Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ABT ABBOTT LABS
73.230.00%0.00Mua080500.520B51.72890.5999000.00Chăm sóc sức khỏe
ADP AUTO DATA PROCESS
104.000.00%0.00Mua038468.953B33.512638.5457000.00Công nghệ
AESGENER AES GENER SA
203.200.10%0.20Sức mua mạnh3.290M1705.853B7.2528.021338.00Công ty dịch vụ công cộng
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
307.000.00%0.00Mua0958.997B16.6818.411388.00Tài chính
AGUNSA AGENCIAS UNIVERSAL
170.290.00%0.00Mua0145.614B14.6811.583589.00Công nghiệp
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
45.781.73%0.78Mua910.000K810.791B-0.6412249.00Dịch vụ Viễn thông
AMGN AMGEN INC
172.420.00%0.00Mua084184.430B16.238179.5220800.00Chăm sóc sức khỏe
ARNC ARCONIC INC
26.120.00%0.00Bán06284.295B-46.7041500.00Vật liệu cơ bản
AXP AMER EXPRESS CO
108.600.00%0.00Mua056457.878B13.674842.9155000.00Tài chính
AXXION AXXION SA
2.200.00%0.00Mua090.079B-0.81Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA
2127.200.00%0.00Sức mua mạnh39.949K1711.719B31.7566.9913611.00Chăm sóc sức khỏe
BETLAN_DOS BETLAN DOS SA
2.000.00%0.00Bán0
BICECORP BICECORP SA
13601.000.73%99.00Sức mua mạnh1.002K1157.269B11.391194.395.00Tài chính
BLUMAR BLUMAR SA
275.000.00%0.00Mua18.025K387.226B8.5432.162314.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTU PEABODY ENERGY CO
4.370.00%0.00Theo dõi02482.193B4.924503.607100.00Năng lượng
CAMPOS INV CAMPOS CHILE
25.500.00%0.00Mua023.837B-5.82Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CASABLANCA ENERGIA DE CASABLA
1050.500.00%0.00Mua03.046B4.89215.02Công ty dịch vụ công cộng
CAT CATERPILLAR INC
131.457.24%8.87Mua13452216.518B12.876956.6798400.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
928.490.00%0.00Mua0245.327B11.6279.912778.00Vật liệu cơ bản
CIC COMPANIAS CIC SA
28.510.00%0.00Sức mua mạnh033.682B9.602.971030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua03.244B-612.114.00Tài chính
CMCSA COMCAST CORP
37.910.00%0.00Mua0109255.930B14.651659.83164000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLBUN COLBUN S.A.
145.400.07%0.10Mua5.981M2548.005B15.719.231076.00Công ty dịch vụ công cộng
CONSOGRAL CHILENA CONSOLIDAD
470.000.00%0.00Mua038.525B290.00Tài chính
COST COSTCO WHOLESALE
233.540.00%0.00Mua061808.010B28.175018.60143000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COUNTRY_A PRINCE OF WALES CN
97000.000.00%0.00Mua02.941B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COVADONGA INV COVADONGA
342.000.00%0.00Mua07.900B12.5427.274.00Tài chính
CPK CHESAPEAKE UTILITY
82.980.00%0.00Mua0896.619B26.452076.38945.00Công ty dịch vụ công cộng
CTISA ELECTROLUX CHILE
940.000.00%0.00Mua0278.835B1803.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVA COSTA VERDE AERONA
988.720.00%0.00Mua01463.696B544.101.82100.00Công nghiệp
DUNCANFOX DUNCAN FOX
1060.000.00%0.00Mua0106.000B9.94106.662210.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
5700.000.00%0.00Mua074.563B23.02247.60160.00Công ty dịch vụ công cộng
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
290.000.00%0.00Sức mua mạnh0173.918B15.5018.71Công nghiệp
ENELAM ENEL AMERICAS SA
135.501.12%1.50Mua228.388M7698.654B13.639.8218671.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
70.591.29%0.90Mua60.882M4887.644B12.665.512067.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCH ENEL DISTRIB CHILE
1418.000.00%0.00Mua01631.752B16.0588.34680.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
780.000.00%0.00Mua034.135B13.7556.6468.00Công ty dịch vụ công cộng
ENTEL ENTEL EMP NAC TELE
6180.101.75%106.10Mua235.752K1834.452B-48.4112244.00Dịch vụ Viễn thông
FEPASA FERROCARRIL DEL PA
5.800.00%0.00Mua027.338B12.000.48494.00Công nghiệp
FERIAOSOR FERIA DE OSORNO SA
173.820.00%0.00Theo dõi031.242B9.7517.83844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS
1140.000.00%0.00Mua070.110B13.6683.481235.00Vật liệu cơ bản
HF HORTIFRUT S.A.
2147.40-0.12%-2.60Sức mua mạnh39.026K1129.924B17.79120.651090.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HIPICO CLUB HIPICO STGO
18000000.000.00%0.00Mua025.200B95.04189393.60509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HIPODROMOA HIPODROMO CHILE SA
400000.000.00%0.00Mua027.628B193.622065.90592.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HORNOS EMP CABO DE HORNOS
1.500.00%0.00Theo dõi01.516B8.710.1719.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ILC INV LA CONSTRUCCIO
12065.000.04%5.00Mua57.778K1205.400B10.421156.92Tài chính
INGEVEC INGEVEC SA
90.000.00%0.00Mua5.560M97.651B13.926.46Công nghiệp
INTASA INTASA SA
6.650.00%0.00Bán03.888B-0.94155.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
48.684.44%2.07Mua118148150.820B11.232934.74102700.00Công nghệ
IQUIQUE PESQUERA IQUIQUE
13.000.00%0.00Mua046.881B-10.08889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LTM LATAM AIRLINES GP
7880.00-0.82%-65.00Mua623.464K4817.909B71.11111.5340974.00Công nghiệp
MARBELLACC MARBELLA COUNTRY C
800000.000.00%0.00Mua08.480B-1523.49Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MARINSA MARITIMA DE INVERS
33.000.00%0.00Mua092.895B-8.733.00Công nghiệp
MASISA MASISA S.A.
39.000.65%0.25Mua18.106M303.765B-9.04Vật liệu cơ bản
MCD MCDONALD'S CORP
175.910.00%0.00Mua093793.320B24.075104.37235000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MMM 3M COMPANY
248.450.00%0.00Mua075125.040B21.156246.1491536.00Công nghiệp
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
965.000.00%0.00Mua0199.643B20.8346.322340.00Công nghiệp
MRK MERCK & CO INC
69.390.00%0.00Mua0128090.440B33.271486.5769000.00Chăm sóc sức khỏe
MULTIFOODS MULTIEXPORT FOODS
399.960.04%0.14Mua635.676K564.012B16.4724.272408.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NAVARINO NAVARINO SA
800.000.00%0.00Mua0113.495B-153.062.00Công nghiệp
ORCL ORACLE CORP
49.000.00%0.00Bán0116089.350B18.051825.78137000.00Công nghệ
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
1721.00-0.06%-1.00Mua627.625K1543.410B14.23122.49336.00Tài chính
PFE PFIZER INC
42.560.00%0.00Mua0164986.500B17.671636.7890200.00Chăm sóc sức khỏe
PG PROCTER & GAMBLE
90.320.00%0.00Mua0152866.060B22.482782.6892000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
9000.000.00%0.00Mua196160.872B36.65245.541093.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
115.000.00%0.00Mua0193.600B12.288.14Vật liệu cơ bản
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1300.000.00%0.00Sức mua mạnh62.432K299.000B-4.261092.00Công nghiệp
PUNTILLA ELECTRICA PUNTILLA
2000.000.00%0.00Bán0150.178B-6.9188.00Công ty dịch vụ công cộng
QUILICURA QUILICURA SA
460.000.00%0.00Mua09.200B6.1375.03Vật liệu cơ bản
REBRISA_A REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
REBRISA_B REBRISA SA
0.600.00%0.00Bán03.154B-0.092.00Công nghiệp
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
6894.500.00%0.00Sức mua mạnh729455.037B17.21400.531471.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANTANA SANTANA SA
16.000.00%0.00Mua0196.384B6.812.355.00Tài chính
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE
386.820.00%0.00Mua04452.140B20.4118.965810.00Tài chính
SM_CHILE_D S M BCO DE CHILE
312.010.00%0.00Mua03916.003B34.409.38Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE
98.504.23%4.00Sức mua mạnh138.000K3916.003B34.409.38Tài chính
SOCOVESA SOCOVESA SA
420.000.00%0.00Mua22.728K514.053B19.6521.37Tài chính
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
325.000.00%0.00Mua03.201B-18.9385.00Vật liệu cơ bản
SPLS STAPLES INC COM STK
8.700.00%0.00Bán0
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6600000.000.00%0.00Mua042.240B83.3279209.69489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGT TARGET CORP
88.170.00%0.00Mua024117.642B13.213527.96345000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRV TRAVELERS COMPANIE
115.980.00%0.00Mua021443.268B12.806384.7030800.00Tài chính
TXN TEXAS INSTRUMENTS
96.000.00%0.00Theo dõi062121.283B20.603205.4129714.00Công nghệ
UNESPA INV UNESPA SA
373.000.00%0.00Mua07.460B17.4021.444.00Tài chính
UNION_GOLF UNION EL GOLF SA
1600000.006.67%100000.00Mua16.720B-155047.60Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNP UNION PACIFIC CORP
109.980.00%0.00Mua076198.260B20.245128.7942057.00Công nghiệp
UPS UTD PARCEL SERV
110.490.00%0.00Bán057174.718B16.644018.75454000.00Công nghiệp
UTX UTD TECHNOLOGIES
134.850.00%0.00Mua064254.233B15.504861.12205000.00Công nghiệp
VCMBC1 VOLCAN CIA MINERA
1.400.00%0.00Mua01493.150B-87.942995.00Vật liệu cơ bản
VOLCAN INDUSTRIAL VOLCAN
2550.000.00%0.00Sức mua mạnh440191.250B10.99232.00680.00Vật liệu cơ bản
VZ VERIZON COMMUN
54.820.00%0.00Mua0160981.670B15.482518.75152300.00Dịch vụ Viễn thông
WMT WALMART INC
102.810.00%0.00Mua0185200.400B57.551115.562300000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZOFRI ZONA FRANCA IQUIQU
756.001.02%7.61Sức mua mạnh10.016K165.072B12.2761.00295.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất