Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Chile

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
AAPL APPLE INC
187.061.11%2.06Mua39616521.800B15.758318.48132000.00Công nghệ
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
173.000.00%0.00Mua0147.932B15.0211.453589.00Công nghiệp
AIG AMER INTL GRP
43.520.00%0.00Mua026603.707B4366.867.0149600.00Tài chính
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
50.300.00%0.00Mua120.199K906.284B-0.9212215.00Dịch vụ Viễn thông
AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE
493.500.00%0.02Mua6.354K570.956B8.8955.494137.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AUSTRALIS AUSTRALIS SEAFOODS
83.01-0.00%-0.00Sức mua mạnh58.710K571.308B21.403.881432.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AVP AVON PRODUCTS INC
3.140.00%0.00Mua0911.023B-68.1923000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AXP AMER EXPRESS CO
113.870.38%0.43Mua1866172.320B15.515077.4459000.00Tài chính
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.81Tài chính
BAC BK OF AMERICA CORP
29.640.51%0.15Mua129199238.770B11.421828.46204000.00Tài chính
BICECORP BICECORP SA
13660.000.00%0.00Mua01162.289B13.74994.505.00Tài chính
BINT BCO INTERNACIONAL
75.720.00%0.00Mua0
BKNG BOOKING HLDGS INC
1942.000.00%0.00Mua054627.735B21.3157565.2524500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C CITIGROUP INC
62.320.00%0.00Mua0106625.700B9.834636.29204000.00Tài chính
CAP CAP SA
8050.000.21%17.00Mua53.327K1200.517B13.19605.444801.00Vật liệu cơ bản
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00Mua03.046B4.89215.02Công ty dịch vụ công cộng
CAT CATERPILLAR INC
138.290.00%0.00Mua053330.806B13.337046.81104000.00Công nghiệp
CEM CEM SA
100.000.00%0.00Mua031.110B13.197.58185.00Công nghiệp
CIC COMPANIAS CIC SA
30.000.00%0.00Mua035.443B10.102.971030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua03.244B-612.114.00Tài chính
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
500.000.00%0.00Mua040.984B290.00Tài chính
COST COSTCO WHOLESALE
236.000.00%0.00Mua071912.210B31.225274.88143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
100000.000.00%0.00Mua03.032B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
150.000.00%0.00Mua8.452K10.476B-32.38Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSCO CISCO SYSTEMS
51.490.00%0.00Mua0162764.430B20.651820.4974200.00Công nghệ
CTC TELEFONICA CHILE S
440.000.00%0.00Sức mua mạnh0
CUPRUM AFP CUPRUM SA
56.001.82%1.00Mua28.383K715.135B15.433.631299.00Tài chính
DIS WALT DISNEY CO.
114.490.00%0.00Mua0116526.254B15.635025.48201000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00Mua074.563B19.70289.34151.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELPA ENVASES PACIFICO
208.870.00%0.00Mua023.726B52.883.95506.00Vật liệu cơ bản
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1361.000.00%0.00Mua0794.888B18.0186.422817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1418.000.00%0.00Mua01631.752B13.33106.35681.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
780.000.00%0.00Mua034.135B13.8555.9868.00Công ty dịch vụ công cộng
ESPANOLA INV LA ESPANOLA
2400.000.00%0.00Theo dõi073.861B9.62249.491.00Tài chính
FB FACEBOOK INC
170.850.00%0.00Mua0316400.240B21.175288.9535587.00Công nghệ
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS
1190.100.00%0.00Mua11.894K73.191B21.8154.581235.00Vật liệu cơ bản
GOOG Alphabet Inc (Google) Class C
1180.50-1.35%-16.10Sức mua mạnh18570940.000B27.2030550.9198771.00Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
1199.500.38%4.60Mua7570940.000B27.2030550.9198771.00Công nghệ
HON HONEYWELL INTL INC
155.376.15%9.00Mua6478982.290B25.674281.57114000.00Công nghiệp
IANSA EMPRESAS IANSA SA
14.710.00%0.00Mua50.229K58.603B-2.9770.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00Bán03.888B-0.93155.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
53.900.00%0.00Sức mua mạnh0168819.650B12.243113.46107400.00Công nghệ
INVERCAP INVERCAP SA
2650.005.78%144.90Sức mua mạnh21.110K374.382B19.22130.3423.00Công ty dịch vụ công cộng
INVERNOVA INVERNOVA SA
9.600.00%0.00Mua06.863B16.370.595.00Tài chính
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00Mua046.881B-9.96889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCD MCDONALD'S CORP
175.910.00%0.00Mua097277.660B24.085328.47210000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MDLZ MONDELEZ INTL INC
47.320.00%0.00Sức mua mạnh047939.435B20.921602.1980000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MINERA MINERA VALPARAISO
16769.000.00%0.00Mua02096.125B14.081183.902172.00Công ty dịch vụ công cộng
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
980.030.00%0.00Mua0202.753B21.1646.322340.00Công nghiệp
MSFT Tập đoàn Microsoft
116.99-0.10%-0.12Mua18623288.300B27.343006.19131000.00Công nghệ
NKE NIKE INC
87.340.45%0.39Sức mua mạnh1495502.360B34.171805.7173100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OXIQUIM OXIQUIM SA
5265.000.00%0.00Mua0
PASUR FORESTAL PACIFICO
6801.000.00%0.00Mua0850.125B10.04673.496.00Vật liệu cơ bản
PEP PEPSICO INC
116.560.00%0.00Mua0114174.650B13.366106.04267000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PFE PFIZER INC
43.120.00%0.00Mua0160393.270B24.331209.8792400.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE
103.560.00%0.00Sức mua mạnh0175466.800B24.682901.8592000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLANVITAL AFP PLANVITAL SA
40.000.00%0.00Mua081.468B41.780.96421.00Tài chính
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1401.000.00%0.00Mua0322.230B195.027.141128.00Công nghiệp
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-6.9188.00Công ty dịch vụ công cộng
QUILICURA QUILICURA SA
480.000.00%0.00Mua09.600B6.4075.03Vật liệu cơ bản
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00Mua230.000K196.384B6.812.355.00Tài chính
SIPSA SIPSA SA
140.000.00%0.00Mua014.861B8.5516.2818.00Công nghiệp
SIXTERRA INMOBILIARIA SIXTE
1312.000.00%0.00Mua032.800B7.75169.26Tài chính
SK SIGDO KOPPERS S.A.
1249.40-0.04%-0.50Mua30.546K1343.105B23.3053.3121328.00Công nghiệp
SM_CHILE_A S M BCO DE CHILE
333.501.36%4.49Mua123.901K4108.884B36.099.38Tài chính
SM_CHILE_D S M BCO DE CHILE
334.680.00%0.00Mua04108.884B36.099.38Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE
100.040.00%0.00Mua04108.884B36.099.38Tài chính
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6700000.000.00%0.00Mua042.880B84.5979209.69489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRV TRAVELERS COMPANIE
132.810.00%0.00Sức mua mạnh024587.966B14.546471.9130400.00Tài chính
UNP UNION PACIFIC CORP
167.1551.98%57.17Mua18083037.100B20.975502.0741967.00Công nghiệp
V VISA INC
155.260.41%0.64Mua428235661.550B33.313219.5417000.00Công nghệ
VENTANAS PUERTO VENTANAS SA
149.500.00%0.00Mua0179.831B14.0010.61956.00Công nghiệp
VICONTO FRUTICOLA VICONTO
28.000.00%0.00Mua020.160B5.954.68163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Mua7.880K191.250B10.99232.00680.00Vật liệu cơ bản
VSPT VINA SAN PEDRO TAR
6.100.00%0.00Mua801.997K243.815B20.640.301198.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất