Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Chile

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
AAPL Apple Inc
170.985.94%9.58Sức mua mạnh26545309.702366004.069B28.784607.40154000.00Công nghệ Điện tử
AAPLCL APPLE INC
136311.000.00%0.00Mua152044665.002366004.069B29.884607.40154000.00Công nghệ Điện tử
ABT ABBOTT LABS
119.010.00%0.00Mua4476.04197267.531B29.453312.21109000.00Công nghệ Sức khỏe
ABTCL ABBOTT LABS
100630.000.00%0.00Mua2201260.00197267.531B30.603312.21109000.00Công nghệ Sức khỏe
AESANDES AES ANDES S.A
129.510.79%1.01Mua40.052M5187179707.001343.879B26.224.90Công ty dịch vụ công cộng
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
250.000.00%0.00Bán2.479K619750.00780.942BTài chính
AGUAS_A AGUAS ANDINAS S.A.
179.00-0.28%-0.50Mua3.294M589638530.001066.437B11.5315.571729.00Công ty dịch vụ công cộng
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
21.230.00%0.00Bán61.887K1313861.01382.513B6.123.4712073.00Truyền thông
AMZN AMAZON COM INC
3537.103.40%116.40Mua2381353.301505331.201B66.8942391.051298000.00Bán Lẻ
AMZNCL AMAZON COM INC
2948200.000.00%0.00Mua25896400.001505331.201B70.8542391.051298000.00Bán Lẻ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
6397.00-0.05%-3.00Bán5.013K32068161.002919.440B4.411451.01Tài chính
AXPCL AMER EXPRESS CO
127900.000.00%0.00Theo dõi394988100.00108940.249B16.437792.1163700.00Tài chính
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A.
583.000.00%0.00Bán298173734.0026.450B-44.34158.00Dịch vụ Khách hàng
BA BOEING CO
197.00-5.29%-11.00Bán700137900.00103394.475B-12004.23141000.00Công nghệ Điện tử
BAC BK OF AMERICA CORP
47.390.00%0.00Mua964549.44308264.859B14.172739.46213000.00Tài chính
BACCL BK OF AMERICA CORP
32188.000.00%0.00Mua4128752.00308264.859B11.832739.46213000.00Tài chính
BACL BOEING CO
189350.000.00%0.00Mua101893500.00103394.475B-12004.23141000.00Công nghệ Điện tử
BANCOLOMCL BANCOLOMBIA SA
7249.000.00%0.00Theo dõi2782015222.006764.571B28.28256.3630633.00Tài chính
BANVIDA BANVIDA SA
251.750.00%0.00Theo dõi6516363.75402.817B2.6893.98Hỗn hợp
BCI BCO CREDITO INVERS
26782.00-0.79%-213.00Bán114.616K3069645712.004174.952B8.713099.22Tài chính
BESALCO BESALCO SA
224.080.00%0.00Bán12.147K2721899.76129.109B8.0827.7312988.00Dịch vụ Công nghiệp
BICECORP BICECORP SA
11330.002.07%230.00Bán2.740K31044200.00964.036B5.851898.84Tài chính
BIIB BIOGEN INC
245.000.00%0.00Bán Mạnh133185.0028070.493B23.978339.549100.00Công nghệ Sức khỏe
BLUMAR BLUMAR SA
207.000.49%1.00Mua1.063M220098132.00334.923B21.789.46Công nghiệp Chế biến
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
1740.501.22%21.00Bán5.784K10067052.0083.544B11.40150.89Tài chính
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
37.714.26%1.54Bán67.125M2531269692.477106.303B9.383.8610470.00Tài chính
BTU PEABODY ENERGY CO
16.500.00%0.00Mua3235329.501049.682B-2280.234600.00Năng lượng Mỏ
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
330.000.00%0.00Mua356117480.00841.900B5.2063.502.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
277.920.00%0.00Bán339171.36841.900B4.3863.502.00Tài chính
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
37.430.00%0.00Theo dõi2.534K94847.62155.360B-2.913600.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAP CAP SA
7738.105.57%408.10Mua429.823K3326013399.281156.444B1.993685.78Khoáng sản phi năng lượng
CAROZZI CAROZZI SA
1558.300.00%0.00Bán710908.10347.599B7.36211.7710349.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CAT CATERPILLAR INC
195.20-5.13%-10.55Bán8015616.0093190.532B21.997675.2697300.00Sản xuất Chế tạo
CATCL CATERPILLAR INC
173210.008.26%13220.00Sức mua mạnh1173210.0093190.532B21.017675.2697300.00Sản xuất Chế tạo
CCL CITIGROUP INC
55331.000.00%0.00Mua3165993.00105147.776B6.368757.20210000.00Tài chính
CCU COMPANIA CERVECERI
6950.001.16%80.00Bán209.902K1458818900.002568.045B14.06488.669051.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CEM CEM SA
100.000.00%0.00Mua44844800.0031.110B3.4129.31Khách hàng Lâu năm
CEMARGOSCL CEMENTOS ARGOS SA
1374.000.00%0.001.510K2074740.001575.977B23.0759.573733.00Khoáng sản phi năng lượng
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
700.030.00%0.00Bán Mạnh266186207.99184.963B8.9578.231165.00Khoáng sản phi năng lượng
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
847.000.83%7.00Bán909.728K770539616.001444.839B6.64126.44382.00Tài chính
CENCOSUD CENCOSUD SA
1287.20-0.29%-3.80Bán2.649M3410314116.003640.337B11.38113.58117638.00Bán Lẻ
CGE CIA GRAL DE ELECTR
613.00-7.76%-51.59Bán Mạnh24.797K15200561.001238.197B40.5116.401221.00Công ty dịch vụ công cộng
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
213.071.13%2.38Bán199.201K42443759.06447.692B10.1020.85714.00Công ty dịch vụ công cộng
CHILE BANCO DE CHILE
78.080.36%0.28Mua68.726M5366115676.657887.414B12.376.29Tài chính
CIC COMPANIAS CIC SA
39.900.00%0.00Mua2.495K99550.5047.139B2.2217.97Khách hàng Lâu năm
CINTAC CINTAC SA
303.550.00%0.00Mua10.000K3035499.90133.507B3.4687.66Khoáng sản phi năng lượng
CLUBUNION UNION INMOBILIARIA
360500.000.00%0.00Mua1360500.003.244B-2711.11Tài chính
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1379.000.29%4.00Bán1.391M1918704746.003447.500B8.76157.0319716.00Khoáng sản phi năng lượng
COLBUN COLBUN S.A.
58.805.00%2.80Mua58.849M3460310145.551031.127B2.1226.471146.00Công ty dịch vụ công cộng
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
180.880.00%0.00Bán8.351K1510528.8818.088BDịch vụ Khách hàng
CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO
1319.00-0.83%-11.00Mua812.010K1071041190.00981.591B10.94121.613215.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
COPEC EMPRESAS COPEC SA
6150.00-1.24%-77.00Bán630.222K3875865300.007994.101B7.59820.81Năng lượng Mỏ
COPEVAL COMPANIA AGROPECUA
740.000.00%0.00Bán3324420.0030.853B5.12144.59997.00Công nghiệp Chế biến
COST COSTCO WHOLESALE
545.770.00%0.00Mua84366.16201750.090B48.438757.09288000.00Bán Lẻ
CRISTALES CRISTALERIAS CHILE
3248.90-0.03%-1.10Mua6.194K20123685.98207.930B12.33263.601870.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
133.000.00%0.00Bán24.345K3237885.0010.275B-27.39Dịch vụ Khách hàng
CTC TELEFONICA CHILE S
451.000.00%0.00Mua4821648.00426.848B1.40322.12Truyền thông
CUPRUM AFP CUPRUM SA
28.470.00%0.00Bán4.160K118435.20363.569B7.523.791377.00Tài chính
CVSCL CVS HEALTH CORP
75900.006.68%4750.00Sức mua mạnh175900.00103347.132B15.294682.59300000.00Bán Lẻ
DAVIVIENCL BANCO DAVIVIENDA S
7308.000.00%0.00Theo dõi3132287404.003223.351B16.69437.76Tài chính
DIS THE WALT DISNEY COMPANY
150.400.12%0.18Bán7010528.00230935.718B137.75893.17190000.00Dịch vụ Khách hàng
DISCL THE WALT DISNEY COMPANY
124360.000.00%0.00Bán91119240.00230935.718B140.15893.17190000.00Dịch vụ Khách hàng
DUNCANFOX DUNCAN FOX
950.000.00%0.00Bán684649800.0095.000B1669.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
EBAYCL EBAY INC
56440.000.39%220.00Bán4225760.0035455.967B3.7915055.5712700.00Bán Lẻ
ECL ENGIE ENERGIA
551.002.99%16.00Mua5.852M3224199642.00580.374B9.6055.73846.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELMAG ELEC MAGALLANES SA
6000.000.00%0.00Bán79474000.0078.488B15.57385.47Công ty dịch vụ công cộng
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
113.762.49%2.76Bán78.400K8918784.0068.866B9.7811.35Dịch vụ Công nghiệp
EMILIANA VINEDOS EMILIANA
30.000.00%0.00Mua5.000K150000.0019.093B8.543.51270.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENAEX ENAEX SA
7092.00-1.55%-111.30Bán2.176K15432192.00872.316B12.80562.82Công nghiệp Chế biến
ENELAM ENEL AMERICAS SA
105.100.04%0.04Mua14.898M1565738811.0011275.306B12.808.2116731.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
33.80-0.59%-0.20Bán70.438M2380796386.562337.830B10.523.232202.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELGXCH ENEL GENERACION CH
159.482.89%4.48Bán2.168M345825681.841308.016B6.0925.46670.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELTXCH ENEL TRANSMISION C
175.000.00%0.008615050.00Công ty dịch vụ công cộng
ENJOY ENJOY SA
2.35-1.72%-0.04Bán107.006M251356483.2693.964B-8.32Dịch vụ Khách hàng
ENJOY_OSA ENJOY SA
0.650.00%0.00Bán213.000K137598.00-8.32Dịch vụ Khách hàng
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
2800.000.88%24.50Bán1.498M4193042000.00845.648B5.73484.7712070.00Truyền thông
ESVAL_C ESVAL S.A.
0.030.00%0.00Bán231.800K6026.80388.925B52.000.00909.00Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLA FALABELLA SA
2681.10-2.47%-67.90Bán2.675M7172436089.926713.863B96111.00Bán Lẻ
FB FACEBOOK INC
307.86-8.78%-29.64Bán18857877.68756512.028B24.1011559.8958604.00Dịch vụ Công nghệ
FBCL META PLATFORMS INC
270223.000.00%0.00Bán133512899.00756512.028B23.7111559.8958604.00Dịch vụ Công nghệ
FCX FREEPORT-MCMORAN
38.850.00%0.00Mua331282.0547950.173B14.762167.2124500.00Khoáng sản phi năng lượng
FORUS FORUS S.A.
1031.80-1.71%-17.90Bán34.516K35613608.80266.688B8.77119.68Hàng tiêu dùng không lâu bền
FROWARD PORT CABO FROWARD
470.000.00%0.00Bán345162150.0053.222B7.3364.15366.00Vận chuyển
GASCO EMPRESAS GASCO SA
1431.903.03%42.10Mua11.284K16157559.60240.559B1.85749.322022.00Năng lượng Mỏ
GASCOINV GASCO INVERSIONES
200.000.00%0.003.260K652000.00Tài chính
GE GEN ELEC CO
96.85-9.65%-10.35Bán21020338.5090247.073B24.403577.71174000.00Sản xuất Chế tạo
GECL GEN ELEC CO
82310.000.28%230.00Theo dõi2164620.0090247.073B22.963577.71174000.00Sản xuất Chế tạo
GILDCL GILEAD SCIENCES
58740.009.25%4973.00158740.0073603.889B11.274791.6213600.00Công nghệ Sức khỏe
GOOG Alphabet Inc (Google) Class C
2922.000.00%0.00Mua12922.001651152.466B28.1485685.44135301.00Dịch vụ Công nghệ
GOOGCL ALPHABET INC
2413600.000.00%0.00Mua12413600.001651152.466B28.5785685.44135301.00Dịch vụ Công nghệ
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
2848.00-2.02%-58.70Bán411392.001651152.466B27.9985685.44135301.00Dịch vụ Công nghệ
GRPARGOSCL GRUPO ARGOS S.A.
2568.000.00%0.00Theo dõi6991795032.002414.233B25.35101.28Tài chính
HABITAT AFP HABITAT SA
416.061.53%6.28Mua72.130K30010407.80416.060B2.94139.192820.00Tài chính
HALCL HALLIBURTON
18200.00-10.23%-2075.00118200.0017645.929B56.03361.8440000.00Dịch vụ Công nghiệp
HF HORTIFRUT S.A.
779.100.01%0.10Bán135.290K105404436.29449.793B8.3892.9427277.00Hỗn hợp
HIPERMARC HIPERMARC S.A.
3.600.00%0.00Mua33.333K119998.804.543B0.963.77220.00Bán Lẻ
HITES EMPRESAS HITES S A
160.16-0.34%-0.54Mua120.123K19238899.6860.400B2.0976.71Bán Lẻ
HON HONEYWELL INTL INC
202.940.00%0.00Bán132638.22120140.535B26.116401.46103000.00Sản xuất Chế tạo
HONCL HONEYWELL INTL INC
180440.000.00%0.00Theo dõi305413200.00120140.535B28.536401.46103000.00Sản xuất Chế tạo
IAM INVERSIONES AGUAS
458.06-0.76%-3.50Mua355.388K162789027.28458.060B9.2350.021106.00Công ty dịch vụ công cộng
IANSA EMPRESAS IANSA SA
16.030.00%0.00Bán8.410K134812.3163.862B-1.63Công nghiệp Chế biến
IBM INTL BUSINESS MCHN
118.320.00%0.00Bán414851.1291855.930B22.404335.07375300.00Dịch vụ Công nghệ
ILC INV LA CONSTRUCCIO
2545.901.23%30.90Bán774.298K1971285200.77254.590B2.151170.50Tài chính
INDISA INST DIAGNOSTICO
1587.00-0.81%-13.00Mua249.702K396277074.00223.656B33.1448.282835.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INFODEMA INFODEMA SA
2.000.00%0.00Bán30.748M61496428.001.799BDịch vụ Phân phối
INGEVEC INGEVEC SA
63.372.00%1.24Mua564.473K35770653.4568.440B6.958.95Dịch vụ Công nghiệp
INTASA INTASA SA
6.000.00%0.00Bán38.333K229998.003.508B0.4413.62Khoáng sản phi năng lượng
INTCCL INTEL CORP
44004.000.00%0.00Mua261144104.00180119.788B10.504222.46110600.00Công nghệ Điện tử
INVERCAP INVERCAP SA
2190.30-0.44%-9.70Bán18.300K40082490.00327.336B1.241773.64Công ty dịch vụ công cộng
INVIESPA INV UNION ESPANOLA
1440.00-1.23%-18.00Bán3246080.0033.680B8.63169.02Tài chính
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
1.74-1.08%-0.02Bán1.486B2584349898.351692.948B-0.08Tài chính
JNJCL JOHNSON & JOHNSON
120866.000.00%0.00Mua1120866.00362309.212B22.205527.10134500.00Công nghệ Sức khỏe
JPM JPMORGAN CHASE &CO
161.180.13%0.21Mua629993.16404749.481B10.1812883.89255351.00Tài chính
JPMCL JPMORGAN CHASE &CO
136650.002.55%3400.00Mua2273300.00404749.481B10.3612883.89255351.00Tài chính
KO COCA-COLA CO
56.450.00%0.00Mua3169.35200932.768B27.771663.4780300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
KOCL COCA-COLA CO
40122.000.00%0.00Mua24962928.00200932.768B24.261663.4780300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
LAS_CONDES CLINICA LAS CONDES
18469.000.00%0.00Bán821514458.00154.694B3133.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
2493.10-3.95%-102.60Bán25.702K64077658.77283.153B7.08366.722204.00Công ty dịch vụ công cộng
LTM LATAM AIRLINES GP
529.9017.35%78.33Bán7.954M4214949656.40321.335B-3512.8329115.00Vận chuyển
MALLPLAZA PLAZA SA
838.00-0.12%-1.00Bán154.198K129217924.001642.480B39.9421.01606.00Tài chính
MANQUEHUE INMOBIL MANQUEHUE
57.570.00%0.00Bán75343350.2134.056B-10.06539.00Tài chính
MARINSA MARITIMA DE INVERS
43.740.00%0.00Bán5.764K252117.37123.128B1.2834.19Tài chính
MASISA MASISA S.A.
10.460.77%0.08Bán1.178M12322172.8881.997B-6.99Khoáng sản phi năng lượng
MCDCL MCDONALD'S CORP
211500.000.45%940.00Mua61269000.00163619.680B26.717940.52200000.00Dịch vụ Khách hàng
MDLZ MONDELEZ INTL INC
61.33-1.29%-0.80Mua1639996.7972169.537B19.832567.0579000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MELON MELON SA
0.360.00%0.00Bán293.299K105587.64100.603B14.060.03Khoáng sản phi năng lượng
MINERA MINERA VALPARAISO
12790.005.57%675.00Mua3.089K39508310.001598.750B1148.00Công ty dịch vụ công cộng
MOLLER EMP CONSTR MOLLER
184.290.00%0.00Bán28652706.9438.127B11.5815.911848.00Dịch vụ Công nghiệp
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
3900.000.00%0.00Bán5912304900.00518.697B6.93562.621413.00Sản xuất Chế tạo
MRK MERCK & CO INC
78.890.00%0.00Bán393076.71153812.330B27.852313.6774000.00Công nghệ Sức khỏe
MRKCL MERCK & CO INC
66215.000.00%0.00Mua9595935.00153812.330B28.732313.6774000.00Công nghệ Sức khỏe
MS MORGAN STANLEY
102.955.81%5.65Mua1.347K138673.65154951.330B12.426469.0868000.00Tài chính
MSCL MORGAN STANLEY
82200.000.00%0.00Mua10822000.00154951.330B12.906469.0868000.00Tài chính
MSFT Tập đoàn Microsoft
334.103.31%10.71Mua1.642K548592.222118427.059B36.157333.44181000.00Dịch vụ Công nghệ
MSFTCL MICROSOFT CORP
282668.000.00%0.00Mua154240020.002118427.059B38.837333.44181000.00Dịch vụ Công nghệ
MULTI_X MULTIEXPORT FOODS
270.16-2.68%-7.43Bán Mạnh57.283K15475575.28381.105B13.7320.212694.00Dịch vụ Phân phối
NAVIERA GRP EMPR NAVIERAS
19.91-0.85%-0.17Bán148.447M2955587136.70137.575B4.684.29Vận chuyển
NEM NEWMONT CORPORATIO
58.110.00%0.00Bán593428.4937883.215B22.922067.2127800.00Khoáng sản phi năng lượng
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.400.00%0.00Mua1.563M2189502.41211.047B3.470.403.00Hỗn hợp
NKE NIKE INC
178.110.00%0.00Mua407124.40228406.839B47.312986.5873300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NKECL NIKE INC
143310.000.00%0.00Mua6859860.00228406.839B49.122986.5873300.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
4.700.00%0.00Mua251.119K1180259.30826.678B6.350.7419.00Hỗn hợp
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
11.358.10%0.85Mua13.724M155764993.8048.012B1.616.534813.00Bán Lẻ
NUTRAVALOR INVERS NUTRAVALOR
87.50-2.78%-2.50Bán71.856K6287400.0027.204B-12.21Hàng tiêu dùng không lâu bền
NUTRESACL GRUPO NUTRESA SA
4788.000.00%0.004252034900.002833.151B16.11297.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORCL ORACLE CORP
86.290.00%0.00Mua504314.50207387.056B18.333756.80132000.00Dịch vụ Công nghệ
ORO_BLANCO SOCD INV ORO BLANC
3.60-1.32%-0.05Bán29.142M104968334.96765.609B6.140.593.00Hỗn hợp
OXIQUIM OXIQUIM SA
6399.000.00%0.00Mua1276788.00159.250B9.38681.98437.00Công nghiệp Chế biến
PARAUCO PARQUE ARAUCO SA
770.00-3.99%-32.00Bán2.689M2070330570.00697.401B56.4514.21Dịch vụ Công nghiệp
PASUR FORESTAL PACIFICO
5367.000.00%0.00Bán9104883970.00670.875B6.09881.46Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm