Chứng khoán BrazilCổ phiếu có giá cao nhất

Khi tìm kiếm thứ gì đó để đầu tư, giá cổ phiếu thường không phải là số liệu mà mọi người dễ dàng cân nhắc. Và vì lý do: không giống như các thước đo cơ bản hơn như doanh thu hoặc thu nhập ròng, giá cổ phiếu có thể dễ dàng thay đổi bằng cách thay đổi nguồn cung của tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Chia tách cổ phiếu là một ví dụ rất phổ biến về điều này, trong đó một cổ phiếu được chia thành hai hoặc ba cổ phiếu hoặc nhiều hơn để giá chia tách được xem là dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Tuy nhiên, nếu bạn thích ý tưởng có một cổ phiếu đắt đỏ trong danh mục đầu tư của mình, thì tốt hơn bạn nên xem danh sách sau - Chứng khoán Brazil chính là những gì bạn cần.

Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BMKS3BIC MONARK ON
384.00 BRL−0.26%−1.00 BRL
Mua
186.912K BRL174.624M BRL8.3346.22 BRLKhách hàng Lâu năm
BRPR3BR PROPERT ON NM
233.00 BRL−0.43%−1.00 BRL
Bán
120.7K28.123M BRL350.668M BRL−131.02 BRL74Tài chính
CGAS3COMGAS ON
126.00 BRL5.00%6.00 BRL
Sức mua mạnh
1K126K BRL16.818B BRL8.7913.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
IGBR3IGB S/A ON
90.20 BRL2.30%2.03 BRL
Mua
3.5K315.7K BRL112.795M BRLTài chính
VALE3VALE ON NM
78.67 BRL−1.14%−0.91 BRL
Bán Mạnh
27.802M2.187B BRL338.162B BRL3.8520.69 BRL64.516KKhoáng sản phi năng lượng
UNIP3UNIPAR ON
66.57 BRL2.38%1.55 BRL
Bán
25.2K1.678M BRL7.275B BRL5.0812.80 BRL1.4KCông nghiệp Chế biến
ARZZ3AREZZO CO ON NM
62.15 BRL1.54%0.94 BRL
Bán
992.7K61.696M BRL6.814B BRL16.103.89 BRL7.45KHàng tiêu dùng không lâu bền
MNDL3MUNDIAL ON
60.00 BRL6.40%3.61 BRL
Sức mua mạnh
1.9K114K BRL148.769M BRL−257.26 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BAZA3AMAZONIA ON
59.94 BRL2.65%1.55 BRL
Mua
13.3K797.202K BRL3.36B BRL2.0428.61 BRL2.818KTài chính
RENT3LOCALIZA ON NM
51.29 BRL2.46%1.23 BRL
Bán
6.893M353.562M BRL50.375B BRL23.242.18 BRL17.505KTài chính
CLSC3CELESC ON N2
47.84 BRL6.24%2.81 BRL
Theo dõi
1004.784K BRL1.871B BRL3.3113.62 BRL3.747KCông ty dịch vụ công cộng
SBSP3SABESP ON NM
47.32 BRL−1.85%−0.89 BRL
Bán
7.642M361.601M BRL32.344B BRL10.564.57 BRL14.98KCông ty dịch vụ công cộng
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
45.43 BRL0.96%0.43 BRL
Bán
927.8K42.15M BRL9.485B BRL7.456.11 BRL5.22KCông nghiệp Chế biến
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
42.63 BRL0.92%0.39 BRL
Bán
4.106M175.017M BRL55.934B BRL2.4117.59 BRL42KCông nghiệp Chế biến
WEGE3WEG ON EJ NM
40.51 BRL1.55%0.62 BRL
Sức mua mạnh
6.715M272.008M BRL169.98B BRL39.781.00 BRL39.137KSản xuất Chế tạo
EGIE3ENGIE BRASILON NM
39.80 BRL1.07%0.42 BRL
Mua
1.289M51.286M BRL32.474B BRL12.073.26 BRL1.215KCông ty dịch vụ công cộng
HYPE3HYPERA ON NM
39.67 BRL0.51%0.20 BRL
Bán
3.491M138.472M BRL25.08B BRL14.882.69 BRLCông nghệ Sức khỏe
VIVT3TELEF BRASILON
39.13 BRL1.56%0.60 BRL
Mua
2.021M79.074M BRL64.638B BRL15.752.45 BRLTruyền thông
CEEB3COELBA ON
38.48 BRL−0.05%−0.02 BRL
Mua
60023.088K BRL6.838B BRL6.445.98 BRLCông ty dịch vụ công cộng
BBAS3BRASIL ON NM
37.59 BRL1.02%0.38 BRL
Bán
7.94M298.476M BRL107.259B BRL3.5710.42 BRL85.953KTài chính
LOGN3LOG-IN ON NM
36.36 BRL4.18%1.46 BRL
Mua
30.5K1.109M BRL3.827B BRL9.033.87 BRLVận chuyển
ORVR3ORIZON ON NM
36.220 BRL2.66%0.940 BRL
Bán
229.6K8.316M BRL2.907B BRL−0.88 BRLDịch vụ Công nghiệp
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
33.07 BRL1.29%0.42 BRL
Theo dõi
4.38M144.837M BRL66.03B BRL10.793.03 BRL223Tài chính
ELET3ELETROBRAS ON N1
30.99 BRL1.51%0.46 BRL
Bán
11.312M350.55M BRL72.087B BRL12.612.44 BRL9.67KCông ty dịch vụ công cộng
PRIO3PETRORIO ON NM
30.28 BRL1.17%0.35 BRL
Bán Mạnh
11.911M360.671M BRL25.682B BRL7.434.06 BRLNăng lượng Mỏ
RRRP33R PETROLEUMON NM
30.000 BRL1.87%0.550 BRL
Bán
6.766M202.965M BRL6.093B BRL39.890.74 BRL531Năng lượng Mỏ
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
29.82 BRL2.23%0.65 BRL
Bán
2.114M63.045M BRL34.36B BRLCông ty dịch vụ công cộng
LEVE3METAL LEVE ON NM
28.97 BRL1.40%0.40 BRL
Bán
279.1K8.086M BRL3.717B BRL6.494.41 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
TRPL3TRAN PAULISTON N1
28.20 BRL1.18%0.33 BRL
Bán
1K28.2K BRL15.998B BRL8.123.43 BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
CGRA3GRAZZIOTIN ON
27.67 BRL1.39%0.38 BRL
Bán
8.4K232.428K BRL519.848M BRL4.556.00 BRL2.612KBán Lẻ
LAND3TERRASANTAPAON NM
27.650 BRL4.42%1.170 BRL
Theo dõi
46.3K1.28M BRL2.661B BRL18.581.43 BRLTài chính
TOTS3TOTVS ON NM
27.07 BRL2.93%0.77 BRL
Bán
5.112M138.374M BRL16.461B BRL32.500.82 BRLDịch vụ Công nghệ
CSRN3COSERN ON
25.93 BRL3.60%0.90 BRL
Mua
1002.593K BRL4.283B BRL7.243.46 BRLCông ty dịch vụ công cộng
PETR3PETROBRAS ON N2
25.66 BRL0.35%0.09 BRL
Bán
11.495M294.969M BRL318.637B BRL1.7714.44 BRL45.149KNăng lượng Mỏ
INTB3INTELBRAS ON NM
25.440 BRL2.33%0.580 BRL
Bán
1.624M41.317M BRL8.334B BRL16.961.47 BRLDịch vụ Công nghệ
EQTL3EQUATORIAL ON NM
25.37 BRL3.42%0.84 BRL
Bán
7.275M184.577M BRL27.918B BRL10.772.28 BRLCông ty dịch vụ công cộng
OFSA3OUROFINO S/AON NM
24.80 BRL1.22%0.30 BRL
Bán
9K223.2K BRL1.338B BRL10.082.43 BRLCông nghệ Sức khỏe
TUPY3TUPY ON NM
24.66 BRL2.37%0.57 BRL
Bán
601K14.821M BRL3.555B BRL6.793.57 BRLSản xuất Chế tạo
BLAU3BLAU ON NM
24.460 BRL−2.16%−0.540 BRL
Bán Mạnh
1.397M34.171M BRL4.388B BRL12.292.03 BRL1.7KCông nghệ Sức khỏe
PSSA3PORTO SEGUROON NM
24.13 BRL0.04%0.01 BRL
Bán
2.238M54.008M BRL15.521B BRL13.691.76 BRL12.716KTài chính
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
24.08 BRL−0.82%−0.20 BRL
Bán
2.467M59.413M BRL8.131B BRL17.001.43 BRL16.16KHàng tiêu dùng không lâu bền
MULT3MULTIPLAN ON N2
24.05 BRL2.60%0.61 BRL
Theo dõi
2.999M72.116M BRL13.393B BRL18.081.31 BRLTài chính
SMTO3SAO MARTINHOON NM
24.05 BRL1.31%0.31 BRL
Bán
1.892M45.493M BRL8.33B BRL7.553.14 BRLCông nghiệp Chế biến
AGRO3BRASILAGRO ON NM
24.01 BRL0.88%0.21 BRL
Bán
353.9K8.497M BRL2.372B BRL16.671.43 BRLCông nghiệp Chế biến
RADL3RAIADROGASILON NM
24.00 BRL1.82%0.43 BRL
Sức mua mạnh
4.498M107.957M BRL39.532B BRL39.180.60 BRL53.443KBán Lẻ
BRAP3BRADESPAR ON N1
23.45 BRL1.08%0.25 BRL
Bán
58K1.36M BRL9.795B BRL1.5415.11 BRLTài chính
AALR3ALLIAR ON NM
22.51 BRL−0.18%−0.04 BRL
Mua
214.4K4.826M BRL2.64B BRL−1.15 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
22.50 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
50011.25K BRL3.63B BRL6.223.62 BRLCông ty dịch vụ công cộng
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
22.05 BRL0.73%0.16 BRL
Sức mua mạnh
2.617M57.7M BRL12.244B BRL12.361.78 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
21.97 BRL4.27%0.90 BRL
Theo dõi
1.416M31.114M BRL5.189B BRL13.781.53 BRL4.43KKhách hàng Lâu năm
GGBR3GERDAU ON EDB N1
21.63 BRL1.64%0.35 BRL
Bán
19.4K419.622K BRL41.088B BRL3.276.42 BRLKhoáng sản phi năng lượng
JOPA3JOSAPAR ON
21.60 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
4.2K90.72K BRL230.655M BRL7.113.04 BRLCông nghiệp Chế biến
RDOR3REDE D OR ON NM
21.100 BRL1.69%0.350 BRL
Bán
6.035M127.336M BRL47.483B BRL30.820.67 BRL67.285KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
APER3ALPER S.A. ON NM
20.91 BRL2.00%0.41 BRL
Bán
45K940.95K BRL407.956M BRL18.931.08 BRLTài chính
IRBR3IRBBRASIL REON NM
20.55 BRL5.60%1.09 BRL
Bán
1.561M32.068M BRL1.431B BRL−13.93 BRL432Tài chính
EMBR3EMBRAER ON NM
20.50 BRL−0.19%−0.04 BRL
Mua
10.954M224.547M BRL15.06B BRL93.920.22 BRL18.873KCông nghệ Điện tử
RECV3PETRORECSA ON NM
20.460 BRL2.81%0.560 BRL
Bán
3.782M77.372M BRL5.997B BRL4.704.25 BRLNăng lượng Mỏ
FRIO3METALFRIO ON NM
20.00 BRL−14.89%−3.50 BRL
Bán Mạnh
1002K BRL82.135M BRLSản xuất Chế tạo
BRKM3BRASKEM ON N1
19.98 BRL6.16%1.16 BRL
Bán
18.3K365.634K BRL15.184B BRL7.882.39 BRLCông nghiệp Chế biến
PARD3IHPARDINI ON NM
19.87 BRL2.16%0.42 BRL
Mua
146.2K2.905M BRL2.52B BRL14.291.36 BRL7.5KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ITUB3ITAUUNIBANCOON EJ N1
19.86 BRL1.34%0.26 BRL
Bán
818.1K16.247M BRL210.429B BRL6.513.03 BRLTài chính
RAIL3RUMO S.A. ON NM
18.15 BRL1.79%0.32 BRL
Bán
5.968M108.316M BRL33.637B BRL64.320.28 BRLVận chuyển
JBSS3JBS ON NM
18.11 BRL−0.66%−0.12 BRL
Bán
15.122M273.854M BRL40.17B BRL2.636.93 BRL260KHàng tiêu dùng không lâu bền
AMBP3AMBIPAR ON NM
18.08 BRL1.69%0.30 BRL
Bán
1.643M29.713M BRL2.042B BRL21.790.82 BRLDịch vụ Thương mại
KEPL3KEPLER WEBERON ED
17.82 BRL10.20%1.65 BRL
Bán
1.381M24.611M BRL3.202B BRL3.784.28 BRLSản xuất Chế tạo
ROMI3ROMI ON EJ NM
17.74 BRL6.35%1.06 BRL
Sức mua mạnh
893.1K15.844M BRL1.431B BRL6.262.66 BRLSản xuất Chế tạo
TGMA3TEGMA ON NM
17.69 BRL3.88%0.66 BRL
Theo dõi
166.6K2.947M BRL1.166B BRL7.052.42 BRLVận chuyển
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
17.13 BRL7.74%1.23 BRL
Bán
5.733M98.21M BRL10.138B BRL27.070.59 BRL440Tài chính
FHER3FER HERINGERON NM
17.06 BRL1.49%0.25 BRL
Bán
26.1K445.266K BRL918.805M BRL1.6110.47 BRL1.252KCông nghiệp Chế biến
LREN3LOJAS RENNERON NM
16.99 BRL1.01%0.17 BRL
Bán
12.837M218.102M BRL16.312B BRL12.711.33 BRL26.208KBán Lẻ
DIRR3DIRECIONAL ON NM
15.91 BRL3.65%0.56 BRL
Mua
1.741M27.701M BRL2.307B BRL11.011.40 BRLTài chính
CSMG3COPASA ON NM
15.61 BRL2.90%0.44 BRL
Sức mua mạnh
2.541M39.665M BRL5.919B BRL6.822.22 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
LOGG3LOG COM PROPON NM
15.57 BRL3.32%0.50 BRL
Mua
339.4K5.284M BRL1.573B BRL3.554.26 BRLTài chính
CMIG3CEMIG ON N1
15.37 BRL−0.65%−0.10 BRL
Bán
260.1K3.998M BRL26.882B BRL9.331.66 BRL5.025KCông ty dịch vụ công cộng
VVEO3VIVEO ON NM
15.350 BRL2.47%0.370 BRL
Bán
122K1.873M BRL4.392B BRL16.380.91 BRL6KDịch vụ Phân phối
SQIA3SINQIA ON NM
15.11 BRL2.37%0.35 BRL
Bán
323.8K4.893M BRL1.313B BRL75.420.20 BRLDịch vụ Công nghệ
SCAR3SAO CARLOS ON NM
15.07 BRL−1.50%−0.23 BRL
Bán
17.3K260.711K BRL852.469M BRL−1.41 BRLTài chính
ASAI3ASSAI ON NM
14.950 BRL−1.97%−0.300 BRL
Bán
32.82M490.655M BRL20.171B BRL16.910.90 BRL76KBán Lẻ
ELMD3ELETROMIDIA ON NM
14.920 BRL3.11%0.450 BRL
Mua
166.7K2.487M BRL2.089B BRL−0.06 BRLDịch vụ Thương mại
FLRY3FLEURY ON NM
14.60 BRL2.60%0.37 BRL
Mua
5.28M77.082M BRL5.661B BRL15.060.95 BRL20.8KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TASA3TAURUS ARMASON N2
14.53 BRL5.67%0.78 BRL
Mua
42K610.26K BRL1.854B BRL3.274.28 BRL3.5KCông nghệ Điện tử
AURE3AUREN ON NM
14.430 BRL1.05%0.150 BRL
Bán
3.265M47.118M BRL14.43B BRL5.342.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
NEOE3NEOENERGIA ON NM
14.36 BRL2.35%0.33 BRL
Theo dõi
1.419M20.377M BRL17.43B BRL3.613.89 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CSAN3COSAN ON NM
13.99 BRL2.57%0.35 BRL
Bán
9.153M128.046M BRL26.133B BRL21.770.63 BRL53.498KCông ty dịch vụ công cộng
ABEV3AMBEV S/A ON
13.89 BRL0.80%0.11 BRL
Mua
27.154M377.172M BRL218.711B BRL15.110.92 BRL52KHàng tiêu dùng không lâu bền
CSNA3SID NACIONALON
13.77 BRL−0.15%−0.02 BRL
Bán
10.47M144.171M BRL18.158B BRL11.791.17 BRL24.924KKhoáng sản phi năng lượng
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
13.70 BRL0.88%0.12 BRL
Bán
2.255M30.891M BRL3.699B BRL2.146.34 BRLBán Lẻ
NTCO3GRUPO NATURAON NM
13.63 BRL2.25%0.30 BRL
Bán
10.517M143.345M BRL18.85B BRL−2.08 BRL866Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMFT3SMART FIT ON NM
13.43 BRL−2.75%−0.38 BRL
Bán
2.866M38.488M BRL7.873B BRL−0.15 BRLDịch vụ Khách hàng
BMOB3BEMOBI TECH ON NM
13.150 BRL4.14%0.523 BRL
Bán
293.6K3.861M BRL1.168B BRL12.920.98 BRL700Dịch vụ Công nghệ
CYRE3CYRELA REALTON NM
13.11 BRL−1.13%−0.15 BRL
Bán
7.808M102.366M BRL5.041B BRL6.232.13 BRLTài chính
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.09 BRL−0.53%−0.07 BRL
Bán
5.902M77.255M BRL14.274B BRL8.031.65 BRL9.92KBán Lẻ
VBBR3VIBRA ON NM
13.03 BRL0.77%0.10 BRL
Bán
9.907M129.093M BRL14.527B BRL9.441.37 BRL3.364KBán Lẻ
BSLI3BRB BANCO ON
12.80 BRL0.79%0.10 BRL
Bán
1001.28K BRL4.509B BRL9.351.36 BRLTài chính
VAMO3VAMOS ON NM
12.720 BRL3.58%0.440 BRL
Bán
2.53M32.18M BRL12.941B BRL17.940.68 BRL2.827KTài chính
TIMS3TIM ON NM
12.70 BRL0.08%0.01 BRL
Mua
4.838M61.445M BRL30.739B BRL19.070.69 BRL9.406KTruyền thông
TTEN33TENTOS ON NM
12.620 BRL4.13%0.500 BRL
Mua
1.149M14.494M BRL6.289B BRL10.601.15 BRLDịch vụ Thương mại
CURY3CURY S/A ON NM
12.61 BRL4.56%0.55 BRL
Theo dõi
1.381M17.408M BRL3.681B BRL10.611.14 BRLTài chính
VSTE3VESTE ON NM
12.50 BRL−3.10%−0.40 BRL
Bán
43.6K545K BRL1.418B BRL−93.90 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
EZTC3EZTEC ON ED NM
12.34 BRL1.68%0.20 BRL
Bán
2.555M31.525M BRL2.707B BRL8.201.48 BRLTài chính