Cổ phiếu Brazil có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Brazil sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALPK3ESTAPAR ON NM
+276.00%4.700 BRL+1.29%4000.001.007 B BRL−0.37 BRL+54.06%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CEAB3CEA MODAS ON NM
+268.63%11.28 BRL−1.57%143.3 K0.033.532 B BRL1484.210.01 BRL+72.73%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
POMO3MARCOPOLO ON N2
+180.83%5.85 BRL−0.51%11.5 K0.037.904 B BRL7.170.82 BRL+101.16%6.66%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BBIOM3BIOMM ON MA
+160.04%9.92 BRL−2.27%2.7 K0.011.287 B BRL−0.97 BRL+23.02%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TEND3TENDA ON NM
+148.53%12.70 BRL−2.76%432.9 K0.121.501 B BRL−0.90 BRL+84.00%0.00%Tài chính
Mua
BRFS3BRF SA ON NM
+146.43%16.56 BRL−2.01%335.4 K0.0528.365 B BRL−2.01 BRL+34.88%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MMDNE3MOURA DUBEUXON NM
+145.94%13.33 BRL−0.45%69.3 K0.141.121 B BRL7.191.85 BRL+45.91%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SYNE3SYN PROP TECON NM
+144.54%8.51 BRL−0.47%3 K0.011.305 B BRL−0.07 BRL+82.38%0.00%Tài chính
Mua
ENAT3ENAUTA PART ON NM
+141.80%29.14 BRL+1.08%338.6 K0.097.586 B BRL−0.17 BRL−111.84%0.52%Năng lượng Mỏ
Mua
LIGT3LIGHT S/A ON NM
+138.97%5.09 BRL−3.96%400.9 K0.341.975 B BRL0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
ALLD3ALLIED ON NM
+127.93%9.970 BRL+2.57%28.7 K0.20908.612 M BRL7.741.29 BRL−63.71%9.93%Dịch vụ Công nghệ
Mua
PPLPL3PLANOEPLANO ON NM
+120.11%13.130 BRL−5.40%149.5 K0.222.835 B BRL9.961.32 BRL+103.58%3.63%Tài chính
Sức mua mạnh
NNINJ3GETNINJAS ON NM
+112.45%5.120 BRL+0.20%19.9 K1.21259.873 M BRL70.520.07 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
EENJU3ENJOEI ON NM
+108.70%1.920 BRL−1.03%18.2 K0.02393.103 M BRL−0.26 BRL+21.71%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
OOPCT3OCEANPACT ON NM
+108.30%6.020 BRL−1.63%8.4 K0.021.212 B BRL16.350.37 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DDMVF3D1000VFARMA ON NM
+106.63%6.86 BRL+1.18%13.9 K0.14343.087 M BRL16.250.42 BRL+88.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SEER3SER EDUCA ON NM
+104.43%6.46 BRL−3.73%131.6 K0.22863.722 M BRL−0.22 BRL+87.35%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
BRIT3BRISANET ON NM
+101.60%4.27 BRL−0.23%31.6 K0.061.922 B BRL11.630.37 BRL+169.73%0.76%Truyền thông
Mua
CSED3CRUZEIRO EDUON NM
+98.72%4.270 BRL−2.06%2.1 K0.001.589 B BRL15.980.27 BRL+1462.57%5.35%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FRAS3FRAS-LE ON N1
+95.97%17.64 BRL−0.73%7.3 K0.034.745 B BRL12.481.41 BRL+73.47%2.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
CCEBR3CEB ON
+95.51%21.60 BRL0.00%3000.081.556 B BRL8.482.55 BRL−6.54%11.77%Công ty dịch vụ công cộng
CCSUD3CSU DIGITAL ON NM
+92.99%18.90 BRL−1.82%3.9 K0.07792.022 M BRL8.782.15 BRL+20.37%3.45%Dịch vụ Thương mại
CCAMB3CAMBUCI ON EJ
+90.36%10.97 BRL0.00%1000.00463.758 M BRL6.401.71 BRL+27.51%2.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JSLG3JSL ON NM
+90.26%13.00 BRL−1.22%3.7 K0.003.747 B BRL10.251.27 BRL+75.78%2.41%Vận chuyển
Sức mua mạnh
UGPA3ULTRAPAR ON NM
+89.84%27.52 BRL−0.94%109.1 K0.0330.299 B BRL12.462.21 BRL+34.69%2.34%Bán Lẻ
Theo dõi
YDUQ3YDUQS PART ON NM
+88.57%15.18 BRL−3.50%539 K0.144.641 B BRL28.900.53 BRL1.75%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PFRM3PROFARMA ON NM
+87.95%5.47 BRL−1.08%2.7 K0.01678.038 M BRL9.530.57 BRL−12.96%5.93%Dịch vụ Phân phối
AATMP3ATMASA ON
+87.50%1.95 BRL−2.50%1.1 K0.0553.416 M BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
VLID3VALID ON NM
+85.75%17.64 BRL−1.45%24.1 K0.061.406 B BRL6.612.67 BRL+787.26%5.35%Dịch vụ Thương mại
MMELK3MELNICK ON NM
+84.44%4.94 BRL+1.02%15.5 K0.04980.369 M BRL9.870.50 BRL+21.66%11.46%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
LAVV3LAVVI ON NM
+83.56%9.110 BRL−0.33%48 K0.061.809 B BRL7.691.18 BRL+103.91%6.10%Tài chính
Mua
HBSA3HIDROVIAS ON NM
+82.89%4.170 BRL−0.95%86.9 K0.013.201 B BRL195.770.02 BRL0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ANIM3ANIMA ON NM
+82.64%4.42 BRL−2.43%222.4 K0.061.805 B BRL−0.87 BRL−230.39%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
SMFT3SMART FIT ON NM
+82.45%25.46 BRL−1.43%35 K0.0215.143 B BRL14.961.70 BRL1.76%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PORT3WILSON SONS ON NM
+81.76%17.300 BRL−0.52%116.6 K0.147.651 B BRL19.180.90 BRL+22.41%4.41%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CXSE3CAIXA SEGURION NM
+79.81%16.010 BRL−0.12%187.4 K0.0548.09 B BRL13.411.19 BRL+21.31%6.30%Tài chính
Mua
EVEN3EVEN ON NM
+79.54%7.79 BRL−1.39%40.1 K0.031.518 B BRL7.611.02 BRL+106.08%6.37%Tài chính
Theo dõi
VBBR3VIBRA ON NM
+77.98%25.25 BRL−0.79%94.3 K0.0127.204 B BRL5.954.24 BRL+209.76%3.27%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PETR3PETROBRAS ON N2
+77.06%41.16 BRL+1.30%884 K0.06522.535 B BRL4.309.57 BRL−33.73%17.72%Năng lượng Mỏ
Mua
GUAR3GUARARAPES ON NM
+74.12%7.87 BRL−2.60%129.7 K0.054.034 B BRL−0.07 BRL−165.90%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SHOW3TIME FOR FUNON NM
+73.75%2.78 BRL+0.72%7.7 K0.03186.059 M BRL3.270.85 BRL0.00%Dịch vụ Khách hàng
IRBR3IRB(RE) ON NM
+72.41%40.12 BRL−0.96%112.9 K0.043.315 B BRL−1.92 BRL+86.23%0.00%Tài chính
Theo dõi
BAZA3AMAZONIA ON
+69.53%106.96 BRL+0.91%1000.045.942 B BRL4.4624.00 BRL5.24%Tài chính
PPRNR3PRINER ON NM
+68.72%13.43 BRL−0.96%3.4 K0.01626.469 M BRL36.380.37 BRL−30.29%1.90%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DESK3DESKTOP ON NM
+68.34%14.680 BRL−0.68%3.4 K0.021.707 B BRL21.710.68 BRL+25.23%0.13%Truyền thông
Mua
GGPS3GPS ON NM
+63.11%19.970 BRL+0.60%157.3 K0.0513.612 B BRL20.880.96 BRL+23.89%1.29%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SBSP3SABESP ON NM
+63.02%81.79 BRL−0.70%112.9 K0.0456.301 B BRL15.875.16 BRL+12.89%1.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TRIS3TRISUL ON NM
+62.11%5.15 BRL−1.15%56.9 K0.12956.039 M BRL7.570.68 BRL+82.41%2.63%Khách hàng Lâu năm
Mua
CURY3CURY S/A ON NM
+61.99%20.35 BRL−0.20%54.4 K0.035.951 B BRL12.261.66 BRL+46.04%4.54%Tài chính
Sức mua mạnh
SBFG3GRUPO SBF ON NM
+60.89%13.45 BRL−1.61%35.3 K0.013.331 B BRL19.970.67 BRL−17.59%0.99%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CLSC3CELESC ON N2
+60.81%68.40 BRL+2.87%6003.522.579 B BRL4.7414.44 BRL+3.05%8.38%Công ty dịch vụ công cộng
EMBR3EMBRAER ON NM
+59.44%32.27 BRL−1.07%135.4 K0.0323.964 B BRL30.261.07 BRL+387.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
STBP3SANTOS BRP ON NM
+56.62%13.06 BRL−1.43%115.7 K0.0211.445 B BRL22.470.58 BRL+17.34%4.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
VULC3VULCABRAS ON NM
+56.05%16.68 BRL−0.89%43.6 K0.044.622 B BRL8.342.00 BRL+5.47%18.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CYRE3CYRELA REALTON NM
+55.50%23.48 BRL−1.72%68.7 K0.019.186 B BRL9.342.51 BRL+18.03%3.54%Tài chính
Sức mua mạnh
LEVE3METAL LEVE ON NM
+54.31%35.09 BRL−0.40%9.8 K0.024.52 B BRL6.085.77 BRL+30.96%22.30%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BEES3BANESTES ON
+54.15%8.83 BRL−0.34%2000.012.862 B BRL8.611.02 BRL4.57%Tài chính
SOJA3BOA SAFRA ON NM
+54.13%16.630 BRL−0.36%23.2 K0.051.955 B BRL6.292.64 BRL+76.21%4.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CSMG3COPASA ON NM
+53.09%21.75 BRL−1.09%38 K0.038.338 B BRL5.983.64 BRL+63.55%8.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MRFG3MARFRIG ON NM
+52.24%10.25 BRL−1.16%290.8 K0.039.427 B BRL−2.36 BRL−137.78%21.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NTCO3GRUPO NATURAON EJ NM
+51.19%17.03 BRL−1.39%198.9 K0.0223.948 B BRL−2.41 BRL−15.85%4.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
REDE3REDE ENERGIAON
+50.97%6.90 BRL−0.72%3000.0914.667 B BRL8.780.79 BRL+11.54%8.42%Công ty dịch vụ công cộng
DIRR3DIRECIONAL ON NM
+50.09%24.78 BRL−0.20%527 K0.294.184 B BRL12.072.05 BRL+47.29%1.89%Tài chính
Sức mua mạnh
HHBRE3HBR REALTY ON NM
+49.61%5.760 BRL−2.04%36.3 K0.05606.751 M BRL4.511.28 BRL0.00%Tài chính
Theo dõi
RAPT3RANDON PART ON N1
+49.05%10.94 BRL−1.08%1.2 K0.023.898 B BRL9.411.16 BRL−19.04%4.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BBAS3BRASIL ON NM
+47.91%57.53 BRL−0.36%253.9 K0.04164.755 B BRL5.5010.46 BRL7.90%Tài chính
Sức mua mạnh
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
+47.23%60.84 BRL−0.60%143.7 K0.0379.088 B BRL5.6410.79 BRL−38.56%1.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MILS3MILLS ON NM
+47.05%13.15 BRL−0.83%46.9 K0.063.166 B BRL10.251.28 BRL+26.93%2.82%Tài chính
Sức mua mạnh
HAPV3HAPVIDA ON NM
+46.82%3.92 BRL−1.01%2.049 M0.0329.836 B BRL−0.10 BRL+11.93%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
TGMA3TEGMA ON NM
+45.83%25.35 BRL−1.95%18.9 K0.101.752 B BRL9.212.75 BRL+13.88%6.44%Vận chuyển
Mua
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
+45.58%11.31 BRL−1.65%6000.011.075 B BRL5.861.93 BRL+20.61%3.40%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TECN3TECHNOS ON NM
+45.53%4.37 BRL0.00%7000.00292.363 M BRL5.830.75 BRL+51.45%3.40%Khách hàng Lâu năm
MMTRE3MITRE REALTYON NM
+44.57%4.89 BRL−4.12%418.9 K0.32539.452 M BRL5.720.85 BRL+159.49%17.19%Tài chính
Theo dõi
NEOE3NEOENERGIA ON NM
+42.92%20.54 BRL−0.29%88.8 K0.0725.004 B BRL5.593.68 BRL−5.42%5.62%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PRIO3PETRORIO ON NM
+41.93%51.72 BRL+3.86%2.232 M0.2742.479 B BRL8.436.13 BRL+52.34%0.15%Năng lượng Mỏ
Mua
TIMS3TIM ON ED NM
+40.80%17.21 BRL−1.43%169.6 K0.0342.267 B BRL14.681.17 BRL+76.19%3.71%Truyền thông
Mua
RRSID3ROSSI RESID ON NM
+40.34%4.14 BRL0.00%1.3 K0.0395.725 M BRL0.3212.86 BRL0.00%Tài chính
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
+39.99%28.24 BRL−0.39%13.1 K0.03298.716 B BRL8.423.36 BRL3.99%Tài chính
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
+39.00%8.160 BRL−0.85%33.6 K0.0118.183 B BRL14.770.55 BRL+16.02%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LOGG3LOG COM PROPON NM
+38.94%22.58 BRL−1.66%5.2 K0.022.32 B BRL11.761.92 BRL−46.83%3.04%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
PSSA3PORTO SEGUROON NM
+37.60%30.88 BRL−0.39%8.2 K0.0119.94 B BRL8.793.51 BRL+99.39%4.55%Tài chính
Mua
LPSB3LOPES BRASILON NM
+35.59%2.09 BRL−1.42%36.4 K0.23308.556 M BRL12.220.17 BRL+96.33%0.98%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HBOR3HELBOR ON NM
+34.06%2.86 BRL−0.69%42.4 K0.05382.159 M BRL7.460.38 BRL−0.39%3.17%Tài chính
Theo dõi
POSI3POSITIVO TECON NM
+33.52%9.86 BRL−0.80%32.4 K0.011.389 B BRL5.601.76 BRL−18.61%5.17%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
JBSS3JBS ON NM
+33.15%22.01 BRL−1.30%142.2 K0.0149.464 B BRL−0.48 BRL−106.90%8.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
WIZC3WIZ CO ON NM
+31.86%7.170 BRL+1.70%66.7 K0.071.127 B BRL8.100.89 BRL+5.12%6.31%Tài chính
Mua
ITSA3ITAUSA ON N1
+30.92%9.95 BRL−0.40%3.9 K0.04103.23 B BRL7.471.33 BRL−3.98%7.95%Tài chính
Sức mua mạnh
EQPA3EQTL PARA ON
+29.99%8.02 BRL−0.99%1000.0117.892 B BRL7.961.01 BRL+43.02%1.84%Công ty dịch vụ công cộng
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
+29.46%34.87 BRL−1.77%59.1 K0.0611.987 B BRL13.262.63 BRL+84.10%1.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AALOS3ALLOS ON NM
+28.67%22.97 BRL−1.50%256.6 K0.0713.369 B BRL2.439.46 BRL+1510.10%2.23%Tài chính
Sức mua mạnh
GFSA3GAFISA ON NM
+28.24%6.28 BRL−0.79%231 K0.08880.026 M BRL−2.95 BRL−43.81%0.00%Tài chính
KEPL3KEPLER WEBERON ED NM
+27.76%10.46 BRL−0.29%20 K0.011.885 B BRL7.261.44 BRL−60.52%8.19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VIVT3TELEF BRASILON ER
+27.16%48.90 BRL−0.97%59.4 K0.0381.029 B BRL16.123.03 BRL+24.01%2.69%Truyền thông
Mua
CPLE3COPEL ON N2
+26.41%8.25 BRL−0.36%196 K0.0226.313 B BRL10.420.79 BRL+94.83%3.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DXCO3DEXCO ON NM
+26.01%7.54 BRL−0.79%207.1 K0.066.035 B BRL7.800.97 BRL+2.03%3.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TUPY3TUPY ON NM
+25.02%28.10 BRL−1.51%20.8 K0.044.113 B BRL8.043.49 BRL−0.19%1.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
MLAS3MULTILASER ON NM
+24.60%2.330 BRL−2.92%100.6 K0.031.95 B BRL−1.03 BRL−1052.78%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
LJQQ3QUERO-QUERO ON NM
+24.55%5.33 BRL−1.30%93.5 K0.041.053 B BRL51.450.10 BRL2.58%Bán Lẻ
Mua
RRPMG3PET MANGUINHON
+24.54%2.03 BRL−2.40%2.7 K0.76140.783 M BRL−12.20 BRL+9.31%0.00%Năng lượng Mỏ
USIM3USIMINAS ON N1
+24.49%9.68 BRL+1.47%43.3 K0.1312.126 B BRL8.571.13 BRL−13.90%3.13%Khoáng sản phi năng lượng
Mua