Chứng khoán Brazil bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Brazil quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SSGPS3SPRINGS ON NM
16.160.56 BRL−6.67%508.2 K1.8330 M BRL0.00%Khách hàng Lâu năm
IINEP3INEPAR ON
18.992.18 BRL−7.23%99.9 K1.51104.143 M BRL0.2010.88 BRL0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PORT3WILSON SONS ON NM
19.1315.650 BRL−1.63%983.7 K1.377 B BRL16.460.95 BRL+55.60%3.94%Vận chuyển
Mua
TUPY3TUPY ON NM
20.7523.56 BRL−0.80%842 K1.063.424 B BRL7.203.27 BRL−17.31%5.61%Sản xuất Chế tạo
Mua
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
21.4448.32 BRL−1.69%10.54 M0.6263.506 B BRL6.917.00 BRL−49.66%2.37%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VVEO3VIVEO ON NM
22.473.020 BRL−4.73%1.775 M0.511.023 B BRL2.901.04 BRL+48.21%8.73%Dịch vụ Phân phối
Mua
PTBL3PORTOBELLO ON NM
25.264.61 BRL−3.56%732.2 K0.56642.643 M BRL−0.29 BRL−140.61%10.38%Sản xuất Chế tạo
AGXY3AGROGALAXY ON NM
25.291.400 BRL+0.72%222.4 K0.50232.727 M BRL−3.62 BRL−1501.63%2.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LWSA3LWSA ON NM
26.224.13 BRL−7.19%11.468 M1.502.655 B BRL−0.12 BRL−342.94%1.18%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FHER3FER HERINGERON NM
27.234.71 BRL−1.67%6.6 K1.76257.976 M BRL−6.94 BRL+8.97%0.00%Công nghiệp Chế biến
LREN3LOJAS RENNERON NM
27.8613.11 BRL−7.09%57.334 M2.7013.547 B BRL11.771.11 BRL−5.39%4.83%Bán Lẻ
Mua
VIVR3VIVER ON NM
28.222.75 BRL−2.48%161.1 K4.5177.118 M BRL−2.67 BRL−146.95%0.00%Khách hàng Lâu năm
DASA3DASA ON NM
28.453.36 BRL−10.64%1.054 M1.092.83 B BRL−1.57 BRL−48.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
LLIPR3ELETROPAR ON
29.1048.80 BRL−0.41%1000.33576.48 M BRL32.691.49 BRL−34.99%0.79%Công ty dịch vụ công cộng
IRBR3IRB(RE) ON NM
29.2733.40 BRL−2.85%2.06 M0.822.814 B BRL19.871.68 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
JALL3JALLESMACHADON NM
29.356.780 BRL−0.59%514 K0.952.07 B BRL94.430.07 BRL−97.54%6.47%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EUCA3EUCATEX ON N1
29.5614.50 BRL−2.95%7000.921.33 B BRL3.354.32 BRL+60.11%9.47%Khoáng sản phi năng lượng
SBSP3SABESP ON NM
29.5774.95 BRL−2.64%4.081 M1.4552.617 B BRL14.235.27 BRL+24.43%1.87%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EEPAR3EMBPAR S/A ON
29.636.880 BRL+0.29%5.6 K0.62101.943 M BRL6.411.07 BRL−77.34%56.37%Sản xuất Chế tạo