Định giá quá caoChứng khoán Chile

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Chile được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E (TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
151.930CLP0.00%0.000CLP
Mua
13.428K2.04M319.228BCLP5.2828.75CLP631Công ty dịch vụ công cộng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
193.760CLP0.00%0.000CLP
Mua
1.435K278.046K19.376BCLP−15.79CLP205Dịch vụ Khách hàng
CRISTALESCRISTALERIAS CHILE
3229.800CLP0.00%0.000CLP
Sức mua mạnh
39.689K206.707BCLP8.72370.29CLP1.869KHàng tiêu dùng không lâu bền
ENELTXCHENEL TRANSMISION C
650.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
243157.95K747.982BCLP18.6034.95CLP90Công ty dịch vụ công cộng
ENLASAENERGIA LATINA S.A
760.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
2.248K1.708M33.259BCLP4.20180.84CLPCông ty dịch vụ công cộng
HABITATAFP HABITAT SA
434.710CLP0.24%1.040CLP
Mua
81.323K35.352M433.67BCLPTài chính
NUTRAVALORINVERS NUTRAVALOR
130.000CLP−0.38%−0.500CLP
Mua
118.929K15.461M40.573BCLP6.2420.91CLPHàng tiêu dùng không lâu bền
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
1180.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
313369.34K722.898BCLP6.18191.03CLP2Công ty dịch vụ công cộng
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1149.800CLP−0.02%−0.200CLP
Mua
34.599K39.782M1.233TCLP7.23159.01CLP22.731KDịch vụ Công nghiệp
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
83.100CLP−1.07%−0.900CLP
Mua
13.803M1.147B817.891BCLPVận chuyển