Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ACQ AUTOCANADA INC 14.67-4.93%-0.76Bán316.649K423.703M7.182.154000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACST ACASTI PHARMA INC 0.72-4.00%-0.03Sức bán mạnh15.856K27.129M-1.2211.00Chăm sóc sức khỏe
ADC.UN FIRST ASSET CANADIAN CONVERTIBLES FUND 6.37-4.21%-0.284.950K
ADZ ADAMERA MINERALS CORP 0.050.00%0.00Sức bán mạnh66.000K6.287M-0.01Vật liệu cơ bản
AEX AEX GOLD INC 0.35-11.25%-0.04Sức bán mạnh20.000K19.581M-0.11Vật liệu cơ bản
AGLD AUSTRAL GOLD LIMITED 0.08-11.11%-0.01Bán64.479K49.438M-0.050.00Vật liệu cơ bản
AGRL AGUIA RESOURCES LIMITED 0.15-14.29%-0.03Bán148.000K23.057M-0.031.00Vật liệu cơ bản
AGZ ASHANTI GOLD CORP 0.10-13.64%-0.01Sức bán mạnh20.000K5.459M-0.10Vật liệu cơ bản
AHE AMERICAN HELIUM INC 0.224.76%0.01Bán15.100K
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree 0.06-15.38%-0.01Bán6.000K1.000M-2.63Vật liệu cơ bản
ALM ALLIANCE MINING CORP 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.030M721.080K-0.01Vật liệu cơ bản
AMM ALMADEN MINERALS LTD. 0.90-1.10%-0.01Sức bán mạnh18.398K93.002M-0.059.00Vật liệu cơ bản
AN ARENA MINERALS INC 0.060.00%0.00Sức bán mạnh18.000K
ANG ANGEL GOLD CORP 0.03-14.29%-0.01Bán119.000K1.580M3.630.01Vật liệu cơ bản
APX APEX RESOURCES INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh10.000K921.520K25.690.0012.00Vật liệu cơ bản
ARZ ARALEZ PHARMACEUTICALS INC 0.30-11.76%-0.04Bán191.989K22.754M-2.33105.00Chăm sóc sức khỏe
ATW ATW TECH INC 0.070.00%0.00Bán66.300K6.038M-0.05Công nghệ
ATY ATICO MINING CORPORATION 0.487.78%0.04Bán19.000K44.512M14.940.03Vật liệu cơ bản
AVI.P ADL VENTURES INC 0.150.00%0.0020.000K
AVL AVALON ADVANCED MATERIALS INC 0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh213.710K17.015M-0.02Vật liệu cơ bản
BAR BALMORAL RESOURCES LTD 0.180.00%0.00Bán59.730K24.932M-0.03Vật liệu cơ bản
BAT BATERO GOLD CORP. 0.06-7.69%-0.01Bán147.000K6.911M-0.02Vật liệu cơ bản
BFD BEAUFIELD RESOURCES INC. 0.07-7.14%-0.01Bán7.000K14.942M-0.00Vật liệu cơ bản
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh135.000K988.720K-0.01Vật liệu cơ bản
BKR BERKWOOD RESOURCES LTD 0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh507.200K3.472M-0.23Vật liệu cơ bản
BLS BLACK SEA COPPER AND GOLD CORP 0.07-11.76%-0.01Sức bán mạnh12.001K3.737M-0.05Vật liệu cơ bản
BTI BIOASIS TECHNOLOGIES INC. 0.45-7.29%-0.04Bán74.724K25.287M-0.10Chăm sóc sức khỏe
BTU BTU METALS CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh43.000K1.460M-0.08Tài chính
BUI BUHLER IND 3.60-0.83%-0.03Bán26190.750M-0.37978.00Công nghiệp
BWLK BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP 4.74-7.06%-0.36Theo dõi4.392K29.827M-0.00Công nghệ
BXE BELLATRIX EXPLORATION LTD 1.26-0.79%-0.01Bán218.203K62.710M-2.38157.00Năng lượng
CA.H CATALINA GOLD CORP 0.080.00%0.00Bán2.100K824.050K-0.20Năng lượng
CAQ.P COMMERCE ACQUISITION CORP 0.20-20.00%-0.05100.000K
CAY CACHE EXPLORATION INC. 0.0412.50%0.01Bán130.000K2.592M-0.03Vật liệu cơ bản
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán75.000K938.680K-0.06Vật liệu cơ bản
CCD CASCADERO COPPER CORPORATION 0.050.00%0.00Bán377.675K9.715M-0.01Vật liệu cơ bản
CDB CORDOBA MINERALS CORP 0.14-3.57%-0.01Bán63.000K28.947M-0.49Vật liệu cơ bản
CDC CADILLAC VENTURES INC. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh11.000K2.268M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CGL ISHARES GOLD BULLION ETF HDG 10.510.10%0.01Bán22.949K
CIP.H CANADIAN INTERNATIONAL PHARMA CORP 0.020.00%0.00Sức bán mạnh90.000K
CKZ.H CASPIAN ENERGY INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.000K2.318M-0.032.00Năng lượng
CLE CLEAN COMMODITIES CORP 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh1.000K4.106M-0.01Năng lượng
CMB CMC METALS LTD. 0.030.00%0.00Bán147.000K1.360M-0.06Vật liệu cơ bản
CMX CHILEAN METALS INC 0.120.00%0.00Sức bán mạnh2.955K3.979M-0.14Vật liệu cơ bản
CNS CONTAGIOUS GAMING INC 0.06-7.69%-0.01Bán31.820K
CNX CALLINEX MINES INC 0.202.56%0.01Bán520.567K16.322M-0.04Vật liệu cơ bản
COPS CROPS INC 0.040.00%0.00Bán12.500K2.348M-0.04Vật liệu cơ bản
CPI CONDOR PETROLEUM INC 0.500.00%0.00Bán12.000K21.633M-0.1771.00Năng lượng
CPO COBALT POWER GROUP INC 0.070.00%0.00Bán70.000K11.836M-0.03Vật liệu cơ bản
CRB CARIBOO ROSE RESOURCES LTD. 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh2.000K
CS CAPSTONE MINING CORP. 0.943.30%0.03Bán405.821K364.522M3.680.251209.00Vật liệu cơ bản
CT Cotton #2 0.105.00%0.01Bán27.500K7.301M-0.04Vật liệu cơ bản
CUZ CRUZ COBALT CORP 0.11-4.35%-0.01Bán152.150K9.044M-0.03Vật liệu cơ bản
DAR DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC 0.020.00%0.00Sức bán mạnh100.000K1.474M-0.01Công nghiệp
DCOP DISTRICT COPPER CORP 0.06-14.29%-0.01Bán218.000K4.666M-0.01Vật liệu cơ bản
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC. 0.010.00%0.00Bán7.600K
EHT ENERDYNAMIC HYBRID TECH CORP 0.040.00%0.00Bán132.700K11.320M-0.06Năng lượng
EMO EMERITA RESOURCES CORP 0.060.00%0.00Sức bán mạnh40.000K7.788M-0.03Tài chính
EP EMPIRE METALS CORP 0.12-20.00%-0.03Sức bán mạnh5005.877M-0.01Vật liệu cơ bản
ERC EROS RESOURCES CORP 0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh7.000K
ESM EURO SUN MINING INC 0.88-4.35%-0.04Bán7.600K53.191M-0.22422.00Vật liệu cơ bản
EUO EUROCONTROL TECHNICS GROUP INC. 0.040.00%0.00Bán51.000K
EXN EXCELLON RESOURCES INC. 1.28-0.78%-0.01Bán119.760K127.356M-0.11252.00Vật liệu cơ bản
FF FIRST MINING GOLD CORP 0.420.00%0.00Bán755.639K234.138M-0.02Vật liệu cơ bản
FMS FOCUS GRAPHITE INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh1.945K13.937M-0.03Vật liệu cơ bản
FN.PR.A FIRST NATIONAL FINANCIAL CORP PREF A 13.05-0.38%-0.05Sức bán mạnh7001.746B8.493.43936.00Tài chính
GCN GOLDCLIFF RESOURCE CORPORATION 0.090.00%0.00Sức bán mạnh3.000K1.785M-0.035.00Vật liệu cơ bản
GLW GALWAY GOLD INC 0.040.00%0.00Bán28.500K
GNC GAINEY CAPITAL CORP 0.050.00%0.00Bán50.000K2.934M-0.01Tài chính
GOTO.P GOOD2GO CORP 0.160.00%0.007.500K
GPY GOLDEN PREDATOR MINING CORP 0.360.00%0.00Sức bán mạnh34.850K46.964M-0.18Vật liệu cơ bản
GQC GOLDQUEST MINING CORP. 0.180.00%0.00Sức bán mạnh77.300K47.095M-0.04Vật liệu cơ bản
GXS GOLDSOURCE MINES INC 0.060.00%0.00Sức bán mạnh25.220K11.199M-0.024.00Vật liệu cơ bản
HAW.P HAW CAPITAL CORP 0.150.00%0.00Bán15.000K
HAWK HAWKEYE GOLD AND DIAMOND INC 0.04-11.11%-0.01Bán15.000K821.540K-0.03Vật liệu cơ bản
HBE HORNBY BAY MINERAL EXPLORATION LTD 0.03-16.67%-0.01Bán7.000K2.426M-0.01Năng lượng
HBU BETAPRO GOLD BULLION 2X DAILY BULL ETF 7.300.00%0.00Bán6.800K
HFR HORIZONS ACTIVE FLOATING RATE BOND ETF 10.010.00%0.00Bán31.442K
HGY HORIZONS GOLD YIELD ETF 4.63-0.32%-0.01Bán6.101K
HLF HIGH LINER 9.79-0.81%-0.08Bán37.611K329.495M8.031.23585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMI HINTERLAND METALS INC. 0.020.00%0.00Bán4.720K845.390K-0.01Vật liệu cơ bản
HPQ HPQ SILICON RESOURCES INC 0.070.00%0.00Sức bán mạnh75.000K14.832M-0.02Vật liệu cơ bản
HRC HELIO RES CORP 0.08-15.79%-0.01Bán660.000K835.950K-0.09Vật liệu cơ bản
HRE STANS ENERGY CORP 0.0416.67%0.01Mua17.925K5.429M-0.03Vật liệu cơ bản
HSD BETAPRO SP500 2X DAILY BEAR ETF 3.92-0.13%-0.01Bán61.240K
HUG HORIZONS GOLD ETF 11.050.00%0.00Bán910
HUZ HORIZONS SILVER ETF 8.47-0.35%-0.03Sức bán mạnh4.690K
HZU BETAPRO SILVER 2X DAILY BULL ETF 12.03-0.08%-0.01Bán70.717K
ILI INFINITE LITHIUM CORP 0.100.00%0.00Bán2.500K5.825M-0.03Vật liệu cơ bản
IO INCA ONE GOLD CORP 0.060.00%0.00Bán22.000K
ITP INTERTAPE POLYMER 16.80-2.33%-0.40Bán205.541K1.012B10.711.622500.00Vật liệu cơ bản
ITT INTERNET OF THINGS INC 0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh206.400K9.831M-0.01Công nghệ
IZ INTERNATIONAL ZEOLITE CORP 0.20-16.33%-0.04Sức bán mạnh60.000K8.979M-0.06Vật liệu cơ bản
JAEG JAEGER RESOURCES CORP 0.02-42.86%-0.01Sức bán mạnh6.000K549.600KVật liệu cơ bản
JAX JAXON MINING INC 0.10-4.55%-0.01Bán88.000K8.126M-0.04Vật liệu cơ bản
JG JAPAN GOLD CORP 0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh6.000K9.564M-0.07Vật liệu cơ bản
KES KESSELRUN RESOURCES LTD 0.08-5.88%-0.01Bán20.500K3.021M1.350.06Vật liệu cơ bản
KGC KESTREL GOLD INC 0.03-16.67%-0.01Bán200.000K1.532M-0.02Vật liệu cơ bản
KGL KILO GOLDMINES LTD. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh110.000K4.242M-0.03Vật liệu cơ bản
KNE KANE BIOTECH INC 0.060.00%0.00Bán5.000K4.807M-0.05Chăm sóc sức khỏe
KNX KNICK EXPLORATION INC. 0.010.00%0.00Bán10.000K1.235MVật liệu cơ bản
KRN KARNALYTE RESOURCES INC 0.35-9.09%-0.04Sức bán mạnh19.133K9.841M-0.1510.00Vật liệu cơ bản
KTN KOOTENAY SILVER INC 0.140.00%0.00Bán12.607K27.288M-0.01Vật liệu cơ bản
LAT LATIN AMERICAN MINERALS INC. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh235.000K3.890M-0.03Vật liệu cơ bản
LEP LITHIUM ENERGY PRODUCTS INC 0.320.00%0.00Bán9.000K3.046M-0.110.00Vật liệu cơ bản
LFE.PR.B CANADIAN LIFE SPLIT 2012 PREF SH 10.12-0.49%-0.05Sức bán mạnh37.450K
LIC LICO ENERGY METALS INC 0.040.00%0.00Bán101.475K7.426M-0.06Vật liệu cơ bản
LMC LEAGOLD MINING CORPORATION 2.470.82%0.02Bán100.258K696.256M-0.15Vật liệu cơ bản
LYD LYDIAN INTERNATIONAL LIMITED 0.290.00%0.00Bán333.457K222.681M-0.03208.00Vật liệu cơ bản
MAE MARITIME RESOURCES CORP. 0.080.00%0.00Bán279.000K6.913M-0.04Vật liệu cơ bản
MAW MAWSON RESOURCES LTD 0.270.00%0.00Bán7.000K38.230M-0.029.00Vật liệu cơ bản
MDO MANADO GOLD CORP 0.0525.00%0.01Bán92.000K587.430K-0.05Vật liệu cơ bản
MFX MINFOCUS EXPLORATION CORP 0.01-33.33%-0.01Bán2.670K769.150K125.000.00Vật liệu cơ bản
MGI MAGNUM GOLDCORP INC 0.060.00%0.00Sức bán mạnh55.750K1.278M-0.02Tài chính
MGX.P MG CAPITAL CORPORATION 0.07-6.25%-0.0125.500K
MIR MEDMIRA INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh24.300K9.875M-0.0065.00Chăm sóc sức khỏe
MLG ML GOLD CORP 0.09-10.53%-0.01Bán166.000K10.186M-0.02Vật liệu cơ bản
MLN MARLIN GOLD MINING LTD 0.230.00%0.00Bán17.500K39.461M-0.280.00Vật liệu cơ bản
MML.P MAGNITUDE MINING LTD 0.250.00%0.002.500K
MMM MINCO GOLD CORPORATION 0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh1.000K5.838M-0.1833.00Vật liệu cơ bản
MMS MACARTHUR MINERALS LIMITED 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh50.000K8.479M-0.02Vật liệu cơ bản
MMY MONUMENT MINING LIMITED 0.06-7.69%-0.01Sức bán mạnh108.000K19.444M-0.04Vật liệu cơ bản
MND MANDALAY RESOURCES CORPORATION 0.180.00%0.00Bán35.500K83.545M-0.12758.00Vật liệu cơ bản
MOO MOONCOR OIL AND GAS CORP. 0.010.00%0.00Mua82.000K1.675M9.800.00Năng lượng
MOS MOBI724 GLOBAL SOLUTIONS INC 0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh77.450K17.234M-0.03Công nghệ
MQX MARQUEE ENERGY LTD 0.0416.67%0.01Bán4.200K13.073M-0.058.00Năng lượng
MSV MINCO SILVER CORP. 0.553.77%0.02Bán26.500K32.174M-0.0819.00Vật liệu cơ bản
MTC METALCORP LTD. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh1.000K1.888M-0.010.00Vật liệu cơ bản
MVP MEDIAVALET INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh1.554M9.236M-0.05Công nghệ
NCF NORTHCLIFF RESOURCES LTD 0.09-5.56%-0.01Sức bán mạnh2.000K14.769M-0.013.00Vật liệu cơ bản
NEV NEVADA SUNRISE GOLD CORPORATION 0.10-4.76%-0.01Bán13.700K4.044M-0.012.00Vật liệu cơ bản
NGD NEW GOLD INC. 2.50-0.79%-0.02Bán950.637K1.465B-0.371834.00Vật liệu cơ bản
NIM NICOLA MINING INC 0.120.00%0.00Bán35.000K23.488M110.00Vật liệu cơ bản
NIP NIPPON DRAGON RESOURCES INC 0.030.00%0.00Sức bán mạnh30.000K4.089M-0.01Vật liệu cơ bản
NRI NUVO PHARMACEUTICALS INC 2.600.00%0.00Bán1.600K29.728M-0.0749.00Chăm sóc sức khỏe
NRM NORAM VENTURES INC 0.147.41%0.01Bán22.000K2.671M-0.21Vật liệu cơ bản
NTY 92 RESOURCES CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh43.000K2.844M-0.02Vật liệu cơ bản
NXN NXGOLD LTD 0.14-3.33%-0.01Bán53.400K12.245M-0.04Năng lượng
NZN NEVADA ZINC CORPORATION 0.14-6.67%-0.01Bán153.500K10.971M-0.05Vật liệu cơ bản
OEE MEMEX INC 0.05-9.09%-0.01Bán39.000K7.379M-0.03Công nghệ
OGO ORGANTO FOODS INC 0.07-6.67%-0.01Bán153.000K8.420M-0.09Vật liệu cơ bản
PBM PACIFIC BAY MINERALS LTD 0.030.00%0.00Bán16.000K1.104M-0.010.00Vật liệu cơ bản
PGLC PERSHING GOLD CORPORATION 2.17-1.81%-0.04Sức bán mạnh20075.265M-0.6619.00Vật liệu cơ bản
PMB.UN PICTON MAHONEY TACTICAL INCOME FUND 8.350.00%0.00Bán6.550K
PRG PRECIPITATE GOLD CORP 0.04-18.18%-0.01Bán60.000K3.406M-0.02Vật liệu cơ bản
PRS PRISM RESOURCES INC 0.060.00%0.00Bán32.000K2.846M-0.020.00Vật liệu cơ bản
PSLV.U SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST USD 5.58-1.24%-0.07Bán4.600K
PTP PETRICHOR ENERGY INC 0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh80.000K705.780K-0.23Năng lượng
PWF.PR.Z POWER FINANCIAL CORP 5.15 PCT PREF SER V 23.400.00%0.00Bán5.523K21.937B11.142.770.00Tài chính
QEC QUESTERRE ENERGY CORP 0.49-2.00%-0.01Bán11.500K188.812M-0.069.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất