Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
AAO AUGUSTA INDUSTRIES INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh58.000K2.563M-0.00Công nghiệp
ABRA ABRAPLATA RESOURCE CORP 0.070.00%0.00Bán12.400K5.717M-0.05Vật liệu cơ bản
ADG ARCUS DEVELOPMENT GROUP INC 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh20.500K2.670M-0.02Vật liệu cơ bản
AEL.H AMSECO EXPLORATION LTD 0.10-19.23%-0.03Sức bán mạnh46.651K638.699K-0.51Vật liệu cơ bản
AGG AFRICAN GOLD GROUP INC. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh488.000K8.990M-0.00Vật liệu cơ bản
ALA ALTAGAS LTD. 21.260.71%0.15Bán1.149M5.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.E ALTAGAS LTD PREF SERIES E 22.85-1.55%-0.36Bán4.700K5.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.G ALTAGAS LTD PREF G 22.29-1.68%-0.38Bán7005.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.I ALTAGAS LTD PREF SERIES I 24.87-0.52%-0.13Bán4.380K5.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.K ALTAGAS LTD PREF SERIES K 24.360.04%0.01Sức bán mạnh8.600K5.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALA.PR.U ALTAGAS LTD PREF SERIES C 23.67-0.67%-0.16Bán3.958K5.617B166.840.131629.00Công ty dịch vụ công cộng
ALD Quỹ ETF Tín dụng Địa phương Châu Á WisdomTree 0.040.00%0.00Sức bán mạnh3.333K615.587K-2.64Vật liệu cơ bản
ALTS ALTUS STRATEGIES PLC 0.060.00%0.00Bán396.500K10.637M-0.02Vật liệu cơ bản
AMK AMERICAN CREEK RESOURCES LTD. 0.030.00%0.00Bán921.972K7.960M-0.01Vật liệu cơ bản
AMO ALTAN RIO MINERALS LIMITED 0.010.00%0.00Bán116.601K891.230K-0.00Vật liệu cơ bản
ANG ANGEL GOLD CORP 0.02-20.00%-0.01Bán18.600K1.053M2.120.01Vật liệu cơ bản
ANK ANGKOR GOLD CORP 0.14-17.65%-0.03Sức bán mạnh33.500K18.017M-0.02Vật liệu cơ bản
APX APEX RESOURCES INC 0.07-18.75%-0.01Sức bán mạnh17.050K921.519K-0.0212.00Vật liệu cơ bản
AQR.P ANQUIRO VENTURES LTD 0.170.00%0.00Bán15.000K
ARA ANCONIA RESOURCES CORP 0.010.00%0.00Bán250.000K1.059M-0.00Vật liệu cơ bản
ART ARHT MEDIA INC 0.230.00%0.00Bán71.000K6.750M-0.46Công nghệ
ASM AVINO SILVER AND GOLD MINES LTD 0.77-24.51%-0.25Bán280.703K56.922M17.770.061.00Vật liệu cơ bản
ASQ ASTORIUS RESOURCES LTD. 0.0416.67%0.01Bán86.000K1.770M-0.03Vật liệu cơ bản
ATG ATLANTA GOLD INC. 0.0414.29%0.01Sức bán mạnh116.464K3.046M-0.058.00Vật liệu cơ bản
ATV ALTO VENTURES LTD 0.03-16.67%-0.01Sức bán mạnh30.000K1.409M13.090.00Vật liệu cơ bản
ATW ATW TECH INC 0.060.00%0.00Bán19.000K4.830M-0.05Công nghệ
AUL AURELIUS MINERALS INC 0.030.00%0.00Bán380.600K2.216M-0.03Vật liệu cơ bản
AVI.P ADL VENTURES INC 0.120.00%0.004.000K
AVU AVRUPA MINERALS LTD. 0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh74.000K5.159M-0.02Vật liệu cơ bản
AVX ALTAIR RESOURCES INC 0.03-16.67%-0.01Bán654.000K1.496M-0.08Vật liệu cơ bản
AWE THUNDERSTRUCK RESOURCES LTD 0.04-10.00%-0.01Sức bán mạnh40.000K2.573M-0.01Tài chính
AWI ADVENT AWI HOLDINGS INC 1.00-0.99%-0.01Bán25011.936M14.940.07Công nghệ
AZM AZIMUT EXPLORATION INC. 0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh50.000K11.365M-0.04Vật liệu cơ bản
AZX ALEXANDRIA MINERALS CORPORATION 0.040.00%0.00Bán105.000K17.733M-0.01Vật liệu cơ bản
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37 21.20-0.47%-0.10Bán2.348K53.682B16.403.4980000.00Tài chính
BCK BLIND CREEK RESOURCES LTD 0.060.00%0.00Bán20.716K1.415M-0.03Vật liệu cơ bản
BCM BEAR CREEK MINING CORP. 1.28-1.54%-0.02Bán1.950K134.011M5.500.2455.00Vật liệu cơ bản
BEP.PR.K BROOKFIELD RENEWABLE LP PREF SER 11 24.77-0.56%-0.14Sức bán mạnh3.200K7.310B-0.33Công ty dịch vụ công cộng
BHR BLACKHEATH RESOURCES INC 0.01-25.00%-0.01Bán25.000K741.543K-0.01Vật liệu cơ bản
BIRD.P CASSOWARY CAPITAL CORPORATION LIMITED 0.153.33%0.0174.000K
BML BARKER MINERALS LTD 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.000K899.288K31.250.007.00Vật liệu cơ bản
BND PURPOSE TACTICAL INV GRADE BOND FUND 18.98-0.26%-0.05Sức bán mạnh500
BOL BOLD VENTURES INC. 0.020.00%0.00Sức bán mạnh319.000K2.470M-0.00Vật liệu cơ bản
BTT BITTERROOT RESOURCES LTD 0.04-56.25%-0.04Bán1.858M2.867M-0.01Vật liệu cơ bản
BWLK BOARDWALKTECH SOFTWARE CORP 1.28-9.22%-0.13Bán28.800K8.192M-0.00Công nghệ
BZ BENZ MINING CORP 0.05-16.67%-0.01Bán215.000K1.562M-0.10Vật liệu cơ bản
CBE CABO DRILLING CORP. 0.010.00%0.00Bán10.000K469.341K-0.06Vật liệu cơ bản
CBH ISHARES 1-10 YR LADDERED CORP BOND ETF 18.330.16%0.03Bán13.708K
CBLT CBLT INC 0.030.00%0.00Bán15.000K1.477M-0.01Vật liệu cơ bản
CDC CADILLAC VENTURES INC. 0.03-16.67%-0.01Bán3.000K2.268M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CEM CONSTANTINE METAL RESOURCES LTD. 0.51-7.27%-0.04Bán36.050K24.223M-0.05Vật liệu cơ bản
CEN CLAREN ENERGY CORP 0.020.00%0.00Bán11.680K1.189MNăng lượng
CGD CARLIN GOLD CORP. 0.020.00%0.00Sức bán mạnh5.000K
CHN CHINA EDUCATION RESOURCES INC. 0.06-8.33%-0.01Sức bán mạnh101.500K2.842M1.660.04Công nghiệp
CHNA.B WISDOMTREE ICBCCS SP CHINA 500 IDX ETF 22.68-5.18%-1.241.200K
CID CICADA VENTURES LTD. 0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh20.000K
CKK CORDY OILFIELD SERVICES INC. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh3.000K3.092M-0.00406.00Công nghiệp
CKZ.H CASPIAN ENERGY INC 0.010.00%0.00Bán1.468K2.318M-0.032.00Năng lượng
CLE CLEAN COMMODITIES CORP 0.0416.67%0.01Bán694.000K3.079M-0.01Vật liệu cơ bản
CLG ISHARES 1-10 YR LADDER GOVT BOND ETF 18.030.00%0.00Sức bán mạnh13.614K
CMB CMC METALS LTD. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K679.802K-0.03Vật liệu cơ bản
CMR ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF 49.99-0.02%-0.01Sức bán mạnh1.959K
CNL CONTINENTAL GOLD INC 2.81-15.36%-0.51Sức bán mạnh779.230K625.677M-0.08655.00Vật liệu cơ bản
CPI CONDOR PETROLEUM INC 0.26-3.70%-0.01Bán6.500K11.483M-0.2071.00Năng lượng
CQE CEQUENCE ENERGY LTD. 0.040.00%0.00Sức bán mạnh1.325M19.642M-0.0717.00Năng lượng
CRB CARIBOO ROSE RESOURCES LTD. 0.020.00%0.00Bán5.000K
CRYS.P CRYSTAL BRIDGE ENTERPRISES INC 0.110.00%0.005.000K
CSL COMSTOCK METALS LTD 0.030.00%0.00Bán143.000K2.755M-0.01Vật liệu cơ bản
CSOC.B CANSO SELECT OPPORTUNITIES CORP CLASS B 4.750.00%0.002.000K
CTM CANTERRA MINERALS CORPORATION 0.02-20.00%-0.01Bán3.000K2.115M-0.01Vật liệu cơ bản
CTN CENTURION MINERALS LTD 0.020.00%0.00Bán6.000K1.353M7.660.00Vật liệu cơ bản
CUU COPPER FOX METALS INC 0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh49.000K42.653M-0.00Vật liệu cơ bản
CVR CDN OIL RECOVERY REMEDIATION ENT LTD 0.010.00%0.00Bán20.000K848.329K-0.00Năng lượng
CXA.H CONSOLIDATED HCI HOLDINGS CORPORATION 0.12-43.90%-0.09Sức bán mạnh5.000K2.366M-0.099.00Tài chính
CXO COLORADO RESOURCES LTD 0.096.25%0.01Bán318.900K9.959M-0.050.00Vật liệu cơ bản
CYX CALYX VENTURES INC 0.060.00%0.00Bán62.350K
DAR DARELLE ONLINE SOLUTIONS INC 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh43.000K1.474M-0.01Công nghiệp
DBO DBOX TECHNOLOGIES INC 0.192.70%0.01Bán20.084K32.551M-0.01134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCG DESJARDINS 1TO5 YR LAD CDN GOVT BD ETF 19.00-0.68%-0.13Sức bán mạnh1.093K
DCOP DISTRICT COPPER CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh109.000K3.370M-0.01Vật liệu cơ bản
DCS DESJARDINS CDN SHORT TERM BD IDX ETF 19.33-0.10%-0.02Bán572
DCU DESJARDINS CDN UNIVERSE BOND INDEX ETF 19.39-0.56%-0.11Bán220
DCY DISCOVERY-CORP. ENTERPRISES INC. 0.01-33.33%-0.01Sức bán mạnh15.000K
DLI DESERT LION ENERGY INC 0.090.00%0.00Bán56.000K4.017M-0.29Vật liệu cơ bản
DPH DUNCAN PARK HOLDINGS CORP 0.010.00%0.00Bán9.250K
DSM DEEP SOUTH RESOURCES INC 0.10-12.50%-0.01Bán431.500K5.752M-0.01Vật liệu cơ bản
DVG DIVERGENT ENERGY SERVICES CORP 0.040.00%0.00Sức bán mạnh6.000K5.050M-0.0022.00Năng lượng
ECC ETHOS GOLD CORP 0.138.33%0.01Bán59.500K6.186M-0.02Vật liệu cơ bản
ECT ELLIPSIZ COMMUNICATIONS LTD 0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.000K1.674M-0.010.00Công nghệ
EGD ENERGOLD DRILLING CORP. 0.270.00%0.00Bán16.500K14.764M-0.27Vật liệu cơ bản
ELR EASTERN PLATINUM LIMITED 0.240.00%0.00Bán80022.224M-0.111805.00Vật liệu cơ bản
EMO EMERITA RESOURCES CORP 0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh487.000K5.684M-0.03Vật liệu cơ bản
EOX EUROMAX RESOURCES LTD 0.100.00%0.00Bán692.500K17.508M-0.0423.00Vật liệu cơ bản
EPL EAGLE PLAINS RESOURCES LTD. 0.09-5.26%-0.01Bán107.000K8.569M-0.01Vật liệu cơ bản
ESP ESPIAL GROUP INC. 1.313.97%0.05Bán18.800K44.636M-0.20174.00Công nghệ
EXN EXCELLON RESOURCES INC. 0.94-4.08%-0.04Bán90.340K96.641M-0.08252.00Vật liệu cơ bản
EXS EXPLOR RESOURCES INC. 0.020.00%0.00Sức bán mạnh19.870K3.808M-0.01Vật liệu cơ bản
FCUD FIDELITY US HIGH DIV INDEX ETF 25.080.20%0.051.672K
FEO OCEANIC IRON ORE CORP 0.04-10.00%-0.01Bán55.371K3.060M-0.02Vật liệu cơ bản
FEX FJORDLAND EXPLORATION INC 0.09-22.73%-0.03Bán115.500K4.034M-0.020.00Vật liệu cơ bản
FGB FA SHORT TERM GOVT BOND INDEX CLASS ETF 18.73-0.21%-0.04Sức bán mạnh1.400K
FIG FIRST ASSET INVESTMENT GRADE BOND ETF 10.68-0.28%-0.03Sức bán mạnh14.066K
FLCI FRANKLIN LIBERTY CDN INVEST GRD CORP ETF 18.95-0.63%-0.12Sức bán mạnh100
FMS FOCUS GRAPHITE INC 0.030.00%0.00Bán222.501K8.711M-0.02Vật liệu cơ bản
FREE FREEDOM ENERGY INC 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh163.000K
FSW FIRESWIRL TECHNOLOGIES INC. 0.020.00%0.00Bán54.000K
GAR GREEN ARROW RESOURCES INC 0.020.00%0.00Bán20.000K210.059K-0.02Vật liệu cơ bản
GCCC GCC GLOBAL CAPITAL CORPORATION 0.050.00%0.00Bán1.000K626.360K-0.08Tài chính
GEN GENENEWS LIMITED 0.069.09%0.01Bán428.750K8.615M-0.054.00Chăm sóc sức khỏe
GG GALANE GOLD LTD 0.04-10.00%-0.01Bán7.650K7.340M1.360.04Vật liệu cơ bản
GGA GOLDGROUP MINING INC 0.04-10.00%-0.01Bán25.000K9.257M-0.00123.00Vật liệu cơ bản
GIT GITENNES EXPLORATION INC. 0.040.00%0.00Bán255.000K2.970M-0.011.00Vật liệu cơ bản
GLIN.P GLOBAL INVESTMENTS CAPITAL CORP 0.12-7.41%-0.01Bán5.500K
GLW GALWAY GOLD INC 0.14-3.57%-0.01Sức bán mạnh7.500K
GNG GOLDEN GOLIATH RESOURCES LTD. 0.030.00%0.00Sức bán mạnh9.000K2.667M-0.00Vật liệu cơ bản
GRG GOLDEN ARROW RES CORP. 0.35-6.58%-0.03Bán295.114K38.750M-0.15Vật liệu cơ bản
GRK GRAY ROCK RESOURCES LTD. 0.07-11.76%-0.01Bán30.000K
GTB GREATBANKS RESOURCES LTD 0.010.00%0.00Bán79.000K951.670K-0.01Vật liệu cơ bản
GTG GREAT THUNDER GOLD CORP 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh44.000K723.812K-0.02Vật liệu cơ bản
GXL GALILEO EXPLORATION LTD 0.020.00%0.00Sức bán mạnh6.000K483.034KNăng lượng
HIU BETAPRO SP500 DAILY INVERSE ETF 25.51-0.35%-0.09Sức bán mạnh200
HMI HINTERLAND METALS INC. 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh350.000K634.044K-0.01Vật liệu cơ bản
HOD BETAPRO CRUDE OIL 2X DAILY BEAR ETF 4.290.23%0.01Bán3.617M
HRC HELIO RES CORP 0.07-6.25%-0.01Bán1.800K821.199K-0.19Vật liệu cơ bản
HSD BETAPRO SP500 2X DAILY BEAR ETF 3.58-0.56%-0.02Sức bán mạnh42.300K
HTC HTC PURENERGY INC. 0.140.00%0.00Sức bán mạnh20.000K4.376M3.110.05Công nghiệp
HTE.P HOIST CAPITAL CORP 0.10-23.08%-0.0325.000K
HTR HEATHERDALE RESOURCES LTD. 0.030.00%0.00Bán59.000K4.582M-0.00Vật liệu cơ bản
HYD HYDUKE ENERGY SERVICES INC. 0.04-11.11%-0.01Bán72.000K2.796M-0.17350.00Năng lượng
IDI INDICO RESOURCES LTD. 0.010.00%0.00Sức bán mạnh100.000K
IGB PURPOSE MNGD DURATION INVEST BOND ETF 19.900.00%0.00Bán2.000K
IGO INDEPENDENCE GOLD CORP 0.070.00%0.00Bán27.142K3.646M-0.04Vật liệu cơ bản
IMA I-MINERALS INC. 0.18-2.63%-0.01Bán11.500K16.797M-0.04Vật liệu cơ bản
INQ INSCAPE CORP., SV 1.72-8.99%-0.17Bán90018.980M-0.64367.00Công nghiệp
IZ INTERNATIONAL ZEOLITE CORP 0.129.09%0.01Bán102.500K4.398M-0.06Vật liệu cơ bản
IZN INZINC MINING LTD 0.060.00%0.00Bán35.000K6.533M-0.01Vật liệu cơ bản
JE.PR.U JUST ENERGY GROUP INC PREFERRED USD 21.30-0.93%-0.20Bán600586.557M2.102.471450.00Công ty dịch vụ công cộng
JFC JAGUAR FINANCIAL CORPORATION 0.040.00%0.00Sức bán mạnh6.900K436.415K-0.044.00Tài chính
KEN KENADYR MINING HOLDINGS CORP 0.100.00%0.00Bán241.500K9.281M-0.08Vật liệu cơ bản
KGL KILO GOLDMINES LTD. 0.010.00%0.00Bán50.000K2.545M-0.02Vật liệu cơ bản
KSMT.P KISMET RESOURCES CORP 0.120.00%0.0010.000K
LDGR COINCAPITAL STOXX BLKCHAIN PATENTS INOV 20.18-0.54%-0.111.636K
LIO LION ONE METALS LIMITED 0.471.06%0.01Bán45.000K48.698M-0.02Vật liệu cơ bản
LNC LITHION ENERGY CORP 0.050.00%0.00Sức bán mạnh4.000K1.409M0.850.06Vật liệu cơ bản
LR LUMINEX RESOURCES CORP 0.51-13.56%-0.0834.105K
LTE LITE ACCESS TECHNOLOGIES INC 0.55-5.17%-0.03Bán50.500K19.596M-0.21Công nghệ
MAD MIRANDA GOLD CORP. 0.0233.33%0.01Bán32.000K2.650M-0.0212.00Vật liệu cơ bản
MBI MED BIOGENE INC 0.05-16.67%-0.01Bán1.000K437.892K-0.01Chăm sóc sức khỏe
MCF PINEDALE ENERGY LIMITED 0.15-3.23%-0.01Bán10.000K642.750K-0.06Vật liệu cơ bản
MEZ.H MEZZOTIN MINERALS INC 0.010.00%0.00Sức bán mạnh6.000K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất