Các công ty của Chile có sẵn nhiều tiền mặt nhất

Tổng lượng tiền mặt mà doanh nghiệp có thể tiếp cận có thể được coi là thước đo sức khỏe tài chính của công ty. Các công ty của Chile có nhiều tiền mặt nhất được tập hợp sau với tất cả số liệu thống kê quan trọng.
Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
QUINENCOQUINENCO SA
9,587 T CLP3.322,4 CLP−1,41%39,044 K0,125,524 T CLP13,06254,41 CLP−86,38%4,57%Tài chính
Sức mua mạnh
SECURITYGROUP SECURITY SA
4,339 T CLP267,07 CLP+0,05%519,768 K1,011,08 T CLP5,3450,05 CLP+40,22%10,13%Tài chính
Theo dõi
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
2,237 T CLP36.827 CLP−1,35%9670,1510,686 T CLP45,48809,73 CLP−93,21%4,92%Công nghiệp Chế biến
Mua
ANTARCHILEANTARCHILE SA
2,096 T CLP7.634,4 CLP−0,13%21,731 K1,023,484 T CLP13,93548,04 CLP−55,72%3,20%Tài chính
Sức mua mạnh
COPECEMPRESAS COPEC SA
2,049 T CLP7.000,0 CLP+2,12%125,221 K0,349,099 T CLP23,61296,54 CLP−56,15%1,81%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
FALABELLAFALABELLA SA
1,997 T CLP3.089,0 CLP+1,38%4,221 M3,477,75 T CLP44,7669,00 CLP0,00%Bán Lẻ
Theo dõi
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
1,855 T CLP12,650 CLP+1,12%182,363 M0,347,646 T CLP12,051,05 CLP−97,78%2,13%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ENELAMENEL AMERICAS SA
1,679 T CLP88,510 CLP−0,53%17,479 M0,559,496 T CLP11,727,55 CLP2,49%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
1,033 T CLP14.228 CLP−1,86%8811,951,779 T CLP6,432.212,11 CLP−24,24%7,55%Công ty dịch vụ công cộng
COLBUNCOLBUN S.A.
971,549 B CLP124,61 CLP−0,46%3,67 M0,272,185 T CLP7,0217,76 CLP+5,12%7,90%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VAPORESCOMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES
944,686 B CLP71,500 CLP−1,39%37,212 M0,373,669 T CLP−8,33 CLP−110,15%1,90%Vận chuyển
Mua
CENCOSUDCENCOSUD SA
743,007 B CLP1.720,0 CLP+0,76%5,027 M2,664,864 T CLP35,7348,14 CLP−46,78%1,20%Bán Lẻ
Mua
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
740,551 B CLP101,90 CLP0,00%14,69 K0,00992,179 B CLP2,2944,46 CLP+1.119,90%11,18%Vận chuyển
Mua
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
703,463 B CLP5.610,0 CLP+1,36%380,235 K1,002,073 T CLP20,84269,25 CLP−11,17%3,06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CMPCEMPRESAS CMPC SA
697,463 B CLP1.690,0 CLP+1,50%1,469 M0,514,225 T CLP10,54160,36 CLP−53,47%3,89%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALMENDRALALMENDRAL SA
659,309 B CLP19,980 CLP+1,06%417,795 K0,27359,991 B CLP10,421,92 CLP−84,08%6,51%Truyền thông
Theo dõi
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
657,027 B CLP2.842,5 CLP+1,19%263,345 K0,70858,484 B CLP13,12216,61 CLP−83,95%8,28%Truyền thông
Theo dõi
INVERCAPINVERCAP SA
526,229 B CLP2.043,1 CLP0,00%1,563 K0,41305,337 B CLP−133,42 CLP−201,63%12,79%Công ty dịch vụ công cộng
CAPCAP SA
520,136 B CLP5.936,5 CLP+0,94%62,956 K0,30887,199 B CLP−188,46 CLP−138,77%11,34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
501,747 B CLP54,400 CLP0,00%95,819 M1,573,763 T CLP5,869,28 CLP−51,84%8,42%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
459,897 B CLP1.436,0 CLP0,00%1,183 M1,021,301 T CLP11,17128,53 CLP+6,76%2,79%Tài chính
Mua
SKSIGDO KOPPERS S.A.
373,66 B CLP1.180,3 CLP−0,42%22,486 K0,061,266 T CLP13,2689,03 CLP−49,57%3,42%Công nghiệp Chế biến
RIPLEYRIPLEY CORP SA
372,36 B CLP273,50 CLP−1,39%1,873 M0,72529,51 B CLP−17,57 CLP−244,96%0,00%Bán Lẻ
Theo dõi
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
299,131 B CLP3.629,1 CLP0,00%6800,81482,668 B CLP55,4865,41 CLP−90,10%2,47%Sản xuất Chế tạo
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
238,332 B CLP293,990 CLP+0,64%25,973 K0,62617,717 B CLP8,7033,78 CLP5,10%Công ty dịch vụ công cộng
NAVARINONAVARINO SA
231,703 B CLP1.593,0 CLP0,00%2660,34225,997 B CLP4,72337,78 CLP−61,53%11,15%Tài chính
MARINSAMARITIMA DE INVERSIONES SA
231,274 B CLP83,000 CLP0,00%13,068 K0,35233,645 B CLP4,4318,73 CLP+6,37%11,83%Tài chính
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
228,257 B CLP838,90 CLP+0,77%410,779 K0,36883,622 B CLP−327,27 CLP−1,44%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
226,193 B CLP327,02 CLP−0,27%165,818 K0,512,682 T CLP5,5758,75 CLP−32,01%11,31%Công ty dịch vụ công cộng
ENAEXENAEX SA
213,58 B CLP14.810 CLP0,00%10,001,822 T CLP14,041.055,11 CLP−6,53%4,66%Công nghiệp Chế biến
MALLPLAZAPLAZA SA
204,389 B CLP1.394,2 CLP+0,96%2,053 M1,233,412 T CLP7,58183,84 CLP+373,88%2,87%Tài chính
Mua
SMUSMU SA
184,815 B CLP162,80 CLP−0,57%2,031 M0,21939,776 B CLP10,9514,87 CLP−17,98%6,85%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CCENCOMALLSCENCOSUD SHOPPING SA
184,348 B CLP1.423,0 CLP−0,13%197,663 K0,242,427 T CLP11,32125,69 CLP+21,91%7,31%Tài chính
Mua
SONDASONDA S.A.
145,974 B CLP429,76 CLP−0,08%3,035 M2,00374,346 B CLP12,5234,34 CLP−35,88%5,10%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
120,081 B CLP3.763,6 CLP0,00%580,00427,449 B CLP9,17410,62 CLP+21,18%6,54%Công ty dịch vụ công cộng
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
117,701 B CLP250,00 CLP0,00%1000,03307,266 B CLP−6,51 CLP−117,96%5,20%Truyền thông
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
105,852 B CLP123,750 CLP0,00%2,045 K0,4838,475 B CLP−42,83 CLP−136,49%24,97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
101,891 B CLP920,98 CLP−1,28%66,601 K0,77920,98 B CLP6,06151,98 CLP+23,77%12,49%Tài chính
BESALCOBESALCO SA
101,54 B CLP555,54 CLP0,00%5,8 K0,03320,087 B CLP7,5673,45 CLP−0,97%4,14%Dịch vụ Công nghiệp
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
101,133 B CLP717,21 CLP+2,46%137,738 K0,22717,21 B CLP10,5068,29 CLP+40,05%8,77%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
100,189 B CLP272,01 CLP+0,00%2,479 M0,371,6 T CLP11,9422,78 CLP+38,82%7,72%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NORTEGRANNORTE GRANDE SA
95,576 B CLP8,4970 CLP−1,87%1 M0,011,495 T CLP4,471,90 CLP−49,48%7,39%Tài chính
Sức mua mạnh
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
93,322 B CLP5,7390 CLP−0,10%3,889 M0,051,22 T CLP37,360,15 CLP−94,15%7,89%Tài chính
Sức mua mạnh
CUPRUMAFP CUPRUM SA
90,83 B CLP49,580 CLP0,00%18,809 K0,18633,149 B CLP11,53%Tài chính
PROVIDAA.F.P PROVIDA
90,417 B CLP3.235,0 CLP0,00%1,986 K1,261,061 T CLP11,75%Tài chính
AAISAADM AMERICANA DE I
85,863 B CLP180,710 CLP−0,57%63,003 K0,24180,71 B CLP5,4533,16 CLP5,53%Tài chính
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
73,81 B CLP620,43 CLP0,00%4930,901,598 T CLP4,81129,04 CLP−48,44%8,03%Tài chính
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
60,467 B CLP1.143,0 CLP+1,40%552,662 K0,88850,613 B CLP16,0271,33 CLP−27,45%2,04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
58,603 B CLP37,000 CLP0,00%550,00255,664 B CLP10,093,67 CLP−46,57%5,60%Vận chuyển
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
50,782 B CLP7.100,0 CLP0,00%1000,08310,98 B CLP5,591.270,89 CLP+27,01%6,09%Công nghiệp Chế biến
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE FONDO DECAP
49,821 B CLP250,00 CLP0,00%5,593 K1,89780,942 B CLP6,02%Tài chính
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
47,664 B CLP791,66 CLP0,00%1,047 K0,09174,616 B CLP10,2876,98 CLP+1,72%8,87%Tài chính
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
47,541 B CLP430,00 CLP0,00%3,158 K0,02184,345 B CLP17,2524,92 CLP−9,65%3,48%Bán Lẻ
SALFACORPSALFACORP SA
46,888 B CLP567,98 CLP+1,42%388,782 K0,43312,333 B CLP7,0380,82 CLP−5,10%4,12%Tài chính
DUNCANFOXDUNCAN FOX
43,996 B CLP1.050,0 CLP0,00%1,087 K0,01105 B CLP4,56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IANSAEMPRESAS IANSA SA
43,564 B CLP27,260 CLP0,00%9,187 K0,07108,601 B CLP11,112,45 CLP+499,24%3,08%Công nghiệp Chế biến
PASURPASUR FORESTAL CONSTR Y COMERCIAL
43,219 B CLP6.010,0 CLP0,00%8370,19751,25 B CLP6,78886,29 CLP−50,29%4,83%Khoáng sản phi năng lượng
ESVAL_CESVAL S.A.
42,873 B CLP0,03700 CLP0,00%49,732 K0,01553,658 B CLP19,470,00 CLP+216,67%1,31%Công ty dịch vụ công cộng
ENJOYENJOY SA
42,028 B CLP0,46400 CLP0,00%1,195 M0,0618,561 B CLP−2,06 CLP−52,74%0,00%Dịch vụ Khách hàng
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
41,178 B CLP191,60 CLP0,00%5,016 K0,42390,23 B CLP8,0923,68 CLP+120,33%3,71%Tài chính
FORUSFORUS S.A.
39,705 B CLP1.920,0 CLP+0,79%5,234 K0,06496,26 B CLP17,70108,45 CLP−17,97%2,32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CAMANCHACACAMANCHACA SA
39,054 B CLP38,120 CLP0,00%22,165 K0,03158,224 B CLP54,890,69 CLP−91,25%1,71%Công nghiệp Chế biến
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
30,712 B CLP104,99 CLP0,00%24,594 K0,1462,107 B CLP17,276,08 CLP−59,29%1,90%Khách hàng Lâu năm
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
29,827 B CLP140,00 CLP0,00%3000,01168,403 B CLP9,8014,28 CLP+43,06%4,32%Vận chuyển
MASISAMASISA S.A.
27,669 B CLP19,000 CLP+0,11%6,471 M5,80142,137 B CLP−7,32 CLP+67,71%55,46%Khoáng sản phi năng lượng
PAZPAZ CORP SA
26,18 B CLP610,00 CLP0,00%4,603 K0,02172,855 B CLP8,9867,96 CLP−49,38%4,92%Tài chính
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
25,944 B CLP213,720 CLP0,00%3 K0,05301,487 B CLP−1,55 CLP−105,91%0,83%Dịch vụ Phân phối
GASCOEMPRESAS GASCO SA
25,872 B CLP1.210,0 CLP0,00%4,165 K0,34203,28 B CLP15,2379,43 CLP−30,27%3,80%Dịch vụ Phân phối
VOLCANCOMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.
24,94 B CLP2.500,0 CLP0,00%1,034 K0,25187,5 B CLP9,88253,12 CLP−42,95%3,60%Khoáng sản phi năng lượng
WATTSWATTS SA
24,517 B CLP825,10 CLP0,00%5,317 K0,21260,043 B CLP12,1268,08 CLP+105,80%4,85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
23,421 B CLP448,97 CLP−1,63%102,033 K0,86906,873 B CLP75,015,99 CLP−68,54%0,40%Công ty dịch vụ công cộng
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
21,923 B CLP295,99 CLP−1,65%37,951 K2,0980,544 B CLP9,5730,92 CLP−31,61%3,37%Công nghiệp Chế biến
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
21,241 B CLP2.639,8 CLP0,00%120,00195,86 B CLP−75,80 CLP−114,15%4,98%Công nghiệp Chế biến
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
20,886 B CLP8,9680 CLP+3,88%5,793 M0,7737,064 B CLP−10,48 CLP+13,91%0,00%Bán Lẻ
HITESEMPRESAS HITES S A
18,67 B CLP102,00 CLP0,00%2,782 K0,0538,467 B CLP−82,83 CLP−5.016,74%6,92%Bán Lẻ
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
18,552 B CLP182,24 CLP0,00%25,315 K1,45110,322 B CLP7,0625,82 CLP−0,57%4,88%Dịch vụ Công nghiệp
SIEMELINVERSIONES SIEMEL SA
18,18 B CLP320,00 CLP0,00%1000,00116,024 B CLP8,5537,43 CLP−61,42%1,96%Tài chính
CINTACCINTAC SA
17,72 B CLP79,420 CLP0,00%16,368 K0,87114,35 B CLP−74,46 CLP+24,07%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
17,674 B CLP13.952 CLP−1,18%5740,05116,86 B CLP−406,05 CLP−184,04%1,04%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NITRATOSNITRATOS DE CHILE SA
17,137 B CLP2,9790 CLP0,00%386,185 K0,06448,758 B CLP3,430,87 CLP−52,68%9,65%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
POTASIOS_APOTASIOS DE CHILE SA
16,227 B CLP240,00 CLP0,00%1,042 K0,08536,168 B CLP4,1657,65 CLP−52,38%7,90%Tài chính
INGEVECINGEVEC SA
15,62 B CLP54,920 CLP0,00%101,95 K0,3759,314 B CLP5,579,86 CLP+5,61%5,28%Dịch vụ Công nghiệp
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
12,763 B CLP1.500,0 CLP0,00%820,01211,395 B CLP1.464,841,02 CLP−98,89%0,02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
12,472 B CLP4,4710 CLP0,00%14,5 K0,03178,705 B CLP11,590,39 CLP−36,58%3,99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CRUZADOSCRUZADOS S.A.D.P.
11,868 B CLP125,00 CLP0,00%6230,1320,252 B CLP−13,43 CLP0,00%Dịch vụ Khách hàng
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
10,364 B CLP705,00 CLP0,00%5000,24186,276 B CLP6,41109,90 CLP+95,94%5,11%Khoáng sản phi năng lượng
OXIQUIMOXIQUIM SA
9,575 B CLP7.001,1 CLP0,00%800,03174,234 B CLP7,29960,19 CLP−17,77%13,50%Dịch vụ Phân phối
BANVIDABANVIDA SA
9,309 B CLP459,02 CLP+2,29%132,757 K1,78734,462 B CLP5,3985,23 CLP+63,96%5,46%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
7,212 B CLP4,9320 CLP0,00%755,813 K3,826,223 B CLP−0,48 CLP−108,22%0,00%Bán Lẻ
NNIBSANIBSA SA
6,88 B CLP4.400,0 CLP0,00%820,554,092 B CLP7,18612,80 CLP−85,05%4,18%Sản xuất Chế tạo
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
6,875 B CLP5.000,0 CLP0,00%5180,78623,342 B CLP24,21206,53 CLP−57,77%1,38%Khoáng sản phi năng lượng
FFROWARDPORTUARIA CABO FROWARD SA
6,833 B CLP487,39 CLP0,00%930,0055,191 B CLP29,2116,68 CLP−61,77%5,52%Vận chuyển
SOCOVESASOCOVESA SA
6,322 B CLP73,880 CLP−1,87%186,722 K2,3790,424 B CLP−20,67 CLP−495,98%2,12%Tài chính
POLOCLUB DE POLO Y EQUITACION SAN CRIS
5,308 B CLP2.619.000 CLP0,00%10,5640,922 B CLP0,00%Dịch vụ Khách hàng
EENLASAENERGIA LATINA S.A
4,529 B CLP900,00 CLP0,00%490,0239,386 B CLP6,19145,28 CLP−40,22%16,39%Công ty dịch vụ công cộng
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
4,245 B CLP160,00 CLP0,00%862,248 K1,4440,636 B CLP34,694,61 CLP0,74%Dịch vụ Công nghiệp
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
3,896 B CLP2.751,1 CLP0,00%3000,03176,07 B CLP−85,66 CLP−142,40%5,11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MELONMELON SA
3,526 B CLP0,36000 CLP0,00%332,608 K0,16100,603 B CLP211,760,00 CLP0,14%Khoáng sản phi năng lượng
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
3,02 B CLP490,00 CLP0,00%8,65 K10,95563,864 B CLP50,669,67 CLP−50,15%0,75%Công ty dịch vụ công cộng
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
2,302 B CLP480,00 CLP0,00%970,0429,52 B CLP30,8015,58 CLP−33,41%0,54%Công nghiệp Chế biến