Cổ phiếu hoạt động tốt nhất — Thị trường Chứng khoán Brazil

Giá cổ phiếu luôn thay đổi, điều này khiến việc đầu tư trở nên rủi ro. Nhưng những cổ phiếu này cho thấy hiệu suất tốt nhất hiện tại và có thể rất sinh lời nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội đầu tư trong khi giá không ở mức cao.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
1 phút Th.đổi %
5 phút Th.đổi %
15m Th.đổi %
1h Th.đổi %
4h Th.đổi %
Th.đổi %
1 tuần Th.đổi %
1 Tháng Th.đổi %
PERF 3 tháng
PERF 6 tháng
Hiệu quả hđ YTD
Hiệu quả hđ Năm
Beta 1 năm
Biến động
LAND3TERRASANTAPAON NM
0.30%0.30%0.30%0.30%−0.17%0.64%0.64%5.35%45.72%44.33%34.12%100.86%−0.313.45%
PETR3PETROBRAS ON N2
0.38%0.26%0.20%0.15%1.55%3.69%3.69%16.81%16.95%61.73%38.16%95.17%1.124.26%
AALR3ALLIAR ON NM
−0.35%−0.35%−0.35%−0.40%−0.25%−0.30%−0.30%3.76%23.71%14.37%34.54%90.90%−0.261.75%
RECV3PETRORECSA ON NM
−0.39%−0.39%−0.32%−1.31%−2.21%−1.16%−1.16%10.83%38.68%95.72%50.92%80.33%1.794.32%
LOGN3LOG-IN ON NM
−0.09%−0.09%−0.09%−0.78%−0.56%−0.75%−0.75%21.15%25.93%51.90%35.42%72.11%0.482.39%
BMEB3MERC BRASIL ON N1
−2.65%−2.65%−2.65%−2.65%−14.49%−15.81%−15.81%−2.58%20.50%36.17%24.62%60.07%−0.1619.02%
UNIP3UNIPAR ON
−0.82%−0.82%−0.82%−0.85%−1.42%0.20%0.20%4.97%15.78%22.24%5.23%57.52%0.681.22%
ENAT3ENAUTA PART ON NM
0.00%−0.14%−0.09%−0.14%0.05%7.02%7.02%2.62%42.61%74.70%72.07%54.02%1.067.50%
MOAR3MONT ARANHA ON EDJ
1.11%1.11%1.11%1.11%1.11%−1.08%−1.08%−0.00%14.46%8.98%15.19%52.17%0.162.21%
SMTO3SAO MARTINHOON NM
−0.28%−0.28%−0.28%−0.28%0.91%0.76%0.76%0.13%18.85%26.00%34.93%49.48%0.601.83%
KEPL3KEPLER WEBERON
0.00%0.00%0.00%−0.16%−0.31%2.25%2.25%−0.19%26.89%85.51%53.05%47.94%0.603.88%
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
−0.28%−0.28%−0.28%0.25%−1.59%−1.98%−1.98%8.22%29.63%56.72%45.81%46.28%0.572.83%
CSRN3COSERN ON
−1.19%−1.19%−1.19%−1.19%0.00%2.62%2.62%11.17%34.82%38.86%43.19%44.49%0.105.41%
CPLE3COPEL ON N2
0.00%0.00%−0.58%−0.73%0.15%3.01%3.01%13.25%17.95%35.93%22.60%43.59%0.833.00%
DMMO3DOMMO ON
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.93%5.93%−27.75%31.58%68.92%140.38%42.05%1.619.24%
BEEF3MINERVA ON NM
−0.08%−0.16%−0.16%−0.39%0.80%1.44%1.44%−3.27%28.15%46.27%22.95%37.24%0.403.07%
PRIO3PETRORIO ON NM
0.00%0.08%0.04%0.19%0.50%2.71%2.71%−1.99%6.64%19.50%26.61%36.30%1.193.50%
VULC3VULCABRAS ON NM
−0.78%−0.78%−0.78%−0.78%−1.13%0.35%0.35%16.21%25.97%10.57%24.73%32.78%0.752.28%
CBAV3CBA ON NM
−0.19%−0.07%0.00%−0.58%−1.16%3.22%3.22%−8.68%−22.13%19.30%14.50%31.65%1.795.95%
BLUT3B TECH EQI ON
0.00%0.00%0.00%−0.93%−1.83%0.00%0.00%−2.73%−18.32%−64.33%−35.15%30.09%2.545.71%
CMIG3CEMIG ON N1
−0.13%−0.13%−0.13%−0.13%0.47%4.08%4.08%5.43%21.71%19.67%9.82%29.74%1.124.63%
ORVR3ORIZON ON NM
0.60%0.60%0.60%0.29%−0.31%−1.35%−1.35%−10.98%7.77%23.75%16.99%29.51%0.942.94%
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
−0.22%−0.22%−0.05%−0.31%0.18%1.93%1.93%4.72%11.30%15.93%16.92%29.27%0.522.43%
BBAS3BRASIL ON NM
0.08%0.10%−0.03%0.16%0.57%4.22%4.22%16.07%11.54%32.06%37.67%25.96%0.944.29%
JBSS3JBS ON ED NM
0.09%0.06%0.09%0.46%0.90%0.38%0.38%−5.75%−3.03%−1.62%−6.00%25.90%0.292.26%
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
0.02%0.00%−0.08%−0.19%−0.08%−1.92%−1.92%3.20%25.04%44.39%33.39%25.79%0.294.25%
VIVT3TELEF BRASILON
0.25%0.00%0.50%−0.10%0.21%3.04%3.04%−2.89%8.17%7.33%10.13%24.86%0.273.68%
EQPA3EQTL PARA ON
−0.58%−0.58%−0.58%−0.58%0.00%0.39%0.39%−11.47%−17.44%3.96%3.00%23.50%0.180.97%
VAMO3VAMOS ON NM
0.07%0.07%0.07%0.07%−0.20%0.41%0.41%7.76%29.01%29.46%22.87%23.32%1.702.12%
TIMS3TIM ON NM
−0.14%−0.14%0.07%0.00%0.36%1.46%1.46%3.12%4.03%2.05%6.32%20.08%0.682.12%
BAZA3AMAZONIA ON
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.61%1.37%1.37%2.08%14.17%24.82%16.05%19.79%0.272.50%
AGRO3BRASILAGRO ON NM
−0.06%−0.06%0.19%0.10%0.06%0.52%0.52%−9.09%6.99%33.00%14.01%18.52%0.573.12%
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
−0.66%−0.59%0.12%−0.86%−0.47%0.43%0.43%0.59%10.45%22.96%28.17%15.51%0.582.43%
SBSP3SABESP ON NM
0.00%0.00%−0.06%−0.08%0.82%3.72%3.72%7.05%22.54%42.20%21.11%15.31%0.984.93%
EGIE3ENGIE BRASILON ED NM
0.00%0.00%0.23%−0.02%0.57%0.92%0.92%6.75%12.01%16.82%18.72%14.47%0.381.42%
TECN3TECHNOS ON NM
0.41%0.41%0.41%0.00%−1.21%−2.00%−2.00%0.41%8.41%−6.42%9.72%14.15%1.754.94%
VLID3VALID ON NM
0.09%0.18%0.46%1.29%0.64%7.03%7.03%21.64%2.53%38.52%32.07%13.81%1.467.93%
VITT3VITTIA ON NM
−1.06%−1.06%−1.06%−1.06%−1.67%0.09%0.09%−6.72%−14.79%−12.82%−21.41%13.63%0.382.42%
HYPE3HYPERA ON NM
0.00%0.00%0.08%0.41%0.95%0.75%0.75%4.36%20.20%39.66%39.25%13.58%0.861.50%
JALL3JALLESMACHADON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%1.48%1.48%−2.34%−7.17%0.24%−8.24%12.91%0.432.44%
BMKS3BIC MONARK ON
4.17%4.17%4.17%4.17%4.17%4.17%4.17%10.07%15.84%18.80%13.12%12.37%0.204.00%
RRRP33R PETROLEUMON NM
−0.64%−0.64%−0.64%−0.30%−0.32%2.73%2.73%−5.43%21.11%46.71%30.31%12.33%1.573.95%
BRAP3BRADESPAR ON N1
−0.35%−0.35%−0.35%0.04%0.16%1.60%1.60%−5.69%−1.70%21.11%16.53%10.40%0.992.51%
TRPL3TRAN PAULISTON N1
0.16%0.16%0.16%0.16%0.63%1.64%1.64%−6.16%−2.28%1.20%3.59%10.16%0.091.62%
AMBP3AMBIPAR ON NM
0.00%0.00%0.00%−0.67%0.03%3.73%3.73%−10.51%−9.51%−31.35%−25.45%10.03%1.095.16%
NEOE3NEOENERGIA ON NM
0.00%0.00%0.00%−0.21%−0.26%0.86%0.86%0.21%21.12%15.67%20.81%9.32%0.621.66%
BEES3BANESTES ON
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.16%8.95%14.56%10.37%7.65%0.320.40%
GRND3GRENDENE ON NM
0.00%0.00%0.00%0.53%0.85%2.06%2.06%1.45%18.36%12.54%10.83%5.65%1.112.81%
ALUP3ALUPAR ON N2
0.66%0.66%0.66%0.66%0.00%2.12%2.12%5.66%12.73%19.03%18.44%5.64%0.522.44%
RANI3IRANI ON NM
0.42%0.42%0.56%0.56%−0.69%0.00%0.00%12.75%29.90%12.69%10.89%5.02%0.774.35%
CGRA3GRAZZIOTIN ON
0.59%0.59%0.59%0.59%0.00%2.88%2.88%−4.41%−11.89%−24.27%−14.79%4.88%0.482.92%
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
−0.05%0.68%0.68%0.32%0.05%2.52%2.52%9.59%−0.83%7.00%15.66%4.14%0.733.45%
ELET3ELETROBRAS ON N1
0.11%−0.46%−0.52%−0.71%−1.16%−0.34%−0.34%8.25%28.47%33.60%31.16%3.67%1.332.42%
JHSF3JHSF PART ON NM
0.00%0.00%0.14%−0.14%−0.56%1.13%1.13%8.99%27.63%48.47%31.98%2.87%1.842.54%
INTB3INTELBRAS ON NM
−0.14%−0.14%−0.14%−0.11%0.11%1.17%1.17%−1.63%−11.21%3.18%−0.29%2.71%1.312.58%
MILS3MILLS ON NM
0.51%0.51%0.63%0.51%−0.25%4.50%4.50%6.95%27.72%46.54%24.52%2.67%2.216.96%
MOVI3MOVIDA ON NM
0.00%0.00%0.12%0.89%1.73%3.77%3.77%−0.99%6.05%3.10%14.86%2.55%1.414.15%
CIEL3CIELO ON NM
−0.27%−0.27%0.00%0.00%0.55%2.54%2.54%7.90%40.56%75.94%60.90%2.36%1.644.82%
BRPR3BR PROPERT ON NM
0.00%0.00%0.00%−0.33%−1.20%−0.98%−0.98%1.34%24.93%24.42%25.27%1.75%1.112.44%
MULT3MULTIPLAN ON N2
0.00%0.00%0.12%−0.04%0.12%−2.24%−2.24%−0.97%10.25%22.54%30.40%1.39%1.533.53%
AFLT3AFLUENTE T ON
−1.20%−1.20%−1.20%−1.20%−1.20%−1.20%−1.20%−4.54%1.16%9.43%4.58%1.14%0.391.22%
SAPR3SANEPAR ON N2
0.00%0.00%−0.26%0.00%0.52%0.51%0.51%0.77%2.91%8.50%6.22%0.52%0.561.82%
BRKM3BRASKEM ON N1
1.66%1.66%1.66%1.66%1.33%1.89%1.89%5.14%3.07%2.34%−22.79%−0.67%0.702.24%
LEVE3METAL LEVE ON NM
−0.08%−0.08%−0.08%−0.08%−0.58%3.51%3.51%−3.39%−0.68%−8.32%−8.92%−2.02%0.924.74%
GOAU3GERDAU MET ON EDJ N1
0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%2.17%2.17%6.01%12.95%14.68%5.73%−2.28%0.422.36%
MRFG3MARFRIG ON NM
−0.07%−0.07%0.00%0.07%−0.20%0.07%0.07%−19.79%−30.04%−35.02%−29.85%−3.18%0.662.40%
AGXY3AGROGALAXY ON NM
−0.50%−0.50%−0.50%−1.95%−0.50%1.61%1.61%4.86%−3.51%18.12%−3.69%−3.51%1.963.54%
CAMB3CAMBUCI ON
0.20%0.20%0.20%0.20%0.41%2.91%2.91%3.56%8.14%15.40%1.12%−3.57%0.135.54%
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
0.47%0.00%0.40%0.13%1.21%6.22%6.22%12.68%15.87%6.03%1.22%−4.14%0.716.78%
CCRO3CCR SA ON NM
0.00%0.00%0.08%0.15%0.15%0.54%0.54%5.56%2.60%14.56%13.75%−4.36%1.021.84%
HAGA3HAGA S/A ON
−1.46%−1.46%−1.46%−1.46%0.90%1.18%1.18%−11.37%−61.11%−18.33%−50.58%−4.99%1.244.80%
NEXP3NEXPE ON NM
0.00%0.00%0.00%1.37%2.78%−1.35%−1.35%−5.19%−5.19%−5.19%1.594.17%
IGTI3IGUATEMI S.AON N1
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.47%3.47%3.02%9.64%−0.00%−0.00%−5.21%1.424.25%
GGBR3GERDAU ON EJ N1
0.53%0.53%0.53%−0.04%−0.40%1.77%1.77%4.66%12.65%10.92%3.32%−5.37%0.893.65%
ARZZ3AREZZO CO ON NM
−0.13%−0.13%−0.13%−0.51%−0.60%−2.27%−2.27%−10.68%−3.00%13.00%4.10%−5.75%1.453.90%
KLBN3KLABIN S/A ON N2
−0.20%−0.20%−0.20%−0.20%0.20%3.25%3.25%5.41%−5.42%−12.73%−7.30%−6.07%0.133.65%
LIPR3ELETROPAR ON
0.00%4.62%4.62%7.77%2.01%2.01%2.01%1.49%10.82%10.82%−5.42%−6.48%0.387.77%
PARD3IHPARDINI ON NM
−0.05%−0.10%−0.05%−0.87%0.26%−0.62%−0.62%10.67%−0.46%3.87%1.24%−6.57%0.892.98%
GGPS3GPS ON NM
0.00%0.00%0.00%0.00%−0.58%−0.29%−0.29%−8.88%−12.84%−8.08%−13.99%−6.66%1.432.57%
POMO3MARCOPOLO ON N2
−0.43%−0.43%−0.43%−0.86%−0.43%1.75%1.75%0.43%−6.07%−2.26%−7.20%−6.74%0.542.19%
LCAM3LOCAMERICA ON NM
0.00%0.00%0.00%0.08%−0.36%1.51%1.51%5.76%−8.16%6.60%6.56%−7.01%1.373.07%
ITSA3ITAUSA ON N1
−0.10%−0.10%−0.10%0.10%0.10%1.03%1.03%1.76%−3.63%4.52%7.66%−7.10%0.781.44%
EQTL3EQUATORIAL ON NM
0.00%0.00%0.04%−0.04%−0.04%−1.14%−1.14%−6.64%−4.71%3.09%5.87%−7.11%0.572.63%
CRFB3CARREFOUR BRON NM
0.05%0.05%0.20%0.20%0.41%−1.42%−1.42%−5.25%7.13%21.17%27.92%−7.43%1.263.20%
STBP3SANTOS BRP ON NM
0.14%0.27%0.14%0.82%−0.27%−1.34%−1.34%3.67%8.43%24.43%15.01%−7.73%1.873.43%
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
0.00%0.00%0.00%0.09%1.03%1.12%1.12%1.31%6.92%−8.31%−14.47%−8.31%0.553.02%
CEEB3COELBA ON
1.40%1.40%1.40%1.40%1.40%0.69%0.69%0.14%5.07%4.17%8.21%−9.15%0.085.65%
SYNE3SYN PROP TECON NM
0.20%0.20%0.20%−0.59%−0.39%0.20%0.20%−1.39%−15.13%−13.12%−22.20%−9.52%1.153.60%
BAHI3BAHEMA ON MA
−0.07%−0.07%−0.07%−0.07%−1.10%−0.37%−0.37%−9.88%−11.18%−1.68%−9.09%−9.63%0.583.70%
SANB3SANTANDER BRON
0.25%0.25%0.25%0.00%−0.49%0.31%0.31%6.62%8.25%2.08%17.53%−9.66%0.692.70%
ASAI3ASSAI ON NM
0.00%0.00%0.88%0.69%1.14%−0.56%−0.56%3.86%22.13%16.61%23.45%−10.11%0.993.05%
FRAS3FRAS-LE ON N1
1.01%1.01%1.01%1.01%0.10%1.12%1.12%−9.86%−28.82%−23.76%−27.85%−10.21%0.741.42%
PTNT3PETTENATI ON
0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%0.00%0.00%5.81%−12.87%−42.61%−17.95%−10.45%1.371.56%
CRIV3ALFA FINANC ON
5.56%5.56%4.63%4.63%3.26%3.26%3.26%−2.46%−3.06%−4.54%1.12%−10.45%0.216.67%
TASA3TAURUS ARMASON N2
−0.58%−0.58%−0.58%−0.58%−1.01%1.08%1.08%−13.68%−0.70%1.84%−10.79%−10.46%0.742.32%
CSAN3COSAN ON NM
0.21%0.16%0.68%0.21%1.63%3.81%3.81%−5.85%−3.65%−5.18%−8.84%−10.70%1.344.17%
CRDE3CR2 ON
0.00%0.00%0.00%0.00%1.21%−0.00%−0.00%−2.72%32.06%17.66%31.27%−10.81%0.171.21%
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
−0.13%−0.13%0.04%0.00%0.04%4.71%4.71%−1.35%2.31%−12.50%−2.26%−11.07%0.765.98%
DIRR3DIRECIONAL ON NM
−0.18%−0.18%−0.18%−0.36%−0.27%5.27%5.27%−2.78%−10.63%7.71%−12.04%−11.27%1.946.50%
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
0.41%0.41%0.41%−0.08%1.28%1.92%1.92%−4.00%−7.74%−4.24%−4.00%−11.48%1.384.55%