Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Chile

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
AESGENER AES GENER SA
171.95-0.61%-1.05Bán1.422M1453.255B7.6922.491338.00Công ty dịch vụ công cộng
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
280.000.00%0.00Sức bán mạnh0874.655B13.3121.031353.00Tài chính
ANDINA_A EMBOTELLA ANDINA
2040.000.00%0.00Bán02256.056B22.40106.4016098.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
8318.80-2.70%-231.20Bán56.578K3902.019B8.331025.9414960.00Năng lượng
BAC BK OF AMERICA CORP
27.69-2.94%-0.84Bán900188885.279B10.581899.17205000.00Tài chính
BANMEDICA BANMEDICA SA
2111.200.00%0.00Bán01698.844B39.6853.2113611.00Chăm sóc sức khỏe
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
2462.800.00%0.00Bán0118.214B18.00136.82125.00Tài chính
CALICHERAA PAMPA CALICHERA SA
330.000.00%0.00Bán0639.164B10.9130.250.00Tài chính
CALICHERAB PAMPA CALICHERA SA
285.000.00%0.00Bán0639.164B10.9130.250.00Tài chính
CAT CATERPILLAR INC
125.020.00%0.00Bán049270.461B12.047244.08104000.00Công nghiệp
CEMENTOS CEMENTOS BIO BIO
918.760.00%0.00Bán0242.756B12.2874.842901.00Vật liệu cơ bản
CINTAC CINTAC SA
439.000.00%0.00Sức bán mạnh0193.080B20.7321.18394.00Vật liệu cơ bản
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1888.00-2.44%-47.30Bán2.273M4838.250B16.70115.8717612.00Vật liệu cơ bản
COLBUN COLBUN S.A.
127.00-1.17%-1.50Bán7.082M2253.398B13.769.341061.00Công ty dịch vụ công cộng
COPEC EMPRESAS COPEC SA
7311.00-0.33%-24.00Bán485.613K9534.428B13.52542.63Năng lượng
COPEVAL COMPANIA AGROPECUA
829.000.00%0.00Bán032.340B38.4421.571248.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CUPRUM AFP CUPRUM SA
51.990.00%0.00Bán0663.926B12.384.201196.00Tài chính
ECL ENGIE ENERGIA
1170.00-1.68%-20.00Bán424.997K1253.439B16.9270.34842.00Công ty dịch vụ công cộng
EDELPA ENVASES PACIFICO
201.00-0.99%-2.00Sức bán mạnh100.000K23.059B12.6116.10506.00Vật liệu cơ bản
EISA ECHEVERRIA IZQ SA
272.000.00%0.00Bán0163.484B13.8919.59Công nghiệp
EMBONOR_A COCA COLA EMBONOR
1350.000.00%0.00Bán0793.100B17.5688.412817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ENAEX ENAEX SA
7768.500.00%0.00Bán0955.525B17.20451.703524.00Vật liệu cơ bản
ENELAM ENEL AMERICAS SA
108.000.27%0.29Bán32.355M6188.224B7.4914.3817818.00Công ty dịch vụ công cộng
ENELCHILE ENEL CHILE SA
61.70-0.32%-0.20Bán43.212M4281.410B9.186.742068.00Công ty dịch vụ công cộng
ENLASA ENERGIA LATINA S.A
750.000.00%0.00Bán032.822B12.3660.6768.00Công ty dịch vụ công cộng
EPERVA PESQUERA EPERVA SA
167.500.00%0.00Bán052.077B5.2032.226.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ESVAL_A ESVAL S.A.
0.000.00%0.00Bán0284.212B0.00857.00Công ty dịch vụ công cộng
FALABELLA S A C I FALABELLA
4500.000.00%0.00Bán2.160M11289.801B26.34170.85100576.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FCX FREEPORT-MCMORAN
10.370.00%0.00Bán010175.675B8.09871.7626800.00Vật liệu cơ bản
FOSFOROS CHILENA FOSFOROS
1070.000.00%0.00Bán065.805B19.6054.581235.00Vật liệu cơ bản
GASCO EMPRESAS GASCO SA
2050.000.00%0.00Bán20344.400B15.98128.281989.00Công ty dịch vụ công cộng
GILD GILEAD SCIENCES
63.220.00%0.00Bán058960.871B14.653187.4311000.00Chăm sóc sức khỏe
GOLF CLUB DE GOLF
19000000.000.00%0.00Bán057.000BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRANADILLA GRANADILLA COUNTRY
27000.000.00%0.00Bán01.702B0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HD HOME DEPOT INC
189.630.00%0.00Bán0145554.097B19.186902.42413000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IANSA EMPRESAS IANSA SA
14.500.00%0.00Bán50.000K57.766B-1.0970.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IBM INTL BUSINESS MCHN
140.070.00%0.00Bán084296.798B11.578254.15350600.00Công nghệ
INDISA INST DIAGNOSTICO
2137.000.00%0.00Bán0301.168B20.49104.272836.00Chăm sóc sức khỏe
INTASA INTASA SA
6.000.00%0.00Bán03.508B-1.95155.00Vật liệu cơ bản
INTC INTEL CORP
50.910.00%0.00Bán0138020.587B10.093094.21107400.00Công nghệ
INTEROCEAN CIA MARITIMA CHILE
64.100.00%0.00Bán058.614B15.324.18182.00Công nghiệp
ISANPA INMOBILIARIA SAN P
4.000.00%0.00Bán022.745B11.020.36Tài chính
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
5.44-2.51%-0.14Bán219.837M2859.230B16.620.343811.00Tài chính
LTM LATAM AIRLINES GP
5900.000.34%19.70Bán734.005K3565.859B182.8532.1640746.00Công nghiệp
MINERA MINERA VALPARAISO
15600.00-1.20%-189.00Sức bán mạnh2.080K1973.625B12.661246.702946.00Công ty dịch vụ công cộng
MMM 3M COMPANY
173.780.00%0.00Bán068223.736B18.126670.7293516.00Công nghiệp
MOLYMET MOLIBDENOS Y METAL
8346.000.00%0.00Bán01110.012B16.45507.411360.00Vật liệu cơ bản
NEM NEWMONT GOLDCORP C
30.610.00%0.00Bán017899.819B61.88354.2512400.00Vật liệu cơ bản
NITRATOS NITRATOS DE CHILE
1.250.00%0.00Bán110.428M130.802B9.440.13Tài chính
NKE NIKE INC
84.130.00%0.00Bán091183.003B33.051796.5973100.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NORTEGRAN NORTE GRANDE SA
3.70-4.02%-0.15Bán2.013M408.482B10.240.38Tài chính
PAZ PAZ CORP SA
971.210.00%0.00Sức bán mạnh0275.211B12.3078.951473.00Tài chính
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1920.000.00%0.00Bán3931176.241B12.27156.522.00Công ty dịch vụ công cộng
PFE PFIZER INC
39.430.00%0.00Bán0162787.984B23.251284.5592400.00Chăm sóc sức khỏe
POLO CLUB DE POLO
3000000.000.00%0.00Bán030.000B1.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POLPAICO CEMENTO POLPAICO
8040.000.00%0.00Bán0143.712B-119.671076.00Vật liệu cơ bản
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
90.000.00%0.00Bán0174.240B10.438.63Vật liệu cơ bản
POTASIOS_B POTASIOS DE CHILE
95.000.00%0.00Bán0174.240B10.438.63Vật liệu cơ bản
PUCOBRE SOCIEDAD PUNTA DEL
3291.30-0.73%-24.30Bán1.865K
PUERTO PUERTOS Y LOGISTIC
1200.000.00%0.00Bán0276.000B102.6811.691138.00Công nghiệp
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
5850.000.00%0.00Bán0386.100B14.10414.751471.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SANTA_RITA VINA SANTA RITA SA
144.000.00%0.00Bán0148.978B13.9210.34867.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCHWAGER SCHWAGER ENERGY SA
0.560.00%0.00Bán06.700B34.190.02273.00Năng lượng
SCOTIABKCL SCOTIABANK CHILE
369.970.00%0.00Bán04258.204B19.5218.965810.00Tài chính
SIPSA SIPSA SA
101.010.00%0.00Bán66310.722B5.9217.0618.00Công nghiệp
SIXTERRA INMOBILIARIA SIXTE
1251.000.00%0.00Bán031.275B6.94180.13Tài chính
SM_CHILE_E S M BCO DE CHILE
97.000.00%0.00Bán03996.117B35.109.38Tài chính
SOCOVESA SOCOVESA SA
375.510.00%0.00Bán0459.600B13.5127.79Tài chính
SOFRUCO LA ROSA SOFRUCO SA
2100.000.00%0.00Bán023.100B7.30287.63766.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SONDA SONDA S.A.
929.00-0.62%-5.83Sức bán mạnh649.995K814.290B76.9012.16Công nghệ
SOPROCAL SOPROCAL CALERIAS
300.000.00%0.00Bán02.955B-62.7385.00Vật liệu cơ bản
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
133.84-0.14%-0.19Bán49.838K36.472B14.889.01130.00Vật liệu cơ bản
SPORTFRAN INM SPORT FRANCAIS
1773000.000.00%0.00Bán010.423BCông nghiệp
SPORTING VALPARAISO SPORTIN
6200000.000.00%0.00Bán039.680B89.9768913.28489.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SQM_A QUIMICA Y MINERA
21201.00-6.25%-1413.00Sức bán mạnh5.005K6000.881B19.571165.235290.00Vật liệu cơ bản
SQM_B QUIMICA Y MINERA
21375.00-6.25%-1425.00Bán447.996K6000.881B19.571165.235290.00Vật liệu cơ bản
TRICOT EMPRESAS TRICOT SA
740.85-4.41%-34.15Sức bán mạnh178.770K332.250B19.9338.882704.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WATTS WATTS SA
1050.00-0.94%-10.00Sức bán mạnh19.596K334.076B19.9253.223635.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất