Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Chile

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

            
LTM LATAM AIRLINES GP
304.9212.93%34.92Bán6.697M2042082171.36163.730B-3512.8329115.00Vận chuyển
CMPC EMPRESAS CMPC SA
1388.303.60%48.30Bán461.254K640358928.203350.000B8.95157.0319716.00Khoáng sản phi năng lượng
FORUS FORUS S.A.
1065.003.30%34.00Bán88.913K94692345.00266.482B9.46119.68Hàng tiêu dùng không lâu bền
RIPLEY RIPLEY CORP SA
140.003.09%4.20Bán2.876M402574060.00262.916B-9.8921714.00Bán Lẻ
GRPARGOSCL GRUPO ARGOS S.A.
2643.002.92%75.00Sức mua mạnh6921828956.002074.543B25.35101.28Tài chính
VAPORES SUDAMERICANA VAPOR
58.622.84%1.62Sức mua mạnh66.572M3902469046.682925.233B1.8730.4215.00Vận chuyển
ILC INV LA CONSTRUCCIO
2570.002.80%70.00Bán114.514K294300980.00250.000B2.321194.88Tài chính
COPEC EMPRESAS COPEC SA
6270.002.74%167.00Bán191.054K1197908580.007933.008B7.86820.81Năng lượng Mỏ
SOCOVESA SOCOVESA SA
110.002.39%2.57Bán3.797M417720050.00131.487B5.4921.15Khách hàng Lâu năm
FALABELLA FALABELLA SA
2618.502.29%58.50Bán547.284K1433063154.006410.611B96111.00Bán Lẻ
PROVIDA AFP PROVIDA
850.002.11%17.59Mua30.337K25786450.00273.044B2119.00Tài chính
CAMANCHACA COMPANIA PESQUERA
38.001.93%0.72Mua6.760M256882850.00154.737B-5.703600.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOQUICOM SOQUIMICH COMERCIA
245.001.91%4.59Sức mua mạnh38.981K9550345.0065.420B6.2038.2285.00Công nghiệp Chế biến
CGEGAS CGE GAS NATURAL SA
218.001.72%3.68Bán13.280K2895040.00450.319B10.2820.85714.00Công ty dịch vụ công cộng
ENTEL EMP NAC TELECOMUNI
2948.601.66%48.20Bán1.288M3798640099.60875.970B6.19484.7712070.00Truyền thông
CCU COMPANIA CERVECERI
6699.301.50%99.30Bán35.790K239767947.002438.719B13.59488.669051.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
COLO_COLO BLANCO Y NEGRO SA
180.001.37%2.43Bán65.002K11700360.0017.757BDịch vụ Khách hàng
BSANTANDER BCO SANTANDER-CHIL
37.501.35%0.50Bán16.915M634325137.506972.507B9.743.8610470.00Tài chính
BOLSASTGO BOLSA DE COMERCIO
1740.501.22%21.00Bán712183.5082.536B11.40150.89Tài chính
SONDA SONDA S.A.
269.991.21%3.24Bán547.881K147922391.19232.354B12.3723.7013252.00Dịch vụ Công nghệ
NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR
10.201.09%0.11Sức bán mạnh583.190K5948538.0042.682B2.614.144813.00Bán Lẻ
GASCO EMPRESAS GASCO SA
1400.001.06%14.70Bán77107800.00232.730B1.85749.322022.00Năng lượng Mỏ
CENCOSHOPP CENCOSUD SHOPPING
886.001.00%8.80Mua1.570M1391461228.001496.355B7.03126.44382.00Tài chính
SECURITY GRUPO SECURITY SA
113.000.89%1.00Bán3.303M373277759.00452.742B5.6121.913256.00Tài chính
QUINENCO QUINENCO SA
1620.000.87%14.00Mua3.138K5083560.002670.392B20284.00Sản xuất Chế tạo
ITAUCORP ITAU CORPBANCA
1.720.82%0.01Bán3.093B5316926630.391659.848B-0.08Tài chính
COLBUN COLBUN S.A.
54.600.78%0.42Bán30.904M1687336396.20950.110B1.9726.471146.00Công ty dịch vụ công cộng
MULTI_X MULTIEXPORT FOODS
276.200.44%1.20Bán326.257K90112183.40387.933B14.2220.212694.00Dịch vụ Phân phối
MS MORGAN STANLEY
97.450.25%0.24Mua25925239.55141200.120B12.426469.0868000.00Tài chính
SALMOCAM SALMONES CAMANCHAC
2600.000.21%5.50Bán8.280K21528000.00193.290B-450.78Công nghiệp Chế biến
BANVIDA BANVIDA SA
252.170.17%0.42Mua8521434.45402.817B2.9485.76Hỗn hợp
LIPIGAS EMPRESAS LIPIGAS
2405.000.16%3.90Bán7081702740.00272.704B6.55366.722204.00Công ty dịch vụ công cộng
ALMENDRAL ALMENDRAL SA
19.770.05%0.01Bán25494.25356.027B6.023.4712073.00Truyền thông
ANTARCHILE ANTARCHILE SA
6429.000.01%0.40Bán1.202K7727658.002933.862B4.511451.01Tài chính
Tải thêm