Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Brazil có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Brazil có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BMKS3BIC MONARK ON
365.00 BRL0.00%60.63165.984M BRL7.6147.95 BRL+3.74%15.83%Khách hàng Lâu năm
BNBR3NORD BRASIL ON
119.50 BRL+2.14%1000.3210.105B BRL4.9224.29 BRL5.30%Tài chính
BAZA3AMAZONIA ON
90.35 BRL−0.13%1.3K0.555.072B BRL4.2421.31 BRL6.14%Tài chính
SBSP3SABESP ON NM
80.52 BRL+0.41%734.3K0.2254.811B BRL18.474.36 BRL−2.20%1.59%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
VALE3VALE ON NM
65.55 BRL−2.72%21.458M0.79289.632B BRL7.169.16 BRL−55.69%9.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UNIP3UNIPAR ON
63.58 BRL+0.32%1.4K0.236.815B BRL8.497.49 BRL−58.26%3.81%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CLSC3CELESC ON N2
63.00 BRL−3.11%7001.792.553B BRL4.2514.82 BRL+8.75%9.50%Công ty dịch vụ công cộng
ARZZ3AREZZO CO ON NM
57.97 BRL−3.34%1.449M0.856.623B BRL17.183.37 BRL−12.61%4.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BBAS3BRASIL ON EX NM
57.86 BRL+0.84%2.372M0.18163.728B BRL5.5310.46 BRL7.95%Tài chính
Sức mua mạnh
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
54.98 BRL−0.52%864.2K0.2571.413B BRL4.2412.97 BRL−4.70%2.10%Công nghiệp Chế biến
Mua
VIVT3TELEF BRASILON
54.44 BRL−1.57%880K0.3790.759B BRL17.953.03 BRL+24.01%2.40%Truyền thông
Mua
RENT3LOCALIZA ON NM
53.01 BRL−0.34%1.773M0.3156.682B BRL35.321.50 BRL−34.65%2.83%Tài chính
Sức mua mạnh
COCE3COELCE ON
50.99 BRL+8.49%1000.773.567B BRL7.386.91 BRL+3.68%4.40%Công ty dịch vụ công cộng
PRIO3PETRORIO ON NM
46.14 BRL+0.74%1.706M0.1939.067B BRL8.595.37 BRL+34.59%0.16%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MNDL3MUNDIAL ON
45.00 BRL+1.15%5000.70110.312M BRL0.12367.01 BRL0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
APER3ALPER S.A. ON
44.14 BRL−0.02%1.7K0.39897.976M BRL59.650.74 BRL−31.67%0.73%Tài chính
PETR3PETROBRAS ON N2
43.82 BRL+0.46%3.137M0.32559.353B BRL4.1710.50 BRL−22.42%16.47%Năng lượng Mỏ
Mua
ELET3ELETROBRAS ON N1
43.15 BRL+0.02%1.537M0.18100.494B BRL31.161.38 BRL−53.28%0.51%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
41.52 BRL+3.46%1.074M1.3913.55B BRL15.762.63 BRL+84.46%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
IRBR3IRB(RE) ON NM
41.43 BRL+0.34%399.4K0.373.379B BRL114.890.36 BRL0.00%Tài chính
Bán
EGIE3ENGIE BRASILON NM
41.29 BRL+0.24%737.3K0.4733.608B BRL9.994.13 BRL+82.24%7.04%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
LOGN3LOG-IN ON NM
37.11 BRL+0.87%3.8K0.193.894B BRL10.163.65 BRL+176.01%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
WEGE3WEG ON NM
36.46 BRL+1.33%3.288M0.41150.972B BRL26.691.37 BRL+36.21%1.57%Sản xuất Chế tạo
Mua
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
36.18 BRL+0.89%1.015M0.5641.32B BRL7.774.66 BRL+21.42%8.05%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
LEVE3METAL LEVE ON NM
35.10 BRL+0.46%187.3K0.424.483B BRL6.285.59 BRL+25.18%22.48%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
EQTL3EQUATORIAL ON NM
33.81 BRL+0.63%1.728M0.2837.506B BRL20.401.66 BRL−27.24%1.04%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
HYPE3HYPERA ON EJ NM
33.75 BRL+0.66%643.7K0.2021.198B BRL12.242.76 BRL+9.12%3.67%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
33.26 BRL+0.73%363.2K0.237.799B BRL20.491.62 BRL+16.11%1.10%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
32.93 BRL−0.36%1.399M0.2165.99B BRL8.263.99 BRL+31.69%10.55%Tài chính
Theo dõi
ORVR3ORIZON ON NM
32.780 BRL−0.30%43.4K0.102.727B BRL0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TRPL3TRAN PAULISTON N1
32.71 BRL−0.09%1.1K0.2318.605B BRL7.594.31 BRL+25.59%6.73%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
TOTS3TOTVS ON NM
31.58 BRL+0.35%502.7K0.0819.136B BRL26.361.20 BRL+48.04%1.40%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BGIP3BANESE ON
31.00 BRL+16.98%7002.69474.999M BRL11.422.71 BRL3.80%Tài chính
UGPA3ULTRAPAR ON NM
30.60 BRL+0.29%1.194M0.2333.27B BRL15.601.96 BRL+58.16%1.15%Bán Lẻ
Theo dõi
ITUB3ITAUUNIBANCOON ED N1
29.55 BRL−0.34%103.1K0.14312.201B BRL8.813.36 BRL3.74%Tài chính
RRRP33R PETROLEUMON NM
28.170 BRL0.00%1.499M0.396.772B BRL−0.16 BRL−115.42%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SMTO3SAO MARTINHOON NM
27.54 BRL+2.57%750.8K0.249.3B BRL9.532.89 BRL−8.11%4.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
PSSA3PORTO SEGUROON NM
26.82 BRL+0.26%473.1K0.2417.206B BRL7.993.36 BRL+93.81%5.28%Tài chính
Mua
RADL3RAIADROGASILON NM
26.66 BRL+1.83%3.927M0.6044.853B BRL41.470.64 BRL+24.53%0.99%Bán Lẻ
Mua
BMEB3MERCANTIL ON N1
26.50 BRL+1.11%2000.052.858B BRL6.783.91 BRL3.89%Tài chính
TGMA3TEGMA ON NM
26.33 BRL+2.37%45.8K0.411.696B BRL9.282.84 BRL+41.71%6.65%Vận chuyển
Mua
SCAR3SAO CARLOS ON NM
25.90 BRL+0.04%9000.121.465B BRL38.930.67 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
MULT3MULTIPLAN ON N2
25.84 BRL+0.08%1.753M0.3115.298B BRL14.911.73 BRL+33.64%3.62%Tài chính
Sức mua mạnh
CGRA3GRAZZIOTIN ON
25.70 BRL−0.96%3000.10527.072M BRL5.824.41 BRL−26.46%8.85%Bán Lẻ
VBBR3VIBRA ON NM
25.56 BRL−0.74%1.384M0.1928.709B BRL14.081.82 BRL+3.26%3.23%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CEDO3CEDRO ON N1
24.84 BRL0.00%3.3K0.67248.829M BRL3.886.40 BRL0.00%Công nghiệp Chế biến
TUPY3TUPY ON NM
24.59 BRL−1.09%383.7K0.903.584B BRL8.782.80 BRL−21.03%1.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
RDOR3REDE D OR ON NM
24.560 BRL−2.15%2.764M0.5956.485B BRL34.880.70 BRL+4.59%1.47%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
ENAT3ENAUTA PART ON NM
24.46 BRL+2.13%476K0.196.302B BRL93.220.26 BRL−92.24%0.63%Năng lượng Mỏ
Mua
SMFT3SMART FIT ON NM
24.32 BRL−0.82%265.4K0.1714.375B BRL32.540.75 BRL1.85%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ALOS3ALLOS ON NM
23.96 BRL−0.08%829.6K0.2113.748B BRL2.678.97 BRL+724.45%2.16%Tài chính
Sức mua mạnh
AGRO3BRASILAGRO ON NM
23.60 BRL−0.04%199.6K0.532.34B BRL8.902.65 BRL+85.85%13.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
DIRR3DIRECIONAL ON NM
23.39 BRL+0.34%357K0.193.928B BRL11.751.99 BRL+68.09%2.02%Tài chính
Sức mua mạnh
RECV3PETRORECSA ON NM
23.250 BRL−0.68%815.7K0.406.866B BRL7.323.18 BRL+1.42%4.23%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CYRE3CYRELA REALTON NM
22.99 BRL+0.39%443K0.108.805B BRL9.562.40 BRL+12.26%3.69%Tài chính
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
22.77 BRL−0.18%2.125M0.2142.29B BRL43.960.52 BRL0.29%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EMBR3EMBRAER ON NM
22.77 BRL+0.18%1.302M0.3016.698B BRL−0.06 BRL−177.55%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
JBSS3JBS ON NM
22.17 BRL+4.33%4.74M0.8747.135B BRL40.770.54 BRL−93.75%9.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
INTB3INTELBRAS ON NM
21.540 BRL+1.70%398.1K0.426.939B BRL13.551.59 BRL+24.12%2.33%Dịch vụ Công nghệ
Mua
NEOE3NEOENERGIA ON NM
21.45 BRL+1.27%280.5K0.2125.708B BRL5.843.68 BRL−5.42%3.47%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
LOGG3LOG COM PROPON NM
21.23 BRL+1.72%155.9K0.882.109B BRL11.051.92 BRL−46.83%4.40%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
OFSA3OUROFINO S/AON NM
21.15 BRL−0.14%9000.151.143B BRL−0.43 BRL−119.14%2.23%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
CSMG3COPASA ON NM
21.10 BRL+0.62%353.1K0.237.951B BRL6.193.41 BRL+102.13%7.46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BRKM3BRASKEM ON N1
21.04 BRL+1.64%5.3K0.2916.317B BRL−5.92 BRL−347.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
MNPR3MINUPAR ON
20.50 BRL+8.98%12.8K4.71133.553M BRL−0.57 BRL−109.70%0.00%Công nghiệp Chế biến
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.33 BRL−1.07%52.4K1.058.389B BRL3.775.40 BRL−64.28%12.58%Tài chính
Mua
BMIN3MERC INVEST ON
20.01 BRL+0.10%1000.2893.267M BRL13.291.51 BRL6.05%Tài chính
GGBR3GERDAU ON N1
19.73 BRL−1.35%25.7K0.5836.53B BRL4.634.26 BRL−33.38%8.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
YDUQ3YDUQS PART ON NM
19.72 BRL+0.82%537.3K0.165.771B BRL30.490.65 BRL1.41%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CEBR3CEB ON
19.71 BRL−2.33%1.9K0.361.521B BRL7.292.70 BRL−0.30%12.60%Công ty dịch vụ công cộng
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
19.38 BRL+0.05%459.4K0.158.517B BRL7.492.59 BRL−10.00%6.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
CURY3CURY S/A ON NM
19.33 BRL+1.20%188.3K0.115.575B BRL13.581.42 BRL+21.09%4.85%Tài chính
Sức mua mạnh
VLID3VALID ON NM
19.10 BRL+0.95%60.8K0.151.486B BRL7.542.53 BRL+589.06%5.06%Dịch vụ Thương mại
CSUD3CSU DIGITAL ON NM
19.05 BRL−0.26%17.4K0.26785.85M BRL9.062.10 BRL+26.56%3.41%Dịch vụ Thương mại
VULC3VULCABRAS ON NM
18.73 BRL+0.16%500.2K0.405.105B BRL8.182.29 BRL+69.74%12.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TIMS3TIM ON NM
18.23 BRL−0.82%1.862M0.2444.494B BRL15.551.17 BRL+76.19%3.60%Truyền thông
Mua
GGPS3GPS ON NM
18.210 BRL+0.00%178.2K0.1412.24B BRL20.560.89 BRL+29.55%1.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CSAN3COSAN ON NM
17.83 BRL+0.51%1.772M0.2733.138B BRL−0.15 BRL−119.40%2.42%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
17.050 BRL+0.89%18.7K0.492.366B BRL41.410.41 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PORT3WILSON SONS ON NM
17.050 BRL+0.41%86.7K0.317.471B BRL19.010.90 BRL+55.69%4.52%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CSNA3SID NACIONALON
17.05 BRL−3.84%4.418M0.5523.38B BRL−0.66 BRL−136.28%11.05%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
EZTC3EZTEC ON NM
16.88 BRL−0.30%761K0.403.714B BRL19.570.86 BRL−48.07%1.21%Tài chính
Theo dõi
NTCO3GRUPO NATURAON NM
16.48 BRL−0.36%3.78M0.4722.935B BRL−1.80 BRL−92.79%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FRAS3FRAS-LE ON N1
16.37 BRL−0.00%34K0.124.371B BRL13.461.22 BRL+54.78%2.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
FLRY3FLEURY ON NM
15.72 BRL0.00%911.6K0.318.587B BRL19.280.82 BRL−21.09%2.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
LAND3TERRASANTAPAON NM
15.630 BRL−1.82%16.7K0.221.532B BRL10.691.46 BRL+268.19%8.51%Tài chính
TELB3TELEBRAS ON
15.51 BRL+0.71%1000.051.211B BRL−0.13 BRL+95.07%0.00%Truyền thông
LREN3LOJAS RENNERON NM
15.26 BRL0.00%2.809M0.2314.651B BRL15.840.96 BRL−22.93%4.68%Bán Lẻ
Mua
BRSR3BANRISUL ON N1
15.16 BRL+1.00%1.4K0.166.14B BRL6.132.47 BRL5.37%Tài chính
Theo dõi
CMIG3CEMIG ON N1
15.09 BRL−0.26%121K0.5328.126B BRL6.282.40 BRL+44.84%7.78%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AMBP3AMBIPAR ON NM
15.01 BRL−2.15%211.2K0.302.562B BRL−1.12 BRL−237.68%0.87%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SOJA3BOA SAFRA ON NM
14.920 BRL−1.58%150.1K0.851.776B BRL8.841.69 BRL+68.96%5.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CXSE3CAIXA SEGURION NM
14.840 BRL+0.47%1.913M0.3044.31B BRL12.431.19 BRL+21.31%6.84%Tài chính
Theo dõi
ASAI3ASSAI ON NM
14.710 BRL−0.07%3.224M0.2819.899B BRL28.050.52 BRL−41.83%0.59%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
VSTE3VESTE ON NM
14.38 BRL+0.84%1K0.261.628B BRL0.7120.33 BRL0.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TASA3TAURUS ARMASON N2
14.09 BRL−0.56%6.8K0.471.787B BRL7.721.83 BRL−63.52%9.85%Công nghệ Điện tử
BRFS3BRF SA ON NM
14.00 BRL+3.70%6.066M1.0622.659B BRL−3.31 BRL−198.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CCRO3CCR SA ON NM
13.73 BRL−0.15%1.183M0.1227.775B BRL16.270.84 BRL−58.77%1.41%Vận chuyển
Mua
DESK3DESKTOP ON NM
13.440 BRL−0.30%23.2K0.111.554B BRL21.340.63 BRL+20.13%0.15%Truyền thông
Mua
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
13.260 BRL+2.39%216.5K0.252.645B BRL11.091.20 BRL+140.02%3.89%Tài chính
Sức mua mạnh