Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Brazil bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
AALR3ALLIAR ON NM
23.15 BRL0.70%0.16 BRL
Sức mua mạnh
164.5K3.808M BRL2.715B BRL−1.93 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ABEV3AMBEV S/A ON
14.41 BRL−0.35%−0.05 BRL
Bán
13.795M198.789M BRL226.951B BRL15.490.94 BRL52KHàng tiêu dùng không lâu bền
AERI3AERIS ON NM
1.510 BRL0.00%0.000 BRL
Bán
4.152M6.269M BRL1.157B BRL−0.15 BRL5.686KSản xuất Chế tạo
AESB3AES BRASIL ON NM
12.130 BRL−0.08%−0.010 BRL
Theo dõi
2.158M26.177M BRL7.419B BRL52.620.24 BRLCông ty dịch vụ công cộng
AFLT3AFLUENTE T ON
9.01 BRL−0.99%−0.09 BRL
Theo dõi
3002.703K BRL568.393M BRL14.490.62 BRLCông ty dịch vụ công cộng
AGRO3BRASILAGRO ON NM
22.68 BRL0.00%0.00 BRL
Bán Mạnh
484.7K10.993M BRL2.241B BRL39.530.58 BRLCông nghiệp Chế biến
AGXY3AGROGALAXY ON NM
5.760 BRL−2.37%−0.140 BRL
Bán Mạnh
160.4K923.904K BRL964.393M BRL22.300.26 BRL2.54KDịch vụ Phân phối
ALLD3ALLIED ON NM
6.800 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
37.7K256.36K BRL633.9M BRLDịch vụ Công nghệ
ALPA3ALPARGATAS ON N1
10.98 BRL0.92%0.10 BRL
Mua
2.4K26.352K BRL7.317B BRL−0.16 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ALPK3ESTAPAR ON NM
3.750 BRL7.45%0.260 BRL
Mua
1.413M5.3M BRL804.099M BRL−0.74 BRLDịch vụ Khách hàng
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
22.20 BRL−0.45%−0.10 BRL
Mua
2.811M62.404M BRL12.727B BRL2.449.09 BRL440Tài chính
ALUP3ALUPAR ON N2
9.71 BRL−1.02%−0.10 BRL
Mua
13K126.23K BRL8.893B BRL12.390.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
AMAR3LOJAS MARISAON NM
0.66 BRL−1.49%−0.01 BRL
Theo dõi
1.974M1.303M BRL226.165M BRL−1.18 BRLBán Lẻ
AMBP3AMBIPAR ON NM
21.67 BRL0.60%0.13 BRL
Mua
531K11.507M BRL2.447B BRL38.350.57 BRLDịch vụ Thương mại
AMER3AMERICANAS ON NM
1.10 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
6.627M7.29M BRL986.674M BRL25.520.04 BRLBán Lẻ
ANIM3ANIMA ON NM
3.56 BRL3.79%0.13 BRL
Mua
10.532M37.492M BRL1.418B BRL−0.23 BRLHỗn hợp
APER3ALPER S.A. ON NM
28.69 BRL−0.31%−0.09 BRL
Mua
13K372.97K BRL559.745M BRL26.251.09 BRLTài chính
ARML3ARMAC ON NM
15.430 BRL0.26%0.040 BRL
Mua
413.1K6.374M BRL5.339B BRL36.320.42 BRL4KTài chính
ARZZ3AREZZO CO ON NM
76.00 BRL0.46%0.35 BRL
Mua
1.413M107.373M BRL8.393B BRL21.873.54 BRL7.45KHàng tiêu dùng không lâu bền
ASAI3ASSAI ON NM
11.160 BRL−2.96%−0.340 BRL
Bán
24.462M273M BRL15.069B BRL14.000.80 BRL76KBán Lẻ
ATMP3ATMASA ON
0.96 BRL1.05%0.01 BRL
Theo dõi
23.1K22.176K BRL25.64M BRL−17.05 BRLDịch vụ Thương mại
ATOM3ATOMPAR ON
2.40 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
25.9K62.16K BRL57.132M BRL16.080.15 BRLTài chính
AURE3AUREN ON NM
13.940 BRL−0.85%−0.120 BRL
Bán
3.443M47.994M BRL13.94B BRL4.792.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
3.870 BRL1.84%0.070 BRL
Mua
26.9K104.103K BRL110.741M BRL−17.23 BRLTài chính
AZEV3AZEVEDO ON
1.63 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
61.1K99.593K BRL139.343M BRL3.830.43 BRLDịch vụ Công nghiệp
B3SA3B3 ON NM
14.46 BRL0.28%0.04 BRL
Sức mua mạnh
38.76M560.472M BRL81.424B BRL20.300.71 BRLTài chính
BAHI3BAHEMA ON MA
8.45 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
100845 BRL230.939M BRL−4.66 BRLDịch vụ Khách hàng
BAZA3AMAZONIA ON
68.14 BRL0.21%0.14 BRL
Mua
3.1K211.234K BRL3.82B BRL3.2021.27 BRL2.867KTài chính
BBAS3BRASIL ON NM
45.02 BRL0.33%0.15 BRL
Mua
13.667M615.288M BRL128.46B BRL4.3210.43 BRL85.953KTài chính
BBDC3BRADESCO ON N1
13.89 BRL1.24%0.17 BRL
Mua
4.057M56.356M BRL160.341B BRL8.231.69 BRL88.381KTài chính
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
31.04 BRL0.16%0.05 BRL
Bán
4.122M127.944M BRL61.977B BRL9.253.35 BRL223Tài chính
BEEF3MINERVA ON NM
10.42 BRL0.58%0.06 BRL
Mua
7.799M81.27M BRL6.088B BRL9.261.13 BRL21KDịch vụ Phân phối
BEES3BANESTES ON
7.90 BRL0.25%0.02 BRL
Sức mua mạnh
24.7K195.13K BRL2.661B BRLTài chính
BGIP3BANESE ON
26.77 BRL−2.90%−0.80 BRL
Bán Mạnh
2005.354K BRL374.408M BRL5.424.94 BRL850Tài chính
BIOM3BIOMM ON MA
5.95 BRL−5.25%−0.33 BRL
Mua
11.2K66.64K BRL498.992M BRL−1.19 BRL127Công nghệ Sức khỏe
BLAU3BLAU ON NM
21.200 BRL1.24%0.260 BRL
Theo dõi
308.9K6.549M BRL3.803B BRL10.701.98 BRL1.7KCông nghệ Sức khỏe
BMKS3BIC MONARK ON
330.00 BRL0.00%0.01 BRL
Mua
154.95K BRL150.068M BRL5.7157.77 BRLKhách hàng Lâu năm
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
14.240 BRL0.14%0.020 BRL
Mua
358.6K5.106M BRL1.265B BRL15.290.93 BRL700Dịch vụ Công nghệ
BOAS3BOA VISTA ON NM
7.720 BRL0.00%0.000 BRL
Sức mua mạnh
635.4K4.905M BRL4.112B BRL14.700.53 BRLDịch vụ Công nghệ
BPAC3BTGP BANCO ON N2
14.20 BRL0.71%0.10 BRL
Mua
3.9K55.38K BRL108.848B BRL6.782.09 BRLTài chính
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.92 BRL0.29%0.06 BRL
Theo dõi
24.9K520.908K BRL8.583B BRL2.309.09 BRLTài chính
BRFS3BRF SA ON NM
8.65 BRL0.70%0.06 BRL
Mua
14.081M121.8M BRL9.328B BRL−2.44 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BRIT3BRISANET ON NM
2.69 BRL5.49%0.14 BRL
Mua
791.7K2.13M BRL1.208B BRL15.710.17 BRLTruyền thông
BRKM3BRASKEM ON N1
24.26 BRL1.34%0.32 BRL
Mua
11.2K271.712K BRL19.267B BRL−5.07 BRL8.668KCông nghiệp Chế biến
BRPR3BR PROPERT ON
68.51 BRL8.75%5.51 BRL
Mua
76K5.207M BRL103.108M BRL−132.24 BRL74Tài chính
BRSR3BANRISUL ON N1
13.20 BRL−0.60%−0.08 BRL
Mua
3.9K51.48K BRL5.293B BRL7.591.74 BRL8.658KTài chính
BSLI3BRB BANCO ON
15.38 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1001.538K BRL5.279B BRLTài chính
CAMB3CAMBUCI ON
8.07 BRL−2.30%−0.19 BRL
Mua
64.2K518.094K BRL341.16M BRL4.891.65 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CAML3CAMIL ON NM
7.16 BRL−0.67%−0.05 BRL
Mua
1.206M8.636M BRL2.449B BRL7.311.00 BRLCông nghiệp Chế biến
CBAV3CBA ON NM
5.510 BRL−0.72%−0.040 BRL
Mua
2.773M15.279M BRL3.283B BRL6.210.89 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CCRO3CCR SA ON NM
14.12 BRL−0.21%−0.03 BRL
Mua
4.503M63.584M BRL28.522B BRL21.770.65 BRL18.086KVận chuyển
CEAB3CEA MODAS ON NM
5.10 BRL0.20%0.01 BRL
Mua
6.247M31.862M BRL1.572B BRL58.760.09 BRL5.647KBán Lẻ
CEBR3CEB ON
12.70 BRL0.00%0.00 BRL
Sức mua mạnh
3.4K43.18K BRL908.273M BRL4.662.72 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CEDO3CEDRO ON N1
7.80 BRL−0.76%−0.06 BRL
Mua
3K23.4K BRL78.816M BRL−1.80 BRLCông nghiệp Chế biến
CGAS3COMGAS ON
117.00 BRL0.86%1.00 BRL
Theo dõi
30035.1K BRL15.817B BRL8.5713.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CGRA3GRAZZIOTIN ON
28.70 BRL−1.37%−0.40 BRL
Bán
2.4K68.88K BRL568.435M BRL5.235.49 BRL2.827KBán Lẻ
CIEL3CIELO ON NM
4.72 BRL0.21%0.01 BRL
Bán
49.227M232.353M BRL12.753B BRL7.680.62 BRLDịch vụ Thương mại
CLSA3CLEARSALE ON NM
6.650 BRL4.23%0.270 BRL
Sức mua mạnh
272.5K1.812M BRL1.25B BRL−0.08 BRLDịch vụ Công nghệ
CLSC3CELESC ON N2
52.00 BRL0.19%0.10 BRL
Sức mua mạnh
50026K BRL2.047B BRL4.0212.93 BRL3.925KCông ty dịch vụ công cộng
CMIG3CEMIG ON N1
17.31 BRL−0.63%−0.11 BRL
Bán
142.3K2.463M BRL30.14B BRL9.441.83 BRL4.969KCông ty dịch vụ công cộng
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.730 BRL1.28%0.060 BRL
Mua
6.181M29.238M BRL25.803B BRL9.520.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
COGN3COGNA ON ON NM
2.96 BRL1.72%0.05 BRL
Mua
24.061M71.22M BRL5.379B BRL−0.25 BRLDịch vụ Thương mại
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
29.77 BRL−0.80%−0.24 BRL
Bán
2.311M68.787M BRL34.303B BRLCông ty dịch vụ công cộng
CPLE3COPEL ON N2
6.72 BRL−0.15%−0.01 BRL
Bán
845.2K5.68M BRL19.721B BRL17.120.39 BRL6.029KCông ty dịch vụ công cộng
CRDE3CR2 ON
14.40 BRL−0.62%−0.09 BRL
Theo dõi
3004.32K BRL34.879M BRL−2.46 BRLTài chính
CRFB3CARREFOUR BRON NM
9.90 BRL−1.49%−0.15 BRL
Theo dõi
5.29M52.375M BRL20.867B BRL16.080.62 BRLDịch vụ Phân phối
CSAN3COSAN ON NM
16.75 BRL1.33%0.22 BRL
Sức mua mạnh
12.054M201.906M BRL31.289B BRL−0.13 BRL53.498KCông ty dịch vụ công cộng
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
3.310 BRL3.12%0.100 BRL
Mua
425.3K1.408M BRL1.215B BRL83.170.04 BRLDịch vụ Khách hàng
CSMG3COPASA ON NM
19.99 BRL−0.94%−0.19 BRL
Mua
1.918M38.347M BRL7.58B BRL7.482.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
CSNA3SID NACIONALON
12.94 BRL0.94%0.12 BRL
Mua
8.388M108.545M BRL17.064B BRL−0.44 BRL24.924KKhoáng sản phi năng lượng
CSRN3COSERN ON
22.30 BRL1.97%0.43 BRL
Mua
50011.15K BRL3.82B BRL6.263.56 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CSUD3CSU DIGITAL ON NM
13.26 BRL1.61%0.21 BRL
Mua
49.7K659.022K BRL545.569M BRL6.961.90 BRL9.299KDịch vụ Thương mại
CTNM3COTEMINAS ON
10.21 BRL−2.20%−0.23 BRL
Mua
33.8K345.098K BRL205.265M BRLKhách hàng Lâu năm
CTSA3SANTANENSE ON
4.49 BRL7.67%0.32 BRL
Sức mua mạnh
131.3K589.537K BRL95.264M BRL−1.24 BRLCông nghiệp Chế biến
CURY3CURY S/A ON NM
14.65 BRL1.38%0.20 BRL
Mua
1.327M19.438M BRL4.276B BRL11.821.24 BRLTài chính
CVCB3CVC BRASIL ON NM
3.99 BRL10.83%0.39 BRL
Mua
42.49M169.537M BRL1.106B BRL−1.42 BRLDịch vụ Khách hàng
CXSE3CAIXA SEGURION NM
10.480 BRL0.29%0.030 BRL
Mua
1.955M20.488M BRL31.44B BRL9.721.08 BRLTài chính
CYRE3CYRELA REALTON NM
19.13 BRL−0.36%−0.07 BRL
Mua
3.594M68.759M BRL7.356B BRL8.992.13 BRLTài chính
DASA3DASA ON NM
10.51 BRL−1.96%−0.21 BRL
Bán
471.5K4.955M BRL7.911B BRL−1.06 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DESK3DESKTOP ON NM
10.510 BRL5.52%0.550 BRL
Sức mua mạnh
120.6K1.268M BRL1.211B BRL19.700.54 BRLTruyền thông
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
9.95 BRL−1.39%−0.14 BRL
Mua
48.5K482.575K BRL929.058M BRLTài chính
DIRR3DIRECIONAL ON NM
18.81 BRL1.13%0.21 BRL
Sức mua mạnh
1.602M30.13M BRL2.728B BRL11.751.61 BRLTài chính
DMVF3D1000VFARMA ON NM
4.51 BRL−1.53%−0.07 BRL
Mua
14.4K64.944K BRL228.219M BRL13.480.33 BRLDịch vụ Phân phối
DOTZ3DOTZ SA ON NM
0.980 BRL−2.97%−0.030 BRL
Mua
89.6K87.808K BRL129.427M BRL−0.72 BRL451Dịch vụ Công nghệ
DXCO3DEXCO ON NM
8.92 BRL0.68%0.06 BRL
Mua
4.129M36.828M BRL7.083B BRL10.410.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
6.94 BRL−0.14%−0.01 BRL
Mua
6.06M42.054M BRL4.828B BRL14.090.49 BRL4.875KVận chuyển
EGIE3ENGIE BRASILON NM
42.86 BRL−0.14%−0.06 BRL
Mua
1.151M49.323M BRL34.971B BRL12.063.55 BRL1.215KCông ty dịch vụ công cộng
ELET3ELETROBRAS ON N1
36.44 BRL0.28%0.10 BRL
Mua
7.597M276.82M BRL85.085B BRL40.410.92 BRL9.67KCông ty dịch vụ công cộng
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
15.300 BRL1.26%0.190 BRL
Mua
30.6K468.18K BRL2.142B BRL77.740.20 BRLDịch vụ Thương mại
EMBR3EMBRAER ON NM
19.45 BRL−0.21%−0.04 BRL
Mua
5.806M112.933M BRL14.289B BRL−0.05 BRL18.873KCông nghệ Điện tử
ENAT3ENAUTA PART ON NM
13.47 BRL2.36%0.31 BRL
Mua
1.348M18.152M BRL3.544B BRL5.912.28 BRL152Năng lượng Mỏ
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
23.34 BRL0.21%0.05 BRL
Sức mua mạnh
3.517M82.08M BRL12.96B BRL13.521.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
ENEV3ENEVA ON NM
11.48 BRL−4.01%−0.48 BRL
Bán Mạnh
14.506M166.531M BRL18.184B BRL37.440.31 BRL1.49KCông ty dịch vụ công cộng
ENGI3ENERGISA ON N2
12.78 BRL−1.31%−0.17 BRL
Bán
7.1K90.738K BRL19.569B BRL11.931.08 BRL16.676KCông ty dịch vụ công cộng
ENJU3ENJOEI ON NM
1.270 BRL1.60%0.020 BRL
Mua
1.721M2.185M BRL254.309M BRL−0.22 BRLBán Lẻ
ENMT3ENERGISA MT ON
70.45 BRL−2.02%−1.45 BRL
Bán
1.2K84.54K BRL15.489B BRL14.384.90 BRL3.324KCông ty dịch vụ công cộng
EPAR3EMBPAR S/A ON
12.490 BRL−0.08%−0.010 BRL
Mua
4004.996K BRL185.608M BRL2.644.74 BRLSản xuất Chế tạo
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
23.48 BRL2.13%0.49 BRL
Mua
10.4K244.192K BRL3.788B BRL5.704.12 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
6.10 BRL−3.17%−0.20 BRL
Bán
31.8K193.98K BRL13.475B BRL8.660.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EQTL3EQUATORIAL ON NM
28.13 BRL−0.11%−0.03 BRL
Theo dõi
5.815M163.587M BRL31.4B BRL32.600.87 BRLCông ty dịch vụ công cộng