Cổ phiếu ChileCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Chile này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CUPRUMAFP CUPRUM SA
49.500 CLP0.00%95.443K0.53632.128B CLP9.255.35 CLP+7.58%17.07%Tài chính
NUAMHOLDING BURSATIL REGIONAL SA
4500.000 CLP0.00%80Hỗn hợp
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
114.450 CLP+0.10%401.612K0.051.114T CLP2.6143.92 CLP+850.61%3.47%Vận chuyển
Mua