All-Star Chứng khoán Chile (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Chile này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ENELTXCHENEL TRANSMISION C
272.00%651.000CLP0.15%1.000CLP
Mua
6844.268K747.982BCLP18.6034.95CLP90Công ty dịch vụ công cộng
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE
224.68%250.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
5.608K1.402M557.948BCLP2.7590.94CLP1Tài chính
MASISAMASISA S.A.
170.73%28.400CLP0.57%0.160CLP
Mua
210.14K5.968M211.26BCLP4.276.61CLPKhoáng sản phi năng lượng
NITRATOSNITRATOS DE CHILE
151.96%3.530CLP0.86%0.030CLP
Mua
1.256M4.432M527.241BCLP2.571.36CLP2Tài chính
ORO_BLANCOSOCD INV ORO BLANC
102.30%7.667CLP−1.74%−0.136CLP
Bán
11.454M87.816M1.659TCLP4.151.88CLP2Tài chính
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
101.62%9.476CLP0.26%0.025CLP
Mua
6.523M61.808M1.662TCLP3.632.61CLP15Tài chính
QUINENCOQUINENCO SA
83.20%2873.000CLP3.72%103.000CLP
Sức mua mạnh
326.35K937.604M4.606TCLP21.749KBán Lẻ
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SA
79.34%96.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
16.594M1.593B934.732BCLP20.784.62CLPVận chuyển
SQM_AQUIMICA Y MINERA
61.39%74029.000CLP−1.56%−1173.000CLP
Bán
2.585K191.365M22.98TCLP8.109289.92CLP6.081KCông nghiệp Chế biến
CAMANCHACACAMANCHACA SA
59.36%59.650CLP1.97%1.150CLP
Sức mua mạnh
26.764K1.596M242.814BCLP6.199.45CLP3.8KCông nghiệp Chế biến
COLBUNCOLBUN S.A.
53.21%83.500CLP−0.24%−0.200CLP
Theo dõi
58.35M4.872B1.468TCLP14.635.72CLP1.193KCông ty dịch vụ công cộng
SECURITYGRUPO SECURITY SA
48.23%166.000CLP−0.16%−0.270CLP
Sức mua mạnh
2.278M378.152M672.119BCLP3.184KTài chính
PROVIDAAFP PROVIDA
43.02%1230.000CLP−1.60%−20.000CLP
Mua
1.008K1.24M410.02BCLP3.10402.70CLP1.866KTài chính
NUTRAVALORINVERS NUTRAVALOR
41.71%124.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
5.71K708.04K38.552BCLP1.06116.94CLPHàng tiêu dùng không lâu bền
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING
37.79%1185.000CLP−1.09%−13.000CLP
Mua
1.31M1.552B2.044TCLP13.2490.46CLP409Tài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
30.38%1030.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
58.05K59.792M1.105TCLP6.10168.85CLP22.731KDịch vụ Công nghiệp
SMUSMU SA
26.49%107.520CLP−0.19%−0.200CLP
Mua
1.182M127.09M621.822BCLP4.7922.50CLP25.046KBán Lẻ
CUPRUMAFP CUPRUM SA
26.45%36.000CLP−10.00%−4.000CLP
Theo dõi
45K1.62M510.81BCLP7.965.03CLP1.281KTài chính
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
26.32%984.000CLP−0.61%−6.000CLP
Mua
1.212M1.193B896.659BCLP10.5593.88CLPTài chính
ENAEXENAEX SA
26.12%9085.100CLP−0.50%−45.900CLP
Mua
3.15K28.618M1.123TCLP8.811035.99CLPCông nghiệp Chế biến
VAPORESSUDAMERICANA VAPOR
22.41%71.000CLP1.87%1.300CLP
Theo dõi
13.492M957.909M3.577TCLP0.7592.56CLP13Vận chuyển
SONDASONDA S.A.
18.66%321.570CLP0.49%1.570CLP
Bán
163.02K52.422M278.738BCLP9.3634.17CLP13.522KDịch vụ Phân phối
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
16.24%206.900CLP−0.05%−0.100CLP
Mua
2.619M541.823M1.227TCLP16.8112.31CLP1.725KCông ty dịch vụ công cộng
MALLPLAZAPLAZA SA
15.39%952.000CLP−3.63%−35.830CLP
Mua
112.264K106.875M1.936TCLP28.8034.30CLP650Tài chính
ZOFRIZONA FRANCA IQUIQU
15.34%413.000CLP0.73%2.980CLP
Bán
906374.178K90.438BCLP5.0081.97CLP304Tài chính
BICECORPBICECORP SA
15.32%12570.000CLP0.16%20.000CLP
Bán
2.92K36.704M1.068TCLPTài chính
ANTARCHILEANTARCHILE SA
10.27%7002.000CLP−1.66%−118.000CLP
Bán
8.457K59.216M3.249TCLP2.942423.89CLPTài chính
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIA
10.05%272.870CLP0.00%0.000CLP
Mua
15241.476K74.252BCLP5.5249.46CLP83Công nghiệp Chế biến
ILCINV LA CONSTRUCCIO
9.53%2836.700CLP3.08%84.700CLP
Bán
27.504K78.021M275.2BCLPTài chính
CHILEBANCO DE CHILE
8.11%84.000CLP−1.18%−1.000CLP
Bán Mạnh
25.957M2.18B8.586TCLP6.3813.33CLPTài chính
ITAUCORPITAU CORPBANCA
8.09%1.870CLP−0.53%−0.010CLP
Mua
590.489M1.104B1.83TCLP4.350.43CLPTài chính
SCHWAGERSCHWAGER SA
8.06%0.563CLP−7.70%−0.047CLP
Mua
4.554M2.564M12.146BCLPCông ty dịch vụ công cộng
ENELCHILEENEL CHILE SA
6.48%37.800CLP0.27%0.100CLP
Mua
48.072M1.817B2.608TCLP2.69CLP2.215KCông ty dịch vụ công cộng
ENELAMENEL AMERICAS SA
5.49%114.980CLP−0.88%−1.020CLP
Mua
45.179M5.195B12.445TCLP−0.54CLP16.461KCông ty dịch vụ công cộng
INVERCAPINVERCAP SA
4.77%2303.900CLP−0.07%−1.600CLP
Mua
10.063K23.184M344.553BCLP1.231879.91CLPCông ty dịch vụ công cộng
CMPCEMPRESAS CMPC SA
4.40%1424.000CLP−3.13%−46.000CLP
Bán Mạnh
2.023M2.881B3.675TCLP4.87301.70CLP20.01KCông nghiệp Chế biến
HABITATAFP HABITAT SA
3.87%415.490CLP−2.42%−10.300CLP
Bán Mạnh
18.952K7.874M425.79BCLP3.89109.43CLP1.542KTài chính
IAMINVERSIONES AGUAS
3.32%480.430CLP−1.28%−6.210CLP
Mua
103.833K49.884M486.64BCLP13.4036.31CLP1.083KCông ty dịch vụ công cộng
ENELGXCHENEL GENERACION CH
3.32%170.470CLP2.10%3.500CLP
Mua
862.804K147.082M1.369TCLP14.8411.25CLP658Công ty dịch vụ công cộng
CENCOSUDCENCOSUD SA
0.23%1320.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
2.764M3.649B3.733TCLP8.76150.82CLP116.214KBán Lẻ
VOLCANINDUSTRIAL VOLCAN
0.05%2001.000CLP0.05%1.000CLP
Mua
100200.1K150BCLP4.14483.23CLP573Khoáng sản phi năng lượng
MELONMELON SA
0.00%0.360CLP0.00%0.000CLP
Bán
152.896K55.043K100.603BCLP−0.01CLPKhoáng sản phi năng lượng
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
−0.51%580.000CLP−0.51%−3.000CLP
Bán Mạnh
31.74K26.45BCLP−95.38CLP146Dịch vụ Khách hàng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
−0.54%179.900CLP10.54%17.160CLP
Bán
2.622K471.698K16.274BCLP−5.32CLP205Dịch vụ Khách hàng
RIPLEYRIPLEY CORP SA
−0.68%143.960CLP3.03%4.240CLP
Theo dõi
5.198M748.291M270.505BCLP5.4325.71CLP20.299KBán Lẻ
COPECEMPRESAS COPEC SA
−2.42%6050.000CLP−0.25%−15.100CLP
Bán
543.118K3.286B7.884TCLP4.761274.29CLPNăng lượng Mỏ
ALMENDRALALMENDRAL SA
−2.70%20.520CLP3.01%0.600CLP
Theo dõi
29.957K614.718K358.91BCLP1.6212.30CLP12.249KTruyền thông
SPORTFRANINM SPORT FRANCAIS
−2.91%2000000.000CLP0.00%0.000CLP
Mua
12M13.2BCLPKhách hàng Lâu năm
CAPCAP SA
−3.40%7220.000CLP−3.09%−230.000CLP
Mua
599.299K4.327B1.113TCLP3.891917.20CLPKhoáng sản phi năng lượng
HFHORTIFRUT S.A.
−4.87%742.000CLP0.29%2.110CLP
Bán
665493.43K427.156BCLP8.2789.43CLP26.157KCông nghiệp Chế biến
BSANTANDERBCO SANTANDER-CHIL
−4.92%34.420CLP−1.12%−0.390CLP
Theo dõi
34.439M1.185B6.56TCLP4.98CLP9.988KTài chính
MINERAMINERA VALPARAISO
−5.08%11500.000CLP0.00%0.000CLP
Theo dõi
4074.681M1.438TCLP4.372633.25CLP1.195KCông ty dịch vụ công cộng
ENTELEMP NAC TELECOMUNI
−5.13%2647.900CLP2.20%56.900CLP
Bán
441.68K1.17B782.526BCLP1.891372.57CLP12.246KTruyền thông
BCIBCO CREDITO INVERS
−5.86%23990.000CLP−0.04%−10.000CLP
Bán
77.674K1.863B4.052TCLP5.734191.29CLPTài chính
AESANDESAES ANDES S.A
−6.17%122.000CLP0.00%0.000CLP
Bán Mạnh
1.888K230.336K1.266TCLP−60.51CLPCông ty dịch vụ công cộng
CEMENTOSCEMENTOS BIO BIO
−7.14%650.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
4629.9K171.744BCLP9.9365.43CLP1.327KKhoáng sản phi năng lượng
FORUSFORUS S.A.
−7.22%979.890CLP−1.02%−10.080CLP
Bán
22.805K22.346M255.877BCLP7.28135.98CLPHàng tiêu dùng không lâu bền
ECLENGIE ENERGIA
−7.55%490.000CLP1.24%6.000CLP
Theo dõi
1.79M877.108M509.802BCLP−41.34CLP866Công ty dịch vụ công cộng
WATTSWATTS SA
−7.61%520.730CLP0.04%0.210CLP
Bán
241125.496K164.05BCLP12.0343.26CLP3.096KHàng tiêu dùng không lâu bền
PASURFORESTAL PACIFICO
−10.19%4820.000CLP1.47%70.000CLP
Mua
3421.648M593.75BCLP2.941613.64CLPKhoáng sản phi năng lượng
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL
−12.85%4000.000CLP0.10%3.900CLP
Mua
201804K498.187BCLP6.66599.98CLP1.17KKhoáng sản phi năng lượng
MANQUEHUEINMOBIL MANQUEHUE
−15.01%48.930CLP−2.16%−1.080CLP
Bán Mạnh
868.461K42.494M29.584BCLP1.7428.82CLP539Tài chính
SALFACORPSALFACORP SA
−18.12%249.730CLP−0.10%−0.260CLP
Bán
162.185K40.502M112.471BCLP3.3973.70CLP16.467KTài chính
CCUCOMPANIA CERVECERI
−18.53%5500.000CLP−1.45%−81.000CLP
Mua
207.744K1.143B2.062TCLP14.23392.31CLP9.346KHàng tiêu dùng không lâu bền
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
−18.89%218.990CLP0.00%0.010CLP
Theo dõi
917.951K201.022M308.908BCLP8.7125.15CLP2.566KDịch vụ Phân phối
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
−19.30%1064.000CLP0.09%1.000CLP
Theo dõi
1.189M1.265B791.078BCLP8.12130.97CLP3.297KHàng tiêu dùng không lâu bền
INGEVECINGEVEC SA
−25.76%45.560CLP−2.71%−1.270CLP
Theo dõi
384.925K17.537M50.576BCLP4.899.58CLPDịch vụ Công nghiệp
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
−32.43%12116.000CLP0.38%46.000CLP
Bán
1.541K18.671M101.097BCLP107.65112.12CLP3.26KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
−40.19%249.990CLP0.00%0.000CLP
Bán
1.195K298.738K107.092BCLP5.9941.71CLP3.26KBán Lẻ
CGEGASCGE GAS NATURAL SA
−40.98%121.000CLP−5.07%−6.460CLP
Bán Mạnh
303.63K267.813BCLP−31.79CLP631Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLAFALABELLA SA
−42.86%1600.000CLP3.90%60.000CLP
Bán
11.05M17.679B3.864TCLP12.50123.18CLP98.43KBán Lẻ
HITESEMPRESAS HITES S A
−43.73%90.090CLP2.28%2.010CLP
Mua
412.509K37.163M33.217BCLP1.4262.20CLPBán Lẻ
GASCOEMPRESAS GASCO SA
−45.10%780.000CLP−1.50%−11.840CLP
Bán
20.905K16.306M133.029BCLP10.7074.02CLP1.911KDịch vụ Phân phối
ENJOYENJOY SA
−45.16%1.376CLP2.92%0.039CLP
Theo dõi
35.862M49.346M53.482BCLP−1.22CLPDịch vụ Khách hàng
ENELDXCHENEL DISTRIB CHILE
−50.29%436.000CLP0.00%0.000CLP
Bán
6628.776K501.724BCLP16.8025.94CLP556Công ty dịch vụ công cộng
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR
−55.00%4.590CLP−6.33%−0.310CLP
Bán
969.524K4.45M20.251BCLP−1.20CLP4.959KBán Lẻ
CINTACCINTAC SA
−57.64%126.230CLP−2.15%−2.770CLP
Bán
150K18.935M56.736BCLP−8.72CLPKhoáng sản phi năng lượng
LTMLATAM AIRLINES GP
−98.37%5.722CLP−1.36%−0.079CLP
Bán
238.738M1.366B431.689BCLP−727.90CLP29.114KVận chuyển