Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Brazil

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuốiTh.đổi %Th.đổiĐánh giá kỹ thuậtKhối lượngKhối lượng*GiáGiá trị vốn hóa thị trườngP/EEPS (TTM)NHÂN VIÊNKhu vực
AERI3AERIS ON NM
3.75BRL−2.60%−0.10BRL
Bán
3.572M13.394M2.873BBRL42.590.09BRLSản xuất Chế tạo
B3SA3B3 ON NM
11.47BRL−3.61%−0.43BRL
Bán
62.236M713.846M69.656BBRL15.420.77BRLTài chính
BBRK3BR BROKERS ON NM
0.79BRL−4.82%−0.04BRL
Bán Mạnh
3.316M2.62M104.429MBRL−0.96BRLTài chính
BLUT3B TECH EQI ON
0.96BRL0.00%0.00BRL
Bán
194.8K187.008K13.384MBRLKhoáng sản phi năng lượng
CEAB3CEA MODAS ON NM
3.32BRL3.43%0.11BRL
Bán
4.357M14.467M1.023BBRL3.161.02BRLBán Lẻ
CGRA3GRAZZIOTIN ON
28.80BRL1.09%0.31BRL
Bán
32.3K930.24K572.145MBRL3.198.93BRL2.612KBán Lẻ
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
5.81BRL1.40%0.08BRL
Bán
4.822M28.016M4.042BBRL12.170.47BRL4.692KVận chuyển
FRTA3POMIFRUTAS ON NM
3.45BRL−1.43%−0.05BRL
Bán
1.4K4.83K7.085MBRL−3.99BRLCông nghiệp Chế biến
HAGA3HAGA S/A ON
3.09BRL−3.44%−0.11BRL
Bán
10.1K31.209K24.554MBRL4.750.67BRLKhách hàng Lâu năm
HAPV3HAPVIDA ON NM
8.02BRL3.89%0.30BRL
Bán
41.059M329.292M57.241BBRL59.340.13BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IFCM3INFRACOMM ON NM
4.28BRL5.94%0.24BRL
Bán
2.699M11.552M1.205BBRL−0.15BRLDịch vụ Phân phối
LPSB3LOPES BRASILON NM
2.82BRL0.71%0.02BRL
Bán
916.3K2.584M410.438MBRL9.350.30BRL555Dịch vụ Thương mại
LWSA3LOCAWEB ON NM
5.46BRL4.00%0.21BRL
Bán
35.123M191.769M3.221BBRL−0.03BRLDịch vụ Công nghệ
MATD3MATER DEI ON NM
9.39BRL0.43%0.04BRL
Bán
812K7.625M3.334BBRL17.310.55BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MBLY3MOBLY ON NM
2.83BRL2.91%0.08BRL
Bán
1.479M4.186M301.366MBRL−0.80BRLDịch vụ Công nghệ
PDTC3PADTEC ON NM
3.71BRL−6.08%−0.24BRL
Bán Mạnh
118K437.78K291.049MBRL12.130.33BRLCông nghệ Điện tử
PFRM3PROFARMA ON NM
3.64BRL0.83%0.03BRL
Bán
94.6K344.344K446.303MBRL5.660.64BRL7.077KDịch vụ Phân phối
PGMN3PAGUE MENOS ON NM
6.69BRL0.75%0.05BRL
Bán
1.119M7.486M2.963BBRL20.440.32BRLBán Lẻ
RADL3RAIADROGASILON NM
18.44BRL−1.91%−0.36BRL
Bán
9.908M182.707M30.374BBRL43.390.44BRL50.573KBán Lẻ
RDOR3REDE D OR ON NM
32.70BRL0.93%0.30BRL
Bán
5.958M194.84M64.467BBRL40.660.80BRL67.285KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RPMG3PET MANGUINHON
2.43BRL−2.02%−0.05BRL
Bán Mạnh
12K29.16K164.473MBRL−5.35BRLNăng lượng Mỏ
RSID3ROSSI RESID ON NM
2.64BRL0.00%0.00BRL
Bán
337.1K889.944K61.042MBRL−11.73BRLTài chính
SEER3SER EDUCA ON NM
8.21BRL0.12%0.01BRL
Bán
655.7K5.383M1.057BBRL20.110.41BRLDịch vụ Khách hàng
TEND3TENDA ON NM
4.90BRL0.00%0.00BRL
Bán
2.89M14.161M471.45MBRL−1.99BRL13.895KTài chính
WEGE3WEG ON NM
26.50BRL0.34%0.09BRL
Bán
6.177M163.68M111.194BBRL29.430.90BRL36.987KSản xuất Chế tạo
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.04BRL0.80%0.04BRL
Bán
9.8K49.392K7.593BBRL7.670.65BRLKhách hàng Lâu năm