Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Chile có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Chile với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
4.29B CLP3.400 CLP0.00%10K0.170.704.85 CLP+150.66%0.00%Bán Lẻ
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
12.5B CLP125.000 CLP0.00%2720.2640.723.07 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPORTFRANINMOBILIARIA SPORT FRANCALS
12.999B CLP1969500.000 CLP0.00%31.880.00%Khách hàng Lâu năm
VICONTOFRUTICOLA VICONTO SA
13.018B CLP18.080 CLP0.00%10K0.1317.171.05 CLP0.00%Công nghiệp Chế biến
SCHWAGERSCHWAGER SA
13.739B CLP0.690 CLP+2.07%16.32M1.902.03%Công ty dịch vụ công cộng
ENJOYENJOY SA
19.201B CLP0.480 CLP−0.41%69.901M1.31−1.47 CLP−19.79%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
20.252B CLP125.000 CLP0.00%160.02−16.02 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
HIPICOCLUB HIPICO DE SANTIAGO SA
21B CLP15000000 CLP0.00%10.91−1248495.71 CLP−284.98%0.24%Dịch vụ Khách hàng
ISANPAINMOBILIARIA SAN PATRICIO SA
21.608B CLP3.800 CLP0.00%2.18K0.021.991.91 CLP+45.96%3.56%Tài chính
GASCOINVGASCO INVERSIONES SA
21.857B CLP130.100 CLP0.00%5550.080.57%Tài chính
QUILICURAQUILICURA SA
22.174B CLP1108.700 CLP0.00%0.995K1.999.33118.85 CLP−15.98%15.00%Tài chính
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
26.45B CLP583.000 CLP0.00%750.166.5988.49 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
HITESEMPRESAS HITES S A
30.547B CLP81.000 CLP+0.31%99.121K0.51−52.66 CLP−184.67%8.71%Bán Lẻ
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
31.141B CLP7.535 CLP−0.86%5.339M1.15−13.63 CLP−1037.51%0.00%Bán Lẻ
CICCOMPANIAS CIC SA
34.261B CLP29.000 CLP0.00%5000.01−0.14 CLP−101.60%2.24%Khách hàng Lâu năm
CINTACCINTAC SA
35.273B CLP80.200 CLP0.00%1.871K0.11−125.76 CLP−1342.41%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
35.67B CLP580.000 CLP0.00%4.906K2.3666.598.71 CLP−73.35%1.69%Công nghiệp Chế biến
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
37.309B CLP120.000 CLP0.00%1.4K0.10−18.85 CLP−116.12%25.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
38.561B CLP1154.800 CLP0.00%5800.177.18160.83 CLP+58.57%12.13%Tài chính
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
40.4B CLP159.070 CLP0.00%14.456K1.258.2419.30 CLP+11.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INGEVECINGEVEC SA
58.914B CLP54.550 CLP+0.89%714.629K1.205.849.35 CLP−2.41%5.12%Dịch vụ Công nghiệp
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
62.551B CLP105.740 CLP+1.63%149.408K0.3513.228.00 CLP−72.25%4.26%Tài chính
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
65.406B CLP5000.000 CLP0.00%600.059.43530.41 CLP−22.00%5.96%Công ty dịch vụ công cộng
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
79.834B CLP293.380 CLP−0.55%40.07K1.1611.7524.97 CLP−49.51%14.07%Công nghiệp Chế biến
BETLAN_DOSBETLAN DOS SA
81.892B CLP2.000 CLP0.00%5K0.2777.220.03 CLP−46.15%0.00%Tài chính
MELONMELON SA
100.603B CLP0.360 CLP0.00%50.047K0.06211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
110.304B CLP182.210 CLP0.00%5.866K0.195.7531.68 CLP+125.11%5.20%Dịch vụ Công nghiệp
SOCOVESASOCOVESA SA
113.814B CLP92.990 CLP0.00%5K0.01−19.96 CLP−206.16%1.68%Tài chính
IANSAEMPRESAS IANSA SA
119.517B CLP30.000 CLP+0.44%492.356K1.4911.452.62 CLP0.10%Công nghiệp Chế biến
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
129.054B CLP301.030 CLP0.00%2.196K0.6316.8017.92 CLP−57.04%3.24%Bán Lẻ
MASISAMASISA S.A.
137.873B CLP18.430 CLP0.00%44.937K0.01−30.18 CLP−556.44%57.17%Khoáng sản phi năng lượng
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
147.192B CLP667.330 CLP0.00%1.1K0.0410.2365.21 CLP−20.45%9.01%Tài chính
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
159.099B CLP18995.000 CLP+2.61%4.818K1.24−431.49 CLP−484.84%0.76%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PAZPAZ CORP SA
159.112B CLP561.500 CLP0.00%7.643K0.058.1469.01 CLP−54.54%7.48%Tài chính
OXIQUIMOXIQUIM SA
162.025B CLP6510.500 CLP0.00%980.266.491002.69 CLP−12.16%9.26%Dịch vụ Phân phối
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
167.2B CLP139.000 CLP0.00%8K0.0516.188.59 CLP−36.57%4.77%Vận chuyển
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
174.386B CLP660.000 CLP0.00%3.899K11.9610.1265.23 CLP−0.31%3.79%Khoáng sản phi năng lượng
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
179.151B CLP1271.200 CLP0.00%3.933K0.20−12.44 CLP−109.29%2.19%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CAMANCHACACAMANCHACA SA
183.958B CLP44.320 CLP−1.51%418K0.4613.083.39 CLP−69.59%4.58%Công nghiệp Chế biến
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
185.389B CLP2896.700 CLP0.00%1K0.43−91.97 CLP−123.46%4.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
188.605B CLP67.000 CLP0.00%4.489K0.884.1816.04 CLP−58.91%24.39%Tài chính
GASCOEMPRESAS GASCO SA
204.086B CLP1214.800 CLP+2.04%7.659K0.3111.81102.83 CLP+38.92%1.65%Dịch vụ Phân phối
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
206.099B CLP2777.800 CLP0.00%2300.86−75.80 CLP−114.15%4.74%Công nghiệp Chế biến
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
220.952B CLP5.528 CLP0.00%144.309K1.1615.450.36 CLP−49.75%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WATTSWATTS SA
223.922B CLP710.490 CLP+5.43%56.23K2.8313.5352.50 CLP+21.36%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
241.568B CLP34.960 CLP0.00%6.102K1.1616.192.16 CLP−76.38%5.73%Vận chuyển
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
268.843B CLP132.000 CLP0.00%8.789K0.086.3520.80 CLP+88.06%4.67%Tài chính
SALFACORPSALFACORP SA
291.442B CLP529.990 CLP+3.20%2.153M1.686.8077.96 CLP−1.00%3.67%Tài chính
Sức mua mạnh
INVERCAPINVERCAP SA
299.225B CLP2002.200 CLP+0.94%5.13K0.49−460.71 CLP−124.51%13.05%Công ty dịch vụ công cộng
BESALCOBESALCO SA
308.252B CLP535.000 CLP+0.25%1.478M54.626.9876.60 CLP+8.94%4.13%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
327.035B CLP231.830 CLP+2.79%198.622K2.6332.797.07 CLP−71.89%2.67%Dịch vụ Phân phối
BLUMARBLUMAR SA
343.87B CLP212.530 CLP0.00%16.587K0.9816.6112.80 CLP−71.92%2.88%Công nghiệp Chế biến
SONDASONDA S.A.
348.423B CLP400.000 CLP+3.23%2.513M0.859.7241.17 CLP+20.48%5.68%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
RIPLEYRIPLEY CORP SA
370.115B CLP191.170 CLP−0.16%300.695K0.17−22.87 CLP−188.94%10.46%Bán Lẻ
Mua
ALMENDRALALMENDRAL SA
404.315B CLP22.440 CLP0.00%25.9K0.048.352.69 CLP−80.08%45.90%Truyền thông
FORUSFORUS S.A.
418.513B CLP1619.200 CLP−0.82%155.519K3.0713.69118.30 CLP−13.00%3.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
420.021B CLP3698.200 CLP0.00%1400.0811.31326.85 CLP−9.08%6.11%Công ty dịch vụ công cộng
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
426.485B CLP347.000 CLP0.00%8K4.68−7.69 CLP−102.32%3.75%Truyền thông
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
437.956B CLP9999.000 CLP0.00%710.3110.86920.80 CLP−17.53%4.71%Công nghiệp Chế biến
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
451.771B CLP2.999 CLP+0.03%2.715M0.462.161.39 CLP+2.15%28.87%Hỗn hợp
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
464.576B CLP230.000 CLP+6.34%66.738K0.947.9828.82 CLP2.48%Công ty dịch vụ công cộng
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
475.446B CLP3574.800 CLP0.00%200.0425.15142.13 CLP−76.08%6.88%Sản xuất Chế tạo
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
536.099B CLP4300.200 CLP0.00%1630.2820.82206.53 CLP−57.77%5.39%Khoáng sản phi năng lượng
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
540.101B CLP257.050 CLP0.00%5.298K0.205.7244.95 CLP5.84%Công ty dịch vụ công cộng
ESVAL_CESVAL S.A.
553.658B CLP0.037 CLP0.00%6M1.6917.620.00 CLP+425.00%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
563.864B CLP490.000 CLP0.00%350.021.01%Công ty dịch vụ công cộng
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
634.177B CLP285.000 CLP0.00%6000.013.1291.32 CLP+0.42%19.87%Tài chính
CUPRUMAFP CUPRUM SA
634.299B CLP49.670 CLP0.00%9.288K0.089.285.35 CLP+7.58%13.09%Tài chính
BANVIDABANVIDA SA
663.947B CLP414.950 CLP0.00%40.006.8460.70 CLP−14.93%8.80%Tài chính
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
706.25B CLP5650.000 CLP0.00%4101.474.551242.27 CLP−23.01%16.18%Khoáng sản phi năng lượng
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
731B CLP731.000 CLP+0.14%500.083K1.3711.7862.06 CLP+70.95%5.92%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
741.366B CLP996.200 CLP−0.80%203.341K0.8715.5664.04 CLP−51.11%4.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
803.87B CLP803.870 CLP+0.09%72.469K1.806.72119.65 CLP+9.34%13.44%Tài chính
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
832.4B CLP8324.000 CLP+1.93%119.388K1.734.421883.76 CLP+80.82%7.81%Tài chính
AESANDESAES ANDES S.A
841.131B CLP81.060 CLP0.00%3.533K0.25−1.58 CLP+97.39%26.32%Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAA.F.P PROVIDA
870.357B CLP2653.400 CLP+0.15%3.012K0.6414.32%Tài chính
SMUSMU SA
883.204B CLP153.000 CLP+0.40%5.222M1.5010.5614.49 CLP−35.61%7.10%Bán Lẻ
Mua
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
884.822B CLP840.040 CLP+0.00%188.555K0.21−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
945.676B CLP3131.200 CLP+1.62%103.585K0.8010.64294.30 CLP−80.54%6.20%Truyền thông
Theo dõi
CAPCAP SA
1.011T CLP6763.000 CLP−1.01%75.198K0.52−794.70 CLP−141.45%9.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
1.061T CLP108.930 CLP−0.60%393.44K0.582.4843.92 CLP+850.61%14.09%Vận chuyển
Theo dõi
SECURITYGROUP SECURITY SA
1.123T CLP277.920 CLP+0.97%328.755K0.495.6449.31 CLP+51.19%6.84%Tài chính
BICECORPBICECORP SA
1.144T CLP13444.000 CLP0.00%400.066.79%Tài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
1.308T CLP1220.000 CLP+0.08%247.29K1.399.43129.43 CLP−23.35%5.61%Công nghiệp Chế biến
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
1.358T CLP6.388 CLP−0.59%7.135M0.393.082.07 CLP+10.30%3.21%Tài chính
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
1.37T CLP1513.000 CLP−0.73%268.441K0.3912.20124.04 CLP+11.20%2.31%Tài chính
Mua
ENAEXENAEX SA
1.458T CLP11850.000 CLP0.00%450.1511.681014.83 CLP−2.04%5.18%Công nghiệp Chế biến
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
1.504T CLP2455.000 CLP+0.14%3.218K1.277.09346.13 CLP+42.46%10.80%Công ty dịch vụ công cộng
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
1.513T CLP8.600 CLP+1.18%9.194M0.322.872.99 CLP+14.92%18.49%Tài chính
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
1.669T CLP283.020 CLP−1.01%3.124M1.2513.6020.80 CLP+68.99%5.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MINERAMINERA VALPARAISO
1.744T CLP13949.000 CLP0.00%3.671K15.525.002789.74 CLP+5.94%12.15%Công ty dịch vụ công cộng
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
1.751T CLP683.890 CLP0.00%2300.293.50195.16 CLP+2.85%20.98%Tài chính
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
2.022T CLP9347.400 CLP+1.60%96.519K0.334.841932.72 CLP6.43%Tài chính
Sức mua mạnh
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
2.117T CLP5728.900 CLP−0.02%246.175K1.2119.11299.80 CLP−23.58%1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COLBUNCOLBUN S.A.
2.399T CLP136.810 CLP+0.37%4.221M0.617.3318.65 CLP+24.12%10.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
2.619T CLP319.330 CLP−0.21%122.713K0.693.7185.99 CLP+235.32%7.46%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
2.661T CLP1560.000 CLP+1.11%222.2K0.7112.29126.89 CLP+40.26%6.09%Tài chính
Mua
MALLPLAZAPLAZA SA
2.683T CLP1369.100 CLP+0.40%456.123K0.729.90138.23 CLP+302.94%1.67%Tài chính
Mua
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
3.182T CLP62.000 CLP−0.59%31.828M0.952.4025.86 CLP−72.06%41.75%Vận chuyển
Theo dõi
ANTARCHILEANTARCHILE SA
3.217T CLP7049.100 CLP−0.01%25.229K6.1830.09234.28 CLP−90.33%10.60%Tài chính
Mua