Các công ty của Brazil có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty của Brazil sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETR3PETROBRAS ON N2
124.606 B BRL38.41 BRL−0.75%8.906 M0.66493.887 B BRL4.538.48 BRL−39.21%14.09%Năng lượng Mỏ
Mua
VALE3VALE ON NM
39.94 B BRL65.96 BRL−0.29%23.043 M1.19284.345 B BRL7.378.96 BRL−50.29%10.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
33.105 B BRL28.38 BRL−0.56%302.3 K0.83301.249 B BRL8.463.36 BRL3.82%Tài chính
BBAS3BRASIL ON NM
29.861 B BRL27.90 BRL−0.07%9.999 M0.50159.669 B BRL4.176.70 BRL8.17%Tài chính
Mua
ABEV3AMBEV S/A ON
14.502 B BRL12.02 BRL−0.66%38.371 M1.18190.616 B BRL13.130.92 BRL−1.58%5.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BBDC3BRADESCO ON N1
14.251 B BRL11.99 BRL0.00%5.036 M0.71134.347 B BRL9.831.22 BRL2.74%Tài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
14.085 B BRL49.15 BRL−3.72%17.993 M0.8765.96 B BRL7.037.00 BRL−49.66%2.28%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ITSA3ITAUSA ON N1
13.466 B BRL10.25 BRL−0.10%71.2 K0.64105.542 B BRL7.691.33 BRL−3.98%7.74%Tài chính
Sức mua mạnh
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
7.947 B BRL33.93 BRL+0.68%2.926 M0.5767.288 B BRL8.294.09 BRL+22.02%8.50%Tài chính
Theo dõi
GGBR3GERDAU ON ED N1
7.502 B BRL16.70 BRL−1.88%84.2 K0.7838.755 B BRL5.882.84 BRL−54.12%7.39%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CMIG3CEMIG ON N1
5.764 B BRL13.35 BRL+2.14%271.3 K0.9632.5 B BRL6.632.02 BRL+29.19%9.42%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
WEGE3WEG ON NM
5.732 B BRL39.76 BRL−0.23%6.673 M1.11167.211 B BRL29.001.37 BRL+25.88%1.64%Sản xuất Chế tạo
Mua
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
5.527 B BRL34.90 BRL+2.35%3.456 M2.0739.292 B BRL7.174.87 BRL+0.31%10.37%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
PRIO3PETRORIO ON NM
5.18 B BRL45.85 BRL−3.47%10.233 M1.0540.517 B BRL7.626.01 BRL+45.65%0.15%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
VIVT3TELEF BRASILON
5.029 B BRL45.26 BRL−0.66%2.976 M0.9074.76 B BRL14.733.07 BRL+23.08%3.24%Truyền thông
Mua
VBBR3VIBRA ON NM
4.766 B BRL23.56 BRL−0.76%9.443 M1.1225.376 B BRL4.834.87 BRL+322.40%6.06%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ELET3ELETROBRAS ON N1
4.55 B BRL37.55 BRL+1.90%14.683 M1.9886.103 B BRL19.711.91 BRL+111.29%1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
4.461 B BRL20.00 BRL−0.20%1.013 M0.9824.324 B BRL5.553.60 BRL−7.34%4.91%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
B3SA3B3 ON NM
4.132 B BRL11.41 BRL−0.17%33.561 M0.6061.248 B BRL16.340.70 BRL−1.94%3.56%Tài chính
Mua
CXSE3CAIXA SEGURION NM
3.582 B BRL15.960 BRL−0.62%1.651 M0.5648.18 B BRL13.311.20 BRL+11.17%6.54%Tài chính
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON ED N2
3.569 B BRL5.510 BRL+2.42%10.832 M0.7929.349 B BRL8.370.66 BRL+32.43%11.94%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SBSP3SABESP ON NM
3.524 B BRL76.98 BRL−1.07%3.037 M1.0753.184 B BRL14.625.27 BRL+24.43%1.85%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EGIE3ENGIE BRASILON NM
3.43 B BRL44.63 BRL+1.00%1.373 M0.6736.056 B BRL8.615.19 BRL+45.92%6.57%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AALOS3ALLOS ON NM
3.387 B BRL21.43 BRL−0.83%2.943 M0.6212.389 B BRL23.770.90 BRL−90.09%2.40%Tài chính
Sức mua mạnh
TRPL3TRAN PAULISTON N1
2.841 B BRL35.93 BRL+2.19%2.2 K1.0920.115 B BRL8.664.15 BRL+10.83%6.27%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
TIMS3TIM ON NM
2.837 B BRL16.54 BRL−1.43%6.229 M0.7140.621 B BRL14.111.17 BRL+76.19%7.16%Truyền thông
Mua
GOAU3GERDAU MET ON ED N1
2.56 B BRL11.20 BRL−0.27%35.6 K0.4411.474 B BRL5.382.08 BRL−42.98%13.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UGPA3ULTRAPAR ON NM
2.44 B BRL24.62 BRL−0.12%2.93 M0.5626.885 B BRL10.442.36 BRL+61.09%2.64%Bán Lẻ
Theo dõi
PSSA3PORTO SEGUROON NM
2.266 B BRL31.26 BRL+0.19%999.5 K0.2820.068 B BRL7.814.00 BRL+99.66%5.78%Tài chính
Mua
CPLE3COPEL ON N2
2.259 B BRL8.78 BRL+2.45%6.836 M0.9827.107 B BRL11.850.74 BRL+88.74%4.03%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EQPA3EQTL PARA ON
2.226 B BRL6.88 BRL+0.58%4 K0.9215.118 B BRL6.811.01 BRL+33.87%2.17%Công ty dịch vụ công cộng
BNBR3NORD BRASIL ON ES
2.098 B BRL115.55 BRL+8.50%3000.5511.405 B BRL4.7624.27 BRL5.00%Tài chính
CIEL3CIELO ON NM
2.087 B BRL5.59 BRL−0.18%12.754 M0.6515.13 B BRL7.260.77 BRL+48.18%6.47%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EQTL3EQUATORIAL ON NM
2.076 B BRL30.59 BRL+0.07%5.342 M0.8834.711 B BRL16.181.89 BRL+119.40%1.14%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RDOR3REDE D OR ON NM
2.041 B BRL30.990 BRL−1.12%4.344 M0.5270.527 B BRL27.321.13 BRL+106.29%1.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BRAP3BRADESPAR ON N1
1.897 B BRL19.55 BRL+1.51%50.8 K0.807.785 B BRL5.223.74 BRL−58.80%13.18%Tài chính
Mua
CEEB3COELBA ON
1.839 B BRL39.45 BRL−0.48%2000.447.035 B BRL5.726.90 BRL+11.74%13.01%Công ty dịch vụ công cộng
RENT3LOCALIZA ON NM
1.806 B BRL46.62 BRL−2.71%8.337 M0.6851.064 B BRL24.741.88 BRL−6.44%3.17%Tài chính
Sức mua mạnh
CCRO3CCR SA ON NM
1.705 B BRL12.51 BRL−0.24%4.464 M0.4525.331 B BRL17.850.70 BRL+8.10%3.37%Vận chuyển
Mua
REDE3REDE ENERGIAON
1.658 B BRL6.83 BRL−0.58%1.5 K0.8614.498 B BRL7.750.88 BRL+39.60%8.52%Công ty dịch vụ công cộng
HYPE3HYPERA ON NM
1.648 B BRL30.15 BRL−2.33%1.937 M0.8219.517 B BRL11.312.67 BRL+1.12%2.94%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CGAS3COMGAS ON
1.409 B BRL108.00 BRL0.00%2000.8314.513 B BRL5.6719.04 BRL+360.13%10.19%Công ty dịch vụ công cộng
USIM3USIMINAS ON N1
1.391 B BRL7.68 BRL+1.99%441.8 K0.659.594 B BRL10.150.76 BRL+3.67%3.42%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CSMG3COPASA ON NM
1.379 B BRL20.97 BRL+0.96%1.013 M0.737.876 B BRL5.713.67 BRL+37.46%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BAZA3AMAZONIA ON
1.345 B BRL96.70 BRL+0.21%2.2 K0.665.41 B BRL4.2822.57 BRL20.54%Tài chính
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
1.221 B BRL8.080 BRL−0.62%2.241 M0.5417.962 B BRL14.610.55 BRL+11.85%0.54%Bán Lẻ
Mua
MRSA3BMRS LOGISTICA
1.2 B BRL28.97 BRL+3.24%1.7 K4.259.567 B BRL7.423.91 BRL+49.12%2.79%Vận chuyển
PDGR3PDG REALT ON NM
1.124 B BRL0.30 BRL+15.38%13.206 M4.0620.075 M BRL0.00162.72 BRL0.00%Tài chính
CSAN3COSAN ON NM
1.094 B BRL14.38 BRL+1.20%9.806 M1.2826.544 B BRL24.650.58 BRL−6.90%3.02%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RADL3RAIADROGASILON NM
1.055 B BRL27.69 BRL−0.40%5.059 M0.7247.628 B BRL44.630.62 BRL−0.42%0.92%Bán Lẻ
Mua
SMFT3SMART FIT ON NM
1.037 B BRL23.27 BRL+1.35%2.359 M1.2013.46 B BRL13.541.72 BRL+1140.26%1.98%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MULT3MULTIPLAN ON N2
1.02 B BRL23.47 BRL−0.13%2.77 M0.6313.923 B BRL12.771.84 BRL+35.26%4.09%Tài chính
Sức mua mạnh
SMTO3SAO MARTINHOON NM
1.016 B BRL27.80 BRL+0.94%1.162 M0.839.539 B BRL9.622.89 BRL−8.11%4.51%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BRSR3BANRISUL ON N1
1.011 B BRL11.99 BRL+2.39%5.4 K0.434.737 B BRL4.892.45 BRL6.18%Tài chính
Theo dõi
LREN3LOJAS RENNERON NM
976.259 M BRL14.11 BRL−3.95%38.558 M1.9714.103 B BRL12.671.11 BRL−5.39%4.64%Bán Lẻ
Mua
CYRE3CYRELA REALTON NM
942.09 M BRL20.65 BRL+0.78%5.465 M1.247.878 B BRL7.402.79 BRL+30.06%4.54%Tài chính
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
895.51 M BRL18.51 BRL−0.80%1.728 M0.958.205 B BRL13.581.36 BRL−40.87%6.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
888.654 M BRL33.83 BRL−2.90%973 K1.1811.764 B BRL11.742.88 BRL+89.08%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
POMO3MARCOPOLO ON N2
816.159 M BRL5.49 BRL+2.43%197.3 K0.757.265 B BRL6.200.89 BRL+54.88%7.31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DXCO3DEXCO ON NM
789.601 M BRL7.81 BRL−0.64%2.254 M0.826.241 B BRL10.620.74 BRL−14.18%3.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UNIP3UNIPAR ON
787.508 M BRL50.50 BRL−2.21%15.9 K1.665.873 B BRL9.425.36 BRL−50.41%3.14%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
EMBR3EMBRAER ON NM
783.559 M BRL39.50 BRL+1.59%3.547 M0.4228.563 B BRL22.411.76 BRL0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
777.391 M BRL26.49 BRL+3.88%3000.284.114 B BRL5.644.70 BRL+13.93%9.33%Công ty dịch vụ công cộng
LEVE3METAL LEVE ON NM
748.245 M BRL33.30 BRL+0.60%352.6 K0.924.247 B BRL5.745.80 BRL+18.39%23.77%Sản xuất Chế tạo
Bán
TOTS3TOTVS ON NM
734.82 M BRL29.60 BRL+1.96%3.838 M1.0317.653 B BRL23.651.25 BRL+50.10%1.52%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
719.666 M BRL20.68 BRL+1.82%8.736 M0.8937.655 B BRL37.810.55 BRL+55.13%0.33%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ASAI3ASSAI ON NM
710 M BRL13.460 BRL+0.15%6.983 M0.9618.169 B BRL26.110.52 BRL−35.32%0.65%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RECV3PETRORECSA ON NM
708.938 M BRL20.980 BRL−1.04%2.246 M1.306.219 B BRL9.932.11 BRL−36.13%2.85%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
JALL3JALLESMACHADON NM
692.329 M BRL6.820 BRL−1.30%824.4 K1.612.097 B BRL94.990.07 BRL−97.54%6.39%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GGPS3GPS ON NM
642.51 M BRL19.190 BRL−0.52%1.475 M0.7513.018 B BRL19.570.98 BRL+20.71%1.66%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AATMP3ATMASA ON
589.953 M BRL2.03 BRL−2.40%8.9 K4.8655.553 M BRL0.0922.09 BRL0.00%Dịch vụ Thương mại
CSRN3COSERN ON
587 M BRL24.70 BRL0.00%1000.204.157 B BRL6.933.56 BRL0.00%13.98%Công ty dịch vụ công cộng
VAMO3VAMOS ON NM
586.959 M BRL8.350 BRL−4.24%6.36 M0.809.56 B BRL14.880.56 BRL−21.77%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
TTEN33TENTOS ON NM
575.287 M BRL10.310 BRL−0.39%437.1 K0.285.157 B BRL8.241.25 BRL+1.06%1.14%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ECOR3ECORODOVIAS ON ED NM
569.564 M BRL7.39 BRL+2.35%5.125 M1.065.022 B BRL7.470.99 BRL+100.91%1.16%Vận chuyển
Mua
GRND3GRENDENE ON NM
557.671 M BRL6.38 BRL−0.47%667.4 K0.465.783 B BRL10.020.64 BRL+1.58%21.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CLSC3CELESC ON N2
557.034 M BRL68.00 BRL+0.74%5000.592.743 B BRL4.7114.44 BRL+3.05%8.22%Công ty dịch vụ công cộng
INTB3INTELBRAS ON NM
544.231 M BRL24.700 BRL+2.49%900.5 K1.107.895 B BRL14.291.73 BRL+10.43%2.43%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ODPV3ODONTOPREV ON ED NM
511.394 M BRL12.19 BRL+1.33%1.28 M0.646.657 B BRL12.990.94 BRL+21.02%7.54%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
TUPY3TUPY ON NM
508.14 M BRL23.75 BRL−0.92%859.6 K1.073.456 B BRL7.263.27 BRL−17.31%5.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
STBP3SANTOS BRP ON NM
504.304 M BRL12.22 BRL+1.75%3.84 M0.7910.374 B BRL17.540.70 BRL+58.53%4.41%Vận chuyển
Mua
VULC3VULCABRAS ON ED NM
494.892 M BRL15.65 BRL−2.73%525 K0.734.419 B BRL7.832.00 BRL−1.14%19.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CURY3CURY S/A ON NM
481.765 M BRL18.85 BRL−1.26%1.133 M0.575.572 B BRL10.291.83 BRL+47.87%4.85%Tài chính
Sức mua mạnh
IINEP3INEPAR ON
474.828 M BRL2.35 BRL−9.27%137.9 K2.29113.264 M BRL0.2210.88 BRL0.00%Dịch vụ Công nghiệp
JHSF3JHSF PART ON NM
452.533 M BRL4.16 BRL+0.24%2.647 M0.812.799 B BRL5.700.73 BRL−12.58%8.89%Tài chính
Sức mua mạnh
FLRY3FLEURY ON NM
423.758 M BRL14.89 BRL+0.34%1.676 M0.678.106 B BRL15.650.95 BRL+16.60%3.92%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
EUCA3EUCATEX ON N1
422.208 M BRL14.94 BRL+1.63%1000.101.326 B BRL3.464.32 BRL+60.11%9.47%Khoáng sản phi năng lượng
BEEF3MINERVA ON NM
421.054 M BRL6.94 BRL−0.72%11.241 M1.004.084 B BRL40.580.17 BRL−84.81%7.88%Dịch vụ Phân phối
Mua
RRRP33R PETROLEUMON NM
405.234 M BRL30.090 BRL−2.40%5.329 M0.977.412 B BRL45.090.67 BRL−69.77%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ARZZ3AREZZO CO ON NM
399.4 M BRL49.98 BRL+1.15%2.138 M0.925.457 B BRL13.883.60 BRL+4.06%5.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PORT3WILSON SONS ON NM
399.19 M BRL15.910 BRL+0.06%477.6 K0.656.996 B BRL16.730.95 BRL+55.60%3.95%Vận chuyển
Mua
BMEB3MERCANTIL ON N1
396.127 M BRL24.50 BRL−0.04%1 K0.652.648 B BRL5.074.83 BRL4.16%Tài chính
RANI3IRANI ON NM
383.434 M BRL8.89 BRL−0.34%462 K0.572.118 B BRL6.281.42 BRL−0.06%8.75%Công nghiệp Chế biến
Mua
FESA3FERBASA ON N1
382.649 M BRL14.00 BRL−5.72%3.5 K10.943.667 B BRL7.251.93 BRL−74.94%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
RAPT3RANDON PART ON N1
381.687 M BRL8.78 BRL0.00%61.6 K1.082.928 B BRL8.441.04 BRL−26.40%5.63%Sản xuất Chế tạo
Mua
FRAS3FRAS-LE ON N1
377.385 M BRL18.04 BRL−0.66%228.9 K1.004.849 B BRL12.171.48 BRL+45.73%2.94%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
369.245 M BRL23.48 BRL+0.13%1.864 M0.505.539 B BRL15.091.56 BRL+3.84%1.59%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CAML3CAMIL ON NM
360.337 M BRL9.97 BRL−0.30%839 K0.763.42 B BRL9.771.02 BRL+4.14%2.91%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VVEO3VIVEO ON NM
359.916 M BRL3.170 BRL+0.96%2.139 M0.611.014 B BRL3.041.04 BRL+48.21%8.82%Dịch vụ Phân phối
Mua
JSLG3JSL ON NM
351.783 M BRL10.37 BRL−1.71%448.3 K0.883.004 B BRL7.981.30 BRL+87.83%3.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh