Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ABI ABCOURT MINES INC.
0.04-10.00%-0.01Bán142.600K14.435M9.920.01Vật liệu cơ bản
ADE ADEX MINING INC.
0.01100.00%0.01Mua18.000K3.386M-0.00Vật liệu cơ bản
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC
0.03-14.29%-0.01Bán2.000K2.288M-0.02Vật liệu cơ bản
AEF ACASTA ENTERPRISES INC
0.720.00%0.00Bán7.500K50.555M-6.4690.00Tài chính
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD
0.080.00%0.00Bán4.600K393.046K-0.51Vật liệu cơ bản
AGF.B AGF MANAGEMENT LTD., CL.B, NV
5.08-1.36%-0.07Bán88.751K406.355M5.410.96673.00Tài chính
AIII.P APOLO III ACQUISITION CORP
0.10-9.09%-0.01Bán3.000K
AIMC.P AIM3 VENTURES INC
0.190.00%0.00500
AKT.B AKITA CL B
4.38-12.40%-0.62Sức bán mạnh100167.543M-1.93644.00Năng lượng
ALA.PR.A ALTAGAS LTD. PREF A
16.50-0.60%-0.10Sức bán mạnh4.595K4.215B-2.751629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.E ALTAGAS LTD PREF SERIES E
19.46-0.82%-0.16Sức bán mạnh2.991K4.215B-2.751629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.G ALTAGAS LTD PREF G
18.41-2.07%-0.39Bán4.450K4.215B-2.751629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.K ALTAGAS LTD PREF SERIES K
20.49-0.82%-0.17Sức bán mạnh3.400K4.215B-2.751629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree
0.04-12.50%-0.01Bán191.000K615.587K-2.64Vật liệu cơ bản
ALT ALTURAS MINERALS CORP.
0.010.00%0.00Bán579.000K
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC
0.04-20.00%-0.01Bán115.000K11.724M-0.02Vật liệu cơ bản
AME ABACUS MINING AND EXPLORATION
0.120.00%0.00Sức bán mạnh12.216K4.988M-0.49Vật liệu cơ bản
AMY AMERICAN MANGANESE INC
0.140.00%0.00Bán292.636K24.079M-0.02Vật liệu cơ bản
AQA AQUILA RESOURCES INC.
0.1623.08%0.03Bán588.820K43.937M-0.06Vật liệu cơ bản
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD
0.13-13.33%-0.02Sức bán mạnh10.000K
ASN ASIAN MINERAL RESOURCES LIMITED
0.35-30.00%-0.15Sức bán mạnh25.000K1.393M-1.69Vật liệu cơ bản
ASP ACERUS PHARMACEUTICALS CORP
0.160.00%0.00Bán318.538K37.646M-0.1023.00Chăm sóc sức khỏe
ATG ATLANTA GOLD INC.
0.040.00%0.00Bán107.000K2.665M-0.058.00Vật liệu cơ bản
ATV ALTO VENTURES LTD
0.030.00%0.00Bán23.500K1.409M-0.02Vật liệu cơ bản
AUAU ALLEGIANT GOLD LTD
0.24-2.00%-0.01Bán100.655K15.211MVật liệu cơ bản
AUU AURA SILVER RESOURCES INC.
0.010.00%0.00Bán200.500K2.062M-0.00Vật liệu cơ bản
AVI.P ADL VENTURES INC
0.11-4.35%-0.0115.000K
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC
0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh234.000K13.299M-0.02Vật liệu cơ bản
AVX ALTAIR RESOURCES INC
0.060.00%0.00Bán2.000K747.922K-0.32Vật liệu cơ bản
AX.PR.A ARTIS REIT PREF SERIES A
21.40-0.93%-0.20Bán4001.582B8.361.21Tài chính
AX.PR.I ARTIS REIT PREF SERIES I
23.66-1.17%-0.28Sức bán mạnh7751.582B8.361.21Tài chính
AX.UN ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS
10.110.50%0.05Bán401.205K1.582B8.361.21Tài chính
AZM AZIMUT EXPLORATION INC.
0.23-8.16%-0.02Sức bán mạnh9.500K10.228M-0.04Vật liệu cơ bản
AZX ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION
0.030.00%0.00Sức bán mạnh30.000K12.666M-0.01Vật liệu cơ bản
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
23.26-1.27%-0.30Sức bán mạnh7.346K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
21.75-1.85%-0.41Bán10.500K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
21.80-1.76%-0.39Sức bán mạnh5.846K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
22.78-1.81%-0.42Sức bán mạnh10.073K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
22.87-1.21%-0.28Sức bán mạnh4.621K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
24.73-0.48%-0.12Bán22.800K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.400.00%0.00Bán1.804K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
19.20-1.39%-0.27Sức bán mạnh7.766K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
19.33-1.13%-0.22Sức bán mạnh7.600K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
22.55-2.42%-0.56Sức bán mạnh5.400K55.483B17.163.4580000.00Tài chính
BAQ.P BLUEWATER ACQUISITION CORP
0.10-33.33%-0.058.000K
BBD.A BOMBARDIER INC., CL. A, MV
1.78-16.82%-0.36Bán1.835M5.087B84.420.0433850.00Công nghiệp
BBD.B BOMBARDIER INC., CL. B, SV
1.67-20.10%-0.42Bán72.893M5.087B84.420.0433850.00Công nghiệp
BBD.PR.B BOMBARDIER 2 PR
10.30-5.07%-0.55Bán21.955K5.087B84.420.0433850.00Công nghiệp
BBD.PR.C BOMBARDIER INC. PREFERRED CLASS C
17.00-9.38%-1.76Bán55.724K5.087B84.420.0433850.00Công nghiệp
BBD.PR.D BOMBARDIER INC. PREFERRED (SERIES 3 )
10.00-5.66%-0.60Bán32.690K5.087B84.420.0433850.00Công nghiệp
BCE.PR.A BCE FIRST PR SHARES SERIES AA
18.08-1.47%-0.27Bán10.075K49.211B17.893.0651679.00Dịch vụ Viễn thông
BCE.PR.C BCE INC PR SHARES SERIES AC
18.95-1.15%-0.22Sức bán mạnh3.451K49.211B17.893.0651679.00Dịch vụ Viễn thông
BCE.PR.R BCE INC SER R
18.69-0.85%-0.16Bán5.025K49.211B17.893.0651679.00Dịch vụ Viễn thông
BCI NEW LOOK VISION GROUP INC
32.000.00%0.00Bán300497.798M35.910.901464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD
0.078.33%0.01Mua32.000K1.672M-0.03Vật liệu cơ bản
BEK.B BECKER MILK COMPANY LTD. (THE), CL.B, NV
13.20-1.12%-0.15Sức bán mạnh40016.923M11.521.165.00Tài chính
BEP.PR.E BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 5
21.00-1.36%-0.29Bán1.600K6.550B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BEP.PR.G BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 7
24.47-0.89%-0.22Bán6.250K6.550B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BEP.PR.I BROOKFIELD RENEWABLE PREF SER 9
24.80-0.64%-0.16Sức bán mạnh9.415K6.550B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BEP.PR.K BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 11
23.50-1.30%-0.31Bán10.799K6.550B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BEP.PR.M BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 13
21.68-1.77%-0.39Bán12.108K6.550B-0.39Công ty dịch vụ công cộng
BER.H BE RESOURCES INC
0.02-33.33%-0.01Bán2.500K580.729K-0.000.00Vật liệu cơ bản
BIP.PR.D BROOKFIELD INFRA PARTNERS LP PREF SER 7
24.51-0.45%-0.11Sức bán mạnh1.227K20.892B65.700.810.00Công nghiệp
BIP.PR.E BROOKFIELD INFRA PARTNERS LP PREF SER 9
22.50-1.57%-0.36Bán6.792K20.892B65.700.810.00Công nghiệp
BKL.U INVESCO SENIOR LOAN INDEX USD ETF
14.40-0.69%-0.102.000K
BKX BNK PETROLEUM INC.
0.34-2.86%-0.01Sức bán mạnh83.500K81.523M-0.0231.00Năng lượng
BLOK BLOCK ONE CAPITAL INC
0.14-12.12%-0.02Bán112.500K10.989M13.440.01Tài chính
BMGB.P BMGB CAPITAL CORP
0.150.00%0.0014.000K
BMK MACDONALD MINES EXPL LTD.
0.030.00%0.00Bán88.000K2.554M-0.03Vật liệu cơ bản
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
24.74-0.80%-0.20Sức bán mạnh18.971K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
22.01-1.43%-0.32Sức bán mạnh8.985K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
21.70-1.36%-0.30Bán1.998K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
21.61-1.23%-0.27Sức bán mạnh2.412K63.636B12.318.0945000.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.58-0.39%-0.10Bán75.550K87.286B10.546.8496988.00Tài chính
BOS AIRBOSS AMERICA J
9.19-4.27%-0.41Sức bán mạnh58.496K225.018M17.030.571014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BP BACKSTAGEPLAY INC
0.090.00%0.00Bán20.000K2.022M-0.031.00Công nghệ
BPLI BLUEDROP PERFORMANCE LEARNING INC
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh122.500K12.731M10.810.0310.00Công nghiệp
BPO.PR.A BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER AA
20.15-1.13%-0.23Sức bán mạnh25.916K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.C BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER CC
25.40-0.78%-0.20Sức bán mạnh5.510K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.E BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER EE
23.95-2.36%-0.58Sức bán mạnh7.603K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.G BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER G
22.35-1.67%-0.38Sức bán mạnh16.424K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.I BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER II
21.31-1.80%-0.39Bán10.328K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.P BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER P
18.10-1.47%-0.27Sức bán mạnh4.963K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.R BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER R
20.01-0.84%-0.17Bán3.005K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPO.PR.T BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES PREF SER T
21.10-0.94%-0.20Bán6.612K13.743B13.202.162153.00Tài chính
BPRF BF AND CRUMRINE INVEST GRADE PREF ETF
25.10-0.04%-0.01800
BPWR.UN BLOCKCHAIN POWER TRUST
0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh12.002K24.167M-0.65Tài chính
BRD BROADWAY GOLD MINING LTD
0.08-5.88%-0.01Bán178.000K3.609M-0.03Vật liệu cơ bản
BRF.PR.A BROOKFIELD RENEWABLE PREF CL A SER 1
18.76-3.20%-0.62Sức bán mạnh650105.615M-0.482270.00Công ty dịch vụ công cộng
BRF.PR.B BROOKFIELD RENEWABLE PREF CL A SER 2
19.10-2.05%-0.40Sức bán mạnh1.000K105.615M-0.482270.00Công ty dịch vụ công cộng
BRF.PR.C BROOKFIELD RENEWABLE POWER PREF EQTY INC
20.82-1.79%-0.38Bán4.447K105.615M-0.482270.00Công ty dịch vụ công cộng
BROC.P BROCKTON VENTURES INC
0.12-7.69%-0.015.000K
BRY BRI CHEM CORP
0.230.00%0.00Bán22.500K5.624M-0.1174.00Năng lượng
BU BURCON NUTRASCIENCE CORPORATION
0.24-7.69%-0.02Sức bán mạnh27.160K11.425M-0.1313.00Chăm sóc sức khỏe
BUD SATORI RESOURCES INC
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh180.000K1.553M-0.02Vật liệu cơ bản
BUZH.P BUZZ CAPITAL 2 INC
0.200.00%0.007.500K
BYN BANYAN GOLD CORP
0.040.00%0.00Bán190.000K3.073M-0.00Vật liệu cơ bản
CAPS.U EVOLVE ACTIVE US CORE EQUITY ETF USD
19.68-0.10%-0.022.000K
CAY CACHE EXPLORATION INC.
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh193.000K2.180M-0.03Vật liệu cơ bản
CBG CHIBOUGAMAU INDEPENDENT MINES INC
0.040.00%0.00Bán25.000K
CBL CALLIDUS CAPITAL CORP
1.37-0.72%-0.01Bán34.315K78.828M-4.61434.00Tài chính
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION
0.030.00%0.00Bán85.000K4.445M-0.00Vật liệu cơ bản
CDC CADILLAC VENTURES INC.
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh39.000K1.361M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CDG CANDENTE GOLD CORP
0.030.00%0.00Bán51.000K2.680M-0.019.00Vật liệu cơ bản
CEN CLAREN ENERGY CORP
0.01-33.33%-0.01Bán380.000K891.637KNăng lượng
CGD CARLIN GOLD CORP.
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CHB ISHARES US HY FIXED INCOME INDEX ETF
17.900.06%0.01Bán9.478K
CLI CLEARFORD WATER SYSTEMS INC
0.04-22.22%-0.01Bán284.500K3.571M-0.0929.00Công nghiệp
CM.PR.S CIBC PREF SERIES 47
22.57-2.46%-0.57Sức bán mạnh7.303K50.889B9.8611.6845091.00Tài chính
CMH CARMANAH TECHNOLOGIES CORP.
3.68-0.54%-0.02Bán6.515K70.392M81.590.05176.00Công nghiệp
CNQ CDN NATURAL RES
35.70-0.14%-0.05Bán2.277M43.363B11.673.089973.00Năng lượng
CNX CALLINEX MINES INC
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh60.000K8.073M-0.04Vật liệu cơ bản
COG CONDOR GOLD PLC
0.46-15.74%-0.09Bán10.976K25.975M86.00Vật liệu cơ bản
COLL.P COLLINGWOOD RESOURCES CORP
0.110.00%0.00Sức bán mạnh10.000K
CONE CANADA ONE MINING CORP
0.070.00%0.00Bán9.200K1.470M-0.03Vật liệu cơ bản
COR CAMINO MINERALS CORPORATION
0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh29.200K6.051M-0.06Vật liệu cơ bản
CORP EXEMPLAR INVESTMENT GRADE FUND
19.90-0.05%-0.01Sức bán mạnh100
CPG CRESCENT POINT ENERGY CORP.
5.00-2.72%-0.14Bán5.413M2.826B-0.321085.00Năng lượng
CPL COPPER LAKE RESOURCES LTD
0.01-25.00%-0.01Bán1.094M2.391M-0.01Vật liệu cơ bản
CPM CRYSTAL PEAK MINERALS INC
0.200.00%0.00Bán4.000K42.312M-0.05Vật liệu cơ bản
CSD ISHARES SHORT DUR HI INC ETF CAD HGD
17.37-0.12%-0.02Sức bán mạnh4.897K
CSL COMSTOCK METALS LTD
0.03-16.67%-0.01Bán54.000K2.301M-0.01Vật liệu cơ bản
CSM CLEARSTREAM ENERGY SERVICES INC
0.0325.00%0.01Sức bán mạnh487.100K2.199M-0.43Năng lượng
CSTR CRYPTOSTAR CORP
0.0320.00%0.01Bán2.004M
CTEC CENTRAL TIMMINS EXPLORATION CORP
0.105.00%0.01Bán109.000K
CTS CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
0.850.00%0.0041.250K
CU.PR.I CANADIAN UTILITIES LTD PREF SER FF
25.04-1.22%-0.31Sức bán mạnh2.349K8.555B22.741.385359.00Công ty dịch vụ công cộng
CUC CARUBE COPPER CORP
0.050.00%0.00Bán25.000K8.520M-0.01Vật liệu cơ bản
CUU COPPER FOX METALS INC
0.090.00%0.00Bán142.705K40.408M-0.00Vật liệu cơ bản
CUV CUV VENTURES CORP
0.07-7.14%-0.01Sức bán mạnh119.700K8.644M-0.03Công nghệ
CUZ CRUZ COBALT CORP
0.086.67%0.01Bán343.500K5.899M-0.03Vật liệu cơ bản
CVB COMPASS GOLD CORPORATION
0.180.00%0.00Bán19.000K5.353M-0.27Vật liệu cơ bản
CXO COLORADO RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Bán204.000K8.732M-0.050.00Vật liệu cơ bản
DAC DATABLE TECHNOLOGY CORPORATION
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh38.500K3.706M-0.11Công nghệ
DAL DALMAC ENERGY INC.
0.040.00%0.00Sức bán mạnh20.000K1.132M-0.07146.00Năng lượng
DASH NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CORP
0.06-7.69%-0.01Bán119.300K
DBO DBOX TECHNOLOGIES INC
0.192.70%0.01Sức bán mạnh83.800K32.551M-0.01134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCD.UN FIRST ASSET DIVERSIFIED CONV. DEB. FUND
13.00-0.46%-0.06Bán3.200K24.342M20.730.630.00Tài chính
DCF DIFFERENCE CAPITAL FINANCIAL INC
2.35-2.89%-0.07Sức bán mạnh1.500K14.076M-1.021.00Tài chính
DCP DESJARDINS CDN PREF SHARE IDX ETF
19.38-1.17%-0.23Sức bán mạnh666
DCU DESJARDINS CDN UNIVERSE BOND INDEX ETF
19.09-0.16%-0.03Bán100
DEC DECADE RESOURCES LTD.
0.040.00%0.00Bán11.000K5.762M-0.01Vật liệu cơ bản
DII.B DOREL INDUSTRIES INC., CL.B, SV
19.602.19%0.42Bán31.940K622.184M-0.2710000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIVS EVOLVE ACTIVE CDN PREF SHARE ETF
19.68-1.11%-0.22Bán16.881K
DNT CANDENTE COPPER CORP
0.0718.18%0.01Bán92.200K11.741M-0.021.00Vật liệu cơ bản
DOIT.P DISCOVERY ONE INVESTMENT CORP
0.190.00%0.00500
DOS DIOS EXPLORATION INC
0.04-18.18%-0.01Sức bán mạnh165.000K3.427M-0.03Vật liệu cơ bản
DRCU DESJARDINS RI ACTIVE CDN BND LOW CO2 ETF
19.86-1.10%-0.22300
DRM.PR.A DREAM UNLIMITED CORP PREF SERIES 1
7.28-0.27%-0.02Sức bán mạnh29.200K732.895M4.041.74283.00Tài chính
DRMU DESJARDINS RI USA LOW CO2 INDEX ETF
19.090.74%0.14524
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất