Cổ phiếu Chile có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Chile sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
+410.57%160.830 CLP0.00%30.384 K1.19327.561 B CLP7.7320.80 CLP+88.06%3.83%Tài chính
IANSAEMPRESAS IANSA SA
+380.38%30.000 CLP0.00%233.028 K0.45119.517 B CLP12.562.39 CLP+1793.19%0.10%Công nghiệp Chế biến
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
+125.14%12.450 CLP−4.23%1.176 B1.207.525 T CLP15.490.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TRICAHUEINVERSIONES TRICAHUE
+98.82%1199.900 CLP0.00%1000.0940.067 B CLP8.88135.13 CLP+3.64%11.68%Tài chính
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
+96.96%255.000 CLP+0.39%75.555 K2.86535.793 B CLP5.6744.95 CLP5.88%Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAA.F.P PROVIDA
+90.03%3164.000 CLP+3.73%3.326 K1.041.038 T CLP12.01%Tài chính
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
+82.65%183.200 CLP0.00%1.576 K0.25110.903 B CLP6.1829.63 CLP+56.43%5.17%Dịch vụ Công nghiệp
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
+82.57%8169.900 CLP−1.33%8.558 K0.39816.99 B CLP4.471826.18 CLP+24.62%7.96%Tài chính
SALFACORPSALFACORP SA
+72.73%561.370 CLP−2.72%620.852 K0.35308.698 B CLP7.2077.96 CLP−1.00%3.46%Tài chính
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
+65.73%894.920 CLP+1.70%92.403 K1.12894.92 B CLP6.80131.60 CLP+20.90%12.07%Tài chính
SECURITYGROUP SECURITY SA
+65.17%280.170 CLP−1.99%540.736 K0.731.133 T CLP5.6849.31 CLP+51.19%6.78%Tài chính
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
+60.02%175.000 CLP0.00%6.716 K0.1244.446 B CLP37.944.61 CLP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
+56.39%328.420 CLP−0.51%351.9 K2.092.694 T CLP5.3361.66 CLP−15.36%7.26%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
+55.86%18314.000 CLP−1.01%3.221 K1.13153.395 B CLP−406.05 CLP−184.04%0.79%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
+50.68%810.610 CLP−0.00%8.154 K0.37178.796 B CLP10.0880.40 CLP+7.01%7.42%Tài chính
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
+46.37%6.433 CLP0.00%588.901 K0.1426.587 B CLP−11.24 CLP−15.69%0.00%Bán Lẻ
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
+46.35%4.932 CLP0.00%100 K0.206.223 B CLP0.865.72 CLP+25.23%0.00%Bán Lẻ
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
+45.23%106.020 CLP+0.02%251.696 K2.1862.717 B CLP13.268.00 CLP−72.25%4.24%Tài chính
CMPCEMPRESAS CMPC SA
+45.00%1901.000 CLP−2.61%1.771 M1.014.753 T CLP12.29154.63 CLP−56.10%5.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
+44.59%15528.000 CLP+2.06%3200.181.941 T CLP7.022212.11 CLP−24.24%10.91%Công ty dịch vụ công cộng
BESALCOBESALCO SA
+44.18%576.700 CLP−1.09%29.313 K0.23332.279 B CLP7.5376.60 CLP+8.94%3.83%Dịch vụ Công nghiệp
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
+43.13%823.000 CLP−1.44%471.029 K0.38866.874 B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CUPRUMAFP CUPRUM SA
+42.82%49.060 CLP−0.89%241.754 K0.98626.509 B CLP13.25%Tài chính
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
+41.18%2400.000 CLP0.00%7410.551.47 T CLP8.17293.71 CLP−3.44%11.05%Công ty dịch vụ công cộng
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
+39.81%755.000 CLP−0.39%326.972 K0.31755 B CLP11.5765.28 CLP+57.98%5.73%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
+39.00%118.010 CLP−0.69%233.487 K0.241.149 T CLP2.7043.78 CLP+961.62%13.01%Vận chuyển
Theo dõi
GASCOEMPRESAS GASCO SA
+37.80%1198.900 CLP0.00%1.5 K0.27201.415 B CLP11.37105.41 CLP+36.38%3.75%Dịch vụ Phân phối
CHILEBANCO DE CHILE
+37.21%107.300 CLP−1.56%70.859 M0.8610.839 T CLP8.7212.31 CLP7.53%Tài chính
Theo dõi
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
+35.70%27850.000 CLP−1.76%174.505 K1.376.088 T CLP8.113432.35 CLP4.71%Tài chính
Theo dõi
FALABELLAFALABELLA SA
+35.52%2466.500 CLP−2.97%2.268 M1.216.188 T CLP113.6921.70 CLP−39.65%3.53%Bán Lẻ
Theo dõi
MALLPLAZAPLAZA SA
+34.11%1380.000 CLP−1.36%906.026 K6.882.705 T CLP7.95173.52 CLP+411.85%1.66%Tài chính
Mua
ENELCHILEENEL CHILE SA
+30.90%58.500 CLP−2.39%50.327 M0.934.046 T CLP6.399.16 CLP−49.41%9.75%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
+29.55%1449.500 CLP−0.19%947.196 K1.041.313 T CLP11.69124.04 CLP+11.20%2.41%Tài chính
Mua
SCHWAGERSCHWAGER SA
+27.44%0.771 CLP+1.05%49.526 M1.2615.352 B CLP1.82%Công ty dịch vụ công cộng
RIPLEYRIPLEY CORP SA
+27.38%214.000 CLP−1.75%1.685 M0.70414.315 B CLP−26.23 CLP−343.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
+25.61%3658.600 CLP0.00%1.216 K0.02415.524 B CLP10.94334.55 CLP−3.11%6.31%Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
+25.43%1545.300 CLP−0.62%195.16 K0.332.636 T CLP14.08109.73 CLP+2.95%6.15%Tài chính
Mua
COPECEMPRESAS COPEC SA
+25.22%7000.000 CLP−2.96%646.873 K0.799.099 T CLP30.83227.07 CLP−76.46%3.77%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
+24.54%46.280 CLP−1.95%137.082 M1.248.721 T CLP15.053.07 CLP5.56%Tài chính
Theo dõi
ENAEXENAEX SA
+23.88%13503.000 CLP0.00%130.011.661 T CLP12.801055.11 CLP−6.53%4.55%Công nghiệp Chế biến
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
+21.45%10439.000 CLP+0.23%138.883 K0.512.258 T CLP6.361641.93 CLP5.76%Tài chính
Sức mua mạnh
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
+20.00%281.990 CLP−0.00%1.624 M0.351.663 T CLP12.9421.80 CLP+56.47%5.23%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
COLBUNCOLBUN S.A.
+19.98%125.400 CLP−1.65%7.633 M0.382.199 T CLP6.7218.65 CLP+24.12%11.73%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SMUSMU SA
+19.89%169.870 CLP−0.05%3.176 M0.36980.588 B CLP11.0315.41 CLP−32.73%6.40%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
+17.11%1150.000 CLP−1.72%396.606 K0.46855.823 B CLP19.7158.36 CLP−50.53%3.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ANTARCHILEANTARCHILE SA
+14.07%7700.000 CLP−1.28%3.172 K0.253.514 T CLP17.65436.21 CLP−74.91%9.70%Tài chính
Mua
INGEVECINGEVEC SA
+13.42%55.110 CLP0.00%850.0059.519 B CLP5.719.66 CLP+3.66%5.07%Dịch vụ Công nghiệp
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
+12.58%1470.700 CLP−0.59%6.997 K0.14207.266 B CLP1436.231.02 CLP−98.89%1.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
+10.77%3600.000 CLP−1.64%84.661 K0.171.087 T CLP12.23294.30 CLP−80.54%5.39%Truyền thông
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
+10.30%3359.000 CLP−1.21%152.265 K0.405.585 T CLP6.63506.37 CLP−76.18%18.99%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
+9.81%9.400 CLP0.00%637.397 K0.021.653 T CLP4.941.90 CLP−49.48%16.92%Tài chính
Sức mua mạnh
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
+8.41%245.000 CLP−0.81%736.328 K2.46345.613 B CLP−1.55 CLP−105.91%2.52%Dịch vụ Phân phối
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
+7.67%702.000 CLP0.00%4 K1.36185.483 B CLP8.1486.28 CLP+115.88%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
+7.14%3750.000 CLP0.00%4720.86498.747 B CLP26.38142.13 CLP−76.08%6.56%Sản xuất Chế tạo
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
+6.00%583.000 CLP0.00%520.0226.45 B CLP16.9634.38 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CENCOSUDCENCOSUD SA
+4.34%1659.000 CLP−2.35%3.014 M0.844.692 T CLP21.3777.62 CLP−34.97%3.74%Bán Lẻ
Theo dõi
CAPCAP SA
+4.24%7088.600 CLP−0.86%371.612 K1.251.059 T CLP112.7662.86 CLP−94.84%9.49%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FORUSFORUS S.A.
+3.90%1600.000 CLP−0.72%231.366 K2.35413.55 B CLP14.33111.66 CLP−8.50%4.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
+0.91%330.000 CLP−0.00%1.708 M43.3889.799 B CLP10.6730.92 CLP−31.61%12.51%Công nghiệp Chế biến
SONDASONDA S.A.
+0.48%416.990 CLP−1.19%312.019 K0.36363.222 B CLP10.1341.17 CLP+20.48%5.45%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INVERCAPINVERCAP SA
+0.33%2207.200 CLP−0.80%16.956 K0.96329.862 B CLP−14.08 CLP−103.32%11.84%Công ty dịch vụ công cộng
OXIQUIMOXIQUIM SA
+0.16%6510.500 CLP0.00%1000.52162.025 B CLP6.78960.19 CLP−17.77%10.18%Dịch vụ Phân phối
NAVARINONAVARINO SA
+0.06%1616.000 CLP−4.94%5950.32229.26 B CLP4.78337.78 CLP−61.53%9.73%Tài chính
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
0.00%295.500 CLP0.00%4500.723.618 T CLP8.8733.32 CLP3.38%Tài chính
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
0.00%125.000 CLP0.00%500.0320.252 B CLP−13.43 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
−1.23%5995.100 CLP−2.20%474.813 K1.422.215 T CLP20.97285.93 CLP−10.59%1.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ALMENDRALALMENDRAL SA
−1.69%24.380 CLP−1.97%1.054 M0.53439.269 B CLP9.072.69 CLP−80.08%42.25%Truyền thông
Theo dõi
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
−2.21%490.000 CLP0.00%1.503 K0.74563.864 B CLP40.2712.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
−3.67%3.468 CLP+0.23%27.748 M2.81522.421 B CLP3.990.87 CLP−52.68%24.96%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
BLUMARBLUMAR SA
−6.93%205.870 CLP0.00%2000.00333.094 B CLP37.415.50 CLP−83.71%2.97%Công nghiệp Chế biến
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
−8.17%6.933 CLP−0.96%19.717 M1.541.474 T CLP5.111.36 CLP−48.80%2.96%Tài chính
Sức mua mạnh
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
−8.24%4320.000 CLP−0.07%2.081 K0.76538.567 B CLP20.92206.53 CLP−57.77%5.36%Khoáng sản phi năng lượng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
−9.01%125.000 CLP0.00%5.436 K0.8712.5 B CLP14.418.67 CLP+60.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CINTACCINTAC SA
−12.12%93.860 CLP0.00%13.657 K0.0841.281 B CLP−74.70 CLP+18.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
−12.44%44303.000 CLP−2.63%3400.2712.983 T CLP7.615824.39 CLP−51.63%9.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
−13.61%71.700 CLP−1.51%72.929 M1.233.68 T CLP17.684.05 CLP−95.72%36.11%Vận chuyển
Mua
ENELAMENEL AMERICAS SA
−17.13%91.000 CLP−1.37%51.393 M1.099.763 T CLP13.596.70 CLP1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SOCOVESASOCOVESA SA
−17.92%82.080 CLP−1.10%1.7 M2.45100.461 B CLP−20.67 CLP−495.98%1.91%Tài chính
HITESEMPRESAS HITES S A
−18.92%80.150 CLP−1.05%617.228 K2.9130.227 B CLP−77.31 CLP−428.68%8.80%Bán Lẻ
CAMANCHACACAMANCHACA SA
−24.13%42.110 CLP−0.12%486.262 K2.57174.785 B CLP60.630.69 CLP−91.25%4.82%Công nghiệp Chế biến
AESANDESAES ANDES S.A
−32.50%81.000 CLP0.00%1.287 K0.06840.508 B CLP−13.52 CLP−157.51%26.34%Công ty dịch vụ công cộng
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
−33.87%285.140 CLP0.00%11.125 K1.92575.953 B CLP47.645.99 CLP−68.54%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
MASISAMASISA S.A.
−38.28%19.750 CLP−3.66%1.43 M0.76147.748 B CLP−30.18 CLP−556.44%53.35%Khoáng sản phi năng lượng
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
−39.62%7004.000 CLP0.00%2000.84306.775 B CLP6.481080.66 CLP+14.73%6.72%Công nghiệp Chế biến
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
−40.59%480.000 CLP0.00%1790.0329.52 B CLP55.118.71 CLP−73.35%2.04%Công nghiệp Chế biến
ENJOYENJOY SA
−51.14%0.513 CLP−1.35%56.995 M1.2120.521 B CLP−1.72 CLP−56.30%0.00%Dịch vụ Khách hàng