Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Chile

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

            
AFPCAPITAL ADMINISTRADORA DE
250.000.00%0.00Bán2.479K619750.00780.942BTài chính
AZUL_AZUL AZUL AZUL S.A.
550.00-5.66%-33.00Mua3318150.0026.450B-44.34158.00Dịch vụ Khách hàng
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
180.880.00%0.00Bán1.196K216332.4818.088BDịch vụ Khách hàng
CRUZADOS CRUZADOS S.A.D.P.
133.000.00%0.00Bán24.345K3237885.0010.275B-27.39Dịch vụ Khách hàng
CUPRUM AFP CUPRUM SA
28.470.00%0.00Bán5.000K142349.99363.569B7.523.791377.00Tài chính
DIS THE WALT DISNEY COMPANY
142.770.00%0.00Bán121713.24224839.461B130.92893.17190000.00Dịch vụ Khách hàng
DISCL THE WALT DISNEY COMPANY
121221.000.00%0.00Bán212545641.00224839.461B136.62893.17190000.00Dịch vụ Khách hàng
LTM LATAM AIRLINES GP
326.1128.39%72.11Bán4.983M1625100978.18154.028B-3512.8329115.00Vận chuyển
PEHUENCHE ELECTRICA PEHUENCH
1139.000.00%0.00Bán100113900.00697.781B6.96163.542.00Công ty dịch vụ công cộng
POTASIOS_A POTASIOS DE CHILE
77.000.00%0.00Bán2.998K230846.00181.159B2.8227.332.00Hỗn hợp
V VISA INC
195.450.00%0.00Bán91759.05351142.703B35.614586.4121500.00Tài chính
Tải thêm