL14.72 BRL−0.54%2.502 M0.988.04 B BRL16.590.89 BRL−1.43%3.96%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
MRSA3BMRS LOGISTICA
6.442 B BRL28.00 BRL0.00%4001.259.171 B BRL8.183.42 BRL+37.36%2.09%Vận chuyển
BSLI3BRB BANCO ON
6.408 B BRL9.51 BRL0.00%6000.303.516 B BRL1.48%Tài chính
IRBR3IRB(RE) ON NM
6.351 B BRL40.14 BRL−0.91%1.065 M0.423.285 B BRL−1.92 BRL+86.23%0.00%Tài chính
Theo dõi
CYRE3CYRELA REALTON NM
6.254 B BRL22.72 BRL−4.90%5.184 M0.878.736 B BRL9.042.51 BRL+18.03%3.72%Tài chính
Sức mua mạnh
TRPL3TRAN PAULISTON N1
6.216 B BRL33.81 BRL+0.06%1.1 K0.2519.246 B BRL7.844.31 BRL+25.59%6.52%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AAURE3AUREN ON NM
6.182 B BRL11.930 BRL−0.42%1.97 M0.7111.93 B BRL−0.32 BRL−111.88%3.35%Công ty dịch vụ công cộng
Mua