All-Star Chứng khoán Brazil (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Brazil này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Hiệu suất % 1N
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
PLPL3PLANOEPLANO ON NM
187.98%7.600 BRL0.93%0.070 BRL
Mua
833.6K6.335M BRL1.538B BRL10.280.77 BRLTài chính
CURY3CURY S/A ON NM
119.03%14.09 BRL2.03%0.28 BRL
Sức mua mạnh
3.678M51.827M BRL4.031B BRL11.371.24 BRLTài chính
ONCO3ONCOCLINICASON NM
100.54%11.150 BRL1.83%0.200 BRL
Mua
1.32M14.715M BRL5.109B BRL62.890.19 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NUTR3NUTRIPLANT ON MA
99.60%4.99 BRL−0.40%−0.02 BRL
Theo dõi
2.6K12.974K BRL66.354M BRL9.700.51 BRLCông nghiệp Chế biến
BAZA3AMAZONIA ON
83.63%68.00 BRL−1.09%−0.75 BRL
Theo dõi
1.9K129.2K BRL3.854B BRL3.2021.27 BRL2.867KTài chính
LEVE3METAL LEVE ON NM
80.30%41.54 BRL0.78%0.32 BRL
Mua
373.5K15.515M BRL5.289B BRL8.484.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
DIRR3DIRECIONAL ON NM
76.71%17.84 BRL2.12%0.37 BRL
Sức mua mạnh
2.319M41.375M BRL2.533B BRL11.151.61 BRLTài chính
CAMB3CAMBUCI ON
75.98%8.70 BRL3.57%0.30 BRL
Mua
80.8K702.96K BRL355.111M BRL5.271.65 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CEAB3CEA MODAS ON NM
71.15%5.34 BRL16.09%0.74 BRL
Sức mua mạnh
9.977M53.276M BRL1.418B BRL61.520.09 BRL5.647KBán Lẻ
BEES3BANESTES ON
70.82%7.88 BRL−0.37%−0.03 BRL
Mua
25.5K200.94K BRL2.66B BRLTài chính
POMO3MARCOPOLO ON N2
70.46%3.75 BRL3.31%0.12 BRL
Mua
303.9K1.14M BRL4.053B BRL6.020.63 BRL12.682KSản xuất Chế tạo
TEND3TENDA ON NM
67.26%8.43 BRL3.44%0.28 BRL
Sức mua mạnh
2.777M23.411M BRL784.146M BRL−5.36 BRL37.502KTài chính
BMKS3BIC MONARK ON
63.86%335.00 BRL3.40%11.00 BRL
Mua
165.36K BRL147.339M BRL5.8057.77 BRLKhách hàng Lâu năm
CSMG3COPASA ON NM
62.33%20.09 BRL0.75%0.15 BRL
Mua
1.433M28.797M BRL7.561B BRL7.522.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
61.99%7.500 BRL2.88%0.210 BRL
Mua
17.339M130.04M BRL16.106B BRL15.170.49 BRLBán Lẻ
MILS3MILLS ON NM
56.43%11.41 BRL−2.81%−0.33 BRL
Mua
1.795M20.476M BRL2.803B BRL10.061.13 BRL1.921KTài chính
TGMA3TEGMA ON NM
56.29%22.69 BRL1.29%0.29 BRL
Mua
162.3K3.683M BRL1.477B BRL8.552.66 BRLVận chuyển
VULC3VULCABRAS ON ED NM
53.52%16.90 BRL6.29%1.00 BRL
Sức mua mạnh
1.214M20.515M BRL3.91B BRL8.342.03 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
53.07%39.61 BRL2.64%1.02 BRL
Mua
3.409M135.011M BRL13.03B BRL26.001.53 BRL16.16KHàng tiêu dùng không lâu bền
ROMI3ROMI ON NM
52.70%16.83 BRL0.66%0.11 BRL
Mua
541.5K9.113M BRL1.484B BRL6.432.45 BRLSản xuất Chế tạo
EMBR3EMBRAER ON NM
52.27%19.46 BRL2.31%0.44 BRL
Sức mua mạnh
11.7M227.684M BRL13.973B BRL−0.05 BRL18.873KCông nghệ Điện tử
STBP3SANTOS BRP ON NM
52.05%10.27 BRL3.22%0.32 BRL
Sức mua mạnh
5.121M52.596M BRL8.594B BRL23.370.44 BRL3.264KVận chuyển
LOGN3LOG-IN ON NM
50.91%51.37 BRL2.74%1.37 BRL
Mua
232.3K11.933M BRL5.292B BRL14.043.66 BRLVận chuyển
VLID3VALID ON NM
47.91%14.33 BRL1.70%0.24 BRL
Sức mua mạnh
435K6.234M BRL1.107B BRL11.251.27 BRLDịch vụ Thương mại
OPCT3OCEANPACT ON NM
47.83%4.080 BRL1.24%0.050 BRL
Mua
525.9K2.146M BRL798.041M BRL−0.45 BRL2.023KDịch vụ Thương mại
CXSE3CAIXA SEGURION NM
45.73%10.440 BRL1.95%0.200 BRL
Sức mua mạnh
3.128M32.657M BRL30.72B BRL9.681.08 BRLTài chính
RADL3RAIADROGASILON NM
45.37%28.62 BRL1.02%0.29 BRL
Mua
8.471M242.434M BRL48.536B BRL45.930.61 BRL53.443KBán Lẻ
WEGE3WEG ON NM
45.22%37.19 BRL−1.12%−0.42 BRL
Bán Mạnh
10.739M399.383M BRL157.812B BRL34.151.09 BRL39.137KSản xuất Chế tạo
CYRE3CYRELA REALTON NM
43.34%18.95 BRL1.45%0.27 BRL
Mua
7.223M136.868M BRL7.183B BRL8.902.13 BRLTài chính
LAVV3LAVVI ON NM
40.88%6.650 BRL1.99%0.130 BRL
Sức mua mạnh
494.2K3.286M BRL1.29B BRL10.880.61 BRLTài chính
CLSA3CLEARSALE ON NM
39.09%6.440 BRL7.15%0.430 BRL
Mua
250.9K1.616M BRL1.129B BRL−0.21 BRLDịch vụ Công nghệ
RSID3ROSSI RESID ON NM
39.02%3.42 BRL9.27%0.29 BRL
Sức mua mạnh
72.1K246.582K BRL72.372M BRL−17.03 BRLTài chính
EQPA3EQTL PARA ON
37.39%6.10 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
10.1K61.61K BRL13.475B BRL8.660.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
MNPR3MINUPAR ON
35.33%9.50 BRL1.93%0.18 BRL
Theo dõi
5004.75K BRL66.173M BRL3.143.03 BRL2.729KCông nghiệp Chế biến
PETR3PETROBRAS ON N2
34.81%30.06 BRL2.91%0.85 BRL
Sức mua mạnh
13.359M401.578M BRL363.711B BRL2.1613.95 BRL45.149KNăng lượng Mỏ
JSLG3JSL ON NM
34.58%8.40 BRL2.82%0.23 BRL
Sức mua mạnh
407.4K3.422M BRL2.326B BRL12.140.69 BRLVận chuyển
SMFT3SMART FIT ON NM
33.77%19.57 BRL2.73%0.52 BRL
Sức mua mạnh
5.629M110.15M BRL11.168B BRL141.200.14 BRLDịch vụ Khách hàng
TECN3TECHNOS ON NM
33.12%3.00 BRL2.74%0.08 BRL
Mua
309.1K927.3K BRL195.354M BRL4.990.65 BRLKhách hàng Lâu năm
BBAS3BRASIL ON NM
33.05%44.74 BRL0.27%0.12 BRL
Mua
10.197M456.209M BRL127.319B BRL4.2910.43 BRL85.953KTài chính
PRNR3PRINER ON NM
33.02%8.68 BRL3.21%0.27 BRL
Sức mua mạnh
969.5K8.415M BRL322.837M BRL14.790.59 BRLDịch vụ Công nghiệp
TTEN33TENTOS ON NM
32.01%12.500 BRL5.04%0.600 BRL
Sức mua mạnh
3.354M41.919M BRL5.93B BRL10.091.25 BRLDịch vụ Thương mại
TRIS3TRISUL ON NM
31.76%4.97 BRL3.33%0.16 BRL
Sức mua mạnh
967.3K4.807M BRL882.639M BRL10.580.47 BRLKhách hàng Lâu năm
BOAS3BOA VISTA ON NM
30.55%7.690 BRL1.72%0.130 BRL
Sức mua mạnh
2.828M21.743M BRL4.027B BRL14.640.53 BRLDịch vụ Công nghệ
TCSA3TECNISA ON NM
30.42%3.13 BRL0.32%0.01 BRL
Mua
112K350.56K BRL229.692M BRL18.820.17 BRLTài chính
LWSA3LOCAWEB ON NM
29.03%8.57 BRL11.88%0.91 BRL
Sức mua mạnh
14.71M126.063M BRL4.548B BRL154.410.06 BRLDịch vụ Công nghệ
EVEN3EVEN ON NM
28.58%6.50 BRL1.72%0.11 BRL
Mua
1.398M9.084M BRL1.292B BRL9.550.70 BRLTài chính
PORT3WILSON SONS ON NM
28.29%10.610 BRL−2.39%−0.260 BRL
Mua
637.7K6.766M BRL4.772B BRL17.360.62 BRLVận chuyển
FRAS3FRAS-LE ON N1
26.10%12.37 BRL2.66%0.32 BRL
Sức mua mạnh
267.4K3.308M BRL3.218B BRL12.171.02 BRLSản xuất Chế tạo
RAIL3RUMO S.A. ON NM
24.69%21.97 BRL5.52%1.15 BRL
Mua
26.217M575.994M BRL38.585B BRL62.310.35 BRL8.5KVận chuyển
RANI3IRANI ON NM
24.33%8.37 BRL0.60%0.05 BRL
Bán
1.738M14.546M BRL2.03B BRL5.911.42 BRL2.362KCông nghiệp Chế biến
UGPA3ULTRAPAR ON NM
24.07%17.65 BRL4.25%0.72 BRL
Sức mua mạnh
10.999M194.125M BRL18.462B BRL12.051.47 BRL9.92KBán Lẻ
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
23.89%30.52 BRL−1.33%−0.41 BRL
Bán Mạnh
7.901M241.123M BRL61.758B BRL9.103.35 BRL223Tài chính
CIEL3CIELO ON NM
23.75%4.64 BRL−0.64%−0.03 BRL
Bán
64.72M300.3M BRL12.618B BRL7.550.62 BRLDịch vụ Thương mại
PRIO3PETRORIO ON NM
22.43%34.17 BRL−0.06%−0.02 BRL
Bán
14.432M493.138M BRL28.998B BRL8.274.17 BRLNăng lượng Mỏ
CMIG3CEMIG ON N1
21.67%17.09 BRL−0.23%−0.04 BRL
Bán
257.6K4.402M BRL29.744B BRL9.321.83 BRL4.969KCông ty dịch vụ công cộng
ALUP3ALUPAR ON N2
21.01%9.81 BRL1.76%0.17 BRL
Sức mua mạnh
18.2K178.542K BRL8.811B BRL12.510.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
19.79%22.48 BRL3.74%0.81 BRL
Sức mua mạnh
12.516M281.366M BRL12.423B BRL2.479.09 BRL440Tài chính
MTRE3MITRE REALTYON NM
19.72%5.70 BRL2.70%0.15 BRL
Sức mua mạnh
559.3K3.188M BRL587.05M BRL13.030.44 BRLTài chính
EQTL3EQUATORIAL ON NM
19.20%27.95 BRL−0.71%−0.20 BRL
Bán
25.435M710.9M BRL31.423B BRL32.390.87 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VVEO3VIVEO ON NM
19.08%18.000 BRL4.96%0.850 BRL
Sức mua mạnh
203.1K3.656M BRL4.907B BRL25.600.70 BRL6KDịch vụ Phân phối
BRSR3BANRISUL ON N1
18.74%13.34 BRL0.30%0.04 BRL
Mua
4.2K56.028K BRL5.247B BRL7.671.74 BRL8.658KTài chính
CEDO3CEDRO ON N1
18.57%8.30 BRL6.41%0.50 BRL
Sức mua mạnh
1.2K9.96K BRL77.785M BRL−1.80 BRLCông nghiệp Chế biến
PSSA3PORTO SEGUROON NM
18.32%23.77 BRL−0.59%−0.14 BRL
Mua
7.301M173.542M BRL15.379B BRL11.862.00 BRL12.716KTài chính
MELK3MELNICK ON NM
18.11%4.15 BRL2.47%0.10 BRL
Mua
149.5K620.425K BRL811.962M BRL10.420.41 BRLDịch vụ Công nghiệp
ARML3ARMAC ON NM
18.06%15.840 BRL0.83%0.130 BRL
Mua
598.1K9.474M BRL5.436B BRL37.290.42 BRL4KTài chính
MDNE3MOURA DUBEUXON NM
17.66%7.86 BRL3.97%0.30 BRL
Sức mua mạnh
559.5K4.398M BRL632.843M BRL5.811.35 BRLTài chính
LIPR3ELETROPAR ON
17.52%72.10 BRL0.14%0.10 BRL
Sức mua mạnh
40028.84K BRL847.072M BRL31.402.30 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SBSP3SABESP ON NM
17.47%52.30 BRL−0.48%−0.25 BRL
Mua
2.591M135.525M BRL35.918B BRL12.364.23 BRL14.98KCông ty dịch vụ công cộng
ORVR3ORIZON ON NM
17.07%37.750 BRL3.14%1.150 BRL
Sức mua mạnh
646.4K24.402M BRL3.036B BRL−1.42 BRLCông ty dịch vụ công cộng
INEP3INEPAR ON
16.09%1.01 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
1.154M1.165M BRL170.744M BRL−2.03 BRLDịch vụ Công nghiệp
RENT3LOCALIZA ON NM
15.95%65.53 BRL5.63%3.49 BRL
Sức mua mạnh
8.844M579.541M BRL61.208B BRL32.762.03 BRL17.505KTài chính
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
15.65%23.27 BRL1.17%0.27 BRL
Sức mua mạnh
6.424M149.484M BRL12.771B BRL13.481.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
B3SA3B3 ON NM
15.47%14.30 BRL7.36%0.98 BRL
Sức mua mạnh
62.416M892.543M BRL75.005B BRL20.080.71 BRLTài chính
AALR3ALLIAR ON NM
14.91%22.97 BRL−0.09%−0.02 BRL
Sức mua mạnh
365.5K8.396M BRL2.696B BRL−1.93 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MRVE3MRV ON NM
14.84%10.70 BRL6.15%0.62 BRL
Sức mua mạnh
14.341M153.444M BRL4.877B BRL−0.50 BRLTài chính
EZTC3EZTEC ON NM
14.55%18.21 BRL3.29%0.58 BRL
Sức mua mạnh
4.119M74.998M BRL3.867B BRL15.161.20 BRLTài chính
MULT3MULTIPLAN ON N2
14.31%26.48 BRL−0.19%−0.05 BRL
Bán
9.664M255.889M BRL14.775B BRL19.491.37 BRLTài chính
TUPY3TUPY ON NM
13.91%25.26 BRL−0.79%−0.20 BRL
Mua
978K24.704M BRL3.671B BRL6.383.99 BRLSản xuất Chế tạo
CMIN3CSNMINERACAOON N2
13.80%4.470 BRL1.59%0.070 BRL
Mua
8.694M38.863M BRL24.003B BRL8.990.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
GGBR3GERDAU ON N1
13.57%21.36 BRL1.09%0.23 BRL
Theo dõi
101.3K2.164M BRL40.079B BRL3.206.62 BRLKhoáng sản phi năng lượng
ODPV3ODONTOPREV ON NM
13.21%11.05 BRL3.95%0.42 BRL
Mua
2.633M29.098M BRL5.882B BRL14.250.78 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AESB3AES BRASIL ON NM
13.17%12.130 BRL−0.41%−0.050 BRL
Theo dõi
2.214M26.851M BRL7.449B BRL52.620.24 BRLCông ty dịch vụ công cộng
COGN3COGNA ON ON NM
13.16%3.01 BRL4.15%0.12 BRL
Sức mua mạnh
31.531M94.908M BRL5.252B BRL−0.25 BRLDịch vụ Thương mại
GGPS3GPS ON NM
12.36%15.090 BRL1.41%0.210 BRL
Mua
2.716M40.99M BRL10.002B BRL18.570.81 BRL140KDịch vụ Thương mại
AURE3AUREN ON NM
11.87%14.140 BRL0.43%0.060 BRL
Mua
2.309M32.646M BRL14.08B BRL4.862.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SAPR3SANEPAR ON N2
11.13%4.00 BRL0.25%0.01 BRL
Theo dõi
369.3K1.477M BRL6.09B BRL5.130.78 BRL6.199KCông ty dịch vụ công cộng
GOAU3GERDAU MET ON N1
10.72%10.96 BRL0.55%0.06 BRL
Sức mua mạnh
263K2.882M BRL11.406B BRL3.003.65 BRLKhoáng sản phi năng lượng
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
10.08%9.98 BRL−0.10%−0.01 BRL
Mua
153.2K1.529M BRL932.161M BRLTài chính
CTNM3COTEMINAS ON
9.79%9.87 BRL2.07%0.20 BRL
Theo dõi
4.3K42.441K BRL182.868M BRLKhách hàng Lâu năm
CEEB3COELBA ON
9.78%39.05 BRL0.13%0.05 BRL
Sức mua mạnh
2007.81K BRL6.887B BRL6.326.18 BRLCông ty dịch vụ công cộng
SQIA3SINQIA ON NM
9.13%20.85 BRL4.51%0.90 BRL
Sức mua mạnh
801.5K16.711M BRL1.733B BRL230.130.09 BRLDịch vụ Công nghệ
BRIT3BRISANET ON NM
9.01%2.47 BRL4.22%0.10 BRL
Mua
2.434M6.011M BRL1.064B BRL14.430.17 BRLTruyền thông
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
8.85%4.06 BRL6.84%0.26 BRL
Sức mua mạnh
105.958M430.191M BRL25.376B BRL−0.11 BRLBán Lẻ
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
8.79%26.29 BRL3.18%0.81 BRL
Mua
3.354M88.177M BRL6.018B BRL17.551.50 BRL4.43KKhách hàng Lâu năm
DESK3DESKTOP ON NM
8.47%9.770 BRL2.84%0.270 BRL
Sức mua mạnh
258.8K2.528M BRL1.094B BRL18.320.54 BRLTruyền thông
REDE3REDE ENERGIAON
8.02%5.75 BRL−0.86%−0.05 BRL
Theo dõi
1.2K6.9K BRL12.24B BRL9.110.63 BRL8.889KCông ty dịch vụ công cộng
HBOR3HELBOR ON NM
6.81%3.11 BRL4.36%0.13 BRL
Mua
937.6K2.916M BRL395.428M BRL8.820.35 BRLTài chính
FLRY3FLEURY ON NM
6.61%15.85 BRL1.67%0.26 BRL
Bán
3.386M53.662M BRL6.045B BRL18.500.86 BRL20.8KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
6.50%22.59 BRL1.05%0.24 BRL
Mua
518.5K11.713M BRL237.87B BRL7.323.10 BRLTài chính
TOTS3TOTVS ON NM
6.29%30.09 BRL4.62%1.33 BRL
Sức mua mạnh
4.513M135.79M BRL17.488B BRL36.090.85 BRLDịch vụ Công nghệ