Chứng khoán Chile

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Chile bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AAISAADM AMERICANA DE I
145.010CLP0.00%0.000CLP
Bán
45.163K6.549MTài chính
AESANDESAES ANDES S.A
122.000CLP−2.59%−3.250CLP
Bán Mạnh
156.696K19.117M1.266TCLP−60.51CLPCông ty dịch vụ công cộng
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
206.000CLP0.56%1.140CLP
Sức mua mạnh
4.014M826.87M1.221TCLP14.5714.06CLP1.725KCông ty dịch vụ công cộng
ALMENDRALALMENDRAL SA
20.250CLP1.05%0.210CLP
Bán
1.329M26.919M364.856BCLP1.6312.30CLP12.249KTruyền thông
ANTARCHILEANTARCHILE SA
7122.800CLP0.04%2.600CLP
Bán
5.588K39.802M3.251TCLP2.772568.34CLPTài chính
BANVIDABANVIDA SA
297.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
4312.771K475.22BCLP3.2890.59CLPTài chính
BCIBCO CREDITO INVERS
25223.000CLP0.29%74.000CLP
Bán
42.964K1.084B4.259TCLP6.004191.29CLPTài chính
BESALCOBESALCO SA
314.650CLP−0.11%−0.350CLP
Theo dõi
158.031K49.724M181.293BCLP8.3837.60CLP19.665KDịch vụ Công nghiệp
BLUMARBLUMAR SA
211.900CLP0.43%0.900CLP
Mua
48.925K10.367M342.851BCLP6.0335.02CLPCông nghiệp Chế biến
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
34.200CLP2.40%0.800CLP
Mua
188.934M6.462B6.445TCLP4.98CLP9.988KTài chính
CAMANCHACACAMANCHACA SA
58.000CLP0.00%0.000CLP
Sức mua mạnh
1.493M86.6M240.739BCLP6.149.45CLP3.8KCông nghiệp Chế biến
CAPCAP SA
6219.700CLP2.64%159.700CLP
Mua
170.773K1.062B929.522BCLP3.161917.20CLPKhoáng sản phi năng lượng
CAROZZICAROZZI SA
1500.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
2740.5K334.594BCLP6.59227.71CLP10.471KHàng tiêu dùng không lâu bền
CCUCOMPANIA CERVECERI
5498.200CLP2.57%137.700CLP
Mua
66.341K364.756M2.032TCLP13.66392.31CLP9.346KHàng tiêu dùng không lâu bền
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
1199.000CLP1.61%19.000CLP
Sức mua mạnh
995.435K1.194B2.045TCLP13.0490.46CLP409Tài chính
CENCOSUDCENCOSUD SA
1314.100CLP−0.82%−10.900CLP
Mua
1.741M2.288B3.716TCLP8.80150.82CLP116.214KBán Lẻ
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
127.460CLP0.00%0.000CLP
Bán
800101.968K267.813BCLP−31.79CLP631Công ty dịch vụ công cộng
CHILEBANCO DE CHILE
84.420CLP0.50%0.420CLP
Bán
57.782M4.878B8.528TCLP6.3013.33CLPTài chính
CINTACCINTAC SA
137.880CLP0.00%0.000CLP
Bán
28.433K3.92M60.642BCLP−8.72CLPKhoáng sản phi năng lượng
CMPCEMPRESAS CMPC SA
1478.200CLP0.70%10.300CLP
Bán
9.484M14.019B3.695TCLP4.87301.70CLP20.01KCông nghiệp Chế biến
COLBUNCOLBUN S.A.
81.800CLP−1.45%−1.200CLP
Bán
8.955M732.56M1.434TCLP2.9528.09CLP1.193KCông ty dịch vụ công cộng
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
1059.000CLP−0.38%−4.000CLP
Bán
575.901K609.879M788.101BCLP8.12130.97CLP3.297KHàng tiêu dùng không lâu bền
COPECEMPRESAS COPEC SA
6160.000CLP0.49%30.000CLP
Bán
474.061K2.92B8.007TCLP4.811274.29CLPNăng lượng Mỏ
CRISTALESCRISTALERIAS CHILE
3103.700CLP0.00%0.000CLP
Bán
1.123K3.485M198.637BCLP7.92392.04CLP1.869KHàng tiêu dùng không lâu bền
CTCTELEFONICA CHILE S
446.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
445198.47K422.116BCLP7.4160.23CLP68Truyền thông
CUPRUMAFP CUPRUM SA
40.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
3K120K510.81BCLP7.965.03CLP1.281KTài chính
ECLENGIE ENERGIA
479.290CLP−2.73%−13.450CLP
Bán
644.533K308.918M504.841BCLP−41.34CLP866Công ty dịch vụ công cộng
ENAEXENAEX SA
9131.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
4.5K41.09M1.123TCLP10.29887.55CLPCông nghiệp Chế biến
ENELAMENEL AMERICAS SA
115.100CLP2.77%3.100CLP
Sức mua mạnh
113.549M13.069B12.348TCLP−0.54CLP16.461KCông ty dịch vụ công cộng
ENELCHILEENEL CHILE SA
39.480CLP5.08%1.910CLP
Sức mua mạnh
85.597M3.379B2.731TCLP2.69CLP2.215KCông ty dịch vụ công cộng
ENELGXCHENEL GENERACION CH
168.330CLP8.97%13.850CLP
Mua
1.402M236.057M1.381TCLP13.7311.25CLP658Công ty dịch vụ công cộng
ENJOYENJOY SA
1.426CLP1.64%0.023CLP
Theo dõi
21.108M30.099M57.043BCLP−1.22CLPDịch vụ Khách hàng
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
2780.000CLP−0.71%−20.000CLP
Bán Mạnh
180.414K501.551M839.608BCLP2.041372.57CLP12.246KTruyền thông
FALABELLAFALABELLA SA
1579.000CLP0.25%4.000CLP
Bán
1.233M1.948B3.961TCLP12.79123.18CLP98.43KBán Lẻ
FORUSFORUS S.A.
993.790CLP−2.94%−30.110CLP
Bán
18.846K18.729M256.864BCLP6.19165.51CLPHàng tiêu dùng không lâu bền
HABITATAFP HABITAT SA
427.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
13.767K5.879M427BCLP3.90109.43CLP1.542KTài chính
HFHORTIFRUT S.A.
753.930CLP−1.80%−13.820CLP
Bán
57.001K42.975M435.262BCLP7.7099.68CLP26.157KCông nghiệp Chế biến
HITESEMPRESAS HITES S A
88.100CLP0.44%0.390CLP
Bán
801.05K70.573M33.225BCLP0.9790.65CLPBán Lẻ
IAMINVERSIONES AGUAS
476.390CLP0.29%1.390CLP
Sức mua mạnh
978.437K466.118M476.39BCLP11.3841.73CLP1.083KCông ty dịch vụ công cộng
ILCINV LA CONSTRUCCIO
2960.100CLP−0.03%−0.900CLP
Bán
31.065K91.956M296.01BCLPTài chính
INDISAINST DIAGNOSTICO
1644.000CLP−0.36%−6.000CLP
Mua
15.207K25M231.689BCLP10.66154.72CLP2.964KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INGEVECINGEVEC SA
46.630CLP0.00%0.000CLP
Mua
4.799K223.777K50.36BCLP4.879.58CLPDịch vụ Công nghiệp
INVERCAPINVERCAP SA
2249.700CLP0.00%0.000CLP
Bán
3.351K7.539M336.213BCLP1.102044.16CLPCông ty dịch vụ công cộng
ISANPAINMOBILIARIA SAN P
3.800CLP0.00%0.000CLP
Bán
745.743K2.834M21.608BCLP7.100.54CLPTài chính
ITAUCORPITAU CORPBANCA
1.820CLP0.17%0.003CLP
Bán
799.04M1.454B1.772TCLP4.200.43CLPTài chính
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
12271.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
34417.214K102.78BCLP11.531064.54CLP3.26KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS
2219.900CLP0.00%0.000CLP
Mua
4671.037M252.124BCLP6.27353.83CLP2.28KCông ty dịch vụ công cộng
LTMLATAM AIRLINES GP
5.113CLP11.15%0.513CLP
Bán
194.331M993.615M380.49BCLP−727.90CLP29.114KVận chuyển
MALLPLAZAPLAZA SA
956.250CLP0.77%7.350CLP
Mua
640.456K612.436M1.874TCLP27.0135.13CLP650Tài chính
MANQUEHUEINMOBIL MANQUEHUE
52.500CLP−3.72%−2.030CLP
Bán Mạnh
348.574K18.3M31.057BCLP2.0826.22CLP539Tài chính
MASISAMASISA S.A.
27.010CLP0.78%0.210CLP
Mua
2.176M58.763M202.059BCLP4.775.62CLPKhoáng sản phi năng lượng
MINERAMINERA VALPARAISO
10730.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
4604.936M1.341TCLP4.072633.25CLP1.195KCông ty dịch vụ công cộng
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
209.110CLP1.02%2.110CLP
Theo dõi
340.679K71.239M294.984BCLP5.3538.66CLP2.566KDịch vụ Phân phối
NAVIERAGRP EMPR NAVIERAS
24.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
43.478K1.043M165.836BCLP2.449.82CLP5.473KVận chuyển
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
3.135CLP0.77%0.024CLP
Bán
4.572M14.332M472.258BCLP3.590.87CLP2Tài chính
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
9.450CLP−3.56%−0.349CLP
Mua
4.07M38.461M1.662TCLP6.091.61CLP15Tài chính
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
4.643CLP−11.46%−0.601CLP
Bán Mạnh
2.267M10.524M19.189BCLP1.214.35CLP4.959KBán Lẻ
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
7.460CLP−4.09%−0.318CLP
Bán
19.016M141.862M1.586TCLP6.691.16CLP2Tài chính
OXIQUIMOXIQUIM SA
6200.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
104644.8K154.298BCLP6.011031.44CLP427Dịch vụ Phân phối
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
960.000CLP−0.41%−4.000CLP
Sức mua mạnh
1.329M1.275B869.487BCLP10.2793.88CLPTài chính
PAZPAZ CORP SA
308.000CLP−1.01%−3.150CLP
Bán
100K30.8M87.278BCLP2.05151.80CLP1.307KTài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCH
1138.000CLP0.00%0.000CLP
Bán Mạnh
3.609K4.107M697.168BCLP5.96191.03CLP2Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAAFP PROVIDA
1220.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
3.508K4.28M400.179BCLP3.03402.70CLP1.866KTài chính
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
3996.100CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
1039.961K498.187BCLP6.66599.98CLP1.17KKhoáng sản phi năng lượng
QUINENCOQUINENCO SA
2643.200CLP−1.00%−26.800CLP
Mua
442.469K1.17B4.395TCLP21.749KBán Lẻ
RIPLEYRIPLEY CORP SA
141.000CLP−0.04%−0.060CLP
Bán Mạnh
2.817M397.252M272.983BCLP5.4925.71CLP20.299KBán Lẻ
SALFACORPSALFACORP SA
242.090CLP0.52%1.260CLP
Bán
117.056K28.338M108.916BCLP3.2773.70CLP16.467KTài chính
SALMOCAMSALMONES CAMANCHAC
3339.000CLP2.85%92.400CLP
Sức mua mạnh
22.275K74.376M247.738BCLP5.92548.81CLPCông nghiệp Chế biến
SCHWAGERSCHWAGER SA
0.410CLP0.00%0.000CLP
Bán
4.644K1.904K8.164BCLPCông ty dịch vụ công cộng
SECURITYGRUPO SECURITY SA
165.050CLP−0.42%−0.700CLP
Mua
1.938M319.939M667.188BCLP3.184KTài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1040.000CLP−1.82%−19.300CLP
Bán
35.391K36.807M1.115TCLP6.66159.01CLP22.731KDịch vụ Công nghiệp
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
96.000CLP3.23%3.000CLP
Sức mua mạnh
4.622M443.698M934.732BCLPVận chuyển
SMUSMU SA
108.300CLP0.26%0.280CLP
Mua
3.534M382.735M625.17BCLP4.8022.50CLP25.046KBán Lẻ
SOCOVESASOCOVESA SA
97.210CLP0.00%0.000CLP
Bán
14K1.361M118.979BCLP3.2230.21CLPTài chính
SONDASONDA S.A.
327.840CLP−1.72%−5.750CLP
Theo dõi
415.173K136.11M285.567BCLP9.7634.17CLP13.522KDịch vụ Phân phối
SOPROCALSOPROCAL CALERIAS
270.500CLP0.00%0.000CLP
Bán
3.353K906.987K2.664BCLP2.68100.81CLP60Khoáng sản phi năng lượng
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
260.480CLP−4.30%−11.690CLP
Bán
121.265K31.587M70.881BCLP5.5049.46CLP83Công nghiệp Chế biến
SQM_AQUIMICA Y MINERA
77001.000CLP−2.73%−2165.000CLP
Bán
77159.368M23.242TCLP8.529289.92CLP6.081KCông nghiệp Chế biến
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
250.000CLP−2.67%−6.850CLP
Bán Mạnh
181.274K45.319M107.177BCLP4.3658.93CLP3.26KBán Lẻ
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
69.300CLP−1.00%−0.700CLP
Bán
33.608M2.329B3.556TCLP0.7692.56CLP13Vận chuyển
VSPTVINA SAN PEDRO TAR
5.900CLP0.00%0.000CLP
Bán
4.359K25.718K235.821BCLP8.290.71CLP1.162KHàng tiêu dùng không lâu bền
ZOFRIZONA FRANCA IQUIQU
441.330CLP0.00%0.000CLP
Mua
13.227K5.837M97.344BCLP5.1485.81CLP304Tài chính