Chứng khoán Chile bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Chile quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AZUL_AZULAZUL AZUL S.A.
0.00583.000 CLP0.00%520.0226.45 B CLP16.9634.38 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
0.00480.000 CLP0.00%1790.0329.52 B CLP55.118.71 CLP−73.35%2.04%Công nghiệp Chế biến
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
0.09295.500 CLP0.00%4500.723.618 T CLP8.8733.32 CLP3.38%Tài chính
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
0.937004.000 CLP0.00%2000.84306.775 B CLP6.481080.66 CLP+14.73%6.72%Công nghiệp Chế biến
AESANDESAES ANDES S.A
6.2981.000 CLP0.00%1.287 K0.06840.508 B CLP−13.52 CLP−157.51%26.34%Công ty dịch vụ công cộng
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
10.45125.000 CLP0.00%5.436 K0.8712.5 B CLP14.418.67 CLP+60.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BLUMARBLUMAR SA
11.57205.870 CLP0.00%2000.00333.094 B CLP37.415.50 CLP−83.71%2.97%Công nghiệp Chế biến
CAMANCHACACAMANCHACA SA
17.5342.110 CLP−0.12%486.262 K2.57174.785 B CLP60.630.69 CLP−91.25%4.82%Công nghiệp Chế biến
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
18.32125.000 CLP0.00%500.0320.252 B CLP−13.43 CLP0.00%Dịch vụ Khách hàng
CUPRUMAFP CUPRUM SA
20.2049.060 CLP−0.89%241.754 K0.98626.509 B CLP13.25%Tài chính