Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Chile

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ABT ABBOTT LABS
124.13-0.17%-0.21Mua4.705K174257.477B37.652608.60109000.00Công nghệ Sức khỏe
COST COSTCO WHOLESALE
460.182.95%13.18Mua396157019.549B46.167619.75273000.00Bán Lẻ
CTC TELEFONICA CHILE S
451.000.00%0.00Mua37426.848B20.5821.91Truyền thông
FBCL FACEBOOK INC
284591.000.00%0.00Mua18765183.800B28.949969.9458604.00Dịch vụ Công nghệ
INTCCL INTEL CORP
44004.000.00%0.00Mua10171955.593B13.443298.48110600.00Công nghệ Điện tử
MCD MCDONALD'S CORP
245.291.89%4.54Sức mua mạnh2.240K143402.239B28.256734.14200000.00Dịch vụ Khách hàng
MSFTCL MICROSOFT CORP
224016.000.00%0.00Mua11765968.084B38.205912.11181000.00Dịch vụ Công nghệ
SQM_A QUIMICA Y MINERA
41964.00-0.06%-26.00Mua227.442K12306.705B610.975507.00Công nghiệp Chế biến
WFC WELLS FARGO & CO
49.650.00%0.00Mua145153980.812B15.372549.48268531.00Tài chính
WFCCL WELLS FARGO & CO
37700.004.69%1690.00Sức mua mạnh300153980.812B14.212549.48268531.00Tài chính
Tải thêm