Tất cả Chứng khoán Brazil

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Brazil sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALR3ALLIAR ON NM
10.30 BRL−0.77%15.6 K0.171.217 B BRL0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ABEV3AMBEV S/A ON
11.97 BRL−0.42%49.248 M1.47189.355 B BRL13.070.92 BRL−1.58%5.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AERI3AERIS ON EG NM
9.020 BRL−4.35%223.7 K0.77585.793 M BRL−2.71 BRL−10.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AESB3AES BRASIL ON NM
11.150 BRL+0.09%6.468 M0.966.813 B BRL568.880.02 BRL−91.50%0.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AAFLT3AFLUENTE T ON
7.25 BRL+2.84%2.9 K6.59457.364 M BRL17.850.41 BRL−34.68%6.28%Công ty dịch vụ công cộng
AGRO3BRASILAGRO ON NM
25.39 BRL−0.59%184.2 K1.002.531 B BRL10.652.38 BRL+315.37%12.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
AGXY3AGROGALAXY ON NM
1.400 BRL+0.72%222.4 K0.50232.727 M BRL−3.62 BRL−1501.63%2.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AHEB3SPTURIS ON
24.95 BRL0.00%1000.45212.442 M BRL2.0112.44 BRL+61.40%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALLD3ALLIED ON NM
7.100 BRL−0.70%55.8 K0.40668.372 M BRL4.321.64 BRL−44.69%13.50%Dịch vụ Công nghệ
Mua
AALOS3ALLOS ON NM
21.14 BRL−1.35%5.593 M1.2212.286 B BRL23.450.90 BRL−90.09%2.42%Tài chính
Sức mua mạnh
ALPA3ALPARGATAS ON N1
10.16 BRL+0.99%7000.196.71 B BRL−2.43 BRL−1368.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AALPK3ESTAPAR ON NM
3.600 BRL−4.26%75 K0.55816.01 M BRL−0.28 BRL+61.51%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AMAR3LOJAS MARISAON NM
1.82 BRL−3.70%691.2 K0.88129.275 M BRL−7.34 BRL−24.55%0.00%Bán Lẻ
AMBP3AMBIPAR ON NM
9.00 BRL−4.86%971.4 K0.501.58 B BRL−1.36 BRL−87.81%1.42%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AMER3AMERICANAS ON NM
0.53 BRL0.00%22.199 M2.76475.397 M BRL0.00%Bán Lẻ
ANIM3ANIMA ON NM
3.88 BRL−3.72%7.026 M1.191.606 B BRL−0.49 BRL−111.58%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
AAPER3ALPER S.A. ON
45.35 BRL+0.04%2000.11922.383 M BRL−1.27 BRL−216.55%0.71%Tài chính
ARML3ARMAC ON NM
11.420 BRL−1.55%792.1 K0.774.02 B BRL2.34%Tài chính
Sức mua mạnh
ARZZ3AREZZO CO ON NM
50.65 BRL+1.34%7.156 M3.055.52 B BRL14.073.60 BRL+4.06%5.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
13.270 BRL−1.41%10.979 M1.5218.196 B BRL25.740.52 BRL−35.32%0.65%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AATMP3ATMASA ON
2.09 BRL+2.96%3.5 K1.5454.218 M BRL0.0922.09 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
AATOM3ATOMPAR ON
2.16 BRL+0.47%15.5 K0.7951.181 M BRL2.660.81 BRL+444.47%14.90%Dịch vụ Thương mại
AAURE3AUREN ON NM
12.030 BRL0.00%10.861 M1.5612.03 B BRL−0.29 BRL−110.10%3.33%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AAVLL3ALPHAVILLE ON NM
3.580 BRL−0.28%1 K0.40701.234 M BRL−16.68 BRL−13.99%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAZEV3AZEVEDO ON
1.42 BRL+1.43%176.4 K0.59228.31 M BRL0.00%Dịch vụ Công nghiệp
B3SA3B3 ON NM
11.06 BRL−3.07%57.305 M1.0361.14 B BRL15.840.70 BRL−1.94%3.56%Tài chính
Mua
BBAHI3BAHEMA ON MA
7.58 BRL+2.43%2.9 K0.48202.243 M BRL−0.14 BRL+96.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BBALM3BAUMER ON
10.50 BRL0.00%1000.45102.688 M BRL6.121.72 BRL+28.97%6.29%Công nghệ Sức khỏe
BAZA3AMAZONIA ON
97.01 BRL+0.32%4.7 K1.435.421 B BRL4.3022.57 BRL20.50%Tài chính
BBAS3BRASIL ON NM
27.50 BRL−1.43%15.878 M0.81159.555 B BRL4.116.70 BRL8.17%Tài chính
Mua
BBDC3BRADESCO ON N1
11.75 BRL−2.00%7.618 M1.07134.718 B BRL9.631.22 BRL2.74%Tài chính
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
33.36 BRL−1.68%4.228 M0.8767.748 B BRL8.154.09 BRL+22.02%8.44%Tài chính
Theo dõi
BEEF3MINERVA ON NM
6.34 BRL−8.65%21.977 M1.874.055 B BRL37.080.17 BRL−84.81%7.94%Dịch vụ Phân phối
Mua
BEES3BANESTES ON
9.04 BRL−0.33%6.5 K0.772.915 B BRL8.241.10 BRL4.48%Tài chính
BBGIP3BANESE ON
23.50 BRL+0.56%1000.28422.216 M BRL32.950.71 BRL8.08%Tài chính
BBHIA3CASAS BAHIA ON NM
7.640 BRL+1.06%2.305 M0.50716.564 M BRL−26.02 BRL−7917.01%0.00%Bán Lẻ
Bán
BBIOM3BIOMM ON MA
14.45 BRL−4.24%143 K1.131.914 B BRL−0.90 BRL+23.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BLAU3BLAU ON NM
10.570 BRL−1.31%149.8 K0.751.921 B BRL7.891.34 BRL−32.38%3.58%Công nghệ Sức khỏe
Bán
BMEB3MERCANTIL ON N1
24.50 BRL0.00%1.1 K0.712.652 B BRL5.074.83 BRL4.16%Tài chính
BBMKS3BIC MONARK ON
351.00 BRL−0.28%611.61160.072 M BRL9.0238.90 BRL−32.66%16.42%Khách hàng Lâu năm
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
13.060 BRL−0.61%299.4 K0.651.116 B BRL12.411.05 BRL+13.02%5.75%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BNBR3NORD BRASIL ON ES
110.50 BRL−4.37%1000.2111.405 B BRL4.5524.27 BRL5.00%Tài chính
BRAP3BRADESPAR ON N1
19.50 BRL−0.26%41 K0.637.853 B BRL5.213.74 BRL−58.80%12.98%Tài chính
Mua
BRFS3BRF SA ON NM
19.21 BRL−2.04%10.932 M0.7632.914 B BRL−0.75 BRL+69.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BRIT3BRISANET ON NM
4.02 BRL−3.13%454.7 K0.341.864 B BRL11.300.36 BRL+107.28%2.10%Truyền thông
Theo dõi
BRKM3BRASKEM ON N1
19.69 BRL−1.01%11.2 K0.7315.914 B BRL−7.66 BRL−51.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
BRSR3BANRISUL ON N1
11.75 BRL−2.00%7 K0.744.828 B BRL4.792.45 BRL6.04%Tài chính
Theo dõi
BSLI3BRB BANCO ON ES
11.00 BRL−4.35%3.4 K0.404.962 B BRL1.20%Tài chính
CCAMB3CAMBUCI ON
10.21 BRL−0.87%18 K0.25435.433 M BRL5.931.72 BRL+4.44%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAML3CAMIL ON NM
9.79 BRL−1.81%559 K0.493.41 B BRL9.591.02 BRL+4.14%2.91%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CASH3MELIUZ ON NM
5.550 BRL−2.63%2.966 M0.73495.099 M BRL−0.19 BRL+72.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CBAV3CBA ON NM
6.680 BRL−3.05%6.034 M1.164.486 B BRL−1.64 BRL−285.26%5.01%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CBEE3AMPLA ENERG ON
10.00 BRL0.00%1000.052.54 B BRL−0.65 BRL−13.69%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CCRO3CCR SA ON NM
12.32 BRL−1.52%4.444 M0.5025.27 B BRL17.570.70 BRL+8.10%3.38%Vận chuyển
Mua
CEAB3CEA MODAS ON NM
9.64 BRL−6.41%3.064 M0.683.175 B BRL14.860.65 BRL+647.47%0.00%Bán Lẻ
Mua
CCEBR3CEB ON
23.16 BRL+2.16%7.1 K0.651.587 B BRL9.562.42 BRL−16.71%11.21%Công ty dịch vụ công cộng
CCEDO3CEDRO ON N1
28.99 BRL−0.03%4000.59281.271 M BRL3.647.97 BRL+747.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
CEEB3COELBA ON
39.99 BRL+1.37%6001.507.006 B BRL5.796.90 BRL+11.74%13.07%Công ty dịch vụ công cộng
CEED3CEEE-D ON
15.30 BRL−10.00%1.3 K5.911.046 B BRL−6.73 BRL−90.21%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
CGAS3COMGAS ON
106.00 BRL−1.85%2001.0014.513 B BRL5.5719.04 BRL+360.13%10.19%Công ty dịch vụ công cộng
CCGRA3GRAZZIOTIN ON
24.70 BRL−0.08%3000.07514.292 M BRL5.394.59 BRL−16.41%9.29%Bán Lẻ
CIEL3CIELO ON NM
5.59 BRL0.00%20.168 M1.0315.103 B BRL7.260.77 BRL+48.18%6.48%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CLSA3CLEARSALE ON NM
6.560 BRL−4.93%1.473 M0.751.297 B BRL−0.10 BRL−26.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CLSC3CELESC ON N2
66.57 BRL−2.10%2.2 K2.532.745 B BRL4.5014.80 BRL+14.48%8.24%Công ty dịch vụ công cộng
CMIG3CEMIG ON N1
13.14 BRL−1.57%383.9 K1.4033.168 B BRL6.522.02 BRL+29.19%9.22%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON ED N2
5.420 BRL−1.63%8.847 M0.6430.058 B BRL8.230.66 BRL+32.43%11.65%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
COCE3COELCE ON
35.00 BRL−10.26%5003.522.798 B BRL7.504.67 BRL−40.28%5.30%Công ty dịch vụ công cộng
COGN3COGNA ON ON NM
2.01 BRL−1.95%24.238 M0.663.726 B BRL−0.30 BRL−20.54%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
34.74 BRL−0.46%2.469 M1.3440.214 B BRL7.144.87 BRL+0.31%10.14%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CPLE3COPEL ON N2
8.58 BRL−2.28%13.899 M1.9727.716 B BRL11.580.74 BRL+88.74%3.94%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CRFB3CARREFOUR BRON NM
10.88 BRL+1.21%5.864 M1.1322.664 B BRL−0.31 BRL−149.55%3.25%Dịch vụ Phân phối
Mua
CSAN3COSAN ON NM
14.07 BRL−2.16%13.062 M1.6926.861 B BRL24.120.58 BRL−6.90%2.98%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
4.360 BRL−2.24%638 K0.971.626 B BRL12.790.34 BRL+756.53%5.23%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CSMG3COPASA ON NM
20.65 BRL−1.53%755 K0.587.951 B BRL5.623.67 BRL+37.46%8.53%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
CSNA3SID NACIONALON ED
13.32 BRL−1.99%7.155 M0.8717.921 B BRL958.270.01 BRL14.42%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CSRN3COSERN ON
24.82 BRL+0.49%3000.644.157 B BRL6.963.56 BRL0.00%13.98%Công ty dịch vụ công cộng
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
18.38 BRL−2.49%48.9 K1.05775.564 M BRL8.182.25 BRL+18.02%5.69%Dịch vụ Thương mại
CCTKA3KARSTEN ON
19.01 BRL−7.27%6002.50114.604 M BRL2.707.05 BRL+40.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCTNM3COTEMINAS ON
7.70 BRL−1.91%8001.82122.18 M BRL0.00%Khách hàng Lâu năm
CCTSA3SANTANENSE ON
2.57 BRL+1.18%1.3 K0.8147.049 M BRL−1.77 BRL−42.76%0.00%Công nghiệp Chế biến
CURY3CURY S/A ON NM
18.35 BRL−2.65%1.271 M0.715.502 B BRL10.011.83 BRL+47.87%4.91%Tài chính
Sức mua mạnh
CVCB3CVC BRASIL ON NM
2.00 BRL−2.44%6.931 M0.511.077 B BRL−0.98 BRL+31.36%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CXSE3CAIXA SEGURION NM
15.670 BRL−1.82%2.537 M0.9147.88 B BRL13.071.20 BRL+11.17%6.58%Tài chính
Mua
CYRE3CYRELA REALTON NM
19.81 BRL−4.07%5.478 M1.167.94 B BRL7.102.79 BRL+30.06%4.50%Tài chính
Sức mua mạnh
DASA3DASA ON NM
3.36 BRL−10.64%1.054 M1.092.83 B BRL−1.57 BRL−48.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
DESK3DESKTOP ON NM
13.480 BRL−4.06%276 K2.271.622 B BRL17.810.76 BRL+41.86%0.30%Truyền thông
Mua
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
11.13 BRL+6.41%261.3 K4.73976.776 M BRL5.941.88 BRL+27.83%4.88%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DIRR3DIRECIONAL ON NM
25.62 BRL−1.08%1.399 M0.764.364 B BRL10.152.53 BRL+57.80%1.81%Tài chính
Sức mua mạnh
DDMVF3D1000VFARMA ON NM
7.59 BRL−5.24%119.2 K0.49405.329 M BRL16.000.47 BRL+41.78%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
DOHL3DOHLER ON
5.10 BRL−3.59%1000.38370.967 M BRL−0.18 BRL−8059.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
DDOTZ3DOTZ SA ON NM
8.450 BRL−1.17%7.9 K0.64113.237 M BRL−4.22 BRL+41.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DDTCY3DTCOM-DIRECTON
5.40 BRL+3.85%3001.2557.76 M BRL−0.34 BRL−1026.34%0.00%Truyền thông
DXCO3DEXCO ON NM
7.48 BRL−4.23%1.916 M0.706.202 B BRL10.170.74 BRL−14.18%3.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EEALT3ACO ALTONA ON
10.20 BRL0.00%3001.41246.84 M BRL4.232.41 BRL+56.74%4.53%Sản xuất Chế tạo
ECOR3ECORODOVIAS ON ED NM
7.21 BRL−2.44%4.342 M0.875.141 B BRL7.290.99 BRL+100.91%1.14%Vận chuyển
Mua
EGIE3ENGIE BRASILON NM
44.42 BRL−0.47%1.585 M0.7936.415 B BRL8.565.19 BRL+45.92%6.50%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EKTR3ELEKTRO ON
38.00 BRL−4.42%2000.767.966 B BRL7.664.96 BRL+0.63%19.91%Công ty dịch vụ công cộng
ELET3ELETROBRAS ON N1
36.24 BRL−3.49%13.064 M1.5787.607 B BRL19.021.91 BRL+111.29%1.08%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
18.520 BRL−0.96%26.4 K0.332.618 B BRL25.140.74 BRL+274.34%0.12%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EMBR3EMBRAER ON NM
38.69 BRL−2.05%6.418 M0.8329.018 B BRL21.951.76 BRL0.00%Công nghệ Điện tử
Mua