Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Brazil với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Brazil tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
PETR3PETROBRAS ON N2
188.328B BRL30.06 BRL2.91%0.85 BRL
Sức mua mạnh
13.359M401.578M BRL363.711B BRL2.1613.95 BRL45.149KNăng lượng Mỏ
VALE3VALE ON NM
95.924B BRL65.16 BRL2.12%1.35 BRL
Bán
51.982M3.387B BRL274.287B BRL3.6218.04 BRL64.516KKhoáng sản phi năng lượng
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
29.702B BRL22.59 BRL1.05%0.24 BRL
Mua
518.5K11.713M BRL237.87B BRL7.323.10 BRLTài chính
BBAS3BRASIL ON NM
27.63B BRL44.74 BRL0.27%0.12 BRL
Mua
10.197M456.209M BRL127.319B BRL4.2910.43 BRL85.953KTài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
23.382B BRL45.00 BRL0.49%0.22 BRL
Mua
11.094M499.239M BRL58.755B BRL3.2413.93 BRL42KCông nghiệp Chế biến
BBDC3BRADESCO ON N1
20.984B BRL13.38 BRL0.83%0.11 BRL
Mua
7.005M93.732M BRL152.701B BRL7.931.69 BRL88.381KTài chính
JBSS3JBS ON NM
15.458B BRL16.41 BRL−2.32%−0.39 BRL
Bán
12.051M197.755M BRL37.264B BRL4.113.99 BRL260KHàng tiêu dùng không lâu bền
ABEV3AMBEV S/A ON
14.458B BRL14.24 BRL−1.18%−0.17 BRL
Bán
21.073M300.081M BRL226.951B BRL15.310.94 BRL52KHàng tiêu dùng không lâu bền
SANB3SANTANDER BRON
14.287B BRL13.55 BRL1.42%0.19 BRL
Mua
81.3K1.102M BRL107.229B BRL7.461.82 BRL52.603KTài chính
ITSA3ITAUSA ON N1
13.674B BRL8.97 BRL0.90%0.08 BRL
Mua
120.1K1.077M BRL85.538B BRL6.361.41 BRLTài chính
GGBR3GERDAU ON N1
11.426B BRL21.36 BRL1.09%0.23 BRL
Theo dõi
101.3K2.164M BRL40.079B BRL3.206.62 BRLKhoáng sản phi năng lượng
BPAC3BTGP BANCO ON N2
7.842B BRL13.31 BRL1.68%0.22 BRL
Mua
18.7K248.897K BRL100.87B BRL6.352.09 BRLTài chính
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
6.045B BRL30.52 BRL−1.33%−0.41 BRL
Bán Mạnh
7.901M241.123M BRL61.758B BRL9.103.35 BRL223Tài chính
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
5.1B BRL29.88 BRL−1.32%−0.40 BRL
Bán Mạnh
4.054M121.137M BRL34.89B BRLCông ty dịch vụ công cộng
NEOE3NEOENERGIA ON NM
4.718B BRL16.10 BRL−0.12%−0.02 BRL
Mua
2.582M41.572M BRL19.566B BRL4.143.89 BRLCông ty dịch vụ công cộng
KLBN3KLABIN S/A ON N2
4.461B BRL4.25 BRL−1.16%−0.05 BRL
Theo dõi
633.6K2.693M BRL23.17B BRL5.040.84 BRLKhoáng sản phi năng lượng
B3SA3B3 ON NM
4.226B BRL14.30 BRL7.36%0.98 BRL
Sức mua mạnh
62.416M892.543M BRL75.005B BRL20.080.71 BRLTài chính
WEGE3WEG ON NM
4.208B BRL37.19 BRL−1.12%−0.42 BRL
Bán Mạnh
10.739M399.383M BRL157.812B BRL34.151.09 BRL39.137KSản xuất Chế tạo
MRFG3MARFRIG ON NM
4.166B BRL6.65 BRL0.15%0.01 BRL
Mua
14.742M98.031M BRL4.38B BRL1.066.29 BRL32.534KHàng tiêu dùng không lâu bền
CCRO3CCR SA ON NM
4.133B BRL13.86 BRL2.14%0.29 BRL
Sức mua mạnh
8.067M111.813M BRL27.411B BRL21.370.65 BRL18.086KVận chuyển
CMIG3CEMIG ON N1
4.092B BRL17.09 BRL−0.23%−0.04 BRL
Bán
257.6K4.402M BRL29.744B BRL9.321.83 BRL4.969KCông ty dịch vụ công cộng
VIVT3TELEF BRASILON
4.085B BRL40.56 BRL1.82%0.72 BRL
Theo dõi
3.876M157.223M BRL66.076B BRL16.252.50 BRLTruyền thông
GOAU3GERDAU MET ON N1
3.745B BRL10.96 BRL0.55%0.06 BRL
Sức mua mạnh
263K2.882M BRL11.406B BRL3.003.65 BRLKhoáng sản phi năng lượng
BRAP3BRADESPAR ON N1
3.728B BRL20.31 BRL1.50%0.30 BRL
Bán
44.7K907.857K BRL8.192B BRL2.249.09 BRLTài chính
ELET3ELETROBRAS ON N1
3.635B BRL35.60 BRL0.85%0.30 BRL
Mua
15.76M561.063M BRL82.386B BRL39.480.92 BRL9.67KCông ty dịch vụ công cộng
PRIO3PETRORIO ON NM
3.427B BRL34.17 BRL−0.06%−0.02 BRL
Bán
14.432M493.138M BRL28.998B BRL8.274.17 BRLNăng lượng Mỏ
SBSP3SABESP ON NM
3.121B BRL52.30 BRL−0.48%−0.25 BRL
Mua
2.591M135.525M BRL35.918B BRL12.364.23 BRL14.98KCông ty dịch vụ công cộng
CXSE3CAIXA SEGURION NM
2.953B BRL10.440 BRL1.95%0.200 BRL
Sức mua mạnh
3.128M32.657M BRL30.72B BRL9.681.08 BRLTài chính
CMIN3CSNMINERACAOON N2
2.95B BRL4.470 BRL1.59%0.070 BRL
Mua
8.694M38.863M BRL24.003B BRL8.990.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
AURE3AUREN ON NM
2.674B BRL14.140 BRL0.43%0.060 BRL
Mua
2.309M32.646M BRL14.08B BRL4.862.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EGIE3ENGIE BRASILON NM
2.663B BRL42.31 BRL0.67%0.28 BRL
Theo dõi
1.913M80.935M BRL34.293B BRL11.903.55 BRL1.215KCông ty dịch vụ công cộng
TRPL3TRAN PAULISTON N1
2.262B BRL29.98 BRL0.23%0.07 BRL
Mua
1.4K41.972K BRL17.498B BRL8.003.75 BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
ENGI3ENERGISA ON N2
2.135B BRL12.65 BRL−4.24%−0.56 BRL
Bán
47.9K605.935K BRL20.431B BRL11.811.08 BRL16.676KCông ty dịch vụ công cộng
RENT3LOCALIZA ON NM
1.844B BRL65.53 BRL5.63%3.49 BRL
Sức mua mạnh
8.844M579.541M BRL61.208B BRL32.762.03 BRL17.505KTài chính
UGPA3ULTRAPAR ON NM
1.801B BRL17.65 BRL4.25%0.72 BRL
Sức mua mạnh
10.999M194.125M BRL18.462B BRL12.051.47 BRL9.92KBán Lẻ
CRFB3CARREFOUR BRON NM
1.739B BRL9.71 BRL2.53%0.24 BRL
Bán
9.704M94.227M BRL19.961B BRL15.770.62 BRLDịch vụ Phân phối
HYPE3HYPERA ON NM
1.697B BRL41.59 BRL1.89%0.77 BRL
Mua
4.676M194.462M BRL25.807B BRL15.782.67 BRLCông nghệ Sức khỏe
TIMS3TIM ON NM
1.671B BRL13.76 BRL−1.43%−0.20 BRL
Bán
10.613M146.031M BRL33.788B BRL20.590.69 BRL9.406KTruyền thông
USIM3USIMINAS ON N1
1.616B BRL7.11 BRL0.85%0.06 BRL
Bán
245.8K1.748M BRL8.661B BRL9.740.73 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CEEB3COELBA ON
1.567B BRL39.05 BRL0.13%0.05 BRL
Sức mua mạnh
2007.81K BRL6.887B BRL6.326.18 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
1.556B BRL6.10 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
10.1K61.61K BRL13.475B BRL8.660.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CSNA3SID NACIONALON
1.554B BRL12.22 BRL0.58%0.07 BRL
Bán
9.851M120.373M BRL16.022B BRL−0.44 BRL24.924KKhoáng sản phi năng lượng
VBBR3VIBRA ON NM
1.537B BRL16.93 BRL5.22%0.84 BRL
Sức mua mạnh
21.901M370.787M BRL17.939B BRL14.671.15 BRL3.364KBán Lẻ
REDE3REDE ENERGIAON
1.486B BRL5.75 BRL−0.86%−0.05 BRL
Theo dõi
1.2K6.9K BRL12.24B BRL9.110.63 BRL8.889KCông ty dịch vụ công cộng
SMTO3SAO MARTINHOON NM
1.481B BRL36.85 BRL1.88%0.68 BRL
Mua
1.802M66.418M BRL12.528B BRL11.723.14 BRLCông nghiệp Chế biến
TAEE3TAESA ON N2
1.449B BRL12.37 BRL−0.24%−0.03 BRL
Theo dõi
89.4K1.106M BRL12.719B BRL3.343.70 BRL732Dịch vụ Công nghiệp
CIEL3CIELO ON NM
1.411B BRL4.64 BRL−0.64%−0.03 BRL
Bán
64.72M300.3M BRL12.618B BRL7.550.62 BRLDịch vụ Thương mại
EQTL3EQUATORIAL ON NM
1.374B BRL27.95 BRL−0.71%−0.20 BRL
Bán
25.435M710.9M BRL31.423B BRL32.390.87 BRLCông ty dịch vụ công cộng
UNIP3UNIPAR ON
1.326B BRL66.00 BRL−0.39%−0.26 BRL
Bán
15.5K1.023M BRL7.052B BRL6.0310.94 BRL1.4KCông nghiệp Chế biến
LREN3LOJAS RENNERON NM
1.292B BRL20.56 BRL5.71%1.11 BRL
Mua
25.124M516.554M BRL18.673B BRL17.461.18 BRL26.208KBán Lẻ
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
1.267B BRL34.42 BRL−0.32%−0.11 BRL
Bán
1.346M46.316M BRL7.701B BRL7.474.67 BRL5.22KCông nghiệp Chế biến
ASAI3ASSAI ON NM
1.22B BRL11.010 BRL2.42%0.260 BRL
Bán
22.69M249.821M BRL14.515B BRL13.810.80 BRL76KBán Lẻ
RDOR3REDE D OR ON NM
1.195B BRL30.230 BRL4.24%1.230 BRL
Sức mua mạnh
9.41M284.473M BRL65.261B BRL54.970.61 BRL71KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ENMT3ENERGISA MT ON
1.191B BRL71.90 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1.1K79.09K BRL15.756B BRL14.684.90 BRL3.324KCông ty dịch vụ công cộng
CSAN3COSAN ON NM
1.176B BRL15.32 BRL2.13%0.32 BRL
Theo dõi
10.148M155.472M BRL28.02B BRL−0.13 BRL53.498KCông ty dịch vụ công cộng
RECV3PETRORECSA ON NM
1.153B BRL17.410 BRL1.04%0.180 BRL
Bán
3.565M62.07M BRL5.051B BRL5.263.31 BRLNăng lượng Mỏ
SAPR3SANEPAR ON N2
1.152B BRL4.00 BRL0.25%0.01 BRL
Theo dõi
369.3K1.477M BRL6.09B BRL5.130.78 BRL6.199KCông ty dịch vụ công cộng
PSSA3PORTO SEGUROON NM
1.135B BRL23.77 BRL−0.59%−0.14 BRL
Mua
7.301M173.542M BRL15.379B BRL11.862.00 BRL12.716KTài chính
BAZA3AMAZONIA ON
1.122B BRL68.00 BRL−1.09%−0.75 BRL
Theo dõi
1.9K129.2K BRL3.854B BRL3.2021.27 BRL2.867KTài chính
CPLE3COPEL ON N2
1.112B BRL6.70 BRL0.90%0.06 BRL
Bán
1.875M12.564M BRL19.533B BRL17.070.39 BRL6.029KCông ty dịch vụ công cộng
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
1.052B BRL7.500 BRL2.88%0.210 BRL
Mua
17.339M130.04M BRL16.106B BRL15.170.49 BRLBán Lẻ
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
1.021B BRL23.27 BRL1.17%0.27 BRL
Sức mua mạnh
6.424M149.484M BRL12.771B BRL13.481.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
RADL3RAIADROGASILON NM
996.112M BRL28.62 BRL1.02%0.29 BRL
Mua
8.471M242.434M BRL48.536B BRL45.930.61 BRL53.443KBán Lẻ
ALUP3ALUPAR ON N2
918.466M BRL9.81 BRL1.76%0.17 BRL
Sức mua mạnh
18.2K178.542K BRL8.811B BRL12.510.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
CBAV3CBA ON NM
867.549M BRL5.220 BRL0.38%0.020 BRL
Bán
3.948M20.609M BRL3.098B BRL5.890.89 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CSMG3COPASA ON NM
843.362M BRL20.09 BRL0.75%0.15 BRL
Mua
1.433M28.797M BRL7.561B BRL7.522.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
BRSR3BANRISUL ON N1
841.823M BRL13.34 BRL0.30%0.04 BRL
Mua
4.2K56.028K BRL5.247B BRL7.671.74 BRL8.658KTài chính
CYRE3CYRELA REALTON NM
808.88M BRL18.95 BRL1.45%0.27 BRL
Mua
7.223M136.868M BRL7.183B BRL8.902.13 BRLTài chính
RNEW3RENOVA ON N2
777.12M BRL1.58 BRL6.76%0.10 BRL
Mua
94.6K149.468K BRL371.731M BRL0.169.81 BRLCông ty dịch vụ công cộng
MULT3MULTIPLAN ON N2
769.255M BRL26.48 BRL−0.19%−0.05 BRL
Bán
9.664M255.889M BRL14.775B BRL19.491.37 BRLTài chính
DXCO3DEXCO ON NM
755.861M BRL8.85 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
3.332M29.486M BRL7.028B BRL10.330.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
VAMO3VAMOS ON NM
668.629M BRL13.460 BRL4.58%0.590 BRL
Sức mua mạnh
6.849M92.192M BRL13.094B BRL18.760.72 BRL2.827KTài chính
JHSF3JHSF PART ON NM
656.5M BRL4.58 BRL−2.97%−0.14 BRL
Mua
3.961M18.14M BRL3.184B BRL5.480.85 BRLTài chính
BEEF3MINERVA ON NM
652.533M BRL10.14 BRL−0.78%−0.08 BRL
Mua
16.137M163.624M BRL5.971B BRL9.011.13 BRL21KDịch vụ Phân phối
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
648.145M BRL22.19 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
70015.533K BRL3.58B BRL5.384.12 BRLCông ty dịch vụ công cộng
TTEN33TENTOS ON NM
571.437M BRL12.500 BRL5.04%0.600 BRL
Sức mua mạnh
3.354M41.919M BRL5.93B BRL10.091.25 BRLDịch vụ Thương mại
GRND3GRENDENE ON ED NM
568.027M BRL7.10 BRL2.01%0.14 BRL
Mua
2.195M15.582M BRL6.279B BRL11.330.63 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
LEVE3METAL LEVE ON NM
565.24M BRL41.54 BRL0.78%0.32 BRL
Mua
373.5K15.515M BRL5.289B BRL8.484.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
MOVI3MOVIDA ON NM
556.406M BRL11.18 BRL9.50%0.97 BRL
Sức mua mạnh
8.314M92.953M BRL1.349B BRL12.650.88 BRL5.8KTài chính
AMER3AMERICANAS ON NM
543.795M BRL1.12 BRL3.70%0.04 BRL
Mua
14.874M16.659M BRL968.734M BRL25.990.04 BRLBán Lẻ
AGRO3BRASILAGRO ON NM
520.1M BRL22.59 BRL−0.75%−0.17 BRL
Bán Mạnh
786.9K17.776M BRL2.249B BRL39.370.58 BRLCông nghiệp Chế biến
TASA3TAURUS ARMASON N2
519.984M BRL15.02 BRL1.21%0.18 BRL
Mua
21.7K325.934K BRL1.883B BRL5.162.91 BRL3.5KCông nghệ Điện tử
GGPS3GPS ON NM
516.683M BRL15.090 BRL1.41%0.210 BRL
Mua
2.716M40.99M BRL10.002B BRL18.570.81 BRL140KDịch vụ Thương mại
RAIL3RUMO S.A. ON NM
514.94M BRL21.97 BRL5.52%1.15 BRL
Mua
26.217M575.994M BRL38.585B BRL62.310.35 BRL8.5KVận chuyển
TUPY3TUPY ON NM
508.272M BRL25.26 BRL−0.79%−0.20 BRL
Mua
978K24.704M BRL3.671B BRL6.383.99 BRLSản xuất Chế tạo
TOTS3TOTVS ON NM
498.136M BRL30.09 BRL4.62%1.33 BRL
Sức mua mạnh
4.513M135.79M BRL17.488B BRL36.090.85 BRLDịch vụ Công nghệ
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
481.839M BRL39.61 BRL2.64%1.02 BRL
Mua
3.409M135.011M BRL13.03B BRL26.001.53 BRL16.16KHàng tiêu dùng không lâu bền
INTB3INTELBRAS ON NM
480.262M BRL25.800 BRL2.42%0.610 BRL
Theo dõi
1.468M37.864M BRL8.253B BRL16.481.57 BRLDịch vụ Công nghệ
RAPT3RANDON PART ON N1
471.72M BRL9.30 BRL1.20%0.11 BRL
Mua
18.3K170.19K BRL3.184B BRL6.581.41 BRL15.95KSản xuất Chế tạo
VULC3VULCABRAS ON ED NM
469.9M BRL16.90 BRL6.29%1.00 BRL
Sức mua mạnh
1.214M20.515M BRL3.91B BRL8.342.03 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ODPV3ODONTOPREV ON NM
452.171M BRL11.05 BRL3.95%0.42 BRL
Mua
2.633M29.098M BRL5.882B BRL14.250.78 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
POMO3MARCOPOLO ON N2
449.114M BRL3.75 BRL3.31%0.12 BRL
Mua
303.9K1.14M BRL4.053B BRL6.020.63 BRL12.682KSản xuất Chế tạo
STBP3SANTOS BRP ON NM
429.45M BRL10.27 BRL3.22%0.32 BRL
Sức mua mạnh
5.121M52.596M BRL8.594B BRL23.370.44 BRL3.264KVận chuyển
EUCA3EUCATEX ON N1
427.971M BRL13.59 BRL1.27%0.17 BRL
Sức mua mạnh
4.9K66.591K BRL1.044B BRL4.123.30 BRLKhoáng sản phi năng lượng
ARZZ3AREZZO CO ON NM
424.709M BRL75.98 BRL3.00%2.21 BRL
Mua
1.484M112.716M BRL8.147B BRL21.873.54 BRL7.45KHàng tiêu dùng không lâu bền
WHRL3WHIRLPOOL ON
416.715M BRL4.45 BRL−0.45%−0.02 BRL
Mua
200890 BRL6.732B BRL18.440.24 BRLKhách hàng Lâu năm
LOGN3LOG-IN ON NM
406.702M BRL51.37 BRL2.74%1.37 BRL
Mua
232.3K11.933M BRL5.292B BRL14.043.66 BRLVận chuyển
JALL3JALLESMACHADON NM
387.907M BRL7.900 BRL1.80%0.140 BRL
Theo dõi
765.8K6.05M BRL2.287B BRL2.702.93 BRLCông nghiệp Chế biến
LOGG3LOG COM PROPON NM
386.072M BRL22.34 BRL−4.41%−1.03 BRL
Mua
503.1K11.239M BRL2.361B BRL5.264.26 BRLTài chính
ENAT3ENAUTA PART ON NM
383.375M BRL12.58 BRL−1.49%−0.19 BRL
Theo dõi
3.103M39.04M BRL3.36B BRL5.522.28 BRL152Năng lượng Mỏ