Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Chile

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
BACCL BK OF AMERICA CORP
32188.000.00%0.00Mua30323538.574B11.852739.46213000.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
277.920.00%0.00Bán109684.882B4.7258.822.00Tài chính
CIC COMPANIAS CIC SA
39.900.00%0.00Mua1.423K47.139B2.7314.61Khách hàng Lâu năm
DUNCANFOX DUNCAN FOX
925.000.00%0.00Bán2.000K92.500B1669.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ISANPA INMOBILIARIA SAN P
3.800.00%0.00Bán125.600K21.608B3.820.99Tài chính
JPMCL JPMORGAN CHASE &CO
139910.0019.89%23210.002415839.342B9.0712883.89255351.00Tài chính
Tải thêm