Các công ty của Chile có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Chile này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANTARCHILEANTARCHILE SA
24.516 T CLP7628.200 CLP0.00%7460.063.481 T CLP17.49436.21 CLP−74.91%9.80%Tài chính
Sức mua mạnh
COPECEMPRESAS COPEC SA
24.516 T CLP7010.000 CLP+0.14%382.671 K0.609.112 T CLP30.87227.07 CLP−76.46%3.77%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
CENCOSUDCENCOSUD SA
16.852 T CLP1650.000 CLP+0.18%5.059 M1.224.666 T CLP21.2677.62 CLP−34.97%3.76%Bán Lẻ
Theo dõi
FALABELLAFALABELLA SA
11.286 T CLP2534.000 CLP+3.01%1.772 M0.866.357 T CLP116.8021.70 CLP−39.65%3.43%Bán Lẻ
Theo dõi
ENELAMENEL AMERICAS SA
10.709 T CLP91.200 CLP+0.45%33.54 M0.649.784 T CLP13.626.70 CLP1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
QUINENCOQUINENCO SA
10.394 T CLP3400.000 CLP+6.25%155.006 K0.465.653 T CLP6.71506.37 CLP−76.18%18.76%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LTMLATAM AIRLINES GROUP SA
9.78 T CLP12.510 CLP+1.54%2.058 B1.637.562 T CLP15.560.80 CLP−95.77%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CMPCEMPRESAS CMPC SA
6.803 T CLP1865.100 CLP−1.84%3.165 M1.854.663 T CLP12.06154.63 CLP−56.10%5.95%Công nghiệp Chế biến
Mua
SQM_ASOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
6.274 T CLP43058.000 CLP−1.73%1.148 K1.1912.475 T CLP7.395824.39 CLP−51.63%9.64%Công nghiệp Chế biến
Mua
CHILEBANCO DE CHILE
5.244 T CLP106.310 CLP−0.83%52.783 M0.5510.739 T CLP8.6412.31 CLP7.60%Tài chính
Theo dõi
BSANTANDERBANCO SANTANDER-CHILE
5.158 T CLP45.500 CLP−0.76%220.34 M1.798.574 T CLP14.803.07 CLP5.66%Tài chính
Theo dõi
ENELCHILEENEL CHILE SA
4.263 T CLP56.880 CLP+0.67%54.424 M1.123.934 T CLP6.219.16 CLP−49.41%10.03%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ITAUCLBANCO ITAU CHILE
3.826 T CLP10249.000 CLP+0.48%265.798 K1.082.217 T CLP6.241641.93 CLP5.87%Tài chính
Sức mua mạnh
SCOTIABKCLSCOTIABANK CHILE
3.823 T CLP295.500 CLP0.00%6000.943.618 T CLP8.8733.32 CLP3.38%Tài chính
SKSIGDO KOPPERS S.A.
3.366 T CLP1230.200 CLP0.00%1000.001.319 T CLP13.8289.03 CLP−49.57%5.57%Công nghiệp Chế biến
ENELGXCHENEL GENERACION CHILE S.A.
3.091 T CLP329.070 CLP−0.32%44.633 K0.192.699 T CLP5.3461.66 CLP−15.36%7.24%Công ty dịch vụ công cộng
ILCINVERSIONES LA CONSTRUCCION SA
3.013 T CLP7890.100 CLP−0.75%46.192 K2.20789.01 B CLP4.321826.18 CLP+24.62%8.24%Tài chính
SMUSMU SA
2.862 T CLP164.960 CLP−0.44%7.183 M0.85952.244 B CLP10.7115.41 CLP−32.73%6.59%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CCUCOMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA
2.566 T CLP5770.000 CLP+0.30%461.723 K1.132.132 T CLP20.18285.93 CLP−10.59%1.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CAPCAP SA
2.491 T CLP6920.500 CLP−1.84%213.323 K0.841.034 T CLP110.0962.86 CLP−94.84%9.72%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
INVERCAPINVERCAP SA
2.491 T CLP2175.100 CLP0.00%3.05 K0.17325.065 B CLP−14.08 CLP−103.32%12.01%Công ty dịch vụ công cộng
ALMENDRALALMENDRAL SA
2.474 T CLP24.010 CLP−1.52%796.709 K0.83432.602 B CLP8.932.69 CLP−80.08%42.90%Truyền thông
Theo dõi
ENTELEMP NACIONAL TELECOMUNICACIONES SA
2.474 T CLP3455.400 CLP+0.19%100.422 K0.361.044 T CLP11.74294.30 CLP−80.54%5.61%Truyền thông
Theo dõi
BCIBANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2.44 T CLP27359.000 CLP+2.82%151.961 K1.235.981 T CLP7.973432.35 CLP4.79%Tài chính
Theo dõi
AESANDESAES ANDES S.A
2.303 T CLP81.000 CLP0.00%3.5 K0.18840.508 B CLP−13.52 CLP−157.51%26.34%Công ty dịch vụ công cộng
BICECORPBICECORP SA
2.232 T CLP17931.000 CLP0.00%430.151.526 T CLP5.09%Tài chính
CGECOMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA
2.082 T CLP285.140 CLP0.00%18.366 K2.37575.953 B CLP47.645.99 CLP−68.54%2.00%Công ty dịch vụ công cộng
MOLYMETMOLIBDENOS Y METALES SA
2.079 T CLP3751.000 CLP0.00%1.6 K1.35498.88 B CLP26.39142.13 CLP−76.08%6.56%Sản xuất Chế tạo
SECURITYGROUP SECURITY SA
2.051 T CLP283.820 CLP+0.67%195.077 K0.331.147 T CLP5.7649.31 CLP+51.19%6.69%Tài chính
RIPLEYRIPLEY CORP SA
1.926 T CLP209.860 CLP+1.79%658.28 K0.26406.3 B CLP−26.23 CLP−343.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
ECLENGIE ENERGIA CHILE SA
1.838 T CLP800.000 CLP+0.01%911.643 K1.09842.648 B CLP−353.54 CLP−5.56%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MINERAMINERA VALPARAISO
1.684 T CLP15528.000 CLP0.00%4460.351.941 T CLP7.022212.11 CLP−24.24%10.91%Công ty dịch vụ công cộng
COLBUNCOLBUN S.A.
1.683 T CLP121.500 CLP−0.44%6.733 M0.352.131 T CLP6.5118.65 CLP+24.12%12.11%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENAEXENAEX SA
1.553 T CLP13503.000 CLP0.00%80.011.661 T CLP12.801055.11 CLP−6.53%4.55%Công nghiệp Chế biến
ENELDXCHENEL DISTRIBUCION CHILE SA
1.505 T CLP490.000 CLP0.00%1.503 K0.74563.864 B CLP40.2712.17 CLP−15.99%1.01%Công ty dịch vụ công cộng
CAROZZICAROZZI SA
1.47 T CLP1755.000 CLP0.00%90.01391.475 B CLP4.72371.68 CLP+26.23%5.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SONDASONDA S.A.
1.3 T CLP414.020 CLP−0.72%2.161 M2.57360.635 B CLP9.4543.80 CLP+7.46%5.49%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
ELECMETALCIA ELECTRO METALURGICA
1.171 T CLP7004.000 CLP0.00%2000.78306.775 B CLP6.481080.66 CLP+14.73%6.72%Công nghiệp Chế biến
SALFACORPSALFACORP SA
1.04 T CLP539.450 CLP+0.83%611.575 K0.37296.644 B CLP6.9277.96 CLP−1.00%3.61%Tài chính
CTCTELEFONICA CHILE S.A.
963.194 B CLP250.000 CLP0.00%3460.05307.266 B CLP−7.69 CLP−102.32%5.20%Truyền thông
BESALCOBESALCO SA
860.744 B CLP583.220 CLP0.00%9230.01336.035 B CLP7.6176.60 CLP+8.94%3.79%Dịch vụ Công nghiệp
CONCHATOROVINA CONCHA Y TORO
837.213 B CLP1146.000 CLP+0.08%427.568 K0.44852.846 B CLP19.6458.36 CLP−50.53%3.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NTGCLGASNATURGY CHILE GAS NATURAL S.A.
782.675 B CLP250.120 CLP0.00%5.879 K0.14525.54 B CLP5.5644.95 CLP6.00%Công ty dịch vụ công cộng
NAVIERAGRUPO EMPRESAS NAVIERAS SA
758.168 B CLP34.960 CLP0.00%360.00241.568 B CLP9.533.67 CLP−46.57%5.73%Vận chuyển
LIPIGASEMPRESAS LIPIGAS SA
739.487 B CLP3711.900 CLP0.00%3090.01421.577 B CLP11.10334.55 CLP−3.11%6.22%Công ty dịch vụ công cộng
MULTI_XMULTIEXPORT FOODS
737.351 B CLP240.190 CLP−1.16%208.878 K0.32338.828 B CLP−1.55 CLP−105.91%2.57%Dịch vụ Phân phối
IAMINVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS
640.856 B CLP730.000 CLP−0.41%232.171 K0.22730 B CLP11.1865.28 CLP+57.98%5.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AGUAS_AAGUAS ANDINAS S.A.
640.856 B CLP273.530 CLP−0.00%2.195 M0.421.614 T CLP12.5521.80 CLP+56.47%5.39%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CAMANCHACACAMANCHACA SA
640.08 B CLP41.670 CLP−1.04%648.09 K2.74172.958 B CLP60.000.69 CLP−91.25%4.88%Công nghiệp Chế biến
WATTSWATTS SA
596.818 B CLP779.440 CLP0.00%6850.03245.653 B CLP11.4568.08 CLP+105.80%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EISAECHEVERRIA IZQUIERDO SA
568.793 B CLP183.200 CLP0.00%2.66 K0.46110.903 B CLP6.1829.63 CLP+56.43%5.17%Dịch vụ Công nghiệp
BLUMARBLUMAR SA
566.652 B CLP205.870 CLP0.00%11.037 K1.05333.094 B CLP37.415.50 CLP−83.71%2.97%Công nghiệp Chế biến
GASCOEMPRESAS GASCO SA
500.956 B CLP1198.900 CLP0.00%1900.05201.415 B CLP11.37105.41 CLP+36.38%3.75%Dịch vụ Phân phối
IANSAEMPRESAS IANSA SA
487.441 B CLP29.930 CLP0.00%44.22 K0.08119.238 B CLP12.532.39 CLP+1793.19%0.10%Công nghiệp Chế biến
SMSAAMSOCIEDAD MATRIZ SAAM SA
453.764 B CLP114.030 CLP−0.90%12.787 M11.931.11 T CLP2.6043.78 CLP+961.62%13.46%Vận chuyển
Mua
MALLPLAZAPLAZA SA
419.904 B CLP1380.000 CLP−0.26%584.447 K2.632.705 T CLP7.95173.52 CLP+411.85%1.66%Tài chính
Mua
CRISTALESCRISTALERIAS DE CHILE SA
357.356 B CLP2815.500 CLP0.00%730.00180.192 B CLP−122.73 CLP−143.62%5.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CEMENTOSCEMENTOS BIO-BIO
348.984 B CLP702.000 CLP0.00%4 K1.36185.483 B CLP8.1486.28 CLP+115.88%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
CINTACCINTAC SA
344.943 B CLP93.860 CLP0.00%4.736 K0.0341.281 B CLP−74.70 CLP+18.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FORUSFORUS S.A.
326.555 B CLP1590.000 CLP0.00%6820.01410.966 B CLP14.24111.66 CLP−8.50%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HITESEMPRESAS HITES S A
324.481 B CLP80.150 CLP0.00%9 K0.0630.227 B CLP−77.31 CLP−428.68%8.80%Bán Lẻ
NUTRAVALORINVERSIONES NUTRAVALOR SA
318.819 B CLP125.000 CLP0.00%30 K2.0138.863 B CLP−42.83 CLP−136.49%24.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENJOYENJOY SA
318.419 B CLP0.498 CLP+1.22%89.834 M1.8819.921 B CLP−1.72 CLP−56.30%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CENCOSHOPPCENCOSUD SHOPPING SA
315.107 B CLP1435.500 CLP−2.07%1.623 M2.632.449 T CLP13.08109.73 CLP+2.95%6.62%Tài chính
Mua
SALMOCAMSALMONES CAMANCHACA SA
297.349 B CLP2718.600 CLP−3.44%3.278 K0.03201.707 B CLP−75.80 CLP−114.15%4.84%Công nghiệp Chế biến
NUEVAPOLAREMPRESAS LA POLAR S.A.
285.643 B CLP5.842 CLP−2.47%4.982 M1.3424.144 B CLP−11.24 CLP−15.69%0.00%Bán Lẻ
ESVAL_CESVAL S.A.
282.224 B CLP0.037 CLP0.00%10 M1.65553.658 B CLP19.470.00 CLP+216.67%0.48%Công ty dịch vụ công cộng
PROVIDAA.F.P PROVIDA
280.126 B CLP3200.100 CLP0.00%3150.091.05 T CLP11.87%Tài chính
INGEVECINGEVEC SA
279.768 B CLP55.530 CLP+3.20%194.16 K0.4259.972 B CLP5.759.66 CLP+3.66%5.03%Dịch vụ Công nghiệp
PARAUCOPARQUE ARAUCO SA
268.803 B CLP1400.000 CLP−1.75%1.541 M1.881.268 T CLP11.29124.04 CLP+11.20%2.50%Tài chính
Mua
SOCOVESASOCOVESA SA
267.191 B CLP81.000 CLP0.00%412.605 K0.5399.139 B CLP−20.67 CLP−495.98%1.93%Tài chính
DUNCANFOXDUNCAN FOX
259.577 B CLP841.600 CLP0.00%2.093 K0.4884.16 B CLP6.08138.52 CLP−47.07%6.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PUCOBRESOCIEDAD PUNTA DEL COBRE SA
258.484 B CLP4354.000 CLP0.00%1.505 K0.62542.806 B CLP21.08206.53 CLP−57.77%5.32%Khoáng sản phi năng lượng
VSPTVINA SAN PEDRO TARAPACA SA
252.825 B CLP5.528 CLP+15.17%3.267 K0.03220.952 B CLP15.490.36 CLP−52.38%4.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MASISAMASISA S.A.
249.996 B CLP19.470 CLP+1.35%3.458 M1.12145.653 B CLP−6.11 CLP+70.75%54.12%Khoáng sản phi năng lượng
HABITATAFP HABITAT SA (CHILE)
245.628 B CLP891.870 CLP+0.80%26.203 K0.42891.87 B CLP6.78131.60 CLP+20.90%12.11%Tài chính
MELONMELON SA
241.822 B CLP0.360 CLP0.00%380 K0.95100.603 B CLP211.760.00 CLP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AFPCAPITALADMINISTRADORA DE FONDO DE PEN CAP
225.891 B CLP250.000 CLP0.00%1740.04780.942 B CLP0.00%Tài chính
INDISAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO SA
218.934 B CLP1470.700 CLP−0.59%6.997 K0.14207.266 B CLP1436.231.02 CLP−98.89%1.89%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PEHUENCHEELECTRICA PEHUENCHE SA
217.717 B CLP2400.000 CLP0.00%4110.371.47 T CLP8.17293.71 CLP−3.44%11.05%Công ty dịch vụ công cộng
TRICOTEMPRESAS TRICOT SA
215.953 B CLP300.690 CLP−11.54%8070.05128.909 B CLP12.0724.92 CLP−9.65%4.97%Bán Lẻ
OXIQUIMOXIQUIM SA
214.649 B CLP6510.500 CLP0.00%4521.88162.025 B CLP6.78960.19 CLP−17.77%10.18%Dịch vụ Phân phối
LAS_CONDESCLINICA LAS CONDES
202.263 B CLP17720.000 CLP+1.11%27.284 K12.29148.42 B CLP−406.05 CLP−184.04%0.82%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CUPRUMAFP CUPRUM SA
187.201 B CLP49.060 CLP0.00%6.456 K0.03626.509 B CLP13.25%Tài chính
MOLLEREMP CONSTR MOLLER Y PEREZ COTAPOS
155.511 B CLP175.000 CLP0.00%5750.0144.446 B CLP37.944.61 CLP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
VOLCANCOMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A.
151.264 B CLP2430.000 CLP0.00%20.00182.25 B CLP9.60253.12 CLP−42.95%5.51%Khoáng sản phi năng lượng
PAZPAZ CORP SA
145.915 B CLP617.910 CLP0.00%5.261 K0.03175.097 B CLP9.0967.96 CLP−49.38%6.80%Tài chính
VENTANASPUERTO VENTANAS SA
130.815 B CLP139.000 CLP0.00%10.95 K1.56167.2 B CLP8.8515.70 CLP+30.32%4.77%Vận chuyển
SOQUICOMSOQUIMICH COMERCIAL SA
115.081 B CLP344.900 CLP0.00%98.27 K0.3493.853 B CLP11.1530.92 CLP−31.61%11.97%Công nghiệp Chế biến
PLANVITALAFP PLANVITAL SA
97.007 B CLP167.440 CLP+1.41%52.811 K1.48341.023 B CLP8.0520.80 CLP+119.84%3.68%Tài chính
HIPERMARCHIPERMARC S.A.
76.303 B CLP4.932 CLP0.00%40 K0.096.223 B CLP0.865.72 CLP+25.23%0.00%Bán Lẻ
MANQUEHUEINMOBILIARIA MANQUEHUE S.A.
65.294 B CLP109.340 CLP+2.49%204.93 K1.3564.681 B CLP13.678.00 CLP−72.25%4.12%Tài chính
EEDELPAENVASES DEL PACIFICO SA
55.739 B CLP30.000 CLP0.00%9.053 K0.1725.419 B CLP5.895.10 CLP0.00%Công nghiệp Chế biến
EDELMAGELECTRICA DE MAGALLANES SA
55.309 B CLP5100.000 CLP0.00%1800.0766.715 B CLP12.09421.97 CLP−22.85%5.84%Công ty dịch vụ công cộng
ZOFRIZONA FRANCA DE IQUIQUE SA
48.225 B CLP825.240 CLP0.00%4830.03182.023 B CLP10.2680.40 CLP+7.01%7.28%Tài chính
FOSFOROSCHILENA FOSFOROS SA
36.913 B CLP480.000 CLP0.00%2970.0829.52 B CLP55.118.71 CLP−73.35%2.04%Công nghiệp Chế biến
CALICHERAAPAMPA CALICHERA SOCIEDAD DE INVERSI
34.343 B CLP620.430 CLP0.00%1530.051.598 T CLP4.81129.04 CLP−48.44%23.12%Tài chính
FFROWARDPORTUARIA CABO FROWARD SA
31.904 B CLP500.000 CLP0.00%2.425 K0.0556.619 B CLP12.2740.74 CLP−13.63%5.11%Vận chuyển
COLO_COLOBLANCO Y NEGRO SA
29.66 B CLP125.000 CLP0.00%7420.1112.5 B CLP14.418.67 CLP+60.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ORO_BLANCOSOCIEDAD INVERSIONES ORO BLANCO SA
27.622 B CLP6.900 CLP+0.82%2.233 M0.161.467 T CLP5.091.36 CLP−48.80%2.97%Tài chính
Sức mua mạnh