Định giá quá caoChứng khoán Brazil

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Brazil được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
MTRE3MITRE REALTYON ED NM
88.165.32 BRL3.30%0.17 BRL
Sức mua mạnh
555.8K2.957M BRL562.722M BRL12.160.44 BRLTài chính
MELK3MELNICK ON NM
86.014.28 BRL7.00%0.28 BRL
Sức mua mạnh
437.5K1.873M BRL858.073M BRL10.740.41 BRLDịch vụ Công nghiệp
CAMB3CAMBUCI ON
85.918.09 BRL5.61%0.43 BRL
Mua
195.6K1.582M BRL342.005M BRL4.901.65 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BIOM3BIOMM ON MA
85.285.90 BRL11.11%0.59 BRL
Mua
55.7K328.63K BRL494.799M BRL−1.19 BRL127Công nghệ Sức khỏe
LAVV3LAVVI ON ED NM
84.786.490 BRL3.34%0.210 BRL
Sức mua mạnh
434.5K2.82M BRL1.284B BRL10.620.61 BRLTài chính
BEES3BANESTES ON
83.847.40 BRL0.14%0.01 BRL
Mua
14.4K106.56K BRL2.456B BRLTài chính
LEVE3METAL LEVE ON NM
83.4341.55 BRL4.55%1.81 BRL
Sức mua mạnh
606.7K25.208M BRL5.331B BRL8.494.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
RADL3RAIADROGASILON EB NM
82.9828.72 BRL1.88%0.53 BRL
Sức mua mạnh
5.996M172.211M BRL49.204B BRL46.090.61 BRL53.443KBán Lẻ
CYRE3CYRELA REALTON NM
82.0718.81 BRL0.53%0.10 BRL
Sức mua mạnh
7.51M141.265M BRL7.233B BRL8.842.13 BRLTài chính
HBSA3HIDROVIAS ON NM
82.053.250 BRL8.33%0.250 BRL
Sức mua mạnh
6.992M22.723M BRL2.471B BRL−0.03 BRLVận chuyển
CSMG3COPASA ON NM
81.6620.23 BRL1.20%0.24 BRL
Sức mua mạnh
1.767M35.736M BRL7.671B BRL7.572.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
TRIS3TRISUL ON NM
81.444.74 BRL3.95%0.18 BRL
Sức mua mạnh
865.4K4.102M BRL869.793M BRL10.090.47 BRLKhách hàng Lâu năm
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
81.0721.32 BRL0.85%0.18 BRL
Sức mua mạnh
3.072M65.499M BRL12.223B BRL2.349.09 BRL440Tài chính
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
80.9039.66 BRL0.43%0.17 BRL
Sức mua mạnh
1.651M65.491M BRL13.391B BRL26.031.53 BRL16.16KHàng tiêu dùng không lâu bền
FRAS3FRAS-LE ON N1
80.6512.05 BRL3.88%0.45 BRL
Sức mua mạnh
449.4K5.415M BRL3.218B BRL11.851.02 BRLSản xuất Chế tạo
YDUQ3YDUQS PART ON NM
80.4114.08 BRL1.66%0.23 BRL
Sức mua mạnh
3.132M44.099M BRL4.154B BRL249.200.06 BRL17.882KDịch vụ Thương mại
TGMA3TEGMA ON NM
80.0621.91 BRL0.97%0.21 BRL
Sức mua mạnh
170.2K3.729M BRL1.445B BRL8.252.66 BRLVận chuyển
RAPT3RANDON PART ON N1
79.979.43 BRL1.84%0.17 BRL
Sức mua mạnh
2.5K23.575K BRL3.196B BRL6.671.41 BRL15.95KSản xuất Chế tạo
CEAB3CEA MODAS ON NM
79.954.51 BRL0.67%0.03 BRL
Mua
4.247M19.154M BRL1.39B BRL51.960.09 BRL5.647KBán Lẻ
EVEN3EVEN ON NM
79.656.59 BRL4.11%0.26 BRL
Sức mua mạnh
3.79M24.973M BRL1.332B BRL13.280.51 BRLTài chính
VLID3VALID ON NM
79.2314.03 BRL3.09%0.42 BRL
Sức mua mạnh
585.3K8.212M BRL1.102B BRL11.021.27 BRLDịch vụ Thương mại
LWSA3LOCAWEB ON NM
78.978.04 BRL1.64%0.13 BRL
Mua
6.903M55.5M BRL4.774B BRL144.860.06 BRLDịch vụ Công nghệ
MODL3MODALMAIS ON NM
78.752.560 BRL1.59%0.040 BRL
Sức mua mạnh
3.039M7.779M BRL1.803B BRL11.840.22 BRLTài chính
DMVF3D1000VFARMA ON NM
78.634.26 BRL6.23%0.25 BRL
Sức mua mạnh
129.2K550.392K BRL215.568M BRL12.730.33 BRLDịch vụ Phân phối
CSUD3CSU DIGITAL ON NM
78.3813.67 BRL6.71%0.86 BRL
Sức mua mạnh
91.4K1.249M BRL562.438M BRL7.181.90 BRL9.299KDịch vụ Thương mại
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
77.9423.01 BRL0.79%0.18 BRL
Sức mua mạnh
2.219M51.05M BRL12.777B BRL13.331.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
HBRE3HBR REALTY ON NM
76.964.350 BRL4.82%0.200 BRL
Mua
850.1K3.698M BRL448.872M BRL−0.05 BRLTài chính
VBBR3VIBRA ON NM
76.3017.12 BRL1.00%0.17 BRL
Mua
13.476M230.716M BRL19.087B BRL14.831.15 BRL3.364KBán Lẻ
GGPS3GPS ON NM
76.0315.190 BRL−0.20%−0.030 BRL
Mua
2.344M35.608M BRL10.21B BRL18.700.81 BRL140KDịch vụ Thương mại
SQIA3SINQIA ON NM
76.0020.33 BRL2.06%0.41 BRL
Sức mua mạnh
852.8K17.337M BRL1.766B BRL224.390.09 BRLDịch vụ Công nghệ
RDOR3REDE D OR ON NM
75.7829.660 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
8.749M259.481M BRL66.746B BRL53.940.61 BRL71KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALLD3ALLIED ON NM
75.426.380 BRL9.25%0.540 BRL
Mua
113.9K726.682K BRL594.747M BRLDịch vụ Công nghệ
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
75.143.250 BRL0.31%0.010 BRL
Mua
202K656.5K BRL1.193B BRL190.060.02 BRLDịch vụ Khách hàng
BRSR3BANRISUL ON N1
75.1012.99 BRL1.09%0.14 BRL
Sức mua mạnh
3.5K45.465K BRL5.112B BRL7.471.74 BRL8.658KTài chính
ALPK3ESTAPAR ON NM
74.982.640 BRL−5.71%−0.160 BRL
Mua
1.145M3.022M BRL566.086M BRL−0.74 BRLDịch vụ Khách hàng
LOGG3LOG COM PROPON NM
74.6321.00 BRL0.72%0.15 BRL
Mua
172.1K3.614M BRL2.122B BRL4.954.26 BRLTài chính
CXSE3CAIXA SEGURION NM
74.6110.160 BRL−0.10%−0.010 BRL
Mua
2.473M25.123M BRL30.48B BRL9.421.08 BRLTài chính
SMTO3SAO MARTINHOON NM
74.5336.10 BRL−1.15%−0.42 BRL
Mua
1.792M64.677M BRL12.504B BRL11.483.14 BRLCông nghiệp Chế biến
OPCT3OCEANPACT ON NM
74.434.050 BRL−1.22%−0.050 BRL
Mua
535.7K2.17M BRL802.002M BRL−0.47 BRL2.023KDịch vụ Thương mại
COGN3COGNA ON ON NM
74.252.76 BRL1.10%0.03 BRL
Mua
24.688M68.14M BRL5.016B BRL−0.25 BRLDịch vụ Thương mại
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
73.997.00 BRL6.54%0.43 BRL
Sức mua mạnh
787.5K5.513M BRL585.966M BRL5.171.35 BRLTài chính
ODPV3ODONTOPREV ON NM
73.7711.84 BRL1.20%0.14 BRL
Sức mua mạnh
1.369M16.211M BRL6.552B BRL15.270.78 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
73.4610.05 BRL0.70%0.07 BRL
Sức mua mạnh
98.8K992.94K BRL937.296M BRLTài chính
MBLY3MOBLY ON NM
73.292.630 BRL4.37%0.110 BRL
Mua
1.045M2.749M BRL280.068M BRL−0.84 BRLDịch vụ Công nghệ
ALUP3ALUPAR ON N2
73.249.81 BRL1.13%0.11 BRL
Sức mua mạnh
12.2K119.682K BRL8.917B BRL12.510.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
HAPV3HAPVIDA ON NM
73.143.90 BRL−1.02%−0.04 BRL
Mua
85.718M334.3M BRL29.384B BRL−0.11 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
DXCO3DEXCO ON NM
73.088.59 BRL5.79%0.47 BRL
Sức mua mạnh
5.656M48.582M BRL6.821B BRL10.020.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
MILS3MILLS ON NM
72.9611.47 BRL6.20%0.67 BRL
Sức mua mạnh
1.699M19.492M BRL2.739B BRL10.121.13 BRL1.921KTài chính
ENJU3ENJOEI ON NM
72.771.230 BRL6.03%0.070 BRL
Mua
2.271M2.793M BRL246.299M BRL−0.22 BRLBán Lẻ
NINJ3GETNINJAS ON NM
72.393.390 BRL4.31%0.140 BRL
Sức mua mạnh
269.6K913.944K BRL170.261M BRL−0.28 BRL194Dịch vụ Thương mại
LIGT3LIGHT S/A ON NM
72.264.92 BRL1.23%0.06 BRL
Sức mua mạnh
5.758M28.33M BRL1.833B BRL−15.23 BRL4.475KCông ty dịch vụ công cộng
JHSF3JHSF PART ON ED NM
72.074.65 BRL0.87%0.04 BRL
Mua
1.806M8.397M BRL3.137B BRL4.880.97 BRLTài chính
STBP3SANTOS BRP ON NM
71.9710.05 BRL−0.50%−0.05 BRL
Mua
3.32M33.369M BRL8.681B BRL22.870.44 BRL3.264KVận chuyển
RENT3LOCALIZA ON NM
71.9164.24 BRL0.47%0.30 BRL
Sức mua mạnh
5.828M374.384M BRL63.378B BRL32.122.03 BRL17.505KTài chính
ROMI3ROMI ON NM
71.9117.15 BRL1.84%0.31 BRL
Sức mua mạnh
811.9K13.924M BRL1.522B BRL6.552.45 BRLSản xuất Chế tạo
TUPY3TUPY ON NM
71.7426.12 BRL4.48%1.12 BRL
Sức mua mạnh
1.212M31.657M BRL3.766B BRL6.603.99 BRLSản xuất Chế tạo
APER3ALPER S.A. ON NM
71.6429.67 BRL0.58%0.17 BRL
Sức mua mạnh
8.5K252.195K BRL578.865M BRL27.151.09 BRLTài chính
LPSB3LOPES BRASILON NM
71.512.19 BRL0.92%0.02 BRL
Mua
217.4K476.106K BRL318.744M BRL21.020.10 BRL458Dịch vụ Thương mại
PNVL3DIMED ON NM
71.2611.73 BRL0.43%0.05 BRL
Mua
396.8K4.654M BRL1.744B BRL20.900.56 BRL9.3KCông nghệ Sức khỏe
ETER3ETERNIT ON NM
71.2111.34 BRL3.09%0.34 BRL
Sức mua mạnh
390.7K4.431M BRL700.435M BRL5.971.90 BRL1.793KKhoáng sản phi năng lượng
SBFG3GRUPO SBF ON NM
71.1710.06 BRL3.50%0.34 BRL
Mua
3.549M35.704M BRL2.451B BRL13.330.78 BRLBán Lẻ
ONCO3ONCOCLINICASON NM
71.1110.790 BRL−0.09%−0.010 BRL
Mua
720.3K7.772M BRL5.034B BRL60.860.19 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LOGN3LOG-IN ON NM
71.0750.12 BRL−0.65%−0.33 BRL
Mua
67.9K3.403M BRL5.305B BRL13.703.66 BRLVận chuyển
SMFT3SMART FIT ON NM
70.9418.36 BRL2.28%0.41 BRL
Sức mua mạnh
5.695M104.555M BRL10.763B BRL132.470.14 BRLDịch vụ Khách hàng