Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Chile

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Chile sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAISAADM AMERICANA DE I
198.930 CLP+0.50%153.092K1.22Tài chính
AESANDESAES ANDES S.A
81.060 CLP0.00%1.877K0.15841.131B CLP−13.52 CLP−157.51%26.32%Công ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
286.000 CLP+0.70%2.521M0.951.686T CLP13.7520.80 CLP+68.99%5.16%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALMENDRALALMENDRAL SA
22.500 CLP0.00%1.84M4.47405.396B CLP8.372.69 CLP−80.08%45.78%Truyền thông
ANTARCHILEANTARCHILE SA
7250.000 CLP0.00%7.546K0.703.309T CLP30.95234.28 CLP−90.33%10.31%Tài chính
Mua
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
583.000 CLP0.00%2.105K6.0526.45B CLP6.5988.49 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
BANVIDABANVIDA SA
412.000 CLP−0.71%215K3.60659.227B CLP6.7960.70 CLP−14.93%8.87%Tài chính
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
26747.000 CLP−0.20%170.929K1.075.847T CLP7.793432.35 CLP4.90%Tài chính
Theo dõi
BESALCOBESALCO SA
537.910 CLP0.00%1.166K0.01309.929B CLP7.0276.60 CLP+8.94%4.11%Dịch vụ Công nghiệp
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
2.000 CLP0.00%5K0.2781.892B CLP87.340.02 CLP−42.03%0.00%Tài chính
BICECORPBICECORP SA
13444.000 CLP0.00%400.061.144T CLP6.79%Tài chính
BLUMARBLUMAR SA
209.990 CLP−0.00%6.063K0.06339.76B CLP16.4112.80 CLP−71.92%2.91%Công nghiệp Chế biến
BOLSASTGOBOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
368.000 CLP0.00%160.0417.664B CLP13.65%Tài chính
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
47.930 CLP+2.02%109.87M0.899.032T CLP15.593.07 CLP5.37%Tài chính
Theo dõi
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
650.760 CLP0.00%2.764K1.151.671T CLP3.33195.16 CLP+2.85%22.04%Tài chính
CAMANCHACACAMANCHACA SA
44.320 CLP0.00%5000.00183.958B CLP13.083.39 CLP−69.59%4.58%Công nghiệp Chế biến
CAPCAP SA
6599.800 CLP−0.44%202.942K0.87986.328B CLP−794.70 CLP−141.45%10.20%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CAROZZICAROZZI SA
1650.100 CLP0.00%130.04368.076B CLP4.63356.20 CLP+39.27%5.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
5700.000 CLP+1.77%368.239K1.142.106T CLP19.93285.93 CLP−10.59%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
660.000 CLP0.00%250.04174.386B CLP10.1265.23 CLP−0.31%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
1558.000 CLP−1.39%333.83K1.212.658T CLP12.28126.89 CLP+40.26%6.10%Tài chính
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
1707.000 CLP−1.61%1.557M0.614.828T CLP17.2598.93 CLP−21.79%3.63%Bán Lẻ
Theo dõi
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
243.500 CLP−0.09%6880.01492.269B CLP8.4528.82 CLP2.34%Công ty dịch vụ công cộng
CHILEBANCO DE CHILE
110.910 CLP−0.97%32.867M0.1611.204T CLP9.0112.31 CLP7.74%Tài chính
Theo dõi
CICCOMPANIAS CIC SA
29.000 CLP0.00%30K0.6934.261B CLP−0.14 CLP−101.60%2.24%Khách hàng Lâu năm
CINTACCINTAC SA
80.200 CLP+0.00%18.079K1.0335.273B CLP−125.76 CLP−1342.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1707.000 CLP−0.47%788.88K0.364.268T CLP11.04154.63 CLP−56.10%6.51%Công nghiệp Chế biến
Mua
COLBUNCOLBUN S.A.
132.000 CLP−0.56%14.721M1.632.315T CLP7.0818.65 CLP+24.12%11.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
125.000 CLP0.00%10.14K5.4512.5B CLP40.723.07 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1002.200 CLP−0.04%161.666K0.41745.831B CLP15.6564.04 CLP−51.11%4.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
COPECEMPRESAS COPEC SA
6190.000 CLP−0.16%168.757K0.258.046T CLP27.26227.07 CLP−76.46%4.27%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
2896.700 CLP0.00%540.02185.389B CLP−122.73 CLP−143.62%4.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
115.000 CLP−8.00%5000.4920.252B CLP−16.02 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
347.000 CLP0.00%8K4.68426.485B CLP−7.69 CLP−102.32%3.75%Truyền thông
CUPRUMAFP CUPRUM SA
49.670 CLP0.00%45.75K0.53634.299B CLP9.285.35 CLP+7.58%13.09%Tài chính
DUNCANFOXDUNCAN FOX
841.600 CLP0.00%510.0184.16B CLP6.08138.52 CLP−47.07%6.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
821.000 CLP−0.48%845.2K0.95864.767B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
5000.000 CLP0.00%2000.1965.406B CLP9.43530.41 CLP−22.00%5.96%Công ty dịch vụ công cộng
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
183.000 CLP0.00%4.058K0.16110.782B CLP5.7831.68 CLP+125.11%5.18%Dịch vụ Công nghiệp
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
9999.000 CLP0.00%1000.54437.956B CLP10.86920.80 CLP−17.53%4.71%Công nghiệp Chế biến
ENAEXENAEX SA
12054.000 CLP0.00%3000.071.483T CLP11.881014.83 CLP−2.04%5.10%Công nghiệp Chế biến
ENELAMENEL AMERICAS SA
98.650 CLP+0.15%18.122M0.3610.583T CLP14.736.70 CLP1.02%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
57.500 CLP−0.91%50.873M0.853.977T CLP6.289.16 CLP−49.41%9.92%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
342.950 CLP+1.16%135.18K0.822.813T CLP5.5661.66 CLP−15.36%6.95%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENJOYENJOY SA
0.514 CLP+8.67%196.162M3.6920.561B CLP−1.47 CLP−19.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
3111.300 CLP−1.11%155.701K0.99939.666B CLP10.57294.30 CLP−80.54%6.24%Truyền thông
Theo dõi
ESVAL_CESVAL S.A.
0.037 CLP0.00%250K0.06553.658B CLP17.620.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLAFALABELLA SA
2527.000 CLP+3.14%2.303M1.286.34T CLP116.4821.70 CLP−39.65%3.44%Bán Lẻ
Theo dõi
FORUSFORUS S.A.
1630.000 CLP+0.62%15K0.25421.304B CLP13.78118.30 CLP−13.00%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
580.000 CLP0.00%6730.2335.67B CLP66.598.71 CLP−73.35%1.69%Công nghiệp Chế biến
GASCOEMPRESAS GASCO SA
1300.000 CLP+3.10%62.648K2.97218.4B CLP12.64102.83 CLP+38.92%1.92%Dịch vụ Phân phối
GASCOINVGASCO INVERSIONES SA
130.100 CLP0.00%5550.0821.857B CLP0.57%Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
819.520 CLP+2.19%188.458K3.69819.52B CLP6.23131.60 CLP+20.90%13.18%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
3.400 CLP0.00%125.95K4.004.29B CLP0.704.85 CLP+150.66%0.00%Bán Lẻ
HITESEMPRESAS HITES S A
81.710 CLP+2.14%895.298K6.4230.815B CLP−52.66 CLP−184.67%8.64%Bán Lẻ
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
740.000 CLP+2.07%301.789K0.62740B CLP11.9262.06 CLP+70.95%5.85%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IANSAEMPRESAS IANSA SA
34.760 CLP−3.95%935.783K1.65138.48B CLP14.552.39 CLP+1793.19%0.09%Công nghiệp Chế biến
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
8148.700 CLP−2.18%32.042K0.24814.87B CLP4.331883.76 CLP+80.82%7.98%Tài chính
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
1364.800 CLP+1.90%14.749K0.72192.342B CLP−12.44 CLP−109.29%2.04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INGEVECINGEVEC SA
53.350 CLP−0.52%1.5K0.0057.92B CLP5.719.35 CLP−2.41%5.21%Dịch vụ Công nghiệp
INVERCAPINVERCAP SA
2005.000 CLP+0.16%9.425K0.67299.643B CLP−460.71 CLP−124.51%13.03%Công ty dịch vụ công cộng
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
3.800 CLP0.00%5K0.0421.608B CLP1.991.91 CLP+45.96%3.56%Tài chính
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
9408.500 CLP−0.96%171.075K0.542.035T CLP4.871932.72 CLP6.39%Tài chính
Sức mua mạnh
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
18866.000 CLP−2.03%7.518K1.20158.019B CLP−431.49 CLP−484.84%0.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
3590.900 CLP−0.02%3.983K2.85407.835B CLP10.99326.85 CLP−9.08%6.29%Công ty dịch vụ công cộng
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
12.290 CLP+1.15%623.386M0.847.429T CLP15.290.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MALLPLAZAPLAZA SA
1424.800 CLP−0.36%94.052K0.162.793T CLP8.21173.52 CLP+411.85%1.61%Tài chính
Mua
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
110.830 CLP+1.76%116.986K0.4165.562B CLP13.868.00 CLP−72.25%4.06%Tài chính
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
67.000 CLP0.00%760.01188.605B CLP4.1816.04 CLP−58.91%24.39%Tài chính
MASISAMASISA S.A.
19.390 CLP−0.72%4.192M0.71145.054B CLP−30.18 CLP−556.44%54.34%Khoáng sản phi năng lượng
MELONMELON SA
0.360 CLP0.00%371.276K0.60100.603B CLP211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MINERAMINERA VALPARAISO
14300.000 CLP0.00%3740.481.788T CLP5.132789.74 CLP+5.94%11.85%Công ty dịch vụ công cộng
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
159.070 CLP0.00%2.749K0.2140.4B CLP12.3212.91 CLP+102.96%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
3700.000 CLP+3.50%19.503K21.07492.097B CLP26.03142.13 CLP−76.08%6.65%Sản xuất Chế tạo
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
239.000 CLP+2.09%296.903K2.86337.149B CLP33.817.07 CLP−71.89%2.59%Dịch vụ Phân phối
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
34.960 CLP0.00%5.758K1.45241.568B CLP16.192.16 CLP−76.38%5.73%Vận chuyển
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
3.095 CLP+2.18%8.688M0.72466.232B CLP2.221.39 CLP+2.15%27.97%Hỗn hợp
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
9.291 CLP−1.16%32.745M0.811.634T CLP3.102.99 CLP+14.92%17.12%Tài chính
NUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
3896.300 CLP−1.16%12.509K4.83Hỗn hợp
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
7.600 CLP+0.97%3.063M0.8931.41B CLP−13.63 CLP−1037.51%0.00%Bán Lẻ
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
120.000 CLP0.00%1.4K0.1037.309B CLP−18.85 CLP−116.12%25.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
6.996 CLP+1.83%29.365M1.111.487T CLP3.382.07 CLP+10.30%2.93%Tài chính
OXIQUIMOXIQUIM SA
6510.500 CLP0.00%670.22162.025B CLP6.491002.69 CLP−12.16%10.18%Dịch vụ Phân phối
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1537.400 CLP−0.23%904.651K0.871.392T CLP12.39124.04 CLP+11.20%2.28%Tài chính
Mua
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
5650.000 CLP0.00%420.13706.25B CLP4.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
PAZPAZ CORP SA
561.500 CLP0.00%5.322K0.04159.112B CLP8.1469.01 CLP−54.54%7.48%Tài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
2407.400 CLP−0.70%4.172K0.741.475T CLP8.20293.71 CLP−3.44%11.01%Công ty dịch vụ công cộng
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
140.470 CLP+4.05%109.931K1.06286.094B CLP6.7520.80 CLP+88.06%4.38%Tài chính
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
285.000 CLP0.00%1510.12634.177B CLP3.1291.32 CLP+0.42%19.87%Tài chính
PREVISIONCIA SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION
560.000 CLP0.00%1.166K1.21268.196B CLP9.53%Tài chính
PROVIDAA.F.P PROVIDA
2655.200 CLP−0.48%4.686K0.86870.947B CLP14.31%Tài chính
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
4193.900 CLP0.00%1.22K1.03522.847B CLP20.31206.53 CLP−57.77%5.53%Khoáng sản phi năng lượng
QUINENCOQUINENCO SA
3248.900 CLP−1.55%346.87K0.785.402T CLP3.50929.02 CLP+22.42%19.63%Bán Lẻ
RIPLEYRIPLEY CORP SA
202.000 CLP+2.02%7.133M2.69391.083B CLP−22.87 CLP−188.94%9.90%Bán Lẻ
Mua
SALFACORPSALFACORP SA
532.000 CLP+3.10%1.283M1.16292.547B CLP6.8277.96 CLP−1.00%3.66%Tài chính
Sức mua mạnh
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
2750.000 CLP−1.00%877.113K3020.36204.037B CLP−75.80 CLP−114.15%4.79%Công nghiệp Chế biến
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.682 CLP+1.49%16.922M1.4813.58B CLP2.05%Công ty dịch vụ công cộng
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
295.500 CLP0.00%3220.483.618T CLP8.7433.81 CLP4.04%Tài chính
SECURITYGROUP SECURITY SA
272.910 CLP+0.70%578.724K0.401.103T CLP5.5349.31 CLP+51.19%6.96%Tài chính
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
310.010 CLP0.00%16.572K2.45112.402B CLP4.4869.20 CLP−12.62%3.51%Tài chính